Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP sữa Ba Vì

92 598 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:11

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, đứng trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi các nhà quản trị phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu sản xuất, tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp sản xuất, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò hết sức quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng tới chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh, qua đó các nhà quản trị có biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Sau một thời gian ngắn thực tập tại Công ty cổ phần sữa Ba Vì, được sự quan tâm giúp đỡ của các anh, chị phòng Kế toán và những kiến thức đã học ở trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP sữa Ba Vì” làm đề tài cho luận văn cuối khóa của mình. LỜI MỞ ĐẦU Trong xu phát triển kinh tế thị trường, đứng trước hội thách thức mới, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững đòi hỏi nhà quản trị phải giải tốt vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Một vấn đề đặt tổ chức tốt khâu sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà đảm bảo chất lượng sản phẩm Trong biện pháp quan trọng nhất, hiệu phải kể đến thực tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Là phần hành kế toán chủ yếu công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhân tố ảnh hưởng tới tiêu chi phí sản xuất kinh doanh, qua nhà quản trị có biện pháp phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận tạo chỗ đứng vững thị trường Sau thời gian ngắn thực tập Công ty cổ phần sữa Ba Vì , quan tâm giúp đỡ anh, chị phòng Kế toán kiến thức học trường em nhận thức vai trò quan trọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hoạt động phát triển doanh nghiệp Vì vậy, em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm CTCP sữa Ba Vì” làm đề tài cho luận văn cuối khóa Ngoài phần mở đầu phần kết luận luận văn chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần sữa Ba Vì Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần sữa Ba Vì Cùng với cố gắng thân, đồng thời hướng dẫn nhiệt tình cô giáo PGS.TS Nguyễn Bá Minh em hoàn thành luận văn Nhưng thời gian trình độ hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bổ sung thầy cô bạn để luận văn em hoàn thiện CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT • Lý luận chung về chi phí sản xuất • Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất Để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiêu dùng yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động để tạo sản phẩm, công việc, lao vụ định nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng xã hội Sự tiêu hao yếu tố trình sản xuất kinh doanh tạo chi phí tương ứng, chi phí tư liệu lao động, chi phí đối tượng lao động chi phí lao động sống Từ phân tích thấy: Chi phí sản xuất toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ kỳ dùng vào sản xuất sản phẩm biểu tiền Xét mặt thực chất chi phí sản xuất kinh doanh chuyển dịch vốn doanh nghiệp vào đối tượng tính giá thành định, vốn doanh nghiệp bỏ trình sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc nắm chất chi phí, xác định chi phí phát sinh tiền đề nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Chính vì vậy yêu cầu đặt của việc quản lý chi phí sản xuất các doanh nghiệp là Phải tiết kiệm chi phí: Việc tập hợp chi phí sản xuất sở quan trọng cho việc tính giá thành sản phẩm Đối với doanh nghiệp mục tiêu hàng đầu không ngừng nâng cao lợi nhuận Để đạt mục tiêu doanh nghiệp phải nâng cao giá bán phải hạ thấp giá thành sản phẩm Giá bán biện pháp lâu dài người tiêu dùng mong muốn sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành lại hạ Vì biện pháp có ý nghĩa lâu dài mang tính chất chiến lược hạ thấp giá thành sản phẩm Muốn thực điều đó, doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí cách sử dụng tài sản, nguồn lực cách hiệu quả, xây dựng định mức chi phí hợp lý, nâng cao ý thức tiết kiệm người lao động công ty • Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh vào nội dung, tính chất kinh tế chi phí Theo chế độ kế toán hành Việt Nam, quản lý hạch toán chi phí sản xuất doanh nghiệp phải theo dõi chi phí theo năm yếu tố sau: - Chi phí nguyên liệu vật liệu: gồm toàn chi phí loại nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế… - Chi phí nhân công: bao gồm khoản chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tiền lương người lao động - Chi phí khấu hao máy móc thiết bị: bao gồm khấu hao tất tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: số tiền phải trả cho dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí khác tiền: khoản chi phí tiền phát sinh qua trình sản xuất kinh doanh yếu tố chi phí nói Phân loại chi phí theo yếu tố có tác dụng cho biết nội dung, kết cấu tỷ trọng loại chi phí mà doanh nghiệp sử dụng vào trình sản xuất tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp Số liệu chi phí sản xuất theo yếu tố sở để xây dựng dự toán chi phí sản xuất, xác định nhu cầu vốn doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch lao động, vật tư, tài sản doanh nghiệp Phân loại chi phí theo mục đích công dụng chi phí Theo cách phân loại này,chi phí sản xuất gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm khoản chi phí nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ… sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm trực tiếp thực lao vụ dịch vụ - Chi phí nhân công trực tiếp: khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm trực tiếp thực lao vụ, dịch vụ gồm: Tiền lương chính, tiền lương phụ, khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo số tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất - Chi phí sản xuất chung: khoản chi phí phục vụ cho trình sản xuất sản phẩm chi phí sản xuất trực tiếp khác phát sinh phân xưởng, phận sản xuất Phân loại theo cách giúp quản lý chi phí theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khả quy nạp chi phí vào đối tượng kế toán chi phí Theo cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh chia làm hai loại là: Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp - Chi phí trực tiếp chi phí có liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí (như loại sản phẩm, công việc, đơn đặt hàng…); quy nạp trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp: Là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí khác nên quy nạp trực tiếp cho đối tượng tập hợp chi phí được, mà phải tập hợp theo nơi phát sinh chi phí chúng phát sinh sau quy nạp cho đối tượng theo phương pháp phân bổ gián tiếp 1.1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí khối lượng hoạt động Theo mối quan hệ chi phí khối lượng hoạt động chi phí chia thành - Chi phí biến đổi: (Biến phí) chi phí thay đổi tổng số có thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp - Chi phí cố định: (Định phí) chi phí mà tổng số không thay đổi có thay đổi mức độ hoạt động - Chi phí hỗn hợp: Là loại chi phí mà thân gồm yếu tố định phí biến phí Tóm lại, cách phân loại chi phí khác có mục đích, tác dụng khác nhằm mục tiêu chung quản lý chi phí tốt nhất, qua thực nhiệm vụ tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp 1.2 Lý luận chung về giá thành sản phẩm 1.2.1 Giá thành sản phẩm 1.2.1.1 Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm Xuất phát từ mục đích nguyên tắc kinh doanh kinh tế thị trường doanh nghiệp quan tâm đến hiệu mà sản phẩm mang lại tạo Vì vậy, để quản lý có hiệu kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần biết số chi phí chi cho loại hoạt động, loại sản phẩm, dịch vụ bao nhiêu; số chi phí chi cấu thành số sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành bao nhiêu, tỷ trọng loại chi phí, khả hạ thấp loại chi phí này…? Chỉ tiêu thỏa mãn thông tin mang nội dung giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác dùng để sản xuất hoàn thành khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định 1.2.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Giá thành tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng loại tài sản trình sản xuất kinh doanh, tính đắn giải pháp quản lý mà doanh nghiệp thực nhằm mục đích giảm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi nhuận Điều đó đặt yêu cầu quản lý đối với giá thành sản phẩm là Phấn đấu hạ giá thành cách hợp lý: Tiết kiệm chi phí tiền đề quan trọng cho việc hạ giá thành sản phẩm Tuy nhiên, hạ giá thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh việc cắt xén chi phí sản xuất mức khiến cho chất lượng sản phẩm giảm sút ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm sở để hạ giá bán mà đạt mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy khối lượng tiêu thụ, tạo lợi cạnh tranh 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành Theo cách phân loại này,giá thành sản phẩm chia thành ba loại sau: - Giá thành sản phẩm kế hoạch: Là giá thành sản phẩm tính toán sở chi phí kế hoạch số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch - Giá thành sản phẩm định mức: Là giá thành sản phẩm tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm - Giá thành sản phẩm thực tế: Là giá thành sản phẩm tính toán xác định sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh tập hợp kỳ số lượng sản phẩm thực tế sản xuất tiêu thụ kỳ 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí giá thành Theo phạm vi chi phí giá thành, cần phân biệt loại giá thành sau đây: - Giá thành sản xuất toàn bộ: loại giá thành mà bao gồm toàn biến phí định phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm hoàn thành - Giá thành sản xuất theo biến phí: Là loại giá thành mà bao gồm biến phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (biến phí sản xuất) tính cho sản phẩm hoàn thành - Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí sản xuất (Zsxhl): Là loại giá thành bao gồm toàn biến phí sản xuất tính cho sản phẩm sản xuất hoàn thành phần định phí sản xuất phân bổ sở mức hoạt động thực tế so với mức hoạt động theo công suất thiết kế - Giá thành toàn theo biến phí: Là loại giá thành sản phẩm bao gồm toàn biến phí (biến phí sản xuất, biến phí bán hàng, biến phí quản lý doanh nghiệp) tính cho sản phẩm tiêu thụ - Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ: bao gồm giá thành sản xuất tính cho số sản phẩm tiêu thụ cộng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ tính cho số sản phẩm 1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế toán doanh nghiệp cần phải xác định rõ nhiệm vụ tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm sau: • Nhận thức đắn vị trí vai trò kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm toàn hệ thống kế toán doanh nghiệp, mối quan hệ với phận kế toán liên quan, kế toán yếu tố chi phí tiền đề cho kế toán chi phí tính giá thành • Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, khả yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp để xác định đắn đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện doanh nghiệp • Tổ chức máy kế toán cách khoa học, hợp lý sở phân công rõ ràng trách nhiệm nhân viên, phận kế toán có liên quan, đặc biệt phận kế toán yếu tố chi phí • Thực tổ chức chứng từ, hạch toán ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ kế toán phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đảm báo đáp ứng yêu cầu thu nhận - xử lý - hệ thống hóa thông tin chi phí, giá thành doanh nghiệp • Tổ chức lập phân tích báo cáo kế toán chi phí, giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin cần thiết chi phí,giá thành sản phẩm, giúp nhà quản trị doanh nghiệp định cách nhanh chóng, phù hợp với trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm 1.4 Đối tượng tập hợp chi phí 1.4.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng kế toán tập chi phí sản xuất khâu việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất Đối tượng kế toán chi phí sản xuất phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất theo phạm vi giới hạn Thực chất việc xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất xác định nơi gây chi phí (phân xưởng, phận sản xuất, giai đoạn công nghệ…) đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, đơn đặt hàng…) Tùy thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể mà đối tượng kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp là: - Từng phân xưởng, đội, trại, phận sản xuất, giai đoạn công nghệ sản xuất - Từng sản phẩm, chi tiết sản phẩm, loại, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng - Toàn quy trình công nghệ sản xuất, toàn doanh nghiệp Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cách khoa học hợp lý sở để tổ chức kế toán chi phí sản xuất từ việc tổ chức hạch toán ban đầu đến tổ chức tổng hợp số liệu, ghi chép tài khoản, sổ chi tiết chi phí sản xuất… Các chi phí phát sinh, sau tập hợp theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất sở để tính giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ theo đối tượng tính giá thành xác định 1.4.2 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành loại sản phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất hoàn thành cần phải tính tổng giá thành giá thành đơn vị Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn sản phẩm xác định đối tượng tính giá thành Nếu doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng loạt sản phẩm đơn vị sản phẩm thuộc đơn đặt hàng hoàn thành đối tượng tính giá thành Đối với quy trình công nghệ sản xuất giản đơn đối tượng tính giá thành sản phẩm hoàn thành cuối quy trình công nghệ, doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất chế biến phức tạp đối tượng tính giá thành nửa thành phẩm giai đoạn thành phẩm hoàn thành giai đoạn công nghệ cuối phận, chi tiết sản phẩm sản phẩm lắp ráp hoàn thành 1.4.3 Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành giống ở bản chất, đều là những phạm vi giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất theo BÁO CÁO CHI TIẾT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO TỪNG LOẠI SẢN PHẨM Tháng 12 năm 2011 SẢN PHẨM: Sữa chua ĐVT: VNĐ K DDK Mục 621 622 627 6271 6272 6274 6277 6278 CỘNG 20.258,4 (lít) 375.856.002 76.980.311 13.033.598 427.124 809.002 10.789.079 494.276 514.117 465.869.911 PS + T/chế 70.380,2 (lít) 1.605.754.923 671.942.789 275.880.888 127.135.578 49.590.168 46.737.744 27.683.948 24.733.447 2.553.578.600 TỔNG CỘNG 90.638,6 (lít) 1.981.610.925 748.923.100 288.914.486 127.562.702 50.399.170 57.526.823 28.178.224 25.247.564 3.019.448.511 DCK 18.158,6 (lít) 336.449.874 68.138.927 15.906.941 936.585 1.100.493 12.656.610 628.215 585.038 420.495.742 HT Z 72.480 (lít) 1.645.161.051 680.784.173 273.007.545 126.626.117 49.298.677 44.870.213 27.550.009 24.662.526 2.598.952.769 z 1(lít) 22.698 9.393 3.766 1.747 680 619 380 340 35.857 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁNCHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA BA VÌ 3.1 Nhận xét chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì Trong trình hình thành phát triển, công ty cổ phần sữa Ba Vì trải qua nhiều thách thức có không khó khăn Để có thành trình phấn đấu không mệt mỏi tập thể cán công nhân viên toàn công ty Nhất điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi công ty phải vươn lên tự khẳng định Để tự khẳng định công ty không ngừng đổi mặt đạt nhiều thành công đáng kể Có kết nhờ lao động không ngừng tập thể cán bộ, công nhân viên toàn công ty Ban giám đốc công ty đưa biện pháp hợp lý, có hiệu nhằm khắc phục khó khăn tồn công ty Công ty cổ phần sữa Ba Vì công ty mới thành lập năm 2008 với mặt hàng kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ sữa Công ty đưa thị trường sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh so với công ty khác, không ngừng nghiên cứu đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Chính công ty trì bạn hàng truyền thống ngày thu hút nhiều bạn hàng Bộ máy tổ chức quản lý xếp cách khoa học, gọn nhẹ, giảm số lượng chất lượng ngày cao Các phòng ban công ty phân chia xếp cách hợp lý, phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất Công tác kế toán công ty tuân thủ chế độ kế toán hành, phù hợp với điều kiện cụ thể công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý chung 3.1.1 Ưu điểm • Tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán công ty tổ chức cách khoa học, hợp lý, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh công ty, phát huy vai trò kế toán Đội ngũ cán kế toán có trình độ nghiệp vụ cao, có lực, tác phong làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn Trong công tác hạch toán kế toán công ty thực theo chế độ kế toán hành Thông tin phận kế toán cung cấp nhanh chóng, xác, kịp thời đầy đủ điều giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu phận kế toán lập báo cáo kế toán thuận lợi, xác • Chứng từ kế toán sử dụng: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến hoạt động chi nhánh công ty lập chứng từ kế toán Nội dung chứng từ kế toán ghi đầy đủ tất tiêu, rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, phù hợp với quy định tài Công tác lập chứng từ luân chuyển chứng từ hợp lý, nhanh chóng • Tài khoản kế toán sử dụng: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống ban hành theo định 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Việc sử dụng tài khoản kế toán để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế tài theo nội dung kinh tế công ty theo chế độ kế toán • Việc áp dụng phần mềm kế toán máy công tác kế toán: Công ty đưa phần mềm kế toán vào sử dụng phù hợp với xu phát triển kinh tế mà cạnh tranh chế thị trường ngày trở nên gay gắt, doanh nghiệp phải đối đầu với nhu cầu xử lý thông tin nhanh hơn, xác hơn, phong phú Việc sử dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán giúp cho kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thuận tiện việc thực chức nhiệm vụ Giúp cho công việc thu nhận, xử lý, cung cấp thông tin nhanh nhạy, xác, kịp thời cho ban lãnh đạo • Tổ chức quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Các chi phí kỳ kế toán phân loại cách xác hợp lý cho đối tượng chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tính giá thành sản phẩm cuối kỳ Đối với khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên nên đáp ứng yêu cầu theo dõi thường xuyên hàng tồn kho Phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền Phương pháp đơn giản giảm bớt công việc kế toán, phù hợp với tình hình thực tế giúp cho giá thành sản phẩm ổn định Công ty tiến hành quản lý chặt chẽ giá trị vật Khi mua công ty tiến hành kiểm nghiệm số lượng chất lượng nguyên vật liệu trước nhập kho Đồng thời xuất kho nguyên vật liệu đảm bảo phòng kiểm tra chất lượng Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: việc quản lý chặt chẽ số ngày công thực tế làm nhằm đảm bảo tính công cho công nhân viên công ty, mặt khác công ty tổ chức thực quy chế khen thưởng cho cán công nhân viên có trình độ kỹ thuật cao tay nghề giỏi, có nhiều sáng kiến phục vụ cho sản xuất sản phẩm Điều tạo động lực thúc đẩy người làm việc hăng say, sáng tạo nâng cao suất lao động Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo phương pháp đường thẳng nên không gây biến động lớn cho giá thành sản phẩm, giúp cho giá thành sản phẩm ổn định qua kỳ Công ty quản lý giá thành theo tháng, thông tin chi phí giá thành sát thực hợn, giúp cho việc lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá thành xác, hợp lý hơn, từ giúp nhà quản lý nắm bắt biến động giá thành, từ tìm nguyên nhân để khắc phục hay tăng cường yếu tố tác động đến giá thành… Mặt khác, giá thành hợp lý, sát thực tác động đến giá bán sản phẩm công ty, giúp tăng khả canh tranh thị trường, dẫn đến tăng hiệu kết sản xuất kinh doanh Công ty 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm đạt được, Công ty số tồn cần tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sau: • Hình thức kế toán áp dụng: Công ty lựa chọn hình thức kế toán hình thức kế toán máy sử dụng mẫu biểu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung Theo bản thân em nhận thấy hình thức ghi sổ chưa phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh quy mô công ty Bởi lẽ với một doanh nghiệp mà quá trình sản xuất và bán hàng gần diễn song song, các nghiệp vụ diễn có tính chất lặp lại với hình thức Nhật kí chung sẽ có nhiều hạn chế: phải ghi chép quá nhiều các nghiệp vụ giống một ngày vừa mất thời gian lại không hiệu quả công tác quản lý • Về việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Trong trình sản xuất kinh doanh Công ty không trích trước chi phí sửa chữa lớn năm Mà thực tế năm có tháng phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mà thường hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất tháng từ dẫn đến việc tính toán giá thành sản phẩm tháng không xác Mặt khác, doanh nghiệp, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ đòi hỏi vốn lớn, việc không trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp chủ động sửa chữa TSCĐ xảy cố • Về việc cung ứng vật tư: Trong trình sản xuất doanh nghiệp phải ngừng sản xuất đột ngột số nguyên nhân khách quan như: thiếu nguyên vật liệu, điện, hoả hoạn, Khi gặp có doanh nghiệp buộc phải ngừng sản xuất chi phí phát sinh tiền lương công nhân viên, chi phí sản xuất chung khấu hao máy móc, thiết bị nhà xưởng… Cuối kỳ kế toán tính vào chi phí sản xuất kỳ, hạch toán vào TK621, 622, 627 (ngừng sản xuất), điều làm cho giá thành đơn vị sản phẩm biến động không trung thực • Việc sử dụng phương pháp tính giá vật tư xuất kho : Xét khía cạnh lý thuyết, công ty áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền Phương pháp số hạn chế định phải đến cuối tháng kế toán xác định trị giá vật tư xuất kho, việc cung cấp thông tin cho việc quản lý định quản trị chưa đươc kịp thời • Việc áp dụng chuẩn mực: Theo chuẩn mực VAS 02, chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm dựa công suất bình thường máy móc thiết bị sản xuất Trường hợp mức sản phẩm sản xuất thấp mức công suất bình thường phân bổ theo mức công suất bình thường, phần chi phí sản xuất chung không phân bổ ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Tuy nhiên, công suất máy móc công ty vận hành khoảng 90% công suất bình thường kế toán ghi nhận toàn chi phí sản xuất chung vào chi phí chế biến cho sản phẩm hoàn thành • Việc thực kế toán quản trị công tác kế toán: Trong điều kiện kinh tế đại động nay, kế toán quản trị ngày thể vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin quản trị giúp nhà quản lý định kịp thời Hiện doanh nghiệp chưa trọng tới công tác kế toán quản trị mà dừng lại cung cấp thông tin tài Điều gây cản trở cho nhà quản lý doanh nghiệp việc đưa định tức thời để chớp lấy hội kinh doanh thị trường 3.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Sữa Ba Vì Để công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thực sự phát huy được tác dụng của nó cung cấp những thông tin kế toán chính xác và kịp thời đòi hỏi các yêu cầu sau: • Tiết kiệm hiệu quả Đúng vậy đó là yêu cầu đầu tiên đặt đó là hoàn thiện “công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” phải đảm bảo mang đến hiểu quả tốt đồng thời chi phí bỏ cũng được giảm thiểu tối đa Đối với nhà quản trị yêu cầu “tiết kiệm hiểu quả” được đặt lên hàng đầu • Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Yêu cầu thứ hai đặt hoàn thiện công tác kế toán đó là pahir phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Không có một phương án hoàn thiện nào có thể phát huy tác dụng của nó dù phương án đó rất tốt lại không phù hợp đối với doanh nghiệp Thật vậy, nếu phương án đề không phù hợp sẽ dẫn tới hệ quả tất yếu đó là không thể ứng dụng và hiệu quả mà phương án mang đến có thể thấp rất nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ công tác quản trị của công ty Ngược lại một phương án tốt phù hợp với đăc điểm sản xuất của công ty sẽ là điều kiện tiền đề cho việc hoàn thiện • Đảm bảo tính khả thi Một yêu cầu không thể thiếu việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là phương án đưa hoàn thiện phải “ đảm bảo tính khả thi” Điều đó có nghĩa là phương án đưa hoàn thiện phải áp dụng được vào thực trạng sản xuất của công ty Không mơ hồ và thiếu tính thực tế • Đảm bảo đúng với chính sách, chế độ mà nhà nước quy định Ngoài yêu cầu không thể không nhắc tới hoàn thiện công tác kế toán đó chính là phải đảm bảo đúng với chính sách, chế độ mà nhà nước quy định Vì nếu làm trái hay làm sai với chính sách chế độ nhà nước là doanh nghiệp đều có mang lại hậu quả về pháp lý gây thiệt hại cho doanh nghiệp 3.3 Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Sữa Ba Vì Từ yêu cầu việc hoàn thiện, qua thực tế thực trạng hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Sữa Ba Vì Để khắc phục tồn công ty, em xin mạnh dạn nêu số ý kiến sau: Giải pháp 1: Công ty nên trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Nhằm ổn định chi phí kỳ không gây biến động giá thành Căn vào nguyên giá TSCĐ, chủng loại TSCĐ thời gian sử dụng máy móc thiết bị để lập kế hoạch sữa chữa lớn cho loại máy móc thiết bị Khi tiến hành trích trước chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh số chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dự tính phát sinh, kế toán ghi: Nợ TK627 (641,642) Có TK335 Khi công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi: Nợ TK335 Có TK241(3) Nếu chi phí sửa chữa lớn phát sinh lớn số trích, tiến hành trích thêm: Nợ TK627 (641,642) Có TK335 Nếu chi phí sửa chữa lớn phát sinh kỳ nhỏ số trích ghi giảm chi phí ghi tăng thu nhập khác: Nợ TK335 Có TK627 (641,642,711) Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn thành yếu tố chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm theo tiêu thức sản lượng nhập kho làm chi phí sản xuất chung tăng lên không gây biến động lớn kỳ Giải pháp 2: Công ty nên thay đổi hình thức kế toán “ Nhật kí chung” sang hình thức “ Nhật kí chứng từ” để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo tính khoa học và đầy đủ công tác theo dõi và ghi chép Giải pháp 3: Để phục vụ cho trình sản xuất, Công ty cần có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu cách khoa học cho vừa phải đảm bảo lượng dự trữ nguyên vật liệu cần thiết phục vụ cho trình sản xuất liên tục, vừa đảm bảo cho lượng nguyên vật liệu không nhiều, gây ứ đọng lâu ngày dẫn đến hư hỏng, mục nát giảm chất lượng… đồng thời làm tăng chi phí bảo quản Công ty Ngoài ra, Công ty cần tăng cường công tác tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất Công ty sử dụng số giải pháp như: Áp dụng hình thức khen thưởng, phạt công nhân trực tiếp sản xuất rõ ràng; thường xuyên tổ chức lớp đào tạo tay nghề bồi dưỡng kiến thức cho công nhân, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu; tăng cường công tác thu hồi phế liệu, cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ đại, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạ thấp sản phẩm hỏng dây chuyền sản xuất Giải pháp 4: Hiện Công ty sử dụng phương pháp tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền đến cuối tháng theo dõi trị giá vật tư xuất kho Do vậy, công ty nên chuyển sang tính trị giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn hay bình quân di động Tuy khối lượng công việc tính toán nhiều điều kiện công ty sử dụng phần mềm kế toán phương pháp phù hợp Với phương pháp bình quân liên hoàn, nguyên vật liệu trước lần xuất tính đơn giá bình quân thời điểm Việc chuyển sang phương pháp công ty hoàn toàn thực công ty theo dõi cụ thể lần nhập xuất nguyên vật liệu sổ chi tiết loại vật tư Vì vậy, sau lần xuất nguyên vật liệu đó, kế toán vào nguyên vật liệu có trước xuất để tính đơn giá bình quân sau: Trị giá NVL có trước xuất Đơn giá BQ NVL có trước xuất = Số lượng NVL có trước xuất Trị giá NVL xuất kho = Đơn giá BQ NVL có trước xuất x Số lượng NVL xuất kho Sử dụng phương pháp tính giá vật tư xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn khắc phục hạn chế phương pháp bình quân gia quyền với phương pháp ta xác định trị giá vốn thực tế NVL hàng ngày, cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, liên tục cho việc quản lý sử dụng vật tư định quản trị Công ty Giải pháp 5: Chi phí sản xuất chung chia thành chi phí sản xuất cố định chi phí sản xuất chung biến đổi Trong -Chi phí sản xuất chung cố định chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng … -Chi phí sản xuất chung biến đổi chi phí nguyên liệu vật liệu gián tiếp, chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí tiền, chi phí dịch vụ mua ngoài… Hiện nay, công ty công suất máy móc thiết bị hoạt động mức 90% công suất bình thường Do vậy, kế toán cần phải tách biệt rõ chi phí sản xuất chung cố định tính vào chi phí chế biến cho sản phẩm hoàn thành chi phí sản xuất chung cố định tính vào chi phí sản xuất kinh doanh tháng Cụ thể: Theo Biểu số 2.36 – Tính giá thành sản phẩm sữa chua của công ty cổ phần sữa Ba VÌ chi phí sản xuất chung 275.880.888 VNĐ • Chi phí sản xuất chung cố định 195.628.450 VNĐ • Chi phí sản xuất chung biến đổi 80.252.438 VNĐ • Công suất thực tế hoạt động mức 90% công suất bình thường Do đó, chi phí sản xuất chung cố định tính vào chi phí chế biến sản phẩm hoàn thành là: 195.628.450 x 90% = 176.065.605 VNĐ Chi phí sản xuất chung cố định không tính vào chi phí chế biến sản phẩm hoàn thành( tính vào giá vốn hàng bán) 195.628.450 – 176.065.605 = 19.562.845 VNĐ Giải pháp 6: Doanh nghiệp cần tổ chức kế toán quản trị, để phục vụ tốt việc định nhà quản lý Đặc biệt công tác kế toán chi phí giá thành đóng vai trò vô cùng quan trọng Khi đó, kế toán quản trị giúp nhận diện chi phí giúp nhà quản trị đưa định tối ưu Cụ thể, để tổ chức công tác kế toán quản trị công ty cần phải tiến hành phân chia thành kế toán quản trị doanh thu kế toán quản trị chi phí Công tác quản lý Để tổ chức kế toán quản trị chi phí trước hết phải đa dạng hóa phân loại chi phí Ngoài cách phân loại Kế toán tài Công ty cần phải chia chi phí sản xuất thành định phí biến phí Việc chia định phí biến phí có ý nghĩa quan trọng việc thiết kế xây dựng mô hình chi phí mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận đồng thời giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định đắn phương hướng nâng cao hiệu chi phí Phân loại chi phí chi tiết phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra chủ động điều tiết chi phí cho phù hợp, từ đưa biện pháp quản lý có hiệu Bên cạnh đó, việc phân loại giá thành cần thiết, tiêu thức để phân loại giá thành theo kế toán tài chính, công ty nên phân loại giá thành theo tiêu thức kế toán quản trị để phục vụ cho công tác quản lý KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty cổ phần Sữa Ba Vì cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Bá Minh em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Sữa Ba Vì ” Kết cấu chuyên đề bao gồm chương, chương đã trình bày “Lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất”.Trong chương này em đã đưa những vấn đề chính liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sau: - Khái niệm bản chất và yêu cầu quản lý, đối tượng tập hợp, các tiêu thức phân loại và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm -Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đó nêu rõ nội dung của từng phương pháp và điều kiện áp dụng -Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp -Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và các phương pháp tính giá thành sản phẩm mục này cũng đã nêu được nội dung,ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng phương pháp -Tổ chức hệ thống sổ kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Sau đó chương của luận văn tiếp tục đề cập đến “Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần sữa Ba Vì” Bám sát vào lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và cứ vào tình hình sản xuất của công ty chương này đã sâu vào phân tích cụ thể các vấn đề sau: -Khái quát đặc điểm chung của công ty cổ phần sữa Ba Vì với các nội dung: lịch sử và quá trình phát triển, đặc điểm tổ chức quản lý ,đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty Đặc biệt cũng nêu lên đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, các chính sách kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại công ty -Căn cứ vào thực tế đưa việc: phân loại chi phí sản xuất của công ty theo tiêu thức hoạt động và công dụng của chi phí, bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC -Tập trung sâu phân tích vào nội dung “ kế toán tập hợp chi phí sản xuất” dựa việc phân loại chi phí sản xuất theo kết cấu sau: Nội dung, chứng từ và tài khoản sử dụng, trình tự ghi chép Từ đó đánh giá xem doanh nghiệp áp dụng đúng theo chính sách chế độ kế toán không? -Nội dung vô cùng quan trọng đó chính là “ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất”: cũng nêu được nội dung, phương pháp tổng hợp và tài khoản sử dụng Bên cạnh đó đặc biệt chú trọng việc “ đánh giá sản phẩm dở dang” tại công ty theo chi phí NVLTT và được xác định theo phương pháp bình quân cả kỳ -Cuối cùng chương này đưa ra: đối tượng tính giá thành của công ty được xác định là giá thành của từng sản phẩm và phương pháp tính giá thành giản đơn Dựa “Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty” chương luận văn đã đưa ra” Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần sữa Ba Vì”.Thật vậy cứ vào tình hình thực tế và chính sách chế độ kế toán hiện hành rút những: Ưu điểm , nhược điểm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty Cũng từ đó đưa những yêu cầu và một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nhìn chung, sau thời gian thực tập Công ty cổ phần sữa Ba Vì, qua tìm hiểu phân tích em thấy công tác kế toán công ty đáp ứng yêu cầu quản lý điều kiện Bộ phận kế toán nhanh chóng nắm bắt chế độ quy định công tác kế toán nhà nước, vận dụng chúng cách hợp lý với điều kiện thực tế công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo PGS.TS Nguyễn Bá Minh anh chị phòng kế toán Công ty cổ phần sữa Ba Vì tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu không dài khả có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót tính thực tế chưa cao Vì em mong nhận góp ý thầy cô, bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2012 Sinh viên Phan Thị Hà Giang [...]... nghệ sản xuất giản đơn, kết thúc quy trình công nghệ sản xuất hoàn thành một loại sản phẩm như SX điện, nước… Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đối tượng tính giá thành là khối lượng sản phẩm hoàn thành của quy trình sản xuất đó * Nội dung: Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được cho cả quy trình công nghệ và kết quả đánh giá sản phẩm. .. định mức và dự toán chi phí hợp lý cho từng loại sản phẩm 1.8 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ để tính toán tổng giá thành và giá thành đơn vị theo từng khoản mục chi phí quy định cho các đối tượng tính giá thành Có 7 phương pháp tính giá thành sản phẩm: Phương pháp tính giá thành giản... chức hệ thống sổ kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Tùy thuộc vào hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng mà các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được phản ánh trên các sổ kế toán sau: • • Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán "Nhật Ký Chung" • Sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt • Sổ kế toán tổng hợp các... trình tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ được thực hiện trên TK 631- Giá thành sản xuất Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chỉ sử dụng để theo dõi và phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ và cuối kỳ Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ Kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ TK 154 TK 631 Kết chuyển chi phí sản xuất dở dang đầu... 334,338 TK 627 Chi phí nhân viên TK 154,631 Chi phí sản xuất chung phân bổ vào chi phí chế biến trong kỳ TK 152 Chi phí vật liệu Định phí sản xuất chung hoạt động dưới công suất TK 153(142,242) Chi phí công cụ, dụng cụ TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ TK 111,112,141,331 Chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí khác bằng tiền 1.6.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất *Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương... sổ sách kế toán áp dụng theo 1 trong 4 hình thức trên thì hệ thống sổ kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ tuân theo như các hình thức trên Quy trình ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tuy thuộc vào từng hình thức kế toán cụ thể (Hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ hay Nhật ký sổ cái) và tùy thuộc vào làm kế toán thủ... xuất, đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm do quy trình công nghệ đó hoàn thành * Nội dung: Căn cứ vào chi phí sản xuất đã tập hợp được cho cả quy trình công nghệ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ để tính giá thành liên sản phẩm theo từng khoản mục Tổng giá thành liên sản phẩm Lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính giá thành của từng loại sản phẩm từ giá thành liên sản phẩm Theo phương pháp... sản xuất đơn chi c, hàng loạt nhỏ hoặc hàng loạt vừa theo đơn đặt hàng - Sản phẩm có giá trị cao, kích thước lớn - Chu kỳ sản xuất dài và riêng rẽ - Đối tượng tính giá thành là thành phẩm của từng đơn đặt hàng - Kỳ tính giá thành phù hợp với chu kỳ sản xuất * Nội dung: - Mỗi khi có đơn đặt hàng đi vào sản xuất, kế toán mở cho đơn đặt hàng đó một phiếu tính giá thành Cuối tháng căn cứ vào các chi phí. .. Chi phí dụng cụ sản xuất, Chi phí khấu hao TSCĐ, Chi phí dịch vụ mua ngoài, Chi phí khác bằng tiền (Phản ánh những chi phí bằng tiền ngoài những chi phí kể trên, phục vụ cho hoạt động của phân xưởng) Chi phí sản xuất chung được tổng hợp theo từng phân xưởng, đội sản xuất, quản lý chi tiết theo từng yếu tố chi phí Cuối kỳ sau khi đã tập hợp được chi phí sản xuất chung theo từng phân xưởng, kế toán tính. .. kỳ kế toán, sau khi đã tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung theo từng đối tượng trên các tài khoản 621,622,627 kế toán sẽ tiến hành kết chuyển hoặc phân bổ các loại chi phí này để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất cho từng đối tượng chịu chi phí Để tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán sử dụng TK 154- Chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP sữa Ba Vì, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP sữa Ba Vì, Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP sữa Ba Vì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay