Xử lý điểm nóng Tây Nguyên Nguyên nhân và giải pháp

7 382 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:22

Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng về an ninh. Sau khi giải quyết cơ bản vấn đề Fulro (năm 1992), tình hình an ninh chính trị vùng Gia Lai cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng, đời sống đồng bào các DTTS được cải thiện một bước, Mỹ và các thế lực thù địch đã gia tăng hoạt động thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với ta nói chung và đối với Gia Lai nói riêng. Chúng nuôi dưỡng phục hồi Fulro, đẩy mạnh các hoạt động chống phá ta, kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong đồng bào dân tộc, cho nên tình hình Gia Lai Gia Lai có những diễn biến phức tạp. Các cuộc bạo loạn đều nằm trong ý đồ của Mỹ, trong đó bọn Fulro là nòng cốt. Sau khi đã phát triển lực lượng, hình thành tổ chức, kích động lôi kéo được nhiều người tham gia, chúng tiến hành nhiều hành động manh động, táo tợn như: công khai tuyên truyền các luận điệu phản động, phát tán tài liệu “Nhà nước Đề ga”, kích động đồng bào dân tộc nổi dậy đấu tranh giành quyền độc lập cho Gia Lai; đe doạ khống chế cán bộ cơ sở, thách thức chính quyền và công an; tổ chức tập luyện ra mắt tổ chức “Đề ga”. Nghiêm trọng nhất là kích động quần chúng gây biểu tình, bạo loạn chính trị ngày 02022001 và ngày 10042004. Đáng chú ý là số đối tượng cầm đầu đã lừa dối được một bộ phận cán bộ cơ sở, che dấu cho chúng hoạt động. Đồng thời, chúng chủ trương cho một số đối tượng về đầu thú giả để nắm tình hình mọi mặt trong làng báo cáo ra bên ngoài. Bên cạnh đó, tình hình trộm cắp nông sản, tiêu, cà phê… của các nông trường, trong nhân dân diễn ra khá gay gắt; tình hình tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân diễn biến phức tạp; nhất là việc tranh chấp đất đai giữa nhân dân với nhân dân; giữa nhân dân với cơ quan, nông, lâm trường; giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với dân kinh tế mới, dân di cư tự do... có nhiều vụ phức tạp, có thể là nguyên cớ trở thành điểm nóng. Từ thực tế trên, ta có thể nhận định các thế lực thù địch bên ngoài vẫn tiếp tục duy trì và quyết tâm thực hiện âm mưu gây mất ổn định chính trị ở Gia Lai. Trong bối cảnh mới, chúng sẽ đặc biệt lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những sơ hở thiếu sót của ta trong việc thực hiện chủ trương, chính sách ở các vùng dân tộc nhằm tuyên truyền kích động tư tưởng ly khai tự trị, tạo dựng lực lượng đối lập có tổ chức theo kiểu “Nhà nước Đề ga”, “Tin lành Đề ga” để chống phá ta. ở từng thời điểm, hoạt động của số đối tượng bên trong mạnh hay yếu phụ thuộc vào sự tác động của số đối tượng Fulrô bên ngoài và công tác đấu tranh giải quyết Fulrô của ta. Để ngăn chặn điểm nóng chính trị, việc tìm ra nguyên nhân, xác định phân loại nguyên nhân là hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó mới có đối sách thích hợp. Điểm nóng chính trị diễn ra ở Gia Lai bắt nguồn từ những nguyên nhân sau:1. Nguyên nhân khách quan Các thế lực thù địch bên ngoài đã hậu thuẫn cho bọn phản động người Việt lưu vong và các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại thành quả cách mạng Việt Nam. Đây là nguyên nhân cơ bản, sâu xa phát sinh điểm nóng chính trị ở Gia Lai; Tác động của cơ chế thị trường gây ra phân hoá giàu nghèo giữa các vùng và giữa các tầng lớp dân cư. Trình độ dân trí thấp, trình độ sản xuất còn lạc hậu, đời sống gặp nhiều khó khăn; tình trạng di cư tự do và sự tranh chấp, mua bán đất đai trái pháp luật đã tạo kẽ hở cho bọn xấu kích động. Đó là những nguyên nhân bên trong, trực tiếp tác động đến tình hình kinh tế xã hội, là mảnh đất tốt cho kẻ địch lợi dụng. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở TỈNH ĐẮC LẮC Sau nghiên cứu tài liệu điểm nóng trị xã hội tỉnh Đắc Lắc thấy có nguyên nhân sau: I Phân tích nguyên nhân nhận dạng mâu thuẫn Nguyên nhân khách quan Do lực lượng phản đéng nước cấu kết với bên đòi thành lập "Nhà nước Đêga độc lập" Tây Nguyên nói chung Đắc Lắc nói riêng có vị trí chiến lược kinh tế, quốc phòng an ninh Sau giải vấn đề Fulro (năm 1992), tình hình an ninh trị vùng Tây Nguyên ổn định, kinh tế tăng trưởng, đời sống đồng bào DTTS cải thiện bước, Mỹ lực thù địch gia tăng hoạt động thực âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ ta nói chung Tây Nguyên nói riêng Chúng nuôi dưỡng phục hồi Fulro, đẩy mạnh hoạt động chống phá ta, kích động tư tưởng ly khai, tự trị đồng bào dân tộc, tình hình Tây Nguyên - Đắc Lắc có diễn biến phức tạp Các bạo loạn nằm ý đồ Mỹ, bọn Fulro nòng cốt Mặt khác Tây Nguyên có vị trí chiến lược quân sự, có người mái nhà Đông Dương, chiếm Tây Nguyên làm chủ Đông Dương Do Mỹ lực lượng phản động chọn Tây Nguyên để hoạt động, bước đầu chúng hoạt động tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, tập hợp lực lượng, hình thành phát triển tổ chức phản động Sau Fulro tan rã, số lực lượng sang Mỹ định cư với số cầm đầu Fulro lưu vong nhóm cố vấn người Mỹ hỗ trợ cho đời số tổ chức người Thượng như: "Hội người Thượng Đêga" (MDA), "Hội người miền núi" (MFI), "Hội bảo vệ nhân quyền người Thượng Đêga" (MHRO) Ngoài việc lập văn phòng cho tổ chức Bắc Calrolina Nam Calrolina, Mỹ hỗ trợ cho lập văn phòng đại diện Đan Mạch, Pháp, hỗ trợ cho Ksorkơk tham gia "Đảng cấp tiến xuyên quốc gia" (TRP) có trụ sở Ý Ta phát tin lành Anh tài trợ kinh phí liên lạc cho hội hoạt động Mục đích hoạt động tổ chức tập hợp cộng đồng người Thượng nước đấu tranh cho Tây Nguyên - Đắc Lắc tự trị, tiến tới thành lập "Nhà nước Đêga" Mỹ chưa từ bỏ âm mưu chống phá nước ta, thiết lập quan hệ ngoại quốc hai nước Việt Nam Hoa Kỳ (năm 1995), Mỹ đặt vấn đề thành lập văn phòng phát triển người Thượng Tổng lãnh quân Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trưởng đại diện Kayreibold (giám đốc điều hành), "dự án trợ giúp người Thượng Mỹ" có quan hệ mật thiết với số cầm đầu tổ chức Fulro người Thượng lưu vong Mỹ Mỹ có ý định đặt vấn đề với Chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức người Thượng Mỹ lập văn phòng đại diện Tây Nguyên ban hành quy chế riêng cho người DTTS Mỹ đặt vấn đề cho phép tổ chức NGO hoạt động giúp để người Thượng Tây Nguyên tự phát triển đạo, Tin Lành mà Mỹ coi đạo Mỹ Từ 1999, sau tổ chức "Nhà nước Đêga độc lập" (Tổ chức Fulro) hình thành Mỹ, đặt mục tiêu "giải phóng Tây Nguyên" Ksorkơk đối tượng cầm đầu tổ chức tham gia hoạt động tuyên truyền cho gọi "Nhà nước Đêga độc lập", vào Tây Nguyên với nội dung nhiều hình thức, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm Chúng tập trung tuyên truyền xuyên tạc lợi dụng sơ hở thiếu sót, tồn ta trình thực đường lối, chủ trương, sách Đảng địa phương để kích động vấn đề dân tộc, hoạt động chống đối, tuyên truyền chia rẽ đoàn kÕt dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, kích động quần chúng khiếu kiện, đòi giải yêu sách chủ trương, sách Đảng khả thực tế quyền địa phương, từ làm niềm tin vào Đảng chế độ phá hoại chủ trương sách Đảng Nhà nước, vô hiệu hóa pháp luật hệ thống quyền sở, gây ổn định trị - xã hội Cao nữa, chúng tuyên truyền, lôi kéo đồng bào dân tộc tham gia tổ chức Fulro đấu tranh đòi ly khai tự trị, lập "nhà nước tự trị" người dân tộc Tây Nguyên Những luận điệu phương thức, thủ đoạn tuyên truyền chúng làm cho đồng bào DTTS ngộ nhận sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo Đảng Nhà nước ta, gây sù chia rẽ, phân biệt đối xử dân tộc, tôn giáo sinh sống bình thường khối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước; làm cho hệ thống trị sở phần bị vô hiệu hóa, tê liệt, gây khó khăn cho việc tổ chức thực sách Đảng địa phương, gây ổn định trị xã hội Nguy hiểm là, luận điệu tuyên truyền khơi dậy tư tưởng ly khai, tự trị phận đồng bào dân tộc, làm cho số quần chúng nghe làm theo lời xúi giục, kích động quần chúng đấu tranh với quyền hình thức gây rối, biểu tình Cùng với hoạt động tuyên truyền, kích động chia rẽ dân tộc, bọn Fulro lưu vong tích cực đạo móc nối, lôi kéo, phát triển tổ chức phản động tỉnh Tây Nguyên Đối tượng chúng lôi kéo chủ yếu số đối tượng Fulro, sở Fulro cũ, số ngụy quân, ngụy quyền đối tượng giữ chức vụ tổ chức phản động cũ, số có tư tưởng bất mãn, số có ân huệ với Pháp, Mỹ trước chưa chịu cải tạo, số theo đạo Tin Lành, cốt cán Tin Lành Thông qua số để khống chế, lôi kéo quần chúng, thành lập Hội thánh "Tin Lành Đêga" công cụ để tập hợp lực lượng cho tổ chức Fulro Ngoài số nhân sĩ trí thức cũ, số có uy tín dân tộc số người thường xuyên có quan hệ thư tín, tiền hàng với nước Tại Hội nghị sơ kết năm thực Nghị 10 năm Bộ Chính trị Quyết định 168 Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng (họp Buôn Ma Thuột ngày 2, 3-112002) kết luận "vấn đề Đêga thực chất Fulro phục hồi" Mỹ đạo với thủ đoạn "bình mới, rượu cũ" Chúng thực hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, phát triển đạo "Tin Lành Đêga" Từ nhóm phản động Người Thượng thành lập, tên cầm đầu tổ chức người Thượng lưu vong tích cực soạn thảo, tán phát tài liệu từ bên vào nước với nhiều phương thức khác nhau, điều kiện viễn thông phát triển để tác động vào Tây Nguyên Cũng thời điểm có hàng chục tổ chức NGO danh nghĩa hoạt động quỹ xóa đói giảm nghèo, dự án cung cấp nước sạch, bảo vệ môi trường, từ thiện, nhân đạo để xâm nhập vào vùng Tây Nguyên, tuyên truyền phát triển đạo Đáng ý, ta phát tổ chức vùng biên giới Campuchia móc nối với người Thượng để phát triển đạo Tin Lành Đầu năm 2000 Mục sư Bđasu Bông - nhân danh tổ chức "Tin Lành Đêga" Mỹ - gửi định "bổ nhiệm" ban lãnh đạo Hội thánh "Tin Lành Đêga" Tây Nguyên, số đối tượng "Đêga" bên bắt đầu hoạt động tuyên truyền, lôi kéo chức sắc, tín đồ Tin Lành tách lập "Tin Lành Đêga" Đến trước xảy biểu tình (tháng 02-2001) Tây Nguyên có 20.000 tín đồ Tin Lành bị tuyên truyền, ảnh hưởng "Tin Lành Đêga" Trong Đắc Lắc có 38 truyền đạo tình nguyện 95 chÊp sù theo "Đêga" số chức sắc cầm đầu Hội thánh Tin Lành có biểu hai mặt, ngầm ủng hộ "Đêga" Được đạo bên ngoài, số cầm đầu cốt cán "Tin Lành Đêga" Tây Nguyên tiếp tục móc nối, phát triển tổ chức, riết hoạt động Ở Đắc Lắc bọn phản động "Đêga" núp bóng tổ chức Tin Lành Việt Nam (miền Nam) để hoạt động, phát triển tổ chức Tổ chức Tin Lành "Đêga" tên cầm đầu tổ chức Fulro nước cổ động chống đối dựa tảng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc biệt lập phản động, với chủ trương ly khai dân tộc tôn giáo, đòi người Thượng có nhà nước riêng tổ chức tôn giáo riêng Hiện nay, tổ chức "Tin Lành Đêga" không chặt chẽ hoạt động công khai manh động trước Tuy vậy, tổ chức sở "Tin Lành Đêga" tồn tại, có người đứng đầu, sinh hoạt ngấm ngầm, cá biệt có đối tượng công khai hoạt động thách thức quyền sở "Tin Lành Đêga" nguy tiềm tàng ổn định trị Tây Nguyên Nguyên nhân chủ quan Ba là, đánh giá quần chúng Điểm nóng lực lượng phản động câu kết với bên để gây bạo loạn Quần chúng theo phản động, số tin theo chúng, số bị Ðp buộc, số bị ngộ nhận Do có sở phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân, đồng thời có giải pháp mềm dẻo để nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không che giấu tội phạm Vận động số Èn náu rừng đầu thú, có sách khoan hồng cho người giác ngộ, hối cải Bốn là, dự báo tình hình áp dụng giải pháp để điểm nóng không tái phát - Để điểm nóng không tái phát cần áp dụng tổng hợp giải pháp kinh tế, trị, xã hội, phát triển kinh tế tạo dựng sở trị dân, cần áp dụng giải pháp an dân vật chất tinh thần Đối với Tây Nguyên cần phải có sách mang tính chiến lược để phát triển vùng Tây Nguyên Điểm nóng Tây Nguyên phức tạp tiềm Èn nhiều nguy bất ổn, lực lượng thù địch nước đòi ly khai để thành lập "Nhà nước Đêga độc lập" Chúng lợi dụng tôn giáo để chống phá, số lại Èn náu rừng, bên đầu tư tiền, vật chất để chống phá đòi ly khai Do phải tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, tuyên truyền lòng yêu nước đoàn kết dân téc Đồng thời tăng cường trận an ninh quốc phòng, không ngừng nâng cao cảnh giác để giữ vững độc lập dân téc chủ quyền quốc gia Thực mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý điểm nóng Tây Nguyên Nguyên nhân và giải pháp, Xử lý điểm nóng Tây Nguyên Nguyên nhân và giải pháp, Xử lý điểm nóng Tây Nguyên Nguyên nhân và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay