Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 năm 20152016( có đáp án)

26 543 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:02

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM 20152016 – TRƯỜNGTHCS XÃ LÁT2. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM 20152016– TRƯỜNG THC XÃ LÁT3. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM 20152016 – TRƯỜNGTHCS LẬP LỄ4. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM201520165. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM201520166. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS XÃ LÁT ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG III MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THC XÃ LÁT ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS LẬP LỄ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIÊM TRA TIẾT ĐẠI SỐ MÔN TOÁN LỚP NĂM 2015-2016 PHÒNG GD&ĐT LẠC DƯƠNG TRƯỜNG THCS XÃ LÁT KIỂM TRA CHƯƠNG NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: ĐẠI SỐ Thời gian: 45 A Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Khoanh vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng: Câu 1: Bất phương trình sau bất phương trình bậc ẩn A  x + > ; B x2 - < ; C 5x + > ; D Câu 2: Nếu 4a  3a thì: A a < 0; B a  ; C a > 0; Câu 3: Cho a  b Khi đó: A 2a  2b; B a –  b – 2; C – 2a  - 2b; Câu 4: Phương trình x  có nghiệm là: A x = 2; B x = x = - 2; 30 x D a  D – a > - b C x = - 2; Câu 5: Bất phương trình – x < có tập nghiệm là: A x x  3 ; B 3 ; C x x  3 ; D D 3 Câu 6: Hình vẽ sau biểu diễn cho tập nghiệm bất phương trình nào? ]/////////////////////// O A x > 6; B x  C x < 6; D x  B Tự luận: (7đ) Câu 7: (3 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số a) 2x + < 11; b) 4x –  6x + Câu 8: (2 điểm) Cho a < b So sánh 2a + 2b + Câu 9: (2 điểm) Giải phương trình: 3x = x + HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM A Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Khoanh tròn câu 0,5 điểm: Câu C A B B Đáp án B Tự luận: (7đ) Câu Ý Nội dung 2x + < 11  2x <  x0 nên 2a < 2b Vì 2a I trung điểm (0.25đ) MK (2) Từ (1) (2) suy : AC đường trung trực MK (0.5đ) (0.25đ)  K đối xứng với M qua AC b) Ta có: I trung điểm AC (gt) (0.25đ) (0.25đ) I trung điểm MK (câu a)  Tứ giác AKCM hình bình hành (0.25đ) Hình bình hành AKCM có MK  AC nên AKCM hình thoi (0.25đ) c) Hình thoi AKCM hình vuông  AMC  900 (0.25đ)  AM  MC (0.25đ)  ABC cân A (0.25đ) Vậy ABC vuông cân A tứ giác AKCM hình vuông (0.25đ) (Lưu ý: Nếu HS làm cách khác đạt điểm tối đa) 8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi 16 cm 12 cm Độ dài cạnh hình thoi là: A 7cm, B 8cm, C 9cm, D 10 cm II/TỰ LUẬN (8đ) Bài 1: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân A, M trung điểm BC, Từ M kẻ đường ME song song với AC ( E AB ); MF song song với AB ( F AC ) Chứng minh Tứ giác BCEF hình thang cân Bài ( 5,5đ)Cho tam giác ABC góc A 90o Gọi E, G, F trung điểm AB, BC, AC Từ E kẻ đường song song với BF, đường thẳng cắt GF I a) Tứ giác AEGF hình ? b) Chứng minh tứ giac BEIF hình bình hành c) Chứng minh tứ giác AGCI hình thoi d) Tìm điều kiện để tứ giác AGCI hình vuông ——————- Hết ——————— ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG I I TRẮC NGHIỆM : Mỗi lựa chọn + 0,25đ CÂU ĐÁP ÁN B C B B C C C D II TỰ LUẬN: Bài : Vẽ hình + Ghi GT-KL +0,5đ Ta có MB = MC ( gt) , ME // AC => E trung điểm AB ( đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác ) +0,5đ MB = MC ( gt) , MF // AB tam giác ) + 0,5đ F trung điểm AC ( đường thẳng qua trung điểm cạnh EF đường trung bình tam giác ABC EF // BC Vậy tứ giác BCEF hình thang +0,5đ Mặt khác góc B = góc C ( tam giác ABC cân – gt) Tứ giác BCEF hình thang cân +0,5đ Bài 2: Vẽ hình + Ghi GT + KL đúng: + 0,5đ a/ chứng minh tứ giác có cặp cạnh đối song song ( gt) nên AEGF hình bình hành +0,5đ tứ giác có góc A = 900 ( gt) +0,5đ Vậy AEGF hình chữ nhật +0,5đ b/ GF // AB FI // EB +0,5đ EI // BF (gt) BEIF hình bình hành ( cặp cạnh đối // ) +0,5đ c/ Vì AF = FC , GB = GC ( gt) GF = BE = 1/2 AB GF // AB mà AB GF đường trung bình tam giác ABC GF = FI ( FI = BE BEIF hình bình hành) +0,5đ AC GI AC F +0,5đ Vậy AGCI hình thoi ( hai đ/chéo vuông góc trung điểm đường ) +0,5đ d/ Để AGCI hình vuông AC = GI mà GI = 2GF = EB = AB +0.5đ Vậy AGCI hình vuông AC = AB Tam giác ABC vuông cân A +0,5đ LƯU Ý: HS trình bày cách khác điểm tối đa theo điểm thành phần trên! ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2015-2016 MÔN: HÌNH HỌC - LỚP Thời gian: 60 phút Bài 1: (4 điểm) Cho hình vẽ a) Tính độ dài đoạn AM; AN (2 điểm) b) Tính chu vi diện tích tam giác AMN (2 điểm) Bài 2: (3 điểm) Cho hình vẽ Tính độ dài x, y ??? Hình Hình Bài 3:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông A M,N,P trung điểm AB, AC, BC a) Chứng minh : Tứ giác BMNP hình bình hành b) Chứng minh : Tứ giác AMPN hình chữ nhật c) Vẽ Q đối xứng với P qua N, R đối xứng với P qua M Chứng minh R,A,Q thẳng hàng ———Hết———– ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC LỚP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: TOÁN_ HÌNH HỌC LỚP Thời gian: 45 phút Bài 1: (3 điểm) Điền dấu "x" vào ô thích hợp Câu Nội dung Hình chữ nhật hình bình hành có góc vuông Tứ giác có hai đường chéo hình thang cân Hình bình hành hình thang có hai cạnh bên song song Hình thang có hai cạnh bên hình thang cân Hình thang có hai đường chéo hình thang cân Trong hình chữ nhật, giao điểm hai đường chéo cách đỉnh hình Đúng Sai chữ nhật Bài 2: ( điểm) Vẽ hình thang cân ABCD (AB // CD), đường trung bình MN hình thang cân Gọi E F trung điểm AB CD Xác định điểm đối xứng điểm A, N, C qua EF Bài 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC Gọi M N trung điểm AB AC a) Hỏi tứ giác BMNC hình gì? Tại sao? b) Trên tia đối tia NM xác định điểm E cho NE = NM Tứ giác AECM hình gì? Vì sao? c) Tam giác ABC phải có điều kiện tứ giác AECM hình chữ nhật? TRƯỜNG THCS ………… KIỂM TRA CHƯƠNG I NĂM 2015-2016 Họ-tên:…………………… MÔN: HÌNH HỌC – LỚP Thời Gian: 45 Phút Lớp:……………………… Đề: A.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu 1: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô trống thích hợp Câu Nội dung Đúng a Hình thang có hai cạnh bên hình thang cân b Hình thang có góc vuông hình chữ nhật c Tam giác cân hình có trục đối xứng d Tứ giác có hai đường chéo vuông góc hình thoi sai Câu 2: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết 1/ Đường chéo hình vuông dm Cạnh hình vuông bằng: A 1dm B dm C dm D dm D 2/ Hình vuông có cạnh đường chéo hình vuông là: A.4 B C.8 3/ Một hình thang cân có cặp góc đối là: 1050 650 Cặp góc đối lại hình thang là: A 750 ; 1050 B 1250 ; 750 C 1150 ; 750 D 1150 ; 650 4/ Trong hình sau, hình tâm đối xứng là: A Hình vuông B Hình thoi C Hình bình hành D Hình thang cân 5/ Một tam giác có độ dài cạnh 12,5 cm Độ dài đường trung bình tam giác là: A 37,5cm B 6,3cm C 6,25cm D 12,5cm 6/ Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm Độ dài đường trung bình hình thang là: A 10cm B TỰ LUẬN : (6điểm) B 5cm C 10 cm D cm Bài 1: (4điểm) Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB, Aˆ = 600 Gọi E , F trung điểm BC AD a) Chứng minh AE  BF b) Chứng minh tứ giác BFDC hình thang cân c) Lấy M đối xứng A qua B Chứng minh tứ giác BMCD hình chữ nhật ,suy M,E,D thẳng hàng Bài 2: (4điểm) Cho tam giác ABC có AB = 6cm , AC = 8cm , BC = 10cm Gọi AM trung tuyến tam giác a/ Tính độ dài AM b/ Kẻ MD  AB , ME  AC Tứ giác ADME có dạng đặc biệt nào? c/ Tứ giác DECB có dạng đặc biệt nào? ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I A.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: ( 1điểm) Mỗi câu trả lời cho 0,25điểm a.S b S c Đ d S Câu 2: ( 3điểm) Mỗi câu trả lời cho 0,5điểm C ; B ; C ; D ; C ; B B TỰ LUẬN : (6điểm) Bài 2: ( 4điểm ) a/ Vẽ hình xác - Chứng minh  ABC vuông - Tính AM = BC 10   5cm 2 ( 0,5 điểm) A ( 0,5 điểm) ( 0,5 điểm) b/ Chứng minh ADME hình chữ nhật c/ Chứng minh DECB hình thang E D ( 1điểm) B ( 1,5 điểm) ( * Chú ý: Mọi cách làm khác cho điểm tối đa câu ) M C TRƯỜNG THCS LẬP LỄ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: ĐẠI SỐ Thời gian: 45 phút Bài 1(2,5 điểm): 1) Làm tính nhân: a, 2x2y ( 3xy2 – 5y) b, (2x – 3)(x2 + 2x – 4) 2) Rút gọn ( x – 1)2 – ( x + 4)(x – 4) Bài 2(4,điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a, x2 – 3xy b, (x + 5)2 – c, xy + xz – 2y – 2z d, 4x3 + 8x2y + 4xy2 – 16x Bài ( 2điểm): Tìm x a, 3(2x – 4) + 15 = -11 b, x(x+2) – 3x-6 = Bài 4: (1,5điểm)Cho đa thức sau: A = x3 + 4x2 + 3x – 7; B=x+4 a, Tính A : B b, Tìm x Z để giá trị biểu thức A chia hết cho giá trị biểu thức B ——- hết —– ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA Bài 1: a) 2x2y ( 3xy2 – 5y) = 6x3y3 – 10x2y2 (0, đ) b) (2x – 3)(x2 + 2x – 4) = 2x3 + 4x2 – 8x – 3x2 – 6x + 12 = 2x3 + x2 – 14x + 12 (0, đ) c) ( x – 1)2 – ( x + 4)(x – 4) = x2 -2x+1 – ( x2 -16) = x2 – 2x+1 – x2 +16 = – 2x +17 (1,0 đ) Bài 2: a) x2 – 3xy = x (x – 3y) (1,0 đ) b) (x + 5)2 – = (x + 5)2 – 32 (0,25 đ) [(x + 5) -3)][(x+5) +3] (0, đ) = (x + 2) ( x + 8) (0,25đ) c) xy + xz – 2y – 2z = (xy + xz) – (2y + 2z) (0,25 đ) = x (y + z) – (y + z ) (0,25đ) = ( y + z )(x – 2) (0, đ) d) 4x3 + 8x2y + 4xy2 – 16x = 4x ( x2 + 2xy+ y2 – 4) (0,25 đ) = 4x[x2 +2xy + y2) – 22] = 4x[(x+ y)2 – 22] (0,25 đ) =4x [(x + y) -2][(x + y) + 2] = 4x (x +y -2)(x+y+2) (0,25 đ) Bài 3: a)3(2x – 4) + 15 = -11 3(2x-4) = 36 (0, đ) x=8 (0, đ) b) x(x+2) – 3x-6 = (x +2)(x-3) = (0, đ) x {-2;3} (0, đ) Bài 4: a) Thực phép chia tim kết quả: x3 + 4x2 + 3x – = (x + 4)(x2 + 3) -19 (0,75 đ) b) Với x Z x2 + Z (0,25 đ) => x3 + 4x2 + 3x – chia hết cho x + x + => x + => x Ư(19) {±1; ±19} {-3;-5;15;-23} Vậy x3 + 4x2 + 3x – chia hết cho x + x {-3;-5;15;-23} PHÒNG GD&ĐT LẠC DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG TRƯỜNG THCS XÃ LÁT NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: HÌNH HỌC Thời gian 45’ I TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Cho đoạn thẳng AB = 20cm, CD = 30cm Tỉ số hai đoạn thẳng AB CD là: A B C 20 D 30 D AB DC  DB BC A Câu 2: Cho AD đường phân giác tam giác ABC thì: A AB DC  AC DB B AB DB  AC DC C AB DC  DB AC B D C Câu 3: Chọn câu sai theo hình bên : A/ C/ DM DN  DE NF B/ DM DN  ME NF DM DN  DE DF D/ MN // EF A Câu 4: Độ dài x hình vẽ là: (DE // BC) A B C.7 D  DFE C C ABC S B  ABC S S S Câu 6: Cho ABC  DEF E B Câu 5: Nếu hai tam giác ABC DEF có A  D C  E : A  CAB x D  DEF  DFE A’B’C’ hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = cm Vậy hai tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng k là: A D  CBA B C.2 D 18 A II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu : (2 điểm) M B N C Cho hình vẽ, biết: AB = 5cm; AC = 10cm AM = 3cm; AN = 6cm a Tính tỉ số AM AN AB AC b Chứng tỏ: MN // BC Câu 8: (2 điểm) Cho tam giác ABC có AD đường phân giác Biết AB = 15cm; AC = 21cm; BD = 5cm Tính độ dài đoạn thẳng DC BC Câu 9: (3 điểm)Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH a) Chứng minh hệ thức AB2= HB.BC b) Tính BC, BH biết AB = 6; AC = ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Câu Đáp án A B A D B C Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm a) -Tính tỉ số 0,5 0,5 b)- Chỉ tỉ số - Kết luận song song theo định lí talet đảo 0,5 0,5 - Vẽ hình 0,25 - Ghi tính chất đường phân giác 1,0 - Tính CD 0,5 - Tính CB 0,25 a) - Vẽ hình 0,5 - Chứng minh tam giác ABC đồng dạng HBA 1,0 - Suy hệ thức 0,5 b) Tính BC Tính BH 0,5 0,5 [...]... thẳng hàng ———Hết———– ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TOÁN_ HÌNH HỌC LỚP 8 Thời gian: 45 phút Bài 1: (3 điểm) Điền dấu "x" vào ô thích hợp Câu Nội dung 1 Hình chữ nhật là một hình bình hành có một góc vuông 2 Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là một hình thang cân 3 Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên song song 4 Hình thang có hai cạnh bên bằng... thang đó là: A 10 cm B 5cm C 10 cm D √5cm 4/ Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là: A Hình vuông B Hình thang cân C Hình bình hành D Hình chữ nhật 5/ Một hình thang có một cặp góc đối là: 12 50 và 650 Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là: A 10 50 ; 450 B 10 50 ; 650 C 11 50 ; 550 D 11 50 ; 650 6/ Cho tứ giác ABCD, có A 10 00 , B 15 00, A = 80 0; B =12 00, C 11 00, D = 500... phải có điều kiện gì thì tứ giác AECM là hình chữ nhật? TRƯỜNG THCS ………… KIỂM TRA CHƯƠNG I NĂM 2 015 -2 016 Họ-tên:…………………… MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 8 Thời Gian: 45 Phút Lớp: ……………………… Đề: A.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu 1: (1 iểm) Điền dấu “X” vào ô trống thích hợp Câu Nội dung Đúng a Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân b Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật c Tam giác cân là hình có trục... ABCD, có A 10 00 , B 15 00, A = 80 0; B =12 00, C 11 00, D = 500 Số đo góc C là? D 11 50 7/ Góc kề 1 cạnh bên hình thang có số đo 750, góc kề còn lại của cạnh bên đó là: A 85 0 B 950 C 10 50 D 11 50 8/ Độ dài hai đường chéo hình thoi là 16 cm và 12 cm Độ dài cạnh của hình thoi đó là: A 7cm, B 8cm, C 9cm, D 10 cm II/TỰ LUẬN (8 ) Bài 1: ( 2,5 đ) Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, Từ M kẻ các đường... nhật c/ Chứng minh được DECB là hình thang E D ( 1 iểm) B ( 1, 5 điểm) ( * Chú ý: Mọi cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa của câu đó ) M C TRƯỜNG THCS LẬP LỄ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2 015 – 2 016 MÔN: ĐẠI SỐ 8 Thời gian: 45 phút Bài 1( 2,5 điểm): 1) Làm tính nhân: a, 2x2y ( 3xy2 – 5y) b, (2x – 3)(x2 + 2x – 4) 2) Rút gọn ( x – 1) 2 – ( x + 4)(x – 4) Bài 2(4,điểm): Phân tích các... 4x3 + 8x2y + 4xy2 – 16 x Bài 3 ( 2điểm): Tìm x a, 3(2x – 4) + 15 = -11 b, x(x+2) – 3x-6 = 0 Bài 4: (1, 5điểm)Cho các đa thức sau: A = x3 + 4x2 + 3x – 7; B=x+4 a, Tính A : B b, Tìm x Z để giá trị biểu thức A chia hết cho giá trị biểu thức B ——- hết —– ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA Bài 1: a) 2x2y ( 3xy2 – 5y) = 6x3y3 – 10 x2y2 (0, 5 đ) b) (2x – 3)(x2 + 2x – 4) = 2x3 + 4x2 – 8x – 3x2 – 6x + 12 = 2x3... LƯU Ý: HS trình bày cách khác đúng được điểm tối đa theo điểm thành phần trên! ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2 015 -2 016 MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 8 Thời gian: 60 phút Bài 1: (4 điểm) Cho hình vẽ a) Tính độ dài đoạn AM; AN (2 điểm) b) Tính chu vi và diện tích tam giác AMN (2 điểm) Bài 2: (3 điểm) Cho hình vẽ Tính độ dài x, y ??? Hình 1 Hình 2 Bài 3:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A M,N,P lần lượt là trung điểm... x2 – 14 x + 12 (0, 5 đ) c) ( x – 1) 2 – ( x + 4)(x – 4) = x2 -2x +1 – ( x2 -16 ) = x2 – 2x +1 – x2 +16 = – 2x +17 (1, 0 đ) Bài 2: a) x2 – 3xy = x (x – 3y) (1, 0 đ) b) (x + 5)2 – 9 = (x + 5)2 – 32 (0,25 đ) [(x + 5) -3)][(x+5) +3] (0, 5 đ) = (x + 2) ( x + 8) (0,25đ) c) xy + xz – 2y – 2z = (xy + xz) – (2y + 2z) (0,25 đ) = x (y + z) – 2 (y + z ) (0,25đ) = ( y + z )(x – 2) (0, 5 đ) d) 4x3 + 8x2y + 4xy2 – 16 x =... 10 50 B 12 50 ; 750 C 11 50 ; 750 D 11 50 ; 650 4/ Trong các hình sau, hình không có tâm đối xứng là: A Hình vuông B Hình thoi C Hình bình hành D Hình thang cân 5/ Một tam giác đều có độ dài cạnh bằng 12 ,5 cm Độ dài đường trung bình của tam giác đó là: A 37,5cm B 6,3cm C 6,25cm D 12 ,5cm 6/ Một hình thang có đáy lớn dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm Độ dài đường trung bình của hình thang đó là: A 10 cm B... giác ADME có dạng đặc biệt nào? c/ Tứ giác DECB có dạng đặc biệt nào? ĐÁP ÁN KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG I A.TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: ( 1 iểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25điểm a.S b S c Đ d S Câu 2: ( 3điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5điểm 1 C ; 2 B ; 3 C ; 4 D ; 5 C ; 6 B B TỰ LUẬN : (6điểm) Bài 2: ( 4điểm ) a/ Vẽ hình đúng chính xác - Chứng minh được  ABC vuông - Tính được AM = BC 10   5cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 năm 20152016( có đáp án), Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 năm 20152016( có đáp án), Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 8 năm 20152016( có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay