Văn hóa người hà nội trên báo in thủ đô hiện nay

125 136 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN KIM HUYỀN VĂN HÓA NGƯỜI HÀ NỘI TRÊN BÁO IN THỦ ĐÔ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN KIM HUYỀN VĂN HÓA NGƯỜI HÀ NỘI TRÊN BÁO IN THỦ ĐÔ HIỆN NAY Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN DOÃN TIẾN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình thực hiện, tư liệu luận văn khai thác, thu thập từ trình khảo sát, vấn tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ Nếu có sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./ Học viên Trần Kim Huyền LỜI CẢM ƠN Trải qua hai năm học tập nghiên cứu khoa Báo chí Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thân thu nhận nhiều điều bổ ích, từ kiến thức tổng hợp điều nghiên cứu khoa học kiến thức chuyên ngành Những điều thu nhận không tiếp thu thân mà có hướng dẫn truyền cảm hứng lớn lao, đầy ý nghĩa thầy cô giảng dạy khoa Báo chí Truyền thông Từ kiến thức giảng đường, buổi thảo luận, nghiên cứu thực tế, giúp có nhìn tường minh khách quan nghề báo nói riêng nhiều mặt đời sống xã hội nói chung Trong trình nghiên cứu thực đề tài Luận văn Thạc sỹ, xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới TS Trần Doãn Tiến – Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo Trung ương, Thầy hướng dẫn Luận văn Trong trình làm Luận văn, Thầy nhiệt tình bảo, gợi mở hướng nghiên cứu khả quan thông cảm cho khó khăn mà gặp phải Để có Luận văn này, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo tập thể Ban Biên tập báo Hà Nội mới, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô tạo điểu kiện nhiều mặt, đặc biệt tiếp cận tư liệu phục vụ khảo sát để hoàn thành đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, xin trân trọng cảm ơn anh, chị, em, đồng nghiệp gia đình nhiệt thành hỗ trợ thực đề tài nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, anh, chị bạn giúp hoàn thành Luận văn Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTĐ : An ninh Thủ đô HNM : Hà Nội TTTĐ : Tuổi trẻ Thủ đô HN : Hà Nội CNXH : Chủ nghĩa xã hội NXB : Nhà xuất GS : Giáo sư PGS : Phó giáo sư TSKH : Tiến sĩ khoa học TS : Tiến sĩ Tr : Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Sau 15 năm thực Nghị Trung ương khóa VIII, nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam có chuyển biến đạt nhiều kết tích cực Tuy nhiên, so với thành tựu lĩnh vực trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu xây dựng người môi trường văn hóa lành mạnh Trước thực trạng đó, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014, xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhằm tiếp tục định hướng đề mục tiêu cụ thể cho công tác xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trong nội dung nhiệm vụ thực Nghị quyết, Hội nghị xác định cụ thể: “Quy hoạch, xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu Đổi nội dung, phương thức hoạt động chế đầu tư theo hướng ưu tiên quan báo chí, truyền thông chủ lực” Như vậy, thấy, trình xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam nói chung, báo chí có vai trò quan trọng Thủ đô Hà Nội trung tâm văn hiến đất nước, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc Con người Hà Nội kết tinh nét văn hóa đó, hình thành nên tên gọi riêng người - văn hóa đất Hà thành, mà không đâu có: Văn hóa “Người Hà Nội” Theo phát triển xã hội, tiếp biến với nhiều văn hóa khác với trình hội nhập quốc tế, giá trị tinh túy văn hóa người Hà Nội lưu giữ, song nhiều giá trị bị mai Nếu không bảo lưu, gìn giữ, từ nếp nhà, rộng toàn xã hội, giá trị ngày thu hẹp Văn hóa “Người Hà Nội” mai một, văn hóa thủ đô nghìn năm văn hiến mai Một chức quan trọng báo chí chức tư tưởng Chức có tính mục đích hoạt động tư tưởng báo chí nâng cao tính tự giác quần chúng nhân dân Để nâng cao tính tự giác quần chúng, nhiệm vụ đặt cho báo chí phát triển nhận thức họ, có nhận thức văn hóa, từ hình thành, bồi đắp giới quan, nhân sinh quan, biến thành hành động, ứng xử văn hóa cách tự giác Vai trò báo chí xây dựng phát triển văn hóa người quan trọng Thực nhiệm vụ quan trọng đó, hệ thống báo chí Thủ đô Hà Nội nói chung hệ thống báo in Hà Nội nói riêng có đóng góp quan trọng xây dựng phát triển văn hóa, văn hiến Hà Nội nói chung, mà hạt nhân văn hóa riêng đặc trưng “Người Hà Nội”… Tuy nhiên, hệ thống báo in Thủ đô hạn chế, bất cập, chưa thật đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, cổ vũ tầng lớp nhân dân xây dựng phát triển văn hóa, người Hà Nội Để thực tốt Nghị Trung ương khóa XI, việc nâng cao hiệu báo in Hà Nội nhiệm vụ xây dựng phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Với ý nghĩa đó, tác giả lựa chọn vấn đề “Văn hóa người Hà Nội báo in Thủ đô nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu đề tài văn hóa, báo chí nói chung đề tài văn hóa người Thủ đô tác động báo chí (trong có báo in) Hà Nội đến trình xây dựng, phát triển văn hóa người Thủ đô nói riêng, nhiều học giả quan tâm có công trình nghiên cứu vấn đề Các công trình nghiên cứu bao gồm sách, giáo trình, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nhiều báo cáo khoa học liên quan đến đề tài văn 10 177 178 09/03/2015 16541 09/03/2015 179 09/03/2015 180 10/03/2015 181 16542 182 183 184 11/03/2015 185 11/03/2015 16543 186 187 11/03/2015 11/03/2015 188 12/03/2015 189 12/03/2015 190 16544 12/03/2015 191 12/03/2015 192 12/03/2015 193 194 195 16545 13/03/2015 13/03/2015 14/03/2015 196 16546 14/03/2015 197 14/03/2015 198 15/03/2015 Triển lãm “Trăng mùa gặt”: Trải nghiệm nghệ thuật sơn mài kim loại Cờ bạc “núp bóng” trò chơi dân gian nơi lễ hội Hệ lụy từ biến tướng xu hướng ẩm thực Nét đẹp người Thủ đô: Tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân Coi học tập làm theo gương Bác việc thường xuyên, ngày Tác phẩm kịch “Connect – Kết nối”: Hiphop đâu thú chơi đường phố Trình diễn kịch kinh điển “Quái vật truyền thuyết” Thú chơi cảnh nghệ thuật: “Viên đá nhỏ” xây “Vườn văn hóa” “Bóng thời gian”, Tập thơ Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Bá Đức: Chỉ tình yêu lại Món tiền lẻ hòm công đức Quốc Oai vô địch toàn đoàn giải Vật dân tộc – Vật tự Hà Nội năm 2015 Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015: Phương châm “nói ít, làm nhiều” Nét đẹp người Thủ đô: Bí thư đoàn nhiệt huyết Thực năm trật tự văn minh đô thị 2015: Quan trọng nâng cao ý thức người dân Tuần lễ thời trang thu đông 2015: Xu hướng tối giản, đề cao chất liệu Công bố hai bả vật quốc gia trưng bày Bảo tàng Lịch sử quân Việt Nam Trò chuyện trình diễn dân ca quan họ Giá trách nhiệm Tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn trang trọng, tiết kiệm Nét đẹp người Thủ đô: Bà chi hội trưởng tận tụy “Đánh thức” tiềm du lịch tâm linh vùng Kinh Bắc Phóng ảnh: Đọ sừng nảy lửa 111 199 200 15/03/2015 15/03/2015 16547 201 202 203 15/03/2015 15/03/2015 16/03/2015 16548 204 16/03/2015 205 206 17/03/2015 17/03/2015 16549 207 208 16550 209 17/03/2015 18/03/2015 19/03/2015 16551 210 211 19/03/2015 20/03/2015 16552 212 20/03/2015 213 214 215 20/03/2015 21/03/2015 21/03/2015 216 217 218 219 16553 16554 21/03/2015 22/03/2015 22/03/2015 220 16556 24/03/2015 221 16558 26/03/2015 222 223 16559 27/03/2015 28/03/2015 16560 224 225 28/03/2015 31/03/2015 Hấp dẫn hội vật Trung Mầu Đông đảo đọc giả tham dự Đại hội sách cũ Hà Nội lần thứ Ngược xuôi văn nghệ: Bỏ qua định kiến Nét đẹp Thụy Hương Ngày hội giao lưu “Mùa xuân Việt – Nhật” Hà Nội Tôn vinh “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu” lần thứ Góc nhìn cải cách: Gắn cải cách với thi đua Nét đẹp người Thủ đô: Tâm huyết với nhiệm vụ chữa cháy CLB nghệ sỹ trẻ mở triển lãm “Lây” Nhiều phương án bảo vệ rừng Hương Sơn mùa lễ hội Nét đẹp người Thủ đô: Phát huy phẩm chất đội cụ Hồ Không ý thức Hội viên CLB Thăng Long phát huy trí tuệ, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp Đêm nhạc “Tháng ba cho em mơ chiều nắng nhạt” Phú Quang Văn hóa gọi điện Trách nhiệm tinh thần cầu thị Nét đẹp người Thủ đô: Bà tổ trưởng dân Chơi hoa cảnh xưa Làng thợ… xa quê Sinh viên động, nhiệt huyết Ra mắt công trình “Tự điện chữ nôm dẫn giải”: Thêm công cụ tìm hiểu văn hóa dân tộc Nét đẹp người Thủ đô: bà hòa giải khéo léo, tận tụy Nét đẹp người Thủ đô: Nữ sinh viên “nghiện” công tác Đoàn Sức sống Hồng Hà Nét đẹp người Thủ đô: Trung đội trưởng Dân quân nổ Thể phẩm chất Hà Nội Nét đẹp người Thủ đô: Trưởng ban Hòa giải tận tâm 112 226 16563 227 228 229 230 31/03/2015 31/03/2015 16564 01/04/2015 01/04/2015 02/04/2015 16565 231 232 233 16566 234 02/04/2015 03/04/2015 04/04/2015 04/04/2015 16567 235 04/04/2015 236 04/04/2015 237 05/04/2015 238 239 240 241 242 16568 16569 243 244 05/04/2015 05/04/2015 05/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 07/04/2015 16570 245 07/04/2015 12/04/2015 16575 246 247 12/04/2015 14/04/2015 16577 248 249 14/04/2015 16578 250 15/04/2015 16/04/2015 16579 Du lịch ẩm thực: Bao mạnh khai thác? Giao lưu thể thao khối dân vận thành phố Hà Nội Những khoảnh khắc khó quên Nhân rộng mô hình cứu văn minh Đầu tư cho văn hóa đầu tư cho phát triển bền vững Nét đẹp người Thủ đô: Tiến sỹ đa Cán phải thế! Hà Nội tổ chức gian trưng bày riêng Hoàng thành Thăng Long Nét đẹp người Thủ đô: “Cây sáng kiến” tiểu đoàn 147 Ra mắt nhạc phim: “Những thành phố nhập cư: Hà Nội” Tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa: Nhiều xúc quanh chuyện mừng thọ Du lịch Hà Nội: Đã qua thời “hữu xạ tự nhiên hương” Lễ rước nước Thượng Cát Tứ Hiệp nhiều thay đổi Làng nghề - Làng ô nhiễm Xử lý tận gốc vấn nạn đeo bám du khách Liên hoan Âm Hà Nội 2015: Tính chất Việt tranh đa sắc Nét đẹp người Thủ đô: Người đam mê, lưu giữ tuồng cổ Ngành GD-ĐT Hà Nội: Phát động phong trào hát, sáng tác ca khúc thiếu nhi Truyền thống quê hương sức mạnh phát triển Góp phần bảo tồn phát triển văn hóa Việt Từ truyền thống anh hùng tới thực sáng tạo Nét đẹp người Thủ đô: Vị quản đốc nhiều sáng kiến Bảo tồn “Cơ quan tổng hành dinh tổng tiến công dậy Mùa xuân năm 1975”: Hài hòa tổng thể thành phần Kết thi ảnh “Sông hồ xanh, sống an lành” 113 251 252 16/04/2015 16580 253 17/04/2015 18/04/2015 16581 254 18/04/2015 255 18/04/2015 256 257 258 16582 18/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 259 16583 20/04/2015 260 261 21/04/2015 16584 21/04/2015 262 22/04/2015 263 22/04/2015 16585 264 22/04/2015 265 23/04/2015 266 23/04/2015 267 16586 23/04/2015 268 23/04/2015 269 23/04/2015 Nét đẹp người Thủ đô: Cán mặt trận dân Không gian phố cổ trở thành điểm đến hấp dẫn Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: Nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời Nét đẹp người Thủ đô: Người huy trưởng tận tụy Cải thiện điều kiện hỗ trợ khách du lịch: Giải pháp liên ngành, cộng đồng vào Người lưu giữ ký ức chiến tranh Phóng ảnh: Mùa thay Nguy mai nghề làm nón quai thao Làng Chuông Triển lãm “Kẻ chợ - Phố cổ”: Giải mã sức hấp dẫn 36 phố phường Hà Nội hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản: Lan tỏa hành động nghĩa tình Tọa đàm “Trong văn có sử - Sự giao thoa tư khứ”: Từ lịch sử để nhìn Từ vụ xô đẩy, trèo rào vào công viên nước Hồ Tây: Báo động đỏ văn hóa ứng xử “Kéo co ngồi” di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Quần thể di tích lịch sử, kiến thức nghệ thuật Chùa Thầy: Xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt Triển lãm thi ảnh “Sông hồ xanh, sống an lành”: Vì nghệ thuật, Hà Nội thân yêu Tạo chuyển biến mạnh nhận thức, hành động Nét đẹp người Thủ đô: Công nhân yêu nghề, nhiều sáng kiến Giữ gìn di tích quốc gia đặc biệt chùa tây Phương: Trách nhiệm tâm nguyện người dân Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ hội Bơi đăm truyền thống năm 2015 114 270 271 272 273 16587 16588 24/04/2015 24/04/2015 25/04/2015 25/04/2015 274 26/04/2015 275 276 277 278 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 16589 279 27/04/2015 16590 280 281 27/04/2015 28/04/2015 16591 282 283 284 285 28/04/2015 16592 16593 29/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 286 287 288 289 290 16595 16596 16597 03/05/2015 03/05/2015 03/05/2015 04/05/2015 05/05/2015 291 292 16598 16599 06/05/2015 07/05/2015 293 294 295 296 297 298 299 09/05/2015 16601 16602 16603 16604 09/05/2015 09/05/2015 10/05/2015 10/05/2015 11/05/2015 12/05/2015 Người Hà Nội cắm cờ núi Nhạn Nghĩa cử cao đẹp Nghề trồng nấm Thanh Oai “Quà tặng thời gian”: Một cách tiếp cận với ca khúc cách mạng Thủ đô Hà Nội tự hào hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ cao thiêng liêng Tự hào thời hoa lửa Phóng ảnh: Lan tỏa lòng nhân “Không gian xưa” làng Vạn Phúc Nhìn từ Hội sách Hà Nội 2015: Mua nhiều sách, đọc cách Bức xúc trước hành động gây rối nơi công cộng Triển lãm ảnh “Hà Nội thấy” Nét đẹp người Thủ đô: Ông thương binh ham”trả nghĩa cộng đồng” Hành trình chiến thắng kỷ niệm không quên Ra mắt sách ảnh người Hà Nội Ký ức ko phai Thành phố Phương Nam lòng người Hà Nội Phóng ảnh: Hà Nội ngày nghỉ lễ Vì dân Ngọc Hòa thích “nhảy nghề”? Chuyện Mường Phú Mãn “Người cuộc” kể chuyện Hà Nội Nét đẹp người Thủ đô: Bí thư đoàn tích cực cộng đồng Lễ hội làng sen – điểm nhấn tháng Nét đẹp người Thủ đô: Người thương binh “tàn không phế” Nét đẹp người Thủ đô: Người đảng viên gương mẫu Giữ trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Chuyện nhạc phố cổ”: Tái không gian âm nhạc truyền thống Thăng Long Phóng ảnh: Dòng họ thi kéo lửa – thổi xôi Thầy giáo làng “tàn không phế” Thể lòng biết ơn Người Nét đẹp người Thủ đô: Thầy hiệu trưởng tận tụy, trách nhiệm 115 300 14/05/2015 16606 301 14/05/2015 302 15/05/2015 16607 303 304 305 306 307 308 309 15/05/2015 16/05/2015 16/05/2015 16/05/2015 16608 16/05/2015 16/05/2015 17/05/2015 16609 310 311 312 313 314 17/05/2015 18/05/2015 16610 18/05/2015 18/05/2015 19/05/2015 16611 315 316 16612 317 318 19/05/2015 20/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 16613 319 320 321 16614 21/05/2015 22/05/2015 23/05/2015 322 16615 23/05/2015 323 324 325 326 23/05/2015 16616 16617 24/05/2015 25/05/2015 26/05/2015 16618 327 26/05/2015 Tác phẩm “Bác Hồ với báo chí Thủ đô – Ánh sáng soi đường”: Vẫn có Người bên trang viết Bàn giải pháp nâng sức cạnh tranh sản phẩm làng nghề Mở rộng không gian phố cổ Hà Nội: Thêm giá trị văn hóa Dấu ấn bật Luôn tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” Nét đẹp người Thủ đô: Bí thư Chi dân Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn Hà Nội học Góp phần mang lại diện mạo cho Thủ đô Lay lắt nghề truyền thống Chèm Phóng ảnh: Phượng vĩ “thắp lửa” trời Hà Nội Hồng Dương làm theo lời Bác Vở múa “Tình yêu Hà Nội”: Câu chuyện lãng mạn Thủ đô Phú La làm theo lời Bác Lớp học tình thương cô giáo Huyền Nét đẹp người Thủ đô: Cô giáo mầm non nỗ lực rèn luyện theo gương Bác Bác Hồ với Cần Kiệm Triển lãm “Những gương bình dị mà cao quý”: Noi theo gương Bác Tỏa sáng điển hình làm theo lời Bác Cho phép khai quật khảo cổ di tích chùa Bà Tấm – Hà Nội Người “thắp lửa” cho tuổi trẻ Minh Khai “Vô tư”… thiếu văn hóa Làng nghề bánh kẹp Cổ Hoàng nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống” Nét đẹp người Thủ đô: Cựu chiến binh tiên phong hiến đất làm đường Vở kịch “Công lý không gục ngã”: Xứng danh kẻ sỹ Bắc Hà Hưng thịnh làng rèn Đa Sĩ Khơi dậy tinh thần trách nhiệm Nét đẹp người Thủ đô: Tích cực làm việc thiện Triển lãm – hội chợ “Thế giới tuổi thơ” 116 328 28/05/2015 329 28/05/2015 330 28/05/2015 16620 331 28/05/2015 332 28/05/2015 333 16621 334 29/05/2015 30/05/2015 16622 335 336 30/05/2015 31/05/2015 16623 337 338 339 340 31/05/2015 01/06/2015 16624 01/06/2015 01/06/2015 341 342 16625 02/06/2015 02/06/2015 343 344 16626 16627 03/06/2015 04/06/2015 345 16629 06/06/2015 346 07/06/2015 16630 347 348 349 16631 07/06/2015 08/06/2015 09/06/2015 350 16632 09/06/2015 351 352 11/06/2015 11/06/2015 Hà Nội Nét đẹp người Thủ đô: Chị hội trưởng hết lòng với công việc Sôi Lễ hội Gióng – đền Phù Đổng năm 2015 Triển lãm biếm họa đề tài an toàn giao thông Quảng bá văn nghệ dân gian kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 60 năm thánh lập Cung Thiếu nhi Hà Nội: Ngôi nhà ước mơ tuổi thơ Hội thảo sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi Nét đẹp người Thủ đô: “Chuyên gia” cảm hóa người lầm lỗi Liên hoan “Giai điệu sơn ca” 2015 Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ Phật đản 2015 Đất nghề Sơn Đồng Chào cờ, hát Quốc ca phải trở thành nét đẹp văn hóa Thịt Đà điểu: Đặc sản huyện Ba Vì Đêm chèo cổ triển lãm tranh “Tố nữ dân ca” Lời ca cất lên từ trái tim Nét đẹp người Thủ đô: Người thợ giỏi sẵn sàng vượt khó Phú Xuyên khởi sắc nhờ phát triển làng nghề Tọa đàm tự sáng tạo văn học nghệ thuật Nét đẹp người Thủ đô: Người đảng viên tâm huyết quê hương Chương trình “Thanh niên Thủ đô với ngày hội đọc sách” Phận tằm ươm vũ điệu tơ Chữ “tình” sáng bi kịch Nét đẹp người Thủ đô: Nghị lực cô gái khiếm thị Hội thảo tín ngưỡng quản lý nhà nước hoạt động tín ngưỡng Việt Nam Công việc ngày tảng thi đua Nét đẹp người Thủ đô: Quên hạnh 117 16634 353 354 355 11/06/2015 16635 12/06/2015 13/06/2015 16636 356 357 358 359 360 361 362 363 16637 16639 13/06/2015 14/06/2015 14/06/2015 14/06/2015 16/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 16640 364 365 17/06/2015 17/06/2015 366 18/06/2015 16641 367 368 18/06/2015 19/06/2015 16642 369 370 371 372 373 374 375 16643 16644 16645 376 377 378 379 380 381 19/06/2015 20/06/2015 21/06/2015 21/06/2015 21/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 23/06/2015 16646 23/06/2015 16647 16648 23/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015 phúc người nghèo Tăng liên kết vùng, bám sát “trục” thiết chế văn hóa Nhân lên điển hình tiên tiến Nét đẹp người Thủ đô: Ông Hồng dân vận khéo Kể lại khía cạnh người Xây dựng văn hóa làm tảng phát triển “Phố làng” Đan Phượng Những “nghệ sĩ” nông dân Bước phát triển Ba Vì Tuyên truyền pháp luật qua phiên xét xử Tuyên truyền trước bước Chăm lo đời sống người dân vùng dân tộc miền núi Đình Làng Việt: Những điều – Tổ chức Liên hoan văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống Nét đẹp người Thủ đô: Người lợi ích cộng đồng Để Đan Phượng đẹp ngày Động lực để phát triển Thủ đô văn minh, đại Hãy giữ bạn đọc vẻ đẹp tác phẩm Có “sân chơi” Lan tỏa nhiều gương sáng Những người giữ nghề bún Phú Đô Nhịp sống Thủ đô qua tác phẩm ảnh báo chí, thời nghệ thuật Thiếu lòng tin, việc lớn khó thành “Xẩm trà đá” chuyển động xẩm thời Nét đẹp người Thủ đô: Người huy giàu ý tưởng Hạn chế hành vi thiếu văn hóa: Có nên hành hóa? “Điểm tựa” cho mảnh đời lầm lỡ Ngôi nhà đặc biệt Nét đẹp người Thủ đô: Cựu niên xung phong nhiệt huyết giúp người nghèo Đổi quản lý, động, sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa dân tộc 118 382 383 26/06/2015 16649 26/06/2015 384 385 26/06/2015 27/06/2015 386 387 27/06/2015 27/06/2015 16650 388 389 390 16651 27/06/2015 28/06/2015 30/06/2015 391 16653 30/06/2015 392 30/06/2015 Khai thác du lịch khu di sản Hoàng thành Thăng Long: Lợi chưa phát huy Nâng cao chất lượng vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” Văn hóa biển hiệu Nét đẹp người Thủ đô: Bà tổ trưởng giỏi hòa giải Khánh thành Bản tàng văn học Việt Nam Cần có chiến lược tổng thể phát triển vườn hoa, dân chơi “Cầu thang văn hóa” Dân vận khéo Hòa Nam Bảo đảm cấu trúc không gian truyền thống khu vực Nét đẹp người Thủ đô: Công nhân trẻ say mê sáng tạo Việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh 119 PHỤ LỤC 6: BẢNG KÊ KHẢO SÁT BÁO AN NINH THỦ ĐÔ (Từ tháng 01/2015 đến hết tháng 6/2015) STT Số báo Ngày PH Tên viết San di tích quốc gia để tu bổ?! 4301 06/01/2015 Bức tượng Đức Thánh Tản có chiều cao gần 1.4m Quyến rũ phố cổ đêm Hà Nội 4302 07/01/2015 Cái nhìn lạ Hà Nội quen Phòng tranh họa sỹ khuyết tật Một người chịu chơi, chơi đến với cổ vật 4303 08/01/2015 Người Hà Nội 'săn" đào nở sớm Hà Nội có thêm di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt 4308 14/01/2015 Tìm lại nét xưa chợ phiên Hà Nội 10 4318 26/01/2015 Hội Xuân Hà nội 2015 11 4320 28/01/2015 Người trẻ" nguồn" 12 4321 29/01/2015 Độc đáo quất bonsai đón tết 13 4322 30/01/2015 Chát thị thành "Lấp kín lặng im" 14 15 16 17 18 19 20 4324 4325 4326 4330 4331 02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 09/02/2015 10/02/2015 4332 11/02/2015 21 22 4333 24/02/2015 23 24 25 26 4334 4417 4422 4424 25/02/2015 08/6/2015 13/6/2015 16/6/2015 27 4426 18/6/2015 Tranh Hàng Trống tái xuất 289 tác phẩm thư pháp cầu Long Biên Lễ hội tình yêu- Xuân 2015 Làng nghề 1000 năm tuổi "đón" nghê Việt "Gìữ hồn " tranh Hàng Trống Hà Nội mùa hoa Tây Tựu Tản mạn Tết Hà Nội: Nhớ tết xưa ngậm ngùi Kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa: Khơi gợi ý chí quật cường, bảo vệ non sông Mở hội đầu năm Người khắc đài tưởng niệm Hỏa Lò Liên hoan làng nghề truyền thống Hà Nội Những khoảnh khắc đẹp người sống thủ đô Người Hà Nội không nói tục 120 28 29 30 31 32 33 34 4388 4389 4395 4397 4399 4400 4352 05/5/2015 06/5/2015 13/5/2015 15/5/2015 18/5/2015 19/5/2015 18/03/2015 35 36 37 38 39 4386 4383 4381 27/4/2015 23/4/2015 21/4/2015 4380 20/4/2015 40 4377 16/4/2015 Vĩnh biệt người nhạc sỹ tuổi thơ Những cánh cổng xưa Hà Nội Chấp nhận nghèo khó để theo đuổi nghiệp tổ Trở lại thủ đô năm 80 Những gương bình dị mà cao quý Nhớ Hà Nội xưa Chính điện kính thiên Hoàng thành Thăng Long: Dựng lại hình dung phế tích "Hà Nội- Một bảo tàng sống" "Chuyện nhạc phố cổ" Hà Nội góc nhìn Tây Ngây ngất ẩm thực "Ngã tư quốc tế" Câu chuyện văn hóa: Cướp thứ "miễn phí"- thêm hành vi xấu xí Một vòng Hà Nội qua ăn PHỤ LỤC 7: BẢNG KÊ KHẢO SÁT BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ (Từ tháng 01/2015 đến hết tháng 6/2015) STT Số báo Ngày PH Tên viết 1463 05/01/2015 Sao Tháng giêng Vũ Trung Hiền 07/01/2015 Khởi động “Hành trình ca sinh viên” năm 2015 121 1464 07/01/2015 07/01/2015 09/01/2015 1465 09/01/2015 12/01/2015 1466 12/01/2015 1467 14/01/2015 1468 16/01/2015 16/01/2015 10 23/01/2015 23/01/2015 1471 11 23/01/2015 12 26/01/2015 1472 13 14 15 16 17 18 19 1473 1474 20 26/01/2015 28/01/2015 28/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 30/01/2015 06/02/2015 06/02/2015 1477 21 22 23 06/02/2015 06/02/2015 20/02/2015 24 20/02/2015 Sao Tháng Giêng Ngô Hữu Huy: “Sống cho, đâu nhận riêng mình” Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng: Nhiều tiềm phát triển xã nông thôn 12 tác phẩm báo chí chủ đề “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” trao thưởng Hàng rong bủa vây – Hà Nội đâu lịch? Đầu tư thiết chế văn hóa, khu điểm vui chơi công cộng phục vụ thanh, thiếu nhi Phiêu diêu giới tranh Lê Tuấn Anh Xã Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội): xuất sắc “cán đích” xã nông thôn năm 2014 Phố Mai Hắc Đế: Dấu ấn xưa, nét đẹp Nhạc đường tiền tỷ “vua đàn nguyệt” Bá Phổ Hà Nội xưa nay: Ngõ nghệ sĩ Ông đồ Văn Miếu kể chuyện bắt sống phi công Mỹ “Luật hóa” quy tắc ứng xử để Thủ đô văn minh Củng cố, hoàn thiện thiết chế văn hóa, địa điểm sinh hoạt cho niên Đừng để Tết trở thành “vô vị” Quê hương đẹp lên nhờ bạn trẻ Du lịch cộng đồng Hà Nội: “Bê tông hóa” lấn dần sắc Nỗi lo ngày Tết Ghé “Phố hoa ” đón Tết sớm Câu chuyện ông chủ cửa hàng “gió cổ” Nhiều di tích lịch sử bị lấn chiếm khiến dư luận xúc Hướng cội nguồn, giữ nét đẹp truyền thống Hương vị Tết “Nhạc viện đồng quê” lòng Hà Nội Bác Hồ ngày Tết đáng nhớ Thủ đô Thủ đô ngàn năm tuổi 122 25 26 20/02/2015 Số Xuân 27 28 29 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 02/03/2015 1488 30 31 02/03/2015 04/03/2015 1489 32 04/03/2015 33 06/03/2015 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1490 1491 1493 1499 1502 1503 1505 1508 1509 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 09/03/2015 13/03/2015 13/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 27/03/2015 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 20/04/2015 Hà Nội – 60 năm xây dựng phát triển: Vững rông bay “Ông đồ” 8X đam mê với “Phượng múa, Rồng bay” Dòng chảy ca trù giữ hồn dân tộc Nét đẹp lưu truyền Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội): Chế tài chưa đủ mạnh, “cò” tung hoành Khi lễ hội biến thành “võ đài” Bài học xây dựng nông thôn Phúc Thọ cần nhân rộng “Hành trình 1750” tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hà Nội Vẫn nhiều hình ảnh phản cảm nơi lễ hội tâm linh Tô thắm sắc xuân Thủ đô Biến tướng văn hóa lễ chùa: Nỗi lo “đi cầu may lại gặp họa” Trăn trở nghề tò he thời đại “Lố” chống linh thiêng Văng tục, chửi thề nơi cửa chùa Phố Lý Thường Kiệt lòng tuổi trẻ Vườn quốc gia Ba Vì: Tiềm phát triển du lịch xanh Thủ đô Muốn ăn rau sắng chùa Hương Hà Nội – Dấu ấn “ngoại lai” lấn lướt sắc? Nghệ nhân làm sống di tích lớn Sinh Từ mong để tiếng sau Hiện đại lên, văn minh xuống Người chạm nên “hồn cốt” chuông đồng Nhức nhối môi trường làng nghề Kết nối di sản Hà Nội – Thanh Hóa với vùng miền “Điểm hẹn” tháng tư Tìm lại nghề làm nón quai thao Hãy công chúng có văn hóa Gánh mùa vào phố Trăn trở nỗi lo mai nghề đúc đồng Chuyện buồn phố Các bạn trẻ Hà Nội háo hức với tranh Hàng Trống 123 56 57 58 59 60 61 62 63 64 1510 1511 1512 + 1513 1514 22/04/2015 22/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 04/05/2015 65 66 1516 08/05/2015 08/05/2015 67 68 69 1517 1518 1519 11/05/2015 13/05/2015 15/05/2015 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1522 22/05/2015 22/05/2015 25/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 01/06/2015 01/06/2015 03/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 12/06/2015 83 84 85 86 87 88 89 90 1533 1523 1525 1526 1527 1528 1531 1534 1536 1537 17/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 24/06/2015 26/06/2015 Phát triển làng nghề Hà Nội Khóc vì… cỗ Đặc biệt quan tâm, xây dựng văn hóa ứng xử thiếu niên Tuổi trẻ Hà thành – “thời hoa đỏ” Mưa Tháng tư… Sân chơi cho người Hà Nội Biến vỏ trai, ốc thành tranh truyền thần Người Tràng An Những người kiên trung quê hương Ứng Hòa Thung lũng lăng Người đứng đầu kinh thành Thăng Long thời Trần Làng nghệ sĩ chân đất Vấn nạn “nói tục chửi bậy” Lan tỏa thêm gương học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Mùa sứa đỏ lại về… Khí phách Giang Văn Minh Hát quốc ca từ sâu thẳm trái tim Vui buồn mùa sen nở Chuyện loa phường Nỗi nhớ tàu điện… Gặp lại tuổi thơ Du lịch Việt mang tiếng thiếu thân thiện Phố Trương Hán Siêu Lôi như… người Hà Nội Trào lưu “sống thoáng” Con đường bốn mùa tình yêu Khi gánh hàng rong trở thành “nét văn hóa” đô thị… Sắc màu Thủ đô qua ống kính nhà báo Thân quen “không gian báo chí” Mùa nhót chín Chợ hoa đêm Mưa mặt hồ Tây Hà Nội, ký ức xanh Tả tơi mùa sấu Con phố ngắn, nỗi nhớ dài… 124 91 92 93 1538 26/06/2015 26/06/2015 26/06/2015 Loạn thương hiệu đặc sản Con phố “thơm” Hà thành Vụ “Hà thành đầu độc”: Sáng ngời khí tiết nghĩa sĩ yêu nước 125
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa người hà nội trên báo in thủ đô hiện nay , Văn hóa người hà nội trên báo in thủ đô hiện nay , Văn hóa người hà nội trên báo in thủ đô hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay