Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1

24 609 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:46

LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có phương án sản xuất chiến lược kinh doanh có hiệuquả Để làm điều doanh nghiệp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm Do công tác quản lí hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ coi nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tốt cung cấp thông tin kịp thời, xác cho nhà quản lí phần hành kế toán khác doanh nghiệp để từ đưa phương án sản xuất kinh doanh có hiệu Nội dung thực công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vấn đề có tính chất chiến lược đòi hỏi doanh nghiệp phải thực trình hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp 22 - Công ty 22 BQP doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xây dựng Chính việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty coi trọng phận thiếu toàn công tác quản lý công ty Sau thời gian thực tập nghiệp 22 - Công ty 22 BQP em tìm hiểu thực tế, kết hợp với lý luận học trường để viết chuyên đề: "Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu công cụ dụng cụ nghiệp 22 - Công ty 22 BQP" Chuyên đề chia làm chương: Chương I: Các vấn đề chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nghiệp 22 - Công ty 22 BQP Chương III: Nhận xét kiến nghị công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Do điều kiện thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh thiếu sót, em mong có bảo cô Công ty bảo cô giáo hướng dẫn Phạm Thanh Huyền Em xin chân thành cám ơn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU: Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hoá như:cát,sỏi doanh nghiệp xây lắp; vải doanh nghiệp may mặc ; rau doanh nghiệp chế biến thực phẩm ,là tài sản dự trữ doanh nghiệp phục vụ sản xuất +) Trong trình sản xuất, Nguyên vật liệu bao gồm cấc yếu tố đưa vào phục vụ trình vận hành chung, chịu tác động gián tiếp người thông qua tư liệu sản xuất để tạo sản phẩm : bột mì, trứng, sữa để sản xuất bánh loại tham gia gián tiếp :các loại dầu, mỡ bôi trơn ,phụ tùng thay phục vụ cho hoạt động liên tục bình thường máy móc ,thiết bị,,giảm thiệt hại ngừng sản xuất +)Trong trình tác động lao động mặt vật ,Nguyên vật liệu bị hao mòn toàn như:nhiên liệu, chất đốt thay đổi hình thái vật chất ban đầu như: mía để sản xuất đường giữ nguyên trạng thái vật chất ban đầu : vải để sản xuất quần ,áo Như , Nguyên vật liệu thể hình thái vật hoá có nghĩa tồn trạng thái vật chất cụ thể ,có thể sờ ,mó cảm nhận trực quan Nhờ cân, đo ,đong ,đếm nên Nguyên vật liệu biến động kiểm soát thường xuyên việc kiểm xác định số lượng thông qua đơn vị đo lường II.PHÂN LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU: Vật liệu sử dụng doanh nghiệp có nhiều loại,nhiều thứ,có vai trò ,công dụng khác trình sản xuất kinh doanh.Trong điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải phân loại vật liệu có tổ chức tốt việc quản lý hạch toán vật liệu Trong thực tế quản lý hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, đặc trưng thông dụng để phân loại vật liệu vai trò,tác dụng nguyên vật liệu sản xuất yêu cầu quản lý.Theo đặc trưng này,vật liệu chia thành loại sau: -Nguyên vật liệu chính: nguyên vật liệu mà sau trình gia công, chế biến cấu thành thực thể vật chất chủ yếu sản phẩm “ kể bán thành phẩm mua vào” -Nguyên vật liệu phụ:là nguyên vật liệu có tác dụng phụ trợ sản xuất, sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu để làm thay đổi màu sắc ,mùi vị, hình dáng bề sản phẩm đẻ sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thường phục vụ cho nhu cầu công nghệ kỹ thuật,phục vụ cho lao động công nhân viên chức -Nhiên liệu:Về thực chất nhiên liệu loại nguyên vật liệu phụ tách thành loại vật liệu riêng biệt việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn kinh tế quốc dân, mặt khác có yêu cầu quản lý kỹ thuật hoàn toàn khác với vật liệu thông thường.Nhiên liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất kinh doanh diễn bình thường Nó tồn thể rắn, lỏng khí than,khí đốt -Phụ t ùng thay thế: vậtdùng để thay ,sử chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải -Vật liệu thiết bị xây dựng : thiết bị (cần lắp không cần lắp, vật kết cấu, công cụ ) mà doanh nghiệp mua vào để đầu tư cho xây dựng -Phế liệu : loại nguyên vật liệu thu trình sản xuất hay lý tài sản, sử dung hay bán -Vật liệu khác: Bao gồm loại vật liệu chưa kể đến bao bì, vật đóng gói,các loại vật tư đặc trưng Hạch toán theo cách phân loại đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Để đảm bảo thuận tiện ,tránh nhầm lẫn công tác quản lý hạch toán số lượng , giá trị loại nguyên vật liệu ,trên sở cách phân loại này, doanh nghiệp chi tiết loại nguyên vật liệu theo nhóm, thứ nguyên vật liệu vào đặc điểm sản xuất doanh nghiệp Ngoài cách phân loại phổ biến trên,các doanh nghiệp phân loại nguyên vật liệu theo nhiều cách khác nữa.Mỗi cách phân loại có ý nghĩa riêng nhằm phục vụ yêu cầu quản lý khác Theo nguồn hình thành,vật liệu bao gồm: -Vật liệu mua -Vật liệu sản xuất -Vật liệu từ nguồn khác như:nhận cấp phát ,góp vốn liên doanh, biếu,tặng thưởng Cách phân loại tạo tiền đề cho viẹc quản lý sử dụng riêng loại nguyên vật liệu từ nguồn nhập khác nhau, đánh giá hiệu sử dụng vật liệu sản xuất.Hơn ,còn đảm bảo việc phản ánh nhanh chóng ,chính xác số có tình hình biến động loại nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Nhưng cách phân loại không phản ánh chi tiết loại nguyên vật liệu Theo quyền sở hữu vật liệu bao gồm: -Vật liệu tự có -Vật liệu nhận gia công giữ hộ Cách phân loại sở để doanh nghiệp theo dõi nắm bắt tình hình có vật liệu ,từ lên kế hoạch thu mua ,dự trự vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo mục đích nơi suqr dụng nguyên vật liệu,gồm: -Vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất -Vật liệu dùng cho nhu cầu khác quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp ,tiêu thụ sản phẩm Với cách phân loại này, doanh nghiệp nắm bắt tình hình sử dụng vật liệu phận cho nhu cầu khác từ điều chỉnh, cân đối cho phù hợp với kế hoạch sản xuất,tiêu thụ III.ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU Đánh giá nguyên vật liệu việc dùng thước đo tiền tệ để biểu giá trị nguyên vật liệu theo nguyên tắc định Về nguyên tắc, nguyên vật liệu phải đánh giá theo nguyên tắc “giá phí ” tức tín toán đầy đủ chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ để có nguyên vật liệu Tuy nhiên , tuỳ điều kiện cụ thể giá nguyên vật liệu doanh nghiệp chế biến động hay ổn định mà lựa chọn hai cách đánh giá nguyên vật liệu sau : 3.1.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế 3.1.1 Giá thực tế nhập kho Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có nguyên vật liệu Tuỳ nguồn nhập mà giá thực tế nguyên vật liệu đánh giá khác - Đối với nguyên vật liệu mua Nếu nguyên vật liệu mua vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ : Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho kỳ = trị giá mua ghi hoá đơn ( không bao gồm VAT) + chi phí trực tiếp phát sinh (chi phí vận chuyển ,bốc xếp, bảo quản trình mua chi phí liên quan trực tiếp khác)- khoản triết khấu thương mại ,giảm giá (do hàng mua không quy cách, phẩm chất) Nếu nguyên vật liệu mua để dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phưong pháp trực tiếp: Trị giá Trị giá Các loại Chi phí Các thực tế mua ghi NVL nhập = hoá kho kỳ + đơn thuế trực tiếp không + phát sinh hoàn (có VAT) lại khoản - triết khấu TM, khâu mua giảm giá - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp gia công, chế biến: Trị giá thực tế Trị giá thực tế Chi phí NVL thuê gia NVL xuất gia gia công công ,chế biến + chế biến công, chế biến = Chi phí vận chuyển + bốc dỡ nhập kho kỳ - Đối với nguyên vật liệu doanh nghiệp thuê gia công, chế biến: Trị giá thực tế Trị giá thực tế Chi phí NVL thuê gia NVL xuất thuê phải trả công,chế biến nhập kho = gia công + cho đơn vị chế biến Chi phí vận chuyển, + bốc dỡ GC ,CB kỳ - Đối với nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh ,cổ phần giá thực tế giá hội đồng liên doanh đánh giá - Đối với nguyên vật liệu nhận cấp ,biếu tặng giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho giá ghi biên đơn vị cấp xác định sở giá thị trường nguyên vật liệu tương đương - Đối với nguyên vật liệu nhập kho từ nguồn phế liệu thu hồi Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho đánh giá theo giá trị thực tế sử dụng đánh giá theo giá ước tính 3.1.2 Giá thực tế xuất kho Khi xuất kho nguyên vật liệu để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp , kế toán phải tính toán, xác định xác trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho cho nhu cầu , đối tượng khác nhằm xác định chi phí hoat động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc tính giá thực tế xuất kho áp dụng theo số phương pháp sau: Phương pháp giá đích danh Theo phương pháp giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho tính sở số lượng nguyên vật liệu xuất kho đơn giá thực tế nhập kho lô hàng nguyên vật liệu xuất kho Phương pháp nhận diện đựoc loại nguyên vật liệu xuất tồn kho theo danh đơn mua vào riêng biệt Do trị giá nguyên vật liệu xuất tồn kho đựoc xác định xác tuyệt đối , phản ánh thực tế phát sinh Nhưng việc quản lý tồn kho phức tạp đặc biệt doanh nghiệp dự trữ nhiều loại nguyên vật liệu với giá trị nhỏ Khi chi phí cho quản lý tồn kho tốn thực Chính nên áp dụng phương pháp tính giá loại vật liệu đặc trưng có giá trị cao Phương pháp nhập trước xuất trước Với phương pháp kế toán phải theo dõi đơn giá thực tế số lượng lô hàng nhập kho.Sau , xuất kho vào số lượng xuất tính giá thực tế theo công thức sau: Trị giá thực tế NVL = Số lượng NVL xuất kho xuất kho * Đơn giá thực tế NVL lô hàng nhập trước Khi xuất kho hết số lượng lô hàng nhập trước lấy dơn giá thực tế lô hàng tiếp sau để tính giá giá thực tế nhập kho Cách xác định đơn giản cho kế toán so với phương pháp giá đích danh gia thực tế xuất kho lại đựoc xác định theo đơn giá lô hàng nhập sớm laij nên không phản ánh biến động giá cách kịp thời , xa rời thực tế Vì thích hợp cho áp dụng cho nguyên vật liệu có liên quan đến thời hạn sử dụng Phương pháp nhập sau –xuất trước Ở phương pháp này, kế toán phải theo dõi đơn giá thực tế số lượng lô hàng nhập kho.Sau xuất ,căn vào số lượng xuất kho để tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho cách : Trị giá thực tế Số lượng NVL NVL xuất kho = xuất kho Đơn giá thực tế NVL lô x hàng nhập sau Khi hết số lượng lô hàng nhập sau nhân ( x ) với đơn giá thực tế lô hàng nhập trước tính Như giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho lần mua đầu kỳ.Ngược lại với phương pháp nhập trước –xuất sau , với phương pháp biến động giá chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ.Do phản ánh điều kiện kinh doanh thị trường chi phí hành nguyên vật liệu tồn kho lại xa rời thực tế Vì phương pháp thích hợp với nguyên vật liệu có đặc điểm phải sử dụng loại thực phẩm tươi sống công nghiệp chế biến : Phương pháp giá thực tế bình quân Đây phương pháp mà giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho tính sở đơn giá thực tế bình quân nguyên vật liệu : Giá thực tế NVL xuất kho Số lượng NVL = xuất kho Đơn giá thực tế bình quân x NVL Hiện , doanh nghiệp sử dụng số loại đơn giá thực tế bình quân sau: *Đơn giá bình quân gia truyền kỳ: Đơn giá bình quân Trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ = Lượng NVL tồn đầu kỳ nhập kỳ Cách tính xác định sau kết thúc kỳ hạch toán, dựa số liệu đánh giá nguyên vật liệu kỳ dự trữ Các lần xuất nguyên vật liệu phát sinh phản ánh mặt số lượng mà không phản ánh mặt giá trị Toàn giá trị xuất phản ánh vào cuối kỳ có đầy đủ số liệu tổng nhập .Điều làm cho công việc bị dồn lại , ảnh hưởng đến tiến độ toán song cách tinh đơn giản , tốn công nên nhiều doanh nghiệp sử dụng đặc biệt doanh nghiệp quy mô nhỏ, loại nguyên vật liệu , thời gian sử dụng ngắn số lần nhập , xuất danh điểm nhiều *Đơn giá bình quân cuối kỳ trước: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ lấy theo đơn giá bình quân cuối kỳ trước tính làm sở tính giá Có thể thấy kết hợp cách tính bình quân gia truyền kỳ với phương pháp nhập trước xuất trước Do vậy, không tính đến biến động giá kỳ nên việc phản ánh thiếu xác Nhưng đổi lại, cách tính đơn giản, đảm bảo tính kịp thời số liệu *Đơn giá bình quân liên hoàn ( hay đơn giá bình quân sau lần nhập): Sau lần nhập , kế toán xác định đơn giá bình quân cho đầu tên nguyên vật liệu sau: Lượng tồn Đơn giá bình trước nhâp = Đơn giá bình quân x trước nhâp + Lượng tồn trước nhập quân Trị giá thực tế NVL nhập kho lượng nhập thực tế Ngay nghiệp vụ xuất phát sinh , đơn giá bình quân lần nhập cuối trước xuất dùng làm đơn giá để tính trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Cách tính khắc phục nhược điểm hai cách tính , vừa đảm bảo tính kịp thời số liệu kế toán vừa phản ánh biến động giá khối lượng tính toán lớn sau lần nhập , kế toán phải tính giá lần Nhìn chung , dù đơn giá bình quân theo cách phương pháp giá thực tế bình quân mắc phải hạn chế lớn giá có xu hướng bình quân hoá Do vậy, chi phí hành chi phí thay nguyên vật liệu tồn kho có xu hướng san cho không phản ánh thực tế thời điểm lập báo cáo Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sở giá mua thực tế cuối kỳ Theo phương pháp , giá thực tế xuất kho xác định vào cuối kỳ cách tính sau : Đầu tiên kế toán xác định trị giá nguyên vật liệu tồn khoi cuối kỳ sở giá mua lần nhập kho cuối kỳ: Trị giá NVL thực tồn cuối kỳ Số lượng NVL thực = tồn cuối kỳ Đơn giá lần mua x cuối Từ tính trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ Trị giá NVL xuất kho kỳ Trị giá NVL = nhập kỳ Chênh lệch trị giá thực +(-) tế NVL tồn đầu kỳ cuối kỳ Vì giá trị nguyên vật liệu xuất kho tính vào cuối kỳ nên không cung cấp số liệu kịp thời sau lần nhập Phương pháp phù hợp với doanh nghiệp có nhiều chủng loại nguyên vật liệu, nhiều mẫu mã khác nhau, giá trị thấp lại xuất dùng thường xuyên điều kiện để kiểm liên tục 3.2 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán Các phương pháp định giá nêu thực tế thích hợp cho doanh nghiệp có ứng dụng máy vi tính công tác kế toán Còn doanh nghiệp vừa lớn , có nhiều chủng loại nguyên vật liệu , nghiệp vụ nhập ,xuất diễn liên tục kèm theo biến động không ngừng giá cả, việc tính toán , ghi chép phản ánh theo giá thực tế khó khăn , phức tạp nhiều thực Vì để đơn giản cho công tác kế toán ,doanh nghiệp tự đặt cho loại giá , gọi giá hạch toán Giá hạch toán giá doanh nghiệp quy định , có tính chất ổn định dùng để ghi sổ kế toán nguyên vật liệu hàng ngày ý nghĩa 10 việc toán , giao dịch với bên báo cáo tài Giá hạch toán giá kế hoạch giá tạm tính quy định thống kỳ hạch toán Cuối kỳ, kế toán điều chỉnh giá hạch toán sổ chi tiết nguyên vật liệu theo giá thực tế sau ghi vào tài khoản , sổ kế toán tổng hợp báo cáo kế toán Việc điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế tiến hành theo hai bước sau: *Bước 1:Xác định hệ số giá hạch toán giá thực tế Hệ số chênh lệch (H) Trị giá t.tế NVL tồn đầu kỳ + Trị giá t.tế NVL nhập t.kỳ = Trị giá HT NVL tồn đkỳ + Trị giá HT NVL nhập t.kỳ *Bước 2: Tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho dựa vào giá hạch toán xuất kho hệ số giá vừa tính Trị giá thực tế NVL xuất kho = Trị giá hạch toán NVL xuất kho x H Trong trình sản xuất tuỳ thuộc vào đặc điểm nguyên vật liệu , yêu cầu trình độ quản trị doanh nghiệp mà hệ số chênh lệch nguyên vật liệu tính riêng cho thứ , nhóm loại nguyên vật liệu Để sử dụng phương pháp giá hạch toán xác định trị giá thực tế nguyên vật xuất kho , kế toán phải lập bảng số với hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ theo mẫu sau: Bảng Tính Giá Thực Tế Vật Liệu Ngày tháng năm STT TK152 - Nguyên liệu, vật liệu Chỉ tiêu HT Giá trị NVL tồn đầu kỳ Giá trị NVL nhập kỳ Cộng số dư đầu kỳ nhập kỳ 11 TT Chênh lệch giá thực tế giá hạch toán Hệ số chênh lệch Giá trị NVL xuất dùng kỳ Giá trị NVL tồn cuối kỳ Mỗi phương pháp tính giá nguyên vật liệu có nội dung , ưu nhược điểm điều kiện áp dụng phù hợp định Doanh nghiệp phải vào hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ cán kế toán để lựa chọn đăng ký phương pháp tính phù hợp Phương pháp tính giá đăng ký phải sử dụng quán niên độ kế toán Khi muốn thay đổi phải giải trình đăng ký lại đồng thời phải thể công khai báo cáo tài Nhờ kiểm tra , đánh giá xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp IV YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU Bắt nhịp với xu chung đát nước bước sang kinh tế thị trường , doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng chịu tác động nhiều quy luật kinh tế , cạnh tranh yếu tố khách quan , gây cho doanh nghiệp khó khăn , động lực để doanh nghiệp sản xuất tồn phát triển Để vươn lên khẳng định vị trí điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải làm ăn có hiệu Một giải pháp cho vấn đề doanh nghiệp phải quản lý thật tốt yếu tố đầu vào mà cụ thể yếu tố nguyên vật liệu Để công tác quản lý đật hiệu cần đảm bảo yêu cầu sau: 12 - Phải có đày đủ thông tin tổng hợp vật liệu vật giá trị , tình hình nhập , xuất , tồn kho Tuỳ theo điều kiện yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà cần thông tin chi tiết - Phải tổ chức hệ thống kho tàng đảm bảo an toàn cho vật liệu số lượng chất lượng Phát ngăn ngừa biểu vi phạm làm thất thoat vật liệu - Quản lý định mức dự trữ vật liệu , tránh tình trạng ứ đọng khan vật liệu , ảnh hưởng đến tình trạng tài tiến độ sản xuất doanh nghiệp Trên sở yêu cầu quản lý , nội dung công tác quản lý nguyên vật liệu khâu sau : +Khâu thu mua: lập kế hoạch tìm nguồn thu mua nguyên vật liệu,đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu sản xuất số lượng chất lượng với chi phí tối thiểu , đáp ứng kịp thời tránh việc thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất +Khâu bảo quản: xây dựng bố trí hệ thống kho tàng , thiết bị kỹ thuật đầy đủ sở phân loại theo tính chất , lý , hoá loại nguyên vật liệu để có biện pháp bảo quản tốt Nhìn chung lại vật liệu thường dễ hỏng tác dụng môi trường , khí hậu dễ mát , hao hụt nên khó khăn cho công tác bảo quản Chi phí cho việc bảo quản lớn , doanh nghiệp nên tính đến hiệu chi phí có nghĩa phải tính tỷ lệ hợp lý trị giá vật liệu với chi phí bảo quản chung +Khâu dự trữ: Tại khâu doanh nghiệp cần xác định mức dự trữ tối da , mức dự trữ tối thiểu mức dự trữ trung bình cho doanh nghiệp vào yêu cầu đặc điểm hoạt động sản xuất +Khâu xuất nguyên vật liệu: Bên cạnh việc đảm bảo xuất , xuất đủ cho sản xuất cần phải xác định đựoc xác giá xuất kho thực tế nguyên vật liệu phục vụ cho công tác tính giá thành cách xác 13 Ngoài để công tác quản lý nguyên vật liệu khoa học xác , doanh nghiệp nên tiến hành mã hoá nguyên vật liệu có nghĩa quản lý chúng thông qua ký hiệu số , chữ kết hợp hai cách lập sổ danh điểm vật liệu Sổ Danh Điểm Vật Liệu Ký hiệu nhóm 1521-1 Danh điểm vật Tên, nhãn hiệu, quy Đơn vị Đơn giá hạch liệu cách vật liệu tính toán 1521-01-01 1521-01-02 … 1521-2 1521-02-01 1521-02-02 … Mỗi loại nguyên vật liệu sủ dụng số trang sổ danh điểm vật liệu ghi đủ nhóm , thứ nguyên vật liệu Sổ xây dựng sở số liệu loại , nhóm đặc tính thứ vật liệu Tuỳ theo số lượng nhóm vật liệu mà xây dựng nhóm vật liệu gồm 1,2 chữ số ( Nếu số lượng 10: sử dụng chữ số , 100: sử dụng chữ số ) Các doanh nghiệp hoàn toàn tự xây dựng cho cách đặt ký hiệu cho danh điểm vật liệu doanh nghiệp thuận lợi đơn giản cho công tác quản lý sở kết hợp nghiên cứu phận kỹ thuật , phận cung ứng phòng kế toán , đồng thời báo cáo cho quan chủ quản V NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 14 Xuất phát từ đặc điểm , yêu cầu quản lý nguyên vật liệu vai trò kế toán nguyên vật liệu hệ thống quản lý kinh tế , nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp xác định sau: - Ghi chép , phản ánh đầy đủ , kịp thời số có tình hình luân chuyển nguyên vật liệu giá trị vật Tính toán đắn trị giá nguyên vật liệu nhập kho , xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời , xác phục vụ cho yêu cầu quản lý - Kiểm tra tình hình thực tiêu kế hoạch mua nguyên vật liệu , kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất - Tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho , cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài phân tích hoạt động kinh doanh VI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu việc ghi chép biến động mặt giá trị nguyên vật liệu sổ kế toán tổng hợp Tuỳ vào tình hình thực tế mà lựa chọn hai phương pháp kế toán tổng hợp: 1.1.Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm thường xuyên Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên phương pháp ghi chép , phản ánh thường xuyên , liên tục có hệ thống tình hình nhập , xuất kho loại vật liệu tài khoản sổ kế toán tổng hợp sở chứng từ nhập, xuất vật liệu Với phương pháp hạch toán , kế toán cung cấp số liệu tình hình nhập , xuất , tồn kho nguyên vật liệu thời điểm 1.1.1.Hạch toán ban đầu Một nguyên tắc bắt buộc kế toán có đầy đủ chứng chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hoàn thành , kế toán ghi chép phản ánh Các chứng loại hoá đơn , 15 chứng từ doanh nghiệp lập hay bên doanh nghiệp lập , chứng từ bắt buộc hay hướng dẫn phải đảm bảo tính hợp lý , hợp lệ Trong hạch toán nguyên vật liệu , doanh nghiệp cần sử dụng chứng từ chủ yếu sau : -Phiếu nhập kho : Phiếu phận cung ứng lập (theo mẫu 01-VT) sở hoá đơn , giấy báo nhận hàng biên kiểm nghiệm Đây loại chứng từ bắt buộc gồm liên (nếu NVL mua )hoặc liên (nếu NVL gia công chế biến ) * Liên : giữ lại phận cung ứng * Liên : giao cho thủ kho để ghi thẻ kho chuyển lên cho kế toán ghi sổ * Liên 3(nếu có) : người lập giữ -Biên kiệm nghiệp vật tư (mẫu 05-VT): loại chứng từ này, doanh nghiệp tuỳ đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý để lập theo kết cấu phù hợp Biên lập vào lúc hàng đến doanh nghiệp sở giấy báo nhận hàng , doanh nghiệp có trách nhiệm lập ban kiểm nghiệm vật tư để kiểm nghiệm NVL thu mua số lượng , chất lượng , quy cách , mẫu mã.Ban kiểm nghiệm vào kết thực tế ghi vào “ Biên kiểm nghiệm vật tư ” gồm * giao cho phòng ban cung ứng để làm sở có ghi phiếu lập kho hay không * giao cho kế toán -Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT): sử dụng xuất kho vật tư chủ yếu xuất kho NVL không thường xuyên với số lượng sử dụng Gồm liên , phận sử dụng phận cung ứng lập *Liên 1:lưu nơi lập *Liên 2:giao thủ kho làm sở ghi thẻ chuyển đến phận ktoán *Liên 3:giao cho người nhận vật tư để ghi sổ ktoán nơi sử dụng 16 - Phiếu xuất kho theo hạn mức (mẫu 04-VT):Trong trường hợp vật tư xuất thường xuyên tháng doanh nghiệp lập định mức tiêu hao vật tư cho sản phẩm Gồm liên *Liên 1: giao cho đơn vị lĩnh vật tư *Liên 2:giao cho thủ kho.Sau lần xuất kho , thủ kho ghi số thực xuất vào thẻ kho.Cuối tháng sau xuất hết hạn mức , thủ kho phải thu lại phiếu đơn vị lĩnh, kiểm tra , đối chiếu với thẻ kho , ký chuyển liên cho phận cung ứng , liên lại chuyển lên phòng ktoán - Thẻ kho:(mẫu 06-VT): kế toán lập giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày Thẻ kho lập cho loại vật tư kho để kế toán kiểm tra , đối chiếu số liệu đảm bảo tính xác - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (mẫu 03-VT) :do phận cung ứng lập doanh nghiệp xuất kho vật tư cho gia công , chế biến , di chuyển nội sử dụng - Biên kiểm vật tư (mẫu 08-VT) : Vào cuối kỳ , kho phải tiến hành kiểm , đánh giá , xác định số thực tế tồn kho cuối kỳ lập biên kiểm vật tư làm sở đối chiếu với số liệu ghi chép , phát trường hợp thừa , thiếu vật tư để có biện pháp sử lý kịp thời Biên cần lập thành * giao cho phòng kế toán * giao cho thủ kho - Phiếu báo vật tư cuối kỳ(mẫu 07-VT): trường hợp phận sử dụng tiếp mà không nhập lại kho, phận phải lập “ Phiếu báo vật tư cuối kỳ ” từ xác định số NVL tính vào chi phí kỳ chuyển sang kỳ sau , phiếu gồm * giao cho phòng cung ứng * giao cho phòng kế toán 17 Ngoài , để hạch toán NVL kế toán doanh nghiệp vào số chứng từ khác : “ Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho” , “ Hoá đơn GTGT ” Các chứng từ phản ánh toán : “ Phiếu chi ” , “Giấy báo nợ ” 1.1.2.Tài khoản sử dụng Các tài khoản kế toán sử dụng gồm : TK 152 “ Nguyên vật liệu ”: Phản ánh số có tình hình tăng , giảm NVL doanh nghiệp theo giá thực thực tế TK 152 có nội dung kết cấu sau: Bên nợ Trị giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho kỳ Trị giá nguyên vật liệu thừa phát kiểm Kết chuyển trị giá thực tế nguyên vật liệu tồn cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kỳ) Bên có Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ Khoản giảm giá ,triết khấu thương mại nguyên vật liệu mua vào , trị giá NVL mua trả lại bên bán Trị giá NVL thiếu phát kiểm Kết chuyển trị giá thực tế NVL tồn đầu kỳ (áp dụng cho doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm định kỳ) Dư nợ Trị giá thực tế NVL tồn kho Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà TK 152 mở thêm tài khảon cấp 2, để kế toán chi tiết cho nhóm , thứ vật liệu TK 152 Nguyên vật liệu ” TK 1521 Nguyên vật liệu TK 1522 Nguyên vật liệu phụ 18 TK 1523 Nhiên liệu TK 1524 Phụ tùng thay TK 1525 Vật liệu thiết bị xây dựng TK 1526 Vật liệu khác Ngoài có vài tài khoản TK 151 “ Hàng mua đường”: phản ánh giá trị vật liệu mà doanh nghiệp mua chấp nhận mua chư nhập kho TK 331 “ Phải trả người bán ”: phản ánh quan hệ toán doanh nghiệp với đối tượng khác khoản vật liệu , hàng hoá , dịch vụ theo hợp đồng ký TK 621 “ Chi phí NVL trực tiếp ”: theo dõi giá trị NVL trực tiếp sử dụng cho sản xuất , công việc Trị giá NVL không dùng hết nhập kho, trị giá phế liệu thu hồi Và số tìa khoản khác có liên quan : TK 111 , TK 112 , TK 141 , TK 627 , TK 642 , TK 133 1.1.3 Phương pháp kế toán 1.1.3.1 Tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Kế toán trường hợp tăng nguyên vật liệu Tăng mua nhập kho Nợ TK 152: Giá thực tế hoá đơn (không gồm VAT) Nợ TK 1331: VAT đầu vào Có TK 331, 111, 141 : Tổng giá toán Tăng nhập kho hàng mua đường kỳ trước Nợ TK 152: Trị giá thực tế Có TK 151 Tăng nhận cấp phát , tặng thưởng , góp vốn liên doanh Nợ TK 152: Giá đánh giá Có TK 411 19 Tăng nhận lại vốn liên doanh Nợ TK 152 : Trị giá vốn góp Có TK 128, 222 Các trường hợp khác Nợ TK 152: Trị giá thực tế nhập kho Có TK 336, 338, 711, 412, 154 Kế toán trường hợp giảm nguyên vật liệu Trường hợp xuất để chế tạo sản phẩm Nợ TK 621: Trị giá thực tế xuất kho Có TK 152 Trường hợp xuất kho NVL dùng chung cho phân xưởng , bán hàng, quản lý hay cho xây dựng Nợ TK 627, 641, 642, 627 Có TK 152 Xuất góp vốn liên doanh Nợ TK 128, 222 Có TK 152 Xuất gia công , chế biến Nợ TK 154 Có TK 152 Đánh giá giảm nguyên vật liệu Nợ TK 412: phần chênh lệch giảm đánh giá lại Có TK 152 1.1.3 Tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Trình tực kế toán tương tự khác phần thuế GTGT đầu vào tính vào giá thực tế nhập kho thể sơ đồ hạch toán sau: 20 TK111,112,331 TK152 TK621 Xuất dùng trực tiếp cho sản xuất Chế tạo sản phẩm Nhập kho NVL mua (Giá toán có VAT) TK3333 TK627,641,642,241 Thuế nhập tính vào trị giá Vật liệu nhập kho Xuất dùng cho quản lý PX, phục vụ sản xuất, bán hàng, QLDN, XDCB TK154 TK632,157 Nhập kho NVL gia công chế biến Phế liệu thu hồi Xuất NVL gửi bán Thiếu sau kiểm TK411 TK154 Nhận góp vốn liên doanh NVL Xuất tự chế thuê gia công chế biến TK128,122 TK128,222,228 Nhận lại vốn góp liên doanh NVL Xuất góp vốn liên doanh TK336 TK1381,412 NVL di chuyển nội Tại đơn vị nhận Phát thiếu chờ xử lý, chênh lệch giảm đánh giá lại TK412,711,3381 TK331,111 Chênh lệch tăng đánh giá lại NVL thừa sau kiểm Giảm giá, trả lại NVL Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên (Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 1.2 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kỳ 21 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm định kỳ phương pháp theo dõi phản ánh không thương xuyên , liên tục tình hình nhập , xuất NVL tài khoản tương ứng Giá trị NVL mua vào nhập kho , xuất kho kỳ theo dõi , phản ánh tài khoản 611 “ Mua hàng” Độ xác phương pháp không cao tiết kiệm công sức ghi chép thích hợp với đơn vị kinh doanh loại hàng hoá , vật tư khác nhau, giá trị thấp , thường xuyên xuất dùng , xuất bán 1.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng * TK 611 “ Mua hàng” :tài khoản sử dụng để phản ánh giá trị thực tế số vật tư , hàng hoá mua vào kỳ Nó áp dụng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ Nội dung, kết cấu TK 611 Bên nợ * Kết chuyển trị giá thực tế vật tư hàng hoá tông kho * Trị giá thực tế vật tư , hàng hoá mua vào kỳ * Trị giá thực tế vật tư , hàng hoá nhập vào kỳ (do nguồn khác hàng bán bị trả lại ) Bên có * Trị giá thực tế vật tư , hàng hoá tồn kho cuối kỳ theo kết kiểm *Trị giá thực tế vật tư, hàng hoá xuất bán , xuất dùng kỳ *Trị giá vật tư, hàng hoá gửi bán chư xác định tiêu thụ kỳ *Trị giá vật tư , hàng hoá trả lại người bán số tiền bên bán giảm giá TK 611 có tài khoản cấp -TK 6111 “ Mua nguyên vật liệu” -TK 6112 “ Mua hàng hoá” Tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm định kỳ , TK 151, TK 152 không sử dụng để theo dõi phương pháp 22 tình hình nhập , xuất kỳ sử dụng để kết chuyển trị giá thực tế NVL tồn kho đường lúc đầu kỳ cuối kỳ 1.2.2 Phương pháp kế toán Trình tự kế toán biểu diễn sơ đồ sau(áp dụng cho doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ) TK151,152 TK611 TK152 Kết chuyển trị giá NVL Tồn kho cuối kỳ Kết chuyển trị gia NVL tồn đường đầu kỳ TK111,112,331 TK151 Nhập kho NVLmua (nộp VAT theo phương pháp trực tiếp) Kết chuyển trị giá NVL đường cuối kỳ TK111,112,331 Nộp kho NVL mua (Nộp VAT theo phương pháp khấu trừ) Giảm giá hàng mua bị trả lại TK1331 VAT đầu vào TK621,627,641,642 TK3333 Cuối kỳ kết chuyển số xuất dùng cho SXKD Thuế nhập tính vào trị giá NVL nhập kho TK154 TK632 Nhập kho NVL gia công chế biến, phế liệu thu hồi Kết chuyển giá vốn NVL xuất bán TK411 Nhận góp vốn liên doanh NVL TK111,1388,334 Phần thiếu hụt, mát TK128,222 Nhận lại vốn góp liên doanh Bằng NVL TK412 TK336 Chênh lệch giảm đánh giá lại NVL NVL di chuyển nội Tạiđơn vị nhận TK412 TK128,228 23 Chênh lệch tăng đánh giá lại NVL Kết chuyển giá trị NVL đem góp vốn liên doanh 1.3 Kế toán dự phòng giảm giá NGUYêN VậT LIệU Trong điều kiện kinh doanh theo chế thị trường , để hạn chế rủi ro trình sản xuất kinh doanh tôn trọng nguyên tắc thận trọng kế toán , doanh nghiệp cần thực việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bao hàm NGUYêN VậT LIệU Theo thông tư số 107/2001/TT BTC Bộ Tài Chính trước quy định : vật tư , hàng hoá có giá trị thu hồi giá trị thường thấp giá trị ghi sổ kế toán tiến hành lập dự phong Điều nhiều trường hợp chưa đảm bảo nguyên tắc thận trọng.Từ thực tế phát sinh, sở tiếp thu nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế , vừa qua ngày 31tháng 12 năm 2001 , Bộ Tài Chính định số 149/2001/QĐ-BTC việc ban hành công bố bốn chuẩn mực hàng tồn kho quy định nguyên tắc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cụ thể với nguyên vật liệu sau: Việc trích lập dự phòng thực vào cuối niên độ kế toán trước lập báo cáo tài sở mặt hàng tồn kho Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập số chênh lệch giá gốc hàng tồn kho lớn giá trị thực chúng: Giá trị Giá bán ước tính thực = hàng hoá tồn Chi phí ước - tính để hoàn - Chi phí tiêu thụ kho kỳ SXK thành sản hàng hoá bình thường phẩm Giá trị thực hàng tồn kho phải ước tính sở chứng tin cậy thu thập vào thời điểm ước tính Với tư cách hàng tồn kho , NVL dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất sản phẩm đối tượng lập dự phòng không đánh giá thấp giá gốc sản phẩm chúng góp phần cấu tạo nên bán giá cao giá thành sản phẩm Khi có giảm giá NVL mà giá 24 [...]... doanh nghiệp mà TK 15 2 có thể mở thêm các tài khảon cấp 2, 3 để kế toán chi tiết cho từng nhóm , thứ vật liệu TK 15 2 Nguyên vật liệu ” TK 15 21 Nguyên vật liệu chính TK 1 522 Nguyên vật liệu phụ 18 TK 15 23 Nhiên liệu TK 15 24 Phụ tùng thay thế TK 15 25 Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản TK 15 26 Vật liệu khác Ngoài ra còn có vài tài khoản TK 15 1 “ Hàng mua đang đi đường”: phản ánh giá trị vật. .. nguyên vật liệu có nghĩa là quản lý chúng thông qua các ký hiệu bằng số , bằng chữ hoặc kết hợp cả hai bằng cách lập sổ danh điểm vật liệu Sổ Danh Điểm Vật Liệu Ký hiệu nhóm 15 21- 1 Danh điểm vật Tên, nhãn hiệu, quy Đơn vị Đơn giá hạch liệu cách vật liệu tính toán 15 21- 01- 01 15 21- 01- 02 … 15 21- 2 15 21- 02- 01 15 21- 02-02 … Mỗi loại nguyên vật liệu sủ dụng 1 hoặc một số trang trong sổ danh điểm vật liệu ghi... như : TK 11 1 , TK 11 2 , TK 14 1 , TK 627 , TK 642 , TK 13 3 1. 1.3 Phương pháp kế toán 1. 1.3 .1 Tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Kế toán các trường hợp tăng nguyên vật liệu Tăng do mua ngoài nhập kho Nợ TK 15 2: Giá thực tế trên hoá đơn (không gồm VAT) Nợ TK 13 31: VAT đầu vào Có TK 3 31, 11 1, 14 1 : Tổng giá thanh toán Tăng do nhập kho hàng mua đang đi đường kỳ trước Nợ TK 15 2: Trị... VI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1 .Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu là việc ghi chép sự biến động về mặt giá trị của nguyên vật liệu trên các sổ kế toán tổng hợp Tuỳ vào tình hình thực tế mà có thể lựa chọn một trong hai phương pháp kế toán tổng hợp: 1. 1.Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm thường xuyên Hạch toán tổng hợp nguyên. .. giản hơn cho công tác quản lý trên cơ sở sự kết hợp nghiên cứu giữa bộ phận kỹ thuật , bộ phận cung ứng và phòng kế toán , đồng thời báo cáo cho các cơ quan chủ quản V NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 14 Xuất phát từ đặc điểm , yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cũng như vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong hệ thống quản lý kinh tế , nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp được... công chế biến TK128, 12 2 TK128 ,222 ,228 Nhận lại vốn góp liên doanh bằng NVL Xuất góp vốn liên doanh TK336 TK13 81, 412 NVL di chuyển nội bộ Tại đơn vị nhận Phát hiện thiếu chờ xử lý, chênh lệch giảm do đánh giá lại TK 412 , 711 ,33 81 TK3 31, 111 Chênh lệch tăng do đánh giá lại NVL thừa sau kiểm Giảm giá, trả lại NVL Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên (Trường hợp doanh nghiệp. .. cuối kỳ 1. 2.2 Phương pháp kế toán Trình tự kế toán được biểu diễn bằng sơ đồ sau(áp dụng cho cả doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ) TK1 51, 152 TK 611 TK152 Kết chuyển trị giá NVL Tồn kho cuối kỳ Kết chuyển trị gia NVL tồn đang đi đường đầu kỳ TK 111 ,11 2,3 31 TK1 51 Nhập kho NVLmua ngoài (nộp VAT theo phương pháp trực tiếp) Kết chuyển... toán : “ Phiếu chi ” , “Giấy báo nợ ” 1. 1.2.Tài khoản sử dụng Các tài khoản kế toán sử dụng gồm : TK 15 2 “ Nguyên vật liệu ”: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng , giảm NVL của doanh nghiệp theo giá thực thực tế TK 15 2 có nội dung và kết cấu như sau: Bên nợ Trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm Kết chuyển trị giá thực tế nguyên vật. .. tế Có TK 15 1 Tăng do nhận cấp phát , tặng thưởng , góp vốn liên doanh Nợ TK 15 2: Giá đánh giá Có TK 411 19 Tăng do nhận lại vốn liên doanh Nợ TK 15 2 : Trị giá vốn góp Có TK 12 8, 222 Các trường hợp khác Nợ TK 15 2: Trị giá thực tế nhập kho Có TK 336, 338, 711 , 412 , 15 4 Kế toán các trường hợp giảm nguyên vật liệu Trường hợp xuất để chế tạo sản phẩm Nợ TK 6 21: Trị giá thực tế xuất kho Có TK 15 2 Trường... 627, 6 41, 642, 627 Có TK 15 2 Xuất góp vốn liên doanh Nợ TK 12 8, 222 Có TK 15 2 Xuất gia công , chế biến Nợ TK 15 4 Có TK 15 2 Đánh giá giảm nguyên vật liệu Nợ TK 412 : phần chênh lệch giảm do đánh giá lại Có TK 15 2 1. 1.3 Tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Trình tực kế toán tương tự như trên chỉ khác phần thuế GTGT đầu vào được tính vào giá thực tế nhập kho thể hiện ở sơ đồ hạch toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1 , Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1 , Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay