Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 năm 20152016

22 1,130 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:52

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ 1 LỚP 7 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH2. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ 2 LỚP 7 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH3. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSNGUYỄN CÁT4. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSNHUẬN PHÚ TÂN5. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCSVŨNG TÀU6. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM 20152016 (ĐỀ 1)7. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 NĂM 20152016 (ĐỀ 2) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÁT ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THCS VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 (ĐỀ 1) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM 2015-2016 (ĐỀ 2) TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN:LỊCH SỬ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (3,0đ) Ngô Quyền dựng độc lập nào? Câu 2: (3,0đ ) Trình bày bối cảnh thành lập nhà Lý Câu 3: ( 4,0đ) Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta năm 1075 nào? Và nhà Lý có chuẩn bị sao? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - Năm 939 Ngô Quyền lên vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô 0,5đ - Xây dựng quyền 0,5đ + Trung ương: Vua đứng đầu định việc; đặt chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục quan lại cấp 1,0đ + Ở địa phương: cử tướng có công coi giữ châu quan trọng ( Đinh Công Trứ làm thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn làm thứ sử châu Phong) 1,0đ Bối cảnh đời nhà Lý: - Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh nối cuối năm 1009 qua đời 0,5đ - Triều thần chán ghét nhà Lê tôn Lý Công Uẩn lên vua Nhà Lý thành 0,5đ lập - Năm 1010 Lý Thái Tổ dời đô Đại La, đổi tên thành Thăng Long 1,0đ - Giữa kỉ XI, nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải tình hình khó khăn nước 1,0đ - Nhà Tống Xúi giục Champa đánh lên từ phía Nam 0,5đ - Ở phía bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc buốn bán dụ dỗ tù trưởng dân tộc 0,5đ * - Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm tổng huy kháng chiến 0,5đ - Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập canh phòng suốt ngày đêm 0,5đ - Thực chủ trương sang tạo độc đáo “ tiến công trước để tự vệ” 1,0đ TRƯỜNG THCS MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1(3,0đ): Hãy cho biết tình hình triều đình nhà Lê đầu kỉ XVI Câu 2(3,5đ): Trình bày kinh tế nông nghiệp Đàng Ngoài Đàng Trong từ kỉ XVIXVIII Câu 3( 3,5): Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử phong trào Tây Sơn ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: - Đầu TK XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái Vua quan ăn chơi xa xỉ, 1,0 đ xây dựng lâu đài cung điện tốn - Nội triều Lê « chia bè kéo cánh » tranh giành quyền lực Dưới 1,0 đ triều Lê Uy Mục, quý tộc ngoại thích nắm hết quyền lực, giết hại công thần nhà Lê - Dười triều Lê Tương Dực, tướng Trịnh Duy Sản gây bè phái, 1,0đ đánh giết liên miên suốt 10 năm Câu 2: a Đàng Ngoài: Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều phá hoại nghiêm trọng sản xuất nông nghiệp Chính quyền Lê – Trịnh 1,0 đ quan tâm đến công tác thuỷ lợi tổ chức khai hoang - Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán 0,5 đ - Ruộng đất bỏ hoang, mùa, đói xảy dồn dập, 0,5 đ vùng Sơn Nam Thanh – Nghệ, nông dân phải bỏ làng phiêu tán 0,5 đ b Đàng Trong: Các chúa Nguyễn tổ chức di dân khai hoang,cấp 0,5 đ lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp khắp vùng Thuận – Quảng 0,5 đ - 1698 Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lí phía nam, đặt phủ Gia Định - Nhờ khai hoang điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp phát triển nhanh, vùng đồng sông Cửu Long Cau a Nguyên nhân thắng lợi: - Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bóc lột, tinh thần yêu nước, 1,0 đ đoàn kết hi sinh cao nhân dân ta - Có lãnh đạo tài tình sáng suốt Quang Trung BCH nghĩa quân Quang Trung anh hùng dân tộc vĩ đại b Ý nghĩa lịch sử: 1,0 đ - Trong 17 năm chiến đấu, nghĩa quân Tây Sơn lật đổ 1,0 đ quyền phong kiến Nguyễn- Trịnh- Lê, xoá bo ranh giới chia cắt đất nước, đặt tảng thống quốc gia Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh bảo vệ độc lập dân tộc lãnh thổ Tổ quốc 0,5 đ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI Thời gian: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn câu đúng: 1/ Cư dân thành thị trung đại gồm: A Lnh cha phong kiến, nơng dn C Thợ thủ cơng, nơng dn B Lnh cha phong kiến, thương nhân D Thợ thủ công, thương nhân 2/ Ai người tìm chu Mĩ A Va-x cô Ga ma C B.đi a xơ B C lơm bơ D Ph Ma gien lan 3/ Ai l người dẹp loạn 12 sứ quân A Ngơ Quyền B L Hồn C Đinh Bộ Lĩnh D Đinh Liễn 4/ Ngồi yên đợi giặc không đem quân đánh trước để chặn mạnh giặc Đó câu nói : A Lý Kế Nguyn C Lý Thường Kiệt B.Lý Cơng Uẩn D Đinh Bộ Lĩnh 5/ Tìm từ điền vào chỗ (…) cho thích hợp - Người Giec man chiếm(a) chủ nô Rô ma cũ chia cho tướng lĩnh quân và(b) đồng thời phong chức tước cho họ Thế người có nhiều ruộng đất, vừa có tước vị trở thành(c) cịn nơ lệ v nơng dn biến thnh(d) Hướng dẫn : a b c d 6/ Nối thời gian với kiện cho đúng: Sự kiện thời Lý Năm 1010 A Đổi tên nước Đại Việt Năm 1042 B Dời đô Đại La đổi thành Thăng Long Năm 1054 C Cuộc khng chiến chống Tống ginh thắng lợi Năm 1076 D Ban hnh luật Hình Thư Năm 1077 II TỰ LUẬN (7điểm): 7/.Thnh thị trung đại xuất nào? So sánh kinh tế lnh địa với kinh tế thành thị (2 điểm) 8/.Nêu thay đổi nông nghiệp thời Lý? (1,5 điểm) 9/ Nêu nguyn nhn thắng lợi v ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Tống 1077? (2 điểm) 10/ Trong khng chiến chống Tống 1075-1077: Em hy nt độc đáo cách đánh giặc Lí thường Kiệt (1.5 điểm) HẾT ĐÁP ÁN I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn câu (mỗi câu 0,25 điểm) -Câu – C -Câu – B - Câu – D - Câu – C - Câu 5: a Ruộng đất b Quí tộc c Lnh cha phong kiến d Nơng nơ - Câu : – D; – C – A ; - B II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu - TK XI hàng hóa sản xuất phát triển, hàng hóa thừa đưa bán, thị trấn đời- thành thị trung đại.(1đ) - Kinh tế thành thị: Trao đổi buôn bán.(0,5đ) - Kinh tế lnh địa: Tự cung tự cấp.(0,5đ) Câu - Ruộng đất thuộc quyền sở hữu vua nông dân canh tác .(0,25đ) - Nh Lý ban hnh nhiều biện php p.triển nơng nghiệp: (0,25đ) + Tổ chức lễ tịch điền.(0,25đ) + Khai hoang, đào kênh mương, đắp đê.(0,25đ) + Ban hnh bảo vệ sức ko nơng nghiệp.(0,25đ) - Mùa màng bội thu.(0,25đ) Câu 9: Nguyên nhân: - Tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng nhân dân ta.(0,5đ) - Sự lnh đạo tài tình Lý Thường Kiệt.(0,5đ) * Ý nghĩa: - Bảo vệ độc lập nước.(0,5đ) - Nhà Tống bỏ mộng x.lược ĐV.(0,25đ) - Là trận đánh tuyệt vời l.sử chống ngoại xm .(0,25đ) Câu 10 Cách đánh giặc Lí Thường Kiệt - Tiến công trước để tự vệ.(0,5đ) - Phịng thủ phịng tuyến Như Nguyệt.(0,5đ) - Bất ngờ cơng.(0,25đ) - Kết thc chiến tranh: giảng hồ.(0,25đ) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2015-2016 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP Thời gian: 45 phút I Trắc nghiệm (5 đ ): khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu Người vòng quanh trái đất là: A Cri- xtôp Cô –lôm- bô B Ma- gien -lăng C Va –xcô đờ Ga- ma D Đi- a- xơ Câu Nước ta thời Đinh -Tiền Lê có tên là: A Văn Lang B Đại Việt C Au Lạc D Đại Cồ việt Câu Bộ luật “ Hình Thư” luật thành văn nước ta đời triều : A Ngô B Đinh C Lý D Tiền Lê Câu Quân đội thời Lý có đặc điểm là: A Gồm phận, tổ chức theo chế độ “ Ngụ binh nông”, có quân quân thuỷ B Có hai phận : Cấm quân quân địa phương C Có binh chủng, tổ chức theo chế độ “ Ngụ binh nông” D Chọn niên khoẻ mạnh từ 18 tuổi Câu Xã hội phong kiến Phương Đông có giai cấp là: A Lãnh chúa nông nô B Địa chủ nông dân lĩnh canh C Địa chủ nông nô D Lãnh chúa nông dân lĩnh canh Câu Vạn lý trường thành Trung Quốc xây dựng triều : A Nhà Tần D Nhà Nguyên B Nhà Hán C Nhà Đường Câu Thành Đại La Lý Công Uẩn đổi thành: A Hà Nội B Phú Xuân C Thăng Long D Đông Quan Câu Người sản xuất lãnh địa là: A Nô lệ B Nông nô C Nông dân tá điền D Địa chủ Câu 9: Tôn giáo giữ vai trò quan trọng trình thống vương quốc Ma-ga-đa? A.An Độ giáo B.Phật giáo C.Hồi giáo C.Thiên chúa giáo Câu 10 Lý Công Uẩn dời đô Đại La : A Đây nơi hội tụ quan yếu bốn phương B Đây vùng đất rộng phẳng C Muôn vật nơi tươi tốt, phồn vinh D Tất câu Câu 11 Xã hội phong kiến Phương Tây hình thành vào : A Thế kỷ III TCN B Thế kỷ V TCN C Thế kỷ V D Thế kỉ III Câu 12 Năm 1007 Lý thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh cách: A Chớp lấy thời tiêu diệt toàn quân Tống B Đánh quân Tống đến sát biên giới C Tạm ngưng chiến để quân Tống rút nước D Chủ động giảng hoà, quân Tống rút nước Câu 13 : Ghép mốc thời gian cột A cho phù hợp với kiện cột B A B Năm 1009 a Lê Hoàn lên vua Năm 1042 b Đinh Bộ Lĩnh lên vua Năm 968 c Lý Công Uẩn lên vua nhà Lý thành lập Năm 979 d Ban hành luật hình thư ghép với………; ghép với………; ghép với………; ghép với……… II Tự luận (5 đ) Câu 1( 1,5đ): Nhà Đinh làm để xây dựng đất nước? Câu2(3,5đ) : Hãy trình bày diễn biến kháng chiến chống Tống Lê Hoàn huy? ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm (5 đ ) Bảng trả lời trắc nghiệm – Mỗi câu trả lời 0,25đ Câu1 Câu Câu Câu Câu B Câu Câu Câu D C A B Câu Câu10 Câu A C B B Câu 12 11 D C D Câu 13: Mỗi câu ghép 0,25đ ghép với c ; ghép với d ; ghép với b ; ghép với a II.Tự luận (5 đ) Câu 1: (3,5đ): Học sinh trình bày ý sau + Diễn biến - Chờ không thấy quân thủy tới, quân Tống nhiều lần vượt sông, đánh … (0,5đ) - Thất bại  chán nản, bị động … ( 0,5đ - Đêm cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt huy đại quân đánh bất ngờ… (0,5đ) + Kết quả: - Quân Tống thua to… (0,5đ) - Lý Thường Kiệt chủ động giảng hoà Quân Tống rút nước ( 0,5đ) + Ý nghĩa: Trình bày đủ ý nghĩa (1đ ) Câu 2: (1,5đ): Nông nghiệp: Chia ruộng đất cho nông dân cày, mở rộng khai hoang, nạo vét kênh ngòi Thủ công nghiệp: Lập xưởng thủ công nhà nước: Đúc tiền, rèn vũ khí… phục vụ vua quan; thủ công cổ truyền phát triển Thương nghiệp: Nhiều trung tâm buôn bán chợ làng que hình thành; buôn bán với nước TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÁT KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP Thời gian: 45 phút Câu 1: Trình bày nhuyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn.(4đ) Câu 2: Lập bảnh thống kê hoạt động phong trào nông dân Tây Sơn từ (1771-1789)? (3đ) Câu 3: Trình bày nét văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê Sơ?(3đ) PGD & ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN MÔN: LỊCH SỬ- LỚP Thời gian: 45 Phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM ( ĐIỂM) I Khoanh trịn chữ ci in hoa trước ý trả lời cc cu sau: (1 điểm): Câu 1: Những hoạt động lảnh địa A nông nô nhận đất canh tác lảnh chúa, đóng góp B nông nô nhận đất canh tác lảnh chúa, phải nộp 1/2 sản phẩm thu v nhiều thứ thuế khc C nông nô nhận đất canh tác lảnh chúa, phải nộp 1/2 sản phẩm thu D lảnh chúa có lúc tổ chức tiệc tùng, hội hè, săn bắn Câu 2: Đặc trưng lảnh địa phong kiến châu Âu châu A đơn vị kinh tế, trị độc lập B trung tâm trao đổi hàng hóa C đơn vị kinh tế, trị độc lập mang tín tự cung, tự cấp D đơn vị mang tín tự cung, tự cấp Câu 3: Xã hội phong kiến châu Âu có giai cấp A Tăng lữ, quý tộc nông dân C Chủ nô nô lệ B Lãnh chúa phong kiến nông nô D Địa chủ nông dân lĩnh canh Câu 4: Xã hội phong kiến Phương Đông có giai cấp A Tăng lữ, quý tộc nông dân C Chủ nô nô lệ B Lãnh chúa phong kiến nông nô D Địa chủ nông dân lĩnh canh II Nối kết thời gian cột A với kiện lịch sử cột cho phù hợp: (1 điểm) Câu 5: Cột A (thời gian) Trả lời Cột B (sự kiện lịch sử) Năm 1009 +……… A Nh LÝ đổi tên nước Đại Việt 2.Năm 1010 +……… B Nhà Lý thành lập Năm 1042 +……… C Nhà Lý dời đô Đại La (Hà Nội) Năm 1054 +……… D Nhà Lý xây dựng Văn Miếu Thăng Long E Nhà Lý ban hành “Hình thư” III Điền cụm từ thích hợp vo chổ… Về cc giai cấp, tầng lớp x hội thời Lý Câu 6: Các cụm từ: vua quan, quan lại, dân thường, nơng dn, nơng dn ngho, thủ cơng Thời Lý,……………….l phận giai cấp thống trị Một số quan lại,……………….có nhiều ruộng đất trở thành địa chủ Thnh phần chủ yếu x hội l…………………gắn bĩ với lng x, họ phải làm nghĩa vụ cho nhà nước, nộp tô cho địa chủ Những người làm nghề ………………sống ri rc lng x phải nộp thuế v lm nghĩa vụ với nh vua B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): Cu (3 điểm): Đông Nam Á khu vực nào? Điều kiện tự nhin khu vực ny l gì? Cu (3 điểm): Trình by tình hình nơng nghiệp nước ta thời Đnh-Tiền L? Vì kinh tế thời Đinh Tiền lê có bước pht triển? Cu (1 điểm: Tìm nt độc đáo cách đánh giặc Lý Thường Kiệt? HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM A PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM): I Các ý trả lời đúng: (Mỗi ý 0.25 điểm) Câu Đáp án B C B D II Nối kết thời gian cột A với kiện lịch sử cột B : * Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đạt 0.25 điểm 1+B 2+C 3+E 4+A III Điền cụm từ thích hợp: * Câu 6: (1 điểm) Mỗi ý đạt 0.25 điểm vua quan nơng dn dân thường thủ cơng B PHẦN TỰ LUẬN Câu 7: (3 điểm) - Đông Nam Á khu vực rộng lớn, gồm 11 nước (1đ) - Điều kiện tự nhiên: + Chịu ảnh hưởng gió mùa, tạo mùa rỏ rệt: mùa khô mùa mưa (1đ) + Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, thích hợp cho việc trồng lúa nước loại rau, củ, (1đ) Câu 8: (3 điểm) * Tình hình kinh tế nơng nghiệp nước ta thời Đinh-Tiền L (2đ) - Quyền sở hửu ruộng đất thuộc làng xã (0,5đ) theo tập tục chia cày cấy, nộp thuế, lính, làm lao dịch cho vua (0.5đ) - Việc khẩn hoang, thủy lợi … trọng nên nông nghiệp ổn định bước đầu phát triển (o,5đ) Nghề trồng dâu tằm khuyến khích, năm 987,989 mùa (0,5đ) * Nguyên nhân phát triển (1đ) - Nông nghiệp: có nhiều biện pháp khuyến nông: đào vét kênh, vua tổ chức cày tịch điền (o,5đ) - Thủ công nghiệp: đất độc lập, thợ thủ công lành nghề không bị bắt đưa sang Trung Quốc (0,5) Câu 9: (1 điểm) - Nét độc đáo cách đánh giặc Lý Thường Kiệt: + Chủ động tiến công trước để tự vệ (0.25 đ) + Chặn giặc phịng tuyến sông Như Nguyệt đánh bại chng(0.25 đ) + Khích lệ tinh thần chiến đấu qun sĩ, Tổ chức phản công thời (0.25 đ) + Chủ động kết thc chiến tranh đề nghị giảng hịa (0.25 đ) TRƯỜNG THCS VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2015-2016 BÀ RỊA-VŨNG TÀU MÔN: LỊCH SỬ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) Câu 1: (2đ) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở: A Nghệ An B Thuận Hoá C Lam Sơn D Tân Bình Người đề kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An khởi nghĩa Lam Sơn là: A Lê Lợi B Nguyễn Chích C Nguyễn Trãi D Lê Lai Bộ luật ban hành triều Nguyễn có tên là: A Luật Hình thư B Luật Hồng Đức C Hoàng triều luật lệ D Quốc triều hình luật Người huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút chống quân xâm lược Xiêm là: A Nguyễn Nhạc B Nguyễn Huệ C Nguyễn Lữ D Nguyễn Ánh Câu 2: (2đ) Nối thời gian cột A với kiện cột B cho phù hợp: Thời gian Sự kiện a.1777 1.Hạ thành Quy Nhơn b.1773 2.Lật đổ quyền họ Nguyễn c.1789 3.Đánh tan quân xâm lược Xiêm d.1785 4.Đánh tan quân xâm lược Thanh II Tự luận (6 điểm) Câu 1: Trình bày hoàn cảnh, diễn biến, kết trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426) (2,5 đ) Câu 2: Vua Quang Trung có biện pháp để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa, phát triển giáo dục? “Chiếu lập học” nói lên hoài bão vua Quang Trung? (3,5 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 năm 20152016, Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 năm 20152016, Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 năm 20152016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay