SKKNMON LICH SU một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở.

48 155 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:09

Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử A – MỞ ĐẦU I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nghiệp đổi giáo dục nay, việc phát huy tính tích cực học tập học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập môn mối quan tâm hàng đầu Riêng với môn lịch sử, người giáo viên không ngừng tìm kiếm, vận dụng biện pháp để phát huy vai trò chủ thể học sinh, nâng cao chất lượng môn Qua thực tế nhiều năm dạy học lịch sử ở trường Trung học sở A, bản thân cố gắng khai thác vận dụng hết những điều kiện sẵn có trường sở vật chất, đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, … Trong đó có việc sử dụng phòng máy (phòng nghe nhìn), máy tính, đầu chiếu để úng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử Và qua tiết dạy học, tiết thao giảng, tiết dự đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm đồng nghiệp, buổi thảo luận chuyên đề nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch đa phát huy hiệu quả lớn : Thứ : ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử góp phần phát triển khả quan sát, trí tưởng tượng, tư ngôn ngữ, đặc biệt kĩ đọc bản đồ, củng cố thêm những kiến thức về địa lý cho học sinh ,… Trên sở đó giúp em nhớ kỹ, hiểu sâu những kiến thức lịch sử đa học Thứ hai : ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông có tác dụng hữu hiệu việc đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học môn Công việc không giúp giáo viên bước nâng cao trình độ chuyên môn khả sử dụng phương tiện kĩ thuật đại dạy học, mà tiết kiệm thời gian giảng có sử dụng đoạn tường thuật, miêu tả,… Thứ ba : Sử dụng công nghệ thông tin dạy học môn không làm vai trò giáo viên người hướng dẫn, điều khiển, tổ chức cho học sinh học tập, ngược lại làm cho em thêm say mê, hứng thú, yêu thích lịch sử Hiệu quả thế, để đạt hiệu quả đó thực không đơn giản phụ thuộc vào nhiều yếu tố soạn giảng thực giảng đó có yếu tố : việc sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng khai thác số phần mềm, sử lý số cố máy tính, liên kết trình chiếu trình bày giảng, tìm kiếm tư liệu, phim, hình ảnh… Đây số hạn chế mà giáo viên môn thường mắc phải qua trình thực thao giảng, giảng dạy giáo án điện tử (giáo án PowerPoint) ở Trường trường trung học sở A nơi công tác Để góp phần khắc phục số hạn chế nêu trên, với kinh nghiệm mà đa học hỏi, tích lũy viết thành sáng kiến kinh nghiệm với mong muốn góp GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử phần chia xẻ với thầy cô đồng nghiệp về số kỹ cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở trường trung học sở II/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Như đa nêu trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử đa thể tính ưu việt vượt trội Nhưng việc ứng dụng đó gặp không khó khăn nhiều nguyên nhân khác Qua trình dạy học môn ở trường, chọn đề tài với mục đích chia sẻ cùng đồng nghiệp số kỹ cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin day học lịch sử ở trường trung học sở, qua đó góp phần nâng cao chất lương dạy học môn lịch sử III/ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Trong khuôn khổ của đề tài, dự kiến góp phần giải những vấn đề bản về số kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở trường Trung học sở sau : Thứ : Giáo viên có kỹ khai thác, ứng dụng số tiện ích số phần mềm thiết kế giảng dạy giáo án PowerPoint Thứ hai : Giáo viên có kỹ bản thiết kế giáo án PowerPoint Thứ ba : Kỹ trình chiếu trình bày giáo án PowerPoint Thứ tư : Kỹ thiết lập Trigger cho giáo án PowerPoint Thứ năm : Kỹ sáng tạo bản đồ, lược đồ lịch sử sinh động Thứ sáu : Kỹ tìm kiếm tư liệu, phim ảnh, âm nhạc Internet Thứ bảy : Kỹ xử lý số cố thường gặp trình thực giảng PowerPoint IV/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu : Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở trường Trung học sở - Phạm vi nghiên cứu : Một số kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở Trường trung học sở A V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử - Thu thập thông tin - Điều tra khảo sát - Thử nghiệm thực tế VI/ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU - Được chuẩn bị bắt đầu từ tháng năm 2009 đến tháng 12 năm 2012, thu thập thông tin tài liệu nghiên cứu - Xử lí thông tin tài liệu nghiên cứu - Xây dựng kế hoạch sau soạn giảng giảng dạy thực tế - Thực viết sáng kiến GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử B - NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN Nâng cao chất lượng giáo dục, đổi nội dung phương pháp dạy học mối quan tâm lớn nghiệp giáo dục nước ta Trong chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2001 đến năm 2010 có xác định : “…Đổi đại hóa phương pháp giáo dục Chuyển từ việc truyền đạt tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin cách hệ thống có tư phân tích, tổng hợp; phát triển lực cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ học sinh, sinh viên trình học tập…” Đây nhiệm vụ thực khó khăn ngành giáo dục nói chung giáo viên nói riêng Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học ở trường phổ thông, để thực tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi người giáo viên phải tâm huyết với nghề, nỗ lực việc đổi cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực chủ động học sinh Đặc biệt thời đại công nghệ thông tin nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đời sống không xa lạ nữa Và ngành giáo dục bước tiếp cận với công nghệ đại Do đó những năm gần xu hướng dạy học đại với kết hợp những thành tựu công nghệ thông tin đa diễn cách phổ biến ở ngành học, cấp học Công nghệ thông tin với tư cách phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học chứng tỏ những ưu hiệu quả trình dạy học Đối với giáo viên lịch sử, việc dạy học lịch sử trình giúp học sinh tìm hiểu những đa diễn ở khứ, mục tiêu môn lịch sử việc giúp học sinh biết khứ, hiểu khứ đồng thời rút những học từ khứ để vận dụng vào sống tại tương lai Hay nói cách khác đó trình giúp học sinh nắm kiến thức hình thành kĩ năng, kĩ xảo vận dụng kiến thức, kĩ đó vào giải những vấn đề sống Vấn đề khó khăn môn lịch sử việc tái những kiện, những tượng nhân vật lịch sử Để biết, hiểu vận dụng lịch sử yêu cầu em phải tái lịch sử cách xác, sinh động, tránh tượng đại hoá lịch sử Nhưng làm điều không đơn giản, giáo viên chủ yếu dựa vào phương pháp trình bày miệng, tường thuật, tích cực có kết hợp với số phương tiện tối thiểu tranh ảnh, bản đồ (với số lượng không nhiều) Chính những lẽ đó hiệu quả tiết dạy chưa cao chí học sinh cảm thấy không có hứng thú tìm hiểu môn lịch sử Vậy để trình dạy học lịch sử đạt hiệu quả chúng ta cần có những hướng mới, phương pháp để kích thích khả nhận thức hứng thú cho học GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sinh Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp giúp giáo viên học sinh giải những khó khăn nêu Mặt khác, vận dụng hiệu quả biện pháp sư phạm ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử giống những môn Vật lí, Hóa học, Sinh học,… Lịch sử có nhiều khẳ để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giúp học sinh dễ dàng nhận thức, tái lại kiện, tượng khứ Việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trình chiếu loại kênh hình lịch sử, rồi tổ chức cho học sinh tìm hiểu kiện ví “chiếc cầu nối” giữa khứ tại, có thể đưa em vào đường nhận thức biện chứng để đạt tới chân lí khách quan Do quan sát những hình ảnh lịch sử thiết kế sinh động, hấp dẫn phóng to ảnh lớn với hỗ trợ công nghệ Multimelia, kết hợp với phương pháp dùng lời giáo viên, học sinh tham gia trình nhận thức chủ động, tích cực Dưới hướng dẫn, tổ chức giáo viên, cùng lúc, em huy động nhiều giác quan để học tập, đó việc ghi nhớ kiện, địa danh, nhân vật,… tốt hơn, tái lại khứ dễ dàng Không có đồ dùng trực quan, dù giáo viên có dạy hay đến đâu, lời nói dù có sống động, giàu hình ảnh đến khó có thể tạo cho học sinh biểu tượng cụ thể, xác về khứ Thậm chí, giáo viên có sử dụng đồ dùng trực quan theo phương pháp truyền thống (hình ảnh rõ ràng, kích thước kênh hình bé hơn,…) biểu tượng về khứ lịch sử học sinh thu nhận Khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử, với vài thao tác đơn giản, cùng lúc giáo viên thực nhiệm vụ: cung cấp kiện, tạo biểu tượng đặt sở cho hình thành khái niệm học môn giúp học sinh học tập tích cực ở giai đoạn nhận thức lí tính vận dụng những tri thức lịch sử tiếp thu vào đời sống Để tư lịch sử, học sinh phải nắm vững kiện có biểu tượng đúng đắn về khứ II/ TỔNG QUAN THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cách khoảng - 10 năm về trước nói về công nghệ thông tin, nói về giáo án điện tử có lẽ hầu hết giáo viên đều cho đó vấn đề cao xa, vấn đề nước phát triển hay giảng đường đại học Nhưng với bùng nổ công nghệ thông tin vấn đề đó không xa lạ giáo viên cấp học kể cả những vùng sâu vùng xa cả nước Theo đạo Bộ giáo dục, năm học 2008 - 2009 chọn "Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục” Năm học 2009 – 2010 tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra đánh giá ứng dụng công tác quản lý chuyên môn Việc ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng phổ biến ở nhiều trường cả nước GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Theo tinh thần đạo Sở giáo dục, Phòng giáo dục, ban lanh đạo tập thể giáo viên trường Trung học sở An Bình cố gắng vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý việc ứng dụng công tác giảng dạy Đặc biệt công tác giảng dạy trường quy định giáo viên học kì có tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin ( giảng sử dụng Microsoft PowerPoint) Đối với môn lịch sử, thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin ở trường đa bước đầu phát huy hiệu quả Tuy nhiên việc dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin phương tiện dạy học đại dạy học lịch sử gặp nhiều khó khăn hạn chế : Thứ nhất, trình độ tin học giáo viên (đặc biệt người lớn tuổi) gặp nhiều hạn chế nên chưa biết cách khai thác hết những tiện ích phần mềm qua trình giảng dạy Thứ hai, điều kiện sở vật chất để ứng dụng công nghệ thông tin ở trường hạn chế - trường có phòng nghe nhìn có máy tính đầu chiếu Projector nên không đủ để đáp ứng cho tất cả môn giảng dạy Thứ ba, chưa có mô hình thống cho việc giảng điện tử nên việc ứng dụng mang tính chất tuỳ tiện, hiệu quả mang lại không cao Thứ tư, số giáo viên ngại sử dụng giáo án điện tử nghĩ tốn thời gian để chẩn bị giảng Thứ năm, trình thiết kế, để có giáo án điện tử tốt giáo viên cón gặp không những khó khăn việc tìm phim ảnh, âm thanh, tư liệu dẫn chứng phù hợp với giảng Đây những nguyên nhân mà số giáo viên đưa để né tránh việc dạy học công nghệ thông tin Thứ sáu, số giáo viên chưa thành thạo ngại thiết kế giáo án Microsoft PowerPoint nên thường tìm đến những giảng có sẵn từ đồng nghiệp hay downloand internet xuống Chính điều đó làm cho giáo viên nâng cao kĩ sử dụng thành thạo máy tính nói chung kĩ nẵng sáng tạo, thiết kế giáo án điện tử nói riêng nên trình chiếu gặp phải những cố font chữ, hình ảnh, âm thanh…giáo viên thường cách xử lý Để giải thực trạng khó khăn nêu trên, đa có nhiều ý kiến, nhiều viết những đề tài nghiên cứu nước đa đề cập đến đưa những hướng giải giúp giáo viên sử dụng, ứng dụng tốt trình thiết kế GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử giảng dạy giáo án điện tử Với những kinh nghiêm học hỏi, tích luỹ trình giảng dạy môn ở trường xin đưa số kỹ bản về việc ứng dụng công nghệ thông tin thông dụng để đạt hiệu quả giảng dạy môn lịch sử ở trường Trung học sở III/ NHỮNG THUÂN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thuận lợi : - Được quan tâm Ban giám hiệu trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực viết sáng kiến, giúp đỡ thầy cô đồng nghiệp, tổ chuyên môn - Cơ sở vật chất trường tạm ổn cho việc thực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Sự tìm tòi, học hỏi bản thân đa rút những kinh nghiệm, những kết quả đáng khích lệ Khó khăn - Tài liệu phục vụ nghiên cứu thiếu - Sự thu thập thông tin liên quan đến đề tài hạn chế - Do điều kiện sở vật chất trường có hạn nên việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học không có nhiều điều kiện để thực IV/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Kỹ khai thác một số tiện ích của một số phần mềm thiết kế và giảng dạy giáo án điện tử 1.1.Giới thiệu một số phần mềm thông dụng thiết kế giáo án điện tử - Các phần mềm tích hợp có sẵn hệ điều hành Microsoft window Microsoft Office : + Phần mềm Microsoft PowerPoint dùng để thiết kế giảng + Phần mềm window movie maker dùng để tạo những đoạn phim cắt đoạn phim + Phần mềm Microsoft Office Picture Manager dùng chỉnh sửa hình ảnh - Ngoài ta có thể tìm kiếm mạng số phần mềm (miễn phi) khác để cài đặt thêm : + Phần mềm VIOLET có thể dùng để soạn giáo án + Phần mềm Total Video Converter (hoặc phần mềm có chức tương tự) dùng để chuyển đổi định dạng phim + Phần mềm Google Earth (vẽ bản đồ vệ tinh) dùng để vẽ bản đồ, lược đồ + Phần mềm Bản đồ tư duy, … 1.2 Phần mềm Window movie maker GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 1.2.1 Giới thiệu phần mềm Window movie maker Đây phần mềm có sẵn hệ điều hành windown Hệ điều hành Windows XP và Vista có một công cụ xử lý video dễ sử dụng là Windows Movie Maker Chúng ta có thể dễ dàng cắt và ráp… để tạo đoạn phim mới qua công cụ này để chèn vào giáo án Giả sử chúng ta có nhiều đoạn phim cùng chủ đề, Thầy Cô cần ghép đoạn phim lại với nhau, tạo hiệu ứng chuyển cảnh, thêm văn bản vào đoạn phim, nhằm tạo đoạn phim sinh động hấp dẫn để sử dụng làm tài liệu minh họa tiết dạy Chương trình Windows Movie Maker hỗ trợ cho chúng ta nhiều thao tác như: chỉnh sửa đoạn phim, cắt ghép cảnh quay, chèn âm thanh, sửa âm thanh, chèn lời thuyết minh, chỉnh sửa độ sáng tối, hiệu ứng chuyển cảnh, Đây chương trình dễ sử dụng có thể giúp Thầy Cô nhanh chóng sở hữu đoạn phim sinh động sẵn sàng cho tiết dạy sắp tới 1.2.2 Hướng dẫn sử dụng a Khởi động chương trình : Ta vào Star -> ALL Programs -> window movie maker Phần mềm có giao diện sau : Giao diện Window movie maker có khu vực : Movie task : Nơi đặt nút điều khiển Collection : Nơi đặt video , audio , pictures Màn hình - khu vực hình thị hình ảnh , xem trước video làm khu - Khu vực chỉnh sửa biên tập video Ngoài nút bấm : Show StoryBoard : chỉnh thời gian số clip biên tập Show Timeline : hình ảnh lên dạng thumbnail Set volume level: chỉnh audio video audio ta cho vào Muốn âm video gốc biến kéo audio sát khe Audio/Music GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Narrate timeline : tạo video từ WC microphone Zoom in , zoom out : kéo dài , rút ngắn thời gian b Cách cắt phim và biên tập một đoạn phim + Bước 1: Vào Menu File -> Import into Collections click chuột vào Import video giao diện đưa đường dẫn đến tập tin video mà ta có sẵn máy tính, Click chuột vào tập tin phim cần cắt chọn Import (xem hình minh hoạ) + Bước 2: Ta click vào biểu tượng task cửa sổ chương trình để dễ dàng nhìn thấy các đoạn phim đa cắt nhỏ Kéo nhả đoạn phim cần cắt nhỏ vào StoryBoard/TimeLine Phía cửa sổ chương, trình (hình minh hoạ) GV : Trang Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Chọn đoạn phim để kéo thả xuông khung bên + Bước 3: Click chuột từ vị trí đầu (vị trí bắt đầu cắt) đến vị trí cuối (vị trí kết thúc) đoạn phim bạn cần cắt Sau đó ta nhấp nút Play để xem thử đoạn phim Nếu cảm thấy chưa đạt chuẩn ta có thể dùng nút Back để làm lại + Bước 4: Chèn văn bản vào phim : Để chèn văn bản vào đoạn phim vừa tạo, ta click vào Make Titles or Credits sổ Movie Tasks - Chọn loại tiêu đề : * Add Title at the biginning of the movie : Tiêu đề phim * Add Title before the selected clip in the timeline : tiêu đề trước clip chọn GV : Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử - Ta click vào tên địa phim cần tìm để xem kết quả, ưng ý ta click vào link download để tải về Một số phim không có link download ta có thể sử dụng phần mềm Internet Dowdoad Manager đẻ tải về Hoặc click phải chuột để chép địa (coppy video URL) để liên kết với giảng PowerPoint Lưu ý liên kết với giảng PowerPoint có thể thực máy tính có kết nối Internet - Thầy cô có thể tìm kiếm phim tư liệu lịch sử ở Thư viện tư liệu trực tuyến Violet Điều lưu ý : Bất kỳ nguồn tư liệu, phim ảnh tìm kiếm Internet GV : Trang 34 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử cần phải có chọn lọc, kiểm định xác trước đưa vào giảng để đảm bảo tinh khoa học môn Kỹ xử lý một số sự cố thường gặp quá trình thực hiện giáo án PowerPoint 7.1 Lỗi font chữ a Nguyên nhân : - Khi soạn giáo viên sử dụng nhiều font chữ khác nhau, coppy tài liệu từ nhiều nguồn có font chữ lạ mà font chữ máy tính sử dụng không có - Máy tính ta sử dụng để giảng ở trường không có font chữ mà máy tính ta đa dùng để soạn giáo án b Cách xử lý : - Nếu trình soạn bài, ta sử dụng font chữ mà đưa vào máy khác bị lệch font ta đưa về hình soạn thảo click vào slide nhấn phím Ctrl +A, đưa trỏ chuột vào khay chọn font chữ chọn font chữ phù hợp với máy sử dụng - Nếu ta sử dụng nhiều font chữ khác soạn bài, lệch font chữ ở phần ta click chọn vào lề ô nhập chữ bị lệch phần đó đưa trỏ chuột vào khay chọn font chữ chọn font chữ phù hợp - Nếu máy sử dụng để giảng dạy không có font chữ máy ta dùng soạn xem sửa nữa Tuy nhiên máy tính sử dụng để giảng dạy có kêt nối Internet ta có thể truy cập vào Google điền tên font chữ vào ô địa tìm kiếm download font chứ đó về coppy Paste vào Windown font ( mở ổ đĩa chương trình “C” mở Windown -> font) Sau đó chỉnh sửa lại giảng để tiếp tục qua trình giảng dạy Để tránh cố đáng tiếc soạn gíao viên cần lưu ý : cần chọn font chữ thông dụng mà đa số máy tính khác đều có Times New Roman, VItime, Vntime, Arisal … sử dụng font chữ mà 7.2 Lỗi không mở được các liên kết, không mở được phim, âm nhạc đã chèn vào giáo án PowerPoint a Nguyên nhân : Khi ta đóng gói giảng ta không chép hết địa liên kết, phim, âm nhạc vào thư mục coppy giảng vào USB hay thẻ nhớ… nên đưa vào máy tính khác để mở PowerPoint không tìm thấy đối tượng nên không mở GV : Trang 35 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử b Khắc phục : Nên chép tất cả dữ liệu liên quan đến giảng vào thư mục vào USB hay thẻ nhớ… để không xảy cố đưa sử dụng máy tính khác Lưu ý : địa liên kết với Internet thực máy tính sử dụng có kêt nối Internet 7.3 Lỗi không mở được tập tin bài giảng a Nguyên nhân : - Khi soạn bài, máy tính giáo viên sử dụng Microsoft PowerPoint 2007 (hoặc Microsoft PowerPoint hơn) lưu tập tin vào PowerPoint 2007 nên đưa vào máy tính sử dụng Microsoft PowerPoint 2003 mở - Tập tin hay ổ địa USB chứa dữ liệu bị nhiễm Virust nên máy tính có khả không mở b Khắc phục : - Nếu thầy cô soạn máy tính Microsoft PowerPoint 2007 lưu ta click vào menu File -> Save as -> Save as Microsoft PowerPoint 2003 để đưa vào máy tính sử dụng Microsoft PowerPoint 2003 có thể mở - Nếu tập tin hay ổ đĩa USB bị nhiễm virust, ta cần mở chương trình quét virust trước mở III/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC VẬN DỤNG ĐỀ TÀI Về chủ quan Qua trình dạy học ở trường, nhận thấy việc vận dụng tốt những kỹ ứng dụng cộng nghê thông tin đa cho thấy những hiệu quả tích cực Cụ thể : - Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin học sinh động Đặc biệt, có nhiều trận đánh, nhiều khởi nghĩa có nội dung chương trình, giáo viên không mô hình hóa học trở nên buồn tẻ, học sinh khó tiếp thu kiến thức Có những giáo viên đa bỏ nhiều công sức để làm tranh vẽ mô tả, chí cầu kỳ làm sa bàn miêu tả diễn biến trận đánh cách sinh động với nhiều thiết bị điện hỗ trợ Tuy nhiên, những nỗ lực đó gíao viên không có hiệu quả cao cả về cách sử dụng lẫn truyền đạt kiến thức, lại tốn kém, thời gian công sức - Đây những phần mềm mô phỏng diễn biến số trận đánh, khởi nghĩa chương trình Lịch sử Trong lớp có số cụ thể, GV : Trang 36 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử cụ thể lại có phần nội dung mô hình hóa, hình ảnh hóa sinh động, gây chú ý học sinh cho em tiếp nhận kiến thức thông qua hình ảnh động dễ nhớ khó quên Đặc biệt ôn tập cấu trúc dạng trò chơi cộng nghệ thông tin làm cho lớp học sinh động tích cực hẳn, hiệu quả tiếp thu kiến thức cao - Mỗi trận đánh, khởi nghĩa mô phỏng không gian địa lí cụ thể với diễn biến thể dạng kí hiệu chuyển động xuất theo tiến trình kiện - Diễn biến kiện trình bày bám sát nội dung học chia thành những hoạt cảnh Giáo viên học sinh có thể chủ động dễ dàng điều khiển hoạt cảnh cách sử dụng nút điều khiển ở hình - Đây phần mềm mô phỏng nên không có phần lời (phần thuyết minh) kèm Do đó, cách sử dụng phần mềm linh hoạt theo loại hình học Đối với truyền thụ kiến thức mới: Giáo viên bám sát nội dung sách giáo khoa, kết hợp sử dụng lời nói sinh động với hoạt cảnh chương trình để trình bày diễn biến kiện Đối với ôn tập, tổng kết: Giáo viên sử dụng phần mềm để hướng dẫn học sinh trình bày, ghi nhớ diễn biến kiện Hoặc, giáo viên có thể sử dụng phần mềm để kiểm tra kiến thức học sinh cách yêu cầu học sinh trình bày lại diễn biến kiện theo hoạt cảnh chương trình - Điều đáng nói những phần mềm có tính “mở”, nghĩa giáo viên hoàn toàn có thể dựa theo gợi ý phần mềm để sáng tạo cho học khác chương trình lịch sử, cả sách giáo khoa có thể thay đổi kiện lịch sử thực thể tồn tại khách quan, thay đổi, “tuổi thọ” phần mềm Lịch sử tương đối cao, loại trừ yếu tố khách quan về kỹ thuật bảo quản sản phẩm công nghệ thông tin Về khách quan Được thể kết quả học tập học sinh Năm học 2010 – 2011, để kiểm tra tính hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin so với tiêt học thông thường có chuẩn bị kỹ đồ dùng dạy học cuối tiết học cho học sinh làm số tập trắc nghiệm, bốn lớp đầu (7A1-> 7A4) ứng dụng công nghệ thông tin, ba lớp sau (7A5 -> 7A7) không ứng dụng công nghệ thông tin kết quả số học sinh nắm làm sau : Lớp GV : 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 Trang 37 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Số học sinh 29/29 27/28 làm được bài Tỉ lệ % 100 99 29/31 31/31 25/29 26/31 26/29 93.5 100 86.2 83.8 89.7 Trong năm học 2011-2012 khối lớp : kiểm tra viết 15 phút (Bài 15 : Cách mạng Tháng Mười Nga 1917) ba khối đầu (8A1 -> 8A3) ứng dụng công nghệ thông tin, ba khối sau (8A4 – 8A5) không ứng dụng công nghệ thông tin Kết quả sau : Lớp 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 Số HS điểm khá trở lên 26/34 26/33 22/34 17/34 21/32 15/31 Tỉ lệ % 76,4 78,8 64,7 50 65,6 48,4 IV/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH Xây dựng giảng điện tử PowerPoint đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian công sức tiến hành giảng điện tử lớp lại dễ dàng, thuận tiện Tuy nhiên ứng dụng tiện ích Powerpint vào việc thiết kế giảng điện tử giáo viên cần phải chú ý đến những hạn chế dễ mắc phải, đó là: - Quá lạm dụng đến hiệu ứng, kỹ thuật trình diễn giảng điện tử ví dụ như: tạo hiệu ứng “bay nhảy” kèm theo âm thanh, trang trí slide với màu sắc sặc sỡ, loè loẹt, kết nối với phim, ảnh lôi người học, chuyển tải nội dung ít, có phản tác dụng giáo dục; phông chữ, màu sắc khác GV : Trang 38 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử nhau… thiếu tính quán, hài hòa tính sư phạm cả hình thức lẫn nội dung trình bày - Một hạn chế khác mà giáo viên thường hay mắc phải chú ý tính hệ thống kết cấu giảng (cách trình bày bảng đen truyền thống thường bảo đảm yêu cầu kết thúc tiết học), nội dung trình bày slide gần độc lập nên trình chiếu sang đề mục đề mục trước đó không xuất nữa khiến cho nhận thức lịch sử học sinh dễ rơi vào tản mạn thiếu tính hệ thống - Các dạng thông tin trình bày slide số giảng điện tử nghèo nàn, chủ yếu trình bày văn bản để trình chiếu hình thay cho việc ghi chép, mà chưa chú ý đến kiến thức bản, trọng tâm hay sơ đồ hóa nội dung văn bản Ngược lại nhiều giáo viên ôm dồn, muốn đưa nhiều dạng thông tin phương tiện để trình chiếu cùng lúc slide khiến cho bố cục trình bày rối rắm thông tin đến với học sinh bị nhiễu loạn, khó nhận đâu kiến thức bản, trọng tâm Từ đó, những kiến thức đọng lại nơi học sinh sau học không rõ ràng, thiếu tính hệ thống không bền vững - Do giáo viên lạm dụng về thời gian trình chiếu đa không đảm bảo về chất lượng học, không bao quát tình hình lớp học, tình trạng học sinh ghi chép không kịp không ghi chép nội dung học xảy GV : Trang 39 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử C- KẾT LUẬN I/ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SƯ Việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng có thể áp dụng ở nhiều lĩnh vực, hình thức mức độ khác nhau, tuỳ thuộc nội dung, đối tượng học lịch sử cụ thể Chúng ta có thể thấy khả bật công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở những mặt sau giáo viên có những kỹ khai thác tốt công nghệ thông tin : Thứ nhất, giáo viên khai thác nội dung lịch sử (bài viết, hình ảnh, phim tư liệu,…) mạng Internet có liên quan đến học, dùng làm tài liệu tham khảo, làm phong phú sâu sắc thêm học lịch sử lớp Và công nghệ thông tin cho phép cả thầy - trò cùng tham gia tích cực vào hoạt động dạy học Thứ hai, giáo viên cung cấp số địa tìm kiếm cho học sinh để em tự lên mạng tìm kiếm tư liệu lịch sử liên quan đến học lớp, phục vụ cho việc học tập Khi học lớp, giáo viên yêu cầu học sinh trình bày nội dung kiến thức liên quan đến học mà em đa tìm kiếm mạng để chia sẻ với cả lớp Các em khác lắng nghe, theo dõi có thể nhận xét, bổ sung Thứ ba, giáo viên sử dụng chương trình máy tính thông dụng Microsoft Word, chương trình xử lý đồ hoạ video: Windows Movie maker, Paint, PhotoShop,… để cắt phim,dựng phim, xây dựng bản đồ giáo khoa điện tử, GV : Trang 40 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử loại kênh hình, thiết kế chỉnh sửa ký hiệu bản đồ để phục vụ cho việc dạy học Trong chương trình đồ hoạ, giáo viên có thể sử dụng công cụ Menu Dawing, Picture để vẽ tô màu sắc (theo ý muốn) ký hiệu bản đồ mũi công quân ta, đường rút lui quân địch, khu giải phóng, cờ, bó đuốc khởi nghĩa,… Thứ tư, giáo viên khai thác sử dụng phần mềm Power Point để thiết kế giáo án điện tử giảng dạy lớp, tổ chức hoạt động ngoại khóa môn,… góp phần đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học Đây ưu điểm lớn việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử Thứ năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học giúp giáo viên học tập trao dồi kỹ sử dụng thành thạo máy tinh, kỹ thiết kế soạn giảng hoàn thiện II/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ việc việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học lịch sử ở trường Trung học sở An Bình rút học sau : - Khi thiết kế Bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Vedeo, hình ảnh, bản đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ (PowerPiont, Violet , iMindMap,…) sau đó bắt tay vào soạn giảng Nếu sử dụng MS PowerPiont làm công cụ cần lưu ý về Font chữ, màu chữ hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàn tránh gây tập trung vào nội dung giảng) - Nội dung giảng điện tử cần cô động, xúc tích, hình ảnh, mô phỏng cần xác chủ đề (trong slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ), những nội dung học sinh ghi cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) khắc phục việc ghi học sinh - Không lạm dụng công nghệ chúng không tác động tích cực đến trình dạy học phát triển học sinh, kênh thông tin kênh hình không phản ánh đúng nội dung, giá trị nghệ thuật thực tế không nên sử dụng, vận dụng cần kết hợp bảng sử dụng phương pháp dạy học tích cực khác có hiệu quả - Giáo viên cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế sử dụng giảng điện tử giúp cho giáo viên rèn luyện nhiều kỹ soạn giảng, sử dụng máy tính phối hợp tốt phương pháp dạy học tích cực khác - Giáo viên phải tự học hỏi, trao dồi kĩ sủ dụng vi tính, kĩ khai thác những tiện ích phần mềm, kĩ sử dụng Internet để tìm kiếm tư liệu, đồ dùng trực quan phục vụ giảng dạy môn GV : Trang 41 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử III/ ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ Để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử cách đồng loạt, có hiệu quả cao góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giảng dạy theo tinh đạo Bộ giáo dục đào tạo có số kiến nghị sau: - Đối với giáo viên: Cần trang bị cho kiến thức bản về sử dụng máy vi tính phần mềm hỗ trợ dạy học khác Biết kết nối máy vi tính với máy chiếu, biết truy cập mạng Internet để tìm kiếm thông tin cho tiết dạy Cần có đam mê, chịu khó tìm tòi, tự học hỏi để nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính - Đối với Ban giám hiệu nhà trường : Cần quan tâm khuyến khích ủng hộ nhiệt tình những giáo viên mạnh dạn sử dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy Cần tổ chức buổi chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về công nghệ thông tin dạy học, tổ chức tiết dạy thử nghiệm có sử dụng công nghệ thông tin để giáo viên thấy vượt trội tiết dạy có sử dụng cộng nghệ thông tin so với tiết dạy truyền thống với phấn trắng bảng đen - Đối với cấp quản lí giáo dục : Cần có kế hoạch trang bị cho trường những thiết bị cần thiết cho việtc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như: Máy chiếu, máy scan, máy quay phim, kết nối mạng Internet tốc độ cao cho trường trường vùng sâu vùng xa… Cần tổ chức nhiều nữa buổi tập huấn, hội thảo, chuyên đề về sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để giáo viên có thêm điều kiện học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để đem lại hiệu quả cao việc sử dụng giáo án điện tử vào giảng dạy lịch sử Coi phương pháp thời kỳ hội nhập thời đại công nghệ thông tin Vì có nhiều trường chưa có thiết bị tối cần thiết máy chiếu có nhiều giáo viên chưa tiếp cận với công nghệ thông tin, chưa biết sử dụng máy vi tính Với thời gian nghiên cứu không dài, trình độ nghiên cứu hạn chế nên tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót Tôi mong đóng góp ý kiến quý thầy cô giáo cấp lanh đạo để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn nói chung môn lịch sử nói riêng ngày có hiệu quả cao Tôi xin chân thành cảm ơn ! GV : Trang 42 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Sách giáo khoa lịch sử 2/ Phương pháp dạy học lịch sử – Nxb Giáo Dục 3/ Một số bài viết mạng Internet 4/ Phương pháp dạy học lịch sử, tập II Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội 5/ Một số tư liệu Internet 6/ Sách Dạy và Học tích cực – Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 7/ Giáo trình PowerPoint – Đại học sư phạm Huế GV : Trang 43 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử MỤC LỤC A – MỞ ĐẦU -Trang I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang II/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI -Trang III/ NGHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Trang IV/ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU -Trang V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang VI/ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU -Trang B – NỘI DUNG Trang I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN -Trang II/ TỔNG QUAN THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Trang I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - -Trang GV : Trang 44 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 1.Thuận lợi - -Trang Khó khăn -Trang II/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN -Trang Kỹ sử dụng một số tiện ích của một số phần mền thông dụng thiết kế giáo án điện tử Trang 1.1 Giới thiệu một số phần mêm thông dung thiết kế giáo án Điện tử Trang 1.2 Phần mềm Window movie maker -Trang 1.3 Phầm mềm Microsoft Office Picture Manager -Trang 15 1.4 Phần mềm Total Video Converter -Trang 17 1.5 Phần mềm Google Eath -Trang 18 Kỹ bản thiết kế giáo án PowerPoint Trang 21 2.1 Giới thiệu phầm mềm Microsoft PowerPoint -Trang 22 2.2 Chuẩn bị thiết kế Trang 22 2.3 Thiết kế bài giảng Trang 22 Kỹ tạo một bản đồ, lược đồ lịch sử sinh động -Trang 26 Kỹ thiết lập Trigger cho giáo án PowerPoint -Trang 27 4.1 Thiết lập Trigger cho giáo án PowerPoint là gì ? Trang 27 4.2 Cách thiết lập Trigger cho giáo án PowerPoint -Trang 28 Kỹ trình chiếu và trình bày giáo án PowerPoint -Trang 29 5.1 Yêu cầu - -Trang 29 5.2 Kỹ trình bày giáo án PowerPoint -Trang 30 5.3 Kỹ diễn giảng trình chiếu Trang 30 Kỹ tìm kiếm tư liệu, phim ảnh Internet Trang 31 6.1 Tìm tư liệu Internet -Trang 32 6.2 Tìm tranh ảnh Internet Trang 32 6.3 Tìm kiếm phim tài liệu Internet -Trang 33 GV : Trang 45 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Kỹ xử lý một số sự cố thường gặp quá trình thực hiện giáo án PowerPoint -Trang 34 7.1 Lỗi Font chữ Trang 34 7.2 Lỗi không mở được các liên kết, không mở được phim, âm nhạc đã chèn vào giáo án PowerPoint -Trang 35 7.3 Lỗi không mở được tập tin bài giảng -Trang 35 III/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC VẬN DỤNG NHỮNG KY NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SƯ -Trang 36 Về chủ quan -Trang 36 Về khách quan -Trang 37 IV/ MỘT SỐ LƯU Ý KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SƯ Trang 38 C – KẾT LUẬN Trang 40 I/ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC LỊCH SƯ Trang 40 II/ II/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Trang 40 III/ ĐỀ XUÂT - KIẾN NGHỊ Trang 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 43 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GV : Trang 46 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử GV : Trang 47 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử GV : Trang 48 [...]... VẬN DỤNG ĐỀ TÀI 1 Về chủ quan Qua quá trình dạy học ở trường, tôi nhận thấy rằng việc vận dụng tốt những kỹ năng ứng dụng cộng nghê thông tin đa cho thấy những hiệu quả tích cực Cụ thể là : - Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin giờ học sinh động hơn Đặc biệt, có nhiều trận đánh, nhiều cuộc khởi nghĩa có trong nội dung chương trình, nếu giáo viên không mô hình hóa thì giờ học sẽ trở nên... Manager (có sẵn trong hệ điều hành) để chỉnh sửa hình ảnh Khi chèn vào PowerPont ta sử dụng các công cụ trong thanh Drawing để tạo các mũi tên, kí tự, hình ảnh…theo diễn biến trận đánh, hoặc các thông tin cần thiết khác Lưu ý : khi sử dụng Google Earth để tạo bản đồ, lược đồ, máy tính cần phải có kết nối Internet 2 Kỹ năng cơ bản trong thiết kế giáo án PowerPoint Trong phần nay tôi... Để tạo nên hiệu quả, khi sử dụng các đoạn phim câm (không có âm thanh), sơ đồ, bản đồ… lời nói của giáo viên phải đi liền với các hiệu ứng để cho kênh âm thanh và kênh hình ảnh luôn kết hợp nhuần nhuyễn với nhau 5.3 Kỹ năng diễn giải khi trình chiếu GV : Trang 30 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử -Trong quá trình trình chiếu các slide, trong dạy học lịch sử khi giảng giải nội dung... được khi máy tính có kết nối Internet - Thầy cô có thể tìm kiếm phim tư liệu lịch sử ở Thư viện tư liệu trực tuyến Violet Điều lưu ý : Bất kỳ nguồn tư liệu, phim ảnh nào tìm kiếm trên Internet GV : Trang 34 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử cũng cần phải có sự chọn lọc, kiểm định sự chính xác trước khi đưa vào bài giảng để đảm bảo tinh khoa học bộ môn 7 Kỹ năng xử lý một số sự... muốn giảng dạy giáo án điện tử bằng PowerPont đều phải có kiến thức căn bản về PowerPont Ở nội dung này tôi chỉ giới thiệu một số kỹ năng cần thiết khi soạn một giáo án điện tử lịch sử bằng PowerPont GV : Trang 21 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử 2.1 Giới thiệu sơ lược Phần mềm Microsoft PowerPoint Để thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học các bộ môn ở trường phổ thông, giáo viên... - Sau khi thực hiện các bước trên, quý thầy cô thấy trên bản đồ có rất nhiều các thông tin trong đó có những thông tin không cần thiết do chế độ mặc định đa có sẵn Để ẩn các thông tin không cần thiết đó quý thầy cô di chuyển đến thanh Layer (bên trai màn hình) clik bỏ các tuỳ chọn trong các ô - Sau khi lựa chọn và cân chỉnh như ý quý thầy cô vào menu File chọn Save->save Image chọn... thời gian tính từ khi xảy ra đến khi kết thúc hiệu ứng, + Repeat : thông số lập lại, ta có thể chọn None (không lặp lại), Until Next click (lặp lại lần click tiếp theo), Until End of Slide (lặp lại mai đến khi chuyển sang slide khác) hay nhập vào số lần lặp lại + Rewind when done playing : trở lại trạng thái ban đầu hiệu ứng GV : Trang 24 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Click vào đây... tính cũng có khả năng không mở được b Khắc phục : - Nếu các thầy cô soạn bài trên máy tính bằng bộ Microsoft PowerPoint 2007 thì khi lưu bài ta click vào menu File -> Save as -> Save as Microsoft PowerPoint 2003 để khi đưa vào máy tính sử dụng bộ Microsoft PowerPoint 2003 có thể mở được - Nếu tập tin hay ổ đĩa USB bị nhiễm virust, ta cần mở chương trình quét virust trước khi mở III/ KẾT QUẢ... đó khi thiết lập hiệu ứng cho các kí hiệu ta cần phải thiết lập các thông số thời gian cho hiệu ứng (xem lại mục 2.3 - bước 5) Như vậy bằng cách đó các thầy cô chỉ cần chịu khó tỉ mỉ một chút thì có thể tạo cho mình một lược đồ, bản đồ như ý làm cho bài giảng thêm sinh động, kích thích sự hứng thú học tập cho học sinh 4 Kỹ năng thiết lập Trigger cho giáo án PowerPoint 4.1 Thiết. .. phần Setting, ta có thể tùy chọn chất lượng là Low, Medium hay High quality (chú ý, chất lượng càng cao thì dung lượng tập tin càng khổng lồ) Sau khi hiệu chỉnh setting xong ta nhấp OK và chọn đường dẫn lưu tập tin Có một điểm ta cần chú ý là Windows Movie Maker chỉ hỗ trợ lưu tệp tin movie dưới định dạng là WMV mà thôi (xem hình minh hoạ) GV : Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm lịch sử Click
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKNMON LICH SU một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở., SKKNMON LICH SU một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở., SKKNMON LICH SU một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay