Bài thảo luận môn quản trị học

9 137 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:03

Bài thảo luận môn: Quản Trị Học Đề tài: Nghiên cứu doanh nghiệp, quản trị xung đột bên tổ chức Lấy tình cụ thể, phân tích đưa phương giải xung đột Nội dung gồm: Phần Lý thuyết quản trị xung đột Phần Nghiên cứu doanh nghiệp, phân tích xung đột phương pháp giải xung đột Phần Kết luận Phần Lý thuyết quản trị xung đột Khái niệm -Xung đột bất đồng giữa hai hay nhiều phía (cá nhân hay nhóm) mà phía cố làm tất để phía bên chấp nhận quan điểm việc giải vấn đề liên quan đến lợi ích hay giá trị xã hội - Quản trị xung đột sử dụng biện pháp can thiệp để làm giảm xung đột mức, gia tăng đối lập tình trạng mâu thuẫn yếu -Ngay tổ chức quản trị tốt có mâu thuẫn xung đột -Xung đột gây hậu xấu, song có tác dụng tốt ( phát giải mâu thuẫn, xung đột tạo phát triển) Phân loại xung đột -Xung đột mục tiêu tình trạng xảy xung khắc cá nhân, nhóm, phận hay doanh nghiệp khác biệt mục tiêu định kết đạt -Xung đột nhận thức tình trạng mà ý tưởng hay tưởng lĩnh hội cách trái ngược Xung đột tình cảm tình trạng mà người ta xung khắc với tình cảm, tức người ta trở nên giận giữ người khác -Xung đột cá nhân: khác nhìn, quan điểm, tính cách, lợi ích -Xung đột cá nhân với nhóm quan điểm hay lợi ích nhóm cá nhân không phù hợp, mâu thuẫn -Xung đột nhóm: mâu thuẫn nhóm thức, không thức…( phận, nhóm với nhau, quyền với công đoàn…) -Xung đột bên cá nhân: mâu thuẫn xung đột không thuộc loại nêu khái niệm Phổ biến mâu thuẫn vai trò trọng trách cá nhân tổ chức( nhà quản trị giao nhiệm vụ mâu thuẫn cho cho nhân viên thực hiện) yêu cầu công việc mâu thuẫn nhu cầu cá nhân…-> Nhà quản trị cần phải tránh để không dẫn đến hiệu thấp, hậu xấu Quan điểm xung đột 3.1, Quan điểm tiêu cực Đối với nhiều người, từ xung đột hiểu tình trạng tiêu cực chiến tranh, xâm lược, hủy diệt, tnhf trạng bạo lực hay thù địch.quản điểm quản trị truyền thống cho rằng: xung đột điều không mong muốn họ cho làm giảm hay ngăn ngừa xung đột thong qua tuyển chọn, huấn luyện nhân viên cách cẩn thận, mô tả công việc cách chi tiết, đề nguyên tắc cụ thể hệ thống khen thưởng thich hợp thành viên doanh nghiệp thường không muốn có cung đột nội họ cho xung đột làm hại đến suất, hiệu rối loạn hoạt động tổ chúc, 3.2, Quản điểm tích cực Các thành viên nhóm có thái độ tích cực xung đột, coi xung đột kích thích, hấp dẫn thách thức với tổ chức xung đột đem lại nhiều hội chọ lựa tốt không tiến hành với mục đích ginhf ưu số người để chống lại người khác Xung đột khuyến khích tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến khác biệt quan điểm đưa giải pháp hữu hiệu để giải chúng phương pháp tiếp cận tích cực đem lại tính sang tạo, đổi tiến tổ chức 3.3 Quan điểm cân Thái độ số đông người với xung đột không phủ nhận, song không tuyệt đối hóa Sự xung đột nội tổ chức tránh xảy thời điểm cần thiết đa số xung đột cần ngăn chặn, có số cần chấp nhận quản lý Các nguyên nhân xung đột - Không hiểu rõ mức độ thành tích kỳ vọng cần phải đạt tới - Không hiểu rõ hay bị nhầm lẫn hoạt động cần tiến hành để hoàn thành công việc -Phân phối nguồn lực không hợp lý, thiên vị cho cá nhân, phận -Sự phụ thuộc công việc nhiệm vụ cá nhân nhóm trình hoạt động( người, nhóm thực hay hoàn thành công việc, nhiệm vụ lại phụ thuộc vào người khác, nhóm khác) -Sự khác mục tiêu cá nhân,bộ phận -Sự khác quan niệm, nhận thức giá trị xã hội, đạo đức -Khác cách ứng xử, kinh nghiệm sống -Giao tiếp tồi Tác dụng xấu xung đột Nếu xung đột không giải cách có khoa học hiệu quả, chúng gây nên hậu khôn lường Xung đột nhanh chóng dẫn đến thù hằn cá nhân Công việc nhóm bị phá vỡ, tài bị bỏ phí, dễ kết thúc việc phản đối đổ lỗi lẫn điều lợi cho nhóm, công ty Tác dụng tốt xung đột -Mang lại nhìn rõ ràng vấn đề quan trọng -Lôi nhiều người tham gia vào giải vấn đề có tác động đến họ -Qua xung đột, thông tin trao đổi xác thực -Giảm nhẹ sức ép, lo lắng -Xây dựng tinh thần hợp tác thành viên nhóm tốt -Giúp cá nhân tăng cường kiến thức kỹ -Tăng cường liên kết: Một xung đột giải hiệu quả, họ thấu hiểu tình cảm, sở thích, hoàn cảnh…, điều tạo cho họ niềm tin vào khả làm việc nhóm hướng đến mục tiêu tổ chức Giải xung đột a) Các phương pháp xử lý xung đột ■Né tránh: Là cách giải xung đột cách phó mặc cho đối phương định đoạt, người thứ định đoạt Những người dùng phương pháp không tham gia vào tranh luận để đòi quyền lợi Dù cho kết họ ý kiến, thường tích tụ lại không hài lòng Áp dụng có hiệu : • Vấn đề không quan trọng • Vấn đề không liên quan đến quyền lợi • Hậu giải vấn đề lớn lợi ích đem lại - Không có đủ thông tin để giải xung đột cách hiệu thời điểm Quyền hạn cá nhân thấp so với quyền hạn so với quyền hạn người có quan điểm mđối lập • Người thứ giải vấn đề tốt - Xoa dịu: Là phương pháp xử lý xung đột cách sẵn sàng hy sinh quyền lợi mình, mà không đòi hỏi hành động tương tự từ bên Áp dụng có hiệu : - Nguyên nhân xung đột cá tính cá nhân - Giúp mợi người kìm hãm bộc phát xung đột tiềm tang dùng làm giảm cường độ xung đột • Giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp ưu tiên hàng đầu • Cảm thấy vấn đề quan trọng với người khác với (thấy không tự tin để đòi quyền lợi cho minh) - Cưỡng bức: Đây phương pháp giải xung đột cách sử dụng “ảnh hưởng” Ảnh hưởng có từ vị trí, cấp bậc, chuyên môn, khả thuyết phục Áp dụng có hiệu : • Vấn đề cần giải nhanh chóng • Người định biết • Vấn đề nảy sinh đột suất lâu dài định kì - Cá nhân hành động để tự bảo vệ ngăn chặn hành vi thủ lợi cá nhân người khác -Thỏa hiệp: Đây tình mà bên chịu nhường bước để đến giải pháp mà tất bên cảm thấy thoải mái nhất.( chấp nhận hi sinh số quyền lợi nhằm đạt thỏa thuận ) Áp dụng có hiệu : • Vấn đề tương đối quan trọng, hai bên khăng khăng giữ mục tiêu mình, thời gian cạn dần • Hậu việc không giải xung đột nghiêm trọng nhượng bên - Sự thỏa thuận đem lại cho bên kết tốt so với tình trạng không thỏa thuận - Trong trường hợp không đạt thỏa thuận mâng lại thành công cho bên - Trong trường hợp có mâu thuẫn mục tiêu hay quyền lợi, ngăn cản bên đến thỏa thuận ● Nếu giải pháp thỏa hiệp đưa sớm gây nhiều rắc rối : + Các cá nhận khuyến khích thỏa hiệp dựa trê tình dự liệu trước dựa vấn đè thực tế + Người ta dễ dàng chấp nhận tình trạng thỏa hiệp dự kiến tìm kiếm giải pháp dễ dàng hai bên chấp nhận -Giải tận gốc vấn đề: xung đột căng thẳng kéo dài, cần chấm dứt triệt để để không làm lỡ mục tiêu chung tổ chức gồm hai phong cách tiêu biểu là: + Phong cách hợp tác sẵn sang nhận nguyên nhân đích thực xùn đột, chia sẻ thông tin rộng rãi nội tìm giải pháp có lợi cho tất bên + Thương lượng trình mà cá nhân hay nhóm đưa thảo luận ( dựa mục tiêu nhân hay nhóm)để thảo luận nhằm đạt tới thỏa thuận Hạn chế - Tốn nhiều thời gian - Những giá trị chung tập thể ngăn cản nhân viên bộc lộ tình cảm tiêu cựu với người khác - Những định kiến giá trị tổ chức tạo khó khăn việc áp dụng phong cách hợp tác nhà quản trị b Biện pháp xử lý xung đột - Giáo dục - Thuyết phục - Hành Phần Nghiên cứu doanh nghiệp, phân tích xung đột phương pháp giải xung đột I Chọn doanh nghiệp giới thiệu tổng quát doanh nghiệp Giới thiệu công ty cổ phần đầu tư T&M Việt Nam - Trung tâm thương mại vào hoạt động từ năm 2006 đến - Chức nhiệm vụ cho thuê mặt cho trung tâm thương mại Mê Linh Plaza trì dịch vụ vận hành giúp trung tâm thương mại hoạt động ổn định - Sơ đồ tổ chức: II Tình xung đột cụ thể đưa phương pháp giải xung đột Xung đột cá nhân với cá nhân - Anh Quân anh Hùng hai nhân viên thuộc phận kinh doanh Hai anh có nhiệm vụ chào hàng đưa khách vào thuê gian hàng công ty - Trong lần tiến hành chào hàng cách gửi thư mời tới khách hàng Samsung anh Quân đưa mức giá 21$/m2 Nhưng sau anh Hùng lại đưa mức giá thấp 20$/m khiến cho khách hàng lựa chọn tiến hành hợp đồng với anh Hùng - Bị tranh khách anh Quân bất bình, yêu cầu anh Hùng không giành khách hàng đưa mức giá thấp Nhưng anh Hùng cho khách hàng chung, mức giá mức sàn không vi phạm quy tắc àGiải : Nguyên nhân xung đột: hai cá nhân có chung mục đích có khách hàng, bên làm ảnh hưởng đến lợi ích bên lại -Cả anh Quân anh Hùng cho làm đúng, không chịu nhượng Cả người chào hàng cách gửi thư mời đến Samsung, bàn bạc đối tượng khách hàng, nội dung mức giá chào hàng từ dẫn đến việc nhắm đến khách hàng gây nên cạnh tranh Cả người chào hàng với giá Mà anh Hùng lại đưa mức giá thấp mức sàn, không vi phạm nội quy công ty Anh Hùng ký hợp đồng nên không ảnh hưởng đến lợi ích công ty Anh Hùng không sai không nên làm vậy.Trong trường hợp khiển trách Nhưng xung đột cần phải giải không gây nên bất mãn, đoàn kết, giảm hiệu công việc - Có thể áp dụng biện pháp thỏa hiệp : bên chịu nhường bước để đến giải pháp mà tất bên cảm thấy thoải mái nhất.Nhà quản trị yêu cầu anh thương lượng với nhau, thảo luận với vấn đề xác định đối tượng khách hàng, trước chào hàng cần có hợp tác vơi nhau, bàn bạc mức giá, giúp đỡ công việc Tình anh Hùng kí HĐ với bên Samsung xảy rồi, thay đổi Nhà quản trị yêu cầu anh Quân bỏ qua việc Trong lần kí HĐ với khách hàng nhà quản trị giành cho anh Quân Còn lần theo phải có công Xung đột cá nhân với nhóm - Ông Quyết nhân viên thuộc phận hành chính, chuyên phụ trách kiểm tra nhà thầu làm vệ sinh ngày - Vào ngày 18 tháng năm 2013, phòng kiểm soát dịch vụ gồm người đột xuất kiểm tra lại công tác vệ sinh nhà thầu đánh giá công tác vệ sinh chưa đưa khiển trách ông Quyết Đặc biệt nhà vệ sinh tầng trệt, họ cho vòi nước rỉ sét, không khí chưa khử Còn ông Bình cho vệ sinh Giải quyết: -Nguyên nhân xung đột: chuẩn mực rõ ràng việc đánh giá vệ sinh thực Hơn với nếp sống khác làm cho ông Quyết phận kiểm soát dịch vụ có quan điểm khác độ nhà vệ sinh dẫn tới xung đột -Nhà quản trị cần đưa chuẩn mực định công tác vệ sinh để bên vào để tránh xảy mâu thuẫn 3 Xung đột nhóm với nhóm - Ông Nguyễn Văn Bình khách hàng công ty.Theo hợp đồng tới ngày 31 tháng 12 năm 2013 ông Bình phải toán cho công ty khoản chi phí thuê mặt Nhưng hạn 10 ngày mà ông chưa toán - Bộ phận kế toán gửi công văn gọi điện đốc thúc ông toán khoản nợ ông khất lần buộc kế toán đòi nợ gắt gao không tránh khỏi nói có phần gay gắt - Ông Bình phật lòng thô lỗ phận kế toán phản ánh với phận chăm sóc khách hàng - Bộ phận chăm sóc khách hàng nhắc nhở đề nghị kế toán hạn thêm cho ông Bình tránh thái độ gay gắt phận kế toán giữ nguyên quan điểm không làm theo yêu cầu chăm sóc khách hàng dẫn tới xung đột quan điểm hai nhóm àGiải -Nguyên nhân xung đột: Chăm sóc khách hàng phận tiếp nhận ý kiến giải đáp nhu cầu khách hàng Kế toán phận đòi nợ đốc thúc khách hàng thực điều kiện ghi hợp đồng Tuy nhiên hai nhóm có xung đột với hướng đến chủ thể khách hàng thực hai mục đích hoàn toàn khác Chăm sóc khách hàng muốn khách hàng hài lòng kế toán quan tâm tới nhiệm vụ toán hết nợ không bị cấp khiển trách Chính việc kế toán làm theo nguyên tắc, không quan tâm tới cảm nhận khách hàng phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ xoa dịu cảm nhận khách hàng dẫn tới xung đột -Đề xuất mâu thuẫn với nhà quản trị để nhà quản trị định giải mâu thuẫn phận kế toán chăm sóc khách hàng tự giải vấn đề mâu thuẫn ảnh hưởng chung tới lợi ích hình ảnh công ty - Nhà quản trị xem xét, nhận định mâu thuẫn phận để tìm cách định quản trị -Nhà quản trị sử dụng phương pháp cưỡng để giải mâu thuẫn Nhà quản trị yêu cầu :bên phận kế toán gia hạn toán thêm cho ông Bình để giữ thiện cảm khách hàng công ty, đồng thời nhắc nhở phận kế toán không nên có thái độ gay gắt Nếu sau thời gian gia hạn mà ông Bình chưa toán nhà quản trị yêu cầu bên phận chăm sóc khách hàng phận kế toán yêu cầu ông Bình toán nợ cho công ty Xung đột bên cá nhân - Mẫu thuẫn bên cá nhân xảy với định giám đốc Nguyễn Ngọc Long - Công ty có định hướng mở rộng mặt chớp lấy thời đưa Big C vào trung tâm thương mại Nếu Big C tham gia vào trung tâm làm phong phú mặt hàng kinh doanh, thu hút lượng lớn khách hàng - Song nguồn vốn công ty không đủ - Đòi hỏi giám đốc Long phải đưa định vay vốn ngân hàng nguồn lực công ty yếu để chớp thời đưa công ty lên tầm cao mới, hai không vay vốn ngân hàng, bỏ qua hội này, xây dựng công ty từ từ an toàn cho tính mạng công ty Hai lựa chọn làm xuất xung đột bên cá nhân giám đốc àGiải -Nguyên nhân xung đột: kết hai định quan trọng chúng mâu thuẫn với Một bên thăng tiến công ty gắn liền với nguy nợ nần cao với bên an toan tuyệt đối cho toàn công ty lại làm công ty phát triển chậm Quyết định có mặt tốt mặt xấu định làm cho giám đốc Nguyễn Ngọc Long khó khăn việc lựa chọn dẫn tới xung đột bên cá nhân - Việc định có vay vốn hay không giám đốc không ảnh hưởng đến lợi ích thân giám đốc mà ảnh hưởng đến lợi ích toàn công ty Do vậy, giám đốc cần họp hội đồng cổ đông công ty để người thảo luận, xây dựng ý kiến để tìm phương án khả thi Phần Kết Luận Đặt nhiều người khác vào nơi, ngày qua ngày khác, chắn xảy xung đột Mỗi người có công việc riêng họ, xung đột phát sinh đe doạ tới hiệu nhóm, điều chẳng "việc riêng" họ Xung đột tổ chức vấn đề tránh khỏi Có thể giải xung đột cạnh tranh, hợp tác, giúp đỡ, né tránh hay thỏa hiệp Không có giải pháp xấu hoàn toàn, áp dụng giải pháp tùy thuộc vào dạng xung đột Xung đột mang đến kết tiêu cực tích cực, phụ thuộc vào chất cường độ xung đột, vào cách giải xung đột Nếu giải tốt, xung đột đem lại điểm tích cực nâng cao hiểu biết tôn trọng lẫn thành viên nhóm, nâng cao khả phối hợp nhóm thông qua việc thảo luận, thương thảo giải mâu thuẫn, nâng cao hiểu biết thành viên mục tiêu mình, biết đâu mục tiêu quan trọng Ngược lại, xung đột làm tính đoàn kết hiệu công việc nhóm Nếu xung đột không xử lý tốt gây sức tàn phá lớn: mâu thuẫn công việc dễ dàng chuyển thành mâu thuẫn cá nhân, tinh thần làm việc nhóm tam rã, tài nguyên bị lãng phí Nếu hiểu vấn đề xung đột có công tác quản trị, làm cho môi trường làm việc trở nên thoải mái hơn, đồng nghiệp thêm gắn bó đ ể thực tốt mục tiêu đề tổ chức Ngày nay, môi trường công sở đại hơn, văn minh Nhưng điều đồng nghĩa với việc mối quan hệ môi trường trở nên đa dạng hơn, đòi hỏi nhà quản trị cần có kỹ ứng xử, giải tình cao Xung độ thật động lực phát triển mâu thuẫn giải quyết, công việc trở lên tốt đẹp Để giải thành công xung đột nảy sinh công việc điều không đơn giản đòi hỏi trình nhận biết cách xác nguồn gốc nảy sinh xung đột đưa hướng giải hợp lý có đáp án hợp lý chúng động lực mang tính đột phá cho doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận môn quản trị học, Bài thảo luận môn quản trị học, Bài thảo luận môn quản trị học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay