Luận văn kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần lisemco 3

55 586 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:47

BO CO THC TP I LI M U 1.1 Lý nghiờn cu Sự đời v phát triển kế toán gắn liền với đời v phát triển sản xuất xã hội Nền sản xuất xã hội cng phát triển, kế toán cng trở nên quan trọng v trở thnh công cụ thiếu đợc quản lí kinh tế nh nớc v Doanh nghiệp, không phân biệt Doanh nghiệp thuộc loại thnh phần, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu no, phải sử dụng đồng thời hng loạt công cụ quản lí khác nhau, kế toán đợc coi nh mt cụng c quan trng khụng th thiu c Hiện kinh tế thị trng, cỏc n v sn xut kinh doanh phải hạch toán lấy thu bù chi, tức l ly thu nhp ca mỡnh bự p vo nhng chi phớ b v cú lói, gia cỏc n v luụn cú s cnh tranh để tồn v phát triển Để đứng vững cạnh tranh v không ngừng phát triển, đòi hỏi đơn vị phải quan tâm đến tất khâu trình sản xuất, Từ khâu bỏ vốn đến thu đợc vốn lm với chi phí bỏ nhất, lại thu hiệu cao Có nh đơn vị bù đắp đợc chi phí bỏ ra, đồng thời thực đợc nghĩa vụ đóng góp ngân sách cho nh nớc, có điều kiện cải thiện đời sống cho ngời lao động v thc hin tỏi sn xut m rng Đất nớc ta bớc vo thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, nhiều Doanh nghiệp sản xuất đua mọc lên, đòi hỏi phải đáp ứng nhanh v kịp thời nhu cầu ngy cng nhiều v cao ngời dân Để lm đợc điều Doanh nghiệp cần phải ý đến chi phí sản xuất m đặc biệt l chi phí nguyên vật liệu, thờng chiếm tỷ trọng lớn ton chi phí v giá thnh sản phẩm Cùng với Doanh nghiệp khác, cụng ty c phn Lisemco luụn xem vic hch toỏn NVL l vấn đề đc coi trng cụng tỏc k toỏn v cụng ty ó ỏp dng ch k toỏn mi B ti chớnh Nh nc ban Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I hnh Sau thời gian thực tập cụng ty c phn Lisemco 3, chỳng em nhn thy c tm quan trng ca NVL v cỏc k toỏn NVL c s giỳp tn tỡnh ca cỏc phũng ban, nht l phũng k toỏn, cựng vi s hng dn tn tõm ca thy cụ, chỳng em ó i sõu vo nghiờn cu ti K toỏn Nguyờn vt liu cụng ty c phn Lisemco 1.2 Mc ớch nghiờn cu H thng nhng kin thc ó hc, t xõy dng nhng lý lun chung v cụng tỏc k toỏn NVL cỏc n v sn xut Trờn c s lý lun chung, tỡm hiu thc t tỡnh hỡnh t ch k toỏn NVL cụng ty c phn Lisemco Qua nghiờn cu, ỏnh giỏ v cụng tỏc k toỏn NVL ca cụng ty, t ú tỡm nhng mt mnh, mt tn ti, T ú cú kin ngh nhm gúp phn hon thin hn na cụng tỏc k toỏn NVL cụng ty c phn Lisemco 1.3 Phm vi, i tng nghiờn cu Phm vi v khụng gian: nghiờn cu ti cụng ty c phn Lisemco Hựng Vng, Hng Bng, Hi Phũng Phm vi v thi gian: S liu ch yu c s dng nm 2011 i tng nghiờn cu: Nghiờn cu cụng tỏc K toỏn Nguyờn vt liu cụng ty c phn Lisemco 1.4 Phng phỏp nghiờn cu Trong bi bỏo cỏo chỳng em ó s dng nhng phng phỏp sau: Phng phỏp hch toỏn k toỏn Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp tớnh giỏ, phng phỏp ti khon Phng phỏp cõn i k toỏn, phng phỏp thng kờ Phng phỏp phõn tớch so sỏnh Phng phỏp thu thp v x lý s liu Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I 1.5 Kt cu ti Bi lm ca chỳng em tr mc lc v phn m u thỡ gm cú phn chớnh: Chng 1: C s lý lun c bn v cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti cỏc doanh nghip Chng 2: Thc trng cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti cụng ty c phn Lisemco Chng 3: Bin phỏp hon thin cụng tỏc k toỏn nghuyờn vt liu ti cụng ty c phn Lisemco Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I CHNG 1: C S Lí LUN C BN V T CHC K TON NGUYấN VT LIU TI CC DOANH NGHIP 1.1 Tng quan v nguyờn vt liu 1.1.1 Khỏi nim v nguyờn vt liu Nguyờn vt liu doanh nghip l nhng i tng lao ng mua ngoi hoc t ch bin dựng cho mc ớch sn xut kinh doanh ca doanh nghip 1.1.2 c im ca nguyờn vt liu V mt hin vt: Nguyờn vt liu ch tham gia vo mt chu k sn xut nht nh v chu k sn xut ú, nguyờn vt liu b hao mũn ton b hoc b bin i hỡnh thỏi vt cht ban u cu thnh thc th sn phm V mt giỏ tr: nú ch tham gia vo mt chu k sn xut nht nh nờn tham gia vo mt chu k sn xut nht nh nờn tham gia vo sn xut giỏ tr ca vt liu s c tớnh ht mt ln vo chi phớ sn xut kinh doanh k Do c im ny m vt liu c xp vo loi ti sn lu ng ca doanh nghip 1.1.3 Phõn loi nguyờn vt liu Vt liu chớnh: l i tng lao ng ch yu doanh nghip, l c s vt cht ch yu hỡnh thnh nờn thc th sn phm mi nh st, thộp cụng nghip c khớ, bụng cụng nghip kộo si, gch, ngúi, xi mng cụng nghip xõy dng c bn, ht ging, phõn bún nụng nghip bỏn thnh phm mua ngoi k toỏn cng phn ỏnh vo NVL Vt liu ph: Cng l i tng lao ng nhng vt liu Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I ph khụng phi l c s vt cht ch yu hỡnh thnh nờn sn phm mi Nhiờn liu: Cú tỏc dng cung cp nhit lng cho quỏ trỡnh SXKD Nhiờn liu gm cú: xng, du m, hi t, than, ci Ph tựng thay th: L nhng chi tit ph tựng, mỏy múc, thit b m doanh nghip mua sm d tr phc v cho vic sa cha mỏy múc thit b Thit b xõy dng c bn: Bao gm cỏc loi thit b cn lp v thit b khụng cn lp, cụng c, vt kt cu dựng cho cụng tỏc xõy lp, XDCB Vt liu khỏc: l cỏc loi vt liu khụng c xp vo cỏc loi k trờn, cỏc loi vt liu ny quỏ trỡnh sn xut loi ra, ph liu thu hi t vic lý TSC 1.1.4 Vai trũ ca nguyờn vt liu Từ đặc điểm cho ta thấy nguyên vật liệu giữ vai trò quan trọng trình sản xuất Trong doanh nghiệp, ngnh nghề sản xuất, nguyên vật liệu l ti sản dự trữ sản xuất thuộc ti sản lu động, l sở vật cấu thnh nên sản phẩm, l ba yếu tố thiếu đợc tiến hnh sản suất sản phẩm Mặt khác chất lợng sản phẩm có đảm bảo hay không phụ thuộc lớn vo chất lợng nguyên vật liệu Do số lợng v chất luợng sản phẩm đợc định số nguyên vật liệu tạo nên yêu cầu nguyên vật liệu đầu vo phải có chất lợng cao, quy cách chủng loại, chi phí vật liệu đợc hạn thấp, giảm mức tiêu hao vật liệu để sản xuất sản phẩm cạnh tranh thị trờng Xét mặt vốn nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng mức chi phí doanh nghiệp nên l phần quan trọng vốn lu động đặc Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I biệt l vốn dự trữ Để tăng thêm tốc độ luân chuyển vốn lu động cần thiết phải sử dụng hợp lý v tiết kiệm nguyên liệu 1.1.5 Phng phỏp tớnh giỏ nguyờn vt liu 1.1.5.1 Tớnh giỏ nguyờn vt liu theo giỏ thc t Giỏ thc t ớch danh: Theo phng phỏp ny giỏ NVL xut kho c tớnh theo giỏ thc t nhp kho ớch danh ca tng lụ NVL Phng phỏp nhp trc - xut trc: Theo phng phỏp ny, NVL c tớnh giỏ xut kho trờn c s gi nh l lụ NVL no nhp vo kho trc s c xut dựng trc Tr giỏ thc t NVL = n giỏ thc t NVL * S lng NVL xut kho Xut kho tng ln nhp tng ln nhp Phng phỏp nhp sau xut trc: Theo phng phỏp ny, NVL c tớnh giỏ thc t xut kho trờn c s gi nh l lụ NVL no nhp vo kho sau s c xut dựng trc Phng phỏp bỡnh quõn: Giỏ thc t ca NVL xut kho = Giỏ bq ca mt n v NVL * Lng NVL xut kho - Giỏ thc t bỡnh quõn gia quyn: Theo phng phỏp ny, cn c vo giỏ thc t ca NVL tn u k v nhp k, k toỏn xỏc nh c giỏ bỡnh quõn ca mt n v NVL Giỏ n v = bỡnh quõn - Giỏ thc t bỡnh quõn sau mi ln nhp: theo phng phỏp ny sau mi ln nhp k toỏn phi xỏc nh giỏ bỡnh quõn ca tng danh im NVL Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I Giỏ n v = bỡnh quõn - Giỏ n v bỡnh quõn cui k trc: theo phng phỏp ny, k toỏn xỏc nh giỏ n v bỡnh quõn da trờn giỏ thc t v lng NVL tn kho cui k trc Giỏ n v = bỡnh quõn 1.1.5.2 Tớnh giỏ nguyờn vt liu theo giỏ hch toỏn K toỏn s dng giỏ hch toỏn phn ỏnh chi tit thng xuyờn hng ngy s bin ng ca nguyờn vt liu Giỏ hch toỏn l giỏ n nh hoc giỏ k hoch, giỏ doanh nghip quy nh v c phn ỏnh trờn phiu nhp, phiu xut s k toỏn chi tit nguyờn vt liu Cui thỏng k toỏn nguyờn vt liu phi iu chnh giỏ hch toỏn theo giỏ thc t Giỏ thc t NVL = Giỏ hch toỏn NVL * H s chờnh lch gia giỏ thc Xut dựng xut k t v giỏ hch toỏn Trong ú: H s chờnh = lch 1.2 K toỏn nguyờn vt liu cỏc doanh nghip 1.2.1 Nhim v, yờu cu ca k toỏn nguyờn vt liu Nhim v: - Ghi chộp, tớnh toỏn, phn ỏnh chớnh xỏc, trung thc, kp thi s lng, cht lng v giỏ thc t ca NVL nhp kho - Tp hp v phn ỏnh y chớnh xỏc s lng v giỏ tr NVL xut kho, kim tra tỡnh hỡnh chp hnh cỏc quy nh mc tiờu hao NVL - Phõn b hp lý giỏ tr NVL s dng vo cỏc i tng s dng hp chi phớ sn xut kinh doanh - Tớnh toỏn v phn ỏnh chớnh xỏc s lng v giỏ tr NVL tn kho, phỏt Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I hin kp thi NVL thiu, tha, ng, kộm phm cht doanh nghip cú bin phỏp x lý kp thi, hn ch n mc ti a thit hi cú th xy - nh k k toỏn tham gia hng dn cỏc n v kim kờ v ỏnh giỏ li NVL theo ch nh nc quy nh Phõn tớch tỡnh hỡnh cung cp, d tr v s dng NVL doanh nghip phỏt huy nhng mt tớch cc v hn ch nhng tn ti khụng ngng nõng cao hiu qu qun lý Yờu cu: - Phn ỏnh y nghip v kinh t phỏt sinh vo chng t k toỏn, s k toỏn v bỏo cỏo ti chớnh - Phn ỏnh kp thi ỳng thi gian quy nh thụng tin s liu k toỏn - Phn ỏnh rừ rng d hiu, chớnh xỏc thụng tin s liu k toỏn - Phn ỏnh trung thc hin trng, bn cht s vic ni dung v giỏ tr ca nghip v kinh t phỏt sinh - Thụng tin s liu k toỏn phi phn ỏnh liờn tc t phỏt sinh ti kt thỳc hot ng kinh t ti chớnh, t thnh lp ti chm dt hot ng ca n v k toỏn, s liu phn ỏnh k toỏn k ny phi k tip s liu ca ký trc - Phõn loi sp xp thụng tin s liu k toỏn theo trỡnh t h thng v cú th so sỏnh c 1.2.2 T chc k toỏn nguyờn vt liu 1.2.2.1 Chng t k toỏn s dng Phiu nhp kho (mu s 01 VT) Phiu xut kho (mu s 02 VT) Phiu xut kho kiờm chuyn ni b (mu s 03 VT) Phiu xut kho vt t theo hn mc (mu s 04 VT) Biờn bn kim kờ vt t Phiu bỏo vt t cũn cui k Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I Ngoi cũn s dng cỏc chng t khỏc: húa n mua hng, phiu chi, giy bỏo n 1.2.2.2 B s s dng Tựy theo phng phỏp k toỏn chi tit ỏp dng m s dng cỏc s k toỏn chi tit sau: S kho (mu s 06 VT) c s dng theo dừi s lng nhp, xut, tn kho ca tng s NVL theo tng kho S k toỏn chi tit nguyờn vt liu S i chiu luõn chuyn S s d Ngoi s k toỏn chi tit nờu trờn cũn cú th m thờm cỏc bng kờ nhp, bng kờ xut, bng kờ ly, bng tng hp nhp xut tn 1.2.3 Phng phỏp k toỏn chi tit nguyờn vt liu 1.2.3.1 Phng phỏp th song song Nguyờn tc hch toỏn: - Ti kho: ghi chộp v mt s lng hin vt - Ti phũng k toỏn: ghi chp c s lng v giỏ tr nguyờn vt liu S hch toỏn: u, nhc im: Lp: KTDN K10 BO CO THC TP I - u im: phng phỏp ny n gin, d lm - Nhc im: Ghi chộp trựng lp gia th kho v k toỏn ch tiờu s lng, lm tng lng cụng vic ca k toỏn, tn nhiu cụng sc v thi gian 1.2.3.2 Phng phỏp s i chiu luõn chuyn Nguyờn tc hch toỏn: - Ti kho: ghi chộp v mt s lng - Ti phũng k toỏn: ghi chộp vo s i chiu luõn chuyn c v s lng v giỏ tr S hch toỏn: u, nhc im: - u im: Tit kim cụng tỏc lp s k toỏn so vi phng phỏp th song song, gim nh lng ghi chộp ca k toỏn, trỏnh vic ghi chộp trựng lp - Nhc im: Khú kim tra, i chiu, khú phỏt hin sai sút v dn cụng vic vo cui k nờn hn ch chc nng kim tra thng xuyờn, liờn tc, hn na lm nh hng n tin thc hin cỏc khõu k toỏn khỏc Lp: KTDN K10 10 BO CO THC TP I (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) n v:Cụng ty c phn Lisemco a ch: km s 590 quc l 5, Hựng Vng, Hng Bng, Hi Phũng (Ký, h tờn) Mu s S11-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) BNG TNG HP NHP XUT TN NGUYấN VT LIU Ti khon: 152 Thỏng 10 nm 2011 STT Mó s Tờn NVL VT P0006 Thộp tm ly P0012 Thộp tm 12 ly P0005 Thộp tm ly Cng kg kg kg TN U K SL Thnh NHP SL Thnh tin n v tớnh: ng XUT TN SL Thnh tin SL Thnh tin tin 2.000 31.272.000 5.310 83.027.160 2.929 1.300 20.326.800 9.810 153.389.160 3.124 1.500 23.454.000 4.320 67.547.520 2.546 97.052.800 552.590.80 45.797.844 48.846.864 39.809.256 334.453.60 4.381 68.501.316 7.986 124.869.096 3.274 51.192.264 315.190.00 Ngy 31thỏng10 nm2011 Ngi lp (Ký, h tờn) Lp: KTDN K10 K toỏn trng (Ký, h tờn) 41 BO CO THC TP I 2.2.2.5 K toỏn tng hp nguyờn vt liu ti cụng ty c phn Lisemco Cụng ty hch toỏn tng hp nguyờn vt liu theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn Ti khon s dng: TK 152: Nguyờn vt liu; TK 331: phi tr ngi bỏn Ngoi cũn s dng cỏc ti khon khỏc nh: TK 111, 112, 141, 621, 617, 641, 642 Chng t s dng bao gm: - Phiu nhp kho - Phiu xut kho NVL - Nht ký chung - S cỏi ti khon 152 - Mt s chng t cú liờn quan Lp: KTDN K10 42 BO CO THC TP I Trỡnh t hch toỏn NVL ti cụng ty c phn Lisemco Phiu nhp,xut kho,hoỏ n mua bỏn hng S nht ký chung S cỏi TK 152,153,154 S chi tit TK 152,153,156 Bng tng hp N-X-T Bng cõn i s phỏt sinh Ghi chỳ: Ghi hng ngy: Ghi cui thỏng hoc quý: BO CO TI CHNH i chiu, kim tra: K toỏn tng hp NVL nhp kho Ti cụng ty c phn Lisemco nguyờn vt liu ch yu l mua ngoi Khi mua NVL v nhp kho k toỏn cn c vo húa n v phiu nhp kho ri nh khon v ghi vo s theo dừi toỏn vt t Khi cụng ty mua nguyờn vt liu nhp kho toỏn thỡ toỏn bng tin mt hoc chuyn khon, cũn nu n thỡ theo dừi trờn s chi tit toỏn vi ngi bỏn Lp: KTDN K10 43 BO CO THC TP I Vớ d: Cn c vo húa n s 0000063 v phiu nhp kho s 100 mua thộp tm ly ca cụng ty TNHH thng mi ng Khoa cha toỏn K toỏn nh khon nh sau: N TK 152: 83.027.160 N TK 133 : 8.302.716 Cú TK 331: 91.329.876 Tng t nh vy k toỏn nh khon cho cỏc húa n mua hng khỏc cha toỏn v vo s chi tit toỏn vi ngi bỏn Sau ú vo nht ký chung v vo s cỏi TK 152 K toỏn tng hp NVL xut kho Ti cụng ty c phn Lisemco ngip v xut c din thng xuyờn v liờn tc nờn thun tin n gin cho th tc k toỏn v nõng cao hiu qu thỡ k toỏn cn c vo phiu xut kho k toỏn nh khon Vớ d: Cn c vo phiu xut kho s 110 k toỏn nh khon: N TK 621( tu HA25): 26.503.020 Cú TK 152 : 26.503.020 Tng t nh vy k toỏn nh khon cho cỏc phiu xut kho dựng cho sn xut khỏc v ghi vo nht ký chung Sau ú vo s cỏi TK 152 Lp: KTDN K10 44 BO CO THC TP I n v: Cụng ty c phn Lisemco a ch: km s 590 quc l 5, Hựng Vng, Hng Bng, Hi Phũng Mu s S11-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) S CHI TIT THANH TON VI NGI BN Thỏng 10 nm 2011 Ti khon: 331 i tng: Cụng ty TNHH thng mi ng Khoa Chng t Ngy thỏng ghi s S hiu Ngy thỏng A B C 08/10/2011 PNK 100 08/10/2011 Din gii D S d u thỏng 10 S phỏt sinh thỏng 10 Mua thộp tm ly cha toỏn Cng phỏt sinh thỏng 10 S d cui thỏng 10 Ngi ghi s (Ký, h tờn) Lp: KTDN K10 Thi hn c chit khu E Ti khon i ng 152 133 S phỏt sinh S d N Cú N Cú 32.000.000 83.027.160 8.302.716 91.329.876 123.329.876 K toỏn trng (Ký, h tờn) 45 BO CO THC TP I n v:Cụng ty c phn Lisemco a ch: km s 590 quc l 5, Hựng Vng, Hng Bng, Phũng S NHT Kí Hi CHUNG Mu s S11-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) Thỏng 10 nm 2011 Trang s: 03 Chng t Ngy thỏng ghi s S hiu Ngy thỏng A B C 08/10/2011 10/10/2011 15/10/2011 PNK 100 PXK 110 PXK 111 Ngi ghi s (Ký, h tờn) 08/10/2011 10/10/2011 15/10/2011 D S trang trc chuyn sang Mua thộp tm ly nhp kho Xut kho thộp tm ly cho i ch to, lp t thit b s Xut kho thộp tm ly cho i ch to, lp t thit b s S chuyn sang trang sau K toỏn trng (Ký, h tờn) n v:Cụng ty c phn Lisemco a ch: km s 590 quc l 5, Hựng Vng, Hng Bng, Hi Phũng Lp: KTDN K10 ó ghi S Cỏi E Din gii X X X X X X X STT dũng G 01 02 03 S hiu TK i ng H 152 133 331 621 152 621 152 (n v tớnh: ng) S phỏt sinh N Cú 823.412.345 83.027.160 8.302.716 823.412.345 91.329.876 26.503.020 26.503.020 19.294.824 1.760.540.600 19.294.824 1.760.540.600 Giỏm c (Ký, h tờn, úng du) Mu s S11-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) 46 BO CO THC TP I S CI Thỏng 10 nm 2011 Tờn ti khon: Nguyờn vt liu TK: 152 Ngy thỏng ghi s A 08/10/201 10/10/201 15/10/2011 Chng t NKC S hiu Ngy thỏng B C PNK 100 08/10/2011 PXK 110 10/10/2011 PXK 111 15/10/2011 Din gii Lp: KTDN K10 STT dũng E G H D S d u thỏng 10 S phỏt sinh thỏng 10 Mua thộp tm ly nhp kho Xut kho thộp tm ly cho i ch to, lp t thit b s Xut kho thộp tm ly cho i ch to, lp t thit b s Cng s phỏt sinh thỏng 10 S d cui thỏng 10 Ngi ghi s (Ký, h tờn) Trang s S hiu TK i ng K toỏn trng (Ký, h tờn) S tin N Cú 97.052.800 03 01 331 91.329.876 03 02 621 26.503.020 03 03 621 19.294.824 552.590.800 315.190.000 334.453.600 Giỏm c (Ký tờn, úng du) 47 BO CO THC TP I 2.3 ỏnh giỏ Qua thi gian tỡm hiu thc t v thc ti cụng ty c phn Lisemco chỳng em nhn thy cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ca cụng ty cú rt nhiu u im: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán phụ trách mặt phòng kế toán vững vng, chắn, nắm bắt kịp thời chế độ sách Nh Nớc ban hnh.Gúp phn hon thnh tt cụng tỏc k toỏn ca cụng ty Phòng kế toán thng xuyên triển khai thực có hiệu quả, phổ biến kịp thời thị, chế độ cho nhân viên phòng v phòng ban có liên quan biết Cụng ty áp dụng phơng pháp quản lý nhanh, xác việc tính giá thnh sản phẩm cho trang thiết bị cụng ty, l cố gắng công tác quản lý kế toán vật liệu Bộ máy kế toán cụng ty biên chế gn nhẹ, trang bị đại V phng phỏp k toỏn: L doanh nghip sn xut kinh doanh vi ngnh ngh chớnh l úng mi v sa cha cỏc loi tu bin, thỡ ngoi cụng ty cũn kinh doanh kho bói v gia cụng kt cu thộp Nờn cỏc hot ng nhp xut NVL c din thng xuyờn liờn tc vỡ th cụng ty ỏp dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn hch toỏn NVL Vic ỏp dng cỏc ch k toỏn mi khụng th hon thin mt sm mt chiu i vi cụng ty c phn Lisemco cng nh i vi nhiu doanh nghip khỏc Do vy, mc dự cú nhiu c gng cụng tỏc k toỏn khụng trỏnh nhng hn ch nht nh Bờn cnh nhng thnh tớch ó t c chỳng em thy cũn mt s hn ch nht nh cn c ci thin nhm ỏp ng yờu cu cụng tỏc qun lý hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty nh sau: V chng t k toỏn: Cú mt s nguyờn vt liu nhp kho vi giỏ tr Lp: KTDN K10 48 BO CO THC TP I nh khụng tuõn theo th tc nhp kho m ch lm n gin l nguyờn vt liu v n kho cỏn b tip liu mang hoỏ n lờn phũng k toỏn, k toỏn nguyờn vt liu cn c vo hoỏ n lp phiu nhp kho, phiu nhp kho lp thnh hai liờn, mt liờn k toỏn gi li, mt liờn cỏn b tip liu mang xung cho th kho lm cn c nhp kho v ghi vo th kho sau ú th kho ký xỏc nhn vo phiu nhp kho V cụng tỏc qun lý NVL: Cụng ty cha xõy dng h thng nh mc d tr v tiờu hao NVL Vỡ vy cú th gõy lóng phớ hoc thiu ht iu ny s gõy thiu vt t cn thit nh th s lm nh hng n cụng tỏc nh mc lu ng hng nm, hng quý thiu chớnh xỏc Vỡ vy lng tiờu hao NVL khụng c tớnh trc m ch da vo cỏc bn v ký duyt nh vy s dn n cú nhng trng hp thiu vt t Cụng ty cha cú quy trỡnh th tc tỏi nhp kho NVL; cha cú quy trỡnh kim kờ i chiu NVL Vic dng phng phỏp k toỏn chi tit NVL: Phng phỏp k toỏn nguyờn vt liu c cụng ty ỏp dng l phng phỏp th song song, mc dự cụng ty ó dng ỳng h thng nhng cha hon thin Bờn cnh ú cụng tỏc k toỏn cụng ty mi ch theo dừi ti khon chớnh 152 m cha m chi tit cỏc ti khon cp trờn cỏc bng tng hp nhp xut tn vt t, nht ký chung, s cỏi CHNG 3: Lp: KTDN K10 49 BO CO THC TP I BIN PHP HON THIN CễNG TC K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN LISEMCO 3.1 nh hng phỏt trin ca cụng ty thi gian ti Vi vic chỳ trng nõng cao cht lng sn phm l iu kin tiờn quyt cho s tn ti v phỏt trin ca mỡnh, Cụng ty khụng ngng u t trang thit b, c s h tng phc v sn xut kinh doanh; Tip tc lm tt cụng tỏc th trng, trung khai thỏc cỏc ngun hng, trỡ thng xuyờn mi thụng tin quan h lm tt cụng tỏc khỏch hng m bo kinh doanh cú hiu qu Tip tc hon thin cỏc chng trỡnh tng cng qun lý sn xut, qun lý k thut, gi gỡn tt phng tin v ch o thc hin tt cỏc quy trỡnh quy phm bo qun, hnh sn xut, m bo an ton v phng tin, hng húa, ngi v mụi trng Chỳ trng o to, thu hỳt ngun nhõn lc cú trỡnh , nng lc l nhõn t quan trng cho s phỏt trin ca Cụng ty; tip tc quan tõm, chm lo i sng vt cht v tinh thn ca cỏn b cụng nhõn viờn; thc hin tt cỏc chớnh sỏch, ch vi ngi lao ng, to iu kin mi ngi hon thnh tt nhim v Tip tc thc hin cỏc hp ng ó ký kt, ng thi y mnh hot ng kinh doanh bng cỏch ký kt hp ng vi cỏc khỏch hng mi, chỳ trng cỏc khỏch hng nc ngoi a dng húa ngnh ngh kinh doanh phự hp hng phỏt trin ca ngnh, ca Nh nc, ca khu vc Tip tc hon thin, xõy dng cỏc d ỏn ln ca Cụng ty v mua sm trang thit b v u t xõy dng c bn nõng cao nng lc cnh tranh Hon thin h thng qun lý cht lng, tng cng cụng tỏc qun lý k thut, cụng ngh v cụng tỏc qun lý ti chớnh Bo ton, tớch ly v phỏt trin ngun kinh doanh, tit kim, gim chi phớ mt cỏch hp lý 3.2 Bin phỏp hon thin t chc cụng tỏc k toỏn ti cụng ty Lp: KTDN K10 50 BO CO THC TP I Trong thc t khụng cú gii phỏp no cú th em li s hon thin m cỏc gii phỏp ú ch cú giỏ tr thy c nhng hn ch qua ú cn c vo kinh nghim thc tin gim bt nhc im phỏt huy u im mc cao hn Tuy nhiờn vic a bin phỏp hon thin cn cn c vo tỡnh hỡnh thc t cho gii phỏp ú l thc s kh thi v cú hiu qu thc tin ca cụng ty ng thi hn ch ti a s tỏc ng ngc tr li m gii phỏp ú gõy Xut phỏt t yờu cu ú nm bt c tỡnh hỡnh hot ng ca cụng ty c phn Lisemco chỳng em xin mnh dn a mt s ý kin xung quanh k toỏn NVL hy vng gúp phn hon thin them mt bc cụng tỏc k toỏn NVL cụng ty: 3.2.1 Bin phỏp hon thin t chc dng chng t k toỏn NVL Nh ó núi phn thc trng k toỏn ca Cụng ty c phn Lisemco th tc nhp kho núi chung l hp lý Th nhng thc t khụng phi lỳc no trỡnh t nhp kho nguyờn vt liu ca cụng ty cng nh vy lng v giỏ tr NVL nh nh ó núi trờn, vỡ nhng ln nhp kho khụng tuõn theo nhng quy nh, khụng kim nghim vt liu nhp kho s cú th dn n nhng kt qu xu nh: mt s vt liu kộm phm cht, h hng, mt mỏt m th kho cho nhp kho; trỏch nhim ca ngi i mua s khụng cao cú th dn n nhng thit hi cho cụng ty Chớnh vỡ vy cụng ty cn chỳ trng hn vic nhp kho nguyờn vt liu 3.2.2 Bin phỏp hon thin t chc dng ti khon, s sỏch k toỏn NVL Cn theo dừi chi tit ti khon 152: Theo ch ti khon 152 nguyờn liu, vt liu ó quy nh ti khon cp 2, vy nờn k toỏn trng t chc quy nh cỏc ti khon chi tit thnh: TK 152.1;152.2;152.3 s giỳp k toỏn nm rừ tỡnh hỡnh tng gim ca tng NVL chớnh, NVL ph, nhiờn liu, ph tựng thay th Hon thin hn phng phỏp th song song: Cụng ty ỏp dng phng phỏp ghi s th song song hch toỏn chi tit nguyờn vt liu, iu ny nhỡn chung l phự hp vi trỡnh k toỏn v cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Phng phỏp ny cú u im ca phng phỏp ny n gin khõu ghi Lp: KTDN K10 51 BO CO THC TP I chộp, d kim tra i chiu, d phỏt hin sai sút ng thi cung cp thụng tin nhp, xut v tn kho ca tng danh im nguyờn vt liu kp thi, chớnh xỏc Tuy nhiờn cng cũn mt s hn ch l ghi chộp trựng lp gia th kho v k toỏn ch tiờu s lng, lm tng lng cụng vic ca k toỏn, tn nhiu cụng sc v thi gian Mt khỏc cỏc nghip v nhp xut ca cụng ty hng ngy cú mt s kho din nhiu ln ngy m th kho c ba ngy mi hp phiu nhp, phiu xut gi lờn cho k toỏn vt liu Nh vy s dn vic k toỏn khú theo dừi tỡnh hỡnh nhp xut nguyờn vt liu mt cỏch thng xuyờn, cht ch Cn theo dừi cp nht liờn tc trỏnh b sút 3.2.3 Bin phỏp hon thin cụng tỏc qun lý nguyờn vt liu Cụng ty cn xõy dng mt h thng nh mc cho vic tiờu hao NVL cho tng sn phm, tng i tng s dng, cú nh vy mi qun lý cht ch vt t v lm gim chi phớ NVL, h giỏ thnh sn phm Trờn c s ú tớnh toỏn phõn tớch tỡnh hỡnh cung cp, d tr mt khỏc cũn ng viờn cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty c gng thc hin cụng vic c giao cao hn nh mc Khi cụng ty xõy dng c nh mc d tr i vi NVL T ú xỏc nh nhu cu lu ng hng nm i vi khõu d tr mi chớnh xỏc to tng nhanh vũng lu ng Cụng ty cn thng xuyờn kim kờ nguyờn vt liu xỏc nh lng tn kho thc t ca tng danh im vt t i chiu vi s liu trờn s sỏch k toỏn, xỏc nh s tha, thiu v cú nhng bin phỏp x lý kp thi Công ty cần có quy trình thủ tục tái nhập kho NVL hợp lý để tránh lãng phí thất thoát KT LUN Qua trình nghiên cứu lý luận v thực tiễn cụng ty c phn Lisemco công tác hạch toán nguyên vật liệu chỳng em hiểu thêm nhiều điều mẻ v sâu sắc vai trò công tác kế toán việc quản lý kinh tế Doanh nghiệp Thấy đợc tầm quan trọng công tác hạch toán nguyên vật liệu nên cụng ty không ngừng đổi v hon thiện công ác kế toán để hạ giá thnh v tối đa hoá lợi nhuận cho Doanh nghiệp Kết Lp: KTDN K10 52 BO CO THC TP I nghiên cứu cho thấy tổ chức công tác kế toán cụng ty tơng đối tốt, thực đem lại hiệu quả, đảm bảo tính trung thực, song tránh khỏi hạn chế Vì chỳng em xin đa số ý kiến với mong muốn góp phần vo việc hon thiện công tác kế toán vật liệu nói riêng v công tác kế toán nói chung cụng ty Các ý kiến ny hon ton mang tính xây dựng, cụng ty nghiên cứu áp dụng thấy phù hợp, góp phần vo việc kiểm tra chặt chẽ tình hình nhập - xuất - tồn kho vật liệu, thuận lợi cho việc theo dõi v toán Trên l ton nội dung Báo Cáo thực tập với chuyên đề Kế toán Nguyên vật liệu cụng ty c phn Lisemco Tuy nhiên thời gian thực tập có hạn v vốn kiến thức thực tế cha nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót kính mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè v cụ chỳ anh ch cụng ty, để bi viết em đợc hon thiện Một lần em xin chân thnh cảm ơn thy giỏo V Hựng Quyt, cụ giỏo Nguyn Th Thu Hin, Ban Giám đốc cụng ty, cán nhân viên v đặc biệt l phòng kế toán tạo điều kiện v hớng dẫn đạo tận tình cho chỳng em thời gian thực tập vừa qua TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh k toỏn ti chớnh cỏc doanh nghip PGS.TS ng Th Loan, Khoa k toỏn i hc kinh t quục dõn H thng k toỏn doanh nghip, ch k toỏn + Hng dn v chng t k toỏn + Hng dn v s k toỏn Lp: KTDN K10 53 BO CO THC TP I K toỏn tng hp phõn tớch v lp bỏo cỏo ti chớnh doanh nghip , NXB ti chớnh Mng internet Tạp chí kế toán; tạp chí tài Chuẩn mực kế toán Việt Nam hàng tồn kho Cỏc chng t v s sỏch k toỏn liờn quan n vt liu cụng ty c phn Lisemco Lp: KTDN K10 54 BO CO THC TP I MC LC Lp: KTDN K10 55 [...]... 1.089 .38 0.756 21.025.047 886. 433 . 037 1.757.894.115 2.184.727.955 4.058.5 03. 195 4 63. 230 .569 23. 187.777 1.9 03. 635 .917 100.257.890 32 0.774.125 272.8 93. 387 551. 235 .125 32 7.915 .35 2 1.858 .36 1 .39 9 -450.977. 235 -7.141.2277 -1.585.468.012 12.2 53. 334 16.045.550 31 8.167.905 3. 0 63. 333 ,5 4.011. 638 79.541.976 9.190.000,5 12. 034 .912 238 .625.929 T bng s liu ta thy, tt c cỏc ch tiờu trong bng bỏo cỏo kt qu kinh doanh... từng kho Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu thể hiện ở hai nơi: ở kho v phòng kế toán Vì vậy việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở kho v phòng kế toán có liên hệ chặt chẽ với nhau, để sử dụng các chứng từ kế toán về nhập xuất vật liệu một cách hợp lý trong việc ghi chép vo thẻ kho của thủ kho v ghi chép vo sổ kế toán chi tiết của kế toán, đảm bảo với số lợng ghi trên thẻ kho v sổ kế toán (chi tiết),... nghiệp vụ của công ty nhanh chóng, kịp thời Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán TP TC- KT Kế toán tổng hợp Kế toán công nợ KT lao động tiền l ơng KT hàng tồn kho, TSCĐ KT tiêu thụ doanh thu Kế toán vốn bằng tiền Thủ quỹ Phòng kế toán của công ty có 5 nhân viên: - Kế toán trởng: giúp Tổng giám đốc trong cụng tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy kế toán toàn công ty thực hiện nghiêm chỉnh luật kế toán, luật... Cụng ty CP Lisemco 3 c thnh lp vi lnh vc hot ng chớnh l o to úng mi v sa cha tu Ngoài ra cụng ty cũn kinh doanh kho bói v gia cụng kt cu thộp 2.1 .3 C cu t chc b mỏy k toỏn Bộ máy kế toán của công ty gồm 05 ngời, đứng đầu là trởng phòng TC -KT chịu trách nhiệm trực tiếp trớc Tổng giám đốc của công ty Sau đó là các kế toán viên thực hiện các phần hành kế toán của công ty để phục vụ cho việc hạch toán. .. kho vật liệu thủ kho phải ghi chép tình hình biến động của từng danh điểm vật liệu vo thẻ kho Lp: KTDN K10 30 BO CO THC TP I T chc hch toỏn chi tit nguyờn vt liu: Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu l khâu hạch toán khá phức tạp ở doanh nghiệp, có khối lợng công việc lớn Đó l công việc ghi chép kịp thời, thờng xuyên sự biến động của nguyên vật liệu cả về hiện vật, giá trị, chất lợng, số lợng của vật liệu. .. NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN LISEMCO 3 2.1 Gii thiu khỏi quỏt v cụng ty c phn Lisemco 3 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Tờn, quy mụ, a ch cụng ty - Tờn giao dich ca cụng ty Tờn chớnh thc: Cụng ty C phn LISEMCO 3 Tờn giao dch quc t: LISEMCO 3 JOINT STOCK COMPANY Tờn vit tt: LISEMCO3 - a ch : S 590 quc l 5, Hựng Vng, qun Hng Bng, Hi Phũng - in thoi: ( 031 ) 37 98419 Fax: ( 031 ) 38 50 120 - Mó s thu:... theo phng phỏp nhp trc xut trc Vớ d: Tỡnh hỡnh nguyờn vt liu 03/ 2011 nh sau: TN 1.000 kg * NHP Ngy 12/ 03: 6.782 kg * XUT Ngy 26/ 03: 231 0 kg 17 .36 3 /kg 18. 636 /kg Theo phng phỏp ny: Ngy 26 /3: 1.000kg * 17 .36 3 /kg = 17 .36 3.000 1 .31 0kg * 18. 636 /kg = 24.4 13. 160 Tng cng: 41.776.160 2.2.2 Cụng tỏc k toỏn nguyờn vt liu ti cụng ty c phn Lisemco 3 Chng t k toỏn s dng: phiu nhp kho, phiu xut kho,th kho, húa... 13 Li nhun khỏc Li nhun k toỏn trc thu Thu thu nhp doanh nghip Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 9 10 14 15 16 2009(ng) 2010(ng) 2011(ng) 10.758. 235 .268 17.5 63. 342.257 62.988.165.447 10.558. 235 .268 17.5 63. 347.257 62.988.165.447 8 .35 5. 236 .264 16.4444.812.281 56.160.618 .34 5 2.202.998.996 1.118. 534 .976 6.827.547.102 18.125.688 1.089 .38 0.756 21.025.047 886. 433 . 037 1.757.894.115 2.184.727.955 4.058.5 03. 195... chuyn chng t T chc chng t: Hạch toán chi tiết vật liệu đợc hạch toán tại kho hoặc phòng kế toán, mỗi loại vật liệu đợc quy định một số hiệu riêng goi l Số danh điểm vật liệu Mỗi danh điểm vật liệu, đợc theo dõi trên một thẻ kho, thẻ kho do kế toán lập v phát cho thủ kho sau khi ghi vo Sổ đăng ký thẻ kho Các thẻ kho đợc sắp xếp trong hòm theo từng loại, từng nhóm vật liệu để tiện cho việc tìm kiếm hng... hiu:AA/11P S: 0 0 0 0 0 6 3 n v bỏn hng: CễNG TY TNHH THNG MI NG KHOA Mó s thu: 020042718 a ch:KM 8 NG NM, PHNG HNG VNG, QUN HNG BNG, HI PHềNG in thoi: 031 .35 38669 /37 98122 * Fax: 031 .35 28 935 /37 981 23 S ti khon: Ti: H tờn ngi mua hng: Tờn n v: Cụng ty c phn Lisemco 3 Mó s thu: 0 2 0 1 0 4 0 0 6 6 a ch: S 590, Hựng Vng, Hng Bng, Hi Phũng Hỡnh thc thanh toỏn: chuyn khon S ti khon: 07510 034 09002 STT TấN HNG HểA,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần lisemco 3 , Luận văn kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần lisemco 3 , Luận văn kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần lisemco 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay