Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ gỗ ở khu vực miền trung

142 635 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG NGUYẾN VĂN QUANG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU MẪU TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ VỎ GỖ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ngành: Kỹ thuật tàu thủy) NHA TRANG, NĂM 2016 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Quang Lớp: 54 KTTT Nghành: Kỹ thuật tàu thủy Tên đề tài: “Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ Gỗ khu vực miền Trung” Số trang: 142 Số chương: Số tài liệu tham khảo: NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Kết luận: Nha Trang, ngày… tháng….năm 2016 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) Ths HUỲNH VĂN NHU i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Quang Lớp: 54 KTTT Nghành: Kỹ thuật tàu thủy Tên đề tài: “Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ Gỗ khu vực miền trung” Số chương: Số trang: 142 Số tài liệu tham khảo: NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Điểm phản biện: Nha trang, ngày….tháng… năm 2016 CÁN BỘ PHẢN BIỆN (Ký ghi rõ họ tên) ĐIỂM CHUNG Bằng số Nha trang, ngày… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Bằng chữ (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Gia Thái, ThS Huỳnh Văn Nhu người trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện để hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Thuận tạo điều kiện thuận lợi cho công việc khảo sát thực tế nhóm Xin cảm ơn sở đóng tàu ngư dân chủ tàu Bình Thuận nhiệt tình giúp đỡ chúng em đợt khảo sát Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn tới KS Nguyễn Văn Tín, KS Nguyễn Văn Cảnh người tham gia đợt điều tra trạng hoạt động mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 – 2016 Cuối xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, quý thầy khoa Kỹ thuật giao thông trường đại học Nha Trang truyền đạt kiến thức kinh nghiệm giúp hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Quang iii MỤC LỤC Chương TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ ĐẶT RA 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước: 1.3 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 13 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu 13 1.3.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu 13 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1 CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC VÀ KINH TẾ CỦA ĐỘI TÀU ĐÁNH CÁ 14 2.1.1 Các tiêu khai thác 14 Cường lực khai thác (Fishing Effort) 14 Năng suất khai thác (Catch Per Unit Effort - CPUE) 15 2.1.2 Các tiêu kinh tế 16 Doanh thu đội tàu 16 Chi phí đội tàu CP 16 Lợi nhuận tàu 17 Chỉ số doanh lợi đội tàu 17 2.2 XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TÀU THEO PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN 18 2.2.1 Trình tự tính toán 18 2.2.2 Xác định tỷ số kích thước 28 Xác định tỷ số chiều cao mớn nước tàu H/T 28 Xác định tỷ số chiều rộng chiều chìm B/T 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 HIỆN TRẠNG NGHỀ CÁ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG 34 iv 3.1.1 Hiện trạng cấu đội tàu khai thác thủy sản 34 3.1.2 Hiện trạng cấu nghề nghiệp khai thác hải sản 35 3.1.3 Năng suất sản lượng khai thác 36 3.1.4 Cách thức bảo quản sản phẩm 37 3.2 MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT DẠNG ĐỘI TÀU MẸ - CON 38 3.2.1 Phương thức tổ chức, hoạt động, thu mua vận chuyển xếp dỡ sản phẩm 38 Phương thức tổ chức 38 Phương thức hoạt động 39 Phương thức thu mua, xếp dỡ vận chuyển sản phẩm 41 3.2.2 Hiệu kinh tế mô hình chuyến biển 42 Hiệu sản xuất chuyến biển 43 Các số kinh tế mô hình năm 45 3.2.3 Phân tích SWOT tàu hoạt động dịch vụ hậu cần biển 50 Điểm mạnh 51 Điểm yếu 54 Cơ hội 55 Thách thức 56 3.3 3.4 XÁC ĐỊNH QUY MÔ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH ĐỘI TÀU MẸ - CON 57 3.3.1 Xác định khả chứa sản phẩm tàu mẹ làm dịch vụ hậu cần 59 3.3.2 Xác định thời gian thu gom sản phẩm tàu mẹ ttm 62 3.3.3 Xác định suất đánh bắt trung bình đội tàu khai thác 644 3.3.4 Xác định số lượng tàu phù hợp mô hình đội tàu mẹ - 677 XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU TÀU MẸ 699 3.4.1 Xây dựng hàm mục tiêu thiết kế 699 3.4.2 Lựa chọn mô hình đội tàu mẹ - 733 3.4.3 Tính toán trọng lượng hàng tàu mẹ chuyên chở 744 v Tính lượng hàng hóa mang 744 Tính lượng hàng hóa chuyến 755 3.4.4 Xây dựng nhiệm vụ thư thiết kế tàu mẹ 766 Các thông số kỹ thuật tàu mẹ 766 Các hệ thống tàu 766 Vật liệu chế tạo tàu mẹ 766 3.4.5 Xác định kích thước tối ưu tàu mẹ 777 3.5 THIẾT KẾ ĐƯỜNG HÌNH VÀ BỐ TRÍ CHUNG TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN 82 3.5.1 Kết điều tra, khảo sát tàu thực tế 82 Phương pháp khảo sát 82 3.5.2 Đặc điểm đường hình tàu khảo sát thực tế 93 Đặc điểm chung 933 Đặc điểm hình dáng tàu 944 3.5.3 Thiết kế đường hình tàu dịch vụ hậu cần Bình Thuận 988 Hình dáng đường sườn 988 Hình dáng đường nước, góc vào nước 999 Hình dáng mũi đuôi tàu 999 3.5.4 Thiết kế bố trí chung tàu 102 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1066 4.1 KẾT LUẬN 1066 4.2 KHUYẾN NGHỊ 1077 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1088 PHỤ LỤC 1099 Phụ lục I Xác định kích thước tối ưu tàu mẹ 1099 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) tổ chức lương thực Nông Nghiệp Liên hợp quốc DVHC Dịch vụ hậu cần E Cường lực khai thác CPUE Năng suất khai thác L Chiều dài tàu B Chiều rộng tàu H Chiều cao mạn T Chiều chìm tàu Q Sản lượng đánh bắt 10 TĐK Tấn đăng kí 11 CV Công suất 12 GRT Dung tích đăng kí tàu 13 DT Doanh thu 14 CP Chi phí 15 LN Lợi nhuận 16 DL Doanh lợi vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tính kích thước tàu theo phương pháp biến phân (lần 1) 23 Bảng 2.2 Bảng tính sức cản vỏ tàu 24 Bảng 2.3 Bảng tính sức cản tàu theo phương pháp Holtrop – Mennen 25 Bảng 2.4 Xác định trị số B/T kiểm tra chu kỳ lắc 31 Bảng 2.5 Bảng tính kích thước tàu theo phương pháp biến phân (lần 2) 32 Bảng 3.1 Cơ cấu tàu thuyền khai thác hải sản theo vùng biển nằm 2010 34 Bảng 3.2 Hiện trạng cấu nghề khai thác hải sản giai đoạn 2001 - 2010 35 Bảng 3.3 Hiện trạng cấu nghề khai thác hải sản theo công suất năm 2010 35 Bảng 3.4 Sản lượng khai thác hải sản 36 Bảng 3.5 Năng suất khai thác hải sản theo tàu thuyến, sản lượng công suất 37 Bảng 3.6 Hiệu sản xuất tàu khai thác chuyến biển 43 Bảng 3.7 Hiệu sản xuất tàu dịch vụ hậu cần chuyến biển44 Bảng 3.8 Các số hiệu kinh tế mô hình năm 445 Bảng 3.9 So sánh lợi ích hoạt động biển tàu 51 Bảng 3.10 So sánh khó khăn gặp phải biển tàu mô hình 54 Bảng 3.11 Số lượng tàu thuyền làm dịch vụ hậu cần tỉnh Bình Thuận 59 Bảng 3.12 Số liệu khảo sát tàu mẹ làm dịch vụ hậu cần mô hình….61 Bảng 3.13 Số liệu thực tế thời gian chuyến biển tàu mẹ Bình Thuận 62 Bảng 3.14 Cơ cấu nghề khai thác nhóm tàu cá từ 90 CV trở lên năm 2013 2016 644 Bảng 3.15 Đặc điểm đội tàu sản xuất 626 Bảng 3.16 Số lượng tàu mô hình đội tàu mẹ - tàu làm nghề khai thác khác Bình Thuận 688 Bảng 3.17 Tổng hợp đề xuất hoạt động dạng mô hình tàu mẹ - tàu 688 viii Bảng 3.18 Vốn đầu tư đội tàu tàu nghề vây mô hình mẹ - đơn lẻ 72 Bảng 3.19 Thông số kỹ thuật tàu mô hình đội tàu mẹ - 733 Bảng 3.20 Bảng tính tối ưu thông số tàu theo phương pháp biến phân 777 Bảng 3.21 Tính lực cản công suất máy cho phương án thiết kế 799 Bảng 3.22 Các thông số kỹ thuật tàu mẹ làm dịch vụ hậu cần vỏ gỗ 81 Bảng 3.23 Bảng tính tối ưu thông số tàu theo phương pháp biến phân ( tính 36 trường hợp) 1099 Bảng 3.24 Tính lực cản công suất máy cho phương án thiết kế (cho 36 trường hợp) 12121 ix CM 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 CP 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 CW 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 No (lấy từ bảng 3.21) kWh Ho m Pvo 10 Poo 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 11 Pmo 3.55 3.41 3.30 3.19 3.10 3.02 12 Pnl 14.50 13.75 13.11 12.57 12.09 11.67 13 Plt 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 14 Σ 146.24 145.35 144.60 143.95 143.38 142.88 179.77 170.49 162.61 155.84 149.93 144.71 2.39 2.37 2.34 2.32 2.30 2.27 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 103.62 15 dP = Do – Σ -35.13 -34.24 -33.49 -32.84 -32.27 -31.77 16 dD = ηNdP -43.37 -42.27 -41.34 -40.54 -39.84 -39.22 154.48 153.38 152.45 151.65 150.95 150.33 17 D = Do - dD 18 k = (D/Do)1/3 1.12 1.11 19 Ne = k2No kW 20 L = kLo m 23.22 21 B = kBo m 4.64 4.57 22 T = kTo m 2.06 23 H = kHo m 2.67 24 Pv = k3Pvo 25 Po = k2Po 1.11 1.11 1.11 1.11 223.94 211.37 200.79 191.75 183.91 177.02 23.76 24.29 24.82 25.35 25.87 4.50 4.43 4.37 4.31 2.03 2.00 1.98 1.96 1.93 2.64 2.60 2.57 2.54 2.51 144.06 143.04 142.17 141.43 140.77 140.19 0.41 116 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 26 Pm k2Pmo = 4.43 4.23 4.07 3.93 3.80 3.69 27 Pdt 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 28 Pnl 18.06 17.04 16.19 15.46 14.83 14.27 29 WKH (công thức 2.36) m3 30 Wnl (công thức 2.17) m3 19.68 18.58 17.65 16.85 16.16 15.56 31 WBM (công thức 2.38) m3 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 30.80 32 Wtb (công thức 2.40) m3 37.98 35.85 34.05 32.52 31.19 30.02 33 Wn (công thức 2.39) m3 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 34 Wyc (công thức 2.35) m3 35 H/T (công thức 2.33) 1.30 36 h/B (đồ thị hình 2.1) 0.040 37 B/T (công thức 2.42) 2.26 38 VT (công thức 2.23) m3 39 GRT (công thức 2.22) TR 60.75 40 Tdv (công thức 2.26) tr 1.22 41 Tđm (công thức 2.28) tr 13.82 42 Tbd = (60- 70)% Tđm tr 8.98 8.98 43 Tls (công thức 2.30) tr 2.51 2.51 44 Tnl (công thức 2.31) tr 188.45 178.72 170.47 163.37 157.17 151.70 45 T = ΣT1 tr 214.98 205.25 196.99 189.89 183.70 178.22 155.36 155.36 155.36 155.36 155.36 155.36 271.43 268.19 265.47 263.14 261.12 259.35 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.039 0.038 0.037 0.036 0.035 2.24 2.23 2.23 2.25 2.25 171.92 171.92 171.92 171.92 171.92 171.92 117 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 1.22 1.22 1.22 1.22 13.82 13.82 13.82 13.82 13.82 8.98 8.98 8.98 8.98 2.51 2.51 2.51 2.51 1.22 Các phương án từ 31 đến 36 với CB = 0,70 Các đại lượng tính toán Đơn vị Lo TT 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 m 20.63 21.16 21.68 22.19 22.70 23.20 Bo m 4.13 4.07 4.02 3.96 3.91 3.87 To m 1.82 1.80 1.78 1.76 1.74 1.73 CM 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 CP 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 CW 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 No (lấy từ bảng 3.21) kWh Ho m Pvo 10 Poo 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 11 Pmo 3.88 3.73 3.61 3.50 3.40 3.31 12 Pnl 16.29 15.48 14.79 14.19 13.66 13.19 13 Plt 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 14 Σ 145.38 144.43 143.61 142.90 142.27 141.71 201.98 192.00 183.45 176.01 169.43 163.52 2.36 2.34 2.31 2.29 2.27 2.24 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 100.66 15 dP = Do – Σ -34.27 -33.32 -32.50 -31.79 -31.16 -30.60 16 dD = ηNdP -42.30 -41.13 -40.13 -39.25 -38.47 -37.77 153.41 152.24 151.24 150.36 149.58 148.88 17 D = Do - dD 18 k = (D/Do)1/3 19 Ne = k2No 1.11 kW 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10 250.45 236.85 225.31 215.34 206.57 198.74 118 20 L = kLo m 22.98 23.50 24.03 24.55 25.06 25.57 21 B = kBo m 4.60 4.52 4.45 4.38 4.32 4.26 22 T = kTo m 2.03 2.00 1.97 1.95 1.92 1.90 23 H = kHo m 2.63 2.60 2.56 2.53 2.50 2.47 24 Pv = k3Pvo 25 Po = k2Po 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 26 Pm = k2Pmo 4.81 4.60 4.43 4.28 4.14 4.02 138.98 137.92 137.01 136.21 135.51 134.88 27 Pdt 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 24.24 28 Pnl 20.20 19.10 18.17 17.36 16.66 16.03 29 WKH (công thức 2.36) m3 30 Wnl (công thức 2.17) m3 22.01 20.82 19.80 18.93 18.16 17.47 31 WBM (công thức 2.38) m3 30.36 30.36 30.36 30.36 30.36 30.36 32 Wtb (công thức 2.40) m3 42.48 40.17 38.21 36.52 35.03 33.71 33 Wn (công thức 2.39) m3 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 27.60 34 Wyc (công thức 2.35) m3 35 H/T (công thức 2.33) 1.30 36 h/B (đồ thị hình 2.1) 0.040 37 B/T (công thức 2.42) 2.27 38 VT (công thức 2.23) m3 39 GRT (công thức 2.22) TR 60.75 40 Tdv (công thức 2.26) tr 1.22 155.36 155.36 155.36 155.36 155.36 155.36 277.81 274.31 271.34 268.77 266.51 264.50 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.039 0.038 0.037 0.036 0.035 2.25 2.25 2.24 2.26 2.26 171.92 171.92 171.92 171.92 171.92 171.92 119 60.75 60.75 1.22 1.22 60.75 60.75 60.75 1.22 1.22 1.22 41 Tđm (công thức 2.28) tr 13.42 42 Tbd = (60- 70)% Tđm tr 8.72 8.72 43 Tls (công thức 2.30) tr 2.44 2.44 44 Tnl (công thức 2.31) tr 211.74 201.27 192.31 184.51 177.61 171.42 45 T = ΣT1 tr 237.54 227.08 218.12 210.32 203.42 197.22 120 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 8.72 8.72 8.72 8.72 2.44 2.44 2.44 2.44 Bảng 3.24 Tính lực cản công suất máy cho phương án thiết kế (cho 36 trường hợp) Các phương án từ đến 12 với CB= 0.62 Đại lượng tính Đơn vị Vt knot 10 10 10 10 10 10 V m/s 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 v2 m2/s2 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 Fr 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 Cp 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 lcb %L 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 LR m 7.61 7.81 8.00 8.19 8.38 8.57 c14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 l + k1 1.25 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 10 S 132.21 133.88 135.51 137.10 138.65 140.15 11 Re.10-9 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 12 CF.103 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 13 RF 2.47 2.51 2.54 2.58 2.61 2.65 14 1+k2 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 15 RAPP 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 16 c7 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 17 iE 25.03 24.01 23.03 22.10 21.22 20.37 18 c1 7.34 6.21 5.29 4.54 3.92 3.40 STT m2 kN kN độ 5.00 5.20 121 5.40 5.60 5.80 6.00 19 c3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 c2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21 c5 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 22 c16 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 23 m1 -2.54 -2.49 -2.44 -2.39 -2.35 -2.31 24 c15 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 25 λ 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 26 Rw 8.72 7.78 6.99 6.32 5.75 5.25 27 PB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Fri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 RB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 FrT 3.21 3.19 3.16 3.14 3.12 3.10 31 c6 0.072 0.073 0.073 0.074 0.075 0.076 32 RTR 0.97 0.98 1.00 1.01 1.02 1.03 33 c4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 34 CA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 35 RA 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 36 Rtotal kN 14.87 13.97 13.22 12.59 12.06 11.60 37 Pe kW 76.51 71.89 68.03 64.78 62.02 59.66 38 Ne kW 150.02 140.96 133.39 127.02 121.61 116.98 kN kN kN 122 Các phương án từ 13 đến 18 với CB= 0.64 Đại lượng tính Đơn vị Vt knot 10 10 10 10 10 10 V m/s 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 v2 m2/s2 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 Fr 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 Cp 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 lcb %L 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26 LR m 7.20 7.38 7.57 7.75 7.93 8.10 c14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 l + k1 1.26 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 10 S 132.36 134.03 135.66 137.25 138.80 140.31 11 Re.10-9 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 12 CF.103 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 13 RF 2.47 2.51 2.55 2.58 2.62 2.65 14 1+k2 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 15 RAPP 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 16 c7 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 17 iE 27.95 26.90 25.90 24.94 24.02 23.14 18 c1 7.59 6.41 5.46 4.67 4.03 3.49 19 c3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 c2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 STT m2 kN kN độ 5.00 5.20 123 5.40 5.60 5.80 6.00 21 c5 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 22 c16 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 23 m1 -2.51 -2.46 -2.41 -2.37 -2.32 -2.28 24 c15 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 25 λ 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 26 Rw 9.34 8.39 7.60 6.92 6.34 5.83 27 PB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Fri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 RB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 FrT 3.22 3.20 3.17 3.15 3.13 3.11 31 c6 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 0.075 32 RTR 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 33 c4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 34 CA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 35 RA 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 36 Rtotal kN 15.52 14.62 13.86 13.22 12.68 12.21 37 Pe kW 79.85 75.20 71.31 68.02 65.21 62.79 38 Ne kW 156.57 147.45 139.82 133.37 127.86 123.12 kN kN kN 124 Các phương án từ 19 đến 24 với CB= 0.66 Đại lượng tính Đơn vị Vt knot 10 10 10 10 10 10 V m/s 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 v2 m2/s2 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 Fr 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 Cp 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 lcb %L 0.29 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 LR m 6.85 7.02 7.20 7.37 7.55 7.72 c14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 l + k1 1.27 1.26 1.24 1.23 1.22 1.21 10 S 133.23 134.91 136.55 138.15 139.70 141.22 11 Re.10-9 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 12 CF.103 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 13 RF 2.49 2.53 2.57 2.60 2.64 2.67 14 1+k2 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 15 RAPP 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 16 c7 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 17 iE 31.32 30.25 29.23 28.25 27.31 26.40 18 c1 7.73 6.52 5.53 4.73 4.07 3.52 19 c3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 c2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 STT m2 kN kN độ 5.00 5.20 125 5.40 5.60 5.80 6.00 21 c5 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 22 c16 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 23 m1 -2.48 -2.43 -2.38 -2.33 -2.29 -2.25 24 c15 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 25 λ 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 26 Rw 9.97 9.08 8.31 7.65 7.08 6.58 27 PB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Fri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 RB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 FrT 3.24 3.22 3.20 3.18 3.16 3.14 31 c6 0.070 0.071 0.072 0.073 0.074 0.074 32 RTR 0.95 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 33 c4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 34 CA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 35 RA 1.33 1.34 1.36 1.37 1.38 1.39 36 Rtotal kN 16.21 15.35 14.62 14.00 13.47 13.00 37 Pe kW 83.40 78.96 75.22 72.03 69.27 66.87 38 Ne kW 163.52 154.82 147.49 141.23 135.83 131.11 kN kN kN 126 Các phương án từ 25 đến 30 với CB= 0.68 Đại lượng tính Đơn vị Vt knot 10 10 10 10 10 10 V m/s 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 v2 m2/s2 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 Fr 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 Cp 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 lcb %L 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 LR m 6.38 6.55 6.71 6.88 7.04 7.20 c14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 l + k1 1.29 1.28 1.26 1.25 1.24 1.22 10 S 132.94 134.62 136.26 137.85 139.40 140.92 11 Re.10-9 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 12 CF.103 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 13 RF 2.48 2.52 2.56 2.59 2.63 2.66 14 1+k2 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 15 RAPP 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 16 c7 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 17 iE 34.73 33.66 32.63 31.64 30.69 29.77 18 c1 8.35 7.03 5.96 5.09 4.37 3.77 19 c3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 c2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 STT m2 kN kN độ 5.00 5.20 127 5.40 5.60 5.80 6.00 21 c5 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 22 c16 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 23 m1 -2.46 -2.41 -2.36 -2.31 -2.27 -2.23 24 c15 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 25 λ 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 26 Rw 11.55 10.59 9.78 9.07 8.45 7.90 27 PB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Fri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 RB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 FrT 3.24 3.22 3.20 3.18 3.16 3.14 31 c6 0.070 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 32 RTR 0.95 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 33 c4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 34 CA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 35 RA 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 36 Rtotal kN 17.82 16.90 16.12 15.45 14.86 14.35 37 Pe kW 91.68 86.95 82.93 79.48 76.46 73.80 38 Ne kW 179.77 170.49 162.61 155.84 149.93 144.71 kN kN kN 128 Các phương án từ 31 đến 36 với CB= 0.70 Đại lượng tính Đơn vị Vt knot 10 10 10 10 10 10 V m/s 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 v2 m2/s2 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 26.47 Fr 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 Cp 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 lcb %L 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 LR m 5.92 6.08 6.23 6.39 6.54 6.68 c14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 l + k1 1.31 1.30 1.28 1.27 1.25 1.24 10 S 132.68 134.36 135.99 137.58 139.13 140.64 11 Re.10-9 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 12 CF.103 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 13 RF 2.48 2.52 2.55 2.59 2.62 2.65 14 1+k2 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 15 RAPP 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 16 c7 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 17 iE 38.48 37.42 36.40 35.41 34.45 33.53 18 c1 9.15 7.69 6.51 5.55 4.76 4.10 19 c3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 c2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 STT m2 kN kN độ 5.00 5.20 129 5.40 5.60 5.80 6.00 21 c5 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 22 c16 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 23 m1 -2.44 -2.39 -2.34 -2.29 -2.25 -2.21 24 c15 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 -1.69 25 λ 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.86 26 Rw 13.70 12.68 11.80 11.03 10.34 9.72 27 PB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Fri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 RB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 FrT 3.24 3.22 3.19 3.17 3.15 3.13 31 c6 0.070 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 32 RTR 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 33 c4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 34 CA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 35 RA 1.33 1.34 1.35 1.36 1.38 1.39 36 Rtotal kN 20.02 19.03 18.19 17.45 16.80 16.21 37 Pe kW 103.01 97.92 93.56 89.76 86.41 83.39 38 Ne kW 201.98 192.00 183.45 176.01 169.43 163.52 kN kN kN 130
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ gỗ ở khu vực miền trung , Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ gỗ ở khu vực miền trung , Xây dựng phương án thiết kế tối ưu mẫu tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ gỗ ở khu vực miền trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay