Kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than phấn mễ

93 580 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:46

lời nói đầu Sự cần thiết chọn đề tài Sự đời phát triển kế toán gắn liền với đời phát triển sản xuất xã hội Nền sản xuất xã hội phát triển, kế toán trở nên quan trọng trở thành công cụ thiếu đợc quản lí kinh tế nhà nớc Doanh Nghiệp, không phân biệt Doanh nghiệp thuộc loại thành phần, loại hình kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu nào, phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lí khác nhau, kế toán đợc coi nh công cụ quan trọng thiếu đợc Hiện kinh tế thị trờng, đơn vị sản xuất kinh doanh phải hạch toán lấy thu bù chi, tức lấy thu nhập bù đắp vào chi phí bỏ có lãi, đơn vị co cạnh tranh mạnh mẽ để tồn phát triển Để đứng vững cạnh tranh không ngừng phát triển, đòi hỏi đơn vị phải quan tâm đến tất khâu trình sản xuất, từ khâu bỏ vốn đến thu đợc vốn với chi phí bỏ nhất, lại thu hiệu cao Có nh đơn vị bù đắp đợc chi phí bỏ ra, đồng thời thực đợc nghĩa vụ đóng góp ngân sách cho nhà nớc, có điều kiện cải thiện đời sống cho ngời lao động thực tái sản xuất mở rộng Đất nớc ta bớc vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, nhiều Doanh nghiệp sản xuất đua mọc lên, đòi hỏi phải đáp ứng nhanh kịp thời nhu cầu ngày nhiều cao ngời dân Để làm đợc điều Doanh nghiệp cần phải ý đến chi phí sản xuất mà đặc biệt chi phí nguyên vật liệu, thờng chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí giá thành sản phẩm Cùng với Doanh nghiệp khác, Mỏ Than Phấn Mễ thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên xem việc hạch toán Nguyên vật liệu vấn đề đợc coi trọng công tác kế toán Mỏ áp dụng chế độ kế toán Bộ tài Nhà nớc ban hành Sau thời gian thực tập Mỏ Than Phấn Mễ thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên, em nhận thấy tầm quan trọng Nguyên vật liệu vấn đề kế toán Nguyên vật liệu Đợc giúp đỡ tận tình phòng ban, phòng kế toán, với đạo tận tâm thầy cô, em sâu vào nghiên cứu đề tài kế toán Nguyên vật liệu Mỏ Than Phấn Mễ Thái Nguyên Mục đích phạm vi nghiên cứu Mục đích: Hệ thống kiến thức học,tự xây dựng lý luận chung công tác kế toán Nguyên vật liệu đơn vị sản xuất Trên sở lý luận chung, tìm hiểu thực tế tình hình tổ chức kế toán Nguyên vật liệu Mỏ Than Phấn Mễ Qua nghiên cứu, đánh giá công tác kế toán Nguyên vật liệu Mỏ, tìm mặt mạnh, mặt tồn Từ có kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu Mỏ Than Phấn Mễ Phạm vi: Phạm vi không gian: nghiên cứu Mỏ than Phấn Mễ- Phú Lơng, Thái Nguyên Phạm vi thời gian: Số liệu chủ yếu đợc sử dụng năm 2006, 2007 tháng 04 năm 2008 Phạm vi nội dung: đề tài nghiên cứu phạm vi" Kế toán Nguyên vật liệu", Mỏ Than Phấn Mễ Phơng pháp nghiên cứu Trong Báo cáo em sử dụng phơng pháp sau: - Phơng Pháp hạch toán kế toán - Phơng pháp quan sát, phơng pháp tính giá, phơng pháp tài khoản, phơng pháp cân đối kế toán, phơng pháp thống kê - Phơng pháp phân tích so sánh - Phơng pháp thu thập xử lý số liệu Đóng góp đề tài Qua thời gian thực tìm hiểu thực tập Mỏ Than Phấn Mễ em thấy rõ công tác kế toán nguyên vật liệu có vị trí định công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu công cụ đắc lực giúp lãnh đạo Mỏ nắm bắt đợc tình hình cung cấp vật liệu sử dụng tồn kho vật liệu Kế toán nguyên vật liệu phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ tình hình thu mua, dự trữ nguyên vật liệu Mỏ có biện pháp đạo sản xuất kinh doanh kịp thời Chính công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng công tác kế toán nói chung phải không ngừng nâng cao hoàn thiện Bố cục chuyên đề Chơng I: Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chơng II: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu Mỏ Than Phấn Mễ Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tạị Mỏ Than Phấn Mễ Chơng I Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh I Khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, nội dung yêu cầu kế toán doanh nghiệp sản xuất Khái niệm hạch toán kế toán Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thông tin kinh tế tài dới hình thức giá trị vật thời gian lao động Đặc điểm - Đối tợng: tài sản, vận động tài sản mối quan hệ pháp lý trình hoạt động đơn vị - Thớc đo sử dụng: sử dụng thớc đo tiền tệ thớc đo chủ yếu bên cạnh sử dụng thớc đo vật thớc đo lao động bổ sung cho thớc đo tiền tệ - Phơng pháp thu thập xử lý cung cấp thông tin: có hệ thống phơng pháp khoa học riêng Phơng pháp chứng từ kế toán, phơng pháp tài khoản kế toán, phơng pháp tính giá, phơng pháp tổng hợp cân đối kế toán Các phơng pháp có mối quan hệ mật thiết với logic tạo thành hệ thống thu nhận, xử lý cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý - Tính chất thông tin thu nhận cung cấp: thờng xuyên, kịp thời, liên tục toàn diện có hệ thống Chức hạch toán kế toán - Chức thông tin: kế toán thu nhận cung cấp thông tin toàn tài sản vận động tài sản trình hoạt động đơn vị, thông tin kế toán cung cấp cho phép nhà quản lý có đợc lựa chọn phù hợp để định hớng hoạt động đơn vị có hiệu - Chức kiểm tra: thông qua việc ghi chép, tính toán phản ánh kế toán nắm đợc cách có hệ thống toàn tình hình kết hoạt động đơn vị, cụ thể + Kiểm tra tính toán, ghi chép, phản ánh kế toán mặt xác, kịp thời, trung thực, rõ ràng, kiểm tra việc chấp hành chế độ thể lệ kế toán kết công tác máy kế toán + Kiểm tra đánh giá đợc tính hình chấp hành sách, chế độ quản lý kinh tế nhà nớc, tính hình sử dụng bảo quản tài sản, tình hình chấp hành kỷ luật toán, kỷ luật thu nộp Nhiệm vụ hạch toán kế toán - Thu nhận xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tợng nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế toán - Kiểm tra giám sát khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp, toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản nguồn hình thành tài sản, phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài - kế toán - Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mu đề xuất giải pháp phục vụ yếu cầu quản trị định kế toán tài đơn vị kế toán - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu quy định pháp luật Nội dung hạch toán kế toán - Kế toán vốn tiền, đầu t ngắn hạn khoản phải thu - Kế toán vật t hàng hoá - Kế toán tài sản cố định khoản đâu t dài hạn - Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng - Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Kế toán nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu - Lập hệ thống báo cáo tài Yêu cầu Để phát huy vai trò quan trọng công tác quản lý cung cấp thông tin hữu ích cho đối tợng sử dụng, kế toán phải đảm bảo đợc yêu cầu quy định điều luật kế toán gồm yêu cầu sau: - Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán báo cáo tài - Phản ánh kịp thời thời gian quy định thông tin số liệu kế toán - Phản ánh rõ ràng dễ hiểu, xác thông tin số liệu kế toán - Phản ánh trung thực trạng, chất việc nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Thông tin số liệu kế toán phải phản ánh liên tục từ phát sinh tới kết thúc hoạt động kinh tế tài chính, từ thành lập tới chấm dứt hoạt động đơn vị kế toán, số liệu phản ánh kế toán kỳ phải số liệu kỳ trớc - Phân loại xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự hệ thống so sánh đợc II Cơ sở lý luận hạch toán kế toán nguyên vật liệu Khái niệm, đặc điểm, vai trò nguyên vật liệu nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm: Vật liệu đối tợng lao động, thể dới dạng vật hoá, đợc sử dụng cho mục đích sản xuất khối lợng sản phẩm, khối lợng dịch vụ cung cấp hàng hoá lu chuyển Trong trình tham gia vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nguyên vật liệu bị tiêu hao hoàn toàn giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm Vật liệu nằm nhóm hàng tồn kho thuộc tài sản lu động Giá trị vật liệu thuộc vốn lu động dự trữ doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm * Xét mặt vật: vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất định tham gia vào trình sản xuất, dới tác động lao động, chúng bị tiêu hao toàn bị thay đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm * Xét giá trị: toàn giá trị vật liệu đợc kết chuyển hết lần vào chi phí kinh doanh kỳ 1.3 Vai trò Từ đặc điểm cho ta thấy nguyên vật liệu giữ vai trò quan trọng trình sản xuất Trong doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất, nguyên vật liệu tài sản dự trữ sản xuất thuộc tài sản lu động, sở vật cấu thành nên sản phẩm, ba yếu tố thiếu đợc tiến hành sản suất sản phẩm Bởi kế hoạch sản xuất kinh doanh bị ảnh hởng lớn việc cung cấp nguyên vật liệu không đầy đủ kịp thời Mặt khác chất lợng sản phẩm có đảm bảo hay không phụ thuộc lớn vào chất lợng nguyên vật liệu Chỉ biến động nhỏ nguyên vật liệu có ảnh hởng lớn đến sản phẩm làm Do số lợng chất luợng sản phẩm đợc định số nguyên vật liệu tạo nên yêu cầu nguyên vật liệu đầu vào phải có chất lợng cao, quy cách chủng loại, chi phí vật liệu đợc hạn thấp, giảm mức tiêu hao vật liệu để sản xuất sản phẩm cạnh tranh thị trờng Do chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (60% - 70%) giá thành sản phẩn nên việc tập trung quản lý vật liệu cách chặt chẽ tất khâu từ thu mua, bảo quản, dự trữ sử dụng nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất Điều có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp giá thành sản phẩm, trừng mực giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu sở tăng thêm sản phẩm cho xã hội, tiết kiệm nguồn tài nguyên vô tận Do doanh nghiệp cần đặt yêu cầu cụ thể công tác quản lý nguyên vật liệu Xét mặt vốn nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng mức chi phí doanh nghiệp nên phần quan trọng vốn lu động đặc biệt vốn dự trữ Để tăng thêm tốc độ luân chuyển vốn lu động cần thiết phải sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên liệu 1.4 Nhiệm vụ kế toán Nguyên vật liệu: Trong doanh nghiệp nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu nh sau: Ghi chép, tính toán, phản ánh xác, trung thực, kịp thời số lợng, chất lợng giá trị thực tế vật liệu nhập kho Tập hợp phản ánh đầy đủ xác số lợng giá trị vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu Phân bổ hợp lý giá trị vật liệu sử dụng vào đối tợng sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh Tính toán phản ánh xác số lợng giá trị vật liệu tồn kho, phát kịp thời vật liệu thiếu, thừa, ứ đọng, phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại xảy Định kỳ kế toán tham gia hớng dẫn đơn vị kiểm kê đánh giá lại vật liệu theo chế độ nhà nớc quy định Phân tích tình hình cung cấp, dự trữ sử dụng vật liệu doanh nghiệp để phát huy mặt tích cực hạn chế tồn để không ngừng nâng cao hiệu quản lý Nội dung, phạm vi, đối tợng nghiên cứu đề tài: 2.1 Nội dung nghiên cứu: Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính giá thành sản phẩm Thép Mỏ than Phấn Mễ Thái Nguyên để từ khái quát vấn đề mang tính tổng quát kế toán đặc biệt kế toán nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu nhập cho Doanh nghiệp Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu để từ kế toán phân tích nhân tố làm tăng, giảm giá thành, đa giải pháp quản lý tốt, hạ giá thành mang lại hiệu kinh tế cao 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng tổng hợp lý luận hoạch toán kế toán đợc học tập trờng vào thực tiễn, tích luỹ kiến thức, nâng cao trình độ nhận thức thân Nâng cao hiểu biết nghiệp vụ hoạch toán, tình hình nguyên vật liệu phát sinh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình sử dụng nguyên vật liệu đánh giá tình hình nguyên vật liệu đợc sử dụng cho sản phẩm Thép năm gần Mỏ đề xuất mộ số biện pháp nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu nâng cao hiệu sử dụng vốn đơn sản phẩm hoàn thành 2.3 đối tợng nghiên cứu Căn vào đặc điểm, cấu tổ chức sản xuất, tính chất tổ chức sản xuất, yêu cầu trình độ hoạch toán kế toán quản lý doanh nghiệp, đối tợng nghiên cứu chi phí phát sinh tổ, đội, phân xởng sản xuất nh: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất Phân loại đánh giá nguyên vật liệu: 3.1 Phân loại: Vật liệu sử dụng doanh nghiệp có nhiều chủng loại với vai trò công dụng khác trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phải phân loại nguyên vật liệu tổ chức tốt việc quản lý hoạch toán vật liệu 3.1.1 Căn vào công dụng chủ yếu nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu chính: đặc điểm chủ yếu nguyên vật liệu tham gia vào trình sản xuất kinh doanh cấu thành nên thực sản phẩm, toàn giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển vào giá trị sản phẩm - Nguyên vật liệu phụ: loại vật liệu đợc sử dụng sản xuất để làm tăng chất lợng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm phục vụ cho công việc quản lý sản xuất, bao gói sản phẩm Các loại vật liệu không cấu thành nên thực thể sản phẩm - Nhiên liệu: thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lợng qúa trình sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công nghệ sản xuất, phơng tiện vận tải, công tác quản lý Nhiên liệu tồn thể lỏng, thể rắn hay thể khí - Phụ tùng thay thế: vật t dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phơng tiện vận tải, công cụ dụng cụ - Vật liệuvà thiết bị xây dựng bản: Đối với thiết bị xây dựng bao gồm thiết bị cần lắp thiết bị không cần lắp, công cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt cho công trình xây dựng - Vật liệu khác: loại vật liệu không đợc xếp vào loại vật liệu Các loại vật liệu trình sản xuất loại nh loại phế liệu, vật liệu thu hồi lý TSCĐ Các phân loại giúp kế toán tổ chức tài khoản để đáp ứng kịp thời tình hình thực có biến động nguyên vật liệu trình sản xuất kinh doanh 3.1.2 Căn vào nguồn gốc, nguyên vật liệu đợc chia thành - Nguyên liệu, vật liệu mua ngoài: Từ thị trờng nớc nhập - Nguyên liệu, vật liệu tự chế, gia công 3.1.3 Căn vào mục đích nơi sử dụng, nguyên vật liệu đợc chia thành - Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất kinh doanh - Nguyên liệu, vật liệu dùng cho công tác quản lý - Nguyên liệu, vật liệu dùng cho mục đích khác 3.2 Đánh giá nguyên vật liệu: Việc đánh giá nguyên vật liệu đợc đánh giá theo hai trình: Quá trình nhập nguyên vật liệu trình xuất nguuyên vật liệu 3.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: Kế toán nhập kho nguyên vật liệu đợc thực theo nguyên tắc giá gốc quy định chuẩn mực số 02 hàng tồn kho Nội dung giá gốc nguyên vật liệu đợc xác định theo tong nguồn nhập a Giá gốc nguyên vật liệu mua Bao gồm: giá mua ghi hoá đơn, thuế nhập phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm Nguyên vật liệu t nơi mua đến kho doanh nghiệp, công tác phí cuả cán thu mua, chi phí phận thu mua độc lập, chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu số hao hụt tự nhiên định mức có 10 báo cáo thực tập Theo bảng phân bổ ta có: + Chuyên đề kt nvL - CCDC Nợ TK 621: + 2.481.315.307 Có TK 152.2: 1.300.000.000 Có TK 152.3: 1.011.807.600 Có TK 152.4: 117.424.008 Có TK152.5: 52.083.699 Nợ TK 241: + 520.090.101 Có TK 152.2: 60.000.000 Có TK 152.3: 450.000.000 Có TK 152.5: 10.090.110 Nợ TK 627.2: + 491.185.000 Có TK 152.2: 41.185.000 Có TK 152.3: 450.000.000 Nợ TK 627.3: 18.012.622 Có TK 153: 18.012.622 Số liệu phần tổng cộng Bảng phân bổ số đợc ghi vào Bảng kê số phần xuất tháng Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Bùi Thị Thắm Chuyên đề kt nvL - CCDC 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC bảng kê số Biểu số 08: tính giá thành thực tế vật liệu công cụ dụng cụ TK152 , TK 153 tháng 04 năm 2008 TK152 STT tiêu TK152.2 HT I Số d đầu tháng II Số phát sinh tháng TK152.3 TT HT TT TK152.4 HT TT TK153 TK152.5 HT TT HT TT 1.607.420.000 1.400.000.000 152.830.000 393.841.310 220.104.730 218.569.600 574.561.799 111.247.746 74.997.000 6.200.000 -Từ NKCT số 1(Ghi Có TK111) 64.747.600 18.500.000 18.640.000 6.000.000 1.000.000 -Từ NKCT số 2(Ghi Có TK112) 3.652.000 60 000.000 18.640.000 1.800.000 5.200.000 -Từ NKCT số 5(Ghi Có TK331) 150.170.000 40.210.000 7.150.000 33.757.746 10.047.000 -Từ NKCT số 5(Ghi Có TK1368) 491.561.799 -Từ NKCT số 10(Ghi Có TK141) 4.500.000 III Cộng I II IV Hệ số chênh lệch V Xuất dùng tháng VI Tồn kho cuối tháng(III-V) Bùi Thị Thắm 50.000.000 1.825.989.600 1.974.561.799 264.077.746 468.838.310 226.304.730 1.401.185.000 1.911.807.600 117.424.008 62.173.795 18.012.622 424.804.600 62.754.199 146.653.738 404.664.515 208.292.108 Ngời lập biểu Kế toán trởng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Công ty gang thép Thái Nguyên Mỏ than phấn mễ Sổ tài khoản 152.2 Nguyên vật liệu phụ Tháng năm 2008 Số d đầu năm Nợ Có 1.304.328.571 TK ghi Có Tháng Tháng Tháng 331 150.170.000 1111 64.747.600 1121 3.652.000 PS Nợ 218.569.600 PS Có 1.401.185.000 D Nợ 424.804.600 Luỹ kế D Có Ngày tháng năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Công ty gang thép Thái Nguyên Mỏ than phấn mễ Sổ tài khoản 152.3 Nhiên liệu Tháng năm 2008 Số d đầu năm Nợ Có 8.262.306 TK ghi Có Tháng Tháng Tháng 1368 491.561.799 141 4.500.000 1111 18.500.000 1121 60.000.000 PS Nợ 574.561.799 PS Có 1.911.807.600 D Nợ 62.754.199 Luỹ kế D Có Ngày tháng năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Công ty gang thép Thái Nguyên Mỏ than phấn mễ Sổ tài khoản 152.4 Phụ tùng thay Tháng năm 2008 Số d đầu năm Nợ Có 1.115.221.106 TK ghi Có Tháng Tháng Tháng 1368 33.757.746 331 40.210.000 1111 18.640.000 1121 18.640.000 PS Nợ 111.247.746 PS Có 117.424.008 D Nợ 146.653.738 Luỹ kế D Có Ngày tháng năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Công ty gang thép Thái Nguyên Mỏ than phấn mễ Sổ tài khoản 152.5 Thiết bị xây dựng Tháng năm 2008 Số d đầu năm Nợ Có 74.102.052 TK ghi Có Tháng Tháng Tháng 1368 10.047.000 331 7.150.000 1111 6.000.000 1121 1.800.000 141 50.000.000 PS Nợ 74.997.000 PS Có 62.173.795 D Nợ 404.664.515 Luỹ kế D Có Ngày tháng năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Công ty gang thép Thái Nguyên Mỏ than phấn mễ Sổ tài khoản 153 Công cụ , Dụng cụ Tháng năm 2008 Số d đầu năm Nợ Có 55.656.590 TK ghi Có Tháng Tháng Tháng 1111 1.000.000 1121 5.200.000 PS Nợ 6.200.000 PS Có 18.012.622 D Nợ 208.292.108 Luỹ kế D Có Ngày tháng năm Kế toán trởng Kế toán ghi sổ Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Sổ doanh điểm vật t Nhóm Danh điểm Tên- Quy cách vật vật liệu t 152.2 ĐVT Đơn giá Ghi Nguyên vật liệu phụ 152.2.01 Nổ mìn Kg 152.2.01.01 Thuốc nổ mét 152.2.01.02 Dây nổ 152.2.01.03 Kíp mìn 152.3 Nhiên liệu 152.3.01 Xăng lít 152.3.02 Nhiên liệu Diêzen lít 152.3.03 Dầu nhờn động Kg 152.4 Phụ tùng thay 152.4.01 Phụ tùng thay 152.4.01.01 Săm lốp ôtô 152.4.01.02 ắc quy 152.5 Thiết bị xây dựng 152.5.01 Xây dựng nhà 152.5.01.01 Xi măng Kg 152.5.01.02 Sắt thép Kg 152.5.01.03 Tre Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tạị Mỏ Than Phấn Mễ 1.Nhận xét chung công tác kế toán Mỏ Qua thời gian tực tập tìm hiểu thc tế Mỏ than Phấn Mễ thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên, kết hợp với kiến thức học trờng, em có số ý kiến nhận xét đề xuất công tác quản lý nói chung công tác kế toán vật liệu nói riêng, nhằm góp phần hoàn thiện thêm bớc công tác quản, góp phần phát triển Mỏ than Phấn Mễ Trong năm gần đây, với phát triển nớc đòi hỏi Doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh có hiệu Vì công tác quản lý, công tác quản lý kinh tế đặc biệt đợc coi trọng Có nh Mỏ khẳng định đợc chế thị trờng Mỏ thành viên công ty Gang Thép Thái Nguyên, nên Mỏ khâu cung cấp nhiên liệu đầu để có sản phẩm thép chín, mà giá thành sản phẩm than Mỏ phụ thuộc vào đầu sản phẩm thép thời kì công ty Gang Thép giao Trong năm gần đay thị trờng thép khó tiêu thụ, giá thấp nên gía thành Mỏ than thấp, hiệu sản xuất không cao Để khẳng định đợc Mỏ phải tổ chức tốt công tác bố trí cán quản lý có trình độ chuyên môn cao Giảm nhẹ máy quản lý, bố trí đào tạo nâng cao trình độ mặt cho cán công nhân viên chức Mỏ Có nh phát huy đợc mạnh mẽ vai trò tổ chức cá nhân công tác quản lý Ngoài cần tăng cờng mua trang thiết bị để cải tiến công nghệ, lấy than theo quy trình công nghệ tốt hơn, có sản phẩm chất lợng cao Phấn đấu giảm tối thiểu than loại II, tăng sản lợng than loại I, khai thác hết công suất máy móc, giảm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sản lợng khai thác năm góp phần cho công ty tăng sản lợng thép hạ giá thành sản phẩm Do yêu cầu phát triển đất nớc, để khẳng định tồn Đơn Vị ngày phát triển, công tác kế toán vật liệu Mỏ phải không ngừng hoàn thiện cải tiến Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Hiện Mỏ áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, hình thức có nhiều u điểm Trong điều kiện Mỏ công ty nay, hình thức đợc kết hợp việc ghi sổ theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống, kết hợp kế toán tổng hợp kế toán chi tiết Mặt khác trình độ chuyên môn, trình độ quản lý cán kế toán Mỏ đợc nâng cao để tiếp thu nhanh chế độ kế toán mới, để áp dụng vào thực tiễn hoạt động Mỏ đạt kết cao Trong thời gian thực tập Mỏ, đợc giúp đỡ tận tình cô Mỏ nói chung phòng kế toán nói riêng, em hiểu biết thêm nhiều kết hợp với kiến thức lý luận đợc học trờng em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu Mỏ than Phấn Mễ có nhiều u điểm: - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán phụ trách mặt phòng kế toán vững vàng, chắn, nắm bắt kịp thời chế độ sách Nhà Nớc ban hành - Sổ sách theo dõi sử dụng theo mẫu biểu quy định Nhà Nớc công ty - Chế độ toán rõ ràng, chế độ quy định - Phòng kế toán thờng xuyên triển khai thực có hiệu quả, phổ biến kịp thời thị, chế độ cho nhân viên phòng phòng ban có liên quan biết - Mỏ áp dụng phơng pháp quản lý nhanh, xác việc tính giá thành sản phẩm cho trang thiết bị Mỏ, cố gắng công tác quản lý kế toán vật liệu - Bộ máy kế toán Mỏ biên chế gon nhẹ, trang bị đại, trình độ chuyên môn cao hoạt động thông suốt, nhanh nhạy, khoa học, chế độ, nguyên tắc - Tuy nhiên với yêu cầu nhệm vụ hệ thống kế toán Mỏ cần phải hoàn thiện Mỗi cán công nhân viên phòng kế toán phải cố gắng để tạo sức mạnh chung cho toàn Mỏ, phòng ban liên quan, làm cho họ hiểu đợc công việc, yêu cầu quản lý Có nh công tác kế toán Mỏ đạt hiệu cao Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC 2.Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu Với công tác kế toán vật liệu đặc điểm ngành nghề, em có số đề xuất công tác quản lý kế toán nguyên vật liệu Mỏ nh sau: - Phân loại vật liệu: Để quản lý tốt vật liệu hạch toán xác phải tiến hành phân loại vật liệu cho khoa học hợp lý Mỏ việc phân loại vật liệu dựa tính chất loại vật liệu để chia thành loại nh: vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu khác Trong loại lại chia thành nhóm, thứ vật liệu cụ thể.Việc phân loại vật liệu Mỏ nhìn chung khoa học, tỉ mỉ, chi tiết Tuy nhiên để phục vụ cho công tác quản lý vật liệu đợc tốt Mỏ cần phải lập sổ Doanh điểm vật t, mã tên loại vật liệu xếp thứ tự loại vật sổ Doanh điểm phải có kết hợp chặt chẽ phòng ban chức năng, đảm bảo tính khoa học, hợp lý Nghiên cứu chung mã hiệu toàn quốc, công ty Mỏ để quản lý chặt chẽ, khoa học, thuận tiện tiến tới đa tất liệu vào quản lý vi tính, thuận tiện cho quản lý kiểm tra - Công tác hạch toán vật liệu: Là điều kiện quan trọng để quản lý tốt vật liệu Chống tham ô, sử dụng lãng phí, đảm bảo cung ứng dự trữ vật t mức, hợp lý Nhng Mỏ lợng hàng nhập tháng tơng đối nhiều, mức dự trữ vật t nhiêù nên có giai đoạn vật t ứ đọng tồn kho nhiều, chiếm tỷ trọng lớn Vì Mỏ cần xem xét vật t dự trữ cho sản xuất Theo em vật t thuộc tính quý hiếm, đặc chủng, khó cung ứng nên dự trữ theo quý Còn lại vật t thông dụng phổ biến nhiều thị trờng dự trữ đủ mức kịp thời cho sử dụng thay để sản xuất không bị gián đoạn Những vật t cũ, lạc hậu tồn kho lý để tận thu ngân sách đầu t mua vật t khác hơn, đại - Về giá cả: Cá biệt có vài vật t nhập có mức giá cao so với thị trờng, nh hàng phụ tùng thay làm ảnh hởng đến giá thành sản phẩm Mỏ Vì mua vật t cán cung ứng nên khảo sát, xem xét kỹ lỡng, u tiên mua bạn hàng truyền thống để bảo đảm chất lợng hàng hoá tính hợp lý giá Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Quản lý chặt chẽ khâu đầu vào Lợng hàng nhập tháng phải theo kế hoạch hợp đồng cụ thể Mức dự trữ cần nghiên cứu, xem xét kỹ vật t cần thiết dự trữ không dự trữ Đối với vật t mua giá phải hợp lý, tơng đơng với giá thị trờng, vật t có số lợng ít, giá trị nhỏ Còn vật t có khối lợng nhiều, giá trị lớn phải thông qua Hội đồng thẩm định giá, xem xét kỹ tham khảo giá nhiều nơi khác thuận tiện tổ chức đấu thầu Có nh giảm đợc chi phí, tăng lợi nhuận cho Mỏ 3.Kết luận Qua trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Mỏ than Phấn Mễ thuộc công ty Gang Thép Thái Nguyên công tác hạch toán nguyên vật liệu em hiểu thêm nhiều điều mẻ sâu sắc vai trò công tác kế toán việc quản lý kinh tế Doanh nghiệp Thấy đợc tầm quan trọng công tác hạch toán nguyên vật liệu nên Mỏ không ngừng đổi hoàn thiện công tác kế toán để hạ giá thành tối đa hoá lợi nhuận cho Doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy tổ chức công tác kế toán Mỏ tơng đối tốt, thực đem lại hiệu quả, đảm bảo tính trung thực, song tránh khỏi hạn chế Vì em xin đa số ý kiến với mong muốn góp phần vào việc hoàn thiện công tác kế toán vật liệu nói riêng công tác kế toán nói chung Mỏ than Phấn Mễ Các ý kiến hoàn toàn mang tính xây dựng, Mỏ nghiên cứu áp dụng thấy phù hợp, góp phần vào việc kiểm tra chặt chẽ tình hình nhập- xuất- tồn kho vật liệu, thuận lợi cho việc theo dõi toán Trên toàn nội dung Báo Cáo thực tập với chuyên đề Kế toán Nguyên vật liệu Mỏ Than Phấn Mễ thuộc cộng ty Gang Thép Thái Nguyên.Tuy nhiên thời gian thực tập có hạn vốn kiến thức thực tế cha nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót kính mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn bè cô Mỏ, để viết em đợc hoàn thiện Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Một lần em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Mỏ, cán nhân viên đặc biệt phòng kế toán tạo điều kiện hớng dẫn đạo tận tình cho em thời gian thực tập vừa qua Ngày Tháng Năm 2008 Ngời viết báo cáo Bùi Thị Thắm Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX báo cáo thực tập Chuyên đề kt nvL - CCDC Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Bùi Thị Thắm 90 Lớp K2B2-KTDNSX
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than phấn mễ , Kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than phấn mễ , Kế toán nguyên vật liệu ở mỏ than phấn mễ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay