Bộ câu hỏi đề thi marketing căn bản có đáp án Đại học Thương mại

31 348 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:17

Bộ câu hỏi đề thi Marketing có đáp án – ĐH Thương mại Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong tình marketing cụ thể marketing công việc của: a Người bán b Người mua c Đồng thời người bán người mua d Bên tích cực việc tìm cách trao đổi với bên Bạn chọn hình thức giải trí cho ngày nghỉ cuối tuần tới Sự lựa chọn định bởi: a Sự ưa thích cá nhân bạn b Giá tiền loại hình giải trí c Giá trị loại hình giải trí d Tất điều nêu Quan điểm marketing định hướng sản xuất cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm: a Được bán rộng rãi với giá hạ b Được sản xuất dây chuyền công nghệ cao c Có kiểu dáng độc đáo d Có nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: a Nhu cầu b Sản phẩm c Năng lực mua sắm d Ước muốn Sự hài lòng khách hàng sau sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào: a Giá hàng hoá cao hay thấp b Kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm c So sánh giá trị tiêu dùng kì vọng sản phẩm d So sánh giá trị tiêu dùng hoàn thiện sản phẩm Trong điều kiện nêu đây, điều kiện không thiết phải thoả mãn mà trao đổi tự nguyện diễn ra: a Ít phải có bên b Phải có trao đổi tiền hai bên c Mỗi bên phải khả giao tiếp giao hàng d Mỗi bên tự chấp nhận từ chối đề nghị (chào hàng) bên e Mỗi bên tin tưởng việc giao dịch với bên hợp lý Câu nói thể triết lý kinh doanh theo định hướng Marketing? a Chúng ta cố gắng bán cho khách hàng sản phẩm hoàn hảo b Khách hàng cần sản phẩm A, sản xuất bán cho khách hàng sản phẩm A c Chi phí cho nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm B cao, cố giảm để bán nhiều sản phẩm B với giá rẻ d Doanh số giảm, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng Theo quan điểm Marketing thị trường doanh nghiệp là: a Tập hợp người mua người bán sản phẩm định b Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp c Tập hợp nguời mua thực tế tiềm ẩn d Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp tương lai e Không câu 10 Trong khái niệm đây, khái niệm triết lý quản trị Marketing bàn đến sách? a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 11 Quan điểm ………… cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm có chất lượng, tính hình thức tốt doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 12 Quan điểm bán hàng vận dụng mạnh mẽ với a Hàng hoá sử dụng thường ngày b Hàng hoá mua có chọn lựa c Hàng hoá mua theo nhu cầu đặc biệt d Hàng hoá mua theo nhu cầu thụ động 13 Theo quan điểm Marketing đạo đức xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối khía cạnh xây dựng sách Marketing? a Mục đích doanh nghiệp b Sự thoả mãn người tiêu dùng c Phúc lợi xã hội d (b) (c) e Tất điều nêu 14 Triết lý quản trị Marketing cho công ty cần phải sản xuất mà người tiêu dùng mong muốn thoả mãn người tiêu dùng thu lợi nhuận? a Quan điểm sản xuất b Quan điểm sản phẩm c Quan điểm bán hàng d Quan điểm Marketing 15 Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích hội thị trường, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing Trình tự trình là: a (1) (2) (3) (4) (5) b (1) (3) (4) (2) (5) c (3) (1) (2) (4) (5) d (1) (3) (2) (4) (5) e Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm Marketing Mong muốn người trạng thái cảm thấy thiếu thốn Những thứ “sờ mó” dịch vụ không coi sản phẩm định nghĩa sách Báo An ninh giới vừa quyên góp 20 triệu đồng cho quỹ Vì trẻ thơ Việc quyên góp coi trao đổi Quan điểm sảm phẩm triết lý thích hợp mức cung vượt cầu giá thành sản phẩm cao, cần thiết phải nâng cao xuất để giảm giá thành Quan điểm bán hàng trọng đến nhu cầu người bán, quan điểm Marketing trọng đến nhu cầu người mua Nhà kinh doanh tạo nhu cầu tự nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu có khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Chuẩn bị phương tiện máy móc để tiến hành xử lý liệu b Xác định vấn đề mục tiêu cần nghiên cứu c Lập kế hoach nghiên cứu ( thiết kế dự án nghiên cứu) d Thu thập liệu Sau thu thập liệu xong, bước trình nghiên cứu Marketing là: a Báo cáo kết thu b Phân tích thông tin c Tìm giải pháp cho vấn đề cần nghiên cứu d Chuyển liệu cho nhà quản trị Marketing để họ xem xét Dữ liệu thứ cấp liệu: a Có tầm quan trọng thứ nhì b Đã có sẵn từ trước c Được thu thập sau liệu sơ cấp d (b) (c) e Không câu Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có phạm vi rộng lớn so với nghiên cứu khách hàng d Nhà quản trị Marketing coi nghiên cứu Marketing định hướng cho định Có thể thu thập liệu thứ cấp từ nguồn: a Bên doanh nghiệp b Bên doanh nghiệp c Cả bên bên doanh nghiệp d Thăm dò khảo sát Nghiên cứu Marketing nhằm mục đích: a Mang lại thông tin môi trường Marketing sách Marketing doanh nghiệp b Thâm nhập vào thị trường c Để tổ chức kênh phân phối cho tốt d Để bán nhiều sản phẩm với giá cao e Để làm phong phú thêm kho thông tin doanh nghiệp Dữ liệu so cấp thu thập cách cách đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Điều tra vấn d (b) (c) e Tất cách nêu Câu hỏi đóng câu hỏi: a Chỉ có phương án trả lời b Kết thúc dấu chấm câu c Các phương án trả lời liệt kê từ trước d Không đưa hết phương án trả lời Trong câu sau đây, câu ưu điểm liệu sơ cấp so với liệu thứ cấp: a Tính cập nhật cao b Chi phí tìm kiếm thấp c Độ tin cậy cao d Khi thu thập xong việc xử lý liệu nhanh 10 Trong cách điều tra vấn sau đây, cách cho độ tin cậy cao thông tin thu nhiều nhất? a Phỏng vấn qua điện thoại b Phỏng vấn thư tín c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Phỏng vấn nhóm e Không có cách đảm bảo hai yêu cầu 11 Câu sau so sánh vấn qua điện thoại vấn qua bưu điện (thư tín)? a Thông tin phản hồi nhanh b Số lượng thông tin thu đuợc nhiều đáng kể c Chi phí vấn cao d Có thể đeo bám dễ dàng 12 Các thông tin Marketing bên cung cấp cho hệ thông thông tin doanh nghiệp, ngoại trừ: a Thông tin tình báo cạnh tranh b Thông tin từ báo cáo lượng hàng tồn kho đại lý phân phối c Thông tin từ tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin d Thông tin từ lực lượng công chúng đông đảo e Thông tin từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c Có thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ tự bước nhỏ bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu b Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quản trị c Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứư, vấn đề quản trị d Vấn đề quản trị, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu e Không có đáp án 15 Một nghiên cứu Marketing gần doanh nghiệp X xác định giá bán sản phẩm tăng 15% doanh thu tăng 25%; nghiên cứu dùng phương pháp nghiên cứu phương pháp nghiên cứu sau đây? a Quan sát b Thực nghiệm c Phỏng vấn trực tiếp cá nhân d Thăm dò II Các câu hỏi sau hay sai? Nghiên cứu Marketing nghiên cứu thị trường Dữ liệu thứ cấp có độ tin cậy cao nên nhà quản trị Marketing hoàn toàn yên tâm đưa định Marketing dựa kết phân tích liệu Công cụ để nghiên cứu Marketing bảng câu hỏi Thực nghiện phương pháp thích hợp để kiểm nghiệm giả thuyết mối quan hệ nhân Chỉ có cách để thu thập liệu sơ cấp phương pháp vấn trực tiếp cá nhân Việc chọn mẫu ảnh hưởng không nhiều đến kết nghiên cứu Một báo cáo khoa học nhà nghiên cứu công bố trước xem liệu thứ cấp kết nghiên cứu mang tính chất định tính định lượng Sai số chọn mẫu xảy mẫu lập Cách diễn đạt câu hỏi có ảnh hưởng nhiều đến độ xác số lượng thông tin thu thập 10 Một vấn đề nghiên cứu coi đắn phù hợp nến xác định hoàn toàn theo chủ ý người nghiên cứu CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong yếu tố sau đây, yếu tố không thuộc môi trường Marketing vi mô doanh nghiệp? a Các trung gian Marketing b Khách hàng c Tỷ lệ lạm phát hàng năm d Đối thủ cạnh tranh Môi trường Marketing vĩ mô thể yếu tố sau đây, ngoại trừ: a Dân số b Thu nhập dân cư c Lợi cạnh tranh d Các số khả tiêu dùng Trong đối tượng sau đây, đối tượng ví dụ trung gian Marketing ? a Đối thủ cạnh tranh b Công chúng c Những người cung ứng d Công ty vận tải, ô tô Tín ngưỡng giá trị ……… bền vững thay đổi a Nhân b Sơ cấp c Nhánh văn hoá d Nền văn hoá Các nhóm bảo vệ quyền lợi dân chúng không bênh vực cho: a Chủ nghĩa tiêu dùng b Chủ trương bảo vệ môi trường phủ c Sự mở rộng quyền hạn dân tộc thiểu số d Một doanh nghiệp thị trường tự Văn hoá yếu tố quan trọng Marketing đại vì: a Không sản phẩm không chứa đựng yếu tố văn hoá b Hành vi tiêu dùng khách hàng ngày giống c Nhiệm vụ người làm Marketing điều chỉnh hoạt động marketing với yêu cầu văn hoá d Trên giới với trình toàn cầu hoá thi văn hoá nước ngày có nhiều điểm tương đồng Môi trường Marketing doanh nghiệp định nghĩa là: a Một tập hợp nhân tố kiểm soát b Một tập hợp nhân tố kiểm soát c Một tập hợp nhân tố bên doanh nghiệp d Một tập hợp nhân tố kiểm soát kiểm soát Những nhóm người xem công chúng tích cực doanh nghiệp thường có đặc trưng: a Doanh nghiệp tìm quan tâm họ b Doanh nghiệp thu hút ý họ c Họ quan tâm tới doanh nghiệp với thái độ thiện chí d Họ quan tâm tới doanh nghiệp họ có nhu cầu sản phẩm doanh nghiệp Khi phân tích môi trường bên doanh nghiệp, nhà phân tích thấy được: a Cơ hội nguy doanh nghiệp b Điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp c Cơ hội điểm yếu doanh nghiệp d Điểm mạnh nguy doanh nghiệp e Tất điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy 10 Trong yếu tố sau, yếu tố không thuộc phạm vi môi trường nhân học: a Quy mô tốc độ tăng dân số b Cơ cấu tuổi tác dân cư c Cơ cấu ngành kinh tế d Thay đổi quy mô hộ gia đình 11 Khi Marketing sản phẩm thị trường, yếu tố địa lý yếu tố khí hậu ảnh hưởng quan trọng góc độ: a Thu nhập dân cư không b Đòi hỏi thích ứng sản phẩm c Nhu cầu dân cư khác d Không tác động nhiều đến hoạt động Marketing 12 Đối thủ cạnh tranh dầu gội đầu Clear tất sản phẩm dầu gội đầu khác thị trường Việc xem xét đối thủ cạnh tranh thuộc cấp độ: a Cạnh tranh mong muốn b Cạnh tranh loại sản phẩm c Cạnh tranh loại sản phẩm d Cạnh tranh nhãn hiệu 13 Các tổ chức mua hàng hoá dịch vụ cho trình sản xuất để kiếm lợi nhuận thực mục tiêu đề gọi thị trường …… a Mua bán lại b Quốc tế c Công nghiệp d Tiêu dùng e Chính quyền II Các câu sau hay sai? Những yếu tố thuộc môi trường kinh tế thường có giá trị cho việc dự báo tiềm đoạn thị trường cụ thể Công ty nghiên cứu thị trường ví dụ cụ thể trung gian marketing Nói chung yếu tố thuộc môi trường vĩ mô doanh nghiệp coi yếu tố mà doanh nghiệp không kiểm soát Môi trường công nghệ phận môi trường Marketing vi mô doanh nghiệp Các yếu tố thuộc môi trường Marketing tạo mối đe doạ cho doanh nghiệp Các nhánh văn hoá không coi thị trường mục tiêu chúng có nhu cầu đặc thù Các giá trị văn hoá thứ phát thường bền vững thay đổi Trong cấp độ cạnh tranh, cạnh tranh loại sản phẩm gay gắt Khách hàng xem phận môi trường Marketing doanh nghiệp 10 Đã khách hàng doanh nghiệp nhu cầu yếu tố để tác động lên nhu cầu khác thuộc loại khách hàng CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong yếu tố sau đây, yếu tố tác nhân môi trường ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dung? a Kinh tế b Văn hoá c Chính trị d Khuyến mại e Không câu Gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… ví dụ nhóm: a Thứ cấp b Sơ cấp c Tham khảo trực tiếp d (b) (c) e (b) (a) Một khách hàng có ý định mua xe máy A lại nhận thông tin từ người bạn dịch vụ bảo dưỡng hãng không tốt Thông tin là: a Một loại nhiễu thông điệp b Một yếu tố cản trở định mua hàng c Một yếu tố cân nhắc trước sử dụng d Thông tin thứ cấp Khi cá nhân cố gắng điều chỉnh thông tin thu nhận theo ý nghĩ trình nhận thức là: a Bảo lưu có chọn lọc b Tri giác có chọn lọc c Bóp méo có chọn lọc d Lĩnh hội có chọn lọc a Một vật thể b Một ý tưởng c Một dịch vụ d (a) (c) e Tất điều Có thể xem xét sản phẩm cấp độ Điểm điểm cấp độ a Sản phẩm thực b Sản phẩm hữu hình c Sản phẩm bổ xung d Những lợi ích Việc đặt tên, nhãn hiệu riêng cho sản phẩm doanh nghiệp có ưu điểm: a Cung cấp thông tin khác biệt loại sản phẩm b Giảm chi phí quảng cáo tung sản phẩm thị trường c Không ràng buộc uy tín doanh nghiệp với sản phẩm cụ thể d (a) (c) e Tất Các sản phẩm mà mua khách hàng so sánh chất lượng, giá cả, kiểu dáng … gọi sản phẩm: a Mua theo nhu cầu đặc biệt b Mua có lựa chọn c Mua theo nhu cầu thụ động d Sử dụng thường ngày Điều sau cho thấy bao gói hàng hoá điều kiện kinh doanh cần thiết ngoại trừ: a Các hệ thống cửa hàng tự phục vụ đời ngày nhiều b Khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền mua hàng hoá, miễn tiện lợi sang trọng c Bao gói góp phần tạo nên hình ảnh doanh nghiệp nhãn hiệu hàng hoá d Bap gói tạo khả ý niệm cải tiến hàng hoá e Bao gói làm tăng giá trị sử dụng hàng hoá Bộ phận nhãn hiệu sản phẩm nhận biết đọc là: a Dấu hiệu nhãn hiệu b Tên nhãn hiệu c Dấu hiệu đăng kí d Bản quyền e Các ưu điểm sai Ưu điểm việc vận dụng chiến lược đặt tên nhãn hiệu cho riêng loại sản phẩm là: a Danh tiếng doanh nghiệp không gắn liền với mức độ chấp nhận sản phẩm b Chi phí cho việc giới thiệu sản phẩm thấp c Việc giới thiệu sản phẩm dễ dàng d (a) (b) e Tất Bao gói tốt là: a Bảo vệ sản phẩm b Khuếch trương sản phẩm c Tự bán sản phẩm d Tất điều nêu Việc số hãng mỹ phẩm Hàn Quốc mang sản phẩm giai đoạn cuối chu kì sống thị trường Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam đã: a Làm giảm chi phí nghiên cứu triển khai sản phẩm b Tạo cho sản phẩm chu kì sống c Giảm chi phí Marketing sản phẩm d Làm tăng doanh số bán sản phẩm 10 Thứ tự giai đoạn chu kì sống sản phẩm là: a Tăng trưởng, bão hoà, triển khai, suy thoái b Triển khai, bão hoà, tăng trưởng, suy thoái c Tăng trưởng, suy thoái, bão hoà, triển khai d Không câu 11 Trong chu kì sống sản phẩm, giai đoạn mà sản phẩm bán nhanh thị truờng mức lợi nhuận tăng nhanh gọi là: a Bão hoà b Triển khai c Tăng trưởng d Suy thoái 12 Công việc công việc sau mà nhà làm Marketing không nên tiến hành sản phẩm giai đoạn tăng trưởng nó? a Giữ nguyên nâng cao chất lượng sản phẩm b Tiếp tục thông tin mạnh mẽ sản phẩm cho công chúng c Đánh giá lựa chọn lại kênh phân phối d Đưa sản phẩm vào thị trường e Thay đổi đôi chút thông điệp quảng cáo 13 Các sản phẩm tham gia hoàn toàn vào thành phần sản phẩm nhà sản xuất gọi là: a Tài sản cố định b Vật tư dịch vụ c Nguyên vật liệu d Thiết bị phụ trợ 14 Chất lượng sản phẩm công cụ để định vị thị trường, chất lượng sản phẩm đo lường chấp nhận của: a Nhà sản xuất b Đối thủ cạnh tranh c Khách hàng d Đại lý tiêu thụ II Các câu sau hay sai: Các nhà Marketing phải tìm cách bán lợi ích sản phẩm tính chất chúng Bất kì sản phẩm tung thị trường phải gắn nhãn hiệu nhà sản xuất Việc sử dụng tên nhãn hiệu đồng cho tất sản phẩm sản xuất doanh nghiệp làm tăng chi phí quảng cáo Một yêu cầu tên nhãn hiệu phải khác biệt so với tên nhãn hiệu khác sản phẩm loại Việc bổ xung yếu tố cho sản phẩm lắp đặt, bảo hành, sửa chữa dịch vụ sau bán hàng … làm tăng chi phí, doanh nghiệp không nên làm việc Cách để có sản phẩm doanh nghiệp tự nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm Trong trình phát triển sản phẩm mới, thử nghiệm thị trường giai đoạn sản phẩm với chương trình Marketing triển khai bối cảnh môi trường thực tế Thông thưởng, chu kì sống sản phẩm bắt đầu, doanh nghiệp không cần bỏ nhiều nỗ lực diễn tiến Danh mục sản phẩm có phạm vi hẹp chủng loại sản phẩm 10 Theo quan niệm Marketing, sản phẩm sản phẩm phải làm hoàn toàn chất lượng, hình dáng, bao gói, nhãn hiệu CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời nhất: Đường cầu sản phẩm: a Phản ánh mối quan hệ giá bán lượng cầu b Thường có chiều dốc xuống c Luôn cho thấy giá cao lượng cầu giảm d (a) (b) e Tất điều nêu Các nghiên cứu mặt hàng gạo cho thấy gạo tăng giá lượng cầu gạo giảm nhẹ Nhưng tổng doanh thu bán gạo tăng lên Đường cầu mặt hàng gạo đường cầu: a Đi lên b Co giãn thống c Ít co giãn theo giá d Co giãn theo giá Khi doanh nghiệp gặp khó khăn cạnh tranh gay gắt nhu cầu thị trường thay đổi đột ngột, không kịp ứng phó doanh nghiệp nên theo đuổi mục tiêu: a Dẫn đầu thị phần b Dẫn đầu chất lượng c Tối đa hoá lợi nhuận thời d Đảm bảo sống sót e Mục tiêu nêu phù hợp Câu câu sau không nói thị trường độc quyền tuý? a Đường cầu thị trường đường cầu ngành b Giá định người mua c Là thị trường hấp dẫn khó gia nhập d Giá bán công cụ để trì bảo vệ độc quyền Khi sản phẩm doanh nghiệp có khác biệt so với sản phẩm cạnh tranh khác biệt khách hàng chấp nhận doanh nghiệp nên: a Đinh giá theo chi phí sản xuất b Định giá cao sản phẩm cạnh tranh c Định giá thấp sản phẩm cạnh tranh d Định giá theo thời vụ Điều kiện nêu điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng sách giá: “Bám thị trường” a Thị trường nhạy cảm giá giá thấp mở rộng thị trường b Chi phí sản xuất tăng lên sản lượng sản xuất gia tăng c Chi phí phân phối giảm lượng hàng bán tăng lên d Giá thấp làm nhụt chí đối thủ cạnh tranh có tiềm ẩn Bạn mua sản phẩm Johnson với nhiều loại sản phẩm khác mua với giá thấp bạn mua sản phẩm riêng lẻ Đó người bán định giá: a Cho hàng hoá phụ thêm b Cho chủng loại hàng hoá c Trọn gói d Cho sản phẩm kèm theo bắt buộc Việc định giá hãng hàng không Vietnam Airline theo hạng Bussiness Class Economy Class việc: a Định giá phân biệt theo giai tầng xã hội b Định giá phân biệt theo nhóm khách hàng c Định giá phân biệt theo địa điểm d Định giá phân biệt theo thời gian e Tất Giá bán lẻ 1kg bột giặt X 14.000VND/1kg khách hàng mua từ 6kg trở lên tính phải toán 12.000VND/1kg Doanh nghiệp bán sản phẩm X thực sách: a Chiết khấu cho người bán lẻ b Chiết khấu toán tiền mặt c Chiết khấu mua số lượng nhiều d Chiết khấu thời vụ e Chiết khấu thương mại 10 Trong tình doanh nghiệp cần chủ động hạ giá? a Năng lực sản xuất dư thừa b Lượng hàng bán không đủ đáp ứng nhu cầu c Lợi nhuận tăng lên mức cao d Thị phần chiếm giữ tăng lên e Khi gặp phải tình trạng “lạm phát chi phí” 11.Một doanh nghiệp muốn nâng cao khả cạnh tranh vùng thị trường xa nơi sản xuất, cách tiếp cận xác định giá sau tỏ không hiệu nhất? a FOB b Giá thống c Giá trọn gói d Giá thời điểm giao hàng 12.Công ty xe Bus Hà Nội giảm giá vé cho học sinh, sinh viên xe bus Đó việc áp dụng chiến lược a Giá trọn gói b Giá hai phần c Giá phân biệt d Giá theo hình ảnh e Giá chiết khấu 13 Mục tiêu định giá tối đa hoá lợi nhuận tương ứng với kiểu chiến lược giá: a Thẩm thấu thị trường b Trung hoà c Hớt phần ngon d Trọn gói 14 Phương pháp định giá dựa vào chi phí có hạn chế lớn là: a Doanh nghiệp bị lỗ b Không biết có bán hết số sản phẩm dự tính ban đầu hay không? c Không tính đến mức giá đối thủ cạnh tranh d Tất e (b) (c) 15 Trong trường hợp sau doanh nghiệp nên chủ động tăng giá? a Năng lực sản xuất dư thừa b Cầu mức c Thị phần có xu hướng giảm d Nền kinh tế suy thoái e Không có trường hợp II Các câu hỏi hay sai? Giá yếu tố hệ thống Marketing Mix tạo doanh thu yếu tố khác thể chi phí Xây dựng chiến lược giá cho doanh nghiệp có nghĩa xác định cho loại sản phẩm doanh nghiệp mức giá định Đường cầu sản phẩm dốc xuống Nếu doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo việc doanh nghiệp định mức giá cho riêng ý nghĩa Nếu đối thủ cạnh tranh giảm giá bán doanh nghiệp phải nên giảm giá theo để không khách hàng Giá CIF người bán chịu chi phí vận chuyển chi phí bảom hiểm hàng hoá đến nơi người mua lựa chọn Chến lược “hớt phần ngon” chiến lược đặt giá bán cho sản phẩm mức thấp để chiếm phần lớn thị trường Giá thống bao gồm chi phí vận chuyển nghĩa người mua gần mua với giá thấp hơn, nguời mua xa phải mua với giá cao Nếu yếu tố khác không đổi cầu ầê sản phẩm vượt qua cung sản phẩm doanh nghiệp nên tăng giá bán sản phẩm 10 Việc giảm giá cho gọi vào ban đêm họăc ngày nghỉ, ngày lễ tết gọi sách định giá hai phần CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời nhất: Trong kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn bán lẻ xen vào người sản xuất trực tiếp người tiêu dùng b Phải có người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng d Tất sai Công ty sữa Mộc Châu đưa sản phẩm cho hàng tiêu thụ sản phẩm, sau cửa hàng bán sản phẩm cho người tiêu dùng Công ty sữa Mộc Châu tổ chức hệ thống kênh Marketing: a Trực tiếp b Một cấp c Hai cấp d Ba cấp e Không thuộc loại kể Định nghĩa sau với nhà bán buôn kênh phân phối? a Là trung gian thực chức phân phối thị trường công nghiệp b Là trung gian có quyền hành động hợp pháp thay cho nhà sản xuất c Là trung gian bán hàng hoá dịch vụ cho trung gian khác d Là trung gian bán hàng hoá trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Công ty bia Việt Hà bán sản phẩm bia thông qua cửa hàng bán lẻ khắp miền Bắc mục tiêu công ty có nhiều điểm bán lẻ tốt Phương thức phân phối gọi là: a Phân phối có chọn lọc b Phân phối rộng rãi c Phân phối đặc quyền cho cửa hàng bán lẻ d Phân phối theo kênh hai cấp Các xung đột kênh: a Gồm có xung đột theo chiều dọc theo chiều ngang b Có thể làm giảm hiệu kênh c Có thể làm tăng hiệu kênh d (a) (b) e Tất Các nhà sản xuất sử dụng người trung gian phân phối lý sau đây, ngoại trừ: a Các nhà sản xuất thường đủ nguồn lực tài để thực chức phân phối b Các nhà sản xuất nhận thấy rõ hiệu việc chuyên môn hoá c Các nhà sản xuất không muốn tham gia vào việc phân phối sản phẩm d Không câu Một kênh phân phối gọi kênh dài nếu: a Có số lượng nhiều trung gian Marketing b Có số lượng nhiều trung gian cấp độ kênh phân phối c Có nhiều cấp độ trung gian kênh d Tất Kênh phân phối: a Là tập hợp tổ chức cá nhân tham gia vào dòng chảy hàng hoá từ người sản xuất đến khách hàng họ b Phải có cấp trung gian c Phải có tham gia công ty kho vận d Tất Câu câu sau thể khác kênh marketing truyền thông VMS? a Kênh phân phối truyền thống kênh phân phối tổ chức theo kiểu cũ, VMS tổ chức theo kiểu b Kênh phân phối truyền thống có nhà sản xuất người tiêu dùng, VMS tổ chức theo kiểu c Các thành viên kênh phân phối truyền thống hoạt động lợi ích riêng họ kênh VMS thành viên hoạt động thể thống mục tiêu chung d Trong kênh phân phối truyền thống hợp đồng ràng buộc bên VMS phải có hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ thực qua nhân viên bán hàng, qua thư bán hàng, qua điện thoại bán hàng nhà 11 Việc bán hàng cho cá nhân doanh nghiệp để họ bán lại sử dụng vào mục đích kinh doanh gọi là: a Bán lẻ b Bán buôn c Liên doanh d Sản xuất 12 Trong định sau đây, định định sản phẩm mà người bán lẻ thông qua? a Về chủng loại hàng hoá b Về cấu dịch vụ c Về bầu không khí (cách trưng bày hàng hoá) d Về thị truờng mục tiêu 13.Việc nhà sản xuất hỗ trợ cho nhà bán lẻ việc trưng bày hàng hoá tư vấn cho khách hàng thực chức chức sau đây? a Thiết lập mối quan hệ b San sẻ rủi ro c Tài trợ d Xúc tiến bán hàng 14 Bán hàng nhà người tiêu dùng a Là bán lẻ b Là Marketing trực tiếp c Là việc bán hàng không qua trung gian d Tất đếu sai II Các câu hỏi sau hay sai? Kênh phân phối cấp gọi kênh phân phối trực tiếp? Theo nhà sản xuất, số cấp kênh tăng lên việc kiểm tra giám sát nhà sản xuất với hàng hoá nhẹ bớt Điểm khác biệt chủ yếu hệ thống kênh Marketing liên kết dọc (VMS) so với kênh Marketing truyền thống thành viên tỏng kênh hoạt động hệ thống Phương thức phân phối chọn lọc diễn sản phẩm bán nhiều điểm bán lẻ tốt Xung đột chiều ngang kênh xung đột trung gian cấp độ phân phối Nếu khách hàng mục tiêu phân tán địa lý kênh phân phối phải ngắn để tiết kiệm chi phí Với sản phẩm dễ hỏng kênh phân phối phải ngắn tốt Các định địa điểm mở cửa hàng bán lẻ ảnh hưởng đến khả thu hút khách hàng cửa hàng tự Các tổ chức bán buôn, bán lẻ doanh nghiệp độc lập không nắm quyền sở hữu hàng hoá mà họ bán 10 Nhà bán buôn thường đặt địa điểm nơi mà tiền thuê địa điểm thấp, chi phí cho trưng bày hàng hoá thấp CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời nhất: Quá trình mà ý tưởng chuyển thành hình thức có tính biểu tượng gọi là: a Mã hoá b Giải mã c Liên hệ ngược d Nhiễu e Phương tiện truyền thông Truyền thông Marketing khó thành công khi: a Mã hoá thông tin không giải mã b Người truyền tin người nhận tin không trực tiếp nói chuyện với c Có nhiều nhiễu trình truyền tin d Người truyền tin người nhận tin mặt nhận thức Theo mô hình AKLPCP, trạng thái liên quan đến việc mua hàng khách hàng là: a Nhận biết, hiểu, ưa chuộng, thiện cảm, ý định mua, hành động mua b Nhận biết, thiện cảm, ưa chuộng, hành động mua c Nhận biết, ý định mua, ưa chuộng, hành động mua d Không câu Việc giới thiệu tính ưu việt sản phẩm qua bao gói sản phẩm xem là: a Quan hệ công chúng b Bán hàng cá nhân c Bán hàng qua bao gói d Quảng cáo Bản chất hoạt động xúc tiến hỗn hợp là: a Chiến lược tập trung nỗ lực vào việc bán hàng b Xúc tiến thương mại c Truyền thông tin doanh nghiệp, sản phẩm khách hàng d Xúc tiến bán Một thông điệp có nội dung đề cập đến lợi ích tiêu dùng mà khách hàng nhận tiêu dùng sản phẩm Đó hấp dẫn về: a Cảm xúc b Lợi ích kinh tế c Tình cảm d Đạo đức Trong giai đoạn giới thiệu thuộc chu kỳ sống sản phẩm tiêu dùng: a Việc bán hàng cá nhân trọng nhiều so với quảng cáo b Quảng cáo tuyên truyền biện pháp thích hợp nhằm tạo nhận biết khách hàng tiềm ẩn c Không có khuyến mại d Không có tuyên truyền Bán hàng cá nhân tốt quảng cáo khi: a Thị trường mục tiêu lớn trải rộng b Doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm c Các thông tin phản hồi d Muốn giảm chi phí Marketing Các hình thức xúc tiến bán là: a Xúc tiến với người tiêu dùng b Xúc tiến với trung tâm thương mại c Xúc tiến với trung gian kênh d (a) (c) e Tất 10 Việc doanh nghiệp giao tiếp với nhà làm luật để ủng hộ hay cản trở sắc luật gọi là: a Tham khảo ý kiến b Vận động hành lang c Truyền thông công ty d Tuyên truyền sản phẩm 11 Trong số hoạt động xúc tiến hỗn hợp, hoạt động có tác dụng thiết lập mối quan hệ phong phú, đa dạng với khách hàng? a Quảng cáo b Bán hàng cá nhân c Xúc tiến bán d Quan hệ công chúng 12.Nhiệm vụ nhiệm vụ người bán hàng trực tiếp? a Tìm kiếm khách hàng b Thiết kế sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu khách hàng c Truyền đạt thông tin sản phẩm cho khách hàng d Cung cấp dịch vụ trước sau bán e Nghiên cứu thu thập thông tin thị trường 13.Marketing trực tiếp a Là việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp bán hàng b Thương kết hợp yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán hàng bán hàng cá nhân c Giúp cho khách hàng lựa chọn đặt hàng thuận lợi tiết kiệm thời gian d (a) (c) e Tất 14 Trong thị trường yếu tố sản xuất, công cụ xúc tiến hỗn hợp thường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Bán hàng cá nhân d Xúc tiến bán 15 Khi áp dụng chiến lược đấy, công cụ công cụ sau phát huy tác dụng cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Ưu đãi trung gian d Không có công cụ II Các câu hỏi sau hay sai? Việc đóng góp doanh nghiệp vào quỹ từ thiện coi hoạt động thuộc quan hệ công chúng Việc bán hàng qua mạng Internet siêu thị Intimex xem hoạt động bán hàng cá nhân Quảng cáo cách hữu hiệu để tiếp cận đông đảo người mua phân tán mặt địa lý với chi phí thấp cho lần tiếp xúc Bán hàng cá nhân phương pháp tiếp cận khách hàng tốn tính cho lần tiếp xúc Quảng cáo radio hình thức tryền thông trực tiếp thực kinh phí người quảng cáo Quảng cáo báo chí thường tốn quảng cáo truyền hình Căn để xác định ngân sách cho quảng cáo dựa vào doanh thu bán hàng Cửa hàng Rinnai tặng quà cho 100 khách hàng đến mua hàng, hoạt động xúc tiến bán Việc đưa công chúng báo hay doanh nghiệp hoạt động quảng cáo 10 Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm công tác truyền thông Marketing! CHUONG I I/ 1d; 2c; 3a; 4d; 5c; 6c; 7b; 8b; 9c; 10c; 11b; 12d; 13e; 14d; 15d II/ S: 7; D: cac cau lai CHUONG II I/ 1b; 2b; 3b; 4c; 5c; 6a; 7e; 8c; 9b; 10c; 11b; 12b;13b; 14d; 15b II/ S; 4; 7; D: cac cau lai CHUONG III I/ 1C; 2c; 3d; 4d; 5d; 6c; 7d; 8c; 9b; 10c; 11b;12c; 13c; II/ S; 2; 3; 4; D: cac cau lai CHUONG IV I/ 1d; 2d; 3b; 4c; 5c; 6c; 7c; 8b; 9d; 10e; 11c; 12b; 13c; 14c; 15c II/ S: 3; 7; 9; 11 D: cac cau lai CHUONG V I/ 1d; 2c; 3d; 4d; 5e; 6d; 7d; 8c; 9a; 10d; 11a; 12a; 13b; 14b; 15c; II/ S: 5; 6; CHUONG VI I/ 1e; 2b; 3d; 4b; 5e; 6a;7a ; 8d; 9b; 10d; 11c; 12c; 13c; 14c II/ S; 1; 4; CHUONG VII I/ 1d; 2c; 3d; 4b; 5b;6b; 7c; 8c; 9c; 10a; 11d; 12c; 13c; 14d;15b II/ S; 1; 4; CHUONG VIII I/ 1c; 2b; 3c; 4c; 5e; 6c; 7c; 8a; 9c; 10c; 11b; 12d; 13d; 14a II/ S 5; 7; 10 CHUONG IX I/ 1a; 2a; 3d; 4d; 5c; 6b; 7b; 8c; 9e; 10b; 11b; 12b; 13e; 14c; 15c II/ S: 1; 3; ; 8; CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 11 CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG 12 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 12 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 15 CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 16 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 16 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 19 CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 20 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 20 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: 23 CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN 23 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 23 II CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? .26 CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI 27 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 27 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 30 CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP 30 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 30 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 33 [...]... không có hợp đồng ràng buộc giữa các bên còn ở VMS thì phải có hợp đồng 10 Trong các câu sau đây nói về ngành bán lẻ, câu nào không đúng? a Bán lẻ là việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng b Bán lẻ là một ngành lớn c Người sản xuất và người bán buôn không thể trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ có thể được thực hiện qua các nhân viên bán hàng, qua thư bán hàng, qua điện thoại và bán hàng tại nhà 11 Việc bán... 9 CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING 2 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 2 II CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? 5 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 5 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 5 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 8 CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING 9 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG... SẢN PHẨM 20 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 20 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: 23 CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN 23 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 23 II CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? .26 CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI 27 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 27 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG... trình trong đó người bán phân biệt các đoạn thị trường, chọn một hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thi t kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu được gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu c Marketing đa dạng hoá sản phẩm d Marketing phân biệt theo người tiêu dùng 15 Trong thông báo tuyển sinh năm học 2004 của trường Đại Học Thăng Long có câu: “Trải qua hơn... tiến 9 Danh mục sản phẩm có phạm vi hẹp hơn chủng loại sản phẩm 10 Theo quan niệm Marketing, sản phẩm mới là những sản phẩm phải được làm mới hoàn toàn về chất lượng, hình dáng, bao gói, nhãn hiệu CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN I Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: 1 Đường cầu về một sản phẩm: a Phản ánh mối quan hệ giữa giá bán và lượng cầu b Thường có chiều dốc xuống c Luôn... tăng giá bán sản phẩm 10 Việc giảm giá cho những cuộc gọi vào ban đêm họăc ngày nghỉ, ngày lễ tết được gọi là chính sách định giá hai phần CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI I Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: 1 Trong kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn và bán lẻ xen vào giữa người sản xuất trực tiếp và người tiêu dùng b Phải có người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực... Khách hàng c Doanh nghiệp d Người tiêu dùng e Tất cả đều đúng 5 Marketing có phân biệt: a Diễn ra khi một doanh nghiệp quyết định hoạt động trong một số đoạn thị trường và thi t kế chương trình Marketing Mix cho riêng từng đoạn thị trường đó b Có thể làm tăng doanh số bán ra so với áp dụng Marketing không phân biệt c Có thể làm tăng chi phí so với Marketing không phân biệt d (b) và (c) e Tất cả các... của khách hàng tiềm ẩn c Không có khuyến mại d Không có tuyên truyền 8 Bán hàng cá nhân tốt hơn quảng cáo khi: a Thị trường mục tiêu lớn và trải rộng b Doanh nghiệp có rất nhiều khách hàng tiềm năng c Các thông tin phản hồi ngay lập tức d Muốn giảm chi phí Marketing 9 Các hình thức xúc tiến bán có thể là: a Xúc tiến với người tiêu dùng b Xúc tiến với các trung tâm thương mại c Xúc tiến với các trung... lại có sự lựa chọn khác nhau về nhãn hiệu sản phẩm, đó là do họ có sự khác nhau về: a Sự chú ý b Nhận thức c Thái độ và niềm tin d Không câu nào đúng e Tất cả đều đúng 13 Trong giai đoạn tìm kiếm thông tin, người tiêu dùng thường nhận được thông tin từ nguồn thông tin…… nhiều nhất, nhưng nguồn thông tin … lại có vai trò quan trọng cho hành động mua a Cá nhân/ Đại chúng b Thương mại/ Đại chúng c Thương. .. chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường tổng thể 3 Marketing đại trà nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng để cung cấp cho người mua mà không chú ý đến đoạn thị trường khác 4 Marketing mục tiêu và xác định thị trường mục tiêu là hai khái niệm đồng nghĩa 5 Những người trong một nhóm nhân khẩu học có thể có những đặc điểm tâm lý hết sức khác nhau 6 Chiến luợc Marketing không phân biệt có ưu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi đề thi marketing căn bản có đáp án Đại học Thương mại, Bộ câu hỏi đề thi marketing căn bản có đáp án Đại học Thương mại, Bộ câu hỏi đề thi marketing căn bản có đáp án Đại học Thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay