Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhập WTO

14 300 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:32

Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học – công nghệ đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trên thế giới, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa, xã hội hóa nền kinh tế cũng như quá trình tham gia của mỗi quốc gia vào phân công lao động và hợp tác quốc tế. Các định chế và tổ chức kinh tế – thương mại khu vực và thế giới đã và đang được hình thành tạo ra sự liên kết, phụ thuộc lẫn nhau ngày càng cao giữa các quốc gia và khu vực. Sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới WTO đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hợp tác quốc tế, giao lưu quốc tế. Việc gia nhập WTO đem đến nhiều cơ hội đống thời cũng tạo ra nhiều thách thức với các nước và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nhóm em xin tìm hiểu đề tài: “ Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhậpWTO “. MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ Sự phát triển vũ bão cách mạng khoa học – công nghệ tạo biến đổi sâu sắc giới, thúc đẩy trình quốc tế hóa, xã hội hóa kinh tế trình tham gia quốc gia vào phân công lao động hợp tác quốc tế Các định chế tổ chức kinh tế – thương mại khu vực giới hình thành tạo liên kết, phụ thuộc lẫn ngày cao quốc gia khu vực Sự đời tổ chức thương mại giới WTO đánh dấu bước tiến quan trọng việc hợp tác quốc tế, giao lưu quốc tế Việc gia nhập WTO đem đến nhiều hội đống thời tạo nhiều thách thức với nước Việt Nam không ngoại lệ Vì vậy, nhóm em xin tìm hiểu đề tài: “ Thuận lợi khó khăn Việt Nam gia nhậpWTO “ B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái quát I1 Khái quát tổ chức WTO WTO có tên đầy đủ Tổ chức thương mại giới thành lập vào hoạt động từ 1/1/1995, có trụ sở đặt Genève - Thụy Sĩ Đây tổ chức quốc tế quản lý luật lệ quốc gia thương mại quốc tế Hạt nhân WTO hiệp đinh thương mại liên quan đến thương mại thành viên WTO thương lượng ký kết Các Hiệp định sở pháp lý cho thương mại quốc tế, mang tính ràng buộc, phủ phải trì sách thương mại giới hạn thỏa thuận WTO có chức là: Quản lý việc thực hiệp định WTO, diễn đàn đàm phán thương mại, giải tranh chấp thương mại, giám sát sách thương mại quốc gia, trợ giúp kỹ thuật huấn luyện cho nước phát triển hợp tác với tổ tổ chức quốc tế khác Nguyên nhân Việt Nam cần gia nhập WTO Toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia, buộc nước phải thực chiến lược mở cửa kinh tế nhằm tranh thủ thời cơ, phát huy lợi vượt qua thách thức phát triển nhanh kinh tế quốc gia mình, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế khu vực toàn cầu Đối với nước phát triển (trong có Việt nam) gia nhập tổ chức thương mại giới đường tốt để rút ngắn tụt hậu so với nước khác có điều kiện phát huy tối ưu lợi so sánh phân công lao động hợp tác quốc tế Mặt khác để tận dụng hội phải phát huy lợi cao đất nước phục vụ cho trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mục tiêu:“ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh’’ Kể từ Đại hội Đảng lần VI(1986) nước ta mở cửa hội nhập với kinh tế toàn cầu nay, nước ta trì tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/ năm dẫn đầu khu vực sau Trung Quốc Tuy nhiên để thực mục tiêu mà Đảng đề việc gia nhập tổ chức thương mại giới đường tốt để thực mục tiêu đó, để làm điều Việt Nam cần phát huy lợi nước mình, tận dụng nguồn lực bên Bối cảnh sơ lược trình Việt Nam gia nhập WTO Việt Nam gia nhập WTO bối cảnh xu toàn cầu hóa kinh tế khu vực hóa kinh tế Quá trình xin gia nhập WTO Việt Nam tiến hành song song với trình hội nhập ASEAN APEC Hơn giai đoạn Việt Nam thực trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường Việt Nam lại nước hội nhập kinh tế quốc tế muộn, gia nhập WTO sau nhiều nước, điều tác động không nhỏ đến trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam Việt Nam đàm phán gia nhập WTO bối cảnh WTO tiến hành vòng đàm phán mói- Vòng đàm phán Doha, yêu cầu vòng đàm phán Doha sức ép lớn kinh tế phát triển Việt Nam Sự kiện Việt Nam kí kết thực Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kì ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình gia nhập WTO Việt Nam Việt Nam nước khác muốn gia nhập WTO phải trải qua trình tự định; có khác thời gian thực trình tự Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào việc nước xin gia nhập thành viên khác WTO đàm phán với sao, chấp nhận nhượng Thủ tục gia nhập WTO bào gồm giai đoạn: Nộp đơn xin gia nhập, Đàm phán gia nhập Kết nạp Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào tháng 01/1995, WTO tiếp nhận đơn xin gia nhập Việt Nam Việt Nam trở thành quan sát viên tổ chức Qua trình đàm phán song phương đa phương kéo dài đến ngày 11/01/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO Vậy thành viên WTO, thuận lợi đến với Việt Nam khó khăn phải đối mặt? Thuận lợi khó khăn Việt Nam gia nhập WTO II1 Đường lối Đảng Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đề đường lối đổi toàn diện sâu sắc lĩnh vực kinh tế Sự nghiệp đổi Việt Nam tiến hành bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi sâu sắc cục diện, trật tự giới hình thành, nước có chế độ trị khác vừa đấu tranh vừa hợp tác với Đảng nhận thức rõ bối cảnh điều kiện để phát triển đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ rộng mở Tháng 5/1988, Bộ Chính trị Nghị số 13 “nhiệm vụ sách đối ngoại tình hình mới”, khẳng định mục tiêu chiến lược lợi ích cao Đảng nhân dân ta phải củng cố giữ vững hòa bình để tập trung xây dựng phát triển kinh tế Đại hội Đảng lần thứ VII (năm 1991) xác định rõ chủ trương “độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại” với phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất nước cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển”, đánh dấu bước khởi đầu tiến trình hội nhập giai đoạn nước ta Thực chủ trương này, Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại song phương đa phương với nhiều đối tác, nhiều hình thức, nhiều lĩnh vực (trao đổi hàng hóa, đầu tư sản xuất, mở rộng quan hệ tài - tín dụng, hợp tác khoa học kỹ thuật), tạo môi trường kinh doanh nước thuận lợi khai thác hiệu nguồn lực bên phục vụ cho trình phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế đất nước Thực tế giai đoạn cho thấy chủ trương đắn Đảng đánh dấu bước khởi đầu Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Đại hội Đảng lần VIII tháng 6/1996 khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với trung tâm kinh tế, trị khu vực quốc tế Đồng thời Đảng chủ trương xây dựng kinh tế mở đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới Sau nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01-2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị 08-NQ/TW ngày 05-02-2007 số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên WTO Nghị nêu rõ hội thách thức việc gia nhập WTO đề định hướng lớn để kinh tế nước ta phát triển nhanh bền vững sau gia nhập WTO Trên tinh thần đó, Chính phủ ban hành Nghị số 16/2007/NQ-CP, ngày 27-2-2007, Chương trình hành động Chính phủ “Một số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên WTO”; giao bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ cụ thể nhằm tận dụng hội, vượt qua thách thức, đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển Chủ động tích cực xác định lộ trình hội nhập hợp lí, cần tận dụng ưu đãi mà WTO dành cho nước phát triển phát triển, chủ động tích cực phải hội nhập bước, mở cửa thị trường theo lộ trình hợp lí Bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế kinh tế phù hợp với nguyên tắc, quy định WTO Suốt giai đoạn từ năm 1996-2007, Đảng bổ sung phát triển đường lối phát triển theo hướng chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế kết từ gia nhập WTO ta đạt đực nhiều thuận lợi định Thuận lợi a Mở rộng thị trường, tăng cường khả tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện mở rộng thị trường xuất vào nước Thành viên WTO với tư cách đối tác bình đẳng, không bị phân biệt đối xử theo mức thuế nước thành viên WTO cam kết Đây yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá, dịch vụ nước ta, tạo thêm việc làm, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Hai là, thực cam kết gia nhập WTO, thể chế kinh tế thị trường nước ta ngày hoàn thiện, môi trường đầu tư, kinh doanh nước ngày thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước, đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp, có công ty xuyên quốc gia có tiềm lực tài lớn, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến, đóng góp ngày quan trọng vào trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Việc gia nhập WTO vào năm 2007 mở quan hệ thương mại bình đẳng Việt Nam với 150 quốc gia vùng lãnh thổ Đây thành tựu quan trọng việc thực sách đối ngoại đổi mới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia bình đẳng thương mại với nước giới Ngoài ra, ta có quan hệ thương mại với hai trăm quốc gia vùng lãnh thổ khắp châu lục; trăm quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư Việt Nam Với việc mở rộng thị trường quan hệ hợp tác vậy, ta ngày tham gia sâu rộng vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, ngày có tiếng nói quan trọng với ý thức trách nhiệm cao diễn đàn khu vực giới, góp phần mở rộng thị trường, thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, tạo điều kiện cho mô hình kinh tế hướng xuất ta, mở rộng thị trường hàng nhập khẩu, góp phần phục vụ chiến lược công nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời bước khẳng định hình ảnh vị quốc gia thành công trình đổi b Lợi xuất Năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên WTO, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trình hội nhập kinh tế giới, mở kỉ nguyên đầu tư thương mại cho Việt Nam Sau năm gia nhập, xuất nước ta tăng trưởng cao với tốc độ bình quân đạt 19,5%/năm Xuất liên tục tăng so với GDP, tăng từ 65,2% lên 79% Thị trường xuất trở nên đa dạng với đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc… Cơ cấu xuất tập trung nhiều vào mặt hàng tiêu dùng, hàng trung gian hàng hóa vốn, tỷ trọng dầu thô giảm Dù vậy, lợi tập trung nhóm hàng sử dụng tài nguyên khoáng sản, dựa vào nông nghiệp ngành chế biến thâm dụng lao động Song song với tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu, luồng hàng hóa nhập vào Việt Nam tăng nhanh với tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2007-2012 18,9% Tỷ trọng nhập từ số thị trường khoảng 72%-77% với thị trường nhập Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản … Có thể thấy thời gian qua, trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại kết tích cực có tác động sâu đến kinh tế xã hội Việt Nam Quá trình giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuất nhập dễ dàng hơn, với ưu đãi cắt giảm thuế quan rào cản phi thuế quan, thị trường xuất Việt Nam mở rộng Nhìn tổng thể Việt Nam tham gia WTO, phần lớn hàng xuất hưởng thuế xuất nhập ưu đãi, chí tới 0%, mang lại lợi cạnh tranh lớn triển vọng sáng sủa cho nhiều ngành hàng, đặc biệt dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ ngành xuất quan trọng nằm nhóm 10 sản phẩm xuất chủ lực c Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Việc gia nhập WTO góp phần nâng cao vị nước ta trường quốc tế tất lĩnh vực Các đối tác kinh tế,thương mại đánh giá Việt Nam đối tác quan trọng giàu tiềm khu vực Đông Nam Á Vai trò nước ta hoạt động WTO ngày nâng cao Đặc biệt, việc trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 chứng tỏ uy tín quốc tế ngày cao Việt nam Việc gia nhập WTO tạo điều kiện cho ta triển khai có hiệu đường lối ngoại giao theo phương châm: VIệt Nam mong muốn bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng giới hòa bình hợp tác phát triển Gia nhập tổ chức thương mại giới, có vị bình đẳng thành viên khác việc hoạch định sách thương mại toàn cầu, có điều kiện để bảo vệ lợi ích đất nước doanh nghiệp Ta tiếp cận nguồn nhân lục, vật lực lớn từ nước phát triển thành viên WTO Xuất Việt nam không bị bó hẹp hiệp định song phương khu vực mà có thị trường toàn cầu Các doanh nghiệp hàng hóa ta không bị phân biệt đối xử so với doanh nghiệp hàng hóa nước khác d Lợi ích đầu tư Đối với Việt Nam thành viên WTO, phải thừa nhận hội tốt để Việt Nam nhìn lại hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung sách ưu đãi đầu tư nói riêng Bằng việc niêm yết công khai toàn văn pháp luật, quy định, sách điều chỉnh hoạt động thương mại lên Công báo trang thông tin điện tử, rõ ràng sách ưu đãi đầu tư Việt Nam ngày minh bạch Nhiều tầng lớp dân cư tham gia tìm hiểu, phân tích, đóng góp ý kiến, đó, sách ngày hoàn thiện Và quan trọng hết, quan nhà nước có thẩm quyền có điều kiện thuận lợi để tập hợp, hệ thống sách, quy định có liên quan, từ đó, thuận tiện việc bãi bỏ, sửa đổi quy định không phù hợp kịp thời ban hành văn pháp luật Từ đó, rõ ràng hệ thống quan hành Việt Nam công tác cải cách hành Việt Nam có điều kiện hoàn thiện đạt kết tốt đẹp 10 Thứ hai, đối tác thương mại Việt Nam có nhiều điều kiện tiếp cận với hệ thống pháp luật Việt Nam có nhìn đầy đủ sách thương mại đầu tư Việt Nam, hiểu rõ quyền lợi ích Từ đó, đối tác dễ dàng đưa phương án đầu tư, phát triển thương mại lâu dài Việt Nam Kết tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam Bên cạnh thuận lợi đạt ta gặp phải khó khăn Khó khăn Thứ nhất, với việc gia nhập WTO, cạnh tranh Việt Nam với nước diễn gay gắt hơn, với nhiều đối thủ bình diện sâu rộng Nền kinh tế phải chịu sức ép cạnh tranh ba cấp độ, từ cạnh tranh sản phẩm ta với sản phẩm nước, doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp nước đến cạnh tranh nhà nước với nhà nước việc hoạch định sách quản lí chiến lược phát triển nhằm phát huy nội lực thu hút đầu tư từ bên Gia nhập WTO, tức thị trường mở cửa, mà yêu cầu mở cửa thị trường nước thành viên đưa cao, Việt Nam đủ sức đưa cam kết thấp; mở cửa thị trường, doanh nghiệp nước tự buôn bán, cung cấp hàng hóa doanh nghiệp nước mà không bị phân biệt đối xử, từ đó, doanh nghiệp Việt Nam bị canh tranh thị trường có thêm nhiều nguồn cung ứng sản phẩm, dịch vụ Hơn nữa, nguồn cung ứng hàng hóa lại có tiềm lực tài mạnh ta, chất lượng, mẫu mã, công nghệ phân phối sản phẩm họ tốt hơn, họ lại gia nhập WTO trước hưởng nhiều ưu đãi 11 Cho nên nguy Việt Nam dần thị trường nước điều xảy Thứ hai, phân phối lợi ích toàn cầu hóa giới không đồng Việt Nam nước sau, gia nhập WTO sau 148 nước, lại nước phát triển trình độ thấp, mà nước có kinh tế phát triển thấp thường hưởng lợi Thêm vào đó, nhiều lực thù địch lợi dụng toàn cầu hóa sử dụng chiêu trò khác để chống phá chế độ trị, ổn định phát triển nước ta Nguy làm cho phận doanh nghiệp ta bị phá sản, nhiều người lao động việc làm, phân hóa giàu nghèo ngày mạnh Đòi hỏi tăng cường việc đẩy mạnh, quán triệt chủ trương, sách Đảng, nâng cao lực, hiệu máy quản lí nhà nước Thứ ba, gia nhập WTO mở cửa thị trường nên biến động thị trường nước ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nước, đòi hỏi nước ta phải có sách kinh tế vĩ mô đắn, cần phải tạo sở để kinh tế có phản ứng nhanh nhạy, tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực biến động thị trường giới Hơn nữa, việc hội nhập với thị trường chung tạo phụ thuộc lẫn nước, vấn đề toàn cầu hóa phân hóa giàu nghèo, bảo vệ môi trường, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia… không vấn đề riêng quốc gia mà vấn đề chung cần hợp tác giải Tuy nhiên, tiềm lực đất nước có hạn, hệ thống pháp luật lại chưa hoàn thiện, kinh nghiệm giải tình trước biến động củakinh tế thị trường chưa nhiều, khó khăn không nhỏ 12 Thứ tư, mâu thuẫn lực thực thi cam kết: Để tham gia WTO, Việt Nam phải hoàn thiện khung luật pháp đáp ứng điều kiện nước thành viên mà phải nghiêm túc thực cam kết Để đáp ứng yêu cầu trên, Chính phủ Việt Nam đề Chương trình xây dựng luật pháp để gia nhập WTO Việt Nam hứa tuân thủ cam kết sau gia nhập WTO cho dù cam kết mâu thuẫn với pháp luật hành Tuy vậy, việc thực thi cam kết khó yêu cầu nước cao hệ thống pháp luật ta chưa hoàn chỉnh, nhiều quy định thông qua, ban hành chưa áp dụng thực tiễn Ví dụ: Theo Hiệp định khía cạnh sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (TRIPs) WTO, nước thành viên phải có hệ thống bảo vệ quyền, phát minh, sáng chế, nhãn mác hàng hóa… nghiêm ngặt Thế nhưng, nước ta, việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, ăn cắp quyền, mẫu mã… diễn tràn lan chưa giải triệt để Tình hình làm cho doanh nghiệp Việt Nam khó cạnh tranh bình đẳng luật thị trường giới Đánh giá Từ gia nhập WTO, ta hưởng lợi ích không nhỏ đồng thời phải đối mặt vói nhiều khó khăn đòi hỏi chủ hương, đường lối phát triển Đảng nhà nước cách phù hợp linh hoạt để thích nghi với tình hình mới, tạo điều kiện để nước ta mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội…Trong quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm: 13 - Bảo đảm lợi ích dân tộc - Giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại - Nắm vững mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tế - Mở rộng quan hệ với quốc gia vùng lãnh thổ giới, không phân biệt chế độ trị, xã hội Coi trọng quan hệ hòa bình, hợp tác phát triển - Xác định hội nhập kinh tế quốc tế công việc toàn dân - Giữ vững ổn định trị, kinh tế - xã hội giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái - Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, tạo sử dụng hiệu lợi thê đất nước trình hội nhập kinh tế quốc tế - Trên sở thực cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế, sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng Đảng Nhà nước C- KÉT THÚC VẤN ĐỀ Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam nhiều hội phát triển đồng thời đem đến nhiều khó khăn Điều quan trọng phải biết nắm bắt hội, tháo gỡ khó khăn để phát triển Đồng thời cố gắng thực mục tiêu đề để sớm công nhận thành viên thức WTO 14 [...]... của Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện tiếp cận với hệ thống pháp luật Việt Nam và có được cái nhìn đầy đủ hơn về chính sách thương mại đầu tư của Việt Nam, hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích của mình Từ đó, đối tác sẽ dễ dàng đưa ra phương án đầu tư, phát triển thương mại lâu dài hơn tại Việt Nam Kết quả là tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế của Việt Nam Bên cạnh những thuận. .. lập, tự chủ, tạo ra và sử dụng hiệu quả lợi thê của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước C- KÉT THÚC VẤN ĐỀ Gia nhập WTO mang lại cho Việt Nam rất nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đem đến rất nhiều khó khăn Điều quan trọng... thực hiện cam kết đó Để đáp ứng các yêu cầu trên, Chính phủ Việt Nam đã đề ra Chương trình xây dựng luật pháp để gia nhập WTO Việt Nam hứa sẽ tuân thủ các cam kết của mình ngay sau khi gia nhập WTO cho dù các cam kết này có thể mâu thuẫn với pháp luật hiện hành Tuy vậy, việc thực thi các cam kết là khó vì yêu cầu của các nước rất cao trong khi hệ thống pháp luật của ta chưa hoàn chỉnh, nhiều quy định... Kết quả là tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế của Việt Nam Bên cạnh những thuận lợi đạt được ta cũng gặp phải những khó khăn 3 Khó khăn Thứ nhất, với việc gia nhập WTO, sự cạnh tranh của Việt Nam với các nước sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ và trên bình diện sâu rộng hơn Nền kinh tế phải chịu sức ép cạnh tranh trên ba cấp độ, từ sự cạnh tranh giữa sản phẩm... xuyên quốc gia không còn là vấn đề của riêng từng quốc gia mà là những vấn đề chung cần được hợp tác giải quyết Tuy nhiên, tiềm lực của đất nước là có hạn, hệ thống pháp luật lại chưa hoàn thiện, kinh nghiệm giải quyết các tình huống trước sự biến động củakinh tế thị trường chưa nhiều, đây là khó khăn không nhỏ 12 Thứ tư, mâu thuẫn giữa năng lực thực thi và các cam kết: Để tham gia WTO, Việt Nam không... nghiệp Việt Nam sẽ bị canh tranh bởi thị trường có thêm nhiều nguồn cung ứng sản phẩm, dịch vụ Hơn nữa, các nguồn cung ứng hàng hóa đó lại có tiềm lực tài chính mạnh hơn ta, chất lượng, mẫu mã, công nghệ phân phối sản phẩm của họ cũng tốt hơn, họ lại gia nhập WTO trước và được hưởng nhiều ưu đãi hơn 11 Cho nên nguy cơ Việt Nam mất dần thị trường trong nước là điều có thể xảy ra Thứ hai, sự phân phối lợi. .. của WTO, các nước thành viên phải có hệ thống bảo vệ bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, nhãn mác hàng hóa… rất nghiêm ngặt Thế nhưng, ở nước ta, việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, ăn cắp bản quyền, mẫu mã… vẫn diễn ra tràn lan và chưa được giải quyết triệt để Tình hình trên làm cho các doanh nghiệp Việt Nam khó có thể cạnh tranh bình đẳng và đúng luật trên thị trường thế giới 4 Đánh giá Từ khi gia nhập. .. của toàn cầu hóa trên thế giới là không đồng đều Việt Nam là nước đi sau, gia nhập WTO sau 148 nước, lại là nước đang phát triển ở trình độ thấp, mà nước có nền kinh tế phát triển thấp thì thường được hưởng ít lợi hơn Thêm vào đó, nhiều thế lực thù địch sẽ lợi dụng toàn cầu hóa sử dụng các chiêu trò khác nhau để chống phá chế độ chính trị, sự ổn định và phát triển của nước ta Nguy cơ làm cho một bộ... nước đến sự cạnh tranh giữa nhà nước với nhà nước trong việc hoạch định các chính sách quản lí và chiến lược phát triển nhằm phát huy nội lực và thu hút đầu tư từ bên ngoài Gia nhập WTO, tức là thị trường được mở cửa, mà những yêu cầu về mở cửa thị trường do các nước thành viên đưa ra rất cao, trong khi Việt Nam chỉ đủ sức đưa ra những cam kết thấp; mở cửa thị trường, các doanh nghiệp nước ngoài cũng... Đánh giá Từ khi gia nhập WTO, ta được hưởng những lợi ích không nhỏ đồng thời cũng phải đối mặt vói nhiều khó khăn đòi hỏi chủ hương, đường lối phát triển của Đảng và nhà nước một cách phù hợp linh hoạt để thích nghi với tình hình mới, tạo điều kiện để nước ta mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội…Trong quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhập WTO, Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhập WTO, Thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam gia nhập WTO, Đường lối của Đảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay