Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản kèm đáp án Đại học Ngoại thương

7 257 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:18

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU SAU LÀ ĐÚNG HAY SAI? CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG MARKETING I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 11 CHƯƠNG 4: HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG 12 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 12 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 15 CHƯƠNG 5: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 16 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 16 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 19 CHƯƠNG 6: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 20 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT 20 II CÁC CÂU SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI: 23 CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN 23 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 23 II CÁC CÂU HỎI ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? .26 CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI 27 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 27 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 30 CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN HỢP 30 I CÂU HỎI LỰA CHỌN: CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 30 II CÁC CÂU HỎI SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? 33 Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Trong tình marketing cụ thể marketing công việc của: a Người bán b Người mua c Đồng thời người bán người mua d Bên tích cực việc tìm cách trao đổi với bên Bạn chọn hình thức giải trí cho ngày nghỉ cuối tuần tới Sự lựa chọn định bởi: a Sự ưa thích cá nhân bạn b Giá tiền loại hình giải trí c Giá trị loại hình giải trí d Tất điều nêu Quan điểm marketing định hướng sản xuất cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm: a Được bán rộng rãi với giá hạ b Được sản xuất dây chuyền công nghệ cao c Có kiểu dáng độc đáo d Có nhiều tính Có thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: a Nhu cầu b Sản phẩm c Năng lực mua sắm d Ước muốn Sự hài lòng khách hàng sau sử dụng hàng hoá tuỳ thuộc vào: a Giá hàng hoá cao hay thấp b Kỳ vọng người tiêu dùng sản phẩm c So sánh giá trị tiêu dùng kì vọng sản phẩm d So sánh giá trị tiêu dùng hoàn thiện sản phẩm Trong điều kiện nêu đây, điều kiện không thiết phải thoả mãn mà trao đổi tự nguyện diễn ra: a Ít phải có bên b Phải có trao đổi tiền hai bên c Mỗi bên phải khả giao tiếp giao hàng d Mỗi bên tự chấp nhận từ chối đề nghị (chào hàng) bên e Mỗi bên tin tưởng việc giao dịch với bên hợp lý Câu nói thể triết lý kinh doanh theo định hướng Marketing? a Chúng ta cố gắng bán cho khách hàng sản phẩm hoàn hảo b Khách hàng cần sản phẩm A, sản xuất bán cho khách hàng sản phẩm A c Chi phí cho nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm B cao, cố giảm để bán nhiều sản phẩm B với giá rẻ d Doanh số giảm, tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng Theo quan điểm Marketing thị trường doanh nghiệp là: a Tập hợp người mua người bán sản phẩm định b Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp c Tập hợp nguời mua thực tế tiềm ẩn d Tập hợp người mua hàng doanh nghiệp tương lai e Không câu 10 Trong khái niệm đây, khái niệm triết lý quản trị Marketing bàn đến sách? a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 11 Quan điểm ………… cho người tiêu dùng ưa thích sản phẩm có chất lượng, tính hình thức tốt doanh nghiệp cần tập trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 12 Quan điểm bán hàng vận dụng mạnh mẽ với a Hàng hoá sử dụng thường ngày b Hàng hoá mua có chọn lựa c Hàng hoá mua theo nhu cầu đặc biệt d Hàng hoá mua theo nhu cầu thụ động 13 Theo quan điểm Marketing đạo đức xã hội, người làm Marketing cần phải cân đối khía cạnh xây dựng sách Marketing? a Mục đích doanh nghiệp b Sự thoả mãn người tiêu dùng c Phúc lợi xã hội d (b) (c) e Tất điều nêu 14 Triết lý quản trị Marketing cho công ty cần phải sản xuất mà người tiêu dùng mong muốn thoả mãn người tiêu dùng thu lợi nhuận? a Quan điểm sản xuất b Quan điểm sản phẩm c Quan điểm bán hàng d Quan điểm Marketing 15 Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích hội thị trường, (2) Thiết lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, (5) Tổ chức thực kiểm tra hoạt động Marketing Trình tự trình là: a (1) (2) (3) (4) (5) b (1) (3) (4) (2) (5) c (3) (1) (2) (4) (5) d (1) (3) (2) (4) (5) e Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm Marketing Mong muốn người trạng thái cảm thấy thiếu thốn Những thứ “sờ mó” dịch vụ không coi sản phẩm định nghĩa sách Báo An ninh giới vừa quyên góp 20 triệu đồng cho quỹ Vì trẻ thơ Việc quyên góp coi trao đổi Quan điểm sảm phẩm triết lý thích hợp mức cung vượt cầu giá thành sản phẩm cao, cần thiết phải nâng cao xuất để giảm giá thành Quan điểm bán hàng trọng đến nhu cầu người bán, quan điểm Marketing trọng đến nhu cầu người mua Nhà kinh doanh tạo nhu cầu tự nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu có khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Bước trình nghiên cứu Marketing gì? a Chuẩn bị phương tiện máy móc để tiến hành xử lý liệu b Xác định vấn đề mục tiêu cần nghiên cứu c Lập kế hoach nghiên cứu ( thiết kế dự án nghiên cứu) d Thu thập liệu 13.Marketing trực tiếp a Là việc gặp gỡ khách hàng trực tiếp bán hàng b Thương kết hợp yếu tố quảng cáo, xúc tiến bán hàng bán hàng cá nhân c Giúp cho khách hàng lựa chọn đặt hàng thuận lợi tiết kiệm thời gian d (a) (c) e Tất 14 Trong thị trường yếu tố sản xuất, công cụ xúc tiến hỗn hợp thường giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Bán hàng cá nhân d Xúc tiến bán 15 Khi áp dụng chiến lược đấy, công cụ công cụ sau phát huy tác dụng cao nhất? a Quảng cáo b Tuyên truyền c Ưu đãi trung gian d Không có công cụ II Các câu hỏi sau hay sai? Việc đóng góp doanh nghiệp vào quỹ từ thiện coi hoạt động thuộc quan hệ công chúng Việc bán hàng qua mạng Internet siêu thị Intimex xem hoạt động bán hàng cá nhân Quảng cáo cách hữu hiệu để tiếp cận đông đảo người mua phân tán mặt địa lý với chi phí thấp cho lần tiếp xúc Bán hàng cá nhân phương pháp tiếp cận khách hàng tốn tính cho lần tiếp xúc Quảng cáo radio hình thức tryền thông trực tiếp thực kinh phí người quảng cáo Quảng cáo báo chí thường tốn quảng cáo truyền hình Căn để xác định ngân sách cho quảng cáo dựa vào doanh thu bán hàng 33 Cửa hàng Rinnai tặng quà cho 100 khách hàng đến mua hàng, hoạt động xúc tiến bán Việc đưa công chúng báo hay doanh nghiệp hoạt động quảng cáo 10 Các tổ chức phi lợi nhuận không cần thiết phải làm công tác truyền thông Marketing! Người thực hi ện: 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản kèm đáp án Đại học Ngoại thương, Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản kèm đáp án Đại học Ngoại thương, Tổng hợp câu hỏi marketing căn bản kèm đáp án Đại học Ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay