Slide Môn Tài Chính Tiền Tệ

28 187 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:27

MÔN HỌC: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NHÓM 2_ ĐỂ TÀI: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Trang (276) _QTKD4 Nguyễn Thị Bích Ngọc _QTKD4 Ngô Thị Lý _QTKD4 Nguyễn Thị Tuyên _QTKD4 Lê Thị Trang _QTKD4 Nguyễn Thị Xuân _QTKD4 Nguyễn Thị Nhung _QTKD4 Nguyễn Xuân Hương_KT3 Trần Thị Thu Trang_KT3 10 Nguyễn Anh Phương _QTKD4 11 Nguyễn Văn Đức _QTKD4 12 Nguyễn Thanh Hùng _QTKD4 KHÁI NIỆM BÁN MUA VỐN NGẮN HẠN Công cụ tài VỐN DÀI HẠN Thị trường tài Công cụ tài (chứng khoán) Chứng khoán nợ Là CK xác nhận quyền nhận lại khoản vốn ứng trước cho nhà phát hành vay CK đáo hạn Công cụ phát sinh Hay chứng khoán phát sinh • Thường gắn với hợp đồng • Giá trị phụ thuộc vào mức biến động giá hàng hóa gốc Chứng khoán vốn Là CK xác nhận quyền sở hữu phần thu nhập tài sản công ty phát hành Thị trường tài PHÂN LOẠI Kỳ hạn CK mua bán thị trường T.T tiền tệ T.T vốn T.T Tập trung Mục đích hoạt động thị trường T.T sơ cấp T.T thứ cấp Phương thức tổ chức giao dịch thị trường T.T Phi tập trung i thị trường tiền tệ Khái niệm Thị trường tiền tệ thị trường mua bán loaị giấy tờ có giá ngắn hạn có kỳ hạn năm, nơi đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cho kinh tế Phân loại  Chủ thể cung ứng vốn như: ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương  Chủ thể có nhu cầu vốn như: NHTM, đơn vị kinh tế khác, kho bạc nhà nước => thông qua thị trường tiền tệ thu hút vốn ngắn hạn dễ dàng chi phí thấp Thực trạng + Thị trường tiền tệ Việt Nam hình thành bước phát triển Cho đến chưa thực phát triển đóng vai trò quan trọng việc điều tiết cung cầu nguồn vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh +Tóm lại: thị trường tiền tệ Việt Nam non trẻ có nhiều bất cập chưa ổn định II Thị trường vốn - > Thị trường vốn thị trường mua bán chứng khoán , nợ dài hạn (long- term debt securities- có thời hạn đáo hạn năm) chứng khoán vốn (Equity securities) Công cụ thị trường vốn : - Là công cụ tài có thời hạn toán năm gồm: + Thị trường tín dụng chung dài hạn + Thị trường chứng khoán năm thể hình thức trái phiếu cổ phiếu + Thị trường chấp + Vay thương mại ngân hàng cấp vay tiêu dùng * Chức TM nhu cầu vốn đầu tư dài hạn DN CP Chức Tiết kiệm đầu tư Phục vụ cho tái sx mở rộng * SO SÁNH T.T VỐN VÀ T.T TIỀN TỆ * III THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP 1.Khái niệm −.Thị trường sơ cấp thị trường chứng khoán nhà phát hành bán cho khách hàng đầu tiên, gọi thị trường phát hành −.Khách hàng bao gồm: nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm,… Đặc điểm −Thị trường sơ cấp nơi mà chứng khoán đem lại vốn cho người phát hành, thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành đồng thời tạo hàng hóa cho thị trường giao dịch., làm tăng vốn đầu tư −Gía chứng khoán thị trường sơ cấp tổ chức phát hành quy định thường in chứng khoán − Những người bán chứng khoán thị trường sơ cấp thường là: kho bạc , ngân hàng nhà nước , nhà bảo lãnh đâu tư, Vai trò −Chứng khoán hóa nguồn vốn cần huy động, vốn công ty huy động qua việc phát hành chứng khoán −Thực trình trung chuyển tài chính, trực tiếp đưa khoản tiền nhàn rỗi tạm thời dân chúng vào đầu tư, chuyển tiền sang dạng vốn dài hạn Chức Đối với kinh tế quốc dân: −Huy động vốn cho kinh tế việc tạo nhiều hội đầu tư cho người có tiền nhàn rỗi, phân bổ vốn hiệu −Là công cụ mà tất kinh tế thị trường sử dụng nhằm tăng cường hiệu kinh tế Đối với phủ: − Giúp Chính phủ giải đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn để thực dự an xây dựng sở hạ tầng ⇒ giảm lạm phát (do phát hành thêm tiền) Đối với doanh nghiệp: −Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với kênh huy động vốn linh hoạt hiệu −Với nguồn vốn dài hạn ổn định giúp doanh nghiệp lo lắng thời gian hoản trả vốn vay vốn ngân hàng IV THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP Khái niệm *Thị trường thứ cấp thị trường mua bán lại loại chứng khoán phát hành qua thị trường sơ cấp (được coi thị trường bán lẻ) *Thị trường thứ cấp đảm bảo tính khoản cho chứng khoán phát hành * *Thị trường thứ cấp không trực tiếp mang lại vốn cho người đầu tư sản xuất kinh doanh *Là thị trường hoạt động liên tục *Các nhà đầu tư mua bán chứng khoán nhiều lần thị trường Đặc điểm thị trường thứ cấp * Phân loại thị trường thứ cấp Cũng phân loại thị trường chứng khoán theo mức độ tập trung thị trường: • Thị trường chứng khoán tập trung • Thị trường chứng khoán phi tập trung Thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) Khái niệm: - Là địa điểm định để người bán, người bán (hoặc đại lý nhà môi giới họ) tiến hành giao dịch mua, bán, trao đổi chứng khoán Đặc điểm: - Thị trường tập trung có địa điểm định - Ghép lệnh tập trung để hình thành giá giao dịch - Sở giao dịch nơi mua bán chứng khoán công ty lớn, hoạt động có hiệu Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) Khái niệm: - Là nơi mua bán chứng khoán chưa không niêm yết thị trường tập trung Các giao dịch thường thực thông qua hệ thống mạng máy tính Đặc điểm: - Giao dịch diễn quầy, sàn giao dịch công ty chứng khoán thành viên thông qua mạng máy tính - Giá thị trường hình thành theo nguyên tắc thỏa thuận - Lượng giao dịch thị trường OTC lớn - Thị trường nhà tạo lập thị trường, nhà kinh doanh chứng khoán nhà đầu tư * Thực trạng Thị trường Chứng khoán thứ cấp ngày tổ chức quy mô bản, thị trường cổ phiếu giao dịch thông qua Công ty Chứng khoán (Nghĩa bạn muốn giao dịch mua bán phải mở TK Chứng khoán Công ty Chứng khoán) Ở Việt Nam xác có sàn giao dịch Sở giao dịch Chứng khoán quản lý: HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh quản lý, HNX UPCoM Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quản lý, sàn Đại chúng Chưa Niêm yết Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt NamVSD quản lý (Các Công ty Chưa niêm yết, Chưa đăng ký Giao dịch) Bên cạnh có khoảng 80 Công ty Chứng khoán hoạt động với giá trị giao dịch toàn thị trường sàn hàng ngày vào khoảng 2000 – 3000 tỷ / phiên Các giao dịch ngày thực theo phương thức Online, tức bạn mở xong 01 Tài khoản Chứng khoán Công ty Chứng khoán bạn cấp 01 tài khoản đăng nhập Website Phần mềm riêng Công ty Chứng khoán qua Điện thoại thông minh máy tính, cần nộp tiền qua Ngân hàng bạn bắt đầu giao dịch tham gia vào Thị trường thứ cấp này, đơn giản * SO SÁNH T.T SƠ CẤP & T.T THỨ CẤP Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp Là thị trường mua bán CK lần đầu phát hành qua huy động vốn để đưa đầu tư Là thị trường mua bán lại loại CK phát hành lần đầu thị trường sơ cấp Thị trường cung cấp hàng hóa cho TTCK, có khả thu gom nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ hộ dân cư vừa có khả thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ dn, tổ chức tài chính, phủ tạo thành nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho kinh tế cách có hiệu quả, HĐ TTCK làm tăng vốn cho nhà phát hành thông qua việc bán CK cho nhà đầu tư Thị trường thứ cấp tạo ĐK dễ dàng để bán CK phát hành thị trường sơ cấp TT thứ cấp làm cho CK có tính lỏng hơn, tính lỏng làm cho CK ưa chuộng làm cho tổ chức dễ dàng cho tổ chức phát hành bán chúng thị trường sơ cấp Nó trực tiếp cải thiện mức sống người TT thứ cấp XĐ giá bán loại CK mà tổ chức tiêu dung cách giúp họ chọn thời điểm cho phát hành bán thị trường sơ cấp việc mua sắm tốt Việc mua bán CK TT sơ cấp thường Việc mua bán TT thứ cấp tiến hành tiến hành thông qua trung gian NH thông qua công ty môi giới Phương thức phát hành chứng khoán : phát hành riêng lẻ phát hành công chúng Thị trường thứ cấp tổ chức theo cách: Thị trường tập trung, TT phi tập trung, TT thứ thị trường HĐ giao dịch mua bán thực thông qua hệ thống đấu giá Sở giao dịch hệ thống máy tính thị trường OTC Thị trường HĐ không liên tục Thị trường HĐ liên tục,các CK mua bán lại làm tăng khả khoản cho CK thị trường có mối quan hệ mật thiết với nhau, thị trường sơ cấp tạo sở hàng hóa cho TT thứ cấp ,2 thị trường bổ sung cho thúc đẩy phát triển Trò chơi: Mảnh ghép bí mật [...]... chuyển tài chính, trực tiếp đưa các khoản tiền nhàn rỗi tạm thời trong dân chúng vào đầu tư, chuyển tiền sang dạng vốn dài hạn 4 Chức năng Đối với nền kinh tế quốc dân: −Huy động vốn cho nền kinh tế bằng việc tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho những người có tiền nhàn rỗi, phân bổ vốn hiệu quả −Là công cụ mà tất cả các nền kinh tế thị trường đều sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả của nền kinh tế Đối với chính. .. năng thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm lớn nhỏ của từng hộ dân cư vừa có khả năng thu hút nguồn vốn to lớn từ nước ngoài, các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các dn, các tổ chức tài chính, chính phủ tạo thành một nguồn vốn khổng lồ tài trợ cho nền kinh tế một cách có hiệu quả, HĐ của TTCK cũng làm tăng vốn cho nhà phát hành thông qua việc bán CK cho nhà đầu tư Thị trường thứ cấp tạo ĐK dễ dàng để bán những... giao dịch ngày nay hầu như cũng được thực hiện theo phương thức Online, tức là khi bạn mở xong 01 Tài khoản Chứng khoán tại Công ty Chứng khoán thì bạn sẽ được cấp 01 tài khoản có thể đăng nhập trên Website hoặc Phần mềm riêng của Công ty Chứng khoán đó qua Điện thoại thông minh hoặc máy tính, chỉ cần nộp tiền qua Ngân hàng là bạn có thể bắt đầu giao dịch và tham gia vào Thị trường thứ cấp này, khá đơn... cụ mà tất cả các nền kinh tế thị trường đều sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả của nền kinh tế Đối với chính phủ: − Giúp Chính phủ giải quyết được các vẫn đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn để thực hiện các dự an xây dựng cơ sở hạ tầng ⇒ giảm lạm phát (do không phải phát hành thêm tiền) Đối với doanh nghiệp: −Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với kênh huy động vốn linh hoạt và hiệu quả −Với... vẫn tiềm ẩn những rủi ro ngắn hạn, tính thanh khoản thấp + Thị trường trái phiếu vẫn còn chưa phát triển  Hạn chế việc cung cấp vốn với giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp * SO SÁNH T.T VỐN VÀ T.T TIỀN TỆ * III THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP 1.Khái niệm −.Thị trường sơ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán mới được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu tiên, do vậy còn được gọi là thị trường phát hành...* 3 Đặc điểm Biến động về giá các công cụ tài chính Lợi nhuận cao Đặc Điểm Tính thanh khoản rất thấp, mức rủi ro cao Biến động lãi suất thị trường 4.THỰC TRẠNG: • Thị trường vốn tín dụng ngân hàng: - Sau khi trở thành thành viên của tổ chức thương... trường cổ phiếu và mọi giao dịch đều được hiện thông qua các Công ty Chứng khoán (Nghĩa là bạn muốn giao dịch mua bán thì phải mở TK Chứng khoán ở các Công ty Chứng khoán) Ở Việt Nam chúng ta hiện nay chính xác là đang có 3 sàn giao dịch do 2 Sở giao dịch Chứng khoán quản lý: HOSE do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh quản lý, HNX và UPCoM do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quản lý, ngoài ra còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Môn Tài Chính Tiền Tệ, Slide Môn Tài Chính Tiền Tệ, Slide Môn Tài Chính Tiền Tệ, i. thị trường tiền tệ, III. THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP, Phân loại thị trường thứ cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay