QTRRTC bai tap tham khao

5 180 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 19:06

BÀI TẬP THAM KHẢO MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Ngày 15/05/2012, công ty Simex ký HĐ nhập trị giá 200.000 USD toán trả chậm vào ngày 15/02/2013 Tỷ giá lãi suất niêm yết ACB vào ngày 15/05/2012 bảng Tỷ giá Mua Bán USD/VND 20.300 20.450 Lãi suất (kỳ hạn tháng) LS tiền gửi LS cho vay USD 1,8% 2,4% VND 6,5% 10% a Ước lượng trị giá VND HĐ nhập mà cty Simex phải trả thời điểm ký HĐ thời điểm toán b Cty nghĩ tháng tới USD giảm 0,5% so với VND HĐ nhập có rủi ro ngoại hối hay không? Chỉ rõ rủi ro nào? Ngày 5/3 NHTM ACB có thông tin niêm yết sau: Tỷ giá TG mua TG bán USD/VND 20.210 20.280 EUR/VND 23.150 23.240 Lãi suất LS gửi (%/năm) LS vay (%/năm) VND 12 USD 4,5 EUR 1,7 4,1 Ngày 5/3 cty Himex ký HĐ nhập trị giá 150.000 USD đến hạn vào ngày 25/6 HĐ xuất trị giá 120.000 EUR đến hạn toán sau tháng Himex liên hệ giao dịch với ACB để mua bán có kỳ hạn số USD EUR a Hỏi tỷ giá mà ACB chào cho Himex? b Với HĐ mua USD bán EUR có kỳ hạn, Himex khóa chặt khoản phải trải phải thu mức VND? Tại NH ACB có số thông tin sau: Tỷ giá Tỷ giá mua Tỷ giá bán USD/VND 19.990 20.110 Lãi suất Lãi suất Lãi suất (kỳ hạn tháng) tiền gửi (%/năm) cho vay (%/năm) Edited by: Nguyễn Minh Hải USD 1,2 2,0 VNĐ ?7,5 11% a Tính tỷ giá bán kỳ hạn tháng USD? b Tỷ giá mua kỳ hạn tháng ACB USD/VND = 20.047 Tính lãi suất tiền gửi VNĐ? Ngày 8/3 cty A mua cty B bán HĐ giao sau trị giá 100.000 USD với tỷ giá thỏa thuận 20.150 VND/USD Hãy trình bày giao dịch toán xảy hàng ngày cty cho biết số dư tài khoản cty cuối ngày 14/3 Biết rằng: - Các cty tham gia phải trì mức ký quỹ lần đầu triệu đồng trì mức tối thiểu triệu đồng - Bảng tỷ giá thị trường sau: Tỷ giá Ngày 20.150 Đầu ngày 8/3 20.190 Cuối ngày 8/3 20.220 Cuối ngày 9/3 20.170 Cuối ngày 10/3 20.100 Cuối ngày 11/3 20.140 Cuối ngày 12/3 20.230 Cuối ngày 13/3 20.200 Cuối ngày 14/3 Thông tin tỷ giá lãi suất NHTM Z niêm yết sau: Tỷ giá Tỷ giá mua Tỷ giá bán USD/VND 21.200 21.500 Lãi suất Lãi suất tiền gửi Lãi suất cho vay USD 2%/năm 4,9%/năm VND 8,5%/năm 13,7%/năm Ngày 12/03, công ty H thực hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 150.000 USD kỳ hạn tháng với NH Z Yêu cầu trình bày giao dịch diễn ngân hàng công ty trường hợp: a Công ty bán giao mua kỳ hạn b Công ty mua giao bán kỳ hạn Ngày 15/03 Chị A mua quyền chọn mua Ngân hàng HSBC có điều khoản giao dịch ghi hợp đồng sau: - Người bán quyền: HSBC - Người mua quyền: A - Loại quyền: chọn mua (call) Edited by: Nguyễn Minh Hải - Kiểu quyền: kiểu Mỹ - Số lượng ngoại tệ: 200.000 USD - Tỷ giá thực USD/VND: 20.900 - Thời hạn hiệu lực quyền chọn: 90 ngày kể từ ngày thỏa thuận - Phí mua quyền: 75 VND cho USD Tỷ giá giao USD/VND = 20.810 hợp đồng quyền chọn thời hạn hiệu lực Theo bạn: a Hiện A có nên thực hợp đồng quyền chọn hay không? b Ở mức tỷ thị trường giao A nên thực quyền chọn? c Giả sử vào ngày 29/04, tỷ giá 20.110 A có nên thực quyền chọn hay không? Nếu A thực quyền chọn HSBC lãi hay lỗ bao nhiêu? d Giả sử vào ngày 01/06, tỷ giá 20.945 A có nên thực quyền chọn hay không? Nếu A thực quyền chọn HSBC lãi hay lỗ bao nhiêu? e Nếu mức tỷ giá kỳ vọng không xảy hết thời hạn hợp đồng mà hội thực quyền chọn, A tổn thất bao nhiêu? Ngày 15/03, Ngân hàng Techcombank, khách hàng A mua quyền chọn bán khách hàng B mua quyền chọn mua Techcombank cung cấp thông tin giao dịch quyền chọn dựa tỷ giá USD/VND sau: Nội dung hợp đồng Quyền chọn bán Quyền chọn mua 10.000 USD 10.000 USD Trị giá 20.100 20.200 Tỷ giá thực (USD/VND) tháng tháng Thời hạn Mỹ Mỹ Kiểu quyền 60 VND 50 VND Phí mua quyền tính USD Yêu cầu: a Tính phí chào bán quyền chọn cho khách hàng? b Xác định xem tỷ giá thay đổi đến mức thị trường khách hàng A B thực quyền chọn? c Vào ngày đáo hạn, tỷ giá USD/VND = 20.000 Hãy cho biết tình hình thực quyền chọn A, B Khi đó, Techcombank thu lãi lỗ bao nhiêu? d Vào ngày đáo hạn, tỷ giá USD/VND = 20.300 Hãy cho biết tình hình thực quyền chọn A, B Khi đó, Techcombank thu lãi lỗ bao nhiêu? Công ty XNK NMH cần 280.000 USD vào tháng để toán lô hàng hóa nhập Vào tháng 4, công ty mua hợp đồng giao sau USD trị giá hợp đồng 95.000 USD với tỷ giá thực USD/VND = 19.890, thời hạn tháng Tỷ giá giao USD/VND = 19.810 Thời điểm tháng 6, nhu cầu công ty lý hợp đồng giao sau mua cách bán hợp đồng giao sau giá trị, đến hạn vào tháng với tỷ giá thực hiên 20.120 Tỷ giá giao thời điểm tháng 20.350 a Tính tổng chi phí VNĐ để mua 280.000 USD nhờ sử dụng hợp đồng giao sau phòng ngừa rủi ro? b Tính chi phí trung bình cho USD công ty mua (tỷ giá thực công ty dùng để mua 280.000 USD)? Edited by: Nguyễn Minh Hải Công ty H có khoản vay triệu USD phát hành trái phiếu thời hạn năm với lãi suất cố định 9%/năm; đồng thời có danh mục đầu tư với lãi suất LIBOR cộng 80 điểm Giả sử yếu tố khác không đổi, khả sinh lời H tùy thuộc vào lãi suất thả kiếm từ danh mục đầu tư Nếu bạn nhân viên Ngân hàng ANZ, bạn tư vấn giúp cho công ty có giải pháp quản lý rủi ro lãi suất? Biết rằng: Ngân hàng ANZ có danh mục cho vay trị giá triệu USD, thời hạn năm với lãi suất cố định 8,6% danh mục huy động vốn trị giá triệu USD, thời hạn năm với lãi suất thả LIBOR - 60 điểm 10 Công ty B có dự án đầu tư trị giá triệu USD tạo tỷ suất lợi nhuận trung bình 19% Để có nguồn vốn đầu tư, công ty vay vốn ngân hàng ANZ thời hạn năm với lãi suất thả LIBOR cộng 70 điểm Giả sử khoản chi phí khác không đổi, khả sinh lời B tùy thuộc vào lãi suất thả thực tế mà B phải trả thời kỳ dài Nếu bạn nhân viên tư vấn tài chính, bạn tư vấn giúp cho công ty có giải pháp quản lý rủi ro lãi suất? Biết rằng: - Ngân hàng ANZ có danh mục huy động vốn trị giá triệu USD, thời hạn năm với lãi suất cố định 17% - Một điểm 0,01% 11 Công ty M có danh mục đầu tư 20 triệu USD thời hạn năm với tỷ suất lợi nhuận cố định 14%/năm Công ty huy động toàn vốn đầu tư từ việc vay ngân hàng Z (hoặc huy động vốn từ thị trường tiền tệ) với lãi suất thả LIBOR cộng 55 điểm (basic points) Nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất, công ty M đến ngân hàng VCB để nhờ tư vấn thực giao dịch hoán đổi lãi suất VCB tra cứu danh sách khách hàng có đăng ký giao dịch hoán đổi lãi suất phát công ty N có khoản vay 20 triệu USD với lãi suất cố định 9%/năm với ngân hàng W Tình hình công ty N có danh mục đầu tư 20 triệu USD với lãi suất LIBOR cộng 80 điểm a Hãy phân tích rủi ro lãi suất tác động đến công ty M công ty N? b Xác định lãi suất thỏa thuận bên giao dịch hoán đổi Biết rằng, VCB chấp nhận lấy 20% chênh lệch lãi suất thực giao dịch hoán đổi lãi suất với khách hàng 12 Giả sử, HĐ QC mua QC bán NH ABC cung cấp theo nội dung sau: Nội dung hợp đồng Quyền chọn mua Quyền chọn bán Thương lượng Thương lượng Trị giá 20.590 20.470 Tỷ giá thực (USD/VND) 60 VND 60 VND Phí mua quyền tính USD Mỹ Mỹ Kiểu quyền tháng tháng Thời hạn Hãy trình bày cách thức sử dụng HĐ QC để phòng ngừa rủi ro tỷ giá trường hợp: Edited by: Nguyễn Minh Hải a Cty X xem xét ký kết HĐ nhập trị giá 150.000 USD trả chậm thời hạn tháng b Cty Y xem xét ký kết HĐ xuất trị giá 200.000 trả chậm thời hạn tháng 13 Ngày 12/12 Ngân hàng OCB có cho công ty K vay 120.000 USD thời hạn tháng, đồng thời nhận gửi công ty L khoản tiền 150.000 USD kỳ hạn tháng Ngoài ra, OCB bán cho công ty M 35.000 USD mua công ty N 50.000 USD kỳ hạn tháng Tình hình thị trường tiền tệ vào thời điểm có số thông tin sau: Tỷ giá Tỷ giá mua Tỷ giá bán USD/VND 19.990 20.120 Lãi suất (kỳ hạn tháng) Lãi suất tiền gửi (%/năm) Lãi suất cho vay (%/năm) USD 1,9% 4,7% VND 7% 11% Phân tích xem rủi ro tỷ giá ảnh hưởng OCB thực giao dịch làm để đối phó với rủi ro ngoại hối? Giả sử OCB có thực giao dịch trên, giao dịch khác 14 Cổ phiếu cty A có giá $150/cp Một kỳ sau tăng lên $180 (một gia tăng 20%) giảm xuống $105 (một sụt giảm 30%) Quyền chọn mua cổ phiếu cty có giá thực $150 Lãi suất phi rủi ro 8% a Tính giá trị quyền chọn lên giá xuống giá? b Tính giá trị quyền chọn này? 15 Cổ phiếu A có giá $100 Các chuyên gia dự báo sau kỳ giá tăng lên $115 giảm xuống $80 Lãi suất phi rủi ro 7% Giả sử quyền chọn mua cổ phiếu có giá thực $100 Dựa mô hình nhị phân thời kỳ: a Hãy thiết lập danh mục phòng ngừa b Nếu quyền chọn bị định giá cao giá trị lý thuyết $1,21 tỷ suất lợi nhuận danh mục giá tăng giảm theo dự báo bao nhiêu? c Nếu quyền chọn bị định giá thấp giá trị lý thuyết $1,79 tỷ suất lợi nhuận danh mục giá tăng giảm theo dự báo bao nhiêu? 16 Cty M có cổ phiếu giao dịch sàn chứng khoán Cổ phiếu cty M có giá $80 Các nhà phân tích chứng khoán dự báo cổ phiếu M sau kỳ (ví dụ tuần) giá tăng lên $96 (một gia tăng 20%) giảm xuống $68 (một sụt giảm 15%) Lãi suất phi rủi ro tương ứng với kỳ dự báo 6% Có ngân hàng chào quyền chọn mua cổ phiếu cty M với giá thực $80 Giả sử ta xét giá cổ phiếu kỳ (2 tuần) Dựa mô hình nhị phân hai thời kỳ, yêu cầu: a Tính giá trị lý thuyết quyền chọn mua b Tính giá trị lý thuyết quyền chọn bán với mức giá thực Edited by: Nguyễn Minh Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: QTRRTC bai tap tham khao, QTRRTC bai tap tham khao, QTRRTC bai tap tham khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay