Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

16 1,494 9
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:36

Hiện nay, việc quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Trẻ em sẽ được phát triển một cách tốt nhất cả về mặt vật chất và tinh thần trong một môi trường gia đình tốt, có đầy đủ cha, mẹ. Quyền làm cha, làm mẹ và quyền làm con là những quyền thiêng liêng, vì vậy mà việc xác định cha, mẹ, con nhằm xác định thân phận và quan hệ huyết thống giữa các chủ thể là việc làm hết sức quan trọng, góp phần ổn định các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội hiện nay, do sự hội nhập kinh tế và văn hóa toàn cầu, nên đã nảy sinh nhiều mặt trái của xã hội, trong đó có hiện tượng nam nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân, nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng hay “sống thử” , dẫn đến các trường hợp trẻ em được sinh ra nhưng không biết cha, mẹ đẻ là ai, hoặc bị chính cha, mẹ đẻ chối bỏ, không công nhận. Do vậy nhóm em xin được chọn đề tài “Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014” cho bài tập nhóm. MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, việc quan tâm, chăm sóc bảo vệ trẻ em coi nhiệm vụ trọng tâm nghiệp cách mạng Đảng Nhà nước ta Trẻ em phát triển cách tốt mặt vật chất tinh thần môi trường gia đình tốt, có đầy đủ cha, mẹ Quyền làm cha, làm mẹ quyền làm quyền thiêng liêng, mà việc xác định cha, mẹ, nhằm xác định thân phận quan hệ huyết thống chủ thể việc làm quan trọng, góp phần ổn định mối quan hệ gia đình xã hội Tuy nhiên, đời sống xã hội nay, hội nhập kinh tế văn hóa toàn cầu, nên nảy sinh nhiều mặt trái xã hội, có tượng nam nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân, nam nữ chung sống với vợ chồng hay “sống thử” , dẫn đến trường hợp trẻ em sinh cha, mẹ đẻ ai, bị cha, mẹ đẻ chối bỏ, không công nhận Do nhóm em xin chọn đề tài “Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014” cho tập nhóm B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái quát chế định xác định cha, mẹ, Dưới góc độ sinh học – xã hội: Xác định cha, mẹ cho việc nghiên cứu, tìm kiếm, nhận diện mối quan hệ huyết thống hai hệ thông qua kiện sinh đẻ I- Dưới góc độ pháp lý: Xác định cha, mẹ, chế định pháp lý bao gồm quy phạm pháp luật, quy định pháp lý, thủ tục pháp lý xác định cha, mẹ, con, sở để hình thành chủ thể quyền nghĩa vụ theo luật định + Con giá thú: Là mà cha mẹ chúng có quan hệ hôn nhân hợp pháp + Con giá thú: Là đứa trẻ có cha, mẹ quan hệ cha, mẹ chúng không pháp luật thừa nhận Hay nói cách khác đứa sinh hôn nhân nhà nước công nhận + Con chung: Là chung vợ chồng, cặp vợ chồng có quan hệ vợ chồng hợp pháp quan hệ vowcj chồng không pháp luật thừa nhận IIĐánh giá chế định xác định cha, mẹ, theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Căn xác định Quan hệ cha, mẹ, mối liên hệ huyết thống tự nhiên theo quy luật sinh học Nó không phụ thuộc vào hôn nhân cha, mẹ có hợp pháp hay không Cũng quan hệ xã hội khác, quan hệ cha, mẹ, phát sinh dựa định Mối quan hệ phát sinh dựa hai , : kiện sinh đẻ (huyết thống) kiện nhận nuôi nuôi Trong đó, kiện sinh đẻ làm phát sinh mối quan hệ lại để xác định cha, mẹ, chế định xác định cha, mẹ, theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Dựa vào kiện sinh đẻ, việc xác định cha, mẹ, phân thành trường hợp cụ thể : Thứ nhất, xác định cha, mẹ, trường hợp sinh tự nhiên Bao gồm: việc xác định cha, mẹ cho cha mẹ vợ chồng xác định cha, mẹ cho cha, mẹ vợ chồng Thứ hai, xác định cha, mẹ, trường hợp sinh phương pháp hỗ trợ sinh sản 1.1 Xác định cha, mẹ, trường hợp sinh tự nhiên Xác định cha, mẹ, trường hợp sinh tự nhiên : sinh trường hợp sinh cha, mẹ vợ chồng hợp pháp, không a Xác định cha, mẹ cho trường hợp cha mẹ vợ chồng (con giá thú) Việc xác định cha, mẹ, trường hợp cha, mẹ vợ chồng dựa theo nguyên tắc suy đoán pháp lý quy định Điều 88 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Cũng giống Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, nhà làm luật quy định nội dung nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 khác với pháp luật chế độ cũ Các nhà làm luật chế độ cũ quy định « thời kỳ thụ thai pháp định » sở cho việc suy đoán quan hệ cha-con, mẹ-con, với nội dung cụ thể : « Đứa trẻ thành thai thời kỳ giá thú có cha chồng người mẹ Được coi thụ thai thời kỳ giá thú trẻ sinh 180 ngày kể từ kết hôn không 300 ngày sau hôn thú đoạn tiêu » Còn Luật hôn nhân gia đình năm 2014, sở kế thừa quy định Điều 63 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 có sửa đổi, bổ sung thêm Điều 88 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014quy định : « Con sinh thời kỳ hôn nhân người vợ có thai thời kỳ hôn nhân chung vợ chồng Con sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân coi người vợ có thai thời kỳ hôn nhân Con sinh trước ngày đăng kí kết hôn cha mẹ thừa nhận chung vợ chồng Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận phải có chứng phải Tòa án xác định » Theo đó, khác với Luật hôn nhân gia đình năm 1959, Luật dự liệu nội dung nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, giá thú giá thú Như vậy, việc xác định cha, mẹ, cha mẹ vợ chồng đặt trường hợp : Thứ nhất, người vợ sinh trước ngày đăng kí kết hôn cha mẹ thừa nhận Thứ hai, người vợ có thai trước thời kỳ hôn nhân sinh thời kì hôn nhân Thứ ba, người vợ thụ thai sinh thời kỳ hôn nhân Thứ tư, người vợ thụ thai thời kỳ hôn nhân sinh thời hạn 300 ngày kể từ hôn nhân chấm dứt Thứ năm, người vợ thụ thai trước thời kỳ hôn nhân sinh thời hạn 300 ngày kể từ hôn nhân chấm dứt Trước hết, xuất phát từ thực tiễn khách quan, ngày nam nữ tự yêu đương, tìm hiểu trước kết hôn Có nhiều trường hợp chưa đăng ký kết hôn hai bên nam nữ có quan hệ sinh lý với nhau, người phụ nữ thụ thai đứa trẻ sinh trước hai người vợ chồng Dù sinh trước thời điểm đăng kí kết hôn đứa trẻ cha mẹ thừa nhận suy đoán chung vợ chồng Đây quy định mở, công nhận người sinh trường hợp chung hai vợ chồng với điều kiện cha mẹ tự nguyện thừa nhận đứa trẻ chung, nhằm đảm bảo quyền lợi đứa trẻ người mẹ gia đình Thêm đó, hai bên nam nữ kết hôn với nhau, bắt đầu thời kỳ hôn nhân vợ chồng_là khoảng thời gian tính từ thời điểm hai bên nam nữ kết hôn hôn nhân chấm dứt trước pháp luật (do người chồng chết vợ chồng ly hôn, tính từ phán ly hôn Tòa án có hiệu lực pháp luật), hay khoảng thời gian quan hệ vợ chồng tồn Đứa trẻ mà sinh thời kỳ người vợ có thai từ trước thời kì hôn nhân, khoảng thời gian người vợ có thai sinh khoảng thời gian thời kỳ hôn nhân Về nguyên tắc, đứa trẻ sinh thời kỳ xác định chung vợ chồng : « Con sinh thời kỳ hôn nhân … chung vợ chồng », đứa trẻ người vợ có quan hệ với người chồng mà có thai người vợ có quan hệ với người đàn ông khác mà có thai sinh Đồng nghĩa rằng, với đứa trẻ sinh thời kỳ người chồng mẹ đứa trẻ xác định cha đứa trẻ Quy định kế thừa quy định Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định với trường hợp người vợ có quan hệ ngoại tình với người khác có thai đứa trẻ sinh thời kỳ hôn nhân, đứa trẻ suy đoán người chồng mẹ đứa trẻ phủ định quyền làm cha đứa trẻ người đàn ông mà người mẹ có quan hệ sinh lý chồng người mẹ Ngược lại, người chồng hợp pháp người mẹ lại phải gánh nghĩa vụ pháp lý với người mà thực tế ruột mình, mà đáng nhẽ ra, nghĩa vụ phải thuộc người đàn ông có quan hệ thông gian, ngoại tình với người vợ người chồng Trên thực tế có trường hợp người vợ sau chấm dứt hôn nhân với người chồng sinh Do đó, sở Điều 63 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có sửa đổi, bổ sung thêm quy định : « Con sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân coi người vợ có thai thời kỳ hôn nhân » Theo đó, đứa trẻ sinh thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm hôn nhân chấm dứt xác định chung hai vợ chồng, người chồng mẹ đứa trẻ chết, ly hôn suy đoán cha đứa trẻ Con sinh thời kỳ hôn nhân người vợ có thai thời kỳ hôn nhân chung giá thú hai vợ chồng Quy định đảm bảo ổn định quan hệ cha mẹ con, đồng thời giúp cho người phụ yên tâm thực thiên chức làm mẹ Tuy nhiên, có trường hợp quan hệ hôn nhân chấm dứt trước pháp luật, người vợ không đợi sau hạn 300 ngày kết hôn với người khác, với trường hợp này, sau người vợ sinh đứa xác định « chung vợ chồng », tức người chồng lấy sau theo nguyên tắc suy đoán pháp lý « sinh thời kỳ hôn nhân chung vợ chồng », người chồng chết ly hôn trước không suy đoán cha đứa trẻ Cũng theo nguyên tắc này, pháp luật coi có mặt người chồng đăng kí khai sinh cho đứa trẻ vợ sinh ra, quan hộ tịch công nhận đứa trẻ chung hai vợ chồng Ngoài ra, thực tế có trường hợp người chồng nghi ngờ người vợ không chung thủy, có hành vi thông gian, ngoại tình với người khác , sau người vợ sinh con, người chồng không thừa nhận đứa trẻ Với trường hợp này, Luật quy định : « Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận phải có chứng phải Tòa án xác định » (Khoản Điều 88 Luật hôn nhân gia đình năm 2014) Thực tiễn đời sống, sau người vợ sinh con, hai vợ chồng làm giấy khai sinh cho đứa trẻ, đứa trẻ đặt tên theo họ tên cha mẹ Thậm chí, đứa trẻ mặt sinh học người chồng nguyên tắc, trước hết người chồng xác định cha đứa trẻ, im lặng người chồng coi thừa nhận mối quan hệ cha, Pháp luật không can thiệp sâu vào mối quan hệ Miễn đứa trẻ sống bầu không khí gia đình yêu thương, có cha, có mẹ… Còn với trường hợp, người chồng nghi ngờ người vợ, không thừa nhận đứa trẻ yêu cầu xác định lại quan hệ cha, mẹ, Trong trường hợp này, người chồng phải chứng minh đứa trẻ vợ sinh Người chồng có quyền đưa chứng chứng tỏ đứa trẻ Người chồng chứng minh thông qua thừa nhận người vợ người có thai với người khác từ trước kết hôn, người chồng chứng minh công tác xa khoảng thời gian người vợ có khả thụ thai đứa đó, có trường hợp người chồng mặc bệnh vô sinh, bị bất lực sinh lý, trưng cầu giám định gen…… người chồng có đầy đủ chứng để chứng minh đứa trẻ người vợ sinh có quyền không thừa nhận đứa trẻ Cũng có trường hợp người mẹ không thừa nhận đứa trẻ nghi ngờ đứa trẻ bị tráo đổi, người vợ phải đưa chứng xác thực để chứng minh điều Ngược lại, nghi ngờ, người chồng người vợ không chứng minh Tòa án buộc họ phải thừa nhận đứa trẻ mà người vợ sinh chung hai vợ chồng Và Tòa án phải thận trọng việc điều tra, đánh giá xác trước có kết luận để giải trường hợp Với quy định Khoản lí giải cho thắc mắc số ý kiến nói đến quyền nghĩa vụ người chồng xác định cha đứa trẻ người vợ sinh thời kỳ hôn nhân Ngoài ra, với người con, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định đảm bảo quyền lợi cho họ việc nhận cha, mẹ Điều 90 quy định : «1 Con có quyền nhận cha, mẹ mình, kể trường hợp cha, mẹ chết 2.Con thành niên nhận cha không cần phải có đồng ý mẹ ; nhận mẹ, không cần phải có đồng ý cha » b Xác định cha, mẹ cho trường hợp cha, mẹ vợ chồng (con giá thú) Con giá thú mà cha, mẹ vợ chồng hợp pháp, cha, mẹ ăn ở, chung sống với vợ chồng không pháp luật thừa nhận vợ chồng Bao gồm trường hợp sau: + Người mẹ chồng mà sinh ; + Người mẹ có chồng ngoại tình có với người khác ; + Hai bên nam nữ chung sống với vợ chồng, thời gian chung sống, giừa hai người có chung với cha mẹ đăng kí kết hôn(kể trường hợp hai vợ chồng li hôn, phán li hôn Tòa án có hiệu lực pháp luật, sau họ lại tái hợp sống với nhua không đăng kí kết hôn lại Nếu người mẹ sinh thời kì kết hôn lại thời kì chung giá thú) Vấn đề xác định cha, mẹ cho giá thú thực tế phức tạp có yêu cầu Vì cha, mẹ người hôn nhân hợp pháp, tức thời kì hôn nhân Việc xác định giá thú phải dựa vào mối quan hệ thực tế, suy đoán theo nguyên tắc Điều 88 Luật hôn nhân gia đình Trường hợp người mẹ sinh giá thú mà người đàn ông có quan hệ sinh lý sống chung với người mẹ không nhận con, có yêu cầu(theo quy định điều 89, 90, 91) Toà án nhân dân phải vào chứng người mẹ có thai với để xác định cha cho giá thú Lưu ý: nảy sinh trường hợp người mẹ sau sinh giá thú, lý bỏ con, người khác nhận nuôi đứa trẻ đó, sau người mẹ sinh giá thú xin nhận lại có nghĩa vụ phải chứng minh sinh đứa trẻ đó; có trường hợp người giá thú thành niên có yêu cầu Toà án xác định cha, mẹ theo Luật định, người có yêu cầu Toà án xác định người chết cha, mẹ, Đối với trường hợp yêu cầu Toà án xác định cha cho giá thú, trước theo Thông tư số 15/DS ngày 27/9/1974 án nhân dân tối cao hướng dẫn, dựa vào sau: + Trong thời gian thụ thai đứa con, người đàn ông khai cha đứa trẻ người mẹ đứa trẻ chung sống với vợ chồng; + Hai người yêu thương hứa hẹn kết hôn với thời gian thụ thai đứa ăn nằm với vợ chồng, sau có con, bỏ không cưới hỏi nữa; + Người mẹ bị người hiếp dâm, cưỡng dâm thời gian thụ thai đứa con; + Sau sinh đứa con, người thăm nom, chăm sóc đứa mình; + Có thư từ mà người viết xác nhận đứa người phụ nữ sinh họ Với chứng nêu cho thấy, luật chủ yếu vào thời gian người phụ nữ thụ thai, người phụ nữ có quan hệ với người đàn ông bị nghi vấn cha đứa trẻ hay không Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 chưa có điều luật quy định cụ thể việc xác định cha mẹ cho cha mẹ đứa trẻ vợ chồng Vì vậy, quy định thêm biện pháp y học cần thiết, điều làm tăng độ xác việc xác định quan hệ cha mẹ nói chung, đặc biệt xác định quan hệ cha giá thú Thực tế giải tranh chấp xác định cha, mẹ giá thú phức tạp, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Người thẩm phán giải vụ việc đòi hỏi phải người có trình độ pháp luật, vốn sống, kinh nghiệm thực tế, am hiểu nắm đặc tính tâm lý đương Đồng thời trình điều tra, thu thập chứng cứ, cần kết hợp với biện pháp khác giám định y học: thử máu, khả sinh lý đặc biệt giám định gen có yêu cầu… 1.2 Xác định cha, mẹ, trường hợp mang thai kĩ thuật hỗ trợ sinh sản Các cặp vợ chồng muộn ngày nay, thay xin nuôi, có xu hướng nhờ y học hỗ trợ sinh Điều phát sinh vấn đề pháp lý gây tranh cãi, việc xác định cha mẹ cho con, giải tranh chấp trình thực hợp đồng mang thai hộ Xuất phát từ thực tế kế thừa Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có thay đổi tiến thừa nhận quy định cụ thể việc xác định cha mẹ cho trường hợp sinh sản kĩ thuật hỗ trợ sinh sản Theo quy định Điều 93 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì: “1 Trong trường hợp người vợ sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản việc xác định cha, mẹ áp dụng theo quy định Điều 88 Luật Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản người phụ nữ mẹ sinh Việc sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người sinh Việc xác định cha, mẹ trường hợp mang thai hộ mục đích nhân đạo áp dụng theo quy định Điều 94 Luật này.” Cũng theo quy định Điều Nghị định Số: 10/2015/NĐ-CP Quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo thì: “1 Cặp vợ chồng vô sinh phụ nữ độc thân có quyền sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm theo định bác sĩ chuyên khoa; cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ mục đích nhân đạo Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh nhờ mang thai hộ bảo đảm an toàn đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình pháp luật tôn trọng, bảo vệ Việc thụ tinh ống nghiệm, cho nhận noãn, cho nhận tinh trùng, cho nhận phôi, mang thai hộ mục đích nhân đạo thực nguyên tắc tự nguyện Việc cho nhận tinh trùng, cho nhận phôi thực nguyên tắc vô danh người cho người nhận; tinh trùng, phôi người cho phải mã hóa để bảo đảm bí mật phải ghi rõ đặc điểm người cho, đặc biệt yếu tố chủng tộc Việc thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm phải tuân theo quy trình kỹ thuật; quy định tiêu chuẩn sức khỏe người thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, mang thai sinh Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.” Như vậy, theo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định rõ điều kiện để áp dụng biện pháp sinh sản kĩ thuật sinh sản Việc sinh phương pháp hỗ trợ sinh sản phát sinh số vấn đề sau: Đối với trường hợp vợ chồng sử dụng noãn tinh trùng hai người để thực việc sinh kĩ thuật hỗ trợ sinh sản, đứa trẻ sinh họ Đối với trường hợp, vợ chồng thực việc sinh kĩ thuật hỗ trợ sinh sản mà phải sử dụng noãn tinh trùng phôi người khác, việc xác định cha mẹ đứa trẻ sau: Trẻ đời thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải sinh từ người mẹ cặp vợ chồng vô sinh người phụ nữ sống độc thân Người mẹ cặp vợ chồng vô sinh người phụ nữ sống độc thân sinh đứa trẻ thực kĩ thuật hỗ trợ sinh sản xác định mẹ đứa sinh Như vậy, trường hợp hai vợ chồng (nhận tinh trùng, nhận noãn) để thực sinh phương pháp hỗ trợ sinh sản, đứa trẻ phải sinh xác định họ (pháp luật không công nhận người cho tinh trùng, cho noãn cha, mẹ đứa trẻ) Khác với trường hợp sinh trường hợp sinh đẻ tự nhiên đứa sinh trường hợp sinh phương pháp hỗ trợ sinh sản không huyết thống với cha mẹ Việc sinh theo phương pháp khoa học không áp dụng nội cặp vợ chồng vô sinh mà liên quan đến người thứ ba Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định cha, mẹ, Việc thực kỹ thuật hỗ trợ sinh sản có tham gia yếu tố sinh học bên thực không thực sinh sản hỗ trợ thông thường, đứa sinh mang mã gen bố mẹ hai người Đây vấn đề hất sức phức tạp thủ tục phải thật rõ ràng Đối với bệnh nhân tự nguyện yêu cầu thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm với trứng người cho phải thực đầy đủ cam kết, hợp đồng hai vợ chồng người xin, hợp đồng cam kết hai vợ chồng người cho, hợp đồng người nhận, người cho đơn xin bệnh viện thực kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm với trứng hai vợ chồng người xin trứng Phương pháp phải dựa nguyên tắc bí mật nhằm đảm bảo ổn định quan hệ cha mẹ sau này, không ảnh hưởng tới người cho trứng, cho phôi noãn Mặt khác dễ dàng việc xác định người cho người mẹ nhận tinh trùng, noãn phôi chắn cha mẹ đứa trẻ tương lai Có thể nhận thấy điều việc sinh theo phương pháp khoa học pháp luật cho phép người phụ nữ độc thân áp dụng biện pháp hỗ trợ sinh sản Đây quyền lợi đáng người phụ nữ họ muốn không muốn có hội kết hôn mà thực thiên chức Nếu trước chưa có sở pháp lý vấn đè gười phụ nữ độc thân thực thiên chức điều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khác áp dụng hỗ trợ sinh sản họ thực thiên chức mà không ảnh hưởng đến người khác Tuy nhiên trường hợp có mẹ người cha khó khăn mà người mẹ phải nuôi mình, mặt khác đảm bảo tự nguyện người phụ nữ độc thân họ muốn có đứa cho riêng 1.3 Mang thai hộ mục đích nhân đạo Một số nước quy định cho phép việc mang thai hộ với điều kiện nhiều khó khăn khác Nam Phi, Anh, Argentina, Úc (phần lớn lãnh thổ), Brazil, Canada, Mỹ (10 bang), Georgia, Hy Lạp, Israel, Romania, Nga, Ukraine Hai nước Pháp Đức cấm triệt để mang thai hộ có nhiều nước không cấm Bỉ, Đan Mạch, Hungary, Ba Lan, Ireland, Ấn Độ, Luxembourg, Hà Lan Lần thông qua quy định cụ thể, Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 nước ta bổ sung vấn đề mang thai hộ mục đích nhân đạo góp phần xây dựng, hoàn thiện bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình tiến bộ, ấm no hạnh phúc Việt Nam, bảo vệ tốt quyền người, quyền công dân, đặc biệt quyền phụ nữ trẻ em lĩnh vực hôn nhân gia đình Như vậy, Luật Hôn nhân gia đình thức thừa nhận cho phép mang thai hộ với mục đích nhân đạo (cụ thể từ Điều 93 đến Điều 98), song phải thực sở tự nguyện bên lập thành văn Luật thông qua dựa nguyên tắc “người mang thai hộ phải người thân thích hàng để ngăn ngừa tình trạng thương mại hóa việc mang thai hộ” Theo Điều 95 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 người nhờ mang thai hộ phải có đủ điều kiện sau: “1 Việc mang thai hộ mục đích nhân đạo phải thực sở tự nguyện bên lập thành văn Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ có đủ điều kiện sau đây: a) Có xác nhận tổ chức y tế có thẩm quyền việc người vợ mang thai sinh áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; b) Vợ chồng chung; c) Đã tư vấn y tế, pháp lý, tâm lý Người nhờ mang thai hộ phải có đủ điều kiện sau đây: a) Là người thân thích hàng bên vợ bên chồng nhờ mang thai hộ; b) Đã sinh mang thai hộ lần; c) Ở độ tuổi phù hợp có xác nhận tổ chức y tế có thẩm quyền khả mang thai hộ; d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng phải có đồng ý văn người chồng; đ) Đã tư vấn y tế, pháp lý, tâm lý Việc mang thai hộ mục đích nhân đạo không trái với quy định pháp luật sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” Song, thực tế có nhiều vấn đề cần phải bàn luận người nhờ mang thai hộ nhằm bảo đảm cho việc nhờ mang thai hộ có tính khả thi vào sống cần phân tích điều kiện người nhờ mang thai hộ theo quy định Điểm a Khoản Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình: “a) Là người thân thích hàng bên vợ bên chồng nhờ mang thai hộ” Theo đó, hướng dẫn Khoản Điều Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Chính phủ: Quy định sinh kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo: “Người thân thích hàng bên vợ bên chồng nhờ mang thai hộ bao gồm: Anh, chị, em cha mẹ, cha khác mẹ, mẹ khác cha; anh, chị, em chú, bác, cô, cậu, dì họ; anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người cha mẹ cha khác mẹ, mẹ khác cha với họ” Như vậy, người nhờ mang thai hộ với người nhờ mang thai hộ người dòng máu trực hệ, người có họ phạm vi ba đời người có quan hệ thân thích khác bên người vợ hay bên người chồng nhờ mang thai hộ Con sinh trường hợp mang thai hộ mục đích nhân đạo chung vợ chồng nhờ mang thai hộ Có nhiều câu hỏi đặt trước quy định này: Nếu người thân thích hàng sao? Nếu người thân thích hàng không thể, không muốn mang thai hộ sao?… Đó điều luật chưa dự liệu gây thiệt thòi cho nhiều cặp vợ chồng Một mục đích việc cho người thân thích mang thai hộ để ngăn ngừa nguy thương mại hóa việc Nhưng có lẽ, rào cản “thân thích” chưa mang lại hiệu quản lý hạn chế tình trạng mà 10 nhu cầu lớn Hơn nữa, vấn đề thương mại không tồn người không cận huyết thống Để hạn chế tranh chấp phát sinh việc mang thai hộ, dự luật quy định quyền nghĩa vụ người mang thai hộ, đáng ý quy định quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ hỗ trợ tài sản thu nhập cho việc mang thai, kể hỗ trợ cho việc chăm sóc thai; phải thực cam kết việc giao cho bên nhờ mang thai hộ; có nghĩa vụ tôn trọng bí mật đời tư, quyền riêng tư khác, danh dự, nhân phẩm, uy tín bên nhờ mang thai hộ Luật quy định rõ Quyền, nghĩa vụ bên mang thai hộ mục đích nhân đạo Quyền, nghĩa vụ bên nhờ mang thai hộ mục đích nhân đạo Điều 97 Điều 98 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Ngoài ra, Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có điều khoản để giải rắc rối phát sinh Đáng ý việc sinh mang thai hộ không tính vào số (của người mang thai hộ) theo sách dân số kế hoạch hóa gia đình Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con, bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con, bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết, hưởng thừa kế theo pháp luật di sản bên nhờ mang thai hộ… Giải tranh chấp liên quan đến việc sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ mục đích nhân đạo: Tòa án quan có thẩm quyền giải tranh chấp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ không mà bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ, Tòa án định người giám hộ cho đứa trẻ theo quy định Bộ luật dân Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ không nhận bên mang thai hộ không tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ, Tòa án định người giám hộ cho đứa trẻ, bên nhờ mang thai hộ có trách nhiệm thực nghĩa vụ cấp dưỡng cho Việc bổ sung quy định mang thai hộ mục đích nhân đạo thể tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu làm cha mẹ đáng cặp vợ chồng mà người vợ mang thai sinh áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Mặc dù dè dặt việc tiếp cận, điều chỉnh “chậm chân” so với thực tiễn, dù sao, việc “mở cửa” cho mang thai hộ tín hiệu đáng mừng cho cặp vợ chồng muộn, vô sinh Những vấn đề tồn có quyền hy vọng vào vận dụng linh hoạt văn hướng dẫn thi hành lần sửa đổi bổ sung sau Thủ tục xác định cha, mẹ, 11 Việc xác định cha, mẹ, vấn đề tế nhị phức tạp Theo quy định pháp luật hành thẩm quyền xác định cha, mẹ, tiến hành theo thủ tục: *Thứ nhất: Theo thủ tục hành Trong trường hợp có tranh chấp thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân tiến hành theo thủ tục tố tụng dân Trong trường hợp tranh chấp thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tiến hành theo thủ tục hành Việc xác định cha, mẹ cho theo thủ tục hành thường người cha, người mẹ hai người tự nguyện nhận con; dù quan hệ hôn nhân cha mẹ hợp pháp hay không hợp pháp, thông qua thủ tục đăng ký khai sinh cho quan hộ tịch để xác định thực mặt pháp lý quan hệ cha mẹ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm khai sinh cho con; cha, mẹ khai sinh ông, bà người thân thích khác khai sinh cho trẻ em (Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐCP phủ ngày 27/12/2005) Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ quy định Điều 102 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Luật hôn nhân gia đình năm 1986 quy định việc xác định quan hệ cha, mẹ, Điều 30 Điều 33) thực thông qua hai thủ tục: theo thủ tục tố tụng dân Tòa án tiến hành trường hợp có tranh chấp theo thủ tục hành UBND cấp xã tiến hành trường hợp đăng ký nhận giá thú (Nghị định 183/1998/NĐ – CP đăng ký hộ tịch) Theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000 việc xác định quan hệ cha, mẹ, Tòa án tiến hành Theo thẩm quyền giải ủy ban nhân dân theo thủ tục đăng ký hộ tịch tranh chấp việc xác định cha, mẹ, con: “Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú người nhận người nhận cha, mẹ, thực việc đăng ký việc nhận cha, mẹ, bên nhận, bên nhận cha, mẹ, sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, việc nhận cha, mẹ, tự nguyện tranh chấp” (Điều 32, 33 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Chính Phủ đăng ký quản lý hộ tịch) Và theo Điều Nghị định Số: 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hộ tịch, hôn nhân gia đình chứng thực: “Điều 32 Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, Việc nhận cha, mẹ, theo quy định Mục thực hiện, bên nhận, bên nhận cha, mẹ, sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, việc nhận cha, mẹ, tự nguyện tranh chấp người có quyền lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, Người thành niên người giám hộ người chưa thành niên thành niên lực hành vi dân làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định Mục này, trường hợp cha, mẹ chết; 12 việc nhận cha, mẹ tự nguyện tranh chấp người có quyền lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ.” Thủ tục đăng kí việc nhận cha, mẹ quy định Điều 34 Nghị định 158/2005/NĐ-CP: “1 Người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) Trong trường hợp cha mẹ nhận chưa thành niên, phải có đồng ý người mẹ cha, trừ trường hợp người chết, tích, lực hạn chế lực hành vi dân Kèm theo Tờ khai phải xuất trình giấy tờ sau đây: a) Giấy khai sinh (bản sao) người con; b) Các giấy tờ, đồ vật chứng khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, (nếu có) Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, xét thấy việc nhận cha, mẹ, thật tranh chấp, Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói kéo dài thêm không ngày Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, bên cha, mẹ, phải có mặt, trừ trường hợp người nhận cha mẹ chết Cán Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp cho bên Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, Bản Quyết định cấp theo yêu cầu bên.” *Thứ hai: Theo thủ tục tư pháp Nếu có tranh chấp việc xác định cha, mẹ, đương có quyền yêu cầu Tòa án giải Tòa án tiến hành thụ lý xét xử theo thủ tục tố tụng thông thường, theo Khoản Điều 88 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014: “2 Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận phải có chứng phải Tòa án xác định.” Khoản Điều 27 BLTTDS: “Những tranh chấp hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Toà án Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản ly hôn Tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Tranh chấp xác định cha, mẹ cho xác định cho cha, mẹ Tranh chấp cấp dưỡng Các tranh chấp khác hôn nhân gia đình mà pháp luật có quy định.” Thẩm quyền giải việc xác định cha, mẹ, quy định rõ Điều 101 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 “1 Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, theo quy định pháp luật hộ tịch trường hợp tranh chấp 13 Tòa án có thẩm quyền giải việc xác định cha, mẹ, trường hợp có tranh chấp người yêu cầu xác định cha, mẹ, chết trường hợp quy định Điều 92 Luật Quyết định Tòa án xác định cha, mẹ, phải gửi cho quan đăng ký hộ tịch để ghi theo quy định pháp luật hộ tịch; bên quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, quan, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật tố tụng dân sự.” Như vậy, dựa tính chất quan hệ xác định cha, mẹ, có tranh chấp hay tranh chấp sở để xác định quan có thẩm quyền xác định cha, mẹ, Tuy nhiên, việc xác định thẩm quyền giải loại việc từ góc độ thực tiễn phản ánh bất cập khó khăn liên quan đến cách hiểu vận dụng điều luật quy định “bỏ ngỏ” Luật dẫn đến lúng túng định việc xác định thẩm quyền, thủ tục tố tụng nghĩa vụ chứng minh… Hậu pháp lí việc xác định cha, mẹ, Việc xác định cha, mẹ, vấn đề phức tạp nhạy cảm song lại cần thiết, việc xác định ý nghĩa cá nhân chủ thể mà mang ý nghĩa pháp luật xã hội sâu sắc Quyền làm cha, làm mẹ quyền làm vô thiêng liêng quan trọng, việc xác định cha, mẹ, nhằm xác định thân phận chủ thể, góp phần ổn định mối quan hệ gia đình nói riêng mối quan hệ xã hội nói chung Việc xác định cha, mẹ, đảm bảo cho trẻ em mái ấm gia đình thực sự, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục cách tốt nhất, đảm bảo mặt vật chất lẫn tinh thần giúp trẻ phát triển toàn diện thể lực trí lực Việc xác định cha, mẹ, cách xác sở cho việc tuân thủ Hiến góp phần xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, xóa bỏ kì thị, phân biệt trẻ em sinh hôn nhân, đảm bảo cho đứa trẻ sinh bình đẳng với dù đứa trẻ đời từ hôn nhân hợp pháp hay không hợp pháp Về mặt pháp lý: Việc xác định cha, mẹ cho quy định hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với Công ước quốc tế quyền trẻ em : “Gia đình với tư cách nhóm xã hội môi trường tự nhiên cho phát triển hạnh phúc thành viên, trẻ em…” Mặt khác, chế định xác định cha, mẹ, nhằm cụ thể hóa nguyên tắc Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Xác định cha, mẹ, chế định Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, phù hợp với quy định Hiến pháp BLDS, điều thể thống đồng việc xây dựng pháp luật, đặc biệt thể tầm quan trọng chế định xác định cha, mẹ, mặt lý luận thực tiễn Khi xác định người cha, mẹ, tình cảm máu mủ, ruột thịt họ hình thành quan hệ cha, mẹ, trước pháp luật Điều có nghĩa họ 14 có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Do đó, chế định xác định cha, mẹ, sở pháp lý để quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ như: xác định dân tộc, chia tài sản thừa kế, cấp dưỡng… Mặt khác, việc xác định cha, mẹ, không liên quan đến mối quan hệ cha, mẹ mà liên quan đến mối quan hệ thành viên khác gia đình ông, bà với cháu; anh, chị, em với nhau… vậy, sở để giải tranh chấp chủ thể mối quan hệ tranh chấp việc nuôi dưỡng, cấp dưỡng… Từ ý nghĩa mà chế định xác định cha, mẹ, từ đời ngày hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu khách quan sống C- KẾT THÚC VẤN ĐỀ Bên toàn đánh giá nhóm em chê định xác nhận cha mẹ theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Bài làm không tránh khỏi thiếu xót định, mong thầy cô bổ sung giúp đỡ nhóm em DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật hôn nhân gia đình năm 2014, NXB Lao động Bộ luật Tố tụng dân năm 2004, NXB Lao động Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật hôn nhân gia đình , NXB Công an nhân dân, năm 2009 Nghị định Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 đăng kí quản lí hộ tịch; 15 - Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Nghị định Số: 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hộ tịch, hôn nhân gia đình chứng thực http://danluat.thuvienphapluat.vn/thuc-tien-xac-dinh-cha-me-con-va-nhungvan-de-can-trao-doi-106374.aspx http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/213927/mang-thai-ho cua-da-mo-nhung-moi he .html http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=28340784&cn_id=694825 http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-xac-dinh-quan-he-cha-me-con-ly-luanva-thuc-tien-ap-dung-tai-dia-ban-tinh-nghe-an-37575/ 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Đánh giá chế định xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, a. Xác định cha, mẹ cho con trong trường hợp cha mẹ là vợ chồng (con trong giá thú), b. Xác định cha, mẹ cho con trong trường hợp cha, mẹ không phải là vợ chồng (con ngoài giá thú), Thủ tục xác định cha, mẹ, con

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay