câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

51 380 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:24

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong tình marketing cụ thể marketing công việc của: a Người bán b Người mua c Đồng thời người bán người mua d Bên tích cực việc tìm cách trao đổi với bên Bạn chọn hình thức giải trí cho ngày nghỉ cuối tuần tới Sự lựa chọn định bởi: a Sự ưa thích cá nhân bạn b Giá tiền loại hình giải trí c Giá trị loại hình giải trí d Tất điều nêu Quan điểm marketing định hướng sản xuất cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm: a Được bán rộng rãi với giá hạ b Được sản xuất dây chuyền công nghệ cao c Có kiểu dáng độc đáo d Có nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: a Nhu cầu b Sản phẩm c Năng lực mua sắm d Ước muốn Sự hài lòng khách hàng sau sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào: a Giá hàng hoá cao hay thấp b Kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm c So sánh giá trị tiêu dùng kì vọng sản phẩm d So sánh giá trị tiêu dùng hoàn thiện sản phẩm Trong điều kiện nêu đây, điều kiện không thiết phải thoả mãn mà trao đổi tự nguyện diễn ra: a Ít phải có bên b Phải có trao đổi tiền hai bên c Mỗi bên phải khả giao tiếp giao hàng d Mỗi bên tự chấp nhận từ chối đề nghị (chào hàng) bên e Mỗi bên tin tưởng việc giao dịch với bên hợp lý Câu nói thể triết lý kinh doanh theo định hướng Marketing? a Chúng ta cố gắng bán cho khách hàng sản phẩm hoàn hảo b K/hàng cần sản phẩm A, sx bán cho KH sp A c Chi phí cho NVL đầu vào s/phẩm B cao, cố giảm để bán nhiều s/phẩm B với giá rẻ d Doanh số giảm, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng Theo quan điểm Marketing thị trường doanh nghiệp là: a Tập hợp người mua người bán sản phẩm định b Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp c Tập hợp nguời mua thực tế tiềm ẩn d Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp tương lai e Không câu 10 Trong khái niệm đây, khái niệm triết lý quản trị Marketing bàn đến sách? a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 11 Quan điểm ………… cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm có chất lượng, tính hình thức tốt doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 12 Quan điểm bán hàng vận dụng mạnh mẽ với a Hàng hoá sử dụng thường ngày b Hàng hoá mua có chọn lựa c Hàng hoá mua theo nhu cầu đặc biệt d Hàng hoá mua theo nhu cầu thụ động 13 Theo quan điểm Marketing đạo đức xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối khía cạnh xây dựng sách Marketing? a Mục đích doanh nghiệp b Sự thoả mãn người tiêu dùng c Phúc lợi xã hội d (b) (c) e Tất điều nêu 14 Triết lý quản trị Marketing cho công ty cần phải sản xuất mà người tiêu dùng mong muốn thoả mãn người tiêu dùng thu lợi nhuận? a Quan điểm sản xuất b Quan điểm sản phẩm c Quan điểm bán hàng d Quan điểm Marketing 15 Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích hội thị trường, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing Trình tự trình là: a (1) (2) (3) (4) (5) b (1) (3) (4) (2) (5) c (3) (1) (2) (4) (5) d (1) (3) (2) (4) (5) e Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm Marketing Mong muốn người trạng thái cảm thấy thiếu thốn Những thứ “sờ mó” dịch vụ không coi sản phẩm định nghĩa sách Báo An ninh giới vừa quyên góp 20 triệu đồng cho quỹ Vì trẻ thơ Việc quyên góp coi trao đổi Quan điểm sảm phẩm triết lý thích hợp mức cung vượt cầu giá thành sản phẩm cao, cần thiết phải nâng cao xuất để giảm giá thành Quan điểm bán hàng trọng đến nhu cầu người bán, quan điểm Marketing trọng đến nhu cầu người mua Nhà kinh doanh tạo nhu cầu tự nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu có khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Chuẩn bị phương tiện máy móc để tiến hành xử lý liệu b Xác định vấn đề mục tiêu cần nghiên cứu c Lập kế hoach nghiên cứu ( thiết kế dự án nghiên cứu) d Thu thập liệu Sau thu thập liệu xong, bước trình nghiên cứu Marketing là: a Báo cáo kết thu b Phân tích thông tin c Tìm giải pháp cho vấn đề cần nghiên cứu d Chuyển liệu cho nhà quản trị Marketing để họ xem xét Dữ liệu thứ cấp liệu: a Có tầm quan trọng thứ nhì b Đã có sẵn từ trước c Được thu thập sau liệu sơ cấp d (b) (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có phạm vi rộng lớn so với nghiên cứu khách hàng d Nhà quản trị Marketing coi nghiên cứu Marketing định hướng cho định Có thể thu thập liệu thứ cấp từ nguồn: a Bên doanh nghiệp b Bên doanh nghiệp c Cả bên bên doanh nghiệp d Thăm dò khảo sát Nghiên cứu Marketing nhằm mục đích: a Mag lại nhữg thôg tin môi trường Marketing sách Marketing dn b Thâm nhập vào thị trường c Để tổ chức kênh phân phối cho tốt d Để bán nhiều sản phẩm với giá cao e Để làm phong phú thêm kho thông tin doanh nghiệp Dữ liệu so cấp thu thập = cách cách đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các P/A trả lời liệt kê từ trước d Không đưa hết P/A Trong câu sau đây, câu ưu điểm liệu sơ cấp so với liệu thứ cấp: a Tính cập nhật cao b Chi phí tìm kiếm thấp c Độ tin cậy cao d Khi thu thập xog việc xử lý liệu nhanh 10 Trong cách điều tra vấn sau đây, cách cho độ tin cậy cao thông tin thu nhiều nhất? a Phỏng vấn qua điện thoại b Phỏng vấn thư tín c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Phỏng vấn nhóm e Không có cách đảm bảo hai yêu cầu 11 Câu sau so sánh vấn qua điện thoại vấn qua bưu điện (thư tín)? a Thông tin phản hồi nhanh b Số lượng thông tin thu đuợc nhiều đáng kể c Chi phí vấn cao d Có thể đeo bám dễ dàng 12 Các thông tin Marketing bên cung cấp cho hệ thông thông tin doanh nghiệp, ngoại trừ: a Thông tin tình báo cạnh tranh b Thông tin từ báo cáo lượng hàng tồn kho đại lý phân phối c Thông tin từ tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin d Thông tin từ lực lượng công chúng đông đảo e Thông tin từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ tự bước nhỏ bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu b Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quản trị c Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứư, vấn đề quản trị d Vấn đề quản trị, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu e Không có đáp án 15 Một nghiên cứu Marketing gần doanh nghiệp X xác định giá bán sản phẩm tăng 15% doanh thu tăng 25%; nghiên cứu dùng phương pháp nghiên cứu phương pháp nghiên cứu sau đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Thăm dò II Các câu hỏi sau hay sai? Nghiên cứu Marketing nghiên cứu thị trường s Dữ liệu thứ cấp có độ tin cậy cao nên nhà quản trị Marketing hoàn toàn yên tâm đưa định Marketing dựa kết phân tích liệu này.s Công cụ để nghiên cứu Marketing bảng câu hỏis Thực nghiện phương pháp thích hợp để kiểm nghiệm giả thuyết mối quan hệ nhân quả.đ Chỉ có cách để thu thập liệu sơ cấp phương pháp vấn trực tiếp cá nhân.s Việc chọn mẫu ảnh hưởng không nhiều đến kết nghiên cứu.s Một báo cáo khoa học nhà nghiên cứu công bố trước xem liệu thứ cấp kết nghiên cứu mang tính chất định tính định lượng.đ Sai số chọn mẫu xảy mẫu lập nào.s Cách diễn đạt câu hỏi có ảnh hưởng nhiều đến độ xác số lượng thông tin thu thập được.đ 10 Một vấn đề nghiên cứu coi đắn phù hợp nến xác định hoàn toàn theo chủ ý người nghiên cứu.s CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời 12 Trong định sau đây, định định sản phẩm mà người bán lẻ thông qua? a Về chủng loại hàng hoá b Về cấu dịch vụ c Về bầu không khí (cách trưng bày hàng hoá) d Về thị truờng mục tiêu 13.Việc nhà sản xuất hỗ trợ cho nhà bán lẻ việc trưng bày hàng hoá tư vấn cho khách hàng thực chức chức sau đây? a Thiết lập mối quan hệ b San sẻ rủi ro c Tài trợ d Xúc tiến bán hàng 14 Bán hàng nhà người tiêu dùng a Là bán lẻ b Là Marketing trực tiếp c Là việc bán hàng không qua trung gian d Tất đếu sai II Các câu hỏi sau hay sai? Kênh phân phối cấp gọi kênh phân phối trực tiếp?s Theo nhà sản xuất, số cấp kênh tăng lên việc kiểm tra giám sát nhà sản xuất với hàng hoá nhẹ bớt đi.s Điểm khác biệt chủ yếu hệ thống kênh Marketing liên kết dọc (VMS) so với kênh Marketing truyền thống thành viên kênh hoạt động hệ thống nhất.s Phương thức phân phối chọn lọc diễn sản phẩm bán nhiều điểm bán lẻ tốt.s Xung đột chiều ngang kênh xung đột trung gian cấp độ phân phối.đ Nếu khách hàng mục tiêu phân tán địa lý kênh phân phối phải ngắn để tiết kiệm chi phí.s Với sản phẩm dễ hỏng kênh phân phối phải ngắn tốt.đ Các định địa điểm mở cửa hàng bán lẻ ảnh hưởng đến khả thu hút khách hàng cửa hàng tự do.s Các tổ chức bán buôn, bán lẻ doanh nghiệp độc lập không nắm quyền sở hữu hàng hoá mà họ bán.s 10 Nhà bán buôn thường đặt địa điểm nơi mà tiền thuê địa điểm thấp, chi phí cho trưng bày hàng hoá thấp.đ CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời nhất: Quá trình mà ý tưởng chuyển thành hình thức có tính biểu tượng gọi là: a Mã hoá b Giải mã c Liên hệ ngược d Nhiễu e Phương tiện truyền thông Truyền thông Marketing khó thành công khi: a Mã hoá thông tin không giải mã b Người truyền tin người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với c Có nhiều nhiễu trình truyền tin d Người truyền tin người nhận tin mặt nhận thức Theo mô hình AKLPCP, trạng thái liên quan đến việc mua hàng khách hàng là: a Nhận biết, hiểu, ưa chuộng, thiện cảm, ý định mua, hành động mua b Nhận biết, thiện cảm, ưa chuộng, hành động mua c Nhận biết, ý định mua, ưa chuộng, hành động mua d Không câu Việc giới thiệu tính ưu việt sản phẩm qua bao gói sản phẩm xem là: a Quan hệ công chúng b Bán hàng cá nhân c Bán hàng qua bao gói d Quảng cáo Bản chất hoạt động xúc tiến hỗn hợp là: a Chiến lược tập trung nỗ lực vào việc bán hàng b Xúc tiến thương mại c Truyền thông tin doanh nghiệp, sản phẩm khách hàng d Xúc tiến bán Một thông điệp có nội dung đề cập đến lợi ích tiêu dùng mà khách hàng nhận tiêu dùng sản phẩm Đó hấp dẫn về: a Cảm xúc b Lợi ích kinh tế c Tình cảm d Đạo đức Trong giai đoạn giới thiệu thuộc chu kỳ sống sản phẩm tiêu dùng: a Việc bán hàng cá nhân trọng nhiều so với quảng cáo b Quảng cáo tuyên truyền biện pháp thích hợp nhằm tạo nhận biết khách hàng tiềm ẩn c Không có khuyến mại d Không có tuyên truyền Bán hàng cá nhân tốt quảng cáo khi: a Thị trường mục tiêu lớn trải rộng b Dn có nhiều k/hàng tiềm c Các thông tin phản hồi d Muốn giảm chi phí Marketing Các hình thức xúc tiến bán là: a Xúc tiến với người tiêu dung b Xúc tiến với trung tâm thương mại c Xúc tiến với trung gian kênh d (a) (c) e Tất 10 Việc doanh nghiệp giao tiếp với nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở sắc luật gọi là: a Tham khảo ý kiến b Vận động hành lang c Truyền thông công ty d Tuyên truyền sản phẩm 11 Trong số hoạt động xúc tiến hỗn hợp, hoạt động có tác dụng thiết lập mối quan hệ phong phú, đa dạng với khách hàng? a Quảng cáo b Bán hàng cá nhân c Xúc tiến bán d Quan hệ công chúng 12.Nhiệm vụ nhiệm vụ người bán hàng trực tiếp? a Tìm kiếm khách hàng b Thiết kế sp cho phù hợp với yêu cầu k/hàn c Truyền đạt thông tin sản phẩm cho khách hang d Cung cấp dịch vụ trước sau bán e Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường 13.Marketing trực tiếp a Là việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp bán hàng b Thương kết hợp yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán hàng bán hàng cá nhân c Giúp cho khách hàng lựa chọn đặt hàng thuận lợi tiết kiệm thời gian d (a) (c) e Tất 14 Trong thị trường yếu tố sản xuất, công cụ xúc tiến hỗn hợp thường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Bán hàng cá nhân d Xúc tiến bán 15 Khi áp dụng chiến lược đấy, công cụ công cụ sau phát huy tác dụng cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Ưu đãi trung gian d Không có công cụ II Các câu hỏi sau hay sai? Việc đóng góp doanh nghiệp vào quỹ từ thiện coi nhữg hoạt động thuộc quan hệ công chúng.đ Việc bán hàg qua mạg Internet siêu thị Intimex xem hđ bhàg cá nhân.s Quảng cáo cách hữu hiệu để tiếp cận đông đảo người mua phân tán mặt địa lý với chi phí thấp cho lần tiếp xúc.đ Bán hàng cá nhân phương pháp tiếp cận khách hàng tốn tính cho lần tiếp xúc.đ Quảng cáo radio hình thức tryền thông trực tiếp thực kinh phí người quảng cáo.s Quảng cáo báo chí thường tốn quảng cáo truyền hình.s Căn để xđ ngân sách cho quảng cáo dựa vào doanh thu b hàng.s Cửa hàng Rinnai tặng quà cho 100 khách hàng đến mua hàng, hoạt động xúc tiến bán.đ Việc đưa công chúng báo hay doanh nghiệp hoạt động quảng cáo.đ 10 Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm công tác truyền thông Marketing!s ĐỀ II Đề : Câu (4,5 điểm): Chọn phương án trả lời 1.Làm việc với phóng viên để viết báo hay công ty bạn ví dụ hoạt động: a.Quan hệ công chúng b.Bán hàng cá nhân c.Quảng cáo d.Xúc tiến hỗn hợp 2.Hãng mỹ phẩm Revlon nhận người phụ nữ mua thỏi son người không đơn mua màu son mà mua niềm hy vọng Hãng mỹ phẩm nhận cấp độ cấp độ cấu thành sản phẩm sau đây: a.Sản phẩm thực b.Những lợi ích cốt lõi c.Sản phẩm tiện lợi d.Sản phẩm bổ sung 3.Một sản phẩm giai đoạn Bão hòa nên sử dụng kiểu quảng cáo theo mục tiêu: a.Thuyết phục b.So sánh c.Thông tin d.Nhắc nhở 4.Câu sau phát biểu Định vị: a.Không phải tất sản phẩm tạo điểm khác biệt b.Mục tiêu cuối định vị thành công việc tạo điểm khác biệt trội sp tâm trí khách hàng c.DN cần khuếch trương tất điểm khác biệt sản phẩm d.Không nên tiến hành tái định vị cho sản phẩm 5.Ưu điểm việc chủ động giảm giá bán sản phẩm là: a.Củng cố hình ảnh doanh nghiệp b.Giảm nguy khách hàng c.Cải thiện tình hình tài doanh nghiệp d.Tẩt điều nêu 6.Trong trình phát triển marketing, giai đoạn marketer áp dụng quan điểm: a.Tập trung vào bán hang b.Tập trung vào sản xuất c.Tập trung vào sản phẩm d.Tập trung vào thị phần 7.Một hãng dẫn dầu thị trường (hãng có thị phần lớn nhất) phản ứng với việc giảm giá đối thủ cạnh tranh cách: a.Duy trì mức giá b.Giảm giá theo c.Tăng giá tăng cường sách marketing khác d.Tung “nhãn hiệu công” 8.Quyết định nên thu thập số liệu vấn qua thư tín, qua điện thoại hay vấn trực tiếp cá nhân thuộc bước sau trình nghiên cứu marketing? a.Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu b.Lập kế hoạch nghiên cứu c.Tiến hành thu thập liệu d.Phân tích liệu thu thập 9.Câu nói thể triết lý kinh doanh theo định hướng marketing? a.Chúng ta cố gắng bán cho khách hàng sản phẩm hoàn hảo b.Khách hàng cần sản phẩm X, sản xuất bán cho khách hàng sản phẩm c.Chi phí đầu vào cho sản phẩm Y cao, tìm cách tiết kiệm để bán Y với giá rẻ d.Doanh số bán suy giảm, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng 10.Dữ liệu thứ cấp (Secondary data) thường thu thập được: a.Nhanh rẻ so với liệu sơ cấp b.Độ tin cậy cao liệu sơ cấp c.Thông qua điều tra vấn khách hàng d.Thông qua điều tra vấn khách hàng nguồn tài liệu khác 11.Ba công việc tiến trình marketing mục tiêu Định vị thị trường (1), Phân đoạn thị trường (2) Chọn thị trường mục tiêu (3) Trình tự công việc là: a.(1) (2) (3) b.(3) (2) (1) c.(2) (3) (1) d.(2) (1) (3) 12.Trong hoạt động xúc tiến hỗn hợp, Bán hàng cá nhân tốt Quảng cáo khi: a.Cần thông tin phản hồi thị trường b.Sản phẩm bán có giá trị lớn cần nhiều tư vấn c.Doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí cho lần tiếp xúc d.(a) (b) e.Tất 13.Định nghĩa sau với Nhà phân phối kênh phân phối? a.Là trung gian thực chức phân phối thị trường công nghiệp b.Là trung gian bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối dùng c.Là trung gian bán sản phẩm cho trung gian khác d.Là trung gian có quyền hành động hợp pháp thay cho nhà sản xuât 14.Khi sử dụng chiến lược marketing không phân biệt, người bán gặp phải khó khăn sau đây, ngoại trừ: a.Không dễ tạo sản phẩm thu hút khách hàng b.Cạnh tranh gay gắt c.Khó khăn muốn thay đổi thị trường có quy mô lớn d.Phải tính đến khác biệt đặc điểm đoạn thị trường 15.Theo mô hình Năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter, đe dọa đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn ảnh hưởng đến: a.Môi trường marketing vĩ mô doanh nghiệp b.Quy mô thị trường c.Sức dấp dẫn thị trường d.Thế mạnh doanh nghiệp Đề Câu (3 điểm): Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách ghi giấy thi thứ tự câu và đáp án đúng đó, không cần chép lại câu hỏi (Ví dụ: Câu 11: a) Điều kiện nào được nêu dưới không phải là điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng chiến lược giá “Bám chắc thị trường” a) Thị trường hầu không nhạy cảm với giá b) Chi phí sản xuất giảm sản lượng sản xuất gia tăng c) Chi phí phân phói giảm lượng hàng bán tăng lên d) Giá thấp làm nhụt chí các đổi thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn Khi sản phẩm của doanh nghiệp có những khác biệt so với snr phẩm cạnh trang thì doanh nghiệp nên: a) Định giá theo chi phí sản xuất b) Định giá cao sản phẩm cạnh tranh c) Định giá thấp sản phẩm cạnh tranh d) Định giá thời vụ e) Không câu nào chắc chắn Trong giai đoạn giới thiệu thuộc chu kỳ sống của một sản phẩm tiêu dùng: a) Việc bán hàng cá nhân được chú trọng nhiều so với quảng cáo b) Chính sách sản phẩm và xúc tiến quan trọng chính sách giá và phân phối c) Các sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận được bán vào các thị trường mới d) Cần đầu tư nhiều cho hoạt động marketing vì hy vọng thu được nhiều lợi nhuận trog tươg lai Theo lý thuyết về thứ bậc nhu cầu của A.Maslow, nhu cầu của người được sắp xếp theo thứ bậc nào? a) An toàn, sinh lý, tự hoàn thiệ, được tôn trọng b) Cá nhân, an toàn, sinh lý, tự hoàn thiện, được tôn trọng c) Sinh lý, an toàn, được tôn trọng, xã hội, tự hoàn thiện d) Không câu nào đúng e) Sinh lý, an toàn, được tôn trọng, cá nhân, tự hoàn thiện Quảng cáo có hiệu quả Bán hàng cá nhân a) Không cần linh hoạt xúc tiến b) Cần thông tin phản hồi lập tức c) Thị trường mục tiêu lớn và trải rộng d) Tất cả các câu đều đúng Tại Việt Nam hiện nay, việc nhận đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu về mặt pháp luật là chức của: a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư b) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam c) Cục sở hữu trí tuệ d) Cơ sở đăng ký kinh doang các tỉnh, thành phố Siêu thị INTIMEX gần tổ chức hệ thống bàn hàng qua mạng Internet, là hình thức: a) Bán hàng không qua trung gian b) Marketing trực tiếp c) Tạo nên các giao dịch kinh doanh ở mọi địa điểm d) a và b đều đúng e) Tất cả đều đúng Một doanh nghiệp muốn nâng cao khả cạnh trang những vùng nơi xa sản xuất, cách xác định giá nào các cách sau tỏ không hợp lý nhất? a) Giá tại điểm bán hàng b) Giá FOB c) Giá theo vùng d) Giá thống nhất e) Giá phân biệt Có thể xem xét một sản phẩm dưới cấp độ Điểm nào các điểm được nêu dưới không phải là một các cấp độ đó? a) Những lợi ích bản b) Sản phẩm bổ sung c) Sản phẩm hữu hình d) Sản phầm hiện thực Marketing tập trung: a) Đòi hỏi chi phí lớn bình thường b) Mang tính rủi ro cao MKT không phân biệt c) Là việc theo đủôi một số đoạn thị trường lớn d) a và c e) b và c Câu (2 điểm): Các câu sau đúng hay sai? Chỉ cần ghi Đ nếu đúng, ghi S nếu sai, không cần chép lại toàn bộ câu Việc gắn nhãn hiệu cho sản phẩm chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng -> S Chiến lược giá “hớt phần ngon” là chiến lược đặt giá bán cho sản phẩm ở mức thấp để chiếm được những phần thị trường hấp dẫn -> S đặt giá mức cao Các xung đột kênh Marketing làm giảm toàn bộ hiệu quả của toàn bộ kênh -> S làm giảm hiệu thành viên tìm phương cách phân phối tốt để giải tốt Các tổ chức phi lợi nhuận phải thực hiện công tác truyền thông marketing Chiến lược marketing khôg phân biệt có ưu điểm là giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đơn vị sản phẩm Sự trung thành của khách hàng là một ví dụ về tiêu thức tâm lý để phân đoạn thị trường -> S trung thành thuộc yếu tố nhân cách Các biến số của Marketing Mix phải được thay đổi theo từng đoạn thị trường mục tiêu của DN Theo quan điểm của marketing, nghiên cứu thị trường có phạm vi hẹp so với nghiên cứu marketing Đ n/c thị trg nội dung n/c Marketing,theo quan niệm mkt, nghiên cứu thị trg nghiên cứu khách hàng Quan điểm bán hàng đặc biệt phù hợp với những hàng hóa mua có lựa chọn Đ ng mua có chọn lựa ,so sánh,cân nhắc sức ì 10 Trong cấp độ cạnh tranh thì cấp độ cạnh tranh cùng loại sản phẩm là gay gắt nhất [...]... doanh nghiệp thực hiện Marketing …… a Đa dạng hoá sản phẩm b Đại trà c Mục tiêu d Thống nhất e Không câu nào đúng 14 Quá trình trong đó người bán phân biệt các đoạn thị trường, chọn một hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu được gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu c Marketing đa dạng hoá s/phẩm d Marketing phân biệt... nghiệp tiết kiệm chi phí.đ 7 Áp dụng Marketing phân biệt thường dẫn đến tổng doanh số bán ra thấp hơn so với áp dụng Marketing không phân biệt.s 8 Định vị thị trường có liên quan tới việc sản phẩm được phân phối và trưng bày ở đâu trong cửa hàng.s 9 Ngày nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ hình thức Marketing đại trà và Marketing đa dạng hoá sản phẩm sang Marketing mục tiêu.đ 10 Việc phân... cấp.đ CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG I Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: 1 Marketing mục tiêu phải được tiến hành theo 4 bước lớn Công việc nào được nêu dưới đây không phải là một trong các bước đó a Định vị thị trường b Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu c Phân đoạn thị trường d Phân chia sản phẩm e Lựa chọn... hàng c Doanh nghiệp d Người tiêu dùng e Tất cả đều đúng 5 Marketing có phân biệt: a Diễn ra khi một doanh nghiệp quyết định hoạt động trong một số đoạn thị trường và thiết kế chương trình Marketing Mix cho riêng từng đoạn thị trường đó b Có thể làm tăng doanh số bán ra so với áp dụng Marketing không phân biệt c Có thể làm tăng chi phí so với Marketing không phân biệt d (b) và (c) e Tất cả các điều trên... gia đình 7 Marketing tập trung: a Mag tính rủi ro cao hơn mứa độ thg thường b Đòi hỏi chi phí lớn hơn bình thườg c Bao hàm việc theo đuổi một đoạn thị trường trong một thị trường lớn d (a) và (c) e Tất cả các điều trên 8 Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực không lớn, kinh doanh một sản phẩm mới trên một thị trường không đồng nhất nên chọn: a Chiến lược Marketing phân biệt b Chiến lược Marketing. .. nào kô thuộc về môi trường Marketing vi mô của dn? a Các trung gian Marketing b Khách hàng c Tỷ lệ lạm phát hàng năm d Đối thủ cạnh tranh 2 Môi trường Marketing vĩ mô được thể hiện bởi những yếu tố sau đây, ngoại trừ: a Dân số b Thu nhập của dân cư c Lợi thế cạnh tranh d Các chỉ số về khả năng tiêu dùng 3 Trong các đối tượng sau đây, đối tượng nào là ví dụ về trung gian Marketing ? a Đối thủ cạnh tranh... dựng một chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường tổng thể.s 3 Marketing đại trà nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng để cung cấp cho người mua mà không chú ý đến đoạn thị trường khác.s 4 Marketing mục tiêu và xác định thị trường mục tiêu là hai khái niệm đồng nghĩa.s 5 Những người trong một nhóm nhân khẩu học có thể có những đặc điểm tâm lý hết sức khác nhau.đ 6 Chiến luợc Marketing không phân... yếu tố quan trọng trong Marketing hiện đại vì: a Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hoá b Hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng giống nhau c Nhiệm vụ của người làm Marketing là điều chỉnh hoạt động marketing đúng với yêu cầu của văn hoá d Trên thế giới cùng với quá trình toàn cầu hoá thi văn hoá giữa các nước ngày càng có nhiều điểm tương đồng 7 Môi trường Marketing của một dn có... chồg nếu người vợ kô đi làm là ng mua hàng 15 Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng khi so sánh sự khác nhau giữa việc mua hàng của doanh nghiệp và việc mua hàng của người tiêu dùng cuối cùng? a Số lượng người mua ít hơn b.Qhệ lâu dài và gắn bó giữa k/hàng và nhà cc c Vđề thươg lượg ít quan trọg hơn d Mag tính rủi ro phức tạp hơn II Các câu sau đây đúng hay sai? 1 Hành vi mua của người tiêu dùng... Phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp d Mức độ cạnh tranh thấp 11 Nếu trên một thị trường mà mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao thì doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược: a Marketing không phân biệt b Marketing phân biệt c Marketing tập trung d Bất kì chiến lược nào cũng được 12 Vị thế của sản phẩm trên thị trường là mức độ đánh giá của … về các thuộc tính quan trọng của nó a Khách hàng b Người sản
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản, câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản, câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay