BÀI tập lớn môn học ĐƯỜNG đô THỊ và QUY HOẠCH GIAO THÔNG THIẾT kế nút GIAO THÔNG

12 208 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:53

BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG TRÌNH – NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG    BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: GVHD: ThS HUỲNH ÁNH TUYẾT SVTH: NGUYỄN QUANG ĐẠI LỚP: CD04A MSSV: CD04016 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2008 SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết PHẦN I - SỐ LIỆU ĐỀ BÀI + Số đề bài: 1-2.1.a-2.2.a-3.2 + Tốc độ thiết kế: AB: 60 km/h CD: 60 km/h + Số xe nối vào nút: AB: x 3.5 mét CD: x 3.5 mét + Số liệu điều tra lưu lượng nối vào nhánh: Lưu lượng xe Hướng B N Đ T qi (xcqđ/h) 400 200 100 700 150 200 500 200 120 490 190 80 Thẳng Trái Phải Thẳng Trái Phải Thẳng Trái Phải Thẳng Trái Phải PHẦN II – BÀI LÀM Ngày nay, giao thông đô thị trở thành toán cấp bách cần đợc giải Với tình hình phát triển phơng tiện giao thông cá nhân, yêu cầu qui hoạch kiến trúc - dân c, định hớng phát triển kinh tế - xã hội khu vực đô thị nớc ta nay, việc xây dựng nút giao thông lập thể (nút SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết giao khác mức) trở thành giải pháp đợc u tiên lựa chọn Hiệu việc xây dựng nút giao thông khác mức rõ rệt cải thiện đợc tính an toàn lu thông xe, tránh ùn tắc, tăng khả thông hành Tính mỹ quan công trình đem lại cảnh quan kiến trúc đẹp cho đô thị 0.1 - Bố trí mặt nút giao thông + Các xe thẳng rẽ phải + Các xe rẽ trái có riêng + Điều khiển giao thông theo chu kỳ pha + Thời gian xen kẽ hai xanh s (xem phần tính toán mục I.3) SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 0.2 - Chọn số pha điều khiển + Số pha điều khiển chu kỳ chọn trước tính toán kiểm tra xem có đạt yêu cầu hay không Ban đầu ta chọn số pha điều khiển nhỏ nhất, chọn số pha điều khiển pha chu kỳ đèn 0.3 - Tính thời gian xen kẹp giứa hai xanh t xk = t pu + B + lxe V + 2* a1 V → t xk = + 16.67 32.4 + 5.8 + = 6( s) 2* 2.5 16.67 → Thỏa mãn nằm khoảng từ đến 12 giây Trong đó: t pu = ( s ) Thời gian phản ứng V = 16.67 ( m / s ) Vận tốc xe chạy vào nút ( a1 = 2.5 ÷ m / s B = 32.4 ( m ) ) Gia tốc hãm xe Ta chọn a1 = 2.5 ( m / s ) Bề rộng nút (khoảng cách hai vạch dừng xe) lxe = 5.8 ( m ) Chiều dài xe 0.4 - Tính lưu lượng dòng xe bão hòa + Đối với xe sát lề có luồng xe thẳng: S = 1940 + 100*(W-3.25) = 1940 + 100*(3.5-3.25) = 1965 (xcqđ/h) + Đối với xe không vị trí sát lề có luồng xe thẳng: S = 2080 + 100*(W-3.25) = 2080 + 100*(3.5-3.25) = 2105 (xcqđ/h) + Đối với xe rành riêng cho rẽ trái rẽ phải: SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông Sr = GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết S − 230 2105 − 230 = = 1705 (xcqđ/h) + ( 1.5 / r ) + ( 1.5 /15 ) Trong đó: S = 2105 (xcqđ/h) Lưu lượng dòng xe bão hòa trường hợp xe không sát lề có luồng thẳng r - bán kính quỹ đạo vệt bánh xe rẽ (m) Lấy r = 15 m với xe rẽ trái + Đối với xe hỗn hợp (các luồng xe rẽ thẳng lưu thông xe) trường hợp có dòng xe đối diện: Sm = S − 230 + ( 1.5* f / r ) Trong đó: S = 1965 (xcqđ/h) Lưu lượng dòng xe bão hòa trường hợp xe sát lề có luồng thẳng f - Tỷ lệ xe rẽ r - bán kính quỹ đạo vệt bánh xe rẽ (m).) Lấy r = 10 m với xe rẽ phải Lập bảng tính cho tầng xe sát lề gồm hai luồng rẽ phải thẳng, ta có kết sau đây: SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 0.5 - Hệ số lưu lượng + Hệ số lưu lượng tỷ số lưu lượng xe trung bình đến nút (q i) lưu lượng bão hòa (Si) luồng xe + Hệ số lưu lượng thể mức độ chi phối luồng xe tính toán thời gian thời gian cho đèn tín hiệu giao thông + Công thức tính hệ số lưu lượng: yi = qi Si + Trong tất luồng xe pha, luồng xe có hệ số lưu lượng lớn (luồng xe đại diện) cần phải thiết kế thoát hết qua nút Hệ số lưu lượng lớn yk = max ( yi ) + Kết hợp với lưu lượng dòng xe bão hòa tầng xe tính trên, ta lập bảng tính toán hệ số lưu lượng SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 0.6 - Tính tổn thất thời gian cho chu kì + Tổn thất thời gian cho chu kỳ đèn: n L = ∑ ( t xk − 1) = 2* ( − 1) = 10 ( s ) Trong đó: t xk = 6s thời gian xen kẹp hai xanh n=2 số pha điều khiển 0.7 - Xác định thời gian cho chu kì đèn + Thời gian cho chu kì đèn tối ưu: Co = 1.5* L − 1.5*10 − = = 86 ( s ) ≤ 120 ( s ) 1− Y − 0.884 0.8 - Tính thời gian đèn xanh cho pha + Pha I: Thời gian đèn xanh có hiệu luồng xe đại diện: t (xh ) = ( C − L ) * I SV: Nguyễn Quang Đại yk 0.516 = ( 86 − 10 ) * = 44 ( s ) Y 0.884 MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết Trong đó: C = Co = 86 ( s ) L = 10 ( s ) thời gian cho chu kì đèn tối ưu tổn thất thời gian cho chu kì đèn yk = 0.516 hệ số lưu lượng luồng xe đại diện pha I Y = 0.884 tổng hệ số lưu lượng luồng xe đại diện Thời gian đèn xanh thực tế luồng xe đại diện: t (xttI ) = t (xhI ) − = 44 − = 43 ( s ) + Pha II: Thời gian đèn xanh có hiệu luồng xe đại diện: t (xh ) = ( C − L ) * II yk 0.368 = ( 86 − 10 ) * = 32 ( s ) Y 0.884 Thời gian đèn xanh thực tế luồng xe đại diện: t (xttII ) = t (xhII ) − = 32 − = 31 ( s ) SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 0.9 - Vẽ biều đồ phân pha Kết luận Nút giao mức dạng ngã tư hay ngã ba, dạng gặp nhiều khu đô thị Trong giới thiệu bước tiến hành thiết kế nút dạng Chọn tính thiết kế nút Khai báo đường ưu tiên vào nút, để làm sở lựa chọn cao độ cho nút giao Khai báo thông số bề rộng đường độ dốc ngang đường trước nút vào nút giao Nếu nút có mở rộng xe rẽ trái rẽ phải, chọn thêm tính Hình dạng nút ngã tư thể dạng Corridor Thể dạng đường đồng mức Tiếp tục thực cho nút lại đô thị, mạng lưới đường SV: Nguyễn Quang Đại MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết Từ kết đường đồng mức liệu để tiến hành thiết kế mạng lưới thoát nước tính toán san lấp Khi sử dụng tính có liệu cho hạng mục thiết kế đường, san lấp, thoát nước Thiết kế nút giao thông lập thể công tác phức tạp, tỷ mỷ, đòi hỏi nhiều công sức người kỹ sư thiết kế Hiện nay, công việc tương đối mẻ xu tất yếu việc xây dựng công trình giao thông thành phố Bài báo dừng lại việc lập nên mô hình bản, sơ lược làm móng cho việc xây dựng hệ thống chương trình phần mềm phục vụ công tác thiết kế nút giao thông lập thể Được ứng dụng chương trình phần mềm phổ biến nay, hệ thống tạo thân thiện với người sử dụng, giúp cho công tác thiết kế trở nên nhanh chóng, thuận tiện khoa học trước Chúng hy vọng sâu vào việc xây dựng hệ thống phần mềm có ích nghiên cứu sau Kiến nghị Thời gian tập lớn không nhiều, tài liệu tham khảo lần đầu làm tập lớn tránh sai sót mong đóng góp ý kiến Thầy cô bạn SV: Nguyễn Quang Đại 10 MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hướng dẫn sử dụng chương trình TOPO, HS, HS - Mỏ, Công ty phần mềm Hài Hoà, Hà Nội 2003 [2] Hướng dẫn sử dụng phần mềm C, AutoCAD, CAD Overlay [3] Lưu Nguyễn Hải Nam, STAAD Pro 2001 phân tích cấu trúc thiết kế, Nhà xuất Đại Hoạc Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001 [4] PGS.TS Nguyễn Viết Trung, Vũ Văn Toản, Hướng dẫn sử dụng SAP 2000 tính toán cầu kết cấu, Nhà xuất Giao Thông Vận Tải, Hà Nội 2000 [5] PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh, Thiết kế nút giao thông tổ chức giao thông đô thị, Nhà xuất Giao Thông Vận Tải, Hà Nội 1999 SV: Nguyễn Quang Đại 11 MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông SV: Nguyễn Quang Đại GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 12 MSSV: CD04016 [...]... PGS.TS Nguyễn Viết Trung, Vũ Văn Toản, Hướng dẫn sử dụng SAP 2000 tính toán cầu và kết cấu, Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, Hà Nội 2000 [5] PGS.TS Nguyễn Xuân Vinh, Thiết kế nút giao thông và tổ chức giao thông đô thị, Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, Hà Nội 1999 SV: Nguyễn Quang Đại 11 MSSV: CD04016 BTL: Thiết kế nút giao thông SV: Nguyễn Quang Đại GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết 12 MSSV: CD04016 ...BTL: Thiết kế nút giao thông GVHD: Huỳnh Ánh Tuyết TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hướng dẫn sử dụng chương trình TOPO, HS, HS - Mỏ, Công ty phần mềm Hài Hoà, Hà Nội 2003 [2] Hướng dẫn sử dụng các phần mềm C, AutoCAD, CAD Overlay [3] Lưu Nguyễn Hải Nam, STAAD Pro 2001 căn bản phân tích cấu trúc và thiết kế, Nhà xuất bản Đại Hoạc Quốc gia thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn môn học ĐƯỜNG đô THỊ và QUY HOẠCH GIAO THÔNG THIẾT kế nút GIAO THÔNG , BÀI tập lớn môn học ĐƯỜNG đô THỊ và QUY HOẠCH GIAO THÔNG THIẾT kế nút GIAO THÔNG , BÀI tập lớn môn học ĐƯỜNG đô THỊ và QUY HOẠCH GIAO THÔNG THIẾT kế nút GIAO THÔNG , PHẦN II – BÀI LÀM, 9 - Vẽ biều đồ phân pha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay