Nghiên cứu và xây dựng giải pháp triển khai hệ thống mạng nội bộ trường đại học nha trang

65 181 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊ ĐÌNH ANH VŨ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHA TRANG – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊ ĐÌNH ANH VŨ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: ThS MAI CƯỜNG THỌ NHA TRANG – NĂM 2016 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Mạng LAN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Cấu trúc mạng 1.1.3 Mạng hình 1.1.4 Mạng dạng vòng 1.1.5 Mạng hình tuyến BUS 1.1.6 Mạng kết hợp .5 1.2 Mạng VLAN .6 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ưu điểm 1.2.3 Cách triển khai 1.3 IP & Subnet mask 1.3.1 Địa IP 1.3.2 Subnet mask .11 1.4 Miền xung đột miền quảng bá 12 1.4.1 Miền xung đột (collision domain) 12 1.4.2 Miền quảng bá (broadcast domain) 13 1.5 Mô hình triển khai 13 1.5.1 Mô hình an ninh .13 1.5.2 Mô hình phân cấp .14 1.6 DHCP (dynamic host configuration protocol) 15 1.7 Hệ thống Firewall .15 1.8 Chuẩn bấm cáp mạng RJ45 sử dụng CAT-5 16 1.9 Server Farm 16 CHƯƠNG 2: CÁC THIẾT BỊ MẠNG 18 2.1 Router 18 2.2 Switch 18 2.3 Hub 19 2.4 Các loại cáp truyền 20 2.4.1 Cáp quang .20 2.4.2 Cáp đồng trục 20 2.4.3 Cáp xoắn 21 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI MẠNG 22 3.1 Giới thiệu trường Đại học Nha Trang 22 3.2 Yêu cầu đề tài .22 3.3 Thiết kế sơ đồ mạng 23 3.3.1 Sơ đồ địa lý 23 3.3.2 Thiết kế mạng mức logic 24 3.3.3 Sơ đồ mạng mức vật lý 33 3.4 Cấu hình định tuyến cho hệ thống 37 3.4.1 Cấu hình VLAN .37 3.4.2 Cấu hình dịch vụ DHCP 40 3.4.3 Cân tải 42 3.5 Thiết bị, chi phí lắp đặt 43 3.6 Một số cố mạng thường gặp cách khắc phục 49 3.6.1 Không thể lấy địa IP 49 3.6.2 Không thể kết nối đến máy chủ .50 3.6.3 Hiệu suất ứng dụng thấp 51 3.6.4 Các lỗi in ấn 52 3.6.5 Cáp chất lượng 53 3.6.6 Lỗi DNS 53 3.6.7 Máy trạm kết nối Wi-Fi 54 CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT 55 4.1 Những vấn đề đạt 55 4.2 Những vấn đề bất cập .55 4.3 Phương hướng phát triển mạng 55 LỜI CẢM ƠN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ LAN Local Area Network VLAN Virtial local area network DHCP Dynamic Host Configuration Protocol VLSM Variable Length Subnet Masking DNS Domain Name System PoE Power over Ethernet WAN Wide area network WiFi Wireless fidelity AP Access Point UTP UnShielded twisted-pair STP Shielded twisted-pair Cat Category IP Internet Protocol PC Personal Computer MAC Media Access Control DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Cấu trúc mạng Lan……………………………………………………… Hình 1.2: Cấu trúc mạng hình sao………………………………………………… Hình 1.3: Mô hình mạng dạng vòng……………………………………………… Hình 1.4: Mô hình mạng hình tuyến BUS………………………………………… Hình 1.5: Cấu trúc VLAN………………………………………………………… Hình 1.6: Mô hình an ninh mạng………………………………………………… 13 Hình 1.7: Mô hình mạng phân cấp………………………………………………… 14 Hình 1.8: Chuẩn bấm cáp mạng RJ45…………………………………………… 16 Hình 3.1: Sơ đồ địa lý trường Đại học Nha Trang………………………………… 24 Hình 3.2: Sơ đồ logic trường Đại học Nha Trang………………………………… 25 Hình 3.3: Sơ đồ bố trí máy phòng thuộc Khu nhà hiệu bộ……………… 34 Hình 3.4: Sơ đồ dây Khu nhà hiệu bộ………………………………………… 34 Hình 3.5: Sơ đồ bố trí máy giảng đường G6……………………………………… 35 Hình 3.6: Sơ đồ dây giảng đường G6………………………………………… 35 Hình 3.7: Sơ đồ bố trí máy giảng đường G8……………………………………… 36 Hình 3.8: Sơ đồ dây giảng đường G8………………………………………… 36 LỜI MỞ ĐẦU Hiện Việt Nam Internet trở nên phổ biến phát triển mạnh mẽ, nhu cầu trao đổi thông tin qua hệ thống mạng lớn, đặt biệt doanh nghiệp, xí nghiệp trường học Xây dựng hệ thống mạng nhu cầu thiết doanh nghiệp, trường học Vì lý mà em chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai hệ thống mạng nội trường Đại Học Nha Trang” Lý mà em chọn đề tài triển em muốn tìm hiểu bước xây dựng triển khai hệ thống mạng tổ chức (đơn vị),đồng thời góp phần giúp cho cán bộ, nhân viên bạn sinh viên thuận tiện đạt hiệu cao trình giảng dạy học tập Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn thầy Mai Cường Thọ tận tình giúp đỡ em thực đề tài Nhưng vấn đề xây dựng Hệ thống mạng nội trường Đại Học Nha Trang vấn đề mẽ với em với số lý khách quan nên em khó tránh khỏi sai sót trình thực Vì em mong thầy cô đóng góp ý kiến dẫn thêm để em có thểhoàn thiện báo cáo sở vững để sau trường làm việc Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Mạng LAN 1.1.1 Khái niệm LAN viết tắt Local Area Network mạng cục dùng để kết nối máy tính với khu vực Kết nối thực thông qua môi trường truyền thông tốc độ cao dây cáp Các LAN kết nối với thành WAN LAN thường bao gồm máy chủ(server), host gọi máy phục vụ Máy chủ thường máy có xử lý(CPU) tốc độ cao, nhớ (RAM) đĩa cứng(HD) lớn 1Hình 1.1: Cấu trúc mạng LAN 1.1.2 Cấu trúc mạng Topology mạng cấu trúc hình học không gian mà thực chất cách bố trí phần tử mạng cách nối chúng với Thông thường mạng có dạng cấu trúc là: Mạng dạng hình (Star Topology), mạng dạng vòng (Ring Topology) mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology) Ngoài dạng cấu hình kể có số dạng khác biến tướng từ dạng mạng dạng cây, mạng dạng hình - vòng, mạng hỗn hợp 1.1.3 Mạng hình Mạng hình bao gồm thiết bị đầu cuối (Terminator) nối vào trung tâm điều khiển, theo mô hình Client/Server Hình 1.2: Cấu trúc mạng hình Thiết bị trung tâm thực việc bắt tay cặp trạm cần trao đổi thông tin với nhau, thiết lập liên kết Point to Point, xử lý trình trao đổi thông tin Ưu điểm mạng hình + Mạng dễ dàng mở rộng thu hẹp + Dễ dàng kiểm soát khắc phục cố + Ít xảy va chạm, xung đột đường truyền + Hoạt động theo nguyên lý nối song song, nên đoạn cáp bị hỏng ảnh hưởng tới máy trạm dùng đoạn cáp đó, mạng hoạt động bình thường + Đạt tốc độ cao: Tốc độ truyền tin tận dụng tối đa sử dụng liên kết điểm nối điểm - Nhược điểm mạng hình + Độ dài đường truyền hạn chế ([...]... lực bậc cao, đáp ứng nhu cầu xã hội Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu Trường Đại học Nha Trang hiện có 500 người với 20 GS, PGS; trên 100 tiến sĩ và 300 thạc sĩ 3.2 Yêu cầu đề tài Giả sử trường học Nha Trang chưa có hệ thống mạng, yêu cầu đề tài đặt ra là triển khai một hệ thống mạng hoàn chỉnh cho trường Đại học Nha Trang đảm bảo các yêu cầu: - Hệ thống mạng đảm bảo tiết kiệm chi phí - Đảm bảo lưu lượng... 3: TRIỂN KHAI MẠNG 3.1 Giới thiệu về trường Đại học Nha Trang Trường đại học Nha Trang ra đời năm 1959 Cơ sở chính của Trường với khuôn viên rộng 24 hecta, tọa lạc trên khu vực đồi La San, phường Vĩnh Thọ, cách trung tâm thành phố 4 km về phía Bắc, tại một trong những vị trí đẹp nhất bên bờ vịnh Nha Trang, là một địa chỉ văn hóa, khoa học trọng điểm của thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa Trường Đại. .. bộ phận phải sử dụng đúng phần mềm, ứng dụng… phù hợp với chức năng của từng bộ phận - Cài đặt hệ thống Firewall để bảo vệ hệ thống mạng - Đảm bảo an toàn- an ninh mạng - Giám sát mạng - Giám sát người ngoài truy cập trái phép vào Internet 3.3 Thiết kế sơ đồ mạng 3.3.1 Sơ đồ địa lý Để thiết kế hệ thống mạng LAN cho trường Đại học Nha Trang, em đã tiến hành tìm hiểu sơ bộ về mặt địa lý của trường, và. .. bộ về mặt địa lý của trường, và đưa ra được sơ đồ sau: 24 Hình 3.1: Sơ đồ địa lý trường Đại học Nha Trang 3.3.2 Thiết kế mạng ở mức logic Dựa trên sơ đồ địa lý trường Đại học Nha Trang và quá trình phân tích, em đã thiết kế mô hình hệ thống mạng của Trường về mặt logic như sau: 25 Hình 3.2: Sơ đồ logic trường Đại học Nha Trang Chú thích: Hình ảnh Tên thiết bị Hình ảnh Tên thiết bị Switch layer 2 Cáp... cao học, hơn 20.000 sinh viên chính quy tại Nha Trang và trên 10.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại 18 cơ sở liên kết trên cả nước Từ năm 2010, Trường đã chuyển hẳn sang tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho trình độ thạc sĩ và đại học chính quy Trường Đại học Nha Trang đã được Hội đồng kiểm định chất lượng quốc gia công nhận là một trong 20 trường đại học đạt chuẩn chất lượng đào tạo nguồn nhân... Khánh Hòa Trường Đại học Nha Trang hiện có 14 khoa, viện đào tạo; 4 viện và trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và 14 đơn vị quản lý, phục vụ đào tạo Nhà trường hiện đang đào tạo 5 ngành trình độ tiến sĩ, 8 ngành trình độ thạc sĩ, 25 ngành trình độ đại học và 10 ngành trình độ cao đẳng Lưu lượng người học thường xuyên của Trường: gần 100 nghiên cứu sinh, trên 1.100 học viên cao học, hơn 20.000 sinh... toàn trường em đã sử dụng Router wifi TENDA W308R bố trí tại các điểm trong trường .Mạng máy tính cục bộ sẽ được kết nối với phân mạng truy cập Internet thông qua Firewall Firewall sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn và bảo mật các máy tính thuộc phân mạng nội bộ với mạng Internet phía bên ngoài Như vậy một giao tiếp mạng của firewall sẽ kết nối với phân mạng bên trong và 1 giao tiếp mạng sẽ kết nối với phân mạng. .. - Giúp tận dụng tối đa không gian địa chỉ Chia địa chỉ IP Với số lượng sinh viên và cán bộ công nhân viên của trường Đại học Nha Trang khoảng hơn 20000 người nên em chọn giải IP là 192.168.0.0/16 để cấp cho mạng nội bộ của trường Đại học Nha Trang Sau đó, em dùng kỹ thuật VLSM (chia nhỏ một mạng) để cấp IP cho từng khu vực K1 - Network: 192.168.1.0/24 - Broadcast: 192.168.1.255 - HostMin: 192.168.1.1... đó là máy tính trong mạng lớp B Lớp : C Định dạng : Mạng. Mạng .Mạng. Node Ba Bit đầu tiên : 110 => Số mạng lớp C sẽ là 2,097,152 mạng và 254 máy trong một mạng => Một địa chỉ IP mà các Bit đầu tiên là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 - 223 thì đó là máy tính trong mạng lớp C InterNIC và IANA đã đưa ra một số dải địa chỉ IP gọi là private address dùng để thiết lập cho các mạng cục bộ không kết nối với... dùng cục bộ hay từ xa truy cập vào mạng Thường được thực hiện bằng các bộ truyền mạch (Switch) trong môi trường campus, hay các công nghệ WAN 15 1.6 DHCP (dynamic host configuration protocol) DHCP là giao thức cấu hình địa chỉ IP tự động giúp làm giảm thời gian cấu hình cho mạng TCP/IP DHCP cung cấp một database trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính trong hệ thống mạng Mục đích là tránh trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp triển khai hệ thống mạng nội bộ trường đại học nha trang , Nghiên cứu và xây dựng giải pháp triển khai hệ thống mạng nội bộ trường đại học nha trang , Nghiên cứu và xây dựng giải pháp triển khai hệ thống mạng nội bộ trường đại học nha trang

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay