Phân tích thiết kế hệ thống phòng khám y tế tư nhân

23 223 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:49

Lời nói đầu.Tổng quan về đề tài Trong những năm gần đây ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển vượt bậc trong nước cũng như trên thế giới và được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt là trong ngành kinh tế và quản lý dịch vụ, nó góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế của nước ta trong quá trình hội nhập.Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại bước đột phá mới cho công tác quản lý dịch vụ chuyên môn. Có một lĩnh vực rất được quan tâm, đó là trong lĩnh vực Y Tế. công nhệ hóa trong Y Tế sẽ làm tăng hiệu quả chuyên môn, giảm công sức lao động, dễ quản lý, tránh sai sót …Tuy nhiên, hệ thống quản lý trong Y Tế của nước ta còn cồng kềnh, chỉ phù hợp với các bệnh viện lớn, còn các phòng khám tư và nhỏ thì chưa được chú ý. Vì vậy, chúng em đã khảo sát và cố gắng thiết kế một lược đồ hệ thống chương trình giúp cho việc quản lý phòng khám trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.Mong rằng bài phân tích và thiết kế hệ thống này của chúng em sẽ giúp ích được phần nào trong việc quản lý phòng khám của các bác sỹ. Với sự nỗ lực chúng em đã cùng nhau xây dựng và hoàn thành đề tài. Song do hiểu biết còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn. Lời nói đầu Tổng quan đề tài Trong năm gần ngành công nghệ thông tin có bước phát triển vượt bậc nước giới ứng dụng rộng rãi tất lĩnh vực sống Đặc biệt ngành kinh tế quản lý dịch vụ, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế nước ta trình hội nhập Việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại bước đột phá cho công tác quản lý dịch vụ chuyên môn Có lĩnh vực quan tâm, lĩnh vực Y Tế công nhệ hóa Y Tế làm tăng hiệu chuyên môn, giảm công sức lao động, dễ quản lý, tránh sai sót … Tuy nhiên, hệ thống quản lý Y Tế nước ta cồng kềnh, phù hợp với bệnh viện lớn, phòng khám tư nhỏ chưa ý Vì vậy, chúng em khảo sát cố gắng thiết kế lược đồ hệ thống chương trình giúp cho việc quản lý phòng khám trở nên dễ dàng tiện lợi Mong phân tích thiết kế hệ thống chúng em giúp ích phần việc quản lý phòng khám bác sỹ Với nỗ lực chúng em xây dựng hoàn thành đề tài Song hiểu biết hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót mong đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài chúng em hoàn thiện Lý chon đề tài Việc quản lý khám chữ bệnh hầu hết phong khám tư tiến hành cách thủ công Việc ghi chép thông tin qua sổ sách gặp nhiều khó khăn trở ngại quản lý muốn biết thông tin tình trạng hoạt động khám chữa bệnh phòng khám (danh sách bệnh nhân, doanh thu, tháng, quý ….), tình trạng hàng hóa (thuốc men, thiết bị, thuốc còn, hết … ) để từ đưa giải có lợi cho kinh doanh khám chữa bệnh phòng khám Xây dựng sở liệu thông tin khám, chữa bệnh từ giúp cho việc chẩn đoán điều trị bệnh tốt Quản lý chặt chẽ mặt tài chính, giúp việc toán khoản chi phí xác, nhanh chóng Thuận tiện việc tạo báo cáo, thống kê, tra cứu nắm bắt đầy đủ thông tin hồ sơ bệnh án cách nhanh chóng Quản lý thông tin cách khoa học, góp phần tăng hiệu điều hành phòng khám Vì cần áp dụng phát khoa học kĩ thuật vào công việc quản lý để thu thuận lợi hiệ cao cho việc khám chữa bệnh Chương 1: Khảo sát hệ thống I Khái quát phòng khám Nhiệm vụ phòng khám: Phòng khám có chức khám, chữa bệnh, kê đơn thuốc bán thuốc theo đơn bệnh nhân Cơ cấu tổ chức phòng khám - Phòng khám gồm có phận chính: 1, Tiếp nhận; 2, khám chữa; 3, quản lý thuốc thiết bị; 4, Thanh toán quản lý bệnh nhân - Chức nhiệm vụ phận: • Tiếp nhận: tiếp nhận bệnh nhân, đăng kí phiếu khám quản lý thông tin bệnh nhân • Khám chữa: trực tiếp khám, chữa, lập đơn thuốc cho bệnh nhân • Quản lý thuốc thiết bị: quản lý (mua bán) thuốc thiết bị, lưu trữ, tìm kiếm, thống kê thuốc thiết bị • Thanh toán Quản lý bệnh nhân: lập hóa đơn, thu phí khám, lưu trữ, tìm kiếm, cập nhật thông tin bệnh nhân - Biểu đồ cấu tổ chức phòng khám • • • • • • • • • Tiếp Nhận Khám Chữa QL Thuốc Thiết Bị Thanh toán QL Bệnh Quy trình xử lý quy tắc quản lý Tiếp nhận: • Bệnh nhân đến phải đến phận để lầm thủ tục cần thiết để lấy phiếu khám.(cung cấp thông tin: họ tên, ngày sinh, số lần khám, …) chờ đến lượt • Bộ phận có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân, lấy kiểm tra thông tin bệnh nhân(số lần khám bệnh nhân), từ lập danh sách bệnh nhân, phân loại bệnh nhân, cấp phiếu đăng kí khám phiếu khám cho bệnh nhân, lưu trữ thông tin cần thiết bệnh nhân Lưu ý: phòng khám tư nên không tiếp nhận thẻ bảo hiểm - Khám chữa: • Bệnh nhân đến lượt đến phòng khám khám chữa • Ở chủ yếu bác sỹ thường chủ phòng khám Sau nhận danh sách bệnh phận tiếp nhận Bác sỹ khám lâm sàn cho bệnh nhân theo danh sách, từ đưa kết quả, tư vấn, cách thức điều trị kê đơn thuốc cho bệnh nhân.Tất ghi vào phiếu khám Và chịu hoàn toàn trách nhiệm định • Phòng khám nằm nội trú, cần thiết giới thiệu bệnh viện - Quản lý Thuốc thiết bị: • Sau khám xong bệnh nhân phiếu khám đơn thuốc đến phận để nhận thuốc.(bệnh nhân không thiết phải mua thuốc phận này) • Bộ phận tiếp nhận phiếu khám từ bệnh nhân, từ cấp thuốc cho bệnh nhân Bàn giao đơn thuốc phiếu khám cho bệnh nhân Tất lưu trữ vào kho thuốc • Bộ phận tìm kiếm, thống kê, cập nhật loại thuốc nhập loại thuốc trang thiết bị cần thiết cần thiết Bán thuốc theo hóa đơn khách hàng (bệnh nhân) - Thanh toán Quản lý bệnh nhân • Bệnh nhân đến để toán phí dịch vụ, tiền thuốc hóa đơn • Tại đây, phận lập hóa đơn tổng chi phí (gồm phí dịch vụ thuốc), thu phí, lưu trữ tất thông tin kết khám bệnh nhân bàn giao hóa đơn cho bệnh nhân • Có chức tìm kiếm, thống kê, cập nhật thông tin bệnh nhân Biểu mẫu - (1) Phiếu đăng kí khám bệnh Bệnh nhân đăng kí khám: nội dùng cần khám - (2)Phiếu khám sức khỏe tổng quan Bác sỹ trả kết khám tổng quan bệnh nhân - (3) phiếu trả lời kết Sau khám xét nghiệm chuẩn đoán bác đưa kết cung cấp cho bệnh nhân đưa liệu pháp điều trị - (4) Toa thuốc Bác sỹ kê toa thuốc cách sử dụng cho bệnh nhân, bệnh nhân sử dụng theo đơn bác sỹ - (5) Hóa đơn - Từ toa thuốc bệnh nhân mua thuốc phòng khám mua thuốc hóa đơn chi tiết thông tin thuốc (6)Sổ khám bệnh Ngoài bệnh nhân dùng sổ khám bệnh để dễ theo dõi II Mô hình hóa nghiệp vụ Quy trình khám chữa Tiếp Nhận Khám Chữa Thuốc Quản lý bệnh nhân Bắt đầu (1) Tiếp Nhận (2) Khám Chữa (4) (3) Cấp thuốc (5) Thanh toán QL bệnh (6) nhân (7) Kết thúc - (1) Bệnh nhân vào phòng khám tiếp đón Bộ phận tiếp nhận để tạo phiếu khám chuyển bệnh nhân đến phòng khám tương ứng (2) Tại phòng khám bệnh nhân khám dịch vụ tương ứng, bác sỹ cung cấp kết khám kê toa thuốc cho bệnh nhân (3) Từ toa thuốc bác sỹ cấp, bệnh nhân đến kho thuốc để mua thuốc (4) Bệnh nhân không thiết phải mua thuốc kho thuốc mà toán phí phận thu phí (5) Bệnh nhân toán phí nhận hóa đơn (6) Bộ phận thu phí lập hóa đơn lưu thông tin bệnh nhân, phận tiếp nhận lấy thông tin bệnh nhân (7) Bàn giao hóa đơn, kết khám cho bệnh nhân kết thúc Chương 2: phân tích thiết kế hệ thống I Phân tích chức nghiệp vụ Sơ đồ phân rã chức Quản Lý Phòng Khám Khám Chữa Tiếp Nhận Quản Lý Thuốc 1.1 Tiếp Nhận Thanh toán Quản Lý Bệnh Nhân Tiếp Nhận Lấy Thông Tin BN Cập Nhật Thông Tin BN Cấp Phiếu Khám Lưu Thông Tin BN 1.2 Khám Và Chữa Khám Chữa khám Kê toa thuốc Cách điều trị 1.3 Quản lý thuốc Quản lý thuốc thiết bị Phát thuốc theo toa 1.4 Quản lý bệnh nhân Lập hóa đơn Cập nhật tìm kiếm thống kế Nhập Thuốc Quản lý bệnh nhân Thanh toán Cập nhật tìm kiếm thống kê bệnh nhân 1.5 Biểu đồ phân cấp đầy đủ Quản Lý Phòng Khám Tiếp Nhận Khám Chữa Quản Lý Thuốc Lấy Thông Tin BN khám Lấy thuốc theo toa Thanh toán Cách điều trị Lập Hóa đơn thuốc Cập nhật tìm kiếm thống kế Cập Nhật Thông Tin BN Kê toa thuốc Cấp Phiếu Khám Lưu Thông Tin BN Cập nhật tìm kiếm thống kế Nhập Thuốc Quản Lý Bệnh Nhân Sơ đồ luồng liệu 2.1 Biểu đồ liệu mức khung ngữ cảnh (1)Thông tin nhân viên (1)Thông tin bệnh nhân: họ tên, ns, lý khám … (2)Danh sách Thông tin bệnh nhân (3)Kết khám, toa thuốc, phiếu khám (4)Thông tin thuốc: sl bán, giá, Quản sl thuốc,thiết bị cần nhập (2)Phiếu Khám lý phòng khám Nhân (5)Ds thuốc, thiết bị cần nhập viên(6)Hóa đơn nhập thuốc,Tbị (7)Tìm kiếm, thống kê, cập nhật thông tin bệnh nhân, thuốc,thiết bị (8)Kết tìm kiếm,thống kê,cập nhật (3)khám (4)Kết phiếu khám Bệnh nhân (5)cách điều trị+Toa thuốc + hóa đơn (6)Thanh toán hóa đơn (3)Thuốc, thiết bị + hóa đơn (1) thông tin nhà cung cấp 2.2 Biểu đồ luồngdữ liệu mức đỉnh (2) thông tin thuốc, thiết bị + số lượng Nhà cung cấp (2)Kiểm tra lưu thông tin BN (3)Thông tin bệnh nhân Phiếu khám (5)Thông tin điều trị (1)Tiếp nhận (1) thông tin bệnh nhân (6)lậpToa thuốc (4)Kết khám pp điều trị (4)Vé khám phiếu khám (1) (6) toa thuốc + phiếu khám Thuốc ,hóa đơn, phiếu khám (3)Quản lý thuốc thiết bị (2)Tìm kiếm thông tin thuốc (1) Hóa đơn, phiếu khám, thông tin bệnh nhân (2)Khám chữa (8)kết phiếu khám + pp điều trị + toa thuốc (2)khám Bệnh nhân Toa thuốc (7)Toa thuốc (1)Thông tin +Phiếu khám + nguyên nhân Bệnh nhân (7) Hóa đơn chi tiết, phiếu khám (8) (1) (2) Thanh toán hóa đơn Tìm kiếm bệnh nhân Cập nhật thông tin bệnh nhân (4) lưu thông tin bệnh nhân, kết (4) Thanh toán Quản lý bệnh nhân (3) Thuốc + thông tin thuốc Thuốc (4) (5) Lập Hóa hóa đơn đơn thuốc thuốc Nhân viên Nhà cung Hóa đơn thuốc (5)Lập (6)Hoá Hóa đơn đơn chi chi tiết tiết Hóa đơn (3) Thông tin bệnh nhân (2)Khám chữa (1)Tiếp nhận (1) (2) Thông tin bệnh nhân Vé khám, piếu khám Bệnh nhân (5)Thông tin bệnh nhân Nhân viên (10) Kết thống kê, cập nhật (1) tìm kiếm bệnh (4) kết nhân: tên, mã nhà cung cấp (1) tìm (7) thông kê, cập nhật (7) Tìm kiếm, thông tin BN thông kiếm, cập (6)Thuốc,thiết bị, thông tin (4)Thanh toán cập nhật, tin nhà cung cấp, hóa NCC thống Quản lý bệnh nhân nhật đơn kê thuốc (3)Quản lý thuốc thiết bị (4) kết tìm kiếm, cập nhật, thống kê Thuốc (2) tìm kiếm, cập nhật thống kê (9)Thanh toán Nhà cung (5)Danh sách thuốc, thiết bị + số lượng (8)Hóa đơn nhập Hóa đơn nhập (2) (8) (3) thông tìm kê, cập kiếm kết nhật bệnh thông nhân: tìm tin BN tên, kiếm mã thông tin (9) Kết thống kê, cập nhật Bệnh nhân 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh: Tiếp nhận (1) Cung cấp thông tin: họ tên, tuổi, địa … (2)Lý khám Bệnh nhân (1.1) lấy thông tin bệnh nhân (9) phiếu khám (7) (10) thông tin bệnh nhân: họ tên, lý khám, sốa ần khám … lập phiếu khám: họ tên, số lần khám, lý khám (6)Thông tin bệnh nhân: số lần khám (1.2) cập nhật thông tin (3)Kiểm tra thông tin bệnh nhân: có hay chưa (8) phiếu khám (1.3) cấp phiếu khám (4) thông tin: họ tên (5) thông tin bệnh nhân: họ tên, số lần khám Bệnh nhân (1.4) lưu thông tin bệnh nhân (11)lưu thông tin bệnh nhân: tên, lý khám, số lần khám 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh: Khám chữa (1)Phiếu khám, lý khám Bệnh nhân (2.1) Khám (2) khám (9) phiếu khám + pp điều trị + toa thuốc (3) kết khám (2.2) Cách điều trị (5) phiếu khám: pp điều trị (4) KQ khám, phương pháp điều trị (6) kết khám, pp điều trị Phiếu khám (8) toa thuốc (2.3) toa thuốc Toa thuốc (7)Lập toa thuốc 2.2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh: Quản lý thuốc (1)Phiếu khám + toa thuốc Bệnh nhân (10) HD thuốc, toa thuốc, thuốc, phiếu khám (9) hóa đơn thuốc (3.2) lập hóa (3.1) cấp thuốc theo toa đơn thuốc (6)thuốc + giá + SL (5) thuốc + giá + số lượng (2) tìm kiếm thuốc: tên thuốc, số lượng Thuốc (8) hóa đơn thuốc Hóa đơn thuốc (3) tìm kiếm thuốc, số lượng (3.3) tìm kiếm thống kê thuốc (7) thuốc + giá + SL (4) thuốc + giá + số (11) lượng Thống kê số lượng thuốc (13) danh sách thuốc cập nhật + số lượng (12) thông tin thuốc + số lượng (16) thuốc +thông tin + số lượng Hóa đơn nhập (17) hóa đơn nhập thuốc (3.4) nhập thuốc thiết bị (14) danh sách thuốc,thiết bị cần nhập + số lượng (15) thuốc, thiết bị + hóa đơn + thông tin nhà cung cấp Nhà cung cấp (20) toán (19) thông tin nhà cung cấp Nhà cung cấp (18) Thiết bị Thiết bị II.2.4 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh: Quản lý bệnh nhân (1) Phiếu khám, hóa đơn thuốc Thanh toán Bệnh nhân (6) phiếu khám+ hóa đơn (4) lập hóa đơn chi tiết (7)Thanh toán (8) Tìm kiếm thônng tin BN: mã, tên … Bệnh nhân (2) Thông tin, kết khám bệnh nhân (5) hóa đơn Hóa đơn (11) kết tìm kiếm Tìm kiếm, cập nhật, thống kê (12)Thống kê , cập nhật BN (15) kết thống kê cập nhật (9) Tìm (3) kiếm Thông thông tin, kết tin BN: khám mã, bệnh tên … nhân (10) kết thông tin tìm kiếm bệnh nhân (13) thống kê, cập nhật: tái khám, kết điều trị … (14) kết thống kê cập nhật Bệnh nhân [...]... bệnh nhân Cập nhật thông tin bệnh nhân (4) lưu thông tin bệnh nhân, kết quả (4) Thanh toán và Quản lý bệnh nhân (3) Thuốc + thông tin thuốc Thuốc (4) (5) Lập Hóa hóa đơn đơn thuốc thuốc Nhân viên Nhà cung Hóa đơn thuốc (5)Lập (6)Hoá Hóa đơn đơn chi chi tiết tiết Hóa đơn (3) Thông tin bệnh nhân (2)Khám và chữa (1)Tiếp nhận (1) (2) Thông tin bệnh nhân Vé khám, piếu khám Bệnh nhân (5)Thông tin bệnh nhân Nhân... trị 1.3 Quản lý thuốc Quản lý thuốc và thiết bị Phát thuốc theo toa 1.4 Quản lý bệnh nhân Lập hóa đơn Cập nhật tìm kiếm thống kế Nhập Thuốc và Quản lý bệnh nhân Thanh toán Cập nhật tìm kiếm thống kê bệnh nhân 1.5 Biểu đồ phân cấp đ y đủ Quản Lý Phòng Khám Tiếp Nhận Khám và Chữa Quản Lý Thuốc L y Thông Tin BN khám L y thuốc theo toa Thanh toán Cách điều trị Lập Hóa đơn thuốc Cập nhật tìm kiếm thống kế... quả thông nhân: tìm tin BN tên, kiếm mã thông tin (9) Kết quả thống kê, cập nhật Bệnh nhân 2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Tiếp nhận (1) Cung cấp thông tin: họ tên, tuổi, địa chỉ … (2)Lý do khám Bệnh nhân (1.1) l y thông tin bệnh nhân (9) phiếu khám (7) (10) thông tin bệnh nhân: họ tên, lý do khám, sốa ần khám … lập phiếu khám: họ tên, số lần khám, lý do khám (6)Thông tin bệnh nhân: số lần... (1.2) cập nhật thông tin (3)Kiểm tra thông tin bệnh nhân: có hay chưa (8) phiếu khám (1.3) cấp phiếu khám (4) thông tin: họ tên (5) thông tin bệnh nhân: họ tên, số lần khám Bệnh nhân (1.4) lưu thông tin bệnh nhân (11)lưu thông tin bệnh nhân: tên, lý do khám, số lần khám 2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Khám và chữa (1)Phiếu khám, lý do khám Bệnh nhân (2.1) Khám (2) khám (9) phiếu khám + pp điều... tin bệnh nhân (6)lậpToa thuốc (4)Kết quả khám và pp điều trị (4)Vé khám và phiếu khám (1) (6) toa thuốc + phiếu khám Thuốc ,hóa đơn, phiếu khám (3)Quản lý thuốc và thiết bị (2)Tìm kiếm thông tin thuốc (1) Hóa đơn, phiếu khám, thông tin bệnh nhân (2)Khám và chữa (8)kết quả phiếu khám + pp điều trị + toa thuốc (2)khám Bệnh nhân Toa thuốc (7)Toa thuốc (1)Thông tin +Phiếu khám + nguyên nhân Bệnh nhân (7)... Chương 2: phân tích thiết kế hệ thống I Phân tích chức năng nghiệp vụ 1 Sơ đồ phân rã chức năng Quản Lý Phòng Khám Khám và Chữa Tiếp Nhận Quản Lý Thuốc 1.1 Tiếp Nhận Thanh toán và Quản Lý Bệnh Nhân Tiếp Nhận L y Thông Tin BN Cập Nhật Thông Tin BN Cấp Phiếu Khám Lưu Thông Tin BN 1.2 Khám Và Chữa Khám và Chữa khám... nhật tìm kiếm thống kế Nhập Thuốc và Quản Lý Bệnh Nhân 2 Sơ đồ luồng dữ liệu 2.1 Biểu đồ dữ liệu mức khung ngữ cảnh (1)Thông tin nhân viên (1)Thông tin bệnh nhân: họ tên, ns, lý do khám … (2)Danh sách Thông tin bệnh nhân (3)Kết quả khám, toa thuốc, phiếu khám (4)Thông tin thuốc: sl bán, giá, Quản sl thuốc,thiết bị cần nhập (2)Phiếu Khám lý phòng khám Nhân (5)Ds thuốc, thiết bị cần nhập viên(6)Hóa đơn... cung cấp Nhà cung cấp (18) Thiết bị Thiết bị II.2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh: Quản lý bệnh nhân (1) Phiếu khám, hóa đơn thuốc 1 Thanh toán Bệnh nhân (6) phiếu khám+ hóa đơn (4) lập hóa đơn chi tiết (7)Thanh toán (8) Tìm kiếm thônng tin BN: mã, tên … Bệnh nhân (2) Thông tin, kết quả khám bệnh nhân (5) hóa đơn Hóa đơn (11) kết quả tìm kiếm 2 Tìm kiếm, cập nhật, thống kê (12)Thống kê , cập nhật... cập nhật thông tin bệnh nhân, thuốc,thiết bị (8)Kết quả tìm kiếm,thống kê,cập nhật (3)khám (4)Kết quả phiếu khám Bệnh nhân (5)cách điều trị+Toa thuốc + hóa đơn (6)Thanh toán hóa đơn (3)Thuốc, thiết bị + hóa đơn (1) thông tin nhà cung cấp 2.2 Biểu đồ luồngdữ liệu mức đỉnh (2) thông tin thuốc, thiết bị + số lượng Nhà cung cấp (2)Kiểm tra và lưu thông tin BN (3)Thông tin bệnh nhân Phiếu khám (5)Thông... thống kê (12)Thống kê , cập nhật BN (15) kết quả thống kê cập nhật (9) Tìm (3) kiếm Thông thông tin, kết tin quả BN: khám mã, bệnh tên … nhân (10) kết quả thông tin tìm kiếm bệnh nhân (13) thống kê, cập nhật: tái khám, kết quả điều trị … (14) kết quả thống kê cập nhật Bệnh nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thiết kế hệ thống phòng khám y tế tư nhân, Phân tích thiết kế hệ thống phòng khám y tế tư nhân, Phân tích thiết kế hệ thống phòng khám y tế tư nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay