Sử dụng video trong tác phẩm báo chí đa phương tiện (khảo sát vnexpress net, vietnamnet vn, vietnamplus vn)

517 211 0
  • Loading ...
1/517 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:05

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - DƯƠNG THỊ HẢI ANH SỬ DỤNG VIDEO TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN (KHẢO SÁT VNEXPRESS.NET,VIETNAMNET.VN, VIETNAMPLUS.VN) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - DƯƠNG THỊ HẢI ANH SỬ DỤNG VIDEO TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN (KHẢO SÁT VNEXPRESS.NET,VIETNAMNET.VN, VIETNAMPLUS.VN) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60320101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực kết lao động tác giả luận văn, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thành Lợi Các số liệu điều tra, khảo sát kết nghiên cứu luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu Hà Nội, tháng 04 năm 2016 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập nghiên cứu Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ mình, xin trân trọng cảm ơn: Hội đồng khoa học, Phòng đào tạo Sau đại học, Khoa Báo chí Truyền thông – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình hoàn thành luận văn Thạc sĩ Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Thành Lợi – người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn giúp đỡ nghiên cứu suốt trình thực luận văn Và xin cảm ơn phóng viên, biên tập viên tại… báo tạo điều kiện giúp đỡ trình tìm kiếm khảo sát tài liệu Quá trình hoàn thiện luận văn, cố gắng luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tôi mong tiếp tục nhận dẫn thầy cô góp ý bạn bè, đồng nghiệp để luận văn chất lượng Hà Nội, tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu liên quan tới đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn luận văn 10 Cấu trúc luận văn 10 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIDEO TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN 11 1.1 Một số khái niệm 11 1.1.1 Video 11 1.1.2 Tác phẩm báo chí 11 1.1.3 Báo điện tử 16 1.2 Báo chí đa phương tiện 22 1.2.1 Khái niệm 22 1.2.2 Các thành phần đa phương tiện 26 1.3 Vai trò video tác phẩm báo chí đa phương tiện 30 1.3.1 Video giúp cho thông tin tác phẩm báo chí trở nên sinh động hấp dẫn Tránh nhàm chán cách thức đưa thông tin báo chí 30 1.3.2 Video làm tăng tính khách quan, chân thực thông tin tác phẩm báo chí 31 1.3.3 Video giúp tăng pageview, tăng lượng bình luận, chia sẻ cho tác phâm báo chí, tăng nguồn thu cho quan báo chí 31 1.3.4 Video giúp thu hút ý độc giả, giúp cho thông tin trở nên dễ hiểu, cô đọng, xúc tích dễ tiếp nhận 32 1.4 Các dạng video thường gặp 33 1.4.1 Video tự sản xuất 33 1.4.2 Video khai thác 35 1.5 Kỹ sản xuất video tác phẩm báo chí đa phương tiện 36 1.5.1 Tiêu chuẩn tác phẩm video 36 1.5.2 Các bước thực 37 Tiểu kết chương 39 CHƯƠNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VIDEO TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN TRÊN VNEXPRESS.NET, VIETNAMNET.VN, VIETNAMPLUS.VN 40 2.1 Giới thiệu trang báo khảo sát 40 2.1.1 VnExpress.net 40 2.1.2 Vietnamnet.vn 42 2.1.3 VietnamPlus.vn 43 2.2 Thực trạng sử dụng video tác phẩm báo chí đa phương tiện báo khảo sát 45 2.2.1 Số lượng tần xuất sử dụng 45 2.3 Cách sử dụng video cho hiệu 57 2.3.1 Lực chọn, cân nhắc đề tài để thể video cho phù hợp Sử dụng với đề tài có tính thời cao 57 2.3.2 Sử dụng với tác phẩm thuộc thể loại: vấn, phóng điều tra, chân dung nhân vật Video thời lượng hợp lý không dài, ngắn gọn, hiệu 58 2.3.3 Sử dụng video để hỗ trợ tác phẩm, viết mà ảnh text hết nội dung cần truyền tải 58 2.3.4 Khai thác sử dụng hiệu nguồn tin từ nhà báo công dân 59 2.4 Đánh giá thành công hạn chế việc sử dụng video tác phẩm báo chí đa phương tiện 60 2.4.1 Thành công 60 2.4.2 Hạn chế 64 Tiểu kết chương 68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIDEO TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN 70 3.1 Xu hướng sử dụng Video tác phẩm báo chí đa phương tiện 70 3.1.1 Xu hướng tất yếu báo chí đa phương tiện 70 3.1.2 Xu hướng sử dụng video tác phẩm báo chí đa phương tiện 72 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng video 74 3.2.1 Về mặt nội dung 74 3.2.2 Về mặt hình thức 76 3.3 Đề xuất, kiến nghị 78 3.3.1 Đối với lãnh đạo quan báo chí 78 3.3.2 Đối với phóng viên, biên tập viên 79 Tiểu kết chương 82 KÊT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GS, TSKH: Giáo sư , Tiến sĩ khoa học ĐH: Đại học KHXH & NV: Khoa học xã hội nhân văn ĐHQGHN : Đại học Quốc gia Hà Nội NXB: Nhà xuất PGS,TS: Phó giáo sư, Tiến sĩ ĐPT: Đa phương tiện TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh BTV : Biên tập viên 10 KTV : Kỹ thuật viên 11 TPBC : Tác phẩm báo chí DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1: Biểu đồ số lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện sử sụng video Vnexpress.net 46 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ số lượng tác phẩm sử dụng video chuyên mục báo Vnexpress.net 46 Biểu đồ 3: Số lượng tác phẩm sử dụng video chuyên mục báo Vietnamplus.vn 51 Biểu đồ 2.4: Kết khảo sát hiệu việc sử dụng video tác phẩm báo chí 56 Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát mức độ quan tâm công chúng 61 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ kết ý kiến công chúng khảo sát ưu điểm video 62 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Truyền thông đa phương tiện (multimedia) phát triển có tác động chi phối mạnh mẽ hoạt động báo chí đại Nó làm thay đổi kỹ năng, phương thức tác nghiệp phẩm chất, lực nghề nghiệp nhà báo Đối với tác phẩm báo chí đa phương tiện, điểm khác biệt so với tác phẩm báo chí truyền thống, khả sử dụng tích hợp đa ngôn ngữ để biểu đạt nội dung thông tin.Trong sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện, bên cạnh yếu tố văn cho phép tích hợp đồng thời loại phương tiện chuyển tải thông điệp khác như: hình ảnh tĩnh (đồ họa thông tin, tin tức; ảnh chụp), hình ảnh động (đồ họa thông tin,tin tức ảnh chụp sử dụng kỹ thuật tạo yếu tố động; hình ảnh ghi hình từ máy quay phim), âm chương trình tương tác… Sự phát triển công nghệ thông tin làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin bạn đọc Một tờ báo động trước chuyên báo in phát triển thêm báo mạng điện tử, phát truyền hình…để đáp ứng nhu cầu độc giả phục vụ họ cách đa dạng Tất hệ thống đa dạng gọi “Báo chí đa phương tiện” (Multimedia journalism) Báo chí đa phương tiện xu diễn với báo chí đại Ở Việt Nam, số tờ báo hướng tới việc trở thành tập đoàn, trung tâm báo chí đa phương tiện báo in, báo mạng điện tử làm đài phát thanh, kênh truyền hình quan báo chí Theo PGS TS Đỗ Chí Nghĩa, bùng nổ Internet tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội người ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển báo chí Theo hình thức truyền thông thông thường, với Trên Vietnamnet.vn Hà Nội: Dân chung cư Linh Đàm náo loạn cháy 13/10/2015 21:29 GMT+7 - Khoảng 20h45 tối (13/10) - phòng kĩ thuật tầng 25 tòa nhà VP5, bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ bốc khói khiến hàng trăm người hốt hoảng Ảnh: Hải Phong Phóng viên VietNamNet trường cho biết, đám cháy xuất phát từ cầu thang tầng 25 tòa nhà VP5 (do Công ty xây dựng tư nhân số Lai Châu làm chủ đầu tư) Tuy nhiên bảo vệ phát kịp thời Nghe chuông báo cháy, toàn cư dân tòa nhà hoảng sợ chạy hết xuống sân Ảnh: Hải Phong Theo ông Lê Văn Đức, phụ trách quản lý tòa nhà cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định hộ dân tầng 27 đốt vàng mã sau thắp hương trút tro vào hố tăng áp cầu thang xe cứu hỏa chạy đến trường Nhóm khoảng - lính cứu hỏa đứng trao đổi nguyên nhân vụ cháy chìa hình ảnh có rác vương vãi vừa chụp phòng kỹ thuật XEM CLIP: Một người đàn ông bế cậu trai tuổi chạy từ tầng xuống sân sau nghe tiếng chuông báo cháy Anh cho biết: "Hầu hết vị trí thiết kế tòa nhà để bơm áp lực vào quạt gió trống Tôi hi vọng sau cố này, chủ đầu tư trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy" Đám cháy dập tắt nhanh chóng sau đó, người dân tòa nhà chưa hết âu lo bàn tán Để trấn an, quản lý tòa nhà dùng loa đề nghị người dân giải tán, không tụ tập trước sân Anh Thanh Hải, cư dân sống tòa nhà 7A (do Tổng Công ty xây dựng phát triển nhà Hà Nội - HUD - làm chủ đầu tư), tòa nhà cạnh tòa VP5 cho biết: "Khi nghe tiếng còi cứu hỏa, tưởng tòa nhà bên diễn tập phòng cháy chữa cháy, sau kiện cháy chung cư Xa La Còn tòa nhà công ty HUD đầu tư, tòa nhà 7B, có lịch thông báo cho dân diễn tập phòng cháy chữa cháy vào ngày 15/10" Trong khoảng 30 phút đầu, người dân tụ tập đông sân tòa nhà VP5 Sau loa thông báo ban quản lý tòa nhà xác nhận không cố nguy hiểm, người dân lục tục quay trở lên nhà Do dân dồn xuống đông nên nhiều người phải xếp hàng chờ thang máy Đến khoảng 21h40 đám đông vãn Ảnh: H.Anh Tòa nhà VP5 gồm 33 tầng Vào tối 11/10 vừa qua, tòa nhà CT4A (Xa La, Hà Đông, Hà Nội) xảy cháy lớn, thiêu rụi gần 300 xe máy, ô tô Trước vào ngày 16/9, chung cư HH4A Linh Đàm bị "bà hỏa" viếng thăm Như vòng tháng, tòa nhà DN tư nhân xảy liên tiếp vụ hỏa hoạn Cả chung cư giá rẻ Lý giải nguyên nhân cháy, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội Nguyễn Văn Sơn cho biết đầu tư không đầy đủ, không chấp hành kiến nghị giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC nên xảy việc đáng tiếc "Trong trình kiểm tra, việc tiếp thu kiến nghị quan PCCC không tốt, thiếu tinh thần trách nhiệm với đảm bảo công trình đảm bảo PCCC cho người dân sinh sống, tập trung vào bán hộ Những kiến nghị PCCC không thực nghiêm túc, có tính chất chống đối kiến nghị quan PCCC Chúng có văn báo cáo UBND TP, đồng thời kiến nghị TP không cấp phép cho tổ chức xây dựng công trình chưa khắc phục xong tồn tại", ông Sơn nói Hàng trăm người dân hoảng sợ chạy xuống sân chung cư Ảnh: Thu Lý Ảnh: Nhị Tiến N.Lê - H.Anh - H.Duyên - T.Hạnh - H.Nhì - N.Tiến Phạm Hương tự tin bán kết Miss Universe 2015 17/12/2015 11:43 GMT+7 - Đêm bán kết thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vừa diễn Mỹ Hoa hậu Phạm Hương Việt Nam tự tin bật phần thi Với chuẩn bị kĩ tâm lý, Phạm Hương cố gắng thể thân đêm thi Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Sáng 17/12 theo Việt Nam, đêm bán kết quan trọng định 15 thí sinh lọt vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 diễn Las Vegas, Mỹ Thí sinh đại diện Việt Nam - Phạm Thị Hương với 80 thí sinh đến từ quốc gia khác xuất lộng lẫy sân khấu qua phần thi Trước đó, khán giả khắp giới chứng kiến phần giới thiệu đầy tự hào thí sinh Clip giới thiệu Phạm Hương Tại phần thi áo tắm, Phạm Hương cố gắng thể lĩnh sân khấu Cô tự tin trình diễn bước uyển chuyển xoay người vị trí bậc thềm sân khấu Tuy nhiên, vị trí quan trọng nhất, Phạm Hương bị lỗi phần đánh tóc chưa đẹp nhiều ứng viên mạnh khác Hình thể gầy Phạm Hương gây nhiều lo lắng cho khán giả dù gương mặt cách di chuyển cô gợi cảm quyến rũ Clip Phạm Hương trình diễn áo tắm bán kết Miss Universe Một điểm đặc biệt phần giới thiệu Phạm Hương nêu phần thi bikini khiến nhiều khán giả thấy khó hiểu Theo đó, phần giới thiệu đề cập, đại diện Việt Nam tập võ vài năm sau phải dừng lại để hoàn thành việc học trường đại học Nữ ca sĩ kiêm vũ công 24 tuổi muốn tăng tỉ lệ biết chữ nước lên mức 94% Phạm Hương phần thi hội S.Hà - Hoàng Minh Chờ tiêm chủng, không dám vệ sinh sợ chỗ 25/12/2015 09:49 GMT+7 - Điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh hoãn tiêm đông hỗn loạn Các phụ huynh phải bốc thăm để có suất tiêm chủng dịch vụ Có người bỏ triệu thuê người xếp hàng từ tối qua đến sáng trắng tay Không dám vệ sinh sợ chỗ Đây lần đầu tiêm điểm tiêm dịch vụ Hà Nội phải hoãn tiêm đông hỗn loạn Theo thông báo trước đó, điểm tiêm 182 Lương Thế Vinh tiêm 70 liều vắc xin dịch vụ/buổi từ ngày 25-27/12 Dù thông báo hoãn tiêm nhiên đông phụ huynh bám trụ điểm tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh Chị Thu Hương (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) cho biết, hay tin có vắc xin dịch vụ đây, từ 21h tối qua, chị “cử” chồng xếp hàng Đến 6h sáng chị tiếp tục bế để “tiếp ứng” Dù có thông báo tạm ngừng tiêm, nhiên vợ chồng chị Hương xin nghỉ làm để đứng đợi sợ ngày mai cuối tuần đông Bà Vũ Thị Na (Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, từ 20h tối qua, vợ chồng trai bà điểm tiêm để xếp hàng Đến 6h sáng, thấy gọi báo phải có phát số, bà bắt xe ôm đưa cháu đến điểm tiêm Có cháu tháng tuổi tiêm mũi Quinvaxem không yên tâm, từ sáng sớm bác Lan (Yên Hoà) bế cháu đến điểm tiêm vắc xin dịch vụ 182 Lương Thế Vinh Đến 9h, bác Lan bế cháu ngồi đợi trước cửa phòng tiêm với hy vọng ưu tiên mở tiêm trở lại Bác Lan bế cháu đến điểm tiêm chủng từ sớm để đợi tiêm Pentaxim Là 10 người có mặt sớm điểm tiêm, anh Quân (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết trai anh tháng tuổi chưa tiêm mũi Do từ tối qua, anh đến xếp hàng Anh Quân cho biết đến 12h đêm, có gần 200 người đứng đợi nên dù trời mưa người không dám về, không dám vệ sinh sợ chỗ Biết trước có đông phụ huynh đến xếp hàng, chị Hoa (Ba Đình, Hà Nội) cho biết phải bỏ triệu để thuê người đứng xếp hàng từ tối qua “Giờ tiền mà không tiêm không nhận lời xin lỗi từ phía trung tâm tiêm chủng”, chị Hoa xúc Hoãn tiêm, bốc thăm công bố website Lúc 9h15, đại diện điểm tiêm 182 Lương Thế Vinh thông báo, tổ chức bốc thăm, ngày thông báo cụ thể website Bác sĩ điểm tiêm thông báo bốc thăm để chọn trẻ tiêm Ông Nguyễn Đăng Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất văcxin sinh phẩm y tế (Polyvac) cho biết sở 182 Lương Thế Vinh có 420 liều Pentaxim “Số lượng vắc xin phụ huynh đến đông nên phải tạm hoãn tiêm để lên phương án triển khai phục vụ người dân tốt công bằng”, ông Hiền nói Ông Hiền khuyến phụ huynh nên bình tĩnh, lựa chọn điểm tiêm gần để thuận tiện nhất, tránh tập trung vào nơi đông tuần tới, có thêm nhiều điểm tiêm dịch vụ Hà Nội triển khai tiêm Pentaxim Trước tình hình trên, lúc 9h20, trao đổi với PV, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết nắm thông tin “Trong ngày hôm nay, tổ chức họp tất điểm tiêm chủng dịch vụ Hà Nội để bàn phương án hợp lý”, ông Phu thông tin Ông Phu nói thêm, điểm tiêm chủng cần phải sáng tạo cách tổ chức, ưu tiên người đến trước người dân cần phải có ý thức việc đưa trẻ tiêm phòng để tránh tình trạng, chen lấn, xô đẩy Trong đợt tiêm chủng lần này, toàn miền Bắc có 15.120 liều vắc xin Pentaxim, phân cho 15 điểm tiêm chủng Hà Nội trung tâm y tế dự phòng số tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng với số lượng hạn chế Bắt đầu từ chiều 23/12, vắc xin dịch vụ bắt đầu phân phối điểm tiêm chủng Trong ngày 24/12, có điểm tiêm chủng dịch vụ số Nguyễn Xuân Nghiêm bắt đầu tiêm Tuy nhiên phòng tiêm chủng tiêm trả nợ theo số đăng ký, sau ngày 28/12 tiến hành tiêm cho cháu tiêm nhắc lại mũi tiêm thứ thứ Tại điểm tiêm chủng Polyvac sở (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) tiến hành tiêm vắc xin dịch vụ ngày 25/12/2015 Cơ sở Vĩnh Hưng thông báo tiêm cho trường hợp đăng ký từ 1/2015 tiêm phụ huynh cần phải mang giấy tờ đặt tiền, kèm chứng minh thư Thúy Hạnh Trên Vietnamplus.vn [Video] Trần Lập cực sung sân khấu "Đôi bàn tay thắp lửa" TIẾN ĐAT - TÙNG LÂM (VIETNAM+) LÚC : 17/01/16 08:38 Rất nhiều người tỏ lo ngại cho sức khỏe nhạc sỹ Trần Lập trước chương trình “Đôi bàn tay thắp lửa" diễn tối 16/1 Thế bất chấp bệnh tật, ngày quay trở lại sân khấu, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường vững vàng đá biểu diễn cực sung khiến hàng ngàn người hâm mộ vỡ òa trongcảm xúc Ca khúc anh lựa chọn để mở cho phần trình diễn “Những chuyến dài.” Khúc ca anh dành tặng cho người bạn, thành viên ban nhạc Bức Tường đồng hành Trần Lập suốt 20 năm qua Trên sân khấu, khán giả chứng kiến Trần Lập sung mãn chưa phải trải qua đớn đau bệnh ung thư, anh khiến hàng ngàn khán giả phải lắc lư, cháy theo điệu nhạc Những nhạc Bức Tường lần lại thổi hồn theo cách làm say đắm lòng người nhiều năm qua./ [Video] Xe điên "đại náo" đường Trường Chinh, người nhập viện SƠN BÁCH (VIETNAM+) LÚC : 30/11/15 17:38 BẢN IN Chiếc ô tô hiệu Huyndai SantaFe lưu thông bất ngờ va chạm mạnh với taxi Mai Linh trước tông thẳng vào xe máy ngược chiều Sự việc khiến người phải nhập viện cấp cứu.Sự việc xảy vào khoảng 16 chiều nay, 30/11 đường Trường Chinh, Hà Nội đoạn chạy qua số nhà 127 Những nhân chứng có mặt trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe Santafe biển số 30A-264.69 lưu thông theo hướng Trường ChinhGiải Phóng bất ngờ lái Chiếc xế hộp va vào taxi hãng Mai Linh mang biển kiểm soát 29A-336.43 ngược chiều Sau va chạm, xe SantaFe tiếp tục đâm liên hoàn vào xe máy ngược chiều khiến người xe máy bị văng đường Cú đâm mạnh khiến cho người đàn ông trung niên xe Dream cặp nam nữ xe Wave bị thương Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân cấp cứu bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Đại học Y [Video] Khu Làng Sen người Việt bị cảnh sát Ukraine khám xét (VIETNAM+) LÚC : 29/01/16 18:07 Theo inforesist.org, sáng 28/1, lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khám xét khu Làng Sen cộng đồng người Việt Nam xây dựng thành phố Odessa Động thái khám xét cho có liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, số người Việt bị tình nghi có dính líu đến hoạt động Khu Làng Sen công ty Progress-story xây dựng tiền đầu tư người Việt sinh sống Odessa Đa số hộ người Việt Người Việt khu Làng Sen (Ảnh chụp từ YouTube)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng video trong tác phẩm báo chí đa phương tiện (khảo sát vnexpress net, vietnamnet vn, vietnamplus vn) , Sử dụng video trong tác phẩm báo chí đa phương tiện (khảo sát vnexpress net, vietnamnet vn, vietnamplus vn) , Sử dụng video trong tác phẩm báo chí đa phương tiện (khảo sát vnexpress net, vietnamnet vn, vietnamplus vn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay