Giao an 11 co ban nam 09 5473

144 251 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:09

Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 PHẦN I ĐIỆN HỌC ĐIỆN TỪ HỌC Chương I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG Tiết § ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác điện tích, nội dung định luật Cu-lơng, ý nghĩa số điện mơi - Lấy ví dụ tương tác vật coi chất điểm - Biết cấu tạo hoạt động cân xoắn Kĩ - Xác định phương chiều lực Cu-lơng tương tác điện tích điện tích điểm - Giải tốn ứng tương tác tĩnh điện - Làm vật nhiễm điện cọ xát II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bị câu hỏi phiếu câu hỏi Học sinh: Ơn tập kiến thức học điện tích THCS III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Bài sử dụng phương pháp giảng dạy nêu vấn đề kết hợp với phương pháp thực nghiệm IV TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu nhiễm điện vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tác điện Sự nhiễm điện vật Cho học sinh làm thí Làm thí nghiệm theo Một vật bị nhiễm điện nghiệm tượng hướng dẫn thầy : cọ xát lên vật khác, tiếp xúc nhiễm điên cọ xát (cho nhận xét két thí nghiệm với vật nhiễm điện khác, thước ngựa cọ xát vài mặt đưa lại gần vật nhiễm điện bàng cho hút khác mãng giấy vụn ) Trả lời câu hỏi giáo Có thể dựa vào tượng hút YC: Học sinh nhạt xét kết viên vật nhẹ để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay khơng H: Vì sau thước nhựa sau cọ xát lại hut giấy Ghi nhận ba cách nhiễm GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 vụn ? điện vật Giới thiệu ba cách làm Nêu cách kểm tra xem vật cho vật nhiễm điện có bị nhiễm điện hay khơng H: Làm đển nhận biết vật niễm điện? Giới thiệu thêm điện nghiệm Giới thiệu điện tích, điện tích cho học sinh so sách giống khác chúng Cho học sinh tìm ví dụ điện tích điện tích điểm Điện tích Điện tích điểm Ghi nhận điện tích Vật bị nhiễm điện gọi điện tích điểm so sách vật mang điện, vật tích điện điện tích Tìm ví dụ điện tích Điện tích điểm vật tích Tìm ví dụ điện tích điểm điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét Ghi nhận tương tác điện Tương tác điện Thực C1 Các điện tích dấu đẩy Các điện tích khác dấu hút Giới thiệu tương tác điện Cho học sinh thực C1 Hoạt động (15 phút) : Nghiên cứu định luật Coulomb số điện mơi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Định luật Cu-lơng Hằng số điện mơi Giới thiệu Coulomb Ghi nhận định luật Định luật Cu-lơng thí nghiệm ơng để thiết Lực hút hay đẩy hai diện lập định luật tích điểm đặt chân khơng có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ Giới thiệu biểu thức định Ghi nhận biểu thức định lớn hai điện tích tỉ lệ luật đại lượng luật nắm vững đại nghịch với bình phương khoảng lương cách chúng |q q | Giới thiệu đơn vị điện Ghi nhận đơn vị điện tích F = k 2 ; k = 9.109 Nm2/C2 r tích Thực C2 Đơn vị điện tích culơng (C) Cho học sinh thực Lực tương tác điện C2 tích điểm đặt điện mơi đồng tính Hằng số điện mơi Ghi nhận khái niệm + Điện mơi mơi trường cách Tìm ví dụ điện Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái niệm + Khi đặt điện tích mơi điện mơi đồng tính lực Cho học sinh tìm ví dụ tương tác chúng yếu ε GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Nêu biểu thức tính lực lần so với đặt chân tương tác hai điện tích khơng ε gọi số điện mơi điểm đặt chân khơng mơi trường (ε ≥ 1) Cho học sinh nêu biểu + Lực tương tác điện thức tính lực tương tác Thực C3 tích điểm đặt điện mơi : F hai điện tích điểm đặt | q1q2 | = k chân khơng εr + Hằng số điện mơi đặc cho tính chất cách điện chất cách điện Cho học sinh thực C3 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh đọc mục Em có biết ? Đọc mục Sơn tĩnh điện Cho học sinh thực câu hỏi 1, 2, 3, Thực câu hỏi sgk trang 9, 10 Ghi tập nhà u cầu học sinh nhà giả tập 5, 6, 7, sgk 1.7, 1.9, 1.10 sách tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 3 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết § THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo tồn điện tích - Lấy ví dụ cách nhiễm điện - Biết cách làm nhiễm điện vật Kĩ - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải tốn ứng tương tác tĩnh điện II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật lý để biết HS học THCS - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh Ơn tập kiến thức đãc học điện tích THCS III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở ta sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề, đàm thoại IV TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Phát biểu, biết biểu thức định luật Cu-lơng Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu thuết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Thuyết electron Cấu tạo ngun tử phương diện điện Điện tích ngun tố u cầu học sinh nêu cấu Nếu cấu tạo ngun tử a) Cấu tạo ngun tử tạo ngun tử Gồm: hạt nhân mang điện tích Nhận xét thực học dương nằm trung tâm sinh electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron khơng mang điện Ghi nhận điện tích, khối prơtơn mang điện dương Giới thiệu điện tích, khối lượng electron, prơtơn Electron có điện tích lượng electron, prơtơn và nơtron -1,6.10-19C khối lượng nơtron 9,1.10-31kg Prơtơn có điện tích +1,6.10-19C khối lượng 1,67.10-27kg Khối lượng nơtron xấp xĩ khối lượng Giải thích trung hồ prơtơn u cầu học sinh cho biết điện ngun tử Số prơtơn hạt nhân GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 bình thường ngun tử trung hồ điện số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường ngun tử trung hồ điện b) Điện tích ngun tố Điện tích electron điện tích prơtơn điện tích nhỏ mà ta có Vì ta gọi chúng điện tích ngun tố Thuyết electron + Bình thường tổng đại số tất điện tích ngun tử khơng, ngun tử trung hồ điện Nếu ngun tử bị số electron tổng đại số điện tích ngun tử số dương, ion dương Ngược lại ngun tử nhận thêm số electron ion âm + Khối lượng electron nhỏ nên chúng có độ linh động cao Do electron dễ dàng bứt khỏi ngun tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương vật thừa electron Ghi nhận điện tích ngun Giới thiệu điện tích ngun tố tố Ghi nhận thuyết electron Giới thiệu thuyết electron Thực C1 u cầu học sinh thực C1 Giải thích hình thành ion dương, ion âm u cầu học sinh cho biết ngun tử khơng trung hồ điện So sánh khối lượng electron khối lượng u cầu học sinh so sánh prơtơn khối lượng electron với khối lượng prơtơn Giải thích nhiễm điện u cầu học sinh cho biết dương, điện âm vật vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm Hoạt động3 (10 phút) : Vận dụng thuyết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu vật dẫn điện, vật cách điện u cầu học sinh thực C2, C3 u cầu học sinh cho biết phân biệt vật dẫn điện vật cách điện tương đối GV: Ngun Thä Hoµi Nội dung II Vận dụng Vật dẫn điện vật cách Ghi nhận khái niệm vật điện dẫn điện, vật cách điện Vật dẫn điện vật có chứa Thực C2, C3 điện tích tự Giải thích Vật cách điện vật khơng chứa electron tự Sự phân biệt vật dẫn điện vật cách điện tương Giải thích đối Sự nhiễm điện tiếp xúc Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n u cầu học sinh giải thích nhiễm điện tiếp xúc u cầu học sinh thực C4 Ngµy so¹n: 10/09/2009 Thực C4 Nếu cho vật tiếp xúc với vật nhiễm điện nhiễm điện dấu với vật Vẽ hình 2.3 Giải thích Giới tthiệu nhiễm điện hưởng ứng (vẽ hình 2.3) u cầu học sinh giải thích nhiễm điện hưởng ứng u cầu học sinh thực C5 Sự nhiễm diện hưởng ứng Đưa cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M kim loại MN trung hồ điện đầu M nhiễm điện âm đầu N nhiễm điện dương Thực C5 Hoạt động (5 phút) : Nghiên cứu định luật bảo tồn điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giới thiệu định luật Cho học sinh tìm ví dụ Ghi nhận định luật Tìm ví dụ minh hoạ Nội dung III Định luật bảo tồn điện tích Trong hệ vật lập điện, tổng đại số điện tích khơng đổi Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiết thức học Tóm tắt lại kiến thức học trong bài u cầu học sinh nhà giải tập 5, Ghi tập nhà sgk 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết § BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : - Lực tương tác điện tích điểm - Thuyết electron Định luật bảo tồn điện tích Kỹ : - Giải tốn liên quan đến lực tương tác điện tích điểm - Giải thích đước tượng liên quan đến thuyết electron định luật bảo tồn điện tích II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải - Các cách làm cho vật nhiễm điện - Hai loại điện tích tương tác chúng - Đặc điểm lực tương tác điện tích điểm, - Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm - Thuyết electron - Định luật bảo tồn điện tích Hoạt động (20 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung u cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : D chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : C u cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 14 : D chọn C Giải thích lựa chọn Câu trang 14 : A u cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 1.1 : B chọn D Giải thích lựa chọn Câu 1.2 : D u cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 1.3 : D chọn A Giải thích lựa chọn Câu 2.1 : D u cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 2.5 : D chọn B Giải thích lựa chọn Câu 2.6 : A u cầu hs giải thích chọn D u cầu hs giải thích chọn D u cầu hs giải thích GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 chọn D u cầu hs giải thích chọn D u cầu hs giải thích chọn A Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo Hoạt động học sinh viên u cầu học sinh viết biểu thức định luật Culơng Nội dung Bài trang 10 Viết biểu théc định luật Theo định luật Cu-lơng ta có | q1q2 | q2 = k εr εr Suy thay số để Fεr 9.10 −3.1.(10 −1 ) = => |q| = = 109 u cầu học sinh suy tính |q| k 9.10 để tính |q| F=k (C) Bài 1.7 u cầu học sinh cho Giải thích Mỗi cầu mang điện tích biết điện tích cầu có điện tích q cầu Xác định lực tác Vẽ hình dụng lên cầu q2 Lực đẩy chúng F = k Nêu điều kiện cân 4r → → → Điều kiện cân : F + P + T = Tìm biểu thức để tính q α F kq = Ta có : tan = Suy ra, thay số tính q 2 => q = ±2l P 4l mg mg α tan = ± 3,58.10k C IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 4-5 § ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện trường - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường nêu đặc điểm vectơ cường độ điện trường - Biết cách tổng hợp vectơ cường độ điện trường thành phần điểm - Nêu khái niệm đường sức điện đặc điểm đường sức điện Kĩ - Xác định phương chiều vectơ cường độ điện trường điểm điện tích điểm gây - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng vectơ cường độ điện trường tổng hợp - Giải Bài tập điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bị Bài trước nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu giải thích tượng nhiễm điện tiếp xúc, hưởng ứng Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Điện trường Mơi trường truyền tương tác Giới thiệu tác dụng lực Tìm thêm ví dụ mơi điện vật thơng qua mơi trường truyền tương tác Mơi trường tuyền tương tác trường hai vật điện tích gọi điện trường Điện trường Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái niệm Điện trường dạng vật chất trường bao quanh điện tích gắn liền với điện tích Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt Hoạt động (30 phút) : Tìm hiểu cường độ điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cường dộ điện trường Khái niệm cường dộ điện Giới thiệu khái niệm điện Ghi nhận khái niệm trường GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n trường Nêu định nghĩa biểu thức định nghĩa cường độ điện trường u cầu học sinh nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa Giới thiệu đơn vị V/m Ngµy so¹n: 10/09/2009 Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu điện trường điểm Ghi nhận định nghĩa, biểu thức Định nghĩa Cường độ điện trường điểm đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện trường điện trường điểm Nó xác định thương số độ Nêu đơn vị cường độ lớn lực điện F tác dụng lên điện điện trường theo định tích thử q (dương) đặt điểm nghĩa độ lớn q F E= q Ghi nhận đơn vị tthường dùng Đơn vị cường độ điện trường Giới thiệu véc tơ cường N/C người ta thường dùng độ điện trường V/m Vẽ hình biểu diễn véc tơ Ghi nhận khái niệm.; Véc tơ cường độ điện trường → cường độ điện trường gây → F E= điện tích điểm Vẽ hình q → Véc tơ cường độ điện trường E gây điện tích điểm có : Dựa vào hình vẽ nêu - Điểm đặt điểm ta xét yếu tố xác định véc tơ - Phương trùng với đường thẳng u cầu học sinh thực cường độ điện trường gây nối điện tích điểm với điểm ta xét - Chiều hướng xa điện tích điện tích điểm C1 điện tích dương, hướng phía điện tích điện tích âm Thực C1 Vẽ hình 3.4 |Q| Nêu ngun lí chồng chất - Độ lớn : E = k ωr Vẽ hình Ngun lí chồng chất điện Ghi nhận ngun lí trường E = E1 + E + + E n Tiết Hoạt động (35 phút) : Tìm hiểu đường sức điện Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Đường sức điện Hình ảnh đường sức điện Giới thiệu hình ảnh Quan sát hình 3.5 Ghi Các hạt nhỏ cách điện đặt đường sức điện nhận hình ảnh đường điện trường bị nhiễm điện sức điện nằm dọc theo đường mà tiếp tuyến điểm trùng với GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 10 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 61, 62 MẮT I MỤC TIÊU + Trình bày dược cấu tạo mắt, đặc điểm chức phận mắt + Trình bày khái niệm điều tiết đặc điểm liên quan : Điểm cực viễn, điểm cực cận, khoảng nhìn rỏ + Trình bày khái niệm: Năng suất phân li, lưu ảnh Nêu ứng dụng tượng + Nêu tật mắt cách khắc phục, nhờ giúp học sinh có ý thức giữ vệ sinh mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: Mơ hình cấu tạo mắt để minh họa Các sơ đồ tật mắt Học sinh: Nắm vững kiến thức thấu kính tạo ảnh hệ quang học III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ, có giải thích đại lượng Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu cấu tạo quang học mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cấu tạo quang học mắt Giới thiệu hình vẽ 31.2 Quan sát hình vẽ 31.2 Mắt hệ gồm nhiều mơi Y trường suốt tiếp giáp mặt cầu Nêu đặc điểm tác Từ ngồi vào trong, mắt có dụng giác mạc phận sau: + Giác mạc: Màng cứng, suốt Nêu đặc điểm thủy Bảo vệ phần tử bên làm khúc xạ tia sáng truyền vào mắt cầu học sinh nêu đặc dịch + Thủy dịch: Chất lỏng suốt có điểm phận Nêu đặc điểm lòng chiết suất xấp xỉ chiết suất mắt đen con nước + Lòng đen: Màn chắn, có lỗ Nêu đặc điểm thể trống gọi Con thủy tinh có đường kính thay đổi tự động tùy Nêu đặc điểm dịch theo cường độ sáng thủy tinh + Thể thủy tinh: Khối chất đặc Nêu đặc điểm màng suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lưới lồi + Dịch thủy tinh: Chất lỏng giống chất keo lỗng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh Vẽ hình mắt thu gọn + Màng lưới (võng mạc): Lớp mỏng (hình 31.3) tập trung đầu sợi dây thần Giới thiệu hệ quang học Vẽ hình 31.3 kinh thị giác Ở màng lưới có di?m mắt hoạt động Ghi nhận hệ quang học vàng V nơi cảm nhận ánh sáng GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 130 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 mắt hoạt động nhạy điểm mù (tại đó, mắt sợi dây thần kinh vào nhãn cầu) khơng nhạy cảm với ánh sáng Hệ quang học mắt coi tương đương thấu kính hội tụ gọi thấu kính mắt Mắt hoạt động máy ảnh, đó: - Thấu kính mắt có vai trò vật kính - Màng lưới có vai trò phim Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu điều tiết mắt Điểm cực viễn Điểm cực cận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự điều tiết mắt Điểm cực viễn Điểm cực cận 1 u cầu học sinh nêu Nêu cơng thức xác định + Ta có: f = cơng thức xác định vị trí vị trí ảnh qua thấu kính d d' ảnh qua thấu kính Với mắt d’ = OV khơng đổi Giới thiệu hoạt động Ghi nhận hoạt động Khi nhìn vật khoảng cách mắt quan sát mắt quan sát vật khác (d thay đổi) f thấu vật khoảng cách khoảng cách khác kính mắt phải thay đổi để ảnh khác nhau màng lưới Sự điều tiết Giới thiệu điều tiết Ghi nhận điều tiết Điều tiết hoạt động mắt làm mắt mắt thay đổi tiêu cự mắt ảnh vật cách mắt khoảng khác tạo Giới thiệu tiêu cự độ màng lưới tụ thấu kính mắt Ghi nhận tiêu cự độ tụ + Khi mắt trạng thái khơng điều khơng điều tiết thấu kính mắt tiết, tiêu cự mắt lớn (fmax, điều tiết tối đa khơng điều tiết điều Dmin) tiết tối đa + Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự mắt nhỏ (fmin, Dmax) Giới thiệu điểm cực Điểm cực viễn Điểm cực cận viễn mắt Ghi nhận điểm cực viễn + Khi mắt khơng điều tiết, điểm mắt trục mắt mà ảnh tạo màng lưới gọi điểm cực viễn CV Đó điểm xa mà mắt có Tương tự điểm cực thể nhìn rỏ Mắt khơng có tật CV viẽân, u cầu học sinh Trình bày điểm cực xa vơ (OCV = ∞) trình bày điểm cực cận mắt + Khi mắt điều tiết tối đa, điểm cận mắt trục mắt mà ảnh tạo u cầu học sinh xem Nhận xét khoảng cực màng lưới gọi điểm cực bảng 31.1 rút nhận cận mắt cận CC Đó điểm gần GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 131 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 xét Ghi nhận khoảng nhìn rỏ, Giới thiệu khoảng nhìn khoảng cực viễn, khoảng rỏ, khoảng cực viễn, cực cận mắt khoảng cực cận mắt mà mắt nhìn rỏ Càng lớn tuổi điểm cực câïn lùi xa mắt + Khoảng cách CV CC gọi khoảng nhìn rỏ mắt OCV gọi khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi khoảng cực cận Tiết Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu suất phân li mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Năng suất phân li mắt Vẽ hình, giới thiệu góc Vẽ hình + Góc trơng vật AB góc tưởng trơng vật mắt Ghi nhận khái niệm tượng nối quang tâm mắt tới hai điểm đầu cuối vật + Góc trơng nhỏ ε = αmin hai điểm để mắt phân Giới thiệu suất biệt hai điểm gọi Ghi nhận khái niệm phân li suất phân li mắt Khi đó, ảnh điểm đầu cuối vật tạo hai tế bào thần kinh thị giác kế cận Mắt bình thường ε = αmin = 1’ Hoạt động (25 phút) : Tìm hiểu tật mắt cách khắc phục Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Các tật mắt cách khắc phục Vẽ hình 31.5 Vẽ hình Mắt cận cách khắc phục Nêu đặc điểm mắt a) Đặc điểm cận thị - Độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló u cầu học sinh nêu hội tụ điểm trước màng đặc điểm mắt cận thị lưới - fmax < OV - OCv hữu hạn Vẽ hình 31.6 - Cc gần mắt bình Vẽ hình thường Nêu cách khắc phục tật b) Cách khắc phục cận thị Đeo thấu kính phân kì có độ tụ u cầu học sinh nêu thích hợp để nhìn rỏ vật cách khắc phục tật cận thị vơ cực mà mắt khơng phải điều tiết Tiêu cự thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) : fk GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 132 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Vẽ hình 31.7 Ngµy so¹n: 10/09/2009 = - OCV Vẽ hình Nêu đặc điểm mắt viễn thị Mắt viễn thị cách khắc phục u cầu học sinh nêu đặc a) Đặc điểm điểm mắt viễn thị - Độ tụ nhỏ độ tụ mắt u cầu học sinh nêu bình thường, chùm tia sáng song cách khắc phục tật viễn thị song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm sau màng lưới Nêu cách khắc phục tật - fmax > OV viễn thị - Nhìn vật vơ cực phải điều tiết - Cc xa mắt bình thường b) Cách khắc phục Giới thiệu đặc điểm Đeo thấu kính hội tụ có tụ cách khắc phục mắt bị tật số thích hợp để: lão thị - Hoặc nhìn rỏ vật xa mà khơng phải điều tiết mắt - Hoặc nhìn rỏ vật gần Ghi nhận đặc điểm mắt bình thường (ảnh ảo cách khắc phục mắt bị tật điểm gần muốn quan sát qua lão thị thấu kính điểm cực cận mắt) Mắt lão cách khắc phục + Khi tuổi cao khả điều tiết giảm mắt yếu thể thủy tinh cứng nên điểm cực cận CC dời xa mắt + Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ tương tự người viễn thị Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tượng lưu ảnh mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung V Hiện tượng lưu ảnh mắt Giới thiệu lưu ảnh Ghi nhận lưu ảnh Cảm nhận tác động ánh mắt mắt sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau ánh sáng kích thích tắt, nên người quan u cầu học sinh nêu ứng Nêu ứng dụng lưu sát “thấy” vật dụng lưu ảnh mắt ảnh mắt diện ảnh, khoảng thời gian Đó truyền hình tượng lưu ảnh mắt GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 133 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà u cầu học sinh nhà làm tập trang 203 sgk 3.12, 3.15 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 134 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 63 §BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thứ : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt Kỹ năng: + Rèn luyện kó tư giải tập hệ quang học mắt + Rèn luyện kó giải tập đònh tính mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bò thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bò sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức + Cấu tạo mắt gồm phận ? + Điều tiết mắt ? Khi thấu kính mắt có tiêu cự cực đại, cực tiểu ? + Nêu khái niệm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rỏ, khoảng cực cận, cực viễn + Nêu tật mắt cách khắc phục Hoạt động (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : A chọn A Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : C Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : D chọn C Giải thích lựa chọn Câu 31.3 : C Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 31.4 : B chọn D Giải thích lựa chọn Câu 31.10 : A Yêu cầu hs giải thích Giải thích lựa chọn Câu 31.11 : C chọn C Yêu cầu hs giải thích chọn B Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn C Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 203 Yêu cầu hs lập luận để Lập luận để kết luận a) Điểm cực viễn CV cách mắt khoảng hữu hạn nên người kết luận tật mắt tật mắt người Tính tiêu cự độ tụ bò cận thò GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 135 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Yêu cầu học sinh tính thấu kính cần đeo để tiêu cự độ tụ thấu khắc phục tật mắt kính cần đeo để khắc phục tật mắt Xác đònh khoảng cực cận (d = OCCK) Hướng dẫn học sinh xác đeo kính đònh khoảng cực cận đeo kính Xác đònh CV Yêu cầu học sinh xác Tính tiêu cự kính đònh CV Yêu cầu học sinh tính Xác đònh khoảng cực tiêu cự kính cận mắt không Hướng dẫn học sinh xác đeo kính đònh khoảng cực cận mắt không đeo kính b) fK = - OCV = - 50cm = 0,5m 1 => DK = f = − 0,5 = - 2(dp) K c) d’ = - OCC = - 10cm d = d' fk − 10.(−50) = = d '− f K − 10 + 50 12,5(cm) Bài 31.15 a) Điểm cực viễn CV vô cực 1 Ta có fK = D = 2,5 = 0,4(m) = K 40(cm) Khi đeo kính ta có d = OCCK – l = 25cm d’ = df k 25.40 = = d '− f k 25 − 40 - 66,7(cm) Mà d’ = - OCC + l Xác đònh khoảng cực  OCC = - d’ + l = 68,7cm Hướng dẫn học sinh xác cận đeo kính sát mắt b) Đeo kính sát mắt : OCVK = đònh khoảng cực cận fK = 40cm đeo kính sát mắt − OCC f k OCCK = − OC − f = 25,3cm C K IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 136 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 64 §KÍNH LÚP I MỤC TIÊU + Trình bày khái niệm chung tác dụng số bội giác dụng cụ quang bổ trợ cho mắt + Nêu cơng dụng cấu tạo kính lúp + Trình bày tạo ảnh qua kính lúp + Vẽ dược đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính lúp + Viết vận dụng cơng thức số bội giác kính lúp ngắm chừng vơ cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẫn bị số kính lúp để hs quan sát Học sinh : Ơn lại kiến thức thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Viết cơng thức thấu kính Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tổng qt dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Tổng qt dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Giới thiệu tác dụng Ghi nhận tác dụng + Các dụng cụ quang bỗ trợ cho dụng cụ quang bỗ trợ dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh với cho mắt mắt góc trơng lớn góc trơng vật nhiều lần α tan α Giới thiệu số bội giác Ghi nhận khái niệm + Số bội giác: G = α = tan α u cầu học sinh thực Thực C1 0 C1 Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cơng dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát kính lúp kính lúp số kính lúp + Kính lúp dụng cụ quang bỗ u cầu học sinh nêu Nêu cơng dụng kính trợ cho mắt để quan sát vật cơng dụng kính lúp lúp nhỏ Giới thiệu cấu tạo + Kính lúp cấu tạo kính lúp Ghi nhận cấu tạo kính thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép lúp tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm) Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh qua kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Sự tạo ảnh qua kính lúp u cầu học sinh nhắc lại Nêu đặc điểm ảnh + Đặt vật khoảng từ quang đặc điểm ảnh vật vật qua thấu kính hội tụ tâm đến tiêu điểm vật kính qua thấu kính hội tụ lúp Khi kính cho ảnh Giới thiệu cách đặt vật Ghi nhận cách đặt vật ảo chiều lớn vật GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 137 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 trước kính lúp để trước kính lúp để + Để nhìn thấy ảnh phải điều quan sát ảnh vật quan sát ảnh vật chỉnh khoảng cách từ vật đến qua kính lúp qua kính lúp thấu kính để ảnh giới hạn nhìn rỏ mắt Động tác quan sát ảnh vị trí xác định gọi ngắm chừng vị trí u cầu học sinh cho biết Cho biết ngắm ngắm chừng chừng cực viễn mắt + Khi cần quan sát thời cực viễn mắt khơng bị khơng bị mỏi gian dài, ta nên thực cách mỏi ngắm chừng cực viễn để mắt khơng bị mỏi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính lúp Vẽ hình 32.5 Vẽ hình + Xét trường hợp ngắm chừng Hướng dẫn học sinh tìm Tìm G∞ vơ cực Khi vật AB phải đặt tiêu diện vật kính lúp G∞ AB Ta có: tanα = f Giới thiệu α0 tanα0 AB OC C tan α tan α0 = OC C Ghi nhận giá trị G∞ Do G∞ = tan α o = f ghi kính lúp tính Người ta thường lấy khoảng cực tiêu cự kính lúp cận OCC = 25cm Khi sản xuất Giới thiệu G∞ theo số liệu kính lúp người ta thường ghi giá thương mại trị G∞ ứng với khoảng cực cận kính (5x, 8x, 10x, …) u cầu học sinh thực Thực C2 + Khi ngắm chừng cực cận: C2 d 'C Gc = |k| = | d | C Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà u cầu học sinh nhà làm tập trang 208 sgk 32.7, 32.8 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 138 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 65 §KÍNH HIỂN VI I MỤC TIÊU + Nêu cơng dụng cấu tạo kính hiễn vi Nêu đặc điểm vật kính thị kính kính hiễn vi + Trình bày tạo ảnh qua kính hiễn vi vẽ đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính trường hợp ngắm chừng vơ cực + Nêu đặc điểm việc điều chỉnh kính hiễn vi + Viết áp dụng cơng thức số bội giác kính hiễn vi ngắm chừng vơ cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính hiễn vi, tiêu để quan sát Tranh vẽ sơ đồ tia sáng qua kính hiễn vi để giới thiệu, giải thích Học sinh: Ơn lại để nắm nội dung thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo viết cơng thức số bội giác kính lúp Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cơng dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát mẫu vật qua kính kính hiễn vi mẫu vật nhỏ tiêu hiễn vi + Kính hiễn vi dụng cụ quang qua kính hiễn vi học bỗ trợ cho mắt để nhìn u cầu học sinh nêu Nêu cơng dụng kính vật nhỏ, cách tạo ảnh cơng dụng kính hiễn vi hiễn vi có góc trơng lớn Số bội giác Cho học sinh xem tranh kính hiễn vi lớn nhiều so với vẽ cấu tạo kính hiễn vi Xem tranh vẽ số bội giác kính lúp Giới thiệu cấu tạo kính + Kính hiễn vi gồm vật kính hiễn vi Ghi nhận cấu tạo kính thấu kính hội tụ có tiêu nhỏ hiễn vi (vài mm) thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng truc, khoảng cách chúng Giới thiệu phận tụ sáng O1O2 = l khơng đổi Khoảng cách kính hiễn vi Quan sát phận tụ sáng F1’F2 = δ gọi độ dài quang học kính hiễn vi kính Ngồi có phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát Đó thường gương cầu lỏm Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính hiễn vi u cầu học sinh ghi sơ đồ Ghi sơ đồ tạo ảnh qua hệ Sơ đồ tạo ảnh : tạo ảnh qua hệ thấu kính thấu kính GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 139 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Giới thiệu đặc điểm ảnh trung gian ảnh cuối u cầu học sinh nêu vị trí đặt vật vị trí ảnh trung gian để có ảnh cuối theo u cầu Giới thiệu cách ngắm chừng u cầu học sinh thực C1 Ngµy so¹n: 10/09/2009 Ghi nhận đặc diểm ảnh trung gian ảnh cuối Nêu vị trí đặt vật vị trí ảnh trung gian để có ảnh cuối theo u cầu A1B1 ảnh thật lớn nhiều so với vật AB A2B2 ảnh ảo lớn nhiều so với ảnh trung gian A1B1 Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2 Điều chỉnh khoảng cách từ vật Ghi nhận cách ngắm đến vật kính (d1) cho ảnh cuối (A2B2) giới chừng hạn nhìn rỏ mắt góc trơng ảnh phải lớn Thực C1 suất phân li mắt Cho biết ngắm chừng Nếu ảnh sau A2B2 vật vơ cực ảnh trung gian quan sát tạo vơ cực ta có ngắm chừng vơ cực nằm vị trí u cầu học sinh cho biết ngắm chừng vơ cực ảnh trung gian nằm vị trí Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính hiễn vi Giới thiệu cơng thức tính Ghi nhận số bội giác + Khi ngắm chừng cực cận: số bội giác ngắm chừng ngắm chừng cực cận d '1 d ' GC = cực cận Quan sát hình vẽ d1 d Giới thiệu hình vẽ 35.5 + Khi ngắm chừng vơ cực: Thực C2 G∞ = |k1|G2 = δ OCC f1 f Với δ = O1O2 – f1 – f2 u cầu học sinh thực C2 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà u cầu học sinh nhà làm tập trang 212 sgk 3.7, 3.8 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 140 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 66 §KÍNH THIÊN VĂN I MỤC TIÊU + Nêu cơng dụng kính thiên văn cấu tạo kính thiên văn khúc xạ + Vẽ đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng vơ cực + Thiết lập vận dụng cơng thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính thiên văn loại nhỏ dùng phòng thí nghiệm Tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn Học sinh: Mượn, mang đến lớp ống nhòm đồ chơi ống nhòm qn để sử dụng học III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo, viết cơng thức dộ bội giác kính hiễn vi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cơng dụng cấu tạo Cho học sinh quan sát Quan sát vật xa kính thiên văn vật xa mắt mắt thường + Kính thiên văn dụng cụ thường ống nhòm ống nhòm quang bổ trợ cho mắt, có tác u cầu học sinh nêu dụng tạo ảnh có góc trơng lớn đối cơng dụng kính thiên Nêu cơng dụng kính với vật xa văn thiên văn + Kính thiên văn gồm: Giới thiệu tranh vẽ cấu tạo Quan sát tranh vẽ cấu tạo Vật kính thấu kính hội tụ có kính thiên văn kính thiên văn tiêu cự dài (và dm đến vài m) Giới thiệu cấu tạo kính Ghi nhận cấu tạo kính Thị kính thấu kính hội tụ có thiên văn thiên văn tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính thiên Giới thiệu tranh vẽ tạo Quan sát tranh vẽ tạo văn ảnh qua kính thiên văn ảnh qua kính thiên văn Hướng trục kính thiên văn đến vật AB xa cần quan sát u cầu học sinh trình Trình bày tạo ảnh qua để thu ảnh thật A1B1 tiêu bày tạo ảnh qua kính kính thiên văn diện ảnh vật kính Sau thiên văn thay đổi khoảng cách vật kính thị kính để ảnh cuối A2B2 qua thị kính ảnh ảo, nằm Thực C1 giới hạn nhìn rỏ mắt GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 141 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 u cầu học sinh thực C1 góc trơng ảnh phải lớn Cho biết ngắm chừng suất phân li mắt vơ cực ảnh trung gian Mắt đặt sau thị kính để quan sát u cầu học sinh cho biết vị trí ảnh ảo ngắm chừng vơ cực Để quan sát ảnh trung gian vị trí thời gian dài mà khơng bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối vơ cực: ngắm chừng vơ cực Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính thiên Giới thiệu tranh vẽ hình Quan sát tranh vẽ văn 34.4 Lập số bội giác kính Khi ngắm chừng vơ cực: A1 B1 Hướng dẫn hs lập số bội thiên văn ngắm chừng Ta có: tanα ; tanα = = giác vơ cực f1 A1 B1 f2 Nhận xét số bội giác tan α f1 Do dó: G∞ = tan α = f Số bội giác kính thiên văn điều kiện khơng phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà u cầu học sinh nhà làm tập trang 216 sgk 34.7 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 142 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 Tiết 67 BÀI TẬP I MỤC TIÊU + Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt + Rèn luyện kĩ giải tập định tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Một số lưu ý giải tập Để giải tốt tập kính lúp, kính hiễn vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính cơng thức thấu kính từ xác định nhanh chống đại lượng theo u cầu tốn Các bước giải tâp: + Phân tích điều kiện đề + Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ + p dụng cơng thức thấu kính để xác định đại lượng theo u cầu tốn + Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án Hoạt động (30 phút) : Các dạng tập cụ thể Bài tốn kính lúp d 'C + Ngắm chừng cực cận: d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = | d | C + Ngắm chừng vơ cực: d’ = - ∞ ; G∞ = OC C f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải Làm tập trang 208 theo hướng dẫn tập trang 208 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thơng số Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho trường hợp mà tốn cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh dựa vào u cầu trường hợp tốn để xác định cơng thức tìm đại Tìm đại lượng theo u cầu tốn lượng chưa biết Bài tốn kính hiễn vi + Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = + Ngắm chừng vơ cực: d2’ = - ∞ ; G∞ = Trợ gúp giáo viên Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải GV: Ngun Thä Hoµi d '1 d ' d1 d δ OCC ; với δ = O1O2 – f1 – f2 f1 f Hoạt động học sinh Làm tập trang 212 theo hướng dẫn Trêng THPT Yªn Thµnh 143 Gi¸o ¸n vËt lý 11 Ban c¬ b¶n Ngµy so¹n: 10/09/2009 tập trang 212 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thơng số Vẽ sơ đồ tạo ảnh mà tốn cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách ngắn Tìm số bội giác hai điểm vật mà mắt người Tính khoảng cách ngắn hai điểm quan sát phân biệt vật mà mắt người quan sát phân biệt Bài tốn kính thiên văn f1 Ngắm chừng vơ cực: O1O2 = f1 + f2 ; G∞ = f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải Làm tập trang 216 theo hướng dẫn tập trang 216 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thơng số Vẽ sơ đồ tạo ảnh mà tốn cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Tìm số bội giác Hoạt động (5 phút) : Cũng cố học + Nắm, hiểu vẽ ảnh vật sáng qua quang cụ bổ trợ cho mắt + Ghi nhớ cơng thức tính số bội giác loại kính Phương pháp giải loại tập + So sánh điểm giống khác cấu tạo, tạo ảnh, cách quan sát loại quang cụ IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GV: Ngun Thä Hoµi Trêng THPT Yªn Thµnh 144 [...]... tỏc dng hoỏ hc thanh km tha electron nờn tớch in õm cũn thanh ng thiu electron nờn tớch in dng V hỡnh 7.8 gii thiu pin Sut in ng khong 1,1V Lclngsờ V hỡnh, ghi nhn cu to b) Pin Lclngsờ v hot ng ca pin + Cc dng : L mt thanh than Lclngse bao bc xung quanh bng mt hn hp mangan iụxit MnO2 v graphit GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 27 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 V hỡnh, ghi... giỏc vuụng nờn hai vộc t E 1 v E 2 vuụng gúc vi nhau nờn ln Trờng THPT Yên Thành 3 14 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 ca E l: E = E12 + E22 = 12,7.105V/m IV RT KINH NGHIM TIT DY GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 15 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Tit 7 Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Đ 4 CễNG CA LC IN I MC TIấU 1 Kin thc - Nờu c c im ca lc tỏc dng lờn in tớch trong in trng u - Lp c... cỏch u Hot ng 5 (10 phỳt) : Cng c, giao nhim v v nh Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh c phn Em cú bit ? c phn Em cú bit ? Yờu cu hc sinh túm tt nhng kin thc c Túm tt kin thc bn ó hc trong bi Yờu cu hc sinh v nh gi cỏc bi tp 9, Ghi cỏc cõu hi v bi tp v nh GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 11 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4,... 2 Hot ng 5 (5 phỳt) : Cng c, giao nhim v v nh Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh túm tt nhng kin thc c Túm tt nhng kin thc c bn bn ó hc trong bi Yờu cu hc sinh v nh lm cỏc bi tp 5, Ghi cỏc bi tp v nh 6, 7, 8 trang 33 sgk v 6.7, 6.8, 6.9 sbt IV RT KINH NGHIM TIT DY GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 21 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 10 Đ BI TP I MC TIấU... C3 Hot ng 6 (5 phỳt) : Cng c, giao nhim v v nh Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh túm tt nhng kin thc c Túm tt nhng kin thc c bn bn ó hc trong bi Yờu cu hc sinh v nh lm cỏc bi tp 4, Ghi cỏc bi tp v nh 5, 6, 7 trang 25 sgk v 4.7, 4.9 sbt IV RT KINH NGHIM TIT DY GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 17 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 8 Đ 5 IN TH HIU IN TH I... nh hn v bn hn Hot ng 6 (5 phỳt) : Cng c, giao nhim v v nh Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Cho hc sinh túm tt nhng kin thc c Túm tt nhng kin thc c bn bn ó hc trong bi Yờu cu hc sinh v nh lm cỏc bi tp 6 Ghi cỏc bi tp v nh n 12 trang 45 sgk IV RT KINH NGHIM TIT DY GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 28 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 13 Đ BI TP I MC TIấU 1 Kin thc :... Yên Thành 3 29 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 chn C Hot ng 3 (15 phỳt) : Gii cỏc bi tp t lun Hot ng ca giỏo Hot ng ca hc sinh viờn Ni dung c bn Bi 13 trang 45 Yờu cu hc sinh vit Vit cụng thc v thay s Cng dũng in chy qua cụng thc v thay s tớnh cng dũng in dõy dn: tớnh cng dũng q 6.10 3 = I= = 2.10-3 (A) = 2 in 1 3 (mA) Vit cụng thc, suy ra v Bi 14 trang 45 Yờu cu hc sinh vit thay... Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 32 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 16 Đ BI TP I MC TIấU 1 Kin thc : + in nng tiờu th v cụng sut in + Nhit nng v cụng sut to nhit ca vt dn khi cú dũng in chy qua + Cụng v cụng sut ca ngun in 2 K nng : + Thc hin c cỏc cõu hi liờn quan n in nng v cụng sut in + Gii c cỏc bi tp liờn quan n in nng v cụng sut in, II CHUN B Giỏo viờn - Xem, gii... 3 34 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 17 Đ 9 NH LUT ễM I VI TON MCH I MC TIấU 1 Kin thc - Phỏt biu c quan h sut in ng ca ngun v tng gim th trong v ngoi ngun - Phỏt biu c ni dung nh lut ễm cho ton mch - T suy ra c nh lut ễm cho ton mch t nh lut bo ton nng lng - Trỡnh by c khỏi nim hiu sut ca ngun in 2 K nng - Mc mch in theo s - Gii cỏc dng Bi tp cú liờn quan n nh lut ễm cho ton... tt nhng kin thc c Túm tt nhng kin thc c bn bn ó hc trong bi Yờu cu hc sinh v nh lm cỏc bi tp 5, Ghi cỏc bi tp v nh 6, 7, 8, 9 trang 29 sgk v 5.8, 5.9 sbt IV RT KINH NGHIM TIT DY GV: Nguyễn Thọ Hoài Trờng THPT Yên Thành 3 19 Giáo án vật lý 11 Ban cơ bản Ngày soạn: 10 /09/ 2 009 Tit 9 Đ 6 T IN I MC TIấU 1 Kin thc - Trỡnh by c cu to ca t in, cỏch tớch in cho t - Nờu rừ ý ngha, biu thc, n v ca in dung - Vit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an 11 co ban nam 09 5473, Giao an 11 co ban nam 09 5473, Giao an 11 co ban nam 09 5473, § 2. THUYẾT ELECTRON - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH, § 3. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG., § 6. TỤ ĐIỆN, Chương II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, § 9. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH, § 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH, + Vận dụng định luật Ôm để giải các bài toán về toàn mạch., § 12. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA, + Biết cách biểu diễn các số liệu đo được của cường độ dòng điện I chạy trong mạch và hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch dưới dạng một bảng số liệu., §13. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI, + Nêu được tính chất điện chung của các kim loại, sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ., § 14. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN, + Thực hiện được câu hỏi thế nào là chất điện phân, hiện tượng điện phân, nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân và trình bày được thuyết điện li., § 15. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ, + Phân biệt được sự dẫn điện không tự lực và sưu dẫn điện tự lực trong chất khí., § 16. DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG, + Nêu được bản chất của dòng điện trong chân không., § 17. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN, Thực hiện được các câu hỏi:, § 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA, + Biết cách đo và ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito., § 19. TỪ TRƯỜNG, + Biết được từ trường là gì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường., § 21. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT, + Phát biểu được cách xác định phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy trong dây dẫn tròn và dòng điện chạy trong ống dây., § 22. LỰC LO-REN-XƠ, + Phát biểu được lực Lo-ren-xơ là gì và nêu được các đặc trưng về phương, chiều và viết được công thức tính lực Lo-ren-xơ., §TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, + Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông., Tiết 48. §TỰ CẢM, + Phát biểu được định nghĩa từ thông riên và viết được công thức độ tự cảm của ống dây hình trụ., Tiết 51. §KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, + Thực hiện được câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ là gì ? Nhận ra trường hợp giới hạn i = 00., Tiết 53. § PH¶N XẠ TOÀN PHẦN, + Nêu được nhận xét về hiện tượng phản xạ toàn phần qua việc quan sát các thực nghiệm thực hiện ở lớp., Tiết 55. §LĂNG KÍNH, + Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính., + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh., Tiết 61, 62. MẮT, + Trình bày dược cấu tạo của mắt, các đặc điểm và chức năng của mỗi bộ phận của mắt., + Trình bày được các khái niệm chung về tác dụng và số bội giác của các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt., + Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiễn vi. Nêu được đặc điểm của vật kính và thị kính của kính hiễn vi., + Nêu được công dụng của kính thiên văn và cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay