Bài giảng lịch sử văn minh thế giới chương 2

323 647 0
  • Loading ...
1/323 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:38

Các thời kì lịch sử Các thời kì lịch sử: Thời kì Tảo vương quốc (3200 3000 TCN) Thời kì Cổ vương quốc (3000 2200 TCN) Thời kì Trung vương quốc (2200 1710 TCN) Thời kì Tân vương quốc (1570 1100 TCN) Thời kì Hậu vương quốc: (1100 31 TCN) LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI GV: NGUYỄN ĐÌNH CƠ KHOA: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Chương 2: VĂN MINH ẤN ĐỘ THỜI CỔ TRUNG ĐẠI Thời Cổ trung đại, Ấn Độ bao gồm Băng la-đét, Nê-pan, Pa-kixtan I.TỔNG QUAN VỀ ẤN ĐỘ Đất nước cư dân Ấn Độ quốc gia rộng lớn nằm phía nam châu Á I TỔNG QUAN VỀ ẤN ĐỘ Đất nước cư dân Về dân cư, người Đraviđa cư dân địa Về sau, người Arian, người Hi lạp, người Hung Nô, người Ả Rập… đến sống Ấn Độ Nền văn minh Thung lũng Indus hoàn toàn tới năm 1921 khai quật Pakistan Sơ lược lịch sử Ấn Độ cổ trung đại a.Thời kỳ văn minh sông Ấn: (3.000 đến 1.800 TCN) b Thời kỳ Vê đa: (1.600-TK I TCN) c Ấn Độ từ TK VI TCN – TK XII d Ấn độ từ TK XIII đến TK XIX II NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ - TRUNG ĐẠI Chữ viết ngôn ngữ Vào thiên niên kỉ III TCN, văn minh sông Ấn có chữ viết Con dấu Ấn Độ thời Harappa_Mohenjo Daro Hậu chiến tranh Thế giới thứ - Đại chiến giới thứ hai (1939-1945) 60 triệu người bị chết, 90 triệu người bị thương bị tàn phế Chi phí thiệt hại vật chất lên đến 4000 tỉ đô la, hàng trăm đô thị lớn bị san bằng, hàng vạn làng mạc, nhà máy bị tàn phá Chiến tranh Thế giới II Thành phố bị san Hậu bom nguyên tử Nạn đói Ất Dậu Việt Nam https://www.youtube.com/watch? v=l00C8vSGTso III Văn minh giới nửa sau kỉ XX Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật • Nguồn gốc: nhu cầu sống, chiến tranh • Thành tựu: (Khoa học công nghệ) • Hệ -Tích cực - Tiêu cực Cừu Đô ly Bản đồ gien người Tàu siêu tốc Chinh phục vũ trụ III Kinh tế tri thức tác động đến xu hướng toàn cầu hóa Sự bùng nổ kinh tế tri thức Vào đầu năm 90 kỷ XX, Thuật ngữ Kinh tế tri thức nhanh chóng thừa nhận đưa vào sử dụng rộng rãi Khái niệm kinh tế tri thức : Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống Thành tựu kinh tế tri thức Kinh tế tri thức xuất lĩnh vực, toàn cấu kinh tế quốc dân Bắc Mỹ số nước Tây Âu, kinh tế tri thức bắt đầu hình thành Hiện nay, nước riêng kinh tế thông tin (những ngành kinh tế chủ yếu dựa vào công nghệ thông tin) kinh tế tri thức chủ yếu, chiếm khoảng 40-50% GDP, công nhân tri thức chiếm 60% lực lượng lao động trụ cột kinh tế tri thức Ở Việt Nam, từ năm 90 kỷ XX, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại diễn mạnh mẽ, hút tất nước khác nhau” Gần nhất, Đảng ta xác định gắn công nghiệp hóa, đại hóa với phát triển kinh tế tri thức: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa với phát triển kinh tế tri thức bảo vệ môi trường” (Văn kiện Đại hội XI) Những yếu tố cho đời phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử văn minh thế giới chương 2, Bài giảng lịch sử văn minh thế giới chương 2, Bài giảng lịch sử văn minh thế giới chương 2, Chương 4: Văn minh khu vực Đông Nam Á, 476, đế chế La Mã sụp đổ, Ăngghen từng nhận xét: “Hơi nước và máy công cụ mới đã biến công trường thủ công thành đại công nghiệp hiện đại và, do đó, đã cách mạng hóa toàn bộ nền móng của xã hội tư bản”., Chương 8: Văn minh thế giới thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay