Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

19 635 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:02

1. Lý do chọn tình huốngGiáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển Khoa học Kỹ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân. Có thể khẳng định rằng: không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với con người, đối với kinh tế, văn hoá. Ý thức được điều đó, Đảng ta đã thực sự coi Giáo dục là quốc sách hàng đầu Hội nghị TW 4 khoá VII đã khẳng định Giáo dục Đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai. Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã tiếp tục khẳng định Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đảng lần thứ X (2006) tiếp tục nhấn mạnh Đảng ta coi con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển.Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong mỗi nhà trường có một vai trò vô cùng quan trọng để làm cho giáo dục thực hiện được sứ mệnh cao cả đó. Hồ Chủ tịch đã từng nói “Không có thầy thì không có giáo dục”. Rõ ràng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Trung cấp A là nơi cung cấp nguồn lao động cho các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đáp ứng phần nào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương. Nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới nội dung và phương pháp, chương trình đào tạo, tăng cường đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất hằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, công tác đào tạo của Nhà trường còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng và nội dung đào tạo chưa theo kịp với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, yêu cầu của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; nguồn kinh phí đầu tư cho đào tạo thấp....; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học chưa đầy đủ và đồng bộ để đáp ứng yêu cầu nâng cao kỹ năng dạy và học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên trong đó có nguyên nhân do trình độ, năng lực của một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế. Hầu hết giáo viên giảng dạy xuất thân không phải là người được đào tạo nghiệp vụ sư phạm bài bản, chỉ học nghiệp vụ sư phạm trong một thời gian rất ngắn để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, giáo viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chạy theo vật chất đơn thuần, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa có trách nhiệm, chưa thực sự tâm huyết yêu nghề và đối với công việc còn chưa gương mẫu nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả công tác, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và học sinh đối với nhà trường.Với trách nhiệm là một chuyên viên tham mưu công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Trung cấp A, từ thực tế diễn ra ở trường Trung cấp A, tác giả chọn đề tài: “Giải quyết tình huống cán bộ của Trường Trung cấp A vi phạm quy chế chuyên môn” để làm tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 14 năm 2016. A/ LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn tình Giáo dục ngày được coi là nền móng của sự phát triển Khoa học - Kỹ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân Có thể khẳng định rằng: không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với người, đối với kinh tế, văn hoá Ý thức được điều đó, Đảng ta đã thực sự coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu" Hội nghị TW khoá VII đã khẳng định "Giáo dục Đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai" Nghị quyết TW khoá VIII đã tiếp tục khẳng định "Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố bản của sự phát triển nhanh và bền vững" Đại hội đảng lần thứ X (2006) tiếp tục nhấn mạnh Đảng ta coi người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển Đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhà trường có một vai trò vô cùng quan trọng để làm cho giáo dục thực hiện được sứ mệnh cao cả đó Hồ Chủ tịch đã từng nói “Không có thầy thì không có giáo dục” Rõ ràng đội ngũ cán quản lý, giáo viên giảng dạy xem lực lượng cốt cán nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, nhân tố quan trọng định việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Trung cấp A nơi cung cấp nguồn lao động cho lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đáp ứng phần nghiệp phát triển kinh tế địa phương Nhà trường có nhiều nỗ lực việc đổi nội dung phương pháp, chương trình đào tạo, tăng cường đội ngũ giáo viên sở vật chất hằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên, công tác đào tạo Nhà trường số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng nội dung đào tạo chưa theo kịp với yêu cầu ngày cao xã hội, yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa đất nước; nguồn kinh phí đầu tư cho đào tạo thấp ; sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy nghiên cứu khoa học chưa đầy đủ đồng để đáp ứng yêu cầu nâng cao kỹ dạy học Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế nêu có nguyên nhân trình độ, lực số cán bộ, giáo viên hạn chế Hầu hết giáo viên giảng dạy xuất thân người đào tạo nghiệp vụ sư phạm bản, học nghiệp vụ sư phạm thời gian ngắn để lấy chứng nghiệp vụ sư phạm Một phận không nhỏ cán bộ, giáo viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chạy theo vật chất đơn thuần, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa có trách nhiệm, chưa thực tâm huyết yêu nghề công việc chưa gương mẫu nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hiệu công tác, ảnh hưởng đến lòng tin nhân dân học sinh nhà trường Với trách nhiệm chuyên viên tham mưu công tác tra, kiểm tra, công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Trung cấp A, từ thực tế diễn trường Trung cấp A, tác giả chọn đề tài: “Giải tình cán Trường Trung cấp A vi phạm quy chế chuyên môn” để làm tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 14 năm 2016 Giới thiệu khoá bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Khóa học bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nhằm cung cấp cho người học kiến thức quản lý hành nhà nước, giúp người học nâng cao lực cải tiến công tác quản lý hành Nhà nước đơn vị hành Khóa học cung cấp cho người học kiến thức nhà nước, chế tổ chức nội dung quản lý hành nhà nước, từ giúp người học ý thức chức trách, nhiệm vụ trình xây dựng hành tối ưu góp phần nâng cao chất lượng công quản lí hành nhà nước Khóa học trọng đến việc hình thành kỹ nhận thức vận dụng kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc quan hành Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành kỹ quản lý người, quản lý tài sản, kỹ quản lý thời gian, kỹ làm việc nhóm Các kỹ chủ yếu hình thành thông qua nội dung môn học có lồng ghép giáo viên Lời cảm ơn, mong muốn Sau tháng học tập và hoàn thành tiểu luận này, đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, em và các bạn Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc xin được bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tạo điều kiện mở lớp dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tỉnh Ban Giám hiệu, Quý thầy cô giáo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tận tình giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành tiểu luận Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ đội ngũ cán quản lý, giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang tạo điều kiện thời gian để yên tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành tiểu luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp thầy Đỗ Văn Phong cô Đỗ Thị Thu Huệ, Ban cán lớp anh chị học viên Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 14 - 2016 quan tâm giúp đỡ chia sẻ kinh nhgiệm trình học tập Trong trình viết tiểu luận, thời gian, điều kiện trình độ lực có hạn, chi phối nhiều yếu tố chủ quan khách quan, chắn tiểu luận không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tiểu luận có hiệu cao vận dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Giang, ngày tháng Tác giả năm 2016 Nguyễn Trọng Nam B/ NỘI DUNG Phần I MÔ TẢ TÌNH HUỐNG 1.1 Giới thiệu khái quát Trường Trung cấp A Trường Trung cấp A thành lập ngày 04/01/2001 theo Quyết định số 45/QĐ-UB UBND tỉnh Hà Giang đơn vị nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh giao nhiệm vụ Tổ chức trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp trình độ thấp ngành thuộc lĩnh vực kinh tế kỹ thuật; liên kết với trường Cao đẳng, Đại học mở lớp liên thông cao đẳng, đại học, lớp hệ vừa làm vừa học sau đại học thuộc chuyên ngành quản lý kinh tế kỹ thuật góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho tỉnh Để thực nhiệm vụ đó, năm qua Đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp A đặc biệt quan tâm tới hoạt động Dạy Học, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên số lượng chất lượng Nhà trường có nhiều nỗ lực việc đổi nội dung phương pháp, chương trình đào tạo, tăng cường đội ngũ giáo viên sở vật chất; gắn chương trình đào tạo với hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội Đến nay, trường bước phát triển mặt, đội ngũ cán bộ, giáo viên có 74 người, gồm 21 thạc sỹ chiếm 28%, 45 cử nhân đại học chiếm 60,8%, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày cao Đảng nhà trường có 42 đảng viên; tổ chức Đoàn niên có 239 người Bộ máy nhà trường gồm phòng chức khoa chuyên môn, có 11 chuyên ngành thực đào tạo chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Luật; Quản lý đất đai; Trồng trọt; Lâm sinh; Chăn nuôi thú y; Hành văn thư Hiện nay, có 14 khóa học sinh trường, cung cấp 3.729 cán trình độ trung cấp cho tỉnh Nhà trường thực liên kết đào tạo 2.500 sinh viên với trường đại học, cao đẳng nước, mở lớp hệ vừa học vừa làm, liên thông Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thời gian tới trường tiếp tục trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học; huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất phục vụ công tác đào tạo Với thành tích to lớn, đáng tự hào mà hệ cán viên chức học sinh, sinh viên Trường Trung cấp A đạt được, Nhà trường Đảng Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều Bằng khen Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm 1.2 Mô tả tình Thực Kế hoạch số 27/KH-A ngày 22 tháng năm 2016 trường Trung cấp A, Kế hoạch Kiêm tra nội năm 2016; Ngày 14 tháng 03 năm 2016, Ban Kiểm tra Nội trường học tiến hành kiểm tra công tác quản lý đào tạo Phòng D Trong trình kiểm tra, Ban kiểm tra phát có 09 học sinh lớp L, hệ Trung cấp chuyên nghiệp quy không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần môn Luật Hình Sự dự thi kết thúc học phần Ban Kiểm tra tiếp tục làm việc lãnh đạo phòng D chuyên viên phụ trách công tác tổ chức thi kết thúc học phần, kiểm tra hồ sơ đối chiếu với quy định hành (Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 27/QĐ-A ngày 29 tháng 01 năm 2015 Trường Trung cấp A, V/v Ban hành Quy định chung tổ chức thi học kỳ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp) Ban kiểm tra phát sai sót danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Cụ thể, danh sách có 09 học sinh lớp L có điểm trung bình chung điểm kiểm tra < 3,0, không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần bà N.T.N.T lập danh sách cho thi trình Lãnh đạo phòng, Ban Giám hiệu phê duyệt Vì theo Điều 17 Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quy định “Học sinh dự thi kết thúc học phần bảo đảm điều kiện sau: Điểm trung bình chung điểm kiểm tra đạt từ 3,0 điểm trở lên”; Bên cạnh đó, Ban kiểm tra phát công việc tổng hợp danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần ông P.V.N chuyên viên phòng D phụ trách, nhiên thời gian ông P.V.N học lớp Trung cấp trị Nên lãnh đạo phòng D phân công bà N.T.N.T - chuyên viên phòng phụ trách công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, thực thay công việc ông P.V.N Việc phân công bà N.T.N.T làm thay công việc ông P.V.N thời gian ông P.V.N học bàn giao hướng dẫn cụ thể, biên họp hay văn khác Phòng D; Ban Kiểm tra nội trường A kết luận: Bà N.T.N.T vi phạm vào quy chế chuyên môn nhà trường, cụ thể vi phạm Quyết định số 17/QĐ-A ngày 17 tháng 02 năm 2012 Trường Trung cấp A, V/v Ban hành Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần thi tốt nghiệp Sự việc xảy nghiêm trọng, học sinh không đủ điều kiện dự thi tham gia kỳ thi kết thúc học phần có kết thông báo toàn trường Trong bối cảnh trường khó tuyển sinh, xử lý giải việc không hợp lý làm uy tín nhà trường khiến công tác tuyển sinh nhà trường gặp nhiều khó khăn Việc giải tình bà N.T.N.T vi phạm quy chế chuyên môn cho vừa hợp tình vừa hợp lý khắc phục sai sót xảy ra, đồng thời giữ hình ảnh, uy tín nhà trường toán khó đặt cho Ban Giám hiệu Nhà trường Phần II PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 2.1 Mục 1: Nguyên nhân hậu * Nguyên nhân khách quan - Công tác quản lý, đạo Ban giám hiệu chưa sâu sát, buông lỏng quản lý Ban Giám hiệu chủ quan việc ký, phê duyệt ban hành văn quản lý; - Công tác kiểm tra, giám sát nhà trường chưa thực thường xuyên, nặng hình thức, không phát sớm, kịp thời sai sót để có giải pháp xử lý - Lãnh đạo phòng D thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát phân công cán bộ, chuyên viên phụ trách chưa hợp lý, chưa có bàn giao, hướng dẫn công việc cụ thể; - Bà N.T.N.T cán chuyên trách thực công việc tổng hợp danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần, nên chưa nắm rõ quy định, quy chế chuyên môn Bộ Giáo dục Đào tạo nhà trường Cụ thể Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo, V/v Ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 27/QĐ-KTKT ngày 29 tháng 01 năm 2015 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang, V/v Ban hành Quy định chung tổ chức thi học kỳ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp * Nguyên nhân chủ quan - Cá nhân bà N.T.N.T chưa chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, quy định, quy chế chuyên môn của Bộ Giáo dục Đào tạo nhà trường nên để xảy sai sót đáng tiếc; - Bà N.T.N.T lãnh đạo phòng D thiếu trách nhiệm, chủ quan, chưa kiểm duyệt kỹ danh sách trước trình Ban Giám hiệu ký phê duyệt; - Bà N.T.N.T có nhỏ vướng bận công việc gia đình nhiều nên lơ là, chểnh mạng chưa cẩn thận công việc giao * Hậu tình Từ tình bà N.T.N.T vi phạm quy chế chuyên môn ngành nhà trường, với kết luận ban kiểm tra nội trường học, xử lý không thấu tình đạt lý dẫn đến hậu quả: - Kết học tập 09 học sinh lớp L bị ảnh hưởng, tạo tiền lệ xấu công tác đào tạo nhà trường; - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến úy tín, hình ảnh nhà trường, gây tâm lý hoang mang, tiêu cực, trái chiều cho học sinh nhà trường, đặc biệt học sinh lớp L 09 em học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần thi có kết thi kết thúc học phần; - Ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết nội phòng D, thành viên phòng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau; - Cá nhân bà N.T.N.T bị xử lý kỷ luật vi phạm quy chế chuyên môn, đồng thời đánh tin tưởng lãnh đạo phòng D, Ban Giám hiệu ảnh hưởng nhiều mặt nghiệp thân Từ phân tích nguyên nhân hậu qủa tình đưa lại, việc xác định mục tiêu giải tình vấn đề quan trọng để từ đưa phương án xử lý tối ưu 2.2 Mục 2: Xác định mục tiêu giải tình Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên Trường Trung cấp A đoàn kết thống cao công việc thực nhiệm vụ trị đơn vị Thì việc giải tình cần hướng tới mục tiêu sau: Thứ nhất, Giữ hình ảnh, uy tín nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường; Không gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho học sinh đặc biệt 09 học sinh lớp L, lỗi em học sinh gây ra; Thứ hai, Qua việc xử lý tình huống, Ban Giám hiệu nhà trường phải làm cho bà N.T.N.T thấy khuyết điểm, yếu công việc giao việc chấp hành quy định, quy chế chuyên môn ngành nhà trường Từ bà N.T.N.T có ý thức rèn luyện mặt để có biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao Thứ ba, Giữ gìn đoàn kết nội phòng D nhà trường Chỉ khuyết điểm, yếu công tác đạo, phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng D Thứ tư, Giữ nghiêm quy chế chuyên môn nhà trường, không tạo tiền lệ xấu công tác đào tạo nhà trường Qua giải tình trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên nhân viên thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng, Khoa có biện pháp việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhân viên toàn ngành học tập thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước quy định, quy chế chuyên môn ngành, nhà trường Có kế hoạch đẩy mạnh công tác - kiểm tra cấp Tăng cường công tác kiểm tra nội trường học nhằm tăng cường kỷ cương, nề nếp ngăn chặn, khắc phục tượng tiêu cực hoạt động nhà trường Thứ năm, Giải tình đảm bảo hợp tình, hợp lý nguyên nhân tình Không gây tâm lý xúc cho bà N.T.N.T làm thêm công việc ông P.V.N mà để gây sai sót; 2.3 Mục 3: Xây dựng phương án lựa chọn phương án giải tình * Cơ sở pháp lý xây dựng phương án giải tình - Luật giáo dục ngày 14 tháng năm 2005 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; - Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên ; - Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 Chính phủ xử phạt hành lĩnh vực giáo dục; - Thông tư số: 54/2011/TT-BGDĐT 15 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp; - Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, V/v Ban hành Quy định đạo đức nhà giáo; - Căn Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; - Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày 06-04-2012 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; - Quyết định số 27/QĐ-A ngày 29 tháng 01 năm 2015 Trường Trung cấp A, V/v Ban hành Quy định chung tổ chức thi học kỳ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp; - Quyết định số 17/QĐ-A ngày 17 tháng 02 năm 2012 Trường Trung cấp A, V/v Ban hành Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần thi tốt nghiệp; - Các văn quy định xử lý kỷ luật viên chức, công chức văn khác có liên quan * Phương án giải tình Các phương án xây dựng lựa chọn để giải tình cần phải mục tiêu xác định Do đó, tác giả đề xuất phương án giải sau: * Phương án 1: Thành lập Hội đồng Kỷ luật, đánh giá, xem xét mức độ vi phạm bà N.T.N.T Đưa hình thức kỷ luật cảnh cáo, hạ xếp loại thi đua bà N.T.N.T đồng thời hủy bỏ toàn kết thi kết thúc học phần 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần - Ưu điểm: Giữ nghiêm quy chế chuyên môn nhà trường, không tạo tiền lệ xấu công tác đào tạo nhà trường Có tác dụng răn đe cao cán bộ, giáo viên nhân viên khác Hình thức kỷ luật giúp cho cán bộ, giáo 10 viên nhân viên nhà trường nghiêm túc, có trách nhiệm thực tốt công việc giao; - Nhược điểm: Hình ảnh, uy tín nhà trường bị ảnh hưởng; Gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho học sinh đặc biệt 09 học sinh lớp L, lỗi em học sinh gây ra; Thực phương án hợp lý, không hợp tình Bởi xử lý tình quản lý hành không túy vào văn pháp luật mà vào thực tế, nguyên nhân xảy việc Đây lần bà N.T.N.T vi phạm chưa năm hết quy định làm thêm công việc ông P.V.N Mặc dù thực theo phương án này, bà N.T.N.T khắc phục khuyết điểm nhanh nảy sinh biểu tiêu cực, bất mãn, không tâm phục, phục bà N.T.N.T làm thêm công việc ông P.V.N mà để gây sai sót, đồng thời dẫn đến mâu thuẫn đoàn kết nội phòng D nhà trường * Phương án 2: Ban Giám hiệu yêu cầu Phòng D tổ chức họp kiểm điểm, cá nhân bà N.T.N.T tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Sau Tổ chức họp Ban Giám hiệu mở rộng để kiểm điểm, rỗ sai phạm bà N.T.N.T Thành lập Hội đồng kỷ luật, đưa hình thức kỷ luật khiển trách bà N.T.N.T Đồng thời công nhận kết thi kết thúc học phần 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần, bố trí giáo viên giảng dạy bồi dưỡng thêm kiến thức cho 09 học sinh - Ưu điểm: Giữ hình ảnh, uy tín nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo nhà trường; Không gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho học sinh đặc biệt 09 học sinh lớp L, lỗi em học sinh gây ra; Giữ nghiêm quy chế chuyên môn nhà trường, không tạo tiền lệ xấu công tác đào tạo nhà trường Có tác dụng răn đe cán bộ, giáo 11 viên nhân viên khác chưa cao Giúp bà N.T.N.T thấy khuyết điểm, yếu công việc giao việc chấp hành quy định, quy chế chuyên môn ngành nhà trường, từ có ý thức rèn luyện mặt để có biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giao; Đồng thời giúp cán bộ, giáo viên nhân viên thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Giữ gìn đoàn kết nội phòng D nhà trường Chỉ khuyết điểm, yếu công tác đạo, phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng D Phương án trên đảm bảo hợp tình, hợp lý nguyên nhân tình - Nhược điểm: Có thể gây tâm lý xúc cho bà N.T.N.T làm thêm công việc ông P.V.N mà để gây sai sót; * Phương án 3: Không thành lập hội đồng kỷ luật, không tổ chức họp xét kiểm điểm sai phạm bà N.T.N.T Ban Giám hiệu nhắc nhở bà N.T.N.T công nhận kết thi kết thúc học phần 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần - Ưu điểm: Đảm bảo hợp tình nguyên nhân tình Không gây tâm lý xúc cho bà N.T.N.T làm thêm công việc ông P.V.N mà để gây sai sót; Giữ gìn đoàn kết nội phòng D nhà trường Không gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần; - Nhược điểm: Làm hình ảnh, uy tín nhà trường, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhà trường đảm bảo; Không có tác dụng răn đe cán bộ, giáo viên nhân viên khác 12 Bà N.T.N.T không thấy khuyết điểm yếu thân Không hỉ khuyết điểm, yếu công tác đạo, phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng D Việc thực quy chế chuyên môn nhà trường không đảm bảo, tạo tiền lệ xấu công tác đào tạo nhà trường Cán bộ, giáo viên nhân viên không thấy tính nghiêm túc hoạt động nhà trường Sau phân tích ưu điểm nhược điểm phướng án, vào văn liên quan như Luật giáo dục; Luật lao động; Luật viên chức đặc biệt mục d, khoản 1, Điều Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần thi tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-A ngày 17 tháng 02 năm 2012 Trường Trung cấp A; đối chiếu với mục tiêu cần đạt giải tình lựa chọn phương án 2: Ban Giám hiệu yêu cầu Phòng D tổ chức họp kiểm điểm, cá nhân bà N.T.N.T tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Sau Tổ chức họp Ban Giám hiệu mở rộng để kiểm điểm, rỗ sai phạm bà N.T.N.T Thành lập Hội đồng kỷ luật, đưa hình thức kỷ luật khiển trách bà N.T.N.T Đồng thời công nhận kết thi kết thúc học phần 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần, bố trí giáo viên giảng dạy bồi dưỡng thêm kiến thức cho 09 học sinh này, phương án tối ưu để xử lý tình vi phạm quy chế chuyên môn bà N.T.N.T, phương án đáp ứng nhiều mục tiêu đề ra, nhược điểm phương án nhỏ chấp nhận được, đồng thời có tính khả thi cao 13 2.4 Mục 4: Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn Thời gian Đơn vị/ cá Đơn vị/ cá nhân Đơn vị/ cá thực nhân thực phối hợp nhân kiểm tra - Ban Giám hiệu; Từ ngày - Lãnh đạo Hiệu trưởng 07/6 đến phòng khoa Ban Giám hiệu ông V.Đ.T 10/6/2016 - Đại diện BCH Công đoàn - Phó HT phụ - BCH Công Từ ngày trách phòng đoàn: bà H.T.A 10/6 đến ông Q.V.H; - Bà N.T.N.T Ban Giám hiệu 13/6/2016 - Trưởng phòng - Toàn thể cán D: ông N.Đ.S phòng D TT Nội dung Họp Ban Giám hiệu mở rộng để thống kế hoạch hướng giải sai phạm bà N.T.N.T theo kết luận Ban Kiểm tra nội trường học Phòng D tổ chức họp kiểm điểm bà N.T.N.T, cá nhân bà N.T.N.T phải viết tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Họp Ban Giám hiệu mở rộng để kiểm điểm bà N.T.N.T; Đồng thời hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm rút kinh nghiệm cho bà N.T.N.T cho lãnh đạo phòng D quản lý hoạt động phòng Thành lập hội đồng kỷ luật xử lý sai phạm Từ ngày 15/6 đến 20/6/2016 - Ban Giám hiệu; - Lãnh đạo Hiệu trưởng phòng khoa Ban Giám hiệu ông V.Đ.T - Đại diện BCH Công đoàn Hội đồng kỷ luật họp xét định kỷ luật bà N.T.N.T cách thức giải tình xảy Từ 22/6 đến ngày 24/6/2016 Chủ tịch Hội Thành viên Hội đồng kỷ luật: Ban Giám hiệu đồng kỷ luậ ông V.Đ.T Sản phẩm Thống kế hoạch hướng giải sai phạm bà N.T.N.T - Làm rõ sai phạm bà N.T.N.T - Lập biên họp gửi cho HT - Phân tích rõ sai phạm rút kinh nghiệm cho bà N.T.N.T cho lãnh đạo phòng D quản lý hoạt động phòng - Thành lập Hội đồng kỷ luật Ra định kỷ luật bà N.T.N.T với hình thức khiển trách, Thống giải pháp xử lý tình sai phạm 14 TT Nội dung Thông báo hình thức kỷ luật bà N.T.N.T toàn trường Tổ chức dạy học bồi dưỡng kiến thức cho 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần, hoàn thiện hồ sơ, danh sách theo quy định Họp hội Ban Giám hiệu mở rộng để rút kinh nghiệm, học từ tình kết hợp làm công tác giáo dục tư tưởng toàn trường Thời gian Đơn vị/ cá Đơn vị/ cá nhân thực nhân thực phối hợp 27/6/2016 Từ 28/6 đến ngày 01/7/2016 05/8/2016 Đơn vị/ cá nhân kiểm tra Hiệu trưởng Các phòng, Ban Giám hiệu ông V.Đ.T khoa, đoàn thể Khoa C -Phòng D - Thầy N.D.L giáo Ban Giám hiệu - Ban Giám hiệu; Hiệu trưởng - Lãnh đạo Ban Giám hiệu ông V.Đ.T phòng khoa Sản phẩm Thông báo hình thức kỷ luật bà N.T.N.T đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường 09 học sinh bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện hồ sơ, danh sách theo quy định; - Tăng cường kỷ cương, nề nếp ngăn chặn, khắc phục sai xót, tiêu cực hoạt động nhà trường 15 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tình bà N.T.N.T trường Trung cấp A vi phạm quy chế chuyên môn Khi tổng hợp danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi kết thúc học, không nắm vững quy định, quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo trường, nên bà bà N.T.N đưa vào danh sách 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi tham gia kỳ thi kết thúc học phần Ban Kiểm tra nội trường A kết luận: Bà N.T.N.T vi phạm vào quy chế chuyên môn nhà trường, cụ thể vi phạm Quyết định số 17/QĐ-A ngày 17 tháng 02 năm 2012 Trường Trung cấp A, V/v Ban hành Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần thi tốt nghiệp Tình nêu tình có thật, Ban Giám hiệu nhà trường giải Trên sở học tập nghiên cứu kiến thức mà học tập thông qua lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức giảng dạy nguyên nhân, diễn biến tình huống, mạnh dạn lựa chọn phương án 2: Ban Giám hiệu yêu cầu Phòng D tổ chức họp kiểm điểm, cá nhân bà N.T.N.T tự kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật Sau Tổ chức họp Ban Giám hiệu mở rộng để kiểm điểm, rỗ sai phạm bà N.T.N.T Thành lập Hội đồng kỷ luật, đưa hình thức kỷ luật khiển trách bà N.T.N.T Đồng thời công nhận kết thi kết thúc học phần 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần dự thi kết thúc học phần, bố trí giáo viên giảng dạy bồi dưỡng thêm kiến thức cho 09 học sinh cá nhân giải pháp tối ưu phù hợp với tình xảy Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thực mục tiêu, nhiệm vụ trị mà Đảng, Nhà nước Nhân dân giao cho Nhà Trường Kiến nghị đề xuất - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang xem xét, tiếp tục phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức mở thêm lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức viên chức địa bàn tỉnh Đồng thời có chế độ 16 khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức học Bên cạnh cần có chế quản lý nghiêm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng - Đối với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với quan, ban ngành địa bàn tỉnh để mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ, công chức, viên chức huyện, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Giang; - Đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thân 17 C/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư Ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp; Bộ Giáo dục Đào tạo: Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên; Bộ Giáo dục Đào tạo: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, V/v Ban hành Quy định đạo đức nhà giáo; Bộ Nội vụ: Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Hà Nội, năm 2013; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang: Quyết định số 27/QĐKTKT ngày 29 tháng 01 năm 2015 Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Giang, V/v Ban hành Quy định chung tổ chức thi học kỳ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang: Quyết định số 17/QĐ-A ngày 17 tháng 02 năm 2012 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang, V/v Ban hành Quy chế Tổ chức thi kết thúc học phần thi tốt nghiệp; 18 MỤC LỤC iii [...].. .viên và nhân viên trong nhà trường nghiêm túc, có trách nhiệm thực hiện tốt công việc được giao; - Nhược điểm: Hình ảnh, uy tín của nhà trường bị ảnh hưởng; Gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ cho học sinh và đặc biệt là 09 học sinh lớp L, vì lỗi không phải do các em học sinh gây ra; Thực hiện phương án này có thể hợp lý, nhưng không hợp tình Bởi khi xử lý một tình huống quản lý hành chính... trí giáo viên giảng dạy bồi dưỡng thêm kiến thức cho 09 học sinh này - Ưu điểm: Giữ được hình ảnh, uy tín của nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường; Không gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ cho học sinh và đặc biệt là 09 học sinh lớp L, vì lỗi không phải do các em học sinh gây ra; Giữ nghiêm quy chế chuyên môn của nhà trường, không tạo ra tiền lệ xấu trong công tác đào tạo của nhà trường... răn đe đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên khác 12 Bà N.T.N.T không thấy được những khuyết điểm yếu kém của bản thân Không hỉ ra được những khuyết điểm, yếu kém trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo phòng D Việc thực quy chế chuyên môn của nhà trường không được đảm bảo, tạo ra tiền lệ xấu trong công tác đào tạo của nhà trường Cán bộ, giáo viên và nhân viên không thấy được tính nghiêm... giáo 11 viên và nhân viên khác chưa cao Giúp bà N.T.N.T thấy được những khuyết điểm, yếu kém của mình trong công việc được giao và việc chấp hành các quy định, quy chế chuyên môn của ngành và của nhà trường, từ đó có ý thức rèn luyện về mọi mặt để có những biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Đồng thời giúp cán bộ, giáo viên và nhân viên thấy... N.T.N.T đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường 09 học sinh được bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện hồ sơ, danh sách theo đúng quy định; - Tăng cường kỷ cương, nề nếp và ngăn chặn, khắc phục các sai xót, tiêu cực trong các hoạt động của nhà trường 15 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Tình huống bà N.T.N.T của trường Trung cấp A vi phạm quy chế chuyên môn Khi tổng hợp danh sách... chức và viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng thời có chế độ 16 khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức đi học Bên cạnh đó cần có cơ chế quản lý nghiêm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng - Đối với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh để mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ, công chức, viên chức... tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên; 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, V/v Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; 4 Bộ Nội vụ: Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, Hà Nội, năm 2013; 5 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang: Quyết định số 27/QĐKTKT... Kinh tế Kỹ thuật Hà Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và nhân viên được đi học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân 17 C/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp; 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày... Không gây tâm lý bức xúc cho bà N.T.N.T do làm thêm công việc của ông P.V.N mà để gây ra sai sót; Giữ gìn được sự đoàn kết trong nội bộ phòng D và của cả nhà trường Không gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của 09 học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần vẫn được dự thi kết thúc học phần; - Nhược điểm: Làm mất hình ảnh, uy tín của nhà trường, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà trường được... thi kết thúc học phần vẫn được dự thi kết thúc học phần, nhưng bố trí giáo viên giảng dạy bồi dưỡng thêm kiến thức cho 09 học sinh này của cá nhân tôi là giải pháp tối ưu và phù hợp nhất với tình huống đã xảy ra Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho Nhà Trường 2 Kiến nghị đề xuất - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở Nội vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay