Tổng hợp đề thi học kì môn Vật lý lớp 6 năm 20152016

27 447 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 17:01

1. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20152016 – TRƯỜNGPTDT NỘI TRÚ NINH SƠN2. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20152016 – TRƯỜNGTHCS LONG HOA3. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20152016 – TRƯỜNGTHCS VÕ THỊ SÁU4. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20152016 – TRƯỜNGTHCS PHỐ VĂN5. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 201520166. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20152016 – PHÒNGGDĐT NINH HÒA7. ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP 6 NĂM 20 TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS LONG HOA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS PHỐ VĂN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS THƯỢNG THÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH SỞ GD –ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút A Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời câu sau: Câu Trong số liệu đây, số liệu khối lượng hàng hoá? A Trên nhãn chai nước khoáng có ghi: 330ml B Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén C Ở số hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99 D Trên vỏi túi xà phòng bột có ghi: Khối lượng tịnh 1kg Câu Lực lực lực đàn hồi? A Lực mà cần cẩu tác dụng vào thùng hàng để đưa thùng hàng lên cao B Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm C Lực mà nam châm tác dụng lên vật sắt D Lực khung tên làm mũi tên bay vào không trung Câu Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc đây? A Kéo cờ lên đỉnh cột cờ B Đưa thùng hàng lên xe ô tô C Đưa thùng nước từ giếng lên D Đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao theo phương thẳng đứng Câu Khi bóng đập vào tường lực mà tường tác dụng lên bóng A Chỉ làm biến đổi chuyển động bóng B Chỉ làm biến dạng bóng C Chông làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động bóng D Vừa làm biến dạng bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động bóng Câu Một nặng có trọng lượng 0,1N Khối lượng nặng A 1000g B.100g C 10g D 1g Câu Đơn vị khối lượng riêng A kg/m2 B kg/m C kg/m3 D kg.m3 B TỰ LUẬN: Viết câu trả lời lời giải cho câu sau Câu Mô tả tượng xảy treo vật vào đầu lò xo gắn cố định vào giá thí nghiệm? Câu Phát biểu viết công thức tính khối lượng riêng? nêu rõ ký hiệu, đơn vị đại lượng có công thức Câu Cho bảng khối lượng riêng số chất sau Chất Khối lượng riêng Chất Khối lượng riêng 3 (kg/m ) (kg/m ) Nhôm 2700 Thủy ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Chì 11300 Xăng 700 Hãy tính: a Khối lượng trọng lượng khối nhôm tích 60dm3? b Khối lượng 0,5 lít xăng? Câu 10 Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? Lấy ví dụ minh họa ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đáp án Điểm A TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Câu 1: D 0.5 đ Câu 2: D 0.5 đ Câu 3: B 0.5 đ Câu 4: D 0.5 đ Câu 5: C 0.5 đ Câu 6: C B TỰ LUẬN: 0.5 đ (7điểm) Câu Vật treo vào lò xo chịu lực hút Trái Đất theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống nên dịch chuyển phía mặt đất kéo lò xo giãn Lò xo bị biến dạng sinh lực đàn hồi có phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, đặt vào vật kéo vật lên Khi độ lớn lực đàn hồi trọng lượng vật vật không thay đổi vận tốc (đứng yên) 1.5 đ Câu 0.5 đ - Khối lượng riêng chất đo khối lượng mét khối chất - Công thức tính khối lượng riêng: D  m , đó, D khối lượng V 1đ riêng chất cấu tạo nên vật, đơn vị đo kg/m3; m khối lượng vật, đơn vị đo kg; V thể tích vật, đơn vị đo m3 Câu 9: Dựa vào bảng khối lượng riêng ta thấy: khối lượng riêng nhôm D1 = 2700kg/m3 khối lượng riêng xăng D2 = 700kg/m3 0.5 đ a Khối lượng khối nhôm m1 = D1.V1 = 2700.0,06 = 162 kg 0.75 đ Trọng lượng khối nhôm P = 10m1 = 162.10 = 1620 N 0.75 đ b Khối lượng 0,5 lít xăng là: m2 = V2.D2 = 700.0,0005 = 0,35 kg Câu 10 1đ 0.5đ - Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao hay xuống thấp mặt phẳng nghiêng có tác dụng thay đổi hướng độ lớn lực tác dụng - Nêu ví dụ minh họa tác dụng dụng mặt phẳng nghiêng, chẳng hạn như: Trong thực tế, thùng dầu nặng từ khoảng 100 kg đến 200 kg Với khối lượng vậy, người công nhân nhấc chúng lên sàn xe ôtô Nhưng sử dụng mặt phẳng nghiêng, người công nhân dễ dàng lăn chúng lên sàn xe 0.5đ PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG TRƯỜNG THCS LONG HÒA ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: LÝ- LỚP Thời gian: 60 phút A Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời câu sau: Câu Giới hạn đo bình chia độ A giá trị lớn ghi bình B giá trị hai vạch chia bình C thể tích chất lỏng mà bình đo D giá trị hai vạch chia liên tiếp bình Câu Lực lực lực đàn hồi? A Lực mà cần cẩu tác dụng vào thùng hàng để đưa thùng hàng lên cao B Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm C Lực mà nam châm tác dụng lên vật sắt D Lực cung tên làm mũi tên bay vào không trung Câu Cho bình chia độ hình vẽ Giới hạn đo độ chia nhỏ 200 cm3 bình A 200 cm3 cm3 100 cm3 3 B 100 cm cm C 200 cm3 10 cm3 cm3 3 Hình D 100 cm cm Câu Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 45cm3 nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 92cm3 Thể tích đá A 92cm3 B 27cm3 C 47cm3 D 187cm3 Câu Một nặng có trọng lượng 0,1N Khối lượng nặng A 1000g B.100g C 10g D 1g Câu Trọng lượng vật A lực đẩy vật tác dụng lên Trái đất B lực hút Trái đất tác dụng lên vật C lực hút vật tác dụng lên vật D lực đẩy Trái đất tác dụng lên vật B TỰ LUẬN: Câu : Mô tả tượng xảy treo vật vào đầu lò xo gắn cố định vào giá thí nghiệm? Câu : Phát biểu viết công thức tính khối lượng riêng? nêu rõ ký hiệu, đơn vị đại lượng có công thức Câu : Cho bảng khối lượng riêng số chất sau Chất Khối lượng riêng Chất Khối lượng riêng 3 (kg/m ) (kg/m ) Nhôm 2700 Thủy ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Chì 11300 Xăng 700 Hãy tính: a Khối lượng khối nhôm tích 60dm3? b Trọng lượng khối nhôm? Câu 4: Trong thực tế dùng mặt phẳng nghiêng có tác dụng gì? Lấy ví dụ minh họa ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đáp án A TRẮC NGHIỆM: Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: B B TỰ LUẬN: Câu Vật treo vào lò xo chịu lực hút Trái Đất theo phương thẳng đứng, chiều từ xuống nên dịch chuyển phía mặt đất kéo lò xo giãn Lò xo bị biến dạng sinh lực đàn hồi có phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, đặt vào vật kéo vật lên Khi độ lớn lực đàn hồi trọng lượng vật vật không thay đổi vận tốc (đứng yên) Câu - Khối lượng riêng chất đo khối lượng mét khối chất - Công thức tính khối lượng riêng: D  m , đó, D khối lượng V riêng chất cấu tạo nên vật, đơn vị đo kg/m3; m khối lượng vật, đơn vị đo kg; V thể tích vật, đơn vị đo m3 Câu 9: Dựa vào bảng khối lượng riêng ta thấy: khối lượng riêng nhôm D1 = 2700kg/m3 a Khối lượng khối nhôm m1 = D1.V1 = 2700.0,06 = 162 kg b Trọng lượng khối nhôm P = 10m1 = 162.10 = 1620 N Câu 10 - Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao hay xuống thấp - Tác dụng thay đổi hướng độ lớn lực tác dụng - Trong thực tế, thùng dầu nặng từ khoảng 100 kg đến 200 kg Với khối lượng vậy, người công nhân nhấc chúng lên sàn xe ôtô Nhưng sử dụng mặt phẳng nghiêng, người công nhân dễ dàng lăn chúng lên sàn xe Điểm (3 điểm) 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ (7 điểm) 1.5 đ 0.5 đ 1đ 0.5 đ 0.75 đ 0.75 đ 1đ 1đ ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THCS PHỔ VĂN MÔN: VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I/ Trắc nghiệm: (4đ) Chọn ý câu sau đây: Câu 1: Ròng rọc động máy đơn giản, giúp thực công việc dễ dàng Dùng ròng rọc động ta lợi gì? A Lợi cường độ lực C Lợi hướng lực B Lợi đường D Lợi lực đường Câu 2: Hơ nóng vòng kim loại lửa đèn cồn Sau thời gian tượng xảy ra? A Khối lượng vòng tăng B Trọng lượng vòng tăng C Thể tích vòng tăng D Cả trọng lượng thể tích vòng tăng Câu 3: Khi xây cầu, thông thường đầu cầu người ta cho gối lên lăn Hãy giải thích cách làm đó: A Để dễ dàng tu sửa cầu C Để tạo thẩm mĩ B Để tránh tác hại dãn nở nhiệt D Vì ba lí Câu 4: Khi nhiệt độ thay đổi, trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì: A Bê tông thép không bị nở nhiệt C Bê tông nở nhiệt thép B Bê tông nở nhiệt thép D Bê tông thép nở nhiệt Câu 5: Hai cốc thủy tinh chồng lên bị khít lại, muốn tách rời hai cốc ra, ta làm cách cách sau: A Ngâm cốc vào nước nóng,cốc vào nước lạnh B Ngâm hai cốc vào nước nóng C Ngâm cốc vào nước lạnh, cốc vào nước nóng D Ngâm hai cốc vào nước lạnh Câu 6: Băng kép hoạt động dựa tượng: A Chất rắn nở nóng lên C Chất rắn co dãn nhiệt chất lỏng B Chất rắn co lại lạnh D Các chất rắn khác co dãn nhiệt khác Câu 7: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: A Các chất co dãn…(1)……….mà bị ngăn cản gây ra…(2)……………… B Trong nhiệt giai Xen-xi út nhiệt độ nước đá tan là…(3)……và nước sôi là…(4)……… Câu 8: Ghép nội dung cột bên trái tương ứng với nội dung cột bên phải: A Nhiệt kế rượu dùng để đo: a Nhiệt độ thể B Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo: b Nhiệt độ khí c Nhiệt độ lò luyện kim hoạt động d Nhiệt độ vật phòng thí nghiệm II/ Tự luận: (6đ) Câu 1: Khi nung nóng lượng chất rắn khối lượng riêng tăng hay giảm? Tại sao? Câu 2: Tại rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày cốc dễ vỡ rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng Câu 3: Khi nhiệt độ tăng thêm 10C độ dài dây đồng dài 1m tăng thêm 0,015mm Nếu tăng độ dài nở nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu độ tăng nhiệt độ vật dây điện đồng dài 40m nhiệt độ 500C có độ dài bao nhiêu? Câu Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 100 Thể tích đá bao nhiêu? A 55cm3 C 45cm3 B 100cm3 D 155cm3 Câu Lực gây tác dụng đây? A Chỉ làm cho vật đứng yên phải chuyển động B Chỉ làm cho vật chuyển động phải dừng lại C Chỉ làm cho vật biến dạng D Có thể gây tất tác dụng nêu Câu Lực sau lực đàn hồi ? A Lực nam châm hút đinh sắt B Lực dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn C Lực hút Trái Đất D Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy Câu Lực sau trọng lực? A Lực làm cho nước mưa rơi xuống B Lực tác dụng lên vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn C Lực tác dụng vào viên phấn viên phấn buông khỏi tay cầm D Lực nam châm tác dụng vào bi sắt Câu Đơn vị lực gì? A Kilôgam (kg) B Niutơn mét khối (N/m3) C Niutơn (N) D Kilôgam mét khối (kg/m3) Câu Hai lực cân có đặc điểm đây? A Cùng phương, chiều, mạnh B Cùng phương, chiều, mạnh khác C Cùng phương, ngược chiều, mạnh D Khác phương, khác chiều, mạnh Câu 10 Cặp lực hai lực cân ? A Lực mà hai em bé đẩy vào hai bên cánh c?a, làm cánh cửa quay B Lực lực sĩ gi? tạ ? trờn cao trọng lực tác dụng lên tạ C Lực người kéo dãn dây lò xo lực mà dây lò xo kéo lại tay người D Lực vật nặng treo vào dây tác dụng lên dây lực dây tác dụng lên vật Câu 11 Trên vỏ hộp sữa bột có ghi 450gam Số cho biết A khối lượng hộp sữa B trọng lượng hộp sữa C trọng lượng sữa hộp D khối lượng sữa hộp Câu 12 Một vật khối lượng 250 g, có trọng lượng bao nhiêu? A 250 N C 25 N B 2,5 N D 2005 N Câu 13 Công thức tính khối lượng riêng m C D = mV A D = V P B D = V D D = V m Câu 14 Đơn vị khối lượng riêng C kg/m3 A kg/m2 B kg/m D kg.m3 Câu 15 Nếu sữa hộp sữa có khối lượng tịnh 397 gam thể tích 0,314 lít trọng lượng riêng sữa bao nhiêu? A 1,264 N/ m3 C 12 643 N/ m3 B 0,791 N/ m3 D 1264 N/ m3 Câu 16 Người thợ xây đứng cao dùng dây kéo bao xi măng lên Khi lực kéo người thợ có phương, chiều nào? A Lực kéo phương, chiều với trọng lực B Lực kéo khác phương, khác chiều với trọng lực C Lực kéo chiều khác phương với trọng lực D Lực kéo phương ngược chiều với trọng lực Câu 17 Muốn đo khối lượng riêng sỏi, cần dùng dụng cụ đo đây? A Chỉ cần dùng cân bình tràn không chia độ B Chỉ cần dùng cân bình chia độ C Chỉ cần dùng lực kế cân D Chỉ cần dùng bình chia độ bình tràn Câu 18 Để đưa thùng đựng dầu lên xe tải, người dùng ván làm mặt phẳng nghiêng Hỏi ván dài nhất? Biết với ván người đẩy thùng dầu với lực nhỏ tương ứng là: F1=1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4=1200N A Tấm ván C Tấm ván B Tấm ván D Tấm ván Câu 19 Dụng cụ sau ứng dụng đòn bẩy? A Cái kéo C Cái cưa B Cái kìm D Cái mở nút chai Câu 20 Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng vật cần nâng tác dụng vào điểm O1 đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 đòn bẩy, dùng đòn bẩy lợi lực trường hợp đây? (Chú ý: Câu có phương án lựa chọn) A Khoảng cách OO1 > OO2; B Khoảng cách OO1 = OO2; C Khoảng cách OO1 < OO2 II Tự luận Câu 21 Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng đá với dụng cụ sau đây: - Cân cân; - Bình chia độ có kích thước nhỏ đá ; - Bình tràn có kích thước lớn đá; - Chậu đựng nước; - Nước PHÒNG GD&ĐT HÀ QUẢNG TRƯỜNG THCS THƯỢNG THÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45’ Câu (3 điểm) Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, muốn lực kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật phải thõa mãn điều kiện gì? Nêu loại máy đơn giản học? Câu (3 điểm) a) Thế nóng chảy? Nêu đặc điểm nhiệt độ trình nóng chảy chất rắn? b) So sánh nở nhiệt chất rắn ,chất lỏng chất khí? Câu3 (3 điểm) a)Thế bay hơi? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? b) Tại vào mùa nóng rụng ?Tại vùng sa mạc thường có dạng hình gai? Câu 4: (1 điểm) Tính oC oF nhiệt độ sau: a 37oC = … oF b 86oF = … oC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Điểm - Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật nặng lên cao muốn lục kéo vật lên nhỏ trọng lượng vật ta làm giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng 2đ - Các máy đơn giản gồm: Đòn bẩy, ròng rọc, mặt phẳng nghiêng 1đ a) Sự nóng chảy chuyển từ thể rắn sang thể lỏng Đặc điểm nhiệt độ trình nóng chảy chất rắn:  Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy  Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác  Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi b) So sánh: Chất khí nở nhiệt nhiếu chất lỏng.chất lỏng nở ta nhiệt nhiều chất rắn a) Sự bay chuyển từ thể lỏng sang thể Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng b) Giải thích: Cây rụng vào mùa nắng để hạn chế bay nước Ở vùng sa mạc thường có dạng hình gai để giảm diện tích thoát nước a 37oC = 0oC + 37oC 1 b 86oF = (86oF – 32oF) : 1,8 = 32oF + 37 1,8oF = 54oF : 1,8 = 32oF + 66,6oF = 98,6oF = 30oC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: VẬT LÝ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không tính thời gian phát đề) BẢN CHÍNH Câu 1: (2,00 điểm) a Giới hạn đo (GHĐ) thước gì? Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước gì? b Khi quan sát thước mét, học sinh cho biết số lớn ghi thước 30, số số thước có khoảng chia nhau, đơn vị ghi thước Xentimet Hãy xác định GHĐ ĐCNN thước Câu 2: (2,00 điểm) a Có hai vật sau: bi ve, viên gạch ống Ta dùng bình chia độ để đo thể tích vật vật trên? Vì sao? b Khi nhà cao đường vào nhà, để dắt xe máy từ đường vào nhà cách dễ dàng, ta thường dùng loại máy đơn giản nào? Em nêu trường hợp khác có dùng loại máy đơn giản Câu 3: (2,00 điểm) Trọng lực gì? Em cho biết phương chiều trọng lực? Câu 4: (2,00 điểm) Nhà bạn Hùng có thùng đựng nước Bố bạn Hùng cho biết: Nếu thùng đựng đầy nước thể tích nước 2m3 khối lượng nước Em tính khối lượng riêng trọng lượng riêng nước chứa thùng giúp bạn Hùng? Câu 5: (2,00 điểm) a Hãy kể tên vật có tính chất đàn hồi mà em biết b Một bạn học sinh nói: dùng lực kế lò xo để xác định khối lượng nặng Vậy theo em bạn làm nào? Áp dụng: Lực kế 3,8N nặng có khối lượng bao nhiêu? -HẾT (Đề có trang, giám thị không giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2015-2016 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ (chỉ trừ lần cho loại đơn vị) - Mọi cách giải khác chất vật lý cho điểm tối đa Câu hỏi Câu (2,00 điểm) Câu (2,00 điểm) Câu 3: (2,00 điểm) Câu 4: (2,00 điểm) Câu 5: (2,00 điểm) Nội dung trả lời a - Giới hạn đo (GHĐ) thước độ dài lớn ghi thước - Độ chia nhỏ (ĐCNN) thước độ dài vạch chia liên tiếp thước b GHĐ thước 30cm, ĐCNN thước 0,2cm a - Ta dùng bình chia độ để đo thể tích bi ve - Vì: bi ve không bị thấm nước bỏ lọt vào bình chia độ b - Loại máy đơn giản thường dùng mặt phẳng nghiêng - Học sinh nêu trường hợp khác có dùng mặt phẳng nghiêng - Trọng lực lực hút trái đất - Trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía trái đất Khối lượng riêng nước: D = m/V = 2000/2 = 1000kg/m3 Trọng lượng riêng nước: d = 10xD = 10x1000 = 10000N/m3 a Học sinh kể tên vật 0,25 điểm b Dùng lực kế xác định trọng lượng vật: P=10m Suy ra: m=P/10 P=3,8N => m=0,38kg = 380 g Điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 1,00 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU MÔN: VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Thời gian 10 phút Chọn phương án câu sau đây: Câu 1: Trên hộp mứt Tết có ghi 450g Số chỉ: a Sức nặng hộp mứt b Thể tích hộp mứt c Khối lượng mứt chứa hộp d Sức nặng khối lượng hộp mứt Câu 2: Dụng cụ đo độ dài là: a Ca đong có ghi sẵn dung tích b Bình chia độ c Thước cuộn d Lực kế Câu 3: Người ta dùng bình chia độ ghi tới cm3 chứa 45 cm3 nước để đo thể tích đá Khi thả đá vào bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 92cm3 Thể tích đá a 27cm3 b 47cm3 c 92cm3 d 187cm3 Câu 4: Dụng cụ không đo thể tích chất lỏng là: a Ca đong có ghi sẵn dung tích b Bình chia độ c Xi lanh có ghi sẵn dung tích d Bình tràn Câu 5: Khi vợt đập vào bóng lực mà vật tác dụng lên bóng gây kết gì? a Chỉ làm biến đổi chuyển động b Chỉ làm biến dạng bóng bóng d Làm biến đổi chuyển động làm biến c Không gây tượng dạng bóng Câu 6: Đơn vị trọng lượng riêng gì? a N/m d N/m2 b N c kg/m II Tự luận (7,0 điểm) Thời gian 35 phút Câu 1: (1,0 điểm) Thế hai lực cân bằng? Câu 2: (2,0 điểm) Treo vật cố định lò xo hình vẽ a.Vật chịu tác dụng lực nào? b.Tại vật đứng yên? Câu 3: (4,0 điểm) Một cầu có khối lượng 4,5kg; thể tích 2dm3 Hãy tính: a Trọng lượng cầu? b Khối lượng riêng chất làm cầu? c Hãy cho biết cầu làm chất gì? d Nếu cầu khác làm chất tích 6dm3 trọng lượng bao nhiêu? Cho bảng khối lượng riêng số chất sau: Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Nhôm 2700 Thủy ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Chì 11300 Xăng 700 _ Hết _ PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU MÔN: VẬT LÝ – LỚP Thời gian:45 phút (không kể thời gian phát đề) I/ TỰ LUẬN: (7Đ-35 PHÚT) 1/Trên đỉnh cột cờ, người ta dùng loại ròng rọc để kéo cờ từ lên trên? Nêu tác dụng loại ròng rọc này? 2/Giải thích đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm? 3/Lấy vài cục nước đá từ tủ lạnh bỏ vào cốc thủy tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta thấy  Từ phút thứ đến phút thứ nhiệt độ nước đá tăng từ -6oC đến -3oC  Từ phút thứ đến phút thứ nhiệt độ nước đá tăng từ -3oC đến 0oC  Từ phút thứ đến phút thứ nhiệt độ nước đá 0oC  Từ phút thứ đến phút thứ 12 nhiệt độ nước tăng từ 0oC đến 6oC  Từ phút thứ 12 đến phút thứ 15 nhiệt độ nước tăng từ 6oCđến 12oC a.Hãy lập bảng theo dõi nhiệt độ nước đá theo thời gian? b.Vẽ đường biễu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian? 4/Vì chén nước để bàn thờ sau thời gian thấy cạn bớt đi? II/PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3Đ – 10 PHÚT) Chọn câu trả lời ghi vào giấy làm 1/ 1/Hệ thống ròng rọc hình có tác dụng sau đây? A.Đổi hướng lực kéo B.Giảm độ lớn lực kéo C.Thay đổi trọng lượng vật D Thay đổi hướng giảm độ lớn lực kéo 2/Khi nói nở nhiệt chất, câu kết luận là: A.Các chất rắn khác nhau, nở nhiệt khác B Các chất lỏng khác nhau, nở nhiệt giống C Các chất khí khác nhau, nở nhiệt khác D Các chất rắn khác nhau, nở nhiệt giống 3/Khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày mỏng khác nhau,cốc dễ vỡ hơn, sao? A Cốc thủy tinh mỏng,vì cốc giữ nhiệt nên dãn nở nhanh B Cốc thủy tinh mỏng,vì cốc tỏa nhiệt nhanh nên dãn nở nhiều C Cốc thủy tinh dày,vì cốc giữ nhiệt nhiều nên dãn nở nhiều D Cốc thủy tinh dày, cốc dãn nở không chênh lệch nhiệt thành thành cốc 4/Khi nói số nhiệt độ thường gặp,câu kết luận không là: A.Nhiệt độ nước đá đang tan 0oC B.Nhiệt độ nước sôi 100oC C Nhiệt độ phòng thường lấy 60oC D.Nhiệt độ thể người 37oC 5/Khi quan sát nóng chảy băng phiến, suốt thời gian nóng chảy thì: A.Nhiệt đội băng phiến tăng B.Nhiệt độ băng phiến giảm C.Nhiệt đội băng phiến không thay đổi D.Nhiệt độ băng phiến ban đầu tăng sau giảm 6/Khi nói đặc điểm nhiệt độ trình đông đặc, câu kết luận đúng? A.Nhiệt độ đông đặc lớn nhiệt độ nóng chảy B.Nhiệt độ đông đặc nhỏ nhiệt độ nóng chảy C Nhiệt độ đông đặc nhiệt độ nóng chảy D.Nhiệt độ đông đặc lớn nhiều nhiệt độ nóng chảy TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM 2015 – 2016 _ MÔN: VẬT LÍ – LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) A TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời cho câu sau Câu Ròng rọc động có tác dụng đây? A Đổi hướng lực kéo B Thay đổi trọng lượng vật C Giảm độ lớn lực kéo D Thay đổi hướng giảm độ lớn lực kéo Câu Dụng cụ ứng dụng đòn bẩy ? A Bập bênh B Búa nhổ đinh C kéo cắt giấy D Cân đồng hồ Câu Chiếc kéo cắt kim loại có tay cầm dài lưỡi kéo để A lợi lực B đổi hướng lực C làm kiểu cho đẹp D lợi lực đổi hướng Câu Chọn câu kết luận A Các chất rắn có đồng bị co dãn nhiệt B Các chất rắn có thép bị co dãn nhiệt C Các chất rắn có sắt bị co dãn nhiệt D Các chất rắn bị co dãn nhiệt Câu Dựa vào bảng bên xếp chất nở nhiệt từ nhiều tới sau đây, cách A Thủy ngân , dầu hỏa, rượu Rượu 58 cm3 B Rượu, dầu hỏa, thủy ngân Thủy ngân cm3 C Dầu hỏa, rượu, thủy ngân Dầu hỏa 55 cm3 D Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu Hiện tượng sau xảy nung nóng chất khí ? A Khối lượng chất khí tăng B Thể tích khí tăng C Khối lượng riêng chất khí tăng D Câu B, C Câu Chỗ tiếp nối đầu ray xe lửa có khoảng cách để: A Thanh ray dài nóng lên B Cho đẹp đường ray C Cho xe lửa dễ chạy D Không có tác dụng Câu Cho nhiệt kế hình bên Giới hạn đo nhiệt kế là: A Từ 00C đến 500C B Từ 200C đến 500C C Từ -200C đến 500C D Từ -200C đến 1200C Câu Trường hợp liên quan đến đông đặc? A Cục nước đá để nắng B Ngọn nến cháy C Ngọn nến vừa tắt D Ngọn đèn dầu cháy Câu 10 Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào A Nhiệt độ B Diện tích mặt thoáng C Gió D Cả ba yếu tố B TỰ LUẬN ( 5,0 điểm) Câu (1,5 đ) Nêu công dụng nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế, nhiệt kế rượu Câu (1,5 đ) Nêu đặc điểm nhiệt độ trình nóng chảy chất rắn Câu (2,0 đ) Lấy cục nước đá từ tủ lạnh bỏ vào cốc thủy tinh theo dõi nhiệt độ, người ta lập bảng theo dõi nhiệt độ nước đá theo thời gian sau: Thời gian ( phút) 12 15 Nhiệt độ ( C ) -6 -3 0 12 a) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b) Có tượng xảy nước đá từ phút thứ đến phút - Hết ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A./ TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Câu Đáp án Điểm C D A D B B A C C 10 D 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 B TỰ LUẬN ( 5,0 điểm) Câu Đáp án - Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ phòng thí nghiệm - Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ thể người - Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ không khí - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định, nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy -Nhiệt độ nóng chảy chất khác khác - Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi a) Vẽ đường biểu diễn Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1,5 Nhiệt độ ( 0C ) 12 3 Thời gian (phút) 12 15 -3 -6 ( Vẽ trục nhiệt độ 0,25 đ trục thời gian 0,25 đ Đúng đường biểu diễn 0,25 đ b) Từ phút thứ đến phút thứ nước đá nóng chảy 00C ( Mỗi ý 0,25 đ ) 0,5 [...]... b 86oF = (86oF – 32oF) : 1,8 = 32oF + 37 1,8oF = 54oF : 1,8 = 32oF + 66 ,6oF = 98,6oF = 30oC 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-20 16 MÔN: VẬT LÝ LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút (Không tính thời gian phát đề) BẢN CHÍNH Câu 1: (2,00 điểm) a Giới hạn đo (GHĐ) của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là gì? b Khi quan sát một cây thước mét, một học. .. Chậu đựng nước; - Nước 4 PHÒNG GD&ĐT HÀ QUẢNG TRƯỜNG THCS THƯỢNG THÔN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-20 16 MÔN: VẬT LÝ - LỚP 6 Thời gian làm bài: 45’ Câu 1 (3 điểm) Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao, muốn lực kéo vật lên càng nhỏ hơn trọng lượng của vật thì phải thõa mãn điều kiện gì? Nêu các loại máy cơ đơn giản đã học? Câu 2 (3 điểm) a) Thế nào là sự nóng chảy? Nêu đặc điểm về nhiệt... một số chất như sau: Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Chất Khối lượng riêng (kg/m3) Nhôm 2700 Thủy ngân 1 360 0 Sắt 7800 Nước 1000 Chì 11300 Xăng 700 _ Hết _ PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-20 16 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU MÔN: VẬT LÝ – LỚP 6 Thời gian:45 phút (không kể thời gian phát đề) I/ TỰ LUẬN: (7Đ-35 PHÚT) 1/Trên đỉnh cột cờ, người ta dùng loại ròng rọc nào để có thể kéo lá cờ từ... 10C là: 40 x 0,015 = 0 ,6 mm (0,5đ) - Tính được chiều dài của 60 m dây đồng tăng thêm khi nhiệt tăng thêm 500C là 0 ,6 x 50 = 30mm = 0,03m (0,5đ) - Vậy chiều dài của dây đồng khi ở nhiệt độ 500C là: 40 + 0,03 = 40,03 m (1đ) ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ I LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung §o l, V (4t) Khối lượng và lực (8t) Máy cơ ĐG (3t) Tổng Biết 1(1đ), 3(1đ)... m=0,38kg = 380 g Điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 1,00 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 1,00 điểm 0,50 điểm 0,50 điểm ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 20 16 TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU MÔN: VẬT LÝ – LỚP 6 Thời gian: 45 phút I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Thời gian 10 phút Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau đây: Câu 1: Trên một hộp mứt Tết có ghi 450g Số đó chỉ:... đầu tăng sau đó giảm 6/ Khi nói về đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình đông đặc, câu kết luận nào đúng? A.Nhiệt độ đông đặc lớn hơn nhiệt độ nóng chảy B.Nhiệt độ đông đặc nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy C Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy D.Nhiệt độ đông đặc lớn hơn rất nhiều nhiệt độ nóng chảy TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM 2015 – 20 16 _ MÔN: VẬT LÍ – LỚP 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời... 5: (2,00 điểm) a Hãy kể tên 4 vật có tính chất đàn hồi mà em biết b Một bạn học sinh nói: có thể dùng lực kế lò xo để xác định khối lượng của một quả nặng Vậy theo em bạn ấy làm thế nào? Áp dụng: Lực kế chỉ 3,8N thì quả nặng có khối lượng bao nhiêu? -HẾT (Đề này có một trang, giám thị không giải thích gì thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 6 KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2015-20 16 Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để... mặt phẳng nghiêng - Học sinh nêu được trường hợp khác có dùng mặt phẳng nghiêng - Trọng lực là lực hút của trái đất - Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất Khối lượng riêng của nước: D = m/V = 2000/2 = 1000kg/m3 Trọng lượng riêng của nước: d = 10xD = 10x1000 = 10000N/m3 a Học sinh kể tên đúng một vật được 0,25 điểm b Dùng lực kế xác định trọng lượng của vật: P=10m Suy ra:... thấy  Từ phút thứ 0 đến phút thứ 3 nhiệt độ của nước đá tăng từ -6oC đến -3oC  Từ phút thứ 3 đến phút thứ 6 nhiệt độ của nước đá tăng từ -3oC đến 0oC  Từ phút thứ 6 đến phút thứ 9 nhiệt độ của nước đá ở 0oC  Từ phút thứ 9 đến phút thứ 12 nhiệt độ của nước tăng từ 0oC đến 6oC  Từ phút thứ 12 đến phút thứ 15 nhiệt độ của nước tăng từ 6oCđến 12oC a.Hãy lập bảng theo dõi nhiệt độ của nước đá theo thời... khoảng chia đều nhau, đơn vị ghi trên thước là Xentimet Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước Câu 2: (2,00 điểm) a Có hai vật sau: 1 hòn bi ve, 1 viên gạch ống Ta có thể dùng bình chia độ để đo thể tích của vật nào trong những vật trên? Vì sao? b Khi nền nhà cao hơn đường vào nhà, để dắt xe máy từ đường vào nhà một cách dễ dàng, ta thường dùng loại máy cơ đơn giản nào? Em hãy nêu một trường hợp khác có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi học kì môn Vật lý lớp 6 năm 20152016, Tổng hợp đề thi học kì môn Vật lý lớp 6 năm 20152016, Tổng hợp đề thi học kì môn Vật lý lớp 6 năm 20152016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay