Đề cương ôn tập IC3 tin học văn phòng bậc B

99 238 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:13

CÁC PHÍM TẮT TRONG WORD CTRL + N: Mở tài liệu CTRL + O: Mở tài liệu có CTRL + S: Lưu tài liệu vào đĩa thời F12: Lưu tài liệu với tên khác (Tương tự Save As) CTRL + X: Cắt tài liệu bôi đen CTRL + Z: Phục hồi văn xoá nhầm (Undo) CTRL + V: Dán văn vào vị trí trỏ CTRL + C: Copy tài liệu văn bôi đen CTRL + L: Căn lề văn phía trái 10 CTRL + R: Căn lề văn phía phải 11 CTRL + E: Căn lề văn (Center) 12 CTRL + J: Căn hai bên 13 CTRL + 1: tạo khoảng cách đơn dòng 14 CTRL + 5: tạo khoảng cách dòng rưỡi dòng 15 CTRL + 2: tạo khoảng cách đôi dòng 16 CTRL + F2: Xem tài liệu trước in (Preview) 17 CTRL + D: Chọn font chữ 18 CTRL + A: Bôi đen toàn văn 19 CTRL + G: Nhảy đến trang số ấn F5 20 SHIFT + F5: Nhảy đến trang cuối 21 CTRL + B: Tắt/Mở chữ đậm 22 CTRL + I: Tắt/Mở chữ nghiêng (I) 23 CTRL + U: Tắt/Mở chữ gạch chân 24 CTRL + SHIFT + H: Tắt/Mở đánh không chữ 25 CTRL + SHIFT + =: Đánh số M3, Km2, X2 26 CTRL + =: Đánh số H2SO4, X2 27 CTRL + SHIFT + W: Tắt/Mở chữ gạch chân đơn 28 CTRL + SHIFT + D: Tắt/Mở chữ gạch chân kép 29 CTRL + SHIFT + K: In hoa nhỏ 30 CTRL + SHIFT + A: In hoa 31 CTRL + SHIFT + Z: Trở font chữ ban đầu CTRL + phím giãn cách 32 CTRL + SHIFT + F: Đổi font chữ 33 CTRL + SHIFT + P: đổi cỡ chữ 34 CTRL + SHIFT + >: Tăng lên cỡ chữ 35 CTRL + SHIFT + layout-> split table Câu 3:Cho ảnh đồ họa (clip art), yêu cầu lề Chọn picture tool->format-> align-> align top Câu 4:Tìm kiếm từ ‘’ESURE’’ toàn vb? Ctrl+F -> find all Câu 5:Thay tất từ tìm kiếm từ ‘’TAE’’ Ctr + H -> find and replace Câu 6:Lưu vb sang web page thư mục vs tên ‘’IMPORTANT’’ thư mục có sẵn Save as-> ô nội dung nhấn chuột phải chọn new->folder->IMPORTANT, kích đúp vào thư mục IMPORTANT ->save as type -> web page Câu 7: Lưu vb sang pdf tương tự câu Câu 8: Lặp lại tiêu đề trang in (trong work sheet) Page layout -> print titles -> thẻ sheet (rows to repeat at top) Câu 9:Chọn toàn worksheet vs cú click chuột (hoặc phím kết hợp) ko sử dụng chuột kéo nối Chọn ô selection góc bên trái Câu 10: Gộp toàn ô chọn thành ô Chọn merge¢er Câu 11: Chuyển từ chế độ overtype (ghi đè)sang insert (chèn) Kích chuột trạng thái (có dòng chữ OVER) tự động chuyển sang (INSERT) Câu 12:Hủy lệnh in máy in Kích đúp vào biểu tượng máy in vùng thông báo (góc bên phải) hình, kích vào tên tài liệu, kích chuột phải chọn CANCEL Câu 13: In với máy in mặc định cannon 6BJ cho trước Ctrl P -> mục name printer chọn tên máy in thích hợp, mục number of coppies chọn Câu 14: Kích chuột vào truy cập nhanh ribbon có chức chèn hàm Chọn formular Câu 15: Sắp xếp cột chọn theo thứ tự tăng dần, giảm dần Chọn data sort -> hộp thoại sort bạn lựa chọn sort by, then by (kích vào add level) Câu 16: Di chuyển trỏ chuột tới trang văn bản, ko sử dụng cuộn, ko dùng chuột kéo Kích vào page of 10 (trên trạng thái) phía bên trái hình, nhập số 8, nhấn enter Câu 17: Nối phần đuôi mở rộng vs loại tập tin a Word docx b Excel slxs c Powerpoint pptx Câu 18: Mã hóa vb với người biết mật ‘’CONTACT’’ quyền sửa đổi vb không lưu dấu Chọn Review -> protect document -> Restrict Formatting and Editing, tích vào ô allow only this type of editing in the document: chọn Track Changes -> chọn Yes, start Enforcing Protection -> nhập pass CONTACT Câu 19: Hiển thị trợ giúp word Kích biểu tượng dấu hỏi chấm, nhập tên cần trợ giúp Câu 20: Tra nghĩa từ cho trước Chuột phải -> look up Câu 21: Tắt văn thời không thoát ứng dụng word Chọn office -> close Câu 22: Chấp nhận tất sửa đổi đánh dấu vb Chọn Review -> Accept -> Accept all Changes in Document Câu 23: Chuyển dòng ghi biểu đồ (đang bên phải biểu đồ) xuống phía biểu đồ Chọn Chart Tools -> Layout -> Legend-> Show legend at bottom Câu 24: Tự động cập nhật thời gian theo dạng 5/10/12 Insert -> chọn date and time ( nhớ biểu tượng thi ko có chữ mà có biểu tượng đồng hồ) -> chọn định dạng ngày tháng thích hợp kích Update automatically -> ok Câu 25: Chọn header có dạng Anphabet Câu 26: Ngắt trang -> insert -> page break Câu 27: Cài đặt lề 1.25 inch Câu 28: Không thoát word gửi mail đến địa inmailliy@jfk.com Câu 29: Hiển thị thước kẻ (ruler) Câu 30: Hiển thị chế độ xem trước tài liệu in Câu 31: Chèn ô excel Câu 32: Lọc liệu Câu 33: Thay đổi theme slide thành CONCOURSE Câu 34: Họ cho bảng tính excel nhé! Rồi bôi đen cột, bảo chép liệu sang cột đánh dấu sẵn mà ko chép công thức Câu 35: Cho bảng tính excel nhé! Cho ba cột liệu, xong họ bôi đen cột cho sẵn rùi bảo thao tác cho dung nút lệnh mà tính lệnh tổng ba cột sang chỗ đánh dấu tương ứng ->Cái click vào tính nhah sum ý Câu 36: Trong excel, họ bôi đen cột sẵn rùi, rùi bảo thay đổi độ rộng cột thành 12 -> click chuột phải, chọn collum with, nhập 12 vào ô Câu 37: Trong pp nhé! Đang từ slide bảo chuyển sang slide5 mà ko thoát khoải trình chiếu -> click chuột phải chọn goto chọ slide Câu 38: Trong work họ bôi đen sẵn mộ từ rồi, bảo tạo liên kết với web (họ cho) Cái biết nhé! Câu 39: Tương tụ câu 37 làm pp Câu 40: Lưu word mở dạng lưu tương thích với word 2003 Câu 41: Mình có câu họ cho biểu đồ, bảo thay đổi biểu đồ từ màu vàng sang màu trắng (cái tớ ko làm dc) (format>chart area> Shape fill) Câu 42: Họ cho bải word bảo chuyển xem xem hai trang cửa sổ Câu 43: Xem tùy chọn in Câu 44: Xem in hủy Câu 45: Họ cho vb, có để đánh dấu thay đổi chữ mà sai ý, bảo hủy tùy chọn thay đổi ý Review changes reject Câu 46: Lưu file word mở dang pdf, với tên không đổi Câu 47: Lưu word với tên khác thư mục cho trước Câu 48: Cho vb bôi đen, yêu cầu chuyển sang cột Câu 49: Thay đổi giãn dòng lên gấp đôi ban đầu có Câu 50: Đang mở word rồi, bào paste vùng excel chọn sẵn vào Câu 51: Thay đổi bảng cho vữa với hình window Câu 52: Từ chối tất sửa đổi word cho sẵn Review => nhóm Changes => Reject All Changes in Document Câu 53: Một câu liên quan đến header, footer, gần giống chèn điều kiện Câu 54: Chia đoạn văn thành cột Page Layout => nhóm Page Setup =>Colum Câu 55: Thay màu slide Design => Background => chọn Background style Câu 56: Xóa ô bảng đồng thời ô bên đc đẩy lên sau xóa Chọn ô delete ^^ Câu 57: Điều chỉnh độ rộng dòng mà không dùng thước Home => nhóm Cells => Format => Colum Width Câu 58: Chuyển văn sang bảng ngược lại Chọn văn muốn chuyển => Insert => Table => Convert Text Table Chọn bảng muốn chuyển => Table Tools, nhóm Layout =>Convert to Text Câu 59: Đặt mật cho tập tin Review => Protect Document => Restrict Formating and Editing => chọn Allow only this type of editing in the document => Yes, Start Enforcing Protection Câu 60: Tạo hyperlink theo tên đc cho sẵn: Insert => nhóm Links chọn Hyperlink Vd: tạo hyperlink cho từ “trường học” với địa www.truonghoc.vn” Câu 61: Chọn hai hình ảnh điều chỉnh chúng lên lề slide (chọn ảnh sau format chọn align => align Top) Câu 62: Hiện danh sách từ đồng nghĩa “inviroment” Review => nhóm Proofing chọn Thesaurus => Search for: gõ “inviroment” Câu 63: Sử dụng công cụ research Review => nhóm Proofing chọn Research Câu 64: Thiết lập in bảng biểu worksheet hình theo độ rộng trang giấy chiều dài trang giấy Page Layout => Hộp thoại Page Setup => Page => Fit to pages wide by tall Câu 65: Tạo in văn Print => number of copies chọn Câu 66: Chuyển định dạng văn sang PDF Save as => Save as type => Chọn PDF Câu 67: Từ phần liệu đc đánh dấu (gồm công thức tính), paste sang vùng liệu kết quá(giá trị) công thức Câu 1: Anh (chị) hiểu Virus tin học ? a Là chương trình máy tính người tạo b Có khả phá hoại sản phẩm tin học c Có khả tự dấu kín, tự chép để lây lan d Tất Câu 2: Khi làm việc với WinWord (Excel), lưu tệp vào đĩa, tệp ? a Luôn thư mục OFFICE b Luôn thư mục My Documents c Bắt buộc thư mục WINWORD (EXCEL ) d Cả câu sai Câu 3: Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F là: a Lưu tệp văn vào đĩa b Tạo tệp văn c Chức tìm kiếm soạn thảo d Định dạng trang Câu 4: Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2" Nếu sử dụng nút điền để điền l iệu đến cột B2, C2, D2, E2; kết nhận ô E2 là: a 1Angiang2 b 5Angiang6 c 5Angiang2 d 1Angiang6 Câu 5: Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím ? a Ctrl+Del b Cả câu sai c Alt+Del d D Shift+Del Câu 6: Khi sử dụng Windows, để lưu nội dung hình vào nhớ Clipboard ta sử dụng phím nào? a Ctrl+C b Ctrl+Ins c Print Screen d ESC Câu 7: Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn (Paragraph) muốn sang đoạn : a Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter b Bấm phím Enter c Bấm tổ hợp phím Shift - Enter d Word tự động, không cần bấm phím Câu 8: Trong làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho ô, trước hết ta phải gõ: a Dấu chấm hỏi (?) b Dấu đô la ($) c Dấu hai chấm (: ) d Dấu (= ) Câu 9: Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi ? a WinWord b Notepad c Calculator d Excel Câu 10: Anh (chị) sử dụng chương trình Windows để quản lý tệp thư mục? a Microsoft Office b Accessories c Control Panel d Windows Explorer Câu 11: Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn dãy ký tự “TINHOC” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết quả: a Tinhoc b #VALUE! c TINHOC d Câu 12: Trong WinWord, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ : a Microsoft Equation b Ogranization Art c Ogranization Chart d Word Art Câu 13: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a Control Windows b Control Panel c Control System d Control Desktop Câu 14: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a Start - Search b Tools – Search c File - Search d Windows – Search Câu 15: Trong Excel, ô A2 có giá trị dãy ký tự “TINHOC” Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2;3) nhận kết ? a b HOC c Tinhoc d TIN Câu 16: Hãy chọn tên thiết bị mạng? a Webcam b USB c Hub d UPS Câu 17: Trong soạn thảo Word, muốn chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: a Insert – Symbol b Format – Symbol c Tools – Symbol d View – Symbol Câu 18: Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a Table - Merge Cells b Table - Split Cells c Tools - Split Cells d Table – Cells Câu 19: Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? a Xóa đối tượng chọn hình b Tạo đường tắt để truy cập nhanh c Đóng cửa sổ mở d Tất sai Câu 20: Trong Winword, để chép đoạn văn vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn; sau đó: a Chọn menu lệnh Edit - Copy b Bấm tổ hợp phím Ctrl – C c Cả câu a b d Cả câu a b sai Câu 21: Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a Trong CPU b B Trong RAM c C Trên nhớ d D Trong ROM Câu 22: Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a >< b & c # d Câu 23: Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để: a Cắt đoạn văn b Cắt chép đoạn văn c Dán đoạn văn từ Clipboard d Sao chép đoạn văn Câu 24: Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: Bộ nhớ Chỉ nạp vào nhớ chạy chương tr?nh ứng dụng Ram Tất sai Câu 25: Anh (chị) hiểu B-Virus ? a Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) b Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: c Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel d Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện Câu 26: Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a b #VALUE! c d #NAME! Câu 27: Người máy tính giao tiếp thông qua : a RAM b Bàn phím hình c Hệ điều hành d Tất Câu 28: Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a Alt + F b Alt + A c Ctrl + F d Ctrl + A Câu 29: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục : a Landscape b Right c Left d Portrait Câu 30: Để chuẩn bị in bảng tính Excel giấy ? a Có thể khai báo đánh số trang in không b Excel bắt buộc phải đánh số trang vị trí bên phải đầu trang c Chỉ đánh số trang in bảng tính gồm nhiều trang d Vị trí số trang luôn góc bên phải Câu 31: Dưới góc độ địa lý, mạng máy tính phân biệt thành: a Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu b Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu c Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục d Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục a b c d c Tốc độ xử lý d Dung lượng RAM e Tất lựa chọn f a, c, d Feedback The correct answer is: a, c, d Nếu việc cài đặt phần mềm bị lỗi, nguyên nhân gì? Select one: a Ổ quang bị lỗi b Bạn cần nhiều khoảng trống đĩa cứng so với đề xuất danh mục yêu cầu hệ thống c Có xung đột phần mềm, có lẽ Windows chương trình d Tất lựa chọn e Chỉ a c Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Thời gian sử dụng hữu ích máy tính xác hai năm Select one: True False Feedback The correct answer is 'False' Phần mềm bạn dùng để quản lý báo cáo doanh số quý chi phí? Select one: a Xử lý văn b Bảng tính c Kế toán d Tiện ích e Tất lựa chọn Feedback The correct answer is: Bảng tính Thuật toán gì? Select one: a Một quy tắc dùng cho mã phần mềm máy tính b Được thiết kế để thực nhiệm vụ cụ thể theo trình tự định c Quy cách nhập liệu vào chương trình phần mềm d Tất lựa chọn e b c Feedback The correct answer is: b c Đa nhiệm quy trình Windows cho phép bạn làm việc nhiều chương trình hay văn lúc Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ không kín hình, bạn nên sử dụng nút nào? Select one: a Maximum b Minimum c Restore down d Close Feedback The correct answer is: Restore down Một ví dụ đồ điện gia dụng có gắn chíp máy tính linh kiện thiết bị là? Select one: a Tủ lạnh b Lò vi sóng c Hệ thống thiết bị giải trí d Chuông cửa e Máy pha cà phê f Máy xay ngũ cốc g Tất thiết bị, dụng cụ h a, b, c, e Feedback The correct answer is: a, b, c, e Số nhị phân gì? Select one: a Các số chữ l b Các số chữ O c số đến d số Feedback The correct answer is: số ROM dùng bạn bật máy tính lên? Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Nút chuột bạn cần nhấn để lựa chọn đối tượng? Select one: a Trái b Phải Feedback The correct answer is: Trái Question 38 Đâu cách hiệu chi phí người quản trị mạng muốn mua giấy phép sử dụng cho 25 máy tính công ty? Select one: a Mua 25 giấy phép từ cửa hàng bán lẻ b Mua giấy phép tập thể cho 25 máy c Mua hợp đồng sử dụng phần mềm (SaaS) cho 25 máy d Tất lựa chọn e b c Feedback The correct answer is: b c Tại lại cần cài đặt trình điều khiển thiết bị phù hợp? Select one: a Máy tính nhận mục đích trình điều khiển thiết bị b Nó cho phép hệ điều hành Windows tự động cài đặt c Trình điều khiển thiết bị tập tin đặt cấu hình xác định thiết bị cách thức hoạt động d Tất lựa chọn e a c Feedback The correct answer is: a c Làm bạn kích hoạt tính trợ giúp? Select one: a Chọn Help and Support từ thực đơn Start b Kích vào biểu tượng Help hiển thị hình c Nhấn phím F1 d Tất lựa chọn Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Thiết bị lưu trữ sau bạn dùng để chép ảnh từ máy tính sang máy tính khác? Select one: a Ổ cứng b Thẻ nhớ máy chụp hình c Thanh nhớ USB d Tất lựa chọn e b c Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Khi bạn không sử dụng chương trình nữa, bạn nên xóa hay gỡ khỏi máy tính Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 43 Việc diễn đạt lại cố cách xác quan trọng để chuyên gia phân lập vấn đề giải vấn đề Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 44 Bạn tìm kiếm hỗ trợ tư vấn xử lý cố máy tính đâu? Select one: a Bộ phận/ phòng IT b Các nguồn trực tuyến Internet c Các nguồn ngoại tuyến thư viện d Tất lựa chọn e a b Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 45 Nếu bạn thay đổi màu desktop hôm qua hôm lại trở lại màu ban đầu, màu không giữ nguyên bạn chọn? Select one: a Bạn quyền thay đổi màu b Máy tính đặt chế độ chuyển lại màu ban đầu tắt máy c Bạn thay đổi hệ điều hành d Tất lựa chọn e a c Feedback The correct answer is: Máy tính đặt chế độ chuyển lại màu ban đầu tắt máy Question 46 Tại tập tin bị hỏng? Select one: a Do Virus b Lỗi phần cứng c Nguồn điện tăng d Các vấn đề phần mềm e Tất lựa chọn f b c Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 47 Hợp đồng hỗ trợ là: Select one: a Sự thay cho bảo hành b Thỏa thuận kéo dài theo thời gian sử dụng máy c Chi phí phụ mà bạn không cần d Tất lựa chọn e a b Feedback The correct answer is: Thỏa thuận kéo dài theo thời gian sử dụng máy Question 48 Tại bạn lại cần lưu tập tin sang thiết bị lưu trữ? Select one: a Để tránh liệu máy tính bị tắt b Để lưu thông tin từ RAM sang thiết bị lưu trữ c Để có liệu d Tất lý e a b Feedback The correct answer is: Tất lý Question 49 Điều bạn cần ý lắp đặt máy tính nơi đó? Select one: a Loại nguồn điện quốc gia b Liệu người có nhìn thấy vị trí không c Rằng không gần nguồn nhiệt khí lạnh d Xung quanh khu vực đặt máy từ trường điện trường e Tất lựa chọn f a, b c Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 50 Hệ điều hành tập hợp chương trình thiết kế để điều khiển tương tác giao tiếp máy tính người sử dụng Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 51 Một thông báo lỗi cho biết hệ thống gắn tập tin với chương trình có nghĩa bạn chương trình phần mềm mở kiểu tập tin Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 52 Lợi lớn notebook gì?: Select one: a Chi phí b Tính động c Tốc độ d Kích cỡ Feedback The correct answer is: Tính động Question 53 Những yếu tố cần cân nhắc lựa chọn chương trình ứng dụng? Select one: a Khả chia sẻ file tảng hệ điều hành khác b Khả sử dụng tính phần mềm ứng dụng tương tự tảng hệđiều hành khác c Làm sử dụng phần mềm ứng dụng thiết bị điện toán khác d Tất lựa chọn e a b Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 54 Các máy chơi trò chơi có gắn chíp máy tính cho phép bạn? Select one: a Nhận cập nhật trò chơi b Chơi trò chơi với người chơi khác mạng c Nhận hỗ trợ kỹ thuật d Tất lựa chọn e a b Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 55 Trước cài chương trình vào máy tính, kiểm tra để đảm bảo chương trình chưa cài Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 56 Bạn làm để di chuyển cửa sổ? Select one: a Kích kéo biểu tượng Control để di chuyển tới vị trí b Kích kéo tiêu đề để di chuyển tới vị trí c Kích vào chỗ cửa sổ để di chuyển tới vị trí d Kích vào nút Restore down Feedback The correct answer is: Kích kéo tiêu đề để di chuyển tới vị trí Question 57 Câu sau đúng? Select one: a Điện thoại di động lựa chọn để cung cấp dịch vụ đàm thoại b Tất điện thoại di động có phần mềm ‗sổ tay‘ kích hoạt c Tất điện thoại di động có dịch vụ Internet d Tất thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số sử dụng công nghệ hình cảm ứng e a d Feedback The correct answer is: a d Question 58 Khi bạn xóa liệu Thùng Rác, bạn khôi phục tập tin hay thư mục Select one: True False Feedback The correct answer is 'False' Question 59 Một tập tin liệu kiểu văn chứa liệu bạn nhập lưu lại Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 60 Nếu bạn tải chương trình từ Internet, bạn nên thực quy trình trước cài chương trình? Select one: a Kiểm tra việc mua phần mềm hoàn thiện b Lưu tập tin tiến hành cài đặt từ trang Web c Lưu tập tin chạy chương trình quét vi rút/ phần mềm gián điệp tập tin d Tất lựa chọn e a hay b Feedback The correct answer is: Lưu tập tin chạy chương trình quét vi rút/ phần mềm gián điệp tập tin Question 61 Khi mua chương trình phần mềm, thực tế bạn mua giấy phép sử dụng chương trình đó,Đúng hay Sai? Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 62 Nếu bạn sử dụng số lệnh định Control Panel, nguyên nhân gì? Select one: a Bạn quyền sử dụng lệnh b Bạn chọn sai lệnh c Windows hạn chế quyền sử dụng bạn dựa bạn dùng trước d Tất lựa chọn Feedback The correct answer is: Bạn quyền sử dụng lệnh Question 63 Điều quan trọng bạn không thay đổi tập tin hệ điều hành không nhờ chuyên gia IT Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 64 Tốc độ chíp vi xử lý đo tần suất số vòng xoay giây? Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 65 Bạn không nên ăn uống gần máy tính cố gắng giữ gìn khu vực gần máy tính tốt Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 66 Ngày tháng thời gian máy tính định đồng hồ bên máy tính, đồng hồ điểu khiển mạng Select one: True False Feedback The correct answer is 'True' Question 67 Cách tắt máy tính tốt ấn vào nút nguồn case máy tính để tắt Select one: True False Feedback The correct answer is 'False' Question 68 Nếu bạn tìm kiếm trợ giúp trực tuyến chủ đề Windows, có sẵn lựa chọn để giúp đỡ thêm? Select one: a Hỏi nhân viên kĩ thuật chỗ bạn cửa hàng máy tính b Liên hệ với Microsoft c Tìm kiếm Internet nhóm người gặp phải vấn đề d Thuê tư vấn viên để giúp đỡ hay tham gia khóa đào tạo tập trung vào vấn đề bạn muốn họ e Tất lựa chọn Feedback The correct answer is: Tất lựa chọn Question 69 Bạn nên làm bạn mở chương trình ứng dụng sau cập nhật Windows ? Select one: a Gỡ cập nhật Windows b Gỡ chương trình ứng dụng c Đảm bảo tập tin có hiệu lực d Tất lựa chọn e a c Feedback The correct answer is: Gỡ cập nhật Windows Question 70 Hệ thống lưu trữ ảo tồn vị trí nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), bạn lữu trữ liệu từ nơi giới Select one: True False Feedback The correct answer is true [...]... vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là: a 0 b #VALUE! c #NAME! d 8/17/2008 Câu 33: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn < /b> b n theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a Format - Bullets and Numbering b Tools - Bullets and Numbering c Edit - Bullets and Numbering d File - Bullets and Numbering Câu 34: Trong soạn thảo văn < /b> b n Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện : a File – Close b File... C2: chọn b ng table tools layout -cell size autofit -autofit window 58 Cho 1 b ng biểu chọn nước có độ tăng trưởng cao? 2 Sow máy tinh là gì  tớ chọn là không nhúng vào các chương trình Gửi cho mình met mail và b t mình thêm địa chỉ người gửi vào danh sách tự động 3 4 ( câu này ko biết click b a) Tìm kiếm thông tin < /b> theo yêu câu của b i Gửi những thông tin < /b> nào sau đây ( số tài khoản, thông tin < /b> cá... thông tin < /b> của met người trong contract 86 Gửi cho mình met mail và b t mình thêm địa chỉ người gửi vào danh sách tự động ( câu này ko biết click b a) 87 Tìm kiếm thông tin < /b> theo yêu câu của b i 88 Gửi những thông tin < /b> nào sau đây ( số tài khoản, thông tin < /b> cá nhân, URL …….)qua email là an toàn ? chọn là thông tin < /b> cá nhân 89 Mình không được cài mot chương trình vào hệ thống của trường thì đó là mình không... tốc độ sử lý 108 b n b , b nh luận, nhóm b n là những đặc trưng của cái gì:  mạng xã hội 109 B n có thể trao đổi với người khác b ng cách nào blog:  b nh luận 110 b n không thể cài đặt phần mềm của mình trong một máy tính nội b của 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 công ty, vi phạm cái gì:  phân vân quyền riêng tư/quyền tự chủ sms là cái gì  tin < /b> nhắn văn < /b> b n sau cơn b o cái gì có thể... 56 vấn đề < /b> gì nhạy cảm nhất khi đơn vị thương mại điện tử xảy ra lỗi về b o mât: a thông tin < /b> vè tín dụng của khác hàng b tài khoản đăng nhập và mật khẩu của khách hàng 57 cho trang web đã b thay đổi định dạng hãy quay lại lịch sử gần nhất của trang web b m vào nút back 58 sinh viên lấy lời văn < /b> của b i nghiên cứu của người khác làm b i của mình thi đc gọi là gì? Đạo văn < /b> có mấy câu vè phần vấn đề < /b> đạo... có b n quyền thường được phân phối b i tác giả của phần mềm cho một khoản phí tối thiểu được gọi là: a Firmware b Phần mềm miễn phí c Phần mềm chia sẻ d Phần mềm công cộng Câu 33: khi làm việc trên một dự án của trường học,< /b> việc chia sẻ thông tin < /b> thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau thông qua một b i thuyết trình trực tuyến là 1 ví dụ của: a b c d Thu thập thông tin < /b> Đánh giá thông tin < /b> Tổ chức thông... 23 B n có thể trao đổi với người khác b ng cách nào blog:  b nh luận 24 b n không thể cài đặt phần mềm của mình trong một máy tính nội b của công ty, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 vi phạm cái gì:  phân vân quyền riêng tư/quyền tự chủ sms là cái gì  tin < /b> nhắn văn < /b> b n sau cơn b o cái gì có thể truyền được đi tốt nhất:  điện thoại vệ tinh gmail, sau khi b n xem thì cái gì thay đổi:  đá định dạng văn.< /b> .. trang web  View -> Text size -> largest Câu 30: Những gì có thể xuất hiện trên Link page của trang web trên: a b c d B n đồ tất cả các trang Danh sách các trang web lien kết với trang web này Danh sách các lien kết với những thông tin < /b> lien quan tới trang web này Công cụ tìm kiếm cho phép tìm kiếm trang web Câu 31: Thiết b lưu trữ nào thường được dùng để sao lưu dữ liệu: a b c d CD –ROM ổ b ng Đĩa... dụng tin < /b> nhắn nhanh và tin < /b> nhắn văn < /b> b n thay vì gmail, đ/a sử dụng gmail có lợi hơn outlook, chọn 2  hình như là hạn chế b nhớ, với lại có thể đăng nhập ở b t cứ đâu b nh luận của b n trên trang mạng xã hội được coi là:  công khai cho một gmail, tên miền org, sau đấy chọn mấy cái có tên miền giống nó kế nối internet không làm thay đổi cái gì của mt:  tăng tốc độ sử lý b n b , b nh luận, nhóm b n... thoại: a b c d Đoạn kỹ thuật số quang tương tự Câu 8: Nếu không nhầm thì câu này có nghĩa là điều nào cho thấy địa chỉ e-mail là đúng: a b c d có gạch chân chữ màu đỏ chữ in hoa Chữ cỡ to Câu 9: Thư mục nào chưa thư đã được gửi tới b n: a b c d Inbox Out box Sent items Saved mail Câu 10: Việc SD thư điện tử để truyền b thông tin < /b> gây thiệt hại mà b n biết là sai về 1 ng là 1 VD về: a b c d Phỉ b ng Spam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập IC3 tin học văn phòng bậc B, Đề cương ôn tập IC3 tin học văn phòng bậc B, Đề cương ôn tập IC3 tin học văn phòng bậc B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay