Chuyên đề tốt nghiệp chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông

59 185 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 18:07

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1PHẦN I: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG3CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC3A. Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty3I. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh và các cách phân loại chi phí sản xuất31. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh32. Các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp43. Phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp6II. Một số chỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp81.Mục đích của việc xây dựng các chỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp82. Nội dung của các chỉ tiêu và ý nghĩa của các chỉ tiêu8B. Giá thành sản phẩm và một số chỉ tiêu về giá thành của doanh nghiệp121. Giá thành sản phẩm122. Một số chỉ tiêu về tính giá thành sản phẩm12PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG14I. Vài nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty141. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh162. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty172.1. Cơ cấu tổ chức quản lý172.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất202.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán tại Công ty243. Khái quát vốn, cơ cấu nguồn vốn và KQSXKD của công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông273.1. Tình hình vốn kinh doanh của công ty273.2. Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty273.3. Tình hình thu nhập của công ty được thể hiện qua số liệu những năm gần đây28II. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty281. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty28III. Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh371. Ý nghĩa của việc hạ thấp chi phí sản xuất của doanh nghiệp372. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh của DN383. Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của DN414. Đánh giá chất lượng,435.Thực trạng công tác hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty44PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG461. Những mặt tích cực và hạn chế trong công tác quản lý thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh ở công ty.462. Một số biện pháp đề xuất nhằm hạ thấp CPSXKD tại công ty49KẾT LUẬN53 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, với đường lối đổi Đảng Nhà nước bước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói riêng lên đứng vững chế thị trường có điều tiết vĩ mô Nhà nước Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển tương lai hội nhập với kinh tế giới nước phát triển khu vực Vì vậy, nhà quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm tiêu quan trọng trọng quan tâm chúng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông quan trực thuộc Bộ Công nghiệp, khối lượng sản phẩm sản xuất lớn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất nước với mẫu mã, chủng loại phong phú đa dạng Cũng doanh nghiệp sản xuất khác, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty vấn đề thiết tối quan trọng cần quan tâm lưu ý Sau thời gian thực tập Công ty, em phần tìm hiểu thực tế công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Và em chọn đề tài: “Chi phí sản xuất điều kiện giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nội dung chuyên đề gồm phần: Phần I: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Phần II: Thực trạng chi phí sản xuất hạ thấp chi phí Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Động Phần III: Một số đề xuất nhằm hạ thấp chi phí Công ty Trong trình làm chuyên đề, em có nhiều cố gắng nhận hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn cô Phạm Thị Thu Trang giúp đỡ tận tình Bác Thành - kế toán trưởng Công ty, bác, cô chú, anh chị phòng kế toán Công ty, song nhận thức trình độ có hạn, thời gian thực tế chưa nhiều nên chuyên đề em không tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót EM mong muốn xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung Công ty giáo viên hướng dẫn để chuyên đề tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Quý Công ty cô giáo hướng dẫn giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp cách tốt PHẦN I CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC A Chi phí sản xuất kinh doanh Công ty I Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh cách phân loại chi phí sản xuất Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh Sản xuất cải vật chất hoạt động xã hội loài người, điều kiện tiên tất yếu tồn phát triển Trong kinh tế thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực chất việc sản xuất sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thu lợi nhuận Đó trình mà doanh nghiệp bỏ chi phí định, chi phí lao động đời sống gồm: tiền lương, tiền công, trích BHXH; chi phí lao động vật hóa gồm chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL… Mọi chi phí bỏ cuối biểu thước đo tiền tệ “Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất thời kỳ định tháng, quý, năm” Trong điều kiện giá thường xuyên biến động việc xác định xác khoản chi phí tính vào giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn theo yêu cầu chế độ quản lý kinh tế Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất có hoạt động khác tính chất sản xuất như: bán hàng, quản lý, hoạt động mang tính chất nghiệp Nhưng chi phí để tiêến hành hoạt động sản xuất kinh doanh coi chi phí sản xuất kinh doanh, khác với tiêu - Đó giảm đơn loại vật tư, tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp dùng vào mục đích Chỉ tiêu sở để phát sinh chi phí, tiêu chi phí song chúng lại có khác lượng thời gian phát sinh Biểu biện có khoản chi tiêu kỳ chưa tính vào chi phí, có khoản tính vào chi phí kỳ này, từ giúp tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu công tác hạch toán sản xuất doanh nghiệp Như thực chất chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dịch chuyển vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá định, vốn doanh nghiệp bỏ vào trình sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh thường xuyên, hàng ngày, gắn liền với vị trí sản xuất, sản phẩm loại hoạt động sản xuất kinh doanh Việc tính toán, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh cần tiến hành thời gian định, tháng, quý, năm Các chi phí cuối kỳ bù đắp doanh thu kinh doanh kỳ doanh nghiệp Các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gồm nhiều khoản khác nội dung, tính chất, công dụng, mục đích… doanh nghiệp sản xuất Để thuận lợi cho công tác quản lý hạch toán cần phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo tiêu thức khác nhằm nâng cao tính chi tiết thông tin chi phí, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, lập kế hoạch đồng thời tạo sở tin chậy cho việc phấn đấu giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh tế chi phí Dưới số cách phân loại chủ yếu: a Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung tính chất kinh tế chi phí Cách phân loại dựa nguyên tắc chi phí có nội dung kinh tế xếp vào loại yếu tố chi phí, không kể chi phí phát sinh lĩnh vực hoạt động nào, địa điểm dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh Toàn chi phí sản xuất kinh doanh kỳ chia làm yếu tố chi phí sau: - Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua - Chi phí khác tiền Cách phân loại cho biết chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gồm nội dung chi phí nào, tỷ trọng loại chi phí / số, làm sở cho việc lập kế hoạch kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quỹ lương, … Tuy nhiên cách nhìn không cho biết CPSX / ∑ chi phí doanh nghiệp b Phân loại theo mục đích công dụng chi phí Cách vào ý nghĩa chi phí giá thnh sản phẩm dựa vào mục đích, công dụng chi phí mức phân bố chi phí cho đối tượng (không phân biệt chi phí có nội dung nào) Toàn chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh kỳ chia thành khoản mục: - Chi phí ngyên vật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… tham gia trực tiếp vào sản xuất chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch vụ - Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm tiền lương, phụ cấp lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ với tiền lương phát sinh - Chi phí sản xuất chung: Những chi phí phát sinh phạm vi phân xưởng sản xuất (trừ chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp) + Chi phí nhân viên phân xưởng + Chi phí vật liệu CCDC sản xuất + Chi phí khấu hao TSCĐ + Chi phí dịch vụ mua + Chi phí tiền khác Ba khoản mục chi phí tính vào giá trị sản xuất, tính giá thành toàn gồm: chi phí bán hàng, chi phí QLDN Phân loại theo cách thuận tiện cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, phục vụ yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh theo định mức, cung cấp thông tin cho việc lập BCTC, giúp việc đánh giá tình hình thực kế hoạch giá thành sản xuất, phân tích ảnh hưởng khoản mục chi phí đến giá thành sản xuất cho thấy vị trí CPSX trình SXKD doanh nghiệp c Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất kỳ - Chi phí cố định (định phí): chi phí không thay đổi tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành phạm vi định - Chi phí biến đổi (biến phí): chi phí thay đổi tổng số, tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành Phân loại theo cách thuận lợi cho việc lập kế hoạch kiểm tra chi phí, xác định điểm hòa vốn, phân tích tình hình tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Đồng thời làm để đề biện pháp thích hợp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị sản phẩm xác định phương án đầu tư thích hợp d Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ đối tượng chịu chi phí - Chi phí trực tiếp: CPSX quan hệ trực tiếp cho sản phẩm đối tượng chụ chi phí - Chi phí gián tiếp: CPSX có quan hệ đến sản xuất nhiều loại sản phẩm, không phân định cho đối tượng phải phân bổ theo đối tượng định Phân loại theo cách có ý nghĩa việc xác định phương pháp tập hợp chi phí phân bổ chi phí cách hợp lý Nói chung việc phân loại chi phí theo tiêu thức phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý doanh nghiệp, sở cho việc lập kế hoạch, phân tích kiểm tra chi phí xác định trọng điểm quản lý chi phí nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nền kinh tế thị trường song song với việc mở rộng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp có nghĩa doanh nghiệp phải cạnh tranh với gay gắt Có thể nói cạnh tranh kinh tế thị trường chạy đua khốc liệt tuyến đường với biển báo luật lệ thay đổi, tuyến đích người chiến thắng vĩnh cửu Mục tiêu doanh nghiệp chạy đua lợi nhuận Nhưng lợi nhuận hạch toán sổ sách để giải trình với Bộ tài cao đồng nghĩa với việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao, mà doanh nghiệp luôn không muốn tiền chạy khỏi túi Cho nên xu hướng chung doanh nghiệp muốn đội chi phí sản xuất kinh doanh sổ sách hạch toán cao Nhà nước đưa quy định luật thuế TNDN phần phản ánh chất kinh tế tương đối đầy đủ chi phí hợp lý phát sinh trình hoạt động SXKD doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm khoản chi phí trực tiếp gián tiếp phục vụ cho hoạt động SXKD doanh nghiệp, mà không bao gồm khoản chi phí phục vụ cho hoạt động riêng biệt khác doanh nghiệp - Những khoản chi phí có nguồn bù đắp riêng không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chi phí đầu tư dài hạn, chi phí phục vụ cho hoạt động tổ chức đoàn thể - Có số khoản chi phí thực chất chi phí sản xuất kinh doanh yêu cầu chế độ hạch toán kinh tế chế độ quản lý hành cho phép hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh như: chi phí phòng chày, chữa cháy, chi phí phòng chống bão lụt - Có số khoản chi phí thực chất chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh lỗi chủ quan doanh nghiệp không hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh tiền phạt vi phạm hợp đồng… Xác định phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh hạch toán đầy đủ, đắn hợp lý khoản chi phí, qua phản ánh xác hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp, sở để Nhà nước quản lý đề định xác, xác định nguồn thu cho NSNN II Một số tiêu chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.Mục đích việc xây dựng tiêu chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc lập kế hoạch ci phí sản xuất kinh doanh cần thiết tất yếu Trên sở kế hoạch nhằm xác định mục tiêu phấn đầu không ngừng: Thực tốt công tác quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tích cực tới tiêu khác như: Chỉ tiêu vốn lưu động xác định vào dự toán chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị, mức LN phụ thuộc vào giá thành sản lượng hàng hoá kỳ kế hoạch xác định sở dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Do mục tiêu Nhà quản trị mang tính chất định tính người thực khó xác định cách yêu cầu cụ thể mức đặt ra, tiêu thể số cụ thể định hướng được, rõ ràng, dễ hiểu mang tính chất chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý Như việc xây dựng tiêu chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm mục đích đáp ứng đắc lực cho yêu cầu công tác kế hoạch, qua tiêu kế hoạch, có độ chuẩn xác cao khung cho việc thực thi đạt kết cao Nội dung tiêu ý nghĩa tiêu a Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Là toàn khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ để thực trình SXKD kỳ định Tổng chi phí có liên quan đến tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ, tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ thay đổi tổng chi phí thay đổi theo Tổng chi phí tiêu tuyệt đối phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh xác định sở tính toán tổng hợp mục tiêu chi phí cụ thể Việc phải dựa vào tính toán xác định khoản mục chi phí phát sinh kỳ Công thức: F = Fđk + Pps - Fck Trong F: Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Fđk : Số dư chi phí đầu kỳ (CPBH CPQLDN tồn lại đầu kỳ) Pps: Tổng chi phí phát sinh kỳ kế hoạch Fck: Số dư chi phí phân bổ cho hàng hóa dự trữ cuối kỳ (CPBH CPQLDN) Đối với DNCPSX có tính chất ổn định, chu kỳ kinh doanh dài Trong năm DT DT nhỏ tiến hành phân bổ CPBH CPQLDN cho hàng dự trữ tồn kho theo tỷ lệ hợp lý n Fck = K x ∑D i =1 i Trong K: Tỷ lệ phân bổ CPBH CPQLDN hàng dự trữ Di: Dự trữ tồn kho cuối kỳ sản phẩm i n: Số nhóm mặt hàng dự trữ K= ( Fck + Pps T % K tính sau: Trong đó: T: Tổng giá trị sản phẩm kỳ T xác định theo phương pháp cân đối lưu chuyển hàng hóa T = Dđk + M = B + Dck Dđk: Dự trữ tồn kho sản phẩm đầu kỳ M: Tổng giá trị sản phẩm sản xuất kỳ Dck: Dự trữ tồn kho sản phẩm cuối kỳ B: Tổng giá trị sản phẩm bán hàng kỳ Tổng chi phí tiêu kinh tế làm sở để tính tiêu khác kế hoạch CPSXKD doanh nghiệp b Tỷ suất chi phí Chỉ tiêu tổng CPSXKD phản ánh quy mô tiêu dùng vật chất, tiền vốn mức kinh doanh để phục vụ trình SXKD DN, đồng thời xác định số vốn phải bù đắp từ thu nhập kỳ doanh nghiệp Đánh giá hiệu CP thời kỳ tiến công tác quản lý chi phí với 10 khích phát huy, sáng kiến cải tiến vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh Sử dụng hiệu nguồn vốn: Bên cạnh nguồn vốn cấp, nguồn vốn tự có, huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi CBCNV, mở rộng liên doanh liên kết với mục tiêu hàng đầu: hiệu kinh tế an toàn nhằm mục đích giảm chi phí huy động vốn bên DN thực tốt công tác quản lý chi phí: Cuối tháng, quý, năm, DN phải thường xuyên đánh giá việc thực chi phí, xác định khoản tiết kiệm hay bội chi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó; khách quan hay chủ quan Đánh giá riêng khoản mục chi phí, ản hưởng tới tổng chi phí Từ đó, đề biện pháp điều chỉnh, quản lý Xây dựng tiêu chuẩn, quy chế phù hựp làm kiểm tra Nhưng việc kiểm tra có nghiêm ngặt đến đâu không kiểm soát rò rỉ, lãng phí phải có tinh thần tiết kiệm nhân viên Những khuyến khích tinh thần kết hợp, khuyến khích vật chất người lao động thực có động lực để tiết kiệm hành động Đánh giá chất lượng, hiệu công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Công ty kinh tế thị trường nay, để công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh thực mang lại hiệu quả, tiến hành tổ chức quản lý chi phí công ty dựa vào hệ thống sau: - Tiêu chuẩn định mức chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý, hợp lệ Đây tương đối quan trọng để Công ty tiến hành công tác quản lý chi phí - Căn vào đặc điểm, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô sản xuất kinh doanh công ty để từ định tổng chi phí cần phải đạt tới trình hoạt động sản xuất kinh doanh Dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu năm, đến cuối năm công ty tiến hành đánh giá chất lượng hiệu công tác quản lý chi phí để thấy mức độ hoàn thành kế hoạch, 45 mặt mạnh tồn tại, qua dó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm kế hoạch Việc đánh giá chất lượng, hiệu công tác quản lý chi phí thông qua tiêu chi phí sản xuất kinh doanh 5.Thực trạng công tác hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh công ty Trong chế thị trường DN phải cạnh tranh gay gắt chất lượng giá để tồn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phải có hiệu kinh tế hiệu xã hội, phải lấy thu nhập bù đắp chi phí có lợi nhuận điều kiện giá bán thị trường chịu tác động quy luật cung cầu Cho nên DN phải quan tâm đến chi phí giá thành Đó tiêu phản ánh trình độ kỹ thuật sản xuất, trình dộ tổ chức sản xuất, lao động, vật tư, tiền vốn DN Nhận thức vai trò quan trọng công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông áp dụng nhiều biện pháp thiết thực, hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh khai thác triệt để - Biện pháp 1: Công ty không ngừng nghiên cứu, mở rộng thị trường Mở rộng quy mô sản xuất nâng cao chát lượng, đa dạng hóa sản phẩm Yếu tố chất lượng sản phẩm đưa lên hàng đầu, việc tôn trọng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, trước xuất xưởng kiểm tra nghiêm ngặt với nề nếp kiểm tra xây dựng thực nhiều năm Đặc biệt năm nghiên cứu cho đời nhiều sản phẩm mẫu mã Sản phẩm công ty có chỗ đứng vững thị trường, giành tín nhiệm người tiêu dùng thị hiếu, giá cả, đặc biệt chất lượng sản phẩm - Biện pháp 2: Bên cạnh việc trì phát triển sản xuất kinh doanh có, chuyển hướng sang thời kỳ "trọng tâm hoạt động phát triển" Dự kiến khả đạt kết sản xuất kinh doanh chính, việc tận dụng để sử dụng nguồn tài sản xuất kinh doanh, huy động 46 tối đa nguồn vốn tự bổ sung, huy động thêm nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhân viên với mục đích tạo điều kiện để công ty đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất tăng thêm nguồn thu nhập hợp pháp cho công nhân viên chức cải thiện đời sống - Biện pháp 3: Quá trình sản xuất Công ty phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất (nhiều phân xưởng), quy trình sản xuất vừa nối tiếp vừa song song Công ty không ngừng cải tiến đổi quy trình công nghệ trang bị máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Biện pháp 4: Định mức tiêu hao vấn đề quan trọng có ý nghĩa dịnh đến chi phí nguyên vật liệu (một đơn vị sản phẩm) Công ty tham khảo tiêu định mức DN tiên tiến nước Trên sở giảm định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu dây chuyền lắp ghép Qua giảm chi phí sản xuất - Biện pháp 5: Công ty áp dụng hai hình thức trả lương: trả lương theo sản phẩm áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất tạo động lực tăng suất lao động 47 PHẦN MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Những mặt tích cực hạn chế công tác quản lý thực chi phí sản xuất kinh doanh công ty Là doanh nghiệp ngành sứ thủy tinh thuộc Bộ công nghiệp nhẹ, Công ty BĐPN Rạng Đông thời kỳ chuyển đổi chế bao cấp sang chế thị trường lãi nhiều Vài năm gần nhờ thành nghiệp đổi Công ty có bước tăng trưởng lớn qua tích lũy phần để bổ sung nguồn vốn tự có Quá trình SXKD Công ty không ngừng cải tiến, đổi công tác quản lý Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế chất lượng sản phẩm hiệu hô hào cán công nhân viên thực tốt đầy đủ Công tác quản lý thực chi phí sản xuất kinh doanh, đặt lên hàng đầu - Những năm 1990 - 1993… Khi chuyển đổi chế Công ty khai thác triệt để tiềm sở vật chất + Sắp xếp tổ chức lại sản xuất, bố trí lại lao động + Đổi chế điều hành + Phát huy quyền chủ động sở thực kinh tế nội rộng khắp - Từ năm 1994 - 1997: Công ty nêu cao ý thức tự lực tự cường, không ỷ lại trông chờ vào nhà nước, tiết kiệm sản xuất tiêu dùng, dùng quỹ khen thưởng để đầu tư phát triển sản xuất Đầu tư chiều sâu hướng thích hợp tiết kiệm điểm huyệt làm bật dậy tiềm toàn hệ thống (đầu tư máy thổi BB18, dây truyền lắp ghép bóng đèn; lò phích số 2) - Từ năm 1998 đến nay: Công ty lại tiếp tục phát huy cao nội lực, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, không ỷ lại trông chờ vào nhà nước Thực đầu 48 tư hoàn chỉnh đồng dây truyền công nghệ mới, nâng cao trình độ khâu công nghệ chủ yếu công ty lên đạt mức trung bình tiên tiến (hiện đại hóa dây truyền huỳnh quang, dây truyền bóng đèn, dây truyền phích Chuẩn bị nâng cao hiệu sản xuất sức cạnh tranh sản phẩm nhằm thực tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực công ty tranh thủ chế sách ưu đãi cuả nhà nước: Dây truyền sản xuất lắp ghép đèn huỳnh quang xếp vào danh mục khuyến khích ưu đãi đầu tư nước, ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Còn sản phẩm phích tháng năm 1999 xếp vào danh mục hàng nhập có điều kiện Đây điều kiện thuận lợi bên có ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Do tận dụng hội, công ty không bỏ qua - đẩy mạnh cải tiến, đổi quy trình công nghệ Gần phân xưởng phích nước thay hệ thống đốt khí than sang đốt gas lỏng nên đảm bảo môi trường làm việc công nhân tăng hiệu sản xuất Tại sở phân xưởng động tháng 10 năm 1998 có thêm phân xưởng huỳnh quang phân xưởng không sử dụng khí gas mà dùng gas lỏng (mua ngoài) khối lượng công việc phân xưởng động giảm đáng kể Công ty bố trí dây truyền công nghệ hợp lý, thuận tiện cho đường di chuyển bán thành phẩm đường cung cấp lượng, động lực Bố trí lao động phù hợp với dây truyền nhằm khai thác khả tiềm tàng người lao động Qua tiết kiệm chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương đơn vị sản phẩm Công ty thực hiên chương trình đào tạo xây dựng đội ngũ, chăm lo thỏa đáng vật chất lẫn tinh thần, có sách phân phối thu nhập trọng điểm, điều chỉnh hoàn thiện sở phân phối thu nhập phận công ty đạt mặt hợp lý, phản ánh hiệu cường độ thời gian lao động Duy trì công nhân viên chức toàn công ty phong trào thi đua: "Học tập làm theo lời Bác dạy" thực sâu rộng có hiệu tham 49 gia tốt họat động xã hội tương thân tương ái, công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm cho công nhân viên chức với cộng đồng xã hội Qua tạo niềm tin yêu cán công nhân viên toàn công ty Họ ý thức công ty nhà thứ hai, nơi họ lao động, học tập, sáng tạo giúp đỡ lẫn góp phần nâng cao suất lao động Công ty thực trả lương theo sản phẩm Công ty gắn trách nhiệm người lao động với kết sản xuất cuối họ, gắn liền lợi ích người lao động với kết sản xuất chung toàn công ty Đây ưu điểm mà công ty đạt việc khuyến khích tinh thần lao động toàn công ty, qua không ngừng tăng cao suất lao động Do hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu SXKD chất lượng sản phẩm có nhiều vật liệu tận dụng lại phế liệu thu hồi làm cho giá thành sản phẩm hạ chất lượng không đảm bảo công ty gom phế liệu thu hồi bán lại cho doanh nghiệp khác có nhu cầu Bên cạnh công ty trì tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê kế toán, phục vụ công tác điều hành sản xuất, quản lý vật tư thị trường sản phẩm, phân tích định mức chi phí … tạo sở đạo điều hành Ban giám đốc hệ thống quản lý sản xuất, kỹ thuật, nghiệp vụ Đó tích cực công tác quản lý thực chi phí sản xuất kinh doanh mà công ty phải phát huy Còn hạn chế công tác quản lý thực chi phí sản xuất kinh doanh đòi hỏi công ty phải đề giải pháp xử lý - Tại phân xưởng thủy tinh - khâu khởi đầu trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm Do nguyên nhiên vật liệu bỏ vào lớn Trong năm công ty không ý tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu làm cho chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao 50 Phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao ngày tỏ rõ nhiều hạn chế Bởi theo phương pháp mức khấu hao cố định hàng năm, mức khấu hao phân bổ vào giá thành cách đặn làm cho giá thành ổn định, tính toán đơn giản Nhưng việc thu hồi vốn chậm không theo kịp hao mòn thực tế hao mòn vô hình (trong điều kiện phát triển mạnh khoa học kỹ thuật) nên Công ty điều kiện để đầu tư trang thiết bị TSCĐ - Do sản phẩm công ty thủy tinh - dễ vỡ trình vận chuyển, bảo quản lắp ráp Mặc dù công ty tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất theo sản phẩm Theo số liệu thống kê năm qua tỷ lệ sản phẩm hỏng chung cho phân xưởng sản xuất khoảng 7% - 10% Đây khoảng thiệt hại công ty cần ý - Hình thức trả lương theo thời gian - phương thức trả lương cổ điển, dơn giản bộc lộ nhược điểm Một số biện pháp đề xuất nhằm hạ thấp CPSXKD công ty - Khai thác tối đa lực lô thủy tinh sản xuất bán thành phẩm làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu, tăng suất, hạ chi phí giá thành bán thành phẩm thuỷ tinh - Công ty nên sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phản ánh xác hao mòn thực tế, thu hồi vốn để đầu tư TSCĐ Công ty cần mạnh dạn lý, nhượng bán TSCĐ cũ kỹ, lỗi thời nhằm thu hồi vốn đầu tư TSCĐ tăng suất lao động Ngoài công ty nên tìm giải pháp huy động tài sản cố định khác : thuê tài làm cho công ty tính trích khấu hao hàng tháng, trì chế độ bảo dưỡng tài sản cố định phù hợp Và vận dụng chế độ giao trách nhiệm vật chất để đảm bảo TSCĐ không bị hư hỏng, mát trước thời gian sử dụng - Trong trình sản xuất công ty rút kinh nghiệm đưa biện pháp khắc phục để giảm bớt thiệt hại sản phẩm hỏng bảo dưỡng máy móc 51 thiết bị, giám sát chặt chẽ khâu k ỹ thuật trình sản xuất, quy trách nhiệm cụ thể Hiện công ty chưa xây dựng định mức sản phẩm hỏng Theo em công ty cần cho phận kỹ thuật thống kê phân xưởng xem xét nguyên nhân tỷ lệ sản phẩm hỏng số kỳ hạch toán, để xây dựng định mức sản phẩm hỏng nhằm xác định xác số thiệt hại tính vào chi phí xử lý thiệt hại sản phẩm hỏng định mức Qua tăng hiệu công tác quản lý hạch toán chi phí - Công ty nên thay đổi hình thức trả lương thời gian phương pháp thức lương khoán Bởi có nhân viên làm việc tích cực, suất cao, hoàn thành trước thời hạn, có sáng kiến đóng góp không tăng lương Hoặc họ có tư tưởng làm việc chống đối, làm cho đủ ngày công quy định không bị giảm lương Để khắc phục nhược điểm công ty trả lương theo hình thức lương khoán Nếu mức độ khoán cho phậnn mà phù hợp khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên phận Trả lương theo mức khoán trưởng phận có trách nhiệm nặng họ người cân nhắc mức lương nhân viên phòng * Một số ý kiến đề xuất - Mở rộng thị trường: Hiện công ty họat động SXKD tập trung tỉnh phía Bắc Công ty cần mở rộng thị trường xuống phía Nam cách đặt chi nhánh, văn phòng đại diện… Công ty cần tiếp tục giữ vững tăng cường chất lượng mặt hàng chuyên SXKD Có sách giá hợp lý cho khu vực, thị trường có đủ sức cạnh tranh, luôn phấn đấu giảm chi phí Tăng cường mối quan hệ với khách hàng mà công ty chưa có hội bị bỏ lỡ Các mạng lưới thu mua, tiêu thụ phải phù hợp với địa điểm cụ thể đáp ứng tốt nhu cầu thị trường 52 Nên tổ chức thăm dò tìm kiếm bạn hàng mới, có chiến lược quảng cáo lâu dài - Chi phí nguyên vật liệu: Đây khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh công ty cần đặc biệt quan tâm khoản chi phí Phòng tổ chức điều hành sản xuất công ty có nhiệm vụ xây dựng điều hành kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật tư dầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất Bộ phận cung cấp kịp thời cho phân xưởng sản xuất tránh gián đoạn trình sản xuất Công ty cần xây dựng chế độ thưởng phạt vật chất khâu thu mua, dự trữ, tiêu hao, giám sát chặt chẽ việc thực định mức đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý, không dư thừa, gây ứ đọng vốn Phòng tổ chức điều hành sản xuất phải bố trí cán dày dạn kinh nghiệm giao dịch, khai thác, tìm kiếm nguồn hàng, đối tác làm ăn nhằm cung ứng nguyên vật liệu cho công ty hàng tháng với chất lượng tốt số lượng không hạn chế giá hợp lý - Về chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác: Công ty nên thực chế độ khoán chi phí cho phòng ban, phân xưởng biết sử dụng hợp lý triệt để để tiết kiệm, tránh tình trạng sử dụng bừa bãi lãng phí - Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn: Trong chế thị trường, DN muốn hoạt động SXKD diễn trôi chảy điều kiện thiếu vốn Việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn biện pháp tài hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu họat động sản xuất kinh doanh Hiện công ty áp dụng huy động vốn từ người lao động Tuy nhiên để chủ động vốn, công ty cần có biện pháp huy động phong phú Để xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn cách hữu ích Công ty cần trọng điểm sau: 53 + Xác định cách xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt nhu cầu vốn cho việc thu mua nguyên vật liệu đáp ứng cho trình sản xuất thường xuyên, liên tục Có biện pháp tổ chức huy động nhằm cung ứng kịp thời đầy đủ, tránh lãng phí vốn thiếu vốn + Trên sở xác định nhu cầu vốn lập theo kế hoạch Công ty cần xây dựng kế hoạch bao gồm việc lựa chọn nguồn tài trợ tích cực nhất, xác định khả vốn có, số phiếu cần tài trợ đảm bảo đủ vốn với chi phí thấp tạo cho công ty cấu vốn linh họat + Có kế hoạch cụ thể cho sử dụng vốn - Tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động: Công ty cần sử dụng biện pháp đồng + Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt sản phẩm tồn kho + Đẩy mạnh việc thu nợ với khách hàng, nhanh chóng thu hồi vốn đáp ứng cho yêu cầu sản xuất + Hạn chế vốn tồn đọng khâu sản xuất, dự trữ - Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh tiêu kinh tế quan trọng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Tổ chức hạch toán đắn chi phí sản xuất kinh doanh chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đơn vị quan tâm, kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh phải phù hợp với chế độ kế toán tài hành phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị Điều đòi hỏi kế toán phải làm tốt nhiệm vụ: + Phản ánh với Giám đốc kịp thời thường xuyên liên tục tình hình thực dự án kinh doanh, kiểm tra định mức dự toán công chi phí tình hình thực chi phí sản xuất kinh doanh + Hàng ngày kế toán phản ánh xác khoản chi phí phát sinh sau phân loại tổng hợp giám sát tình hình thực chi phí ngăn ngừa tiêu cực xảy mức thực 54 + Cung cấp đầy đủ xác tài liệu để kiểm tra chặt chẽ có hệ thống chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ khoản chi + Thanh toán phân bổ xác chi phí sản xuất kinh doanh cho loại hình kinh doanh chi phí cho hàng tồn kho nhằm tính giá vốn hàng hóa kết tiêu thụ hàng hoá - Công ty phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra mức độ thực chi phí Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để định định mức sát với tình hình thực tế công ty Để định mức dược xác công ty phải dựa tiêu kinh tế kỹ thuật kinh tế tài để xác định cách xác chế độ tiền lương, tỷ lệ khấu hao 55 KẾT LUẬN Trong trình sản xuất kinh doanh, để tồn phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh Trong doanh nghiệp sản xuất chi phí phát sinh muôn hình muôn vẻ việc quan tâm đến chi phí hạ thấp chi phí vấn đề hàng đầu việc đảm bảo nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Xuất phát từ vấn đề em nghiên cứu đề tài:"Chi phí sản xuất kinh doanh biện pháp hạ thấp chi phí công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông" Nhằm góp phần hoàn thiện lý luận có tính khả thi thực tế chi phí sản xuất kinh doanh số biện pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh công ty bóng đèn - phích nước Rạng Đông Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn: Phạm Thị Thu Trang Cám ơn bác, cô chú, anh chị phòng kế toán tài công ty nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này./ 56 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PH ẨM CỦA CÔNG TY TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC A Chi phí sản xuất kinh doanh Công ty I Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh cách phân loại chi phí sản xuất Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh .3 Các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp II Một số tiêu chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.Mục đích việc xây dựng tiêu chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nội dung tiêu ý nghĩa tiêu .9 B Giá thành sản phẩm số tiêu giá thành doanh nghiệp 13 Giá thành sản phẩm 13 Một số tiêu tính giá thành sản phẩm 13 PHẦN II .15 THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ H Ạ TH ẤP CHI PH Í SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN 15 PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 15 I Vài nét khái quát trình hình thành phát triển Công ty .15 Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh .17 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tài Công ty 18 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý 18 2.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất 21 2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán máy kế toán Công ty 25 Khái quát vốn, cấu nguồn vốn KQSXKD công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông 28 3.1 Tình hình vốn kinh doanh công ty 28 3.2 Tình hình biến động tài sản nguồn vốn công ty 28 3.3 Tình hình thu nhập công ty thể qua số liệu năm gần 29 II Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh Công ty .29 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh Công ty 29 III Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh 38 Ý nghĩa việc hạ thấp chi phí sản xuất doanh nghiệp 38 57 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh DN 39 Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh DN 42 Đánh giá chất lượng, .45 5.Thực trạng công tác hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh công ty 46 PHẦN 48 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 48 Những mặt tích cực hạn chế công tác quản lý thực chi phí sản xuất kinh doanh công ty .48 Một số biện pháp đề xuất nhằm hạ thấp CPSXKD công ty .51 KẾT LUẬN 56 58 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 59 [...]... Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty 1 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sản xuất và kinh doanh mặt hàng chủ yếu: Bóng đèn và các loại phích nước Trong quá trình sản xuất kinh doanh Công ty đã bỏ ra nhiều khoản chi phí phát sinh ở các phân... vậy, công ty hoạt động có lợi nhuận Tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty được chia thành 3 nhóm: chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 30 - Chi phí sản xuất sản phẩm: bao gồm chi phí NVL, chi phí tiền lương, chi phí BHXH, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bỏ vào quá trình sản xuất tạo nên thực thể sản phẩm Chi phí sản xuất sản. .. hợp với đặc điểm và tình hình SXKD thực tế của DN 14 PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG I Vài nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp quản lý Khởi công xây dựng tháng 5/1959 theo thiết kế và giúp đỡ của... sinh ở các phân xưởng sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý Do Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa sản xuất sản phẩm, vừa tổ chức tiêu thụ sản phẩm Do vậy cấu thành tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: - CPSX sản phẩm - Chi phí bán hàng 29 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Để thấy rõ tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí tại Công ty biểu hiện qua bảng... cứu và đề ra các giải pháp hạ thấp chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí dịch vụ khác quá trình sản xuất chi m tỷ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm các khoản chi phí sản xuất chưa được hạch toán trong các chỉ tiêu, đã chi bằng tiền như chi phí sản xuất chưa được hạch toán trong các chỉ tiêu trên, đã chi bằng tiền như chi phí tiếp khách, hội họp, công tác phí, chi sửa chữa lặt vặt, chi. .. thức hoạt động sản xuất công nghiệp Lĩnh vực kinh doanh là: sản xuất kinh doanh bóng đèn, phích nước, trong đó bóng đèn gồm: - Bóng đèn tròn các loại - Bóng đèn huỳnh quang các loại Phích nước gồm ruột phích các loại và phích hoàn chỉnh Công ty có chức năng pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng với thể thức do Nhà nước quy định... Bảng tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát sinh qua 2 năm 2002 - 2003 Các chỉ tiêu Năm 2002 A Tổng doanh thu 276.860 Năm 2003 324.542 Chênh lệch 2003/2002 47.682 B Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 265.740 327.126 61.386 I Chi phí sản xuất sản phẩm 1 Chi phí nguyên vật liệu 155.882 197.857 41.975 2 Chi phí tiền lương 38.437 49.394 10.957 3 Chi phí Bảo hiểm... của Công ty năm 2003 tăng so với năm 2002 là 61.386 (trđ), tỷ lệ tăng 58,84% Cụ thể: - Chi phí NVL: bao gồm NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu… được xuất sử dụng trực tiếp vào quá trình sản xuất (chi m khoảng 70% tổng giá thành sản phẩm) Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chi phí NVL chi m tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí NVL phát sinh và được hạch toán trực tiếp tại. .. chức sản xuất Hiện nay Công ty tổ chức sản xuất ba mặt hàng: Bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang và phích nước (gồm ruột phích và phích hoàn chỉnh) Quá trình sản xuất khá phức tạp, trải qua nhiều công đoạn sản xuất tại 6 phân xưởng với những nhiệm vụ cụ thể: 21 - Phân xưởng thủy tinh: là phân xưởng đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình sản xuất ra bán thành phẩm thủy tinh phục vụ cho sản xuất bóng. .. động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục đều đặn tiết kiệm tối đa các khoản chi phí Thứ nhất các khoản chi trực tiếp tiêu thụ sản phẩm của Công ty như: Chi phí đóng gói sản phẩm thành từng hộp, từng kiện để bảo quản và thuận tiện trong việc chuyên chở, chi phí vận chuyển sản phẩm đến tay người mua, chi phí bảo quản sản phẩm kể từ lúc xuất kho, thuê kho… Để giảm giá chi phí tiêu thụ sản phẩm của Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông, Chuyên đề tốt nghiệp chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông, Chuyên đề tốt nghiệp chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty bóng đèn phích nước rạng đông, CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC, Các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, Nội dung của các chỉ tiêu và ý nghĩa của các chỉ tiêu, PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG, Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty, Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh của DN, Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của DN, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG, Những mặt tích cực và hạn chế trong công tác quản lý thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh ở công ty., Một số biện pháp đề xuất nhằm hạ thấp CPSXKD tại công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay