Nghiên cứu một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại, biện pháp phòng trị tại công ty TNHH thái việt xã cao ngạn huyện đồng hỷ thái nguyên

69 190 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐỖ ĐẠI PHONG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI, BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT, XÃ CAO NGẠN, HUYỆN ĐỒNG HỶ THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 – 2016 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐỖ ĐẠI PHONG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI, BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH THÁI VIỆT, XÃ CAO NGẠN, HUYỆN ĐỒNG HỶ THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính qui Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 – 2016 Giảng viên:TS Nguyễn Quang Tính Khoa chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp trước hết em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức quý báu bổ ích suốt năm học vừa qua Em xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Ts: Nguyễn Quang Tính tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực tập để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, đặc biệt thầy cô giáo Bộ môn Dược lý vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn công ty TNHH Thái Việt toàn thể anh em kỹ thuật, công nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khỏi sai sót Kính mong góp ý nhận xét quý thầy cô để giúp cho kiến thức em ngày hoàn thiện có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm2015 Sinh viên Đỗ Đại Phong ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 42 Bảng 4.2 Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại 43 Bảng 4.3 Ảnh hưởng yếu tố giống, dòng lợn đến tỷ lệ 45 Bảng 4.4 Ảnh hưởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ 46 Bảng 4.5 Ảnh hưởng yếu tố tháng theo dõi đến tỷ lệ 48 Bảng 4.6 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc bệnh sinh sản 50 Bảng 4.7 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung, viêm vú 51 Bảng 4.8 Thời gian động dục lợn điều trị sau cai sữa tỷ lệ phối đạt bệnh viêm tử cung 52 Bảng 4.9 So sánh chi phí điều trị bệnh viêm tử cung 53 Bảng 4.10 So sánh chi phí điều trị bệnh viêm vú 54 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CS : Cộng ĐVT : Đơn vị tính GR : Gram Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn iv MỤC LỤC Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu nước giới 26 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 28 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 29 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 29 3.4.2 Phương pháp thực 31 3.4.3 Phương pháp sử lý số liệu 32 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 33 4.1.1 Biện pháp thực 33 v 4.1.2 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 34 4.1.3 Công tác thú y 35 4.2 Kết nghiên cứu 43 4.2.1 Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại trại chăn nuôi lợn Công Ty TNHH Thái Việt 43 4.2.2 Ảnh hưởng yếu tố giống, dòng lợn đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 44 4.2.3 Ảnh hưởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 46 4.2.4 Ảnh hưởng yếu tố tháng theo dõi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 48 4.2.5 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản 49 4.2.6 Kết điều trị số pháp đồ điều trị bệnh viêm tử cung 51 4.2.7 So sánh chi phí hiệu điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú phác đồ điểu trị thử nghiệm 53 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Tồn 56 5.3 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng đem lại nhiều lợi ích cho người Không cung cấp nguồn thực phẩm lợn thịt có tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, mà nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ cho ngành công nghiệp chế biến đồng thời với thực tế nước ta nước nông nghiệp chăn nuôi lợn nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt Xã hội ngày phát triển nhu cầu đời sống người dân ngày cao Đặc biệt nhu cầu nguồn thực phẩm có chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe hợp với giá thị trường phải Trên thực tế thịt lợn mặt hàng có giá ổn định tương đối cao tiêu thụ toàn giới Điều chứng tỏ tính ưu việt cho ngành chăn nuôi lợn phát triển kinh tế ổn định thị trường Vì vậy, nhiệm vụ đặt cho ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng đầu tư phát triển đàn lợn Để tăng chất lượng số lượng nhằm cung cấp cho thị trường khối lượng sản phẩm lớn chất lượng cao Tuy nhiên việc phát triển đàn lợn gặp nhiều khó khăn điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không phù hợp, thiếu cán hay người có chuyên môn điều trị không kịp thời Làm gia tăng dịch bệnh Thiệt hại lớn đến người chăn nuôi đặc biệt thiệt hại bệnh truyền nhiễm, kí sinh trùng gây ảnh hưởng lớn bệnh sản khoa Các bệnh sảy phổ biến tất lứa đẻ làm giảm khả sinh sản tỷ lệ thụ thai, chết thai, lưu thai Nếu nặng làm khả sinh sản lợn Do ảnh hưởng tới việc phát triển cấu đàn lợn Giảm phát triển ngành chăn nuôi lợn nói chung gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần giúp người chăn nuôi tìm hướng giải phù hợp vấn đề phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái cách có hiệu tiến hành thực đề tài:“Nghiên cứu số bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại, biện pháp phòng trị Công ty TNHH Thái Việt xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu xác định tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi trại chăn nuôi Công Ty TNHH Thái Việt - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại - Thử nghiệm số phác đồ điều trị để tìm phác đồ điều trị hiệu 1.3 Mục tiêu đề tài - Nắm tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại trại yếu tố ảnh hưởng - Chẩn đoán, phòng đưa số phác đồ điều trị bệnh sinh sản, từ chọn phác đồ điều trị hiệu - Khuyến cáo cho người dân biết biện pháp phòng bệnh tích cực lợn nái sinh sản để giảm thiệt hại kinh tế 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài, đóng góp vào nguồn tư liệu số bệnh sinh sản chăn nuôi lợn nái 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá hiệu điều trị bệnh sử dụng phác đồ để từ đưa liệu trình điều trị hiệu quả, kinh tế để áp dụng rộng rãi thực tiễn chăn nuôi - Làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học - Nâng cao kiến thức thực tiễn, tăng khả tiếp xúc với thực tế chăn nuôi 48 Qua nhận định người chăn nuôi cần phải có kế hoạch khai thác, sử dụng lợn nái cách hợp lý để có hiệu chăn nuôi cao 4.2.4 Ảnh hưởng yếu tố tháng theo dõi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại Kết theo dõi trực tiếp 92 lợn nái ngoại nuôi trang trại qua tháng thể qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Ảnh hƣởng yếu tố tháng theo dõi đến tỷ lệ Bệnh viêm tử Tháng theo dõi Số nái cung theo Số dõi Tỷ lệ (con) mắc (%) (con) Bệnh viêm vú Số mắc (con) Tỷ lệ (%) Hội chứng đẻ khó Số mắc (con) Tỷ lệ (%) 18 27,77 22,22 27,77 19 10,52 0 15,79 20 20,00 15,00 10,00 17 29,41 17,64 35,29 10 18 11,11 5,55 22,22 Tổng 92 19 20,65 11 11,96 20 21,74 Qua bảng 4.5 cho thấy: Tỷ lệ nhiễm bệnh sinh sản qua tháng diễn biến phức tạp theo tháng Tỷ lệ cao vào tháng tháng tháng bệnh viêm tử cung chiếm 27,77%, bệnh viêm vú chiếm 22,22% hội chứng đẻ khó chiếm 27,77% Nguyên nhân tháng nhiệt độ bắt đầu tăng cao cộng với lượng mưa nhiều ẩm độ tăng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển 49 gây bệnh, tháng tỷ lệ bệnh viêm tử cung chiếm 29,41%, bệnh viêm vú chiếm 17,64% hội chứng đẻ khó chiếm 35,29% Nguyên nhân thời tiết bắt đầu đầu thay đổi, mưa nhiều hơn, thời điểm chuyển giao mùa, mặt khác công tác chăm sóc nuôi dưỡng kém, vệ sinh chuồng trại tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập phát triển từ làm gia tăng tỷ lệ lợn nhiễm bệnh sinh sản ảnh hưởng tới xuất chất lượng sản phẩm Ở thời điểm tháng 7, tháng 8, tháng 10 thời tiết khí hậu thuận lợi, công tác chăm sóc vệ sinh thú y tốt, chuồng trại nên tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản đặc biệt tháng bệnh viêm vú không thấy xảy Trong tháng 7, bệnh viêm tử cung chiếm 10,52% hội chứng đẻ khó chiếm 15,79% Trong tháng 8, bệnh viêm tử cung chiếm 20,00%, bệnh viêm vú chiếm 15,00% hội chứng đẻ khó chiếm 10,00% Ở tháng 10, bệnh viêm tử cung 11,11%, bệnh viêm vú 5,55% bệnh đẻ khó 22,22% Qua rút kết luận: Ở lợn nái ngoại để hạn chế nhiễm bệnh người chăn nuôi phải tạo điều khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp với sinh lý, sinh trưởng phát triển vật nuôi có hạn chế nhiễm bệnh cho vật nuôi 4.2.5 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc số bệnh sinh sản Sau tiến hành theo dõi 92 lợn nái sinh sản từ tháng năm 2015 đến tháng 11 năm 2015, phát điều trị lợn nái ngoại mắc bệnh sinh sản đưa triệu chứng điển hình bệnh thể bảng sau: 50 Bảng 4.6 Những biểu triệu chứng lâm sàng lợn nái ngoại mắc bệnh sinh sản Các bệnh Viêm tử cung Viêm vú Hội chứng đẻ khó Sốt 40 – 41oC Sốt 40 - 41oC Sốt nhẹ Lợn tiểu ít, nước Lá vú sưng to Lợn rặn tích cực tiểu vàng, phân có bầu vú nhiều lần thai màng nhầy, hay đè sưng, tế bào biểu không ra, đứng nằm bì phình to xuống không yên, thoái hóa bong thường thay đổi tư ra, da vú màu đỏ nằm Dịch nhờn Triệu chứng Sốt Bên có cứt su, lẫn máu Dịch nhờn có cứt su, lẫn máu Dịch viêm Màu Dịch đục Xuất cục nhỏ lợn cợn, lẫn máu máu màu xanh hay vàng nhạt lẫn máu Mùi Mùi Mùi hôi Đau đớn Sờ tay cào có cảm Đau đớn, khó chịu Phản ứng đau giác đau Qua bảng 4.6 cho thấy: Những biểu lâm sàng lợn nái ngoại mắc bệnh sinh sản Qua đó, ta nhận biết bệnh lợn nái mắc đưa phác đồ điều trị kịp thời làm cho bệnh không lây lan gây ảnh hưởng đến suất, chất lượng giống Đối với bệnh viêm tử cung mắc bệnh vật 51 có triệu chứng 40 – 41oC, lợn tiểu ít, nước tiểu màu vàng, phân có màng nhầy, hay đè con, quan sinh dục xuất dịch viêm có màu đục lợn cợn, bệnh nặng dịch lẫn máu có mùi tanh, phản xạ với tác động bên ngoài, đau đớn Bệnh viêm vú vật có biểu sốt 40 – 41oC, vú sưng to bầu vú sưng, tế bào biểu bì phình to thoái hóa bong ra, vắt sữa có cục màu xanh hay vàng nhạt, lẫn máu, mùi hôi, sờ tay vào vật có cảm giác đau đớn, khó chịu, lợn nái mắc hội chứng đẻ khó có biểu sốt nhẹ, rặn tích cực nhiều lần thai không ra, đứng lên nằm xuống không yên, thường thay đổi tư nằm, dịch nhờn có cứt su lẫn máu, vật đau đớn 4.2.6 Kết điều trị số pháp đồ điều trị bệnh viêm tử cung Bệnh viêm tử cung sảy phổ biến đàn lợn nái sinh sản Mỗi sở chăn nuôi, bác sĩ thú y có pháp đồ điều trị riêng Trong trình nghiên cứu thử nghiệm phác đồ thu kết thể bảng sau Bảng 4.7 Kết điều trị thử nghiệm bệnh viêm tử cung, viêm vú Bệnh viêm tử cung Bệnh viêm vú Thời Phác đồ Số Số gian nái nái điều điều khỏi trị bệnh Tỷ lệ (%) (con) (con) Thời Phác đồ trị trung Số nái điều trị (con) bình Số nái gian khỏi Tỷ lệ điều trị bệnh (%) trung (con) bình (ngày) (ngày) 83,33 6,8 5 100 5,0 6 100 5,5 6 100 4,0 71,42 6,5 52 Kết bảng 4.7 cho thấy: Khi tiến hành điều trị 18 lợn mắc bệnh viêm tử cung phác đồ hiệu phác đồ cao phác đồ 16,67% phác đồ 28,58% Như vậy, dùng phác đồ tỷ lệ chữa bệnh viêm tử cung đạt cao 100% Thời gian điều trị pháp đồ khác pháp đồ có thời gian 5,5 ngắn Với bệnh viêm vú thời gian điều trị phác đồ 100% thời gian điều trị bệnh phác đồ thứ ngắn 4,0% so với phác đồ 5,0% Việc chênh lệch pháp đồ hai pháp đồ lại hiệu việc sử dụng thuốc dufamox đem lại độ tin cậy cao Điều có ý nghĩa quan trọng rút ngắn thời gian điều trị khả hồi phục thể hồi phục niêm mạc tử cung bầu vú nhanh Bảng 4.8 Thời gian động dục lợn điều trị sau cai sữa tỷ lệ phối đạt bệnh viêm tử cung Chỉ tiêu Số nái động dục trở lại Phác đồ (con) Phối đạt lần Thời gian động dục trở lại Số phối đạt Tỷ lệ (%) Phối đạt lần Số phối đạt Tỷ lệ (%) 100 0 6 100 0 80,00 20 Sau điều trị khỏi cho 15 nái khả động dục đạt 100% Thời gian động đực lại sử dụng phác đồ ngày Phác đồ phác đồ ngày Tiến hành phối cho lợn nái khỏi bệnh phương pháp thụ tinh nhân tạo sử dụng phác đồ số nái có thai phối lần đầu đạt 100%, phác đồ đạt 100% phác đồ đạt 80% Như 53 phác đồ cho hiệu điều trị tốt thời gian điều trị ngắn hơn, tỷ lệ có thai phối lần đầu cao so với phác đồ lại 4.2.7 So sánh chi phí hiệu điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú phác đồ điểu trị thử nghiệm Sau điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị, tiến hành thống kê so sánh chi phí, hiệu điều trị thể qua bảng 2.9: Bảng 4.5 So sánh chi phí điều trị bệnh viêm tử cung STT Diễn giải ĐVT Phác đồ Phác đồ Phác đồ Số điều trị Con 6 Liều lượng điều trị Tổng số thuốc điều trị ml/con 140ml/con 60ml/con 60ml/con Đơn giá Đồng/ml 900 2400 1.000 Tổng chi phí Đồng 756.000 864.000 420.000 Chi phí trung bình/ Đồng 126.000 144.000 60.000 ml/kgTT 1ml/10kgTT 1ml/10/kgTT 1ml/10/kgTT Kết bảng 4.9 cho thấy: Khi tiến hành điều trị 18 lợn nái ngoại mắc bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị Trong phác đồ điều trị phác đồ có tổng chi phí cao nhất, cao phác đồ 18.000 đồng phác đồ 84.000 đồng Chi phí trung bình để điều trị phác đồ 126.000 đồng, phác đồ 144.000 đồng phác đồ 60.000 đồng Tổng số thuốc điều trị nái phác đồ 60 ml/con thấp dufamox có tác dụng 48h liên tục phác đồ 140 ml/con, phác đồ chi phí lớn phác đồ hiệu điều trị tốt hẳn hai phác đồ lại Vậy nên sử dụng phác đổ để điều trị bệnh viêm tử cung đảm bảo suất kéo dài thời gian sử dụng lợn mẹ tăng chất lượng lợn tốt 54 Bảng 4.10 So sánh chi phí điều trị bệnh viêm vú STT Diễn giải ĐVT Phác đồ Phác đồ Số điều trị Con Liều lượng điều trị ml/kgTT 1ml/10kgTT 1ml/10/kgTT Tổng số thuốc điều trị ml/con 60 ml/con 40 ml/con Đơn giá Đồng/ml 1000 2400 Tổng chi phí Đồng 300.000 576.000 Chi phí trung bình/ Đồng 60.000 96.000 Kết bảng 4.10 cho thấy: Khi tiến hành điều trị 11 lợn nái ngoại mắc bệnh viêm vú phác đồ điều trị Trong phác đồ điều trị phác đồ có tổng chi phí cao phác đồ 36.000 đồng Chi phí trung bình để điều trị phác đồ 60.000 đồng, phác đồ 96.000 đồng Vậy nên sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm vú tốt Như đảm bảo suất kéo dài thời gian sử dụng lợn mẹ tăng chất lượng giống tốt 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Quan nghiên cứu điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú hội chứng đẻ khó đàn lợn nái ngoại nuôi Công Ty TNHH Thái Việt, rút số kết luận:  Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung hội chứng đẻ khó trại cao chiếm 20,65% 21,74% Điều cho thấy bệnh viêm tử cung hội chứng đẻ khó dễ mắc lợn nái sinh sản Còn bệnh viêm vú tỷ lệ mắc thấp 11,96% ảnh hưởng tới xuất sinh sản nên cần có biện pháp phòng điều trị kịp thời hiệu chăn nuôi cao Đồng thời cần trọng tới biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái để tránh bào thai lớn làm cho lợn mẹ mắc hội chứng đẻ khó dễ dẫn tới mắc bệnh viêm tử cung  Các giống, dòng khác khả thích nghi với điều kiện môi trường Việt Nam khác Giống lợn Landrace có tỷ lệ mắc bệnh sinh sản cao bệnh viêm tử cung chiếm 35,48% bệnh viêm vú chiếm 19,35% hội chứng đẻ khó chiếm 41,93% giống lợn ngoại nên không quen với điều kiện thời tiết nóng ẩm nước ta Tuy nhiên, khả thích nghi Yorkshire điều kiện nóng ẩm Giống lợn Yorkshire có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung chiếm 13,11%, bệnh viêm vú chiếm 8.20%, bệnh đẻ khó chiếm 11,47%  Lợn đẻ nhiều lứa tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú cao tỷ lệ mắc bệnh đẻ khó lại giảm dần  Đối với bệnh vi khuẩn gây viêm tử cung viêm vú nên dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng dufamox để điều trị đạt hiệu 100% Còn không vi khuẩn gây nên hội chứng đẻ khó vào nguyên nhân để có phương pháp chăm sóc nhằm giảm chi phí điều trị 56 5.2 Tồn Do thời gian thực tập có hạn, số lượng theo dõi điêu trị chưa nhiều, việc phòng bệnh chưa thật hiệu gặp nhiều khó khăn số lượng lợn nái nhiều, số chuồng nái đẻ chưa đáp ứng đủ nên thời gian để chống chuồng, mầm bệnh từ bị bệnh lần trước tồn tại, cộng với thời tiết lạnh làm khâu vệ sinh chuồng trại kém, mầm bệnh từ bị bệnh lây sang khác… 5.3 Đề nghị Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh sản khoa đàn lợn nái ngoại cao điều ảnh hưởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hưởng chất lượng số lượng lợn cai sữa Do khuyến cáo người chăn nuôi nên sử dụng thuốc dufamox để điều trị cho hiệu cao với liều 1ml/10kgTT Đề nghị nhà trường, khoa chăn nuôi thú y cử sinh viên sở thực tập tiếp tục theo dõi bệnh sản khoa đàn nái Cần tuân thủ nghiêm ngặt khâu vệ sinh thú y, công tác tiêm phòng chăn nuôi Điều trị bệnh triệt để tránh bệnh kế phát 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Công ty cổ phần CP Việt Nam, Kỹ thuật nuôi heo nái Phạm Tiến Dân (1998), Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm vú đàn lợn nái nuôi Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ chăn nuôi, Đại học Nông Nghiệp I Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái, để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Dixensivi Ridep (1997), Điều trị bệnh sản khoa, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Huy Hoàng (1996), Tự trị bệnh cho heo, Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cắm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Trương Lăng (2003), Nuôi lợn gia đình, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 13 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Lê Hồng Mận (2006), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nông hộ, trang trại phòng chữa bệnh thường gặp, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 58 15 Lê Văn Năm (1997), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 16 Lê Văn Năm cs (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Hùng Nguyệt (2007), Châm cứu chữa bệnh vật nuôi, Nxb Khoa Học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Ninh cs (2002), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 20 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 21 Pierre brouillt Bernarrd farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng,Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 22 Popkov (1999), “Điều trị viêm tử cung”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y 23 Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quế Côi (2005), Chăn nuôi lợn trang trại, Nxb Lao Động - Xã Hội 24 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Thanh (2000), Điều trị bệnh lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bằng Bắc Bộ”, KHKT Thú Y, XIV (số 3) 27 Nguyễn Quang Tính (2004), Bài giảng Bệnh lý truyền nhiễm, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 59 28 Đỗ Quốc Tuấn (1999), Bài giảng sản khoa bệnh sản khoa thú y, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 29 Đặng Thanh Tùng (1999), Bệnh sinh sản lợn, Nxb Đà Nẵng 30 A.V.Trekaxova, L.M Đaninko,M.I Ponomareva, N.P Gladon (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 31 A.Bane (1986), Control and Prevention of inferited disorder causing infertility, Technical Managemen A.I Programmes Swisdish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 32 Anberth Youssef (1997), Reproductive diseases in livestocks Egyptian International Center for Agriculture Course on Animal Production and Health 33 Heber L, Cornelia P, loan Pe, Ioana B, Diana M, Ovidiu S and Sandel P (2010), “Possibilities to Combat MMA Syndrome in Sows”, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 43 (2) 34 Kemper, N and Geijets, I (2009), “Bacteria in milk from anterior and posterior mammary glands in sows affected and unaffected by postpartum dysgalactia Scandinavica, 51, pp 26 syndrome (PPDS)”, Acta Veterinaria 60 HÌNH ẢNH MINH HỌA Một số hình ảnh bên bệnh viêm tử cung 61 Một số hình ảnh can thiệp đẻ khó 62 Hình ảnh thuốc sử dụng đề tài [...]... nuôi (trại lợn của Công Ty TNHH Thái Việt xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành  Địa điểm nghiên cứu: Trại lợn của Công Ty TNHH Thái Việt xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  Thời gian nghiên cứu: Từ 25/5/2015 - 08/11/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu  Xác định tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản tại trại lợn Công Ty TNHH Thái Việt  Ảnh hưởng của bệnh đến... vú bệnh, sâu 88 10cm Dung dịch novocain còn được bổ sung 100 - 200 ngàn đơn vị penicillin hay kháng sinh khác Đồng thời, lợn nái còn được tiêm bắp cùng một loại kháng sinh trong novocain này, từ 400 - 600 đơn vị, mỗi ngày 2 - 3 lần 29 PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Trên đàn nái ngoại - Phạm vi nghiên cứu: Trên đàn nái. .. Ảnh hưởng của bệnh đến khả năng sinh sản của đàn lợn nái  Tiến hành điều trị bệnh bằng một số phác đồ điều trị và so sánh hiệu quả điều trị của các phác đồ đó 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm  Chọn mẫu: Chọn những con lợn mắc bệnh sinh sản với triệu chứng điển hình của bệnh làm thí nghiệm - Sử dụng phác đồ điều trị  Bệnh viêm tử cung - Phác đồ 1 +... thời kỳ có chửa khoảng 2 tuần thì bắt đầu tăng dần, đến khi đẻ thì tăng cao nhất Thời gian có chửa của lợn nái bình quân là 114 ngày 2.1.1.3 Một số bệnh sinh sản thường gặp ở lợn Bệnh sản khoa được thể hiện trên các giống lợn nội, ngoại khác nhau Khi con cái sinh sản là lúc lối vào các bộ phận nằm sâu trong đường sinh dục mở, máu, sản dịch ra nhiều điều đó tạo nhiều khả năng cho vi khuẩn xâm nhập Sức... tính (+), muxin kết tủa, khi đó lợn mắc bệnh, nếu ngược lại muxin không kết tủa (-) thì lợn không mắc bệnh (Lê Văn Năm và cs, 1999 ) [16]  Hậu quả của bệnh viêm tử cung Bệnh viêm tử cung ở lợn nái là một trong những tổn thương đường sinh dục của heo nái sau khi sinh, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản, làm mất sữa, lợn con không có sữa sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn con chậm phát triển Lê Thị... lợn có tiêm nhắc lại sau 1 ngày Dùng kháng sinh streptomycin, penicillin, ampicillin, lincomycin liều đạt trên 200.000 - 500.000 UI, mỗi loại trên một lần tiêm cho 1 - 2 lần/ngày trong 3 - 5 ngày 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới Ở Pháp các tác giả Pierre brouillt và cs (2003) [21], đã nghiên cứu và kết luận: Điều trị bệnh viêm vú trong thời kỳ cho sữa là một yếu tố cơ bản trong khống chế bệnh. .. Trạng thái này xuất hiện chậm 7- 8 ngày sau khi lợn đẻ Bệnh ảnh hưởng đến sản lượng sữa  Chẩn đoán Dựa vào triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh, khẳng định bệnh xảy ra ở thể nào để có kế hoạch điều trị Trong trường hợp lợn nái mắc bệnh ở thể ẩn khó phát hiện có thể chẩn đoán lúc động hớn qua số lượng niêm dịch chảy ra nhiều đôi khi có những đám mủ từ khe sinh dục ngoài chảy ra Ngoài ra lợn nái thường... các vi khuẩn Gram (-) và Gram (+) 17 * Bệnh viêm vú  Nguyên nhân: Khi lợn nái đẻ nếu nuôi không đúng cách, chuồng bẩn, thì các vi khuẩn, Mycoplasma, các cầu khuẩn, vi khuẩn đường ruột xâm nhập gây ra viêm vú Một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm vú ở lợn nái là thức ăn không phù hợp cho lợn nái, không giảm khẩu phần thức ăn cho lợn nái trước khi đẻ một tuần làm cho lượng sữa tiết ra quá... vú lớn Qua một thời gian tiết sữa thể tích bao tuyến nhỏ dần, ống dẫn teo đi, lượng sữa giảm đến ngừng, bầu vú nhỏ lại 2.1.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn cái - Sự thành thục về tính Một số cở thể được gọi là thành thục về tính khi bộ máy sinh dục của cơ thể phát triển căn bản đã hoàn thiện Dưới tác dụng của thần kinh, nội tiết tố (các phản xạ về sinh dục) Khi... ra ở các lứa đẻ tiếp theo 20  Phòng bệnh Theo Trần Văn Phùng và cs (2004) [20], thì công tác phòng bệnh cần phải tiến hành: Vệ sinh chuồng nái đẻ sạch sẽ 1 tuần trước khi đẻ, rắc vôi bột hoặc nước vôi 20 % sau rửa sạch bằng nước thường Tắm cho lợn nái trước khi đẻ, vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục và bầu vú Cho nái chửa ăn đúng khẩu phần, đủ dinh dưỡng và dễ tiêu hoá Một tuần trước khi đẻ phải giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại, biện pháp phòng trị tại công ty TNHH thái việt xã cao ngạn huyện đồng hỷ thái nguyên, Nghiên cứu một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại, biện pháp phòng trị tại công ty TNHH thái việt xã cao ngạn huyện đồng hỷ thái nguyên, Nghiên cứu một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại, biện pháp phòng trị tại công ty TNHH thái việt xã cao ngạn huyện đồng hỷ thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay