bản kiem điểm đảng viên

3 179 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:44

1. Về tư tưởng chính trịBản thân tôi chấp hành đúng theo điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật nhà nước. Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Đảng huyện Tuy Phước Chi bộ: phòng khám Phước Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tuy Phước, Ngày 28 tháng 11 năm 2016 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Họ tên: PHẠM KHẮC DŨNG Ngày sinh: 15/11/1968 Chức vụ: Đảng viên Đơn vị công tác: Phòng khám khu vực Phước Hòa - TTYT Tuy Phước Chi bộ: 05 I Ưu điểm, kết công tác Về tư tưởng trị Bản thân chấp hành theo điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng pháp luật nhà nước Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng Tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ lực công tác Về phẩm chất đạo đức lối sống Gương mẫu học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thực tốt tiêu chuẩn đạo đức lối sống, tác phong sinh hoạt lành mạnh, giản dị Tính tiên phong gương mẫu Đảng viên Luôn trung thực thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết thống Đảng, quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân Thực chức trách, nhiệm vụ giao Luôn có ý thức trách nhiệm, sáng tạo lao động, học tập, công tác hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao, thường xuyên học hỏi qua kinh nghiệm đồng nghiệp sách để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho bệnh nhân Ngoài tăng cường sở trạm y tế xã Phước Hưng tham gia khám người cao tuổi, khám cán trung cao khám hiến máu nhân đạo, khám cấp phát thuốc phòng chống bệnh sau bão lụt có lệnh điều động Thường xuyên gữi mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú Tham gia tốt công tác xây dựng tổ chức sở đảng, quyền, tổ chức trị xã hội địa phương, quan đơn vị Luôn có ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân, kiêm đấu tranh với biểu vô cảm quan liêu, hách dịch nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân Tổ chức kỷ luật Bản thân thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động Đảng Luôn chấp hành sách pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định địa phương, quan, đơn vị Luôn phục tùng phân công điều động quan Thực tốt chế động sinh hoạt Đảng đóng đảng phí theo quy định II khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân * Khuyết điểm: Còn thụ động, phát biểu ý kiến II Phương hướng, biện pháp khắc phục Trong sinh hoạt chi buổi họp quyền hàng tháng, họp giao ban, gắng với việc học tập làm theo theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân chủ động hơn, nổ hơn, phát biểu ý kiến góp ý quần chúng, phát huy tốt công tác tự phê phê bình sinh hoạt Đảng, sinh hoạt quan cho Cán bộ, viên chức, người lao động quan IV Tự nhận loại mức phân loại chất lượng Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Nười kiểm điểm PHẠM KHẮC DŨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: bản kiem điểm đảng viên, bản kiem điểm đảng viên, bản kiem điểm đảng viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay