Lập định mức chi phí máy thi công

5 344 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:04

Tạo một Định mức nguyên liệu cho ca máy thi công: gồm hai yếu tố+ Định mức nhiên liệu chính + Định mức hệ số nhiêu liệu phụTổng định mức = Nhiên liệu chính x hệ số nhiên liệu phụ Căn cứ vào dự toán phần ca máy của các hạng mục: tiến hành phần bổ chi phí nguyên liệu dầu nhớt, xăng theo định mức ca máyNhư ví dụ trên ta thấy hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng là 56.700 lít đầu Diezen hay còn gọi là dầu DO 0.05%S Lập Định mức chi phí máy thi công - Tạo Định mức nguyên liệu cho ca máy thi công: gồm hai yếu tố + Định mức nhiên liệu + Định mức hệ số nhiêu liệu phụ Tổng định mức = Nhiên liệu x hệ số nhiên liệu phụ - Căn vào dự toán phần ca máy hạng mục: tiến hành phần bổ chi phí nguyên liệu dầu nhớt, xăng theo định mức ca máy Như ví dụ ta thấy hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng 56.700 lít đầu Diezen hay gọi dầu DO 0.05%S - Lập nhật trình ca máy theo hạng mục dự toán - Cuối tháng in ký tá đầy đủ làm trình quan thuế sau + Vê mặt quản trị nội kế toán dự toán bóc tách kỹ sư để làm theo dõi chi phí theo ví dụ ta thấy dự toán cho phép tối đa: hạng mục Ô tô tự đổ 10 T tổng chi phí nhiên liệu theo định mức sử dụng 56.700 lít đầu Diezen hay gọi dầu DO 0.05%S - Do vê mặt quản trị nội thực tế thi công tiết kiệm giá trị thấp < 56.700 lít doanh nghiệp có lãi, thực tế thi công cao tức tốn giá trị > 56.700 lít doanh nghiệp lỗ việc quản lý tính dự toán không chặt chẽ - Về mặt thuế cần đưa đủ theo dự toán 56.700 lít đầu Diezen hay gọi dầu DO 0.05%S đưa thấp tốt doanh nghiệp lãi phát sinh nghĩ vụ thuế TNDN, cao phần vượt bị bóc khỏi chi phí hợp lý, kế toán đủ trình độ phần vượt hoạch toán cuối năm toán nhập giá trị phần vượt vào B4 tờ khai toán năm, kế toán yếu nghiệp vụ chuyên môn sau quan thuế kiểm tra xuất toán chi phí truy thu thuế phát sinh Nguồn: Chu Đình Xinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập định mức chi phí máy thi công, Lập định mức chi phí máy thi công, Lập định mức chi phí máy thi công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay