Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng

97 629 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:46

Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Lời nói đầu Trong kinh tế thị trường, mà khoa học công nghệ phát triển, đời sống, kinh tế,văn hoá, xã hội không ngừng nâng cao xây dựng trở thành ngành quan trọng Sản phẩm ngành xây dựng công trình có giá trị lớn , thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa kinh tế Bên cạnh sản phẩm xây dựng thể ý thức thẩm mỹ có ý nghĩa to lớn văn hoá xã hội, thể nét đẹp truyền thống Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm thước đo trình độ công nghệ sản xuất trình độ tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán chi phí sản xuất, tính gía thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có nhìn đắn thực trạng, khả Trong hoạt động xây lắp, qua thông tin chi phí sản xuất gía thành sản phẩm kế toán cung cấp, người quản lý doanh nghiệp nắm giá thành thực tế công trình, hiệu hoạt động sản xuất đội thi công, công trình toàn doanh nghiệp từ tiến hành phân tích đánh giá tình hình thực định mức chi phí dự toán chi phí , tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm Trên sở đánh giá này, nhà quản lý có nhìn toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Qua tìm giải pháp cải tiến, đổi công nghệ sản xuất, phương thức tổ chức quản lý, giải pháp cải tiến, đổi công nghệ sản xuất, phương thức tổ chức quản lý sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh thị trường với mục tiêu cuối tối đa hoá lợi nhuận Nhận thức vai trò quan trọng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp nên em chọn đề tài: " Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng", mục tiêu chuyên đề : vận dụng kiến thức học ghế nhà trường vào nghiên cứu công tác thực tiễn công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, từ tìm hiểu, bổ sung kiến thức thực tế Nội dung chuyên đề bao gồm: Chương I: Lý luận chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Chương II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng Chương III: Nhận xét, đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Chương I Lý luận chung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm I/ Đặc điểm sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán đơn vị xây lắp Xây dựng ngành sản xuất vật chất có vị trí quan trọng kinh tế thị trường Xây dựng trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, đại hoá, khôi phục công trình nhà máy, xí nghiệp, đưòng xá, nhà cửa nhằm phục vụ cho dời sống, sản xuất xã hội Chi phí cho đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng lớn tổng Ngân sách Nhà nước Ngân sách doanh nghiệp Chi phí xây dựng bao gồm: Xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị chi phí kiến thiết khác, phần xây dựng, lắp đặt doanh nghiệp chuyên thi công xây lắp đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thâù xây lắp Sản phẩm công trình xây lắp công trình xây dựng, lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất đời sống So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có nhũng nét đặc thù riêng biệt thể sản phẩm trình sản xuất Điều có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán ngành Cụ thể: Sản phẩm xây lắp mang tính riêng lẻ, đơn Mỗi sản phẩm xấy lắp có yêu cầu mặt thiết kế kỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác Vì , sản phẩm xây lắp có yêu cầu tổ chức quản lý, tổ chức thi công biện pháp thi công phù hợp với công trình cụ thể, có việc sản xuất mang lại hiệu cao Do sản phẩm có tính đơn phí sản xuất cho công trình khác Do vậy, việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẫm xây lắp chưa tạo sản phẩm xây lắp đựoc tính cho sản phẩm xây lắp riêng biệt Thông thường sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng nên phát sinh chi phí trình lưu thông Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài Trong trình xây lắp chưa tạo sản phẩm cho xã hội lại sử dụng nhiều vật tư, nhân lực, vốn Do đó, việc quản lý đòi hỏi phải lập dự toán thiết kế thi công để theo dõi, kiểm tra trình sản xuất, thi công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm đảm bảo chất lượng công trình Do thời gian thi công kéo dài nên kỳ tính giá thành thường không xác định hàng tháng sản xuất Công nghiệp mà xác định theo thời điểm công trình, hạng mục công trình hoàn thành hay thực bàn Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp giao toán theo giai đoạn quy ước, tuỳ thuộc vào kết cấu kỹ thuật khả vốn đơn vị xây lắp Doanh nghiệp xây lắp thường có địa bàn rộng, sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện để sản xuất ( xe, máy, nhân công, thiết bị, phương tiện thi công) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm, Đặc điểm làm cho công tác quản lý phức tạp ảnh hưởng điều kiện tự nhiên thời tiết Thông thường doanh nghiệp xây lắp sử dụng lực lượng lao động thuê chỗ, nơi thi công công trình để giảm bớt chi phí di dời Công tác kế toán phải tổ chức tốt khâu hạch toán ban đầu, thường xuyên kiểm kê vật tư tài sản nhằm phát thiếu hụt, hư hỏng để có biện pháp xử lý kịp thời Sản xuất xây dựng thường diễn trời, chịu tác động trực tiếp thiên nhiên, thời tiết nên việc thi công mức độ mang tính thời vụ Do đặc điểm này, trình thi công cần quản lý lao động, vật tư chặt chẽ, thi công nhanh, tiến độ điều môi trường, thời tiết thuận lợi Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến chất lượng công trình phải làm lại thiệt hại phát sinh ngừng sản xuất Doanh nghiệp cần có chế độ điều độ cho phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ gía thành II/ Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1/ Chi phí sản xuất 1.1 Khái niệm chất Cũng ngành sản xuất vật chất khác, ngành xây dựng muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm cần phải có yếu tố sản xuất, là: Tài liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Các yếu tố tham gia vào trình sản xuất tạo nên loại chi phí tương ứng.Chi phí sử dụng tài liệu lao động, đối tượng lao động thù lao lao động Vậy chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết cho trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kỳ kinh doanh Tuy nhiên, để hiểu chi phí sản xuất cần phải phân biệt chi phí chi tiêu Chi phí dịch chuyển vốn giá trị yếu tố sản xuất vào đối tượng tính chi phí, tính chi phí kỳ hạch toán, chi phí có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi phí chi kỳ hạch toán Chi tiêu thể giảm vốn, vật tư, tài sản doanh nghiệp sử dụng vào mục đích Tổng số chi tiêu kỳ doanh nghiệp bao Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp gồm chi tiêu cho trình cung cấp, chi tiêu cho trình sản xuất kinh doanh, chi tiêu cho trình tiêu thụ 1.2.Phân loại chi phí Chi phí sản xuất kinh doanh phân loại theo nhiều tiêu thức khác tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu công việc quản lý Tuy nhiên mặt hạch toán, chi phí sản xuất thường phân loại theo tiêu thức sau: 1.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí Theo cách phân loại nay, vào tính chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất để chia yếu tố chi phí, yếu tố chi phí bao gồm chi phí có nội dung kinh tế, không xét đến công dụng cụ thể, nội dung phát sinh Đối với doanh nghiệp xây lắp, toàn chi phí phát sinh kỳ chia thành yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Xi măng, cát, gạch sắt thép vật liệu phụ que hàn, ve - Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất: quần áo bảo hộ lao động, mặt nạ, hàn, ván, khuôn - Chi phí nhiên liệu: Xăng, dầu mỡ, khí nén - Chi phí lương khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất gián tiếp - Chi phí khấu hao tài sản cố định: toàn số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất doanh nghiệp - Chi phí dịch vụ mua ngoài: số tiền phải trả loại dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí tiền khác: Bao gồm chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất yếu tố chi phí nêu Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế có tác dụng lớn việc quản lý chi phí sản xuất Nó cho biết kết cấu tỷ trọng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích, đánh giá tình hình thực dự toán chi phí sản xuất lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch, quỹ tiền lương, tính toán nhu cầu vốn định mức Đối với kế toán sở để tổ chức tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố, giám đốc tình hình thực dự toán chi phí sản xuất đồng thời sở tính toán thu nhập quốc dân, đánh giá tình hình tăng suất lao động 1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm xây lắp Theo cách phân loại này, vào mục đích công dụng chi phí sản xuất để chia khoản mục chi phí khác nhau, khoản Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp mục chi phí bao gồm chi phí có mục đích công dụng, không phân biệt chi phí có nội dung kinh tế Thông thường, chi phí sản xuất chia thành khoản mục chính: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung Nhưng đặc thù sản xuất xây lắp có chi phí máy thi công lớn phức tạp phí sản xuất sản phẩm xây lắp chia thành bốn khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là tất nguyên vật liệu chi phí chi để cấu tạo nên thực thể công trình vật liệu (xi măng, cát, đá, gạch ), cấu kiện bê tông phụ gia khác Trong khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không bao gồm vật liệu phụ, nhiên liệu dùng cho máy thi công - Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn tiền lương khoản phụ cấp lưong phải trả cho công nhân trực tiếp thực khối lượng xây lắp, công nhân phục vụ xây lắp kể công nhân bốc dỡ vật liệu phạm vi mặt xây lắp công nhân chuẩn bị, kết thúc thu gọn trưòng thi công, không phân biệt công nhân danh sách hay thuê Khoản mục nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lương phụ khoản trích theo lường - Chi phí sử dụng máy thi công: toàn chi phí trực tiếp liên quan tới việc sử dụng máy để xây dựng lắp dặt công trình, bao gồm: chi phí vật liệu máy thi công, chi phí nhân viên điều khiển máy ( có tiền lao động không bao gồm tiền lương phụ khoản trích theo lương), chi phí khấu hao máy thi công, chi phí mua sử dụng cho máy thi côngvà khoản chi phí máy thi công khác - Chi phí sản xuất chung: chi phí phục vụ cho việc quản lý đội, công trình chi phí sản xuất chung khác hạch toán trực tiếp cho công trình, bao gồm: chi phí nhân viên quản lý đội( đội trưởng, đội phó ) khoản tiền lương phụ, trích theo lương công nhân sản xuất, nhân viên điều khiển máy thi công, chi phí vật liệu dùng cho đội, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí khấu hao máy thi công, chi phí dịch vụ mua dùng chung cho đội khoản chi phí tiền khác Theo cách phân loại giúp ta biết cấu khoản mục tính giá thánh sản phẩm xây lắp doanh nghiệp kinh doanh xây lắp , dồng thời giúp kế toán sử dụng tài khoản phù hợp Ngoài khoản mục chi phí cấu thành gía thành sản phẩm xây lắp trên, xét theo tiêu thức tiêu gía thành đầy đủ khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp kết hợp với giá thành nên tiêu gía thành toàn sản phẩm Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp - Chi phí quản lý doanh nghiệp: khoản chi phí chi cho phận máy quản lý điều hành doanh nghiệp, chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp như: chi phí lương nhân viên phận quản lý, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác phát sinh quản lý doanh nghiệp Ngoài hai cách phân loại trên, chi phí sản xuất kinh doanh phân loại theo phương thức kết chuyển chi phí ( chi phí sản xuất chi phí thời kỳ), phân loại theo quan hệ chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành( biến phí định phí) tuỳ theo yêu cầu quản lý đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Giá thành 2.1 Khái niệm chất Quá trình sản xuất kinh doanh trinh thống hai mặt hao phí sản xuất kết sản xuất Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chi phí bỏ phải xem xét mối quan hệ chặt chẽ với giá thành ( kết sản xuất ) Giá thành sản phẩm biẻu tiền khoản hao phí lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm xây lắp phản ánh lượng gía trị hao phí lao động sống lao động vật hoá thực chi cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm xây lắp 2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán kế hoạch hoá giá thành yêu cầu xây dựng giá sản phẩm xây lắp, giá thành xem xét nhiều góc độ, nhiều vị trí tính toán khác Giá thành sản phẩm xây lắp phân loại sau: 2.2.1 Phân loại theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thành Theo cách phân loại giá thành sản phẩm xây lắp chia thành giá thành dự toán, gía thành kế hoạch, giá thành thực tế - Giá thành dự toán: Là tổng số chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp công trình Giá thành xác định sở quy định Nhà nước việc quản lý giá xây dựng công trình Giá thành dự toán = giá thành dự toán - Lợi nhuận định mức Trong đó: Giá thành dự toán tiêu dùng làm cho doanh nghiệp xây lắp xây dựng, lắp ráp cấu kiện, lắp đặt máy móc thiết bị Nó bao gồm chi trực tiếp, chi phí chung lợi nhuận định mức Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp + Lợi nhuận định mức tiêu Nhà nước quy định để tích luỹ cho xã hội ngành xây dựng tạo (bao gồm thuế lãi) - Giá thành kế hoạch: Là giá thành xác định xuất phát từ điều kiện cụ thể đơn vị xây lắp sở biện pháp thi công, định mức đơn giá áp dụng đơn vị Giá thành kế hoạch = giá thành dự toán - mức hạ giá thành Giá thành kế hoạch sản phẩm xây lắp lập dựa vào chi phí nội doanh nghiệp xây lắp Về nguyên tắc định mức nội phải tiên tiến định mức kế hoạch, phản ánh mức độ quản lý doanh nghiệp - Giá thành xây lắp thực tế: Là biểu tiền tất chi phí mà doanh nghiệp bỏ để hình thành đối tượng xây lắp định Giá thành sản phẩm xây lắp thực tế không bao gồm chi phí thực tế phát sinh chi phí thiệt hại phá làm lại, thiệt hại ngừng sản xuất, mát, hao hụt vật tư nguyên nhân khách quan chủ quan doanh nghiệp Thông thường gía thành thực tế giá thành sản phẩm xây lắp chia thành: + Giá thành công tác xây lắp thực tế: Phản ánh giá thành khối lượng công tác xây lắp đạt tới điểm dừng kỹ thuật định tính theo kỳ( tháng, quý, năm) Nó cho phép xác định kịp thời chi phí phát sinh, phát nguyên nhân tăng, giảm chi phí kịp thời điều chỉnh cho giai đoạn sau + Giá thành hạng mục công trình hoàn thành: toàn chi phí chi để tiến hành thi công công trình, hạng mục công trình kể từ khởi công đến hoàn thành đưa vào sử dụng bên chủ đầu tư chấp nhận Về nguyên tắc, mối quan hệ loại giá thành phải đảm bảo: Giá thành dự toán ≥ Giá thành kế hoạch ≥ Giá thành thực tế Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép đánh giá xác trình độ quản lý doanh nghiệp mối quan hệ với doanh nghiệp xây lắp khác Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho phép đánh giá tiến hay yếu doanh nghiệp xây lắp điều kiện cụ thể sở vật chất trình độ tổ chức quản lý 2.2.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí Theo cách phân loại giá thành phân thành loại - Giá thành sản xuất (hay gọi giá thành công xưởng): Là tiêu phản ánh tất chi phí phát sinh liên quan tới trình sản xuất chế tạo sản phẩm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Giá thành sản xuất sử dụng để ghi sổ cho sản phẩm hoàn thành, để tính giá vốn hàng bán lãi gộp doanh nghiệp Giá thành sản xuất tính theo công thức: Tổng giá thành sản phẩm xây lắp = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh kỳ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ - Giá thành tiêu thụ ( Giá thành toàn bộ): Bao gồm toàn giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm Giá thành toàn sản phẩm xác định sau khối lượng sản phẩm công việc, lao vụ, dịch vụ thực Đây sở để doanh nghiệp tính lãi trước thuế Ngoài cách phân loại trên, xây dựng sử dụng tiêu tính giá thành sau: - Giá đấu thầu xây lắp: Là loại giá thành dự toán xây lắp chủ đầu tư đưa dể chủ doanh nghiệp vào tính giá thành sản phẩm ( gọi giá dự thầu công tác xây lắp) Giá đấu thầu xây lắp chủ đầu tư đưa nguyên tắc gía dự toán, có chủ đầu tư tiết kiệm vốn đầu tư hạ thấp chi phí lao động Giá hợp đồng công tác xây lắp: Là loại giá thành dự toán xây lắp ghi hợp đồng ký kết chủ đầu tư đơn vị xây lắp, sau thoả thuận giao thầu Đó giá thành doanh nghiệp xây lắp thắng đấu thầu chủ đầu tư thoả thuận ký hợp đồng giao thầu Về nguyên tắc, giá thành hợp đồng nhỏ giá đấu thầu xây lắp Việc áp dụng loại giá thành yếu tố quan trọng việc hoàn thiện chế quản lý kinh tế xây dựng Nó sử dụng quan hệ tiền - hàng, tạo mềm dẻo định quan hệ chủ đầu tư đơn vị xây lắp, tạo chủ động việc định gía thành kinh doanh, thích hợp với chế thị trường Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ với trình sản xuất tạo sản phẩm Chi phí biểu mặt hao phí, giá thành biểu mặt kết trình sản xuất Đây hai mặt thống trình, chúng giống mặt chất Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bao gồm hao phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp xây lắp bỏ trình thi công Tuy nhiên, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại khác mặt lượng thể qua sơ đồ sau: Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI A Báo cáo Tổng hợp Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất phát sinh dở dang đầu kỳ kỳ B D C Chi phí sản xuất Tổng giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ Qua mô hình ta thấy: AC = AB + BD - CD Hay Tổng giá thành sản phẩm xây lắp = Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh rong kỳ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ Như sản xuất tổng hợp chi phí phát sinh thời kỳ định giá thành lại tổng hợp chi phí chi gắn liền với việc sản xuất hoàn thành khối lượng công việc xây lắp hoàn thành Giá thành sản phẩm không bao gồm chi phí cho khối lượng dở dang cuối kỳ, chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, chi phí chi chờ phân bổ kỳ sau Nhưng lại bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ trước chuyển sang, chi phí trích trước vào giá thành thực tế chưa phát sinh chi phí kỳ trước chuyển sang phân bổ cho kỳ Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp thống lượng trường hợp đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành công trình , hạng mmục công trình hoàn thành kỳ gía trị khối lượng xây lắp dở dang đầu kỳ cuối kỳ Sự cần thiết nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 4.1 Sự cần thiết Tổ chức kế toán đúng, hợp lý chi phí sản xuất xây lắp vầ tính đúng, tính đủ giá thành công trình có ý nghĩa lớn công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng, việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chi phí phát sinh doanh nghiệp nói chung tổ đội xây dựng nói riêng Với chức ghi chép, tính toán, phản ánh giám đốc thường xuyên liên tục biến độngcủa vật tư, tài sản, tiền vốn, kế toán sử dụng thước đo vật thước đo giá trị để quản lý chi phí.Thông qua số liệu kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành, người quản lý doanh nghiệp biết chi phí giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình sản xuất kinh doanh Qua phân tích, tình hình thực kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, vốn tiết kiệm hay lãng phí để từ có biện pháp hạ giá thành, đưa định phù Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hạ giá thành mà đảm bảo chất lượng điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh thị trường Việc phân tích đắn kết hoật động sản xuất kinh doanh dựa giá thành sản phẩm xác.Về phần giá thành lại chịu ảnh hưởng kết tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất tính sản phẩm xây lắp để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành giá thành lượng giá trị yếu tố chi phí dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành yêu cầu cấp bách kinh tế thị trường Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm tiền đề để xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tránh tình trạng lãi giả, lỗ thật số năm trước đây, kinh tế thời kế hoạch hoá tập trung Các doanh nghiệp hoạt dộng theo tiêu pháp lệnh, vật tư, tiền vốn cấp cấp, giá thành giá thành kế hoạch định sẵn Vì vậy, công tác tập hợp chi phí tính giá thành mang tính hình thức Chuyển sang chế thị trường, doanh nghiệp chủ động hành động theo phương hướng riêng tự phải chịu trách nhiệm kết hoạt động Để cạnh tranh thị trường, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải thực theo quy luật khách quan Như vậy, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phần không thẻ thiếu thực chế độ hạch toán kế toán, có ý nghĩa to lớn chi phối chất lượng công tác kế toán toàn doanh nghiệp 4.2 Nhiệm vụ: Để phát huy hết vai trò mình, việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phải đạt yêu cầu sau: - Phản ánh kịp thời, xác toàn chi phí sản xuất trình sản xuất - Phân bổ hợp lý chi phí sản xuất theo khoản mục vào đối tượng tập hợp chi phí - Kiểm tra tình hình định mức chi phí vật liệu, lao động, sử dụng máy: kiểm tra dự toán chi phí gián tiếp, phát kịp thời khoản mục hao phí chênh lệch định mức, kế hoạch đề biện pháp ngăn ngừa kịp thời - Kiểm tra việc thực giá thành theo khoản mục chi phí, theo công trình hạng mục công trình, vạch khả tiềm tàng đề biện pháp hạ giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Tiền mặt Việt Nam Báo cáo Tổng hợp 1111 13311 141 … 6276 62782 Cộng 42.827.700 711.667 398.720.000 … 1.714.285 19.350.976 420.827.700 42.827.700 Ngày… tháng… năm… Kế toán trưởng Người lập biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn vào Nhật ký chung máy tính tự động chuyển số liệu khoản mục công tác phí, chi phí thiết bị thuê ngoài, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác vào sổ chi tiết TK 6275, 6276, 7677, 6278, chi phí kỳ cộng dồn luỹ kế sổ chi tiết Cuối kỳ hạch toán, kế toán lập bảng "tổng hợp chi tiết 627" TK 8271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 Cộng Bảng tổng hợp chi tiết TK627 Ngày 31/12/2001 Dư nợ Dư có 415.762.000 40.000.000 21.756.000 80.035.520 Ghi 2.150.287 56.890.726 98.357.912 715.952.445 Người lập biểu Ngày tháng năm Kế toán trưởng Bảng phân bổ chi phí chung Quý IV năm 2001 Tính chi phí chung quý IV/2001 715.952.445đ Số xác định trực tiếp cho công trình 64.540.782đ Số phải phân bổ 651.411.663đ TT Tên công trình Giá trị sản Chi phí CPC tập Nguyễn Thị Nhung Tổng cộng Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp lượng thực … … 13 Nhà kho châuLong 306.000.000 … … Viện KHCNXD 6.000.000.000 Tổng cộng 9.980.000.000 Người lập biểu Cphân bổ hợp trực tiếp 22.884.541 22.884.541 … … 92.583.189 2.325.000 94.908.189 651.411.663 6.454.782 715.952.445 Ngày 31/12/2001 Kế toán trưởng Căn "Bảng phân bổ chi phí chung"Quý IV/2001 kế toán công ty lập Nhật ký chung phân bổ chi phí chung cho ông trình Nhật ký chung Ngày 31/12/2001 Đơn vị: đồng Diễn giải Tổng hợp phân bổ chi phí chung Số hiệu tài khoản Nợ Có 154 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 Cộng Người lập biểu Nguyễn Thị Nhung Số phát sinh Nợ 715.952.445 Có 415.762.000 40.000.000 21.756.000 80.035.520 2.150.287 56.890.726 98.357.912 715.952.445 115.952.445 Ngày tháng năm Kế toán trưởng Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Sau lập chứng từ ghi sổ vào máy tính, máy tự động ghi sổ chi tiết, sổ TK627 Ngày Số 31/12 36 31/12 43 Sổ chi tiết tài khoản Từ ngày 01/12/2001 đến ngày 31.12/2001 Tài khoản 62701 CTVKHCNXD Dư nợ đầu kỳ Diễn giải TKđối Phát sinh ứng nợ Tập hợp chi phí chung Liên quan 94.908.189 công trình VKHCNXD Kết chuyển chi phí vật 15401 liệu 62701- 15401 Phát sinh có 94.908.189 Tổng phát sinh nợ: Tổng số phát sinh có: Dư nợ cuối kỳ: Kế toán trưởng 94.908.198 94.908.189 Người lập biểu Sổ tài khoản Từ ngày 01/12/2001 đến ngày 31/12/2001 TK627: Chi phí sản xuất chung Nhật ký chung Mã Số Ngày 36 Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có 31/12/01 Dư đầu kỳ Lương gián tiếp 33411 349.300.000 34 KH 31/12/01 31/12/01 Tiền mặt Khấu hao TSCĐ 111 2141 40.000.000 80.035.520 43 31/12/01 Công trình VKHCNXD 15401 Cộng phát sinh kỳ Dư cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng 94.908.1898 715.952.445 715.952.445 Thủ trưởng đơn vị 3.4.6: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Cuối quý, vào số liệu sổ chi tiết tài khoản kế toán lập" Bảng kê chi tiết chi phí" phát sinh quý, làm sở đối chiếu số liệu Sổ Sơ đồ: hạch toán tập hợp chi phí sản xuất TK141 TK621 Tập hợp chi phí TK621 K/C CP cuối kỳ kỳ TK334,111 TK622 Tập hợp chi phí TK111,214,334 kỳ K/C CP cuối kỳ TK623 Tập hợp chi phí TK111,334,338,214 kỳ Tập hợp chi Nguyễn Thị Nhungphí kỳ K/C CP cuối kỳ TK627 K/C CP cuối kỳ Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Bảng kê chi tiết chi phí quý IV/2001 Mã 15401 15402 Chi phí phát sinh kỳ Tên công trình Không đối tượng Công trình VKHCNXD Nhà kho Châu Long Tổng cộng TK621 891.106.245 TK622 84.000.000 53.000.000 TK623 1.700.000 3.686.322.067 3.397.200.000 4.900.000 6271 415.762.000 _ 6275 1.000.000 6276 2.150.287 6277 56.890.726 Đơn vị tính VNĐ 6278 Cộng 98.357.912 715.952.445 53.000.000 415.762.000 _ 1.000.000 2.150.287 56.890.726 98.357.912 Sau đối chiếu khớp số liệu chi tiết số liệu tổng hợp, máy vi tính theo điều khiển kế toán công ty thực bút toán kết chuyển để tập hợp chi phí sản xuất, ghi sổ chi tiết sổ tổng Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Sổ chi tiết tài khoản Từ ngày 01/12/2001 đến ngày 31/12/2001 TK 15401: CTVKHCNXD Số dư đầu kỳ Đơn vị tính: đồng Ngày Số Diễn giải TKĐƯ PS nợ PS có 31/12 K/C chi phí vật liệu 621-15411 621 891.106.245 31/12 30 K/C chi phí NC 622-15411 622 840.000.000 31/12 K/Cchi phí MTC 623-15411 623 31/12 36 K/C chi phí chung 627- 15411 627 715.052.445 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Dư nợ cuối kỳ: Ngày tháng năm Kế toán trưởng Người lập biểu Sổ tài khoản Từ ngày 01/12/2001 đến ngày 31/12/2001 TK 154: Chi phí sản xuất chung NT ghi sổ Chứng từ Số NT 31/12 31/12 31/12 31/12 Diễn giải Số dư đầu kỳ Công trình VKHCNXD Công trình VKHCNXD Chi phí KH máy thi công Tổng hợp phân bổ CP chung Tổng hợp phân bổ CP chung Người ghi sổ Nguyễn Thị Nhung Trang sổ NKC TK đối ứng 621 622 6234 627 627 Số phát sinh Nợ có 1.055.600.520 891.106.245 840.000.000 24.974.721 22.884.541 94.908.189 Cộng số phát sinh kỳ: 2.967.320.091 Dư cuối kỳ: 4.022.920.611 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Phương pháp tính giá thành sản phẩm Với đặc điểm sản xuất làm theo đơn đặt hàng, đối tượng tính giá thành phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí, kỳ tính giá thành trùng với kỳ báo cáo, Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng lựa chọn phương pháp tính giá thành giản đơn Đối với công trình hoàn thành, bàn giao kỳ, giá thành xác định theo công thức sau: Giá thành thực tế + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh Đối với công trình hoàn thành, giá thành kỳ hạch toán tính công thức: Giá thành KLXL hoàn thành bàn giao = Giá trị xây lắp dở dang đầu kỳ + Chi phí thực tế phát sinh kỳ - Giá trị xây lắp dở dang cuối kỳ Cuối kỳ hạch toán, kế toan tổng hợp phân bổ chi phí sản xuất theo giá trị sản lượng thực cho công trình, hạng mục công trình, để tính giá thành xây lắp thực kỳ Giá thành kỳ hạch toán biểu bảng tính giá thành kế toán lập Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Bảng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm TK 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tên công trình, hạng mục công trình CPSX DD đầu kỳ CP vật liệu Chi phí NC Chi phí MTC Chi phí chung Cộng số PS CPSX ĐCK Công trình nhà kho Châu Long - Kỳ báo cáo - Luỹ kế năm Công trình VKHCNXD - Kỳ báo cáo - Luỹ kế năm 24.029.360 24.029.360 26.768.869 26.768.869 26.768.860 26.768.860 94.908.189 94.908.189 1.827.714.434 1.827.714.434 1.827.714.434 1.827.714.434 715.952.445 715.952.445 7.804.374.512 7.804.374.512 7.804.374.512 7.804.374.512 Tổng cộng: - Kỳ báo cáo - Luỹ kế năm Người lập biểu Nguyễn Thị Nhung 2.739.500 2.739.500 891.106.245 840.000.000 1.700.000 891.106.245 840.000.000 1.700.000 3.686.322,967 3.686.322,967 3.397.200.000 3.397.200.000 4.900.000 4.900.000 Kế toán trưởng Kế toán - K10 - CĐ Ngày tháng năm Giám đốc Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Chương III Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng I/ Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng Qua trình thực tập công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, em nhận thấy công ty làm tốt công tác kế toán nói chung công tác Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng Cán phòng kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ cánh tay đắc lực giúp Giám đốc công tác quản lý sản xuất kinh doanh, đóng góp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên bên cạnh công tác Kế toán, cụ thể kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số hạn chế nhỏ, phần ảnh hưởng đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Ưu điểm: Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, đơn vị kinh doanh có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội Bộ máy quản lý công ty tổ chức hoạt động gọn nhẹ, khoa học theo mô hình trực tuyến, đảm bảo tính chủ đạo thống liên kết chặt chẽ phận công việc Bộ máy kế toán hợp lý, có phân công trách nhiệm rõ ràng, với trình độ chuyên môn đội ngũ Kế toán thực công tác hạch toán kế toán công ty cách có hiệu góp phần tích cực vào công tác quản lý công ty Bộ máy kế toán trợ giúp đắc lực hệ thống máy vi tính, làm giảm bớt gánh nặng công việc cho kế toán viên tránh sai xót thời điểm hạch toán ( Công ty thực hình thức kế toán Nhật ký chung) Trong công tác kế toán, công ty tổ chức tốt hệ thống luân chuyển chứng từ, từ khâu thu nhận đến khâu bảo quản lưu trữ cuối Tại công trình công ty bố trí Kế toán thống kê với trình độ chuyên môn tương đối cao làm nhiệm vụ thu nhận chứng từ gốc ban đầu Tại chứng từ kế toán thu nhận, theo dõi phân loại sổ tổng hợp bảng kê loại Quá trình kiểm tra phân loại xử lý chứng từ công ty tổ chức tốt với liên kết chặt chẽ phòng quản lý sản xuất, phòng tổ chức hành phòng quản lý kế toán đảm bảo tính hợp lý hợp pháp chứng từ đưa vào hạch toán Công ty Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp thực nghiêm chỉnh quy định lưu trữ thiêu huỷ chứng từ theo quy định Nhà nước Công ty phân chia chi phí thành khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công chi phí sản xuất chung hợp lý với đặc điểm tính giá thành xây lắp, tạo điều kiện cho kế toán phân định theo dõi, bóc tách, di chuyển đối chiếu số liệu chi phí phát sinh thuận tiện, xác kịp thời Đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành công trình, hạng mục công trình quý phù hợp với đặc điểm đơn vị hoạt động xây lắp Trong quản lý hạch toán nguyên vật liệu, công ty không dự trữ vật liệu vào kho mà giao cho chủ công trình Phòng Tài - Kế toán công ty quản lý mặt giá trị, biện pjháp thể động hoạt động kinh doanh công ty Với kinh tế mở, thị trường nguyên vật liệu đa dạng việc tìm kiếm cung cấp không khó khăn Công ty không mua nguyên vật lỉệu kho dự trữ mà cung cấp theo tiến độ thi công, hạn chế việc ứ đọng vốn giảm chi phí bảo quản dự trữ hàng tồn kho, nguyên vật liệu mua nhập kho không sử dụng chuyển thành hàng tồn kho nưã công ty giảm chi phí lưu kho, vận chuyển bốc xếp, hao mòn, thất thoát Các công trình xây dựng thường nằm địa bàn cách xa Do chi phí định phát sinh công ty sử dụng kho dự trữ vật tư Ngoài hình thức tạo chủ động thi công cho cho chủ nhiệm công trình Giảm bước thủ tục không cần thiết làm giảm tiến độ thi công Chi phí nhân công trực tiếp khoản mục quan trọng tính gía thành công trình Những công nhân có tay nghề kỹ thuật cao ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty tổ chức thành tổ, đội chuyên môn hoá Số lại lao động mang tính thời vụ tổ trưởng đội sản xuất công ty uỷ quyền đứng ký hợp đồng thuê mướn, việc thuê mướn công ty giảm dược chi phí cho công nhân trực tiếp ngừng việc làm, công ty chịu chi phí tính theo lương nghĩa vụ khác người lao động ký hợp đồng ngắn hạn, mà việc tìm kiếm nguồn lao động dễ dàng Việc tách chi phí máy thi công khỏi chi phí sản xuât chung hợp lý Cách giúp kế toán nhà quản lý phân tích , theo dõi chi phí hiệu máy thi công công trình sử dụng Tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, số lượng máy thi công ít, kế toán theo dõi hạch toán khoản mục chi phí cách xác cho công trình theo thời gian sử dụng Đồng thời công ty trang bị máy móc thiết bị thi công chuyên dụng, sử dụng chi loại hình công trình phần công việc, hạng mục đặc biệt Công ty áp dụng phương Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp thức thuê Biện pháp giúp giảm bớt chi phí bảo dưỡng, khấu hao máy thi công trình sản xuất Công ty có trang bị chúng Những tồn công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Từ kiến thức lý luận học ghế nhà trường qua trình thực tập công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, em nghiên cứu nhận thấy số tồn công tác kế toán Công ty, em xin nêu vài ý kiến góp ý nhằm nhằm phục vụ tốt cho công tác kế toán Công ty Trong quản lý hạch toán nguyên vật liệu, bên cạnh ưu điểm trình bày trên, biện pháp công ty uỷ quyền cho chủ nhân công trình tự lo cung ứng vật tư nguyên vật liệu nhập thẳng công trình trước hết gây khó khăn cho công tác quản lý, phòng Tài - Kế toán công ty quản lý nguyên vật liệu mặt giá trị, chứng từ hoàn ứng chuyển về, tình hình biến đọng nhập, xuất tồn vật tư không thẻ theo dõi TK152 không nắm bắt đuợc hiệu sử dụng vật tư Đây khe hở thất thoát lãng phí vật tư Nếu công trình có tiết kiệm vật tư phòng Tài - kế toán kiểm tra, xác định giá trị nguyên vật liệu thừa Đồng thời khắc phục biện pháp việc thiết lập hệ thống kho dự trữ tăng cường thêm cán kỹ thuật, thủ kho nhân viên giám sát Công ty, chưa Công ty kiểm sát tình hình sử dụng vật tư mà tăng thêm chi phí xây dựng kho dự trữ - Về thực tế hạch toán chí phí sử dụng máy thi công, Công ty không hạch toán vào khoản chi phí vật liệu, nhiên liệu, nhân công sử dụng máy thi công vào khoản mục chi phí Trong tình hình thực tế, việc hạch toán không đầy đủ theo quy định hành song số liệu máy ít, tính hoạt động không phức tạp, chi phí vật liệu, nhân công sử dụng máy thi công nhỏ, khó tách riêng nên công ty chi phí nhân công sử dụng máy thi công vào chi phí nhân công trực tiếp Và tương lai công ty cần trang bị nhiều máy móc thi công chuyên dụng phải tổ chức đội máy riêng biệt, chi phí phát sinh lớn tách riêng cho loại máy, việc hạch toán không thích hợp II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện ông tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Yêu cầu việc hoàn thiện Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Mỗi đơn vị kinh tế tự hoàn thiện mình, hoạt động hoàn hảo được, có vài thiếu sót Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng nhiên hững hạn chế sai sót công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Các giải pháp hoàn thiện Qua vấn đề trên, với khả hiểu biết mình, em xin đưa số ý kiến mong muốn công ty tham khảo phục vụ cho công tác Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoàn thiện - Để quản lý tốt nguyên vật liệu công ty nên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công trình nâng cao tinh thần trách nhiệm gắn bó họ với công ty, đề sách khen thưởng hợp lý cho công trình tiết kiệm nguyên vật liệu mà đảm bảo chất lưọng tốt Đồng thời phòng Tài - Kế toán nên hướng dẫn cho kế toán công trình thiết lập bảng chi tiết nguyên vật liệu mua theo lần nhập, ghi giá trị khối lượng lần nhập gửi phòng kế toán với chứng từ hoàn ứng công trình định kỳ hàng tháng Kế toán công trình phối hợp với cán kỹ thuật, đội trưởng cán sản xuất thực kiểm kê, đánh giá nguyên vật liệu tồn công trình, lập bảng kê chi tiết có xác nhận chủ nhiệm công trình gửi phòng Tài - - Kế toán làm sở phân tích hiệu sử dụng giá trị vật liệu tiết kiệm hoàn thành công trình nhằm kịp thời điều chuyển cho công trình khác tránh lãng phí, đồng thời kế toán ghi giảm chi phí cho công trình có vật liệu thừa Như tránh lãng phí vật liệu làm tăng giá thành công trình - Về chi phí sử dụng máy thi công: Trong tương lai có nhiều máy thi công Kế toán nên hạch toán chi tiết tất khoản mục maý thi công vào tài khoản chi tiết TK623 Như công ty xác định rõ loại chi phí giá thành công trình từ nâng cao hiệu quản lý chi phí Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Kết luận Qua thực tế chứng minh hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vị trí tích cực việc quản lý, diều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Với tư cách công cụ quản lý kinh tế, tài chính, Kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho định kinh tế Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không với hoạt động tài Nhà nước, mà vô cần thiết quan trọng với hoạt động tài doanh nghiệp Trong đó, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày giữ vai trò quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp xây lắp Hạch toán dúng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sở xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí điều kiện để tăng lợi nhuận doanh nghiệp, tăng quy mô phát triển xản xuất, từ mang lại nhiều hiệu kinh doanh, tăng tích luỹ đảm bảo nâng cao đời sống người lao động Chính vậy, trình học ghế nhà trường qua thời gian thực tập Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, nhận giúp đỡ anh, chị phòng Tài - Kế toán giúp đỡ nhiệt tình cô giáo Phùng Thị Lan Hương, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành chuyên đề với đề tài: "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng "cả mặt lý luận thực tiễn Do trình độ kiến thức kinh nghiệm thân chưa nhiều nên chuyên đề không tránh khỏi hạn chế sai sót định Em mong nhận giúp đỡ, bảo thầy cô trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Công nghiệp I cán công ty, bạn để nhận thức em hoàn thiện Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình bảo hướng dẫn cô giáo Phùng Thị Lan Hương , anh, chị phòng Tài - Kế toán Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Hà Nội, tháng 05 năm 2002 Sinh viên : Bùi Thị Vân Lớp : K8 Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ [...]... phí sản xuất và phân bố chi phí sản xuất thích hợp - Xác định đúng đối tượng tính toán giá thành và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp - Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Quy định trình tự công việc, phân bố chi phí cho từng đối tượng, từng sản phẩm chi tiết 5 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất. .. xây dựng khác nhau thực hiện Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các đơn vị sản xuất, và đối tượng tính giá thành là các công trình, hạng mục công trình hoàn thành Giá thành được xác định bằng cách cộng chi phí sản xuất của các bộ phận, các chi tiết sản phẩm hay tổng chi phí sản xuất của các giai đoạn, bộ phận sản xuất tạo nên sản phẩm Chi phí sản Giá thành CP dở Giá xuất dở = + Giá th à nh sản phẩm. .. = Chi phí khối lưỡngây lắp dở dang đầu kỳ Chi phí khối lượng HT trong kỳ theo dự toán x + + Chi phí thực tế khối lượng xây lắp thực hiện trong kỳ Chi phí khối lượng dở dang đầu kỳ theo dự toán Chi phí khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo dự ttoán 3 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp xây lắp Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .. đối tượng hạch toán Bên nợ: Kết chuyển chi phí sản xuất KDDD ckỳ Bên có : Kết chuyển chi phí sản xuất Kdcuối kỳ Dư nợ : Phân ánh chi phí sản xuất KDDD cuối kỳ + TK631- giá thành sản xuất Dùng để tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phảm hoàn thành Bên nợ: + Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Bên có : + Giá trị phế liệu... trong các đơn vị xây lắp Do sản phẩm xây lắp là sản phẩm đơn chi c nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường phù hợp vơí đối tượng tính giá thành Giá thành sản phẩm được tính theo công thức sau: Giá thành sản phẩm Chi phí sản = xuất dở dang đầu kỳ CHI PHí + phát sinh trong kỳ - CP s/x dở dang cuối kỳ Phương pháp tổng cộng chi phí Phương pháp này được áp dụng đối với việc xây lắp các công trình lớn,... bảng tính toán phân bổ CPNVLTT, CPNCTT, CPsử dụng máy thi công và CPSX cho các đối tượng tập hợp chi phí đã xác định Việc tổng hợp chi phí sản xuất, tính Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp giá thành sản phẩm xây lắp phải thực hiện theo từng công trình, hạng mục công trình và theo các khoản mục giá thành quy định 3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản. .. tình hình nhận tạm ứng và quyết toán khối lượng xây lắp nội bộ với đơn vị giao khoán Kế toán tại đơn vị nhận khoán có trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp qua các TK 621, 622, 627 và TK 154 Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Sơ đồ 1.13-Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đơ vị nhận khoán... Tổng hợp - Thông qua ghi chép, phản ánh, tính toán để đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, lập báo cáo kế toán và chi phí sản xuất và lập giá thành theo quy địng của cơ quan chủ quản cấp trên Để đạt được các yêu cầu trên, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lăp có nhiệm vụ: - Xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí, lựa chọn phương pháp tập hợp chi phí. .. chi phí sản xuất chung cho các công trình có liên quan theo tiêu thức phù hợp Bước 4: Xác định chi phí dở dang cuối kỳ từ đó tính giá thành sản phẩm hoàn thành III Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 1.1 Đối tượng và căn cứ hạch toán chi phí sản xuất Đối tượng hạch toán sản xuất là phạm vi giới hạn tập hợp chi phí, giới hạn... Chi phí theo dự toán TK152,153,111,112 TK214 Xuất NVL,CP Nguyễn Thị Nhung khác p/v QLDN TK1331 Thuế GTGT được khấu hao Kế toán - K10 - CĐ Trường CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp IV/ Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 1.1 Đối tượng tính giá thành - Đối tượng tính giá thành: Đối tượng tính giá thành chính là sản phẩm , bán thành phẩm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng , Sơ đồ 2.4: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Bảng thanh toán lương tháng 12 năm 2001, Trích sổ cái TK 6231, Sổ chi tiết TK 627

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay