CÁC đại DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

5 230 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:41

Bài 28 CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI I MỤC TIÊU Học xong này, HS : - Nhớ tên xác định vị trí bốn đại dương địa cầu đồ giới - Mô tả số đặc điểm đại dương: Vị trí địa lí , diện tích - Biết phân tích bảng số liệu đồ để tìm số đặc điểm bật địa dương II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: SGK,máy chiếu, tranh ảnh, đồ giới địa cầu - HS: SGK, ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Ổn định lớp Mời lớp trưởng bắt cho lớp hát tập thể Kiểm tra cũ - Tìm đồ giới vị trí châu Đại Dương châu Nam Cực? - Châu lục lạnh giới? a) Châu Á b) Châu Mĩ c) Châu Nam Cực d) Châu Phi Bài Hoạt động học sinh - HS lên thực - HS trả lời: Châu Nam Cực Giới thiệu bài: - Cho HS xem video hình ảnh đại dương dẫn dắt vào đề: + Hỏi: Các hình ảnh nào? + Các hình ảnh hình ảnh đại dương + Vậy em có muốn tìm hiểu khám phá đại dương không nào? Cô giúp lớp khám phá đại dương qua “Các đại dương giưới Hoạt động 1: Vị trí đại dương - Yêu cầu HS tìm vị trí đại dương địa cầu - Nhận xét - Hỏi HS: Em có nhận xét vị trí đại dương Bán cầu Tây Bán cầu Đông? Yêu cầu học sinh quan sát đồ, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập Tên đại Giáp với Giáp với dương châu lục đại dương Thái Bình Dương Đại Tây - - HS quan sát - HS trả lời: Các hình ảnh đẹp - HS lên thực - HS trả lời: Ấn Độ Dương nằm hoàn toàn Bán cầu Đông, Thái Bình Dương nằm hoàn toàn Bán cầu Tây, Đại Tây Dương nằm nửa Bán cầu Tây nửa Bán cầu Đông, Bắc Băng Dương nằm phầ Bán cầu Tây phần Bán cầu Đông - Hoàn thành phiếu học tập Tên đại dương Thái Bình Dương Giáp với châu lục Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, Giáp với đại dương Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Dương Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Gọi đại diện nhóm lên trả lời tiếp giáp đại dương với châu lục đại dương đồ - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Kết luận: Trên trái đất có bốn đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương , Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Các đại dương tiếp giáp với tiếp giáp với châu lục giới Hoạt động 2: Một số đặc điểm đại dương - - Cho học sinh xem bảng số liệu đại dương yêu cầu HS quan sát: châu Nam Bắc Băng Cực Dương Đại Tây Dương Châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Nam Cực Ấn Độ Dương Châu Đại Dương, châu Á, châu Phi, châu Nam Cực Bắc Băng Dương Châu Á, châu Âu, châu Mĩ Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương Thái Bình Dương, Đại Tây Dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương - Bốn đại diện nhóm lên thực - Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe STT Đại dương Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương Diện tích (triệ u km2) 75 Độ sâu trun g bình (m) 3963 Độ sâu lớn (m) 13 1134 5449 93 3530 9227 180 4279 1103 HS quan sát - HS trả lời - - HS trả lời: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương HS trả lời: Thái Bình Dương - HS quan sát lắng nghe - HS quan sát lắng nghe - HS nêu lại nội dung học - HS chơi - HS lắng nghe - HS lắng nghe 7455 + Nêu diện tích , độ sâu trung bình độ sâu lớn đại dương + Xếp đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ diện tích + Độ sâu lớn thuộc đại dương nào? - Cho HS xem hình ảnh đại dương số đặc điểm đại dương - Kết luận: Thái Bình Dương đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn - Cho HS nêu lại nội dung học Củng cố dặn dò - Cho HS chơi trò chơi - - Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC đại DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI, CÁC đại DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI, CÁC đại DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay