Ứng phó với ngập lụt của người dân hà nội ( nghiên cứu trường hợp xã tân triều huyện thanh trì và phường tân mai quận hoàng mai, hà nội)

89 245 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  BÙI VĂN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI NGẬP LỤT CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  BÙI VĂN ĐỀ ỨNG PHÓ VỚI NGẬP LỤT CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TUẤN ANH Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Tuấn Anh Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học, dựa kết khảo sát thực tế Các số liệu, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Bùi Văn Đề MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 10 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 11 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nguyên cứu 12 Phương pháp nghiên cứu 12 Khung Phân tích 16 Kết cấu luận văn 17 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 18 1.1 Khái niệm công cụ 18 1.1.1 Khái niệm ứng phó 18 1.1.2 Khái niệm ngập lụt 18 1.1.3 Khái niệm biến đổi khí hậu 19 1.2 Các lý thuyết sử dụng nghiên cứu 20 1.2.1 Lý thuyết xã hội rủi ro 20 1.2.2 Lý thuyết vốn xã hội 22 1.3 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 25 1.3.1 Xã Tân Triều huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội 25 1.3.2 Phường Tân Mai quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 25 Chương THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NGẬP LỤT ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN 27 2.1 Thực trạng ngập lụt phường Tân Mai, quận Hoàng Mai xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 27 2.2 Tác động ngập lụt đến sinh hoạt hàng ngày người người dân 30 2.3 Tác động ngập lụt đến việc làm thu nhập 34 2.4 Tác động ngập lụt đến sức khỏe 42 Chương HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN VỚI NGẬP LỤT 48 3.1 Hoạt động ứng phó người dân trước ngập lụt 48 3.1.1 Hoạt động ứng phó độc lập hộ gia đình 48 3.1.2 Hoạt động ứng phó dựa phối hợp hộ gia đình với cộng đồng quyền địa phương 51 3.2 Hoạt động ứng phó ngập lụt 54 3.2.1 Hoạt động ứng phó độc lập hộ gia đình 54 3.2.2 Phối hợp gia đình với cộng đồng quyền địa phương để ứng phó ngập lụt 59 3.3 Hoạt động ứng phó người dân sau ngập lụt 65 3.3.1 Hoạt động ứng phó độc lập hộ gia đình 65 Tu sửa nhà cửa sau ngập lụt 65 3.3.2 Cộng đồng quyền địa phương phối hợp xử lý hậu ngập lụt74 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 83 DANH MỤC BẢNG, BIỂU Danh mục bảng Bảng 1: Nhân học người trả lời 16 Bảng 2: Mức độ ảnh hưởng ngập lụt đến hoạt động sinh hoạt người dân 32 Bảng 3: Tác động ngập lụt đến sống người dân 35 Bảng 4: Những hoạt động ứng phó mà người dân thực sau ngập lụt 67 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Mô tả người dân mức độ ảnh hưởng ngập lụt 28 Biểu đồ 2: Ảnh hưởng ngập lụt đến hoạt động người dân 30 Biểu đồ 3: Những ảnh hưởng ngập lụt đến việc làm người dân 36 Biểu đồ 4: Tác động ngập lụt đến thu nhập 37 Biểu đồ 5: Tỷ lệ đối tượng bị ảnh hưởng ngập lụt phân theo nhóm người 43 Biểu đồ 6: Những bệnh mà người dân gặp phải lũ lụt gây 46 Biểu đồ 7: Những hoạt động người dân thực trước ngập lụt xảy 48 Biểu đồ 8: Mức độ hiệu hoạt động ứng phó trước ngập lụt xảy 53 Biểu đồ 9: Biến động việc làm thời gian ngập lụt 58 Biểu đồ 10: Hoạt động nâng sân nhà hai khu vực 69 Biểu đồ 11: Những hoạt động ứng phó khắc phục hậu sau lũ lụt xảy 71 Biểu đồ 12: mức độ quan trọng hoạt động ứng phó sau ngập lụt 72 Biểu đồ 13: Mức độ hiệu hoạt động ứng phó sau ngập lụt 73 Phần MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Biến đổi khí hậu vấn đề toàn nhân loại quan tâm Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội môi trường toàn cầu Trong năm qua, nhiều nơi giới phải chịu nhiều thiên tai nguy hiểm bão lớn, nắng nóng dội, lũ lụt, hạn hán khí hậu khắc nghiệt, gây thiệt hại lớn tính mạng người vật chất Việt Nam quốc gia chịu nhiều thiên tai giới, với khoảng 70% dân số phải đối mặt với rủi ro bão, mưa lớn lũ lụt Bờ biển dài, địa hình rừng núi, nhiều sông suối khí hậu nhiệt đới gây bão mưa lớn khiến Việt Nam phải chịu thiên tai thời tiết khắc nghiệt với tần suất ngày gia tăng Nghiên cứu Quỹ Châu Á 20 năm qua Việt Nam nước có rủi ro thiên tai cao giới, với mức thiệt hại ước tính chiếm 1,5% GDP hàng năm [6] Chính phủ Việt Nam nỗ lực ứng phó với thiên tai qua việc giảm thiểu rủi ro, đẩy mạnh công tác chuẩn bị xây dựng nhiều kịch khác tác động biến đổi khí hậu Tuy nhiên, việc ứng phó với biến đổi khí hậu chưa có tiến rõ rệt chưa có phương án cụ thể Các cam kết trị rõ ràng mạnh mẽ, thiếu hụt lớn việc xây dựng khả ứng phó cộng đồng lực quyền địa phương Điều dẫn tới việc người dân phải chịu ảnh hưởng nặng nề hạn hán, lũ lụt gây Làm tăng tính dễ bị tổn thương cộng đồng, dân cư khu phố, tính dễ bị tổn thương gồm tổn thương xã hội, kinh tế, thể chất Đặc biệt khu vực nhà phát triển tự phát, sở hạ tầng thiếu thốn chưa đồng bộ, hệ thống thoát nước không phù hợp dịch vụ thu gom rác không bao quát cách toàn diện đợt ngập lụt không gây trở ngại lại, hư hại tài sản, ảnh hưởng đến việc làm thu nhập mà dẫn đến nguy khủng hoảng môi trường, gây tác động sức khỏe điều kiện vệ sinh Thời gian gần nhiều thành phố lớn nước ta, đặc biệt hai thành phố Hà Nội Hồ Chí Minh, mưa lớn gây ngập lụt lòng hai thành phố, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông sinh hoạt nhân dân Ngập lụt cục đô thị xem tượng có tính quy luật trình phát triển đô thị vấn đề bật cần giải Những hậu ngập lụt gây với đời sống người năm gần cho thấy yêu cầu cấp thiết cần xác định nguyên nhân trọng tâm đề xuất giải pháp giải cách có hiệu tượng này, thúc đẩy trình đô thị hóa diễn thuận lợi Yêu cầu giải ngập úng đô thị Việt Nam xác định Quyết định phê duyệt định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 với việc đến năm 2015 ưu tiên giải thoát nước mưa, xóa bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên mùa mưa đô thị loại II trở lên, đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ngập úng khu đô thị [12, tr.2] Kết từ công trình nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân thiên tai việc xảy tình trạng ngập lụt diện rộng vấn đề quy hoạch đô thị có nhiều sai sót Hệ thống thoát nước xây dựng thiếu hợp lý, yếu quy hoạch quản lý dẫn đến tình trạng ngập nặng có mưa lớn kéo dài Trước tác động ngập lụt, người dân phải tìm cách ứng phó để hạn chế thiệt hại, đảm bảo hoạt động sản xuất sinh hoạt Vậy hoạt động ứng phó với ngập lụt người dân nào? Đã thực đem lại hiệu quả? Các quan chức có vai trò việc giúp đỡ người dân ứng phó với tình hình ngập lụt diễn liên tục địa bàn thành phố Hà Nội Để có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi trên, thực đề tài “Ứng phó với ngập lụt người dân Hà Nội” nhằm đem đến cách nhìn khái quát từ góc độ khoa học xã hội mà cụ thể từ khoa học xã hội học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Khi thực đề tài nghiên cứu này, có nhiều thuận lợi việc tìm nguồn tài liệu tham khảo, liên quan đến vấn đề nghiên cứu, học giả trước có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, viết đề cập việc ứng phó người dân trước thiên tai, đặc biệt lũ lụt Có thể kể đến vài công trình tiêu biểu sau đây: Cuốn sách chuyên khảo “Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam” Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường, nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đề xuất giải pháp, chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ thích nghi, phục vụ phát triển bền vững Việt Nam Cuốn sách giới thiệu kiến thức biến đổi khí hậu, thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu Việt Nam, từ nêu tác động biến đổi khí hậu đến ngành, lĩnh vực khu vực địa lý – khí hậu nước [25, tr.9] Nhóm tác giả Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành có công trình nghiên cứu về“Biến đổi khí hậu Việt Nam: Một số kết nghiên cứu, thách thức hội hội nhập quốc tế” Công trình nêu lên số biểu biến đổi khí hậu Việt Nam thập kỷ qua, xu biến đổi tương lai số chứng khả tác động tiềm ẩn Việc nghiên cứu biến đổi khí hậu khứ dựa tập số liệu quan trắc từ hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn Việt Nam; việc đánh giá xu biến đổi tương lai thực thông qua mô hình khí hậu khu vực nhằm chi tiết hoá kịch biến đổi khí hậu toàn cầu Bên cạnh yếu tố lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, báo cáo số kết biến đổi tượng khí hậu cực đoan mưa lớn, nắng nóng, rét đậm, rét hại, hạn hán, hoạt động xoáy thuận nhiệt đới Vấn đề hợp tác hội nhập quốc tế lĩnh vực nghiên cứu biến đổi khí hậu xây dựng kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam, phục vụ chiến lược kế hoạch ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu [14, tr.42-55] Tác giả Nguyễn Phú Thắng có công trình nghiên cứu “Đánh giá trạng, nguyên nhân ngập lụt cục địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đề xuất giải pháp khắc phục” Nghiên cứu thực địa bàn nội ô thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để đánh giá trạng xác định nguyên nhân gây ngập lụt cục bộ, từ kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập úng Kết nghiên cứu cho thấy, có 19 điểm ngập, có điểm ngập nặng, điểm ngập trung bình 12 điểm ngập nhỏ Các điểm ngập nặng đường Võ Thị Sáu, Yết Kiêu Phan Đăng Lưu, thời gian kéo dài Nguyên nhân gây ngập mưa cường suất lớn; hệ thống tiêu thoát nước chưa hoàn thiện; trình đô thị hóa làm tăng bề mặt không thấm nước; rác thải dân sinh làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát [15, tr.57-64] Tác giả Hồ Long Phi có nghiên cứu “Vấn đề ngập úng thoát nước thành phố Hồ Chí Minh” Dựa sở khoa học, tác giả đưa nhận định: “Tình trạng gia tăng liên tục mực nước sông Sài Gòn với trận mưa có vũ lượng lớn xuất ngày thường xuyên hơn, hệ thống thoát nước kiểm soát thủy triều chưa đủ khả đáp ứng làm cho tình trạng ngập lụt đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngày trở nên trầm trọng Hơn 70 vị trí ngập xuất thành phố Hồ Chí Minh sau mưa có vũ lượng 40mm trở lên thủy triều mức thấp cho thấy dòng tràn đô thị mưa lớn vượt khả thoát nước cống tác nhân gây ngập nay” Bài viết đưa kết luận việc xác định để tiến tới giảm nhẹ yếu tố chủ đạo gây tình trạng ngập úng thành phố Hồ Chí Minh thập niên gần cần ưu tiên xem xét theo hướng can thiệp vào hoạt động bất lợi thượng lưu, chung quanh khu vực khu vực nội thành [11, tr.476-481] Nhóm tác giả Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn với đề tài “Nghiên cứu biến động thiên tai tỉnh Quảng Nam bối cảnh biến đổi khí hậu” Trong nghiên cứu tác giả hướng tới mục đích nghiên cứu đánh giá mức độ tác động biến đổi khí hậu (lũ lụt hạn hán) thiên tai liên quan đến tài nguyên nước khu vực tỉnh Quảng Nam để đưa biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mục tiêu phát triển bền vững Chính sử dụng phương pháp phân tích khoa học tự nhiên đặc biệt phương pháp mô hình thủy văn, công nghệ GIS vào xây dựng đồ ngập lụt lưu vực sông, kết hợp với phân tích lượng mưa Từ đưa dự báo biến đổi dòng chảy lũ ngập lụt để đưa cảnh báo, dự báo mức độ ngập lụt hạn hán tới quyền người dân để họ có kế hoạch thích ứng ứng phó [8, tr.66-74] kinh doanh vào buổi tối Sau buổi, rác thải xả lại chất thành đừng đống Chỉ cần người thu gom rác không kịp thời thu dọn nguy rác thải bị phân tán xuống hồ, xuống cống điều tránh khỏi Vì vậy, để bảo vệ môi trường sạch, cần có biện pháp chế tài nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm Việc nâng sân, tu sửa lại nhà sau ngập lụt nhiều người dân trọng thực Nghiên cứu cho thấy sau mùa mưa chịu ảnh hưởng ngập lụt nhiều gia đình định đầu tư để nâng cấp, sửa lại sân, nhà tốt với hai mục đích Thứ nhất, tác động mưa ngập lụt nên phần sân, nhà, tường nhà bị xuống cấp, đặc biệt hộ gia đình có nhà xây lâu năm; thứ hai, nhiều hộ gia đình nhận thức nguy ngập lụt lo ngại cho trận ngập nên định nâng sân, nhà lên cao đường nhiều lần việc có tác dụng chống nước tràn vào sân, nhà lại gây tốn mặt chi phí gây khó khăn cho việc vào dắt xe máy Biểu đồ 10: Hoạt động nâng sân nhà hai khu vực Nguồn: Nghiên cứu khảo sát xã hội học phường Tân Mai, Hoàng Mai xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Kết nghiên cứu cho thấy sau đợt ngập lụt, hai khu vực nghiên cứu có 69 người trả lời thực hoạt động nâng sân, nhà lên cao 69 số 69 hộ gia đình người dân sống khu vực phường Tân Mai chiếm đến 73, 9% Tân Triều có 26,1% người cho biết họ nâng sân, nhà thực hoạt động sửa chữa nhà cửa khác sau đợt ngập lụt.16 Kết kiểm định cho thấy khác biệt hai khu vực hoạt động ứng phó có ý nghĩa mặt thống kê Tuy nhiên với nghiên cứu chưa thể kết luận nguyên nhân khác biệt đâu Vệ sinh môi trường sau ngập lụt Từ kết nghiên cứu phần tác động ngập lụt cho thấy ngập lụt gây ảnh hưởng đến vấn đề đời sống trình ngập lụt mà nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sau hết ngập lụt, với đặc điểm khu vực đô thị, dân cư đông, hệ thống thoát nước kém, khối lượng rác thải, nước thải hàng ngày lớn mà lượng nước thải rác tích tụ lòng mương thoát nước nhiều, ngập nước rác thải nước bẩn theo nước mưa trôi dạt khu vực bị ngập, sau nước rút rác thải đọng lại dọc đường, ngõ, tràn vào sân vườn người dân tạo ô nhiễm nhiều khu vực, biện pháp xử lý kịp thời gây mùi hôi thối Chính công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sau ngập lụt người dân trọng Chính điều nên hoạt động vệ sinh môi trường sau ngập lụt nhiều người hai khu vực nghiên cứu đánh giá hoạt động quan trọng hoạt động ứng phó với ngập lụt sau thời gian ngập lụt 16 Kiểm định chi – bình phương với độ tin cậy 95%, sig = 0.00 cho thấy có mối liên hệ khu vực nghiên cứu việc nâng cấp sửa chữa sân, nhà sau ngập lụt 70 Biểu đồ 11: Những hoạt động ứng phó khắc phục hậu sau lũ lụt xảy Nguồn: Nghiên cứu khảo sát xã hội học phường Tân Mai, Hoàng Mai xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Thực tế cho thấy sau thời gian ngập lụt, môi trường sống thường ẩm ướt, rác thải, xác loại động vật bị chết dạt vào ngõ ngách, gây nên tình trạng hôi thối nguyên nhân làm phát sinh loại dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường người dân quyền địa phương trọng công tác hoạt động khắc phục hậu lũ lụt nhằm ổn định lại sống ngăn chặn nguy loại dịch bệnh nguy hiểm tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh da Từ biểu đồ thể hoạt động vệ sinh môi trường 90,7% tổng số 150 người hỏi trả lời có thực sau thời gian ngập lụt có 9,3% không thực hoạt động Nghiên cứu cho thấy hoạt động vệ sinh môi trường chủ yếu người dân thực như, quét dọn, thu gom rác thải, lau chùi lại bể chứa nước lau chùi vật dụng bị ẩm mốc mưa lũ nhiều ngày Các hoạt động công tác vệ sinh môi trường sau ngập lụt người dân thực gồm, vệ sinh lại bể chứa nước lòng đất, quét dọn khu vực xung quanh vườn, nhà, thu gom rác thải Bên cạnh hoạt động người dân biết quyền thực công tác phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt việc phun xịt thuốc muỗi diện rộng, năm 2008 hai khu vực Tân Mai Tân Triều thực công tác phun thuốc diệt muỗi sau ngập lụt 71 Tuy nhiên theo đánh giá người dân quyền địa phương hai khu vực nghiên cứu chưa thực quan tâm tới vấn đề ứng phó với ngập lụt khu vực, thực tế báo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai phần đề cập đến kế hoạch kết thực công tác ứng phó với ngập lụt nói riêng ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung Đối với Tân Triều, kết từ báo cáo cho thấy nhiều khả quan hơn, cụ thể báo cáo Phát triển kinh tế - xã hội có đề cập đến hoạt động triển khai phòng ngừa dịch bệnh, cải thiện môi trường, cụ thể Năm 2010 UBND xã Tân Triều đạo khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, rắc vôi bột, phối hợp với trung tâm y tế huyện, viện Quân Y 103 tổ chức đợt chiến dịch diệt bọ gậy, phòng bệnh sốt xuất huyết, đợt chiến dịch thực sau đợt mưa lớn có ngập lụt Đặc biệt vào tháng 05 năm 2015 UBND xã Tân Triều lập “Kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Tân Triều năm 2015” với mực đích nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu thiên tai, lũ lụt, hạn chế đến mức thấp thiệt hại người tài sản, đồng thời đảm bảo sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai [24, tr.4] Với 90,7% người hỏi trả lời có thực hoạt động vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh cho thấy mức độ quan trọng hoạt động Biểu đồ 12: mức độ quan trọng hoạt động ứng phó sau ngập lụt Nguồn: Nghiên cứu khảo sát xã hội học phường Tân Mai, Hoàng Mai xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 72 Kết nghiên cứu cho thấy ý kiến người dân mức độ quan trọng hoạt động ứng phó sau ngập lụt, sau hoạt động vệ sinh môi trường với 41,7% người tổng số người trả lời cho hoạt động quan trọng Bên cạnh hoạt động nâng sân, nhà lên cao với tỷ lệ 37,7 % người hỏi trả lời theo thứ tự đóng góp tiền vào xây dựng hệ thống mương thoát nước, đường xá hoạt động mà người dân không coi trọng việc đóng góp ngày công vào hoạt động xây dựng tôn tạo hệ thống mương thoát nước khu vực Với mức độ quan trọng hàng đầu số tất hoạt động khắc phục hậu sau ngập lụt việc vệ sinh môi trường người dân sau ngập lụt đạt hiệu nào? Để trả lời câu hỏi nghiên cứu tiến hành đánh giá mức độ hiệu hoạt động ứng phó với mức độ cụ thể là: Rất hiệu quả, hiệu quả, bình thường hiệu Với 150 người tổng số 150 trả lời nghiên cứu thu kết Biểu đồ 13: Mức độ hiệu hoạt động ứng phó sau ngập lụt Nguồn: Nghiên cứu khảo sát xã hội học phường Tân Mai, Hoàng Mai xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Kết từ biểu đồ cho thấy phần lớn 68.3% người dân hỏi cho hoạt động ứng phó sau ngập lụt mà họ thực có “hiệu quả”, có 1,4 % người cho biết hoạt động ứng phó mà họ thực hiệu quả, số người cho hoạt động họ thực không mang lại hiệu cao tương đương với 1,4% lại 29,0% cho hoạt động họ có hiệu bình 73 thường Để đảm bảo tính xác thông tin nghiên cứu sử dụng phương pháp tính điểm trung bình với thang đo bốn mức độ sau: 1, hiệu quả; 2’ Hiệu quả; 3, Bình thường; hiệu thấp Với điểm trung bình tính 2.30 điểm độ lệch chuẩn 0.5 cho thấy mức độ hiệu hoạt động ứng phó với ngập lụt nằm khoảng “hiệu quả” Từ kết đánh giá tầm quan trọng hoạt động ứng phó sau ngập lụt phân tích tính hiệu hoạt động cho thấy khả ứng dụng hoạt động ứng phó sau ngập lụt hiệu 3.3.2 Cộng đồng quyền địa phương phối hợp xử lý hậu ngập lụt Sau ngập lụt, người dân địa bàn nghiên cứu với quyền, địa phương, sở ban ngành chức tập trung cao độ, huy động nguồn lực để xử lý thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập địa bàn, ưu tiên khu vực trọng điểm Để phòng chống ô nhiễm môi trường đảm bảo sức khỏe cho nhân dân sau mưa lũ, Sở Y tế Hà Nội triển khai biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường vùng bị ngập lụt Các cán Y tế sở người dân khơi thông cống rãnh thoát nước thu gom loại chất thải rắn để xử lý hợp vệ sinh; chôn lấp xác gia súc, gia cầm chết cách xa nguồn nước, giếng nước, nhà dân dùng vôi bột để tẩy uế, phòng tránh dịch bệnh Đồng thời, người dân tiến hành phun thuốc khử trùng, diệt bọ gậy, loại ruồi muỗi để phòng chống loại dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ Trung tâm y tế dự phòng hướng dẫn cho người dân địa bàn nghiên cứu thực ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm địa bàn sau lũ lụt thông qua kênh truyền thông, hệ thống thông tin liên lạc xã, phường Các hộ gia đình kết hợp với quyền địa phương tiến hành sửa chữa đường xá, cầu cống Các công trình công cộng trạm xá, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc, đường làng, ngõ xóm nhà dân dọn dẹp sẽ, đặc biệt xanh bị đổ ngã nơi bị thiệt hại lũ lụt, gió lớn gây Theo báo cáo UBND phường Tân Mai Tân Mai thực nhiều dự án, công trình xây dựng quan trọng để cải tạo hệ thống thoát nước, cải 74 thiện vệ sinh môi trường địa bàn như: ngày 30 tháng 10 năm 2011 khởi công xây dựng dự án hệ thống thoát nước giai đoạn hai tuyến mương A4.1 – A4.2; Nạo vét 15 tuyến ngõ khu dân cư số: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; cải tạo nâng cấp 10 tuyến ngõ, ngách địa bàn phường gồm khu dân cư: 2, 5, 7, 8, 9, 10 Và lập hồ sơ tiến hành chuẩn bị khởi công dự án cải tạo hồ Tân Mai [21, tr 3] Nạo vét hệ thống cống rãnh thoát nước địa bàn phường, Nâng cấp toàn hệ thống sân trường hệ thống thoát nước từ trường tiểu học trung học sở Tân mai Năm 2014 theo đề nghị khu dân cư thực công tác phòng chống lụt bão UBND phường phối hợp với xí nghiệp thoát nước số đơn vị chức tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh thoát nước khu dân cư số 1, 6, 7, 8, 10 [22, tr 3] Để khắc phục thiệt hại người tài sản lũ lụt gây ra, người dân địa bàn nghiên cứu thay phiên đứng chốt địa điểm dễ xảy ùn tắc giao thông, dễ xảy tai nạn để điều phối, nhắc nhở người dân giúp họ lại an toàn Mặt khác, người dân góp tiền ủng hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề lũ lụt, gia đình có người thiệt mạng, tai nạn lũ lụt Theo báo cáo UBND phường Tân Mai, gia đình có người thiệt mạng hỗ trợ 10 triệu đồng/1 người, người bị thương, tùy mức độ nặng nhẹ mà hỗ trợ từ triệu đến triệu đồng/ người 75 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ năm 2008 đến nay, hai địa bàn nghiên cứu, tượng ngập lụt thường xuyên xảy với mức độ cường độ khác Năm 2008, ngập lụt xảy diện rộng khiến cho hầu hết tuyến đường, tuyến phố hai địa bàn ngập sâu nước, có nơi nước ngập sâu đến 1m Trận lụt kéo dài 20 ngày, gây thiệt hại lớn sức khỏe tài sản người dân Trong năm 2010, 2012, 2013, tượng ngập lụt xảy với quy mô nhỏ Ngập lụt ảnh hưởng trực tiếp đến sống người dân hai địa bàn Nó tác động trực tiếp đến sinh hoạt người dân, gây bất tiện sống hàng ngày Điều thể chỗ, gây khó khăn việc ăn ở, giao thông, lại Ngoài bất tiện trên, ngập lụt khiến cho hoạt động vui chơi giải trí người dân giảm họ không không gian để sinh hoạt tập thể Ngập lụt ảnh hưởng đến việc làm thu nhập Nhiều người bị gián đoạn việc làm, khiến hiệu công việc bị giảm sút, đặc biệt với hộ làm kinh doanh, buôn bán công việc họ bị ảnh hưởng nhiều Nếu bị ngập lụt thời gian dài, hộ kinh doanh nhập nguồn lương thực, thực phẩm nên công việc bị giảm sút rõ rệt Có người phải chuyển đổi công việc để làm để tạo nguồn thu nhập mà công việc cũ họ tiếp tục bị gián đoạn Chính điều dẫn tới tình trạng thu nhập người dân bị giảm sút ngập lụt kéo dài Rất người số người hỏi có nguồn thu nhập tăng lên hay nói cách khác lợi mặt vật chất ngập lụt xảy Mặt khác, ngập lụt trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Người dân dễ mắc bệnh da, dị ứng, tiêu chảy vấn đề khác sức khỏe Môi trường ô nhiễm, nhiều rác thải mùi hôi thối bốc lên nguyên nhân khiến cho dịch bệnh có nguy tiềm ẩn bùng phát gặp điều kiện thuận lợi Chính vậy, sau đợt ngập lụt kéo dài, sức khỏe người 76 dân thường yếu sức đề kháng giảm nhiều Hơn nữa, ngập lụt gây cho người dân tâm trạng hoang mang, lo lắng, khiến họ lúc gặp phải áp lực ngập lụt gây Trước tình trạng ngập úng thường xuyên diễn kéo dài, người dân dường phải sống chung với lũ Họ đành phải có biện pháp để tự ứng phó với ngập lụt đô thị Việc ứng phó người dân diễn ba thời điểm: Trước, sau ngập lụt diễn Trước ngập lụt xảy ra, người dân thường có biện pháp như: khơi thông cống rãnh, theo dõi dự báo thời tiết, tôn tạo nhà cửa, kê cao vật dụng nhà, nhằm giảm thiệt hại ngập lụt gây cách tối đa Đồng thời với trình đó, người dân dự trữ sẵn nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc men, phòng trừ việc thiếu lương thực, thực phẩm bệnh dịch ngập lụt xảy lâu dài Mặt khác, người dân phải mua sắm vật dụng phòng chống ngập lụt xảy Như vậy, với tâm sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, người dân phần ứng phó với tình trạng ngập lụt Theo đánh giá họ, biện pháp ứng phó mà người dân đưa đa số đạt hiệu việc phòng chống ngập lụt Tuy nhiên, cách ứng phó người dân mang tính chất tự phát, mạnh làm có phối hợp với quyền địa phương Chính vậy, tình trạng ngập lụt diễn phổ biến mùa mưa đến Khi ngập lụt xảy ra, người dân thường ứng phó cách kê cao vật dụng nhà, ngăn nước, bơm tiêu để nước không tràn vào nhà, chuyển đổi việc làm, phát triển công việc thời vụ Những hoạt động phần hạn chế thiệt hại ngập lụt gây Tuy nhiên hoạt động mang tính chất tạm thời, mang tính chất ứng phó mà biện pháp lâu dài nhằm giải tình trạng ngập lụt cách dứt điểm Đồng thời với biện pháp trên, người dân địa bàn nghiên cứu phối hợp với cộng đồng quyền địa phương để đối phó với ngập lụt thông qua việc khơi thông cống rãnh, khắc phục thiệt hại người tài sản lũ lụt gây Người dân địa bàn nghiên cứu thay phiên đứng chốt địa điểm dễ xảy ùn tắc giao thông, dễ 77 xảy tai nạn để điều phối, nhắc nhở người dân giúp họ lại an toàn Mặt khác, người dân góp tiền ủng hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề lũ lụt, gia đình có người thiệt mạng, tai nạn lũ lụt Sau ngập lụt kết thúc, người dân tiến hành sửa chữa nhà cửa, phối với quyền địa phương người dân khu làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, tu sửa đường xá phòng trừ dịch bệnh xảy Đồng thời với trình đó, người dân địa bàn nghiên cứu tự đúc rút kinh nghiệm thân việc ứng phó với ngập lụt để chủ động ứng phó với lần ngập lụt sau Tất biện pháp người dân đánh giá mang lại hiệu việc ứng phó với ngập lụt Qua trình nghiên cứu, nhận thấy, để ứng phó với ngập lụt đạt hiệu cao cần có biện pháp kịp thời đồng Mỗi người dân không tự nâng cao ý thức phòng tránh ngập lụt cho thân gia đình mà cần có phối hợp, hỗ trợ quyền địa phương nhằm tạo kế hoạch rõ ràng, cụ thể việc ứng phó với ngập lụt Một số khuyến nghị giải pháp Trên sở phân tích hoạt động hiệu ứng phó với ngập lụt hai địa bàn nghiên cứu, đưa số kiến nghị giải pháp sau Trước hết cần xây dựng hệ thống cống thoát nước bên cạnh hệ thống thoát nước cũ, tải, xây dựng thêm hồ chứa nước thải nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng mưa lớn xảy Sau mở rộng, việc xử lý rác thải Hà Nội trở nên tải không phù hợp Hệ thống thoát nước xử lý nước thải vấn đề nan giải dân số ngày đông lớn gấp nhiều lần so với trước, hệ thống quy hoạch lạc hậu so không phù hợp với tình hình Vì quy hoạch chung thành phố cần có quy hoạch riêng cho việc thoát nước cách cụ thể để kiểm soát có mạng lưới khống chế thoát nước để làm sở xây dựng quản lý lâu dài Thành phố Hà Nội nên mở rộng hồ, kênh đào sông nhỏ để việc thoát nước dễ dàng 78 Trong quy hoạch xây dựng, để đảm bảo cho việc thoát nước, đô thị cần có độ cao chuẩn cho đô thị cho riêng khu vực Độ cao có vai trò vô quan trọng xây dựng công trình giao thông, thoát nước cần phải cao độ cao chuẩn để đảm bảo cho nguồn nước thoát Ở điểm sâu so với mặt đất, không cho phép nước tự thoát chảy phải có trạm bơm chuyển tiếp Đặc biệt, đô thị cần phải xác định có hướng thoát nước để xây dựng hồ chứa điều hòa, có hệ thống trạm bơm tính toán cần thiết để bơm thoát nước toàn đô thị có ngập lụt xảy Nói cách khác, quy hoạch đô thị, cần khống chế cốt cách thống Mặt khác, cần tăng cường hệ thống thông tin Đô thị có yếu tố thuận lợi việc hạn chế ảnh hưởng lụt lội Hệ thống thông tin đô thị dày đặc nông thôn Hà Nội có kênh truyền hình, truyền thanh, báo chí lớn nhì nước; hệ thống loa phường dày đặc, biển điện tử đường phố nhiều Người dân Hà Nội có tỷ lệ dùng điện thoại, ti vi, internet tương đối lớn nên họ kênh lan truyền thông tin hiệu kịp thời Vì vậy, đô thị nên tận dụng mạng lưới kênh thông tin để cập nhật thông tin, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại ngập lụt gây Việc quy hoạch đô thị cần gắn liền với quản lý Khi lập quy hoạch cần lấy ý kiến cộng đồng cộng đồng không giám sát mà tham gia từ lúc quy hoạch Việc để người dân tự quản lý, kiểm soát công trình giảm thiểu lũ lụt yếu tố quan trọng góp phần hạn chế ngập lụt đô thị Tuy nhiên, điều có yếu tố định tầm nhìn, chiến lược nhà quản lý, nhà quy hoạch đô thị 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Hồng Anh (2013), “Bài học kinh nghiệm qua tri thức dân gian thực tế địa phương phòng chống lũ” Nxb Viện Phát triển vùng Trung Bộ Nguyễn Tuấn Anh (2011), Xã hội học môi trường, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh (2011), Đóng góp khoa học xã hội – nhân văn phát triển kinh tế - xã hội, Hội thảo Quốc tế Nguyễn Tuấn Anh (2011), “Vốn xã hội vấn đề đặt nghiên cứu vốn xã hội Việt Nam nay”, Tạp chí Xã hội học số 3, Nxb Viện Xã hội học David Satterthwaite (2008), “Biến đổi khí hậu đô thị hóa: tác động ý nghĩa quản trị đô thị” Tại hội nghị nhóm chuyên gia LHQ phân bố dân cư, đô thị hóa, dịch cư phát triển, phòng dân số, ban kinh tế phúc lợi xã hội Liên hợp quốc, New york Thiên Hương, Việt Nam nước có rủi ro thiên tai cao giới, http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/viet-nam-la-1-trong-5-nuoc-co-rui-rothien-tai-cao-nhat-the-gioi-124847.html [ngày 18 tháng 12 năm 2015] Judith Ehlert (2010),“Sống chung với lũ Tri thức địa phương Đồng sông Cửu Long, Việt Nam” trường Đại học Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Bonn Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn (2013 ), “Nghiên cứu biến động thiên tai tỉnh Quảng Nam bối cảnh biến đổi khí hậu” Nxb Viện Địa lý, viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Vũ Thị Ngọc (2013), “Sống chung với lũ, lụt vấn đề lý thuyết thực tiễn” Nxb Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ 10 R.K Pachauri (2012 ), “Biến đổi khí hậu tài nguyên nước”, Nxb Đại học Thủy lợi Hà Nội 11 Hồ Long Phi (2012), “Vấn đề ngập úng thoát nước thành phố Hồ Chí Minh” Nxb Đại học Bách Khoa TP, Hồ Chí Minh 80 12 Số: 1929/QĐ TTg “Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”, (2009) hhttp://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =1&mode=detail&document_id=91732 [18 tháng 12 năm 1015] 13 Tài liệu hội thảo tham vấn quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH nước biển dâng (biendoikhihau.jimdo.com/địa-lý/phần-i/ [28 tháng 12 năm 2015] 14 Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành (2013), “Biến đổi khí hậu Việt Nam: Một số kết nghiên cứu, thách thức hội hội nhập quốc tế”, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Các Khoa học trái đất môi trường, tập 29, số 15 Nguyễn Phú Thắng, (2014), “Đánh giá trạng, nguyên nhân ngập lụt cục địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đề xuất giải pháp khắc phục”, Nxb Đại học An Giang 16 Ulrike, Lê Diệu Ánh, Frank Schwartze (2011), “Làm để Ứng phó với Tác động Biến đổi khí hậu đô thị” Nxb Đại học công nghệ Brandenburg Cottbus 17 UBND xã Tân Triều (2014), “Báo cáo xây dựng nông thông mới”, số 25/BCBCĐ ngày 25 tháng năm 2014 18 UBND thành phố Hà Nội (2014), định “Công nhận xã đạt nông thôn mới” số 2173/QĐ – UBND, ngày 22/04/2014 19 UBND phường Tân Mai (2011), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 – số 53/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 20 UBND phường Tân Mai (2014), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 – số 163 /BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 21 UBND phường Tân Mai (2011), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2011, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 – số 53/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 22 UBND phường Tân Mai (2014), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 – số 163 /BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 81 23 UBND xã Tân Triều (2009), “Báo Cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2009, nhiệm vụ trọng tâm 2010” BC - UBND 24 UBND Tân Triều, Thanh Trì Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng xã Tân Triều (2010) BC – UBND 25 Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường (2010), Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam” Viện khoa học khí tượng thủy văn môi trường 26 Vanessa Manceron “Các quan niệm xã hội rủi ro: số cách sử dụng khái niểm rủi ro bất trắc ngành khoa học xã hội” (2013), Nxb Viện Dân tộc học Xã hội học so sánh, Trung tâm nghiên cứu Khoa học Quốc Gia Pháp (CNRS) Tài liệu tiếng Anh 27 Rusell R Dynes (2002), The importance of social capital in desaster response” Desaster research center, University of Dalaware Website 28 http://www.surveysystem.com/sscalc.htm [ngày 20 tháng năm 2016] 29 Trung tâm khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên Môi trường– nhms.gov.vn/tintuc/2673/Cau-77: Bien doi hau la gi.html [ngày 16 tháng 01 năm 2016] 30 Trung tâm khí tượng thủy văn – Bộ Tài nguyên Môi trường – nhms.gov.vn/tintuc/2673/Cau-86: Lut-la-gi.html [ngày 16 tháng 01 năm 2016] 31 Theo công ước LHQ Biến đổi khí hậu - sgs.vnu.edu.vn/Vietnamese/TinTucChiTiet&action=ViewNews&id=2775 [ngày 17 tháng 11 năm 2015] 32 https://thanhtri.hanoi.gov.vn/huyen_thanh_tri.html [ngày 10 tháng 11 năm 2015] 33 http://hoangmai.hanoi.gov.vn/cgt/cgtdt/phuong_tan_mai.html; [ngày 18 tháng 12 năm 2015] 34 Hoa Mai, tổng hợp từ tài liệu WHO cục quản lý, Bộ Y tế http://www.baomoi.com/Tac-dong-va-anh-huong-cua-bien-doi-khi-hau-doivoi-suc-khoe-cong-dong-va-toan-cau/c/9911719.epi [ 26 tháng 12 năm 2015] 82 PHỤ LỤC 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng phó với ngập lụt của người dân hà nội ( nghiên cứu trường hợp xã tân triều huyện thanh trì và phường tân mai quận hoàng mai, hà nội) , Ứng phó với ngập lụt của người dân hà nội ( nghiên cứu trường hợp xã tân triều huyện thanh trì và phường tân mai quận hoàng mai, hà nội) , Ứng phó với ngập lụt của người dân hà nội ( nghiên cứu trường hợp xã tân triều huyện thanh trì và phường tân mai quận hoàng mai, hà nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay