NGUYÊN tắc 5 pptoan

6 150 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:36

NGUYÊN TẮC Cần phải kết hợp chặt chẽ việc dạy học YTHH với dạy học tuyến kiến thức khác Phù hợp với đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình môn toán tiểu học Xuất phát từ đặc điểm YTHH Đó là: trình bày rải rác từ lớp đến lớp xen kẽ với tuyến kiến thức khác Việc DH YTHH phải kết hợp chặt chẽ với kiến thức số học Việc DH YTHH gắn bó mật thiết với vấn đề đo lường hình với bóng Có thể thấy mối liên quan chặt chẽ việc giảng dạy YTHH yếu tố đại số giải toán Tại Thể Sử dụng kiến thức, kĩ Thông qua DH tuyến kiến thức YTHH để góp phần ôn khác công cụ, phương tập củng cố vận dụng tiện để hình thành cho HS kiến thức, kĩ các kiến thức YTHH tuyến kiến thức khác * Ví dụ minh họa Kết hợp thực phép tính nhân, chia hai số tự nhiên Đơn vị đo diện tích vận dụng vào giải toán có lời văn Giải vấn đề thực tiễn tính diện tích mặt bàn hình thoi, phòng hình thoi
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc 5 pptoan, NGUYÊN tắc 5 pptoan, NGUYÊN tắc 5 pptoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay