Bài giảng Địa lý kinh tế ThS. Hồ Kim Chi

119 223 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:13

Các hoạt động kinh tế khu vực 1 – primary activity• Hoạt động kinh tế khu vực 2 Secondary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 3 Tertiary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 4 Quaternary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 5 Quinary ActivityCác hoạt động kinh tế khu vực 1 – primary activity• Hoạt động kinh tế khu vực 2 Secondary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 3 Tertiary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 4 Quaternary Activity• Hoạt động kinh tế khu vực 5 Quinary ActivityHồ Kim ThiHCMUSHồ Kim ThiHCMUS ĐỊA LÝ KINH TẾ (ECONOMIC GEOGRAPHY) ThS Hồ Kim Thi Khoa Địa lý – Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM Email: hokimthi@gmail.com Blog: www.thidlkt.wordpress.com Các hoạt động kinh tế Hồ Kim Thi-HCMUSSH Các khái niệm • • • • • Các hoạt động kinh tế khu vực – primary activity Hoạt động kinh tế khu vực - Secondary Activity Hoạt động kinh tế khu vực - Tertiary Activity Hoạt động kinh tế khu vực - Quaternary Activity Hoạt động kinh tế khu vực - Quinary Activity Hồ Kim Thi-HCMUSSH Phân loại hoạt động kinh tế • Là mối quan hệ tinh tế (phức hợp) môi trường tự nhiên văn hóa xã hội nảy sinh hoạt động kinh tế khác • Nhiều mô hình sản xuất khác từ không gian địa lý điều kiện tự nhiên khác • Có khác biệt phân bố tài nguyên dẫn đến hội phát triển kinh tế việc làm Hồ Kim Thi-HCMUSSH Phân loại hoạt động kinh tế kinh tế (tt.) • Sự phát triển khoa học kỹ thuật giúp nhận thức giá trị tài nguyên khả để khai thác chúng • Yếu tố trị - nhà nước không khuyến khích khai thác kinh tế - thông qua hỗ trợ (cross-subsidies), thuế (protective tariffs), hay hạn chế khai thác • Hoạt động sản xuất điều khiển yếu tố cầu kinh tế, thông qua chế thị trường, nhà nước, mức tiêu thụ Hồ Kim Thi-HCMUSSH Phân loại hoạt động kinh tế Các khu vực kinh tế không tồn độc lập mà liên kết với qua phương tiện Thi-HCMUSSH giao thông thông tin liên lạc cóHồ sựKimtác động lẫn Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu phát triển, quản lý Hoạch định chiến lược trao đổi thương mại, dịch vụ chế biến, quy trình sx, xây dựng, lượng Nông nghiệp, công nghiệp đánh bắt, công nghiệp khai khoáng Hồ Kim Thi-HCMUSSH Biểu đồ Cơ cấu kinh tế VN theo ngành, 2007 Hồ Kim Thi-HCMUSSH Các hoạt động kinh tế khu vực – primary activity • Liên quan đến khai thác tài nguyên cho sử dụng chế biến • Các hoạt động kinh tế: khai thác mỏ, nông nghiệp, chăn nuôi, khai thác rừng, săn bắt… Hoạt động kinh tế khu vực - Secondary Activity • Liên quan đến chế biến nguyên vật liệu, thay đổi làm nâng tính tiện ích giá trị sản phẩm Bao gồm:  Sản phẩm thủ công,  Sản phẩm gỗ,  Nấu chảy đồng…  Công nghiệp dệt hóa chất,  Công nghiệp chế biến,  Công nghiệp xây dựng,  Công nghiệp lượng… Hồ Kim Thi-HCMUSSH 10 Về cấu dịch vụ tổ hợp bao gồm nhiều ngành: Ngành giao thông vận tải Ngành thông tin liên lạc, bưu viễn thông Ngành du lịch Ngành giáo dục Ngành y tế Các ngành khác: ngân hàng, bảo hiểm, quảng cáo, tư pháp, hải quan, thuế quan, văn học nghệ thuật, thể thao, an ninh,… Vai trò Trước hết kinh tế dịch vụ tham gia vào việc chu chuyển hoạt động kinh tế xã hội, thúc đẩy gắn kết sản phẩm hệ thống với Kinh tế dịch vụ thúc đẩy mối liên hệ ngành, liên vùng làm cho giao lưu thông suốt, chống lại ách tắc Đặc biệt kinh tế dịch vụ thúc đẩy việc mở mang kinh tế đối ngoại, tạo hoà nhập hai chiều nước ta giới Nguyên tắc phân bố • Các sở dịch vụ hình thành, hoạt động, phát triển phân bố nơi có nhu cầu dịch vụ, người tiêu dùng dịch vụ • Hoạt động dịch vụ thường có xu hướng cá biệt hoá Vì dịch vụ thường phát triển phân bố gắn với sản xuất, kinh doanh sinh hoạt số đông dân cư => điểm dân cư đô thị • Dịch vụ đại có xu hướng phát triển sở kỹ thuật công nghệ cao => phát triển phân bố nơi tập trung ngành công nghiệp kỹ thuật cao, trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm văn hoá đào tạo Ngành GTVT • • • • • • Đường Đường sắt, Đường sông, Đường biển, Đường hàng không Đường ống Bản đồ mạng lưới đường bay Bản đồ mạng lưới đường bay Logistics • Logistics định nghĩa việc quản lý dòng chung chuyển lưu kho nguyên vật liệu, trình sản xuất, thành phẩm xử lý thông tin liên quan… từ nơi xuất xứ đến nơi tiêu thụ cuối theo yêu cầu khách hàng Hiểu cách rộng bao gồm việc thu hồi xử lý rác thải (Nguồn: UNESCAP) Logistics trình lên kế hoạch, áp dụng kiểm soát luồng chuyển dịch hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) sản phẩm cuối (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ Chia loại: • Supply Chain Managment Logistics – Logistics quản lý chuỗi cung ứng • Transportation Management Logistics – Logistics quản lý vận chuyển hàng hóa • Warhousing/ Inventery Management Logistics – Logistics quản lý lưu kho, kiểm kê hàng hoá, kho bãi TÌM HIỂU THÊM DV tài chính: Trung tâm tài xa bờ [...]... biến thông tin, cùng với hoạt động quản lý điều hành • Điều hành và quản lý hoạt động kinh tế ở các cấp, các khu vực kinh tế, được xem là một phần hoạt động quan trọng • các chuyên gia trong nghiên cứu, giáo dục, nhà nước, quản lý, xử lý thông tin… 12 Hoạt động kinh tế khu vực 5 - Quinary Activity • Đôi khi chức năng quản lý kinh tế thuộc khu vực 3 cần hoặc liên quan đến việc ra quyết định ở mức độ cao... sản xuất và phân phối sản phẩm Hồ Kim Thi-HCMUSSH 19 Nền kinh tế kế hoạch hóa • Hệ thống sản xuất hàng hóa được tiêu thụ hay phân phối bởi nhà nước về số lượng, giá cả, và khu vực phân phối theo chương trình của nhà nước • Được lên khung kế hoạch bởi cơ quan quy hoạch cao nhất mà không tính đến lợi ích và chi phí hay nhu cầu thị trường Hồ Kim Thi-HCMUSSH 20 Hoạt động kinh tế khu vực 1 – Primary Activity... nhau của xã hội (tỷ lệ cụ thể của các tầng lớp xã hội khác nhau) Hồ Kim Thi-HCMUSSH 17 Nền kinh tế tự cung tự cấp • Là nền kinh tế với kỹ thuật đơn giản mà các sản phẩm tạo ra chỉ phục vụ cho nhu cầu của gia đình, xã hội đó • Có rất ít hay không có sự trao đổi với bên ngoài Hồ Kim Thi-HCMUSSH 18 Nền kinh tế thương mại • Các hàng hóa và dịch vụ sản xuất cho trao đổi với thị trường nơi giá cả hàng hóa... động sản xuất và tái sản xuất cuộc sống kinh tế xã hội của họ the way in which human societies organize their productive activities and thereby reproduce their socioeconomic life Hồ Kim Thi-HCMUSSH 14 5 phương thức sản xuất 1) 2) 3) 4) 5) Tự cung tự cấp - Subsistence Chi m hữu nô lệ - Slavery Phong kiến - Feudalism Tư bản - Capitalism Xã hội chủ nghĩa - Socialism Hồ Kim Thi-HCMUSSH 15 Tư bản - Capitalism...Hoạt động kinh tế khu vực 3 - Tertiary Activity • Gồm chức năng trao đổi, cung ứng hàng hóa cho thị trường, và liên kết nhà cung cấp với người tiêu dùng • Gồm các hình thức bán sỉ, lẻ, kết hợp với các dịch vụ vận tải và các dịch vụ của nhà nước 11 Hoạt động kinh tế khu vực 4 - Quaternary Activity • Các hoạt động nghiên cứu, thu thập và phổ biến thông tin, cùng với hoạt động quản lý điều hành •... Hồ Kim Thi-HCMUSSH 16 • Lực lượng sản xuất: bao gồm lực lượng lao động, công cụ và thiết bị lao động, nhà xưởng, công nghệ, nguyên vật liệu và đất đai được sử dụng • Phương thức sản xuất khác nhau bởi các đặc trưng giữa lực lượng sản xuất khác nhau (công nghệ, máy móc, phương tiện vận tải) và hình thái khác nhau của xã hội (tỷ lệ cụ thể của các tầng lớp xã hội khác nhau) Hồ Kim Thi-HCMUSSH 17 Nền kinh. .. nghĩa lớn nhất trong khu vực 1 • Phát triển rộng khắp trên mọi miền thế giới • Khoảng ¾ lao động thế giới tham gia vào khu vực kinh tế này Hình 8.6 GDP nông nghiệp Nông nghiệp đóng góp 30% GDP trong toàn nền kinh tế của ít nhất 50 quốc gia Hầu hết là các nước đang phát triển, chi m khoảng 31% dân số thế giới – với thu nhập quốc dân trên đầu người ít hơn US $400 Nền nông nghiệp tự cung tự cấp Liên quan... millions of people engaged in sedentary intensive cultivation with rice and wheat the chief crops Nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp tập trung Liên quan đến việc áp dụng khối lượng lớn đầu vào (vốn và lao động) • Diện tích canh tác nhỏ nhưng tập trung lao động cao • Sản lượng cũng như mật độ dân số đều cao Nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp tập trung (tt) • Đầu vào sản xuất lớn: lao động nhiều... canh với ruộng lúa và ao hồ Súc vật vừa là lao động vừa là nguồn thực phẩm Gồm 2 vấn đề liên quan: • Chi phí mở rộng lãnh thổ sản xuất • Cuộc cách mạng xanh - Green Revolution Thảo luận … Tăng trưởng dân số thúc đẩy việc chuyển đổi từ nền sản xuất nông nghiệp phi tập trung sang nền sản xuất nông nghiệp tập trung? Tại sao? Nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp tập trung (tt) Chi phí cho mở rộng lãnh... sản xuất ngũ cốc với sản lượng cao, đặc biệt là lúa mì, bắp, và lúa Ý nghĩa của cuộc cách mạng xanh • Tập trung tăng sản lượng hơn tăng diện tích canh tác • Sử dụng giống tốt và thay đổi mô hình quản lý phù hợp với tập trung sản xuất để đạt sản lượng cao • Áp dụng thủy lợi, máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu để có nền nông nghiệp với ‘đầu vào cao, sản lượng cao’
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Địa lý kinh tế ThS. Hồ Kim Chi, Bài giảng Địa lý kinh tế ThS. Hồ Kim Chi, Bài giảng Địa lý kinh tế ThS. Hồ Kim Chi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay