Kế toán các khoản tiền vay tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hoàng phú

40 615 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:46

Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập tại trường Đại học Thương Mại và được thực tập tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phú em đã hiểu rõ công việc của một người làm công tác kế toán Đồng thời đợt thực tập này giúp em nắm bắt được tầm quan trọng của nguồn vốn vay và kế toán khoản tiền vay doanh nghiệp thương mại Chuyên đề đã đề xuất định hướng một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện kế toán khoản tiền vay nói riêng công tác kế toán nói chung Trong trình thực tập làm chuyên đề này, em đã nhận được sự giúp đỡ, bảo ân cần của Thầy Cô giáo trường, anh chị công ty, điều đó đã giúp em được tiếp cận với thực tế và hoàn thành tốt chuyên đề của mình Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô, đặc biệt là TS Vũ Mạnh Chiến, là người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực hiện chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, anh chị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phú đã nhiệt tình hướng dẫn cho em suốt trình thực tập một cách có hiệu TPHCM, ngày 30 tháng năm 2011 Sinh viên Nguyễn Huy Long GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Mục lục Lời cảm ơn Mục lục .2 Danh mục sơ đồ, hình vẽ Chương I: Tổng quan nghiên cứu về kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp .5 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.1.1 Lý luận 1.1.2 Thực tê 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.3.1 Về mặt lý thuyêt 1.3.2 Về mặt thực tê 1.4 Phạm vi 1.4.1 Đối tượng 1.4.2 Không gian nghiên cứu 1.4.3 Thời gian nghiên cứu 1.5 Một số khái niệm bản và lý luận về kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp .8 1.5.1 Các khái niệm bản .8 1.5.1.1 Các khái niệm về khoản tiền vay 1.5.1.2 Nội dung khoản tiền vay 1.5.2 Phương pháp kê toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp 11 1.5.2.1 Chứng từ sử dụng .11 1.5.2.2 Tài khoản sử dụng 12 1.5.2.3 Trình tự hạch toán 12 1.5.2.4 Sổ kế toán 15 Chương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán các khoản tiền vay tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phu 19 2.1 Phương pháp nghiên cứu 19 GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 19 2.1.2 Phương pháp sử lý dữ liệu .19 2.2 Đánh giá tổng quan về tình hình nhân tố môi trường ảnh hưởng đến kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp Hoàng Phu 20 2.2.1 Tổng quan về công ty 20 2.2.2 Nhân tố môi trường ảnh hưởng 22 2.2.2.1 Nhân tố bên .22 2.2.2.2 Nhân tố bên ngoài .23 2.2.3 Thực trạng công tác kê toán tại doanh nghiệp Hoàng Phu 23 2.2.3.1 Đặc điểm bộ máy kế toán 23 2.2.3.2 Kế toán vay ngắn hạn, vay dài hạn 24 2.2.3.2.1 Chứng từ 24 2.2.3.2.2 Tài khoản .24 2.2.3.2.3 Trình tự hạch toán 26 2.2.3.2.4 Sổ kế toán .28 2.2.3.3 Kế toán chi phí vay .29 2.2.3.3.1 Chứng từ 29 2.2.3.3.2 Tài khoản .29 2.2.3.3.3 Trình tự hạch toán 30 2.2.3.3.4 Sổ kế toán 31 Chương III: Các kết luận và đề xuất về kế toán các khoản tiền vay 32 3.1 Các kết luận 32 3.1.1 Về mặt lý thuyết 32 3.1.2 Về mặt thực tế 33 3.2 Các đề xuất và kiến nghi .34 3.2.1 Những vấn đề liên quan đến vốn vay bao gồm nguồn vay và hình thức vay 34 3.2.2 Những vấn đề công tác kế toán 35 Tài liệu tham khảo 36 Phụ lục 37 GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Danh mục sơ đồ, hình ve Sơ đồ 1: Kế toán vay ngắn hạn và vay dài hạn tiền Việt Nam Sơ đồ 2: Kế toán vay ngắn hạn và dài hạn ngoại tệ Sơ đồ 3: Kế toán đánh giá lại số dư ngoại tệ vay ngắn hạn và vay dài hạn cuối kì Sơ đồ 4: Kế toán chi phí vay được vốn hoá Sơ đồ 5: Kế toán chi phí vay liên quan trực tiếp đến tài sản dở dang ngừng vốn hoá Sơ đồ 6: Kế toán chi phí trình làm thủ tục vay và thu nhập từ đầu tư tạm thời của khoản vay dùng cho mục đích chung Sơ đồ 7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật kí chung Sơ đồ 8: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật kí – Chứng từ Sơ đồ 9:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật kí – Sổ Sơ đồ 10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 11: Trình tự ghi sổ kế toán máy vi tính Sơ đồ 12: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Hoàng Phú Sơ đồ 13: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Hoàng Phú CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long CÁC KHOẢN TIỀN VAY TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.1.1 Lý luận Khi nền kinh tế đà phát triển, hội nhập quốc tế, vấn đề đặt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là vốn đề kinh doanh Song doanh nghiệp nào nội lực đủ vững mạnh để tự cung cấp cho chính mình ( nguồn vốn chủ sở hữu) Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải vay vốn từ ngân hàng đối tượng khác Việc quản lý và kế toán khoản vay này là vô cùng khó khăn và phức tạp Điển hình một vài trường hợp mà doanh nghiệp hay gặp phải : - Khi vay vốn ngắn hạn và dài hạn mà có gốc là ngoại tệ thì việc hạch toán khoản chênh lệch này không được rõ ràng - Hay việc thông báo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu tổ chức tín dụng về việc hạn chế sử dụng vốn huy động trung và ngắn hạn cho vay dài hạn Trong đó chính phủ Việt Nam lại khuyến khích doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để đầu tư pháp triển công nghệ, ky thuật Điều này đã cho thấy mâu thuẫn chính phủ và ngân hàng nhà nước Vậy doanh nghiệp có nhu cầu vốn lớn cần phải có giải pháp gì tình hình này - Rồi một số vấn đề liên quan tới kế toán chi phí vay Nếu theo VAS 16 thì không quy định chênh lệch tỷ giá pháp sinh từ khoản vay ngoại tệ là chi phí vay Mà đó chuẩn mực kế toán quốc tế lại có quy định cho chi phí này vào chi phí vay Và IAS 23 thì quy định việc vốn hóa chi phí vay liên quan đến việc hình thành tài sản dở dang VAS 16 thì quy định chi phí vay liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng sản xuất dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó ( được vốn hóa) có đủ điều kiện qui định chuẩn mực này Vậy trình hội nhập quốc tế sẽ có sự khác biệt quy định nước và quốc tế liệu doanh nghiệp nước có gặp phải khó khăn gì không? - Hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách đã có sự thống và rõ ràng chưa? GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 1.1.2 Thực tê Các vấn đề tồn tại đó đã đặt cho doanh nghiệp tìm cách thức giải vấn đề và đường mà nhiều không đúng với chuẩn mực và chế độ kế toán đã đề Theo bảng điều tra Phỏng vấn một số kế toán và một số người thuộc ban quản lý doanh nghiệp – Họ đã nêu lên vấn đề khó khăn và bức xúc gặp phải tại công ty của mình đó là vấn đề về việc sử dụng tài khoản chưa phản ánh được tính liên hoàn của trình sản xuất kinh doanh, hay việc khó khăn việc sử lý khoản chi phí vay và việc hạch toán khoản tiền vay có gốc ngoại tệ Họ biết là mình làm chưa đúng, song nhiều đó lại là một thói quen đã có trước mà ngại sữa đổi, có người thì cho là vấn đề hạch toán này họ không nhận thấy sai, hay họ cách sữa đổi vì hoàn cảnh thực tế tại doanh nghiệp không cho phép Khi tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp thấy có nhiều vấn đề xảy mà nhiều người quản lý, người kế toán không hiểu rõ hay họ cố tình lờ 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề Cùng với xu toàn cầu hoá, doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô, đa dạng về loại hình kinh doanh đó càng cần nhiều nguồn vốn Trong đó việc mua bán công nợ thị trường tài chính sẽ đa dạng và trở nên phổ biến Trong chuyên đề này xin đề cập đến một phần nhỏ kế toán công nợ phải trả tại doanh nghiệp đó là vấn đề về kế toán khoản tiền vay – bao gồm khoản vay ngắn hạn, khoản vay dài hạn, khoản chi phí lãi vay Để thực hiện được chuyên đề này, cần phải thực hiện bước sau: - Thứ là tìm hiểu về chuẩn mực kế toán của Việt Nam Đặc biệt là chuẩn mực số 10,15,16,18 và thông tư hướng dẫn kèm - Thứ hai là tìm hiểu rõ về công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phú, về bộ máy quản lý, về hoạt động kinh doanh, về công tác kế toán - Thứ ba là khảo sát về nghiệp vụ kế toán khoản tiền vay tại công ty, thực trạng diễn và đưa giải pháp nhằm khắc phục tình Việc xác đinh công việc chuẩn bị, bước tiến hành nghiên cứu sẽ giúp chúng ta thực hiện tốt chuyên đề này GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.3.1 Về mặt lý thuyêt Thấy được tính cấp thiết của vấn đề kế toán khoản tiền vay tại doanh nghiệp Vậy việc nghiên cứu đề tài này sẽ đạt được mục đích gì về mặt lý thuyết? - Thứ là chuyên đề này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về chuẩn mực kế toán của Việt Nam, đặc biệt là chuẩn mực số 10, 15, 16, 18, quy định chung và nội dung của chuẩn mực - Thứ hai là giúp chúng ta xác định được khoản tiền vay là thuộc nguồn vốn và thuộc vào công nợ phải trả của doanh nghiệp - Thứ ba là khoản tiền vay bao gồm khoản nào - Thứ tư là quy định chung việc hạch toán khoản tiền vay theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam 1.3.2 Về mặt thực tê Với việc nghiên cứu vấn đề này ở một doanh nghiệp cụ thể sẽ mang lại mục đích : - Tìm hiểu được thực tế việc hạch toán khoản tiền vay tại doanh nghiệp diễn nào? So sánh với chuẩn mực - Thu thập ý kiến của nhân viên thuộc bộ phận kế toán và bộ phận khác, ban lãnh đạo về vấn đề kế toán nói chung và kế toán khoản tiền vay nói riêng diễn tại doanh nghiệp cổ phẩn - Nhưng vướng mắc, sai sót việc hạch toán của doanh nghiệp so với chuẩn mực Mục đích về mặt lý thuyết sẽ phục vụ cho mục đích trình khảo sát tại doanh nghiệp, sẽ là sở làm chuẩn mực để xem xét vấn đề thực tế diễn Và trình khảo sát tại doanh nghiệp là điều kiện thực tế để chứng minh cho gì rút được từ mặt lý thuyết có đúng hay sai, vấn đề bất cập tồn tại thực tế mà lý thuyết chưa đề cập đến 1.4 Phạm vi: 4.1 Đối tượng GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay - SV :Nguyễn Huy Long Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kế toán khoản tiền vay, thuộc phân hệ của Nợ phải trả phần nguồn vốn - Trong kế toán khoản tiền vay đề tài này nghiên cứu khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí lãi vay khuôn khổ chuẩn mực kế toán số 10, 15, 16, 18 và chế độ kế toán của Việt Nam 1.4.2 Không gian nghiên cứu - Là loại hình công ty Cổ phần - Cụ thể là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phú 1.4.3 Thời gian nghiên cứu - Số liệu sử dụng được lấy tại doanh nghuệp Hoàng Phú tháng đầu năm 2009 - Thời gian nghiên cứu chuyên đề là tháng - Quá trình thu thập liệu, điều tra, phỏng vấn vòng tháng 1.5 Một số khái niệm bản và lý luận về kế toán các khoản tiền vay tại doanh nghiệp 1.5.1 Các khái niệm bản: 1.5.1.1 Khái niệm về các khoản tiền vay: Các khoản tiền vay bao gồm khoản vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả, vay dài hạn, kế toán trái phiếu phát hành, kế toán chi phí vay Là một phần nợ phải trả tại doanh nghiệp - Vay ngắn hạn : là khoản tiền vay có thời hạn trả vòng một chu kỳ sản xuất kinh doan bình thường hay vòng một năm tài chính Nguồn vốn này nhằm mục đích chủ yếu đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động: mua hàng hoá, vật tư, trang trải khoản chi phí - Vay dài hạn : là khoản tiền vay có thời hạn trả một chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường hay một năm tài chính Vay dài hạn được sử Bộ Tài chính: Chê độ kê toán doanh nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2007, t1, tr352 Bộ Tài chính: Chê độ kê toán doanh nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2007, t1, tr371 Dụng chủ yếu cho mục đích đầu tư xây dựng bản, mua sắm TSCĐ, đầu tư cải tiến ky thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư dài hạn khác GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay - SV :Nguyễn Huy Long Theo quy định thuật ngữ chuẩn mực số 16 - Chi phí vay ( Ban hành và công bố theo định số 165/1002/QĐ – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) “ Chi phí vay là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiêp đên các khoản vay của doanh nghiệp” - Tài sản dở dang : là tài sản trình đầu tư xây dựng và tài sản trình sản xuất cần có một thời gian đủ dài ( 12 tháng ) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích trước để bán 1.5.1.2 Nội dung các khoản tiền vay Vay ngắn hạn và vay dài hạn là nguồn vốn vay được hình thành sở hợp đồng tín dụng, khế ước vay doanh nghiệp với ngân hàng, với tổ chức kinh tế cá nhân khác • Đặc điểm của các khoản tiền vay ngắn hạn ( 4) : - Trường hợp vay vốn theo từng lần ( Vay ngắn hạn theo món): Áp dụng trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn thường xuyên vay có tính chất thời vụ Số tiền vay được giải ngân toàn bộ một lần theo hạn mức tín dụng ghi hợp đồng tín dụng Và trả nợ tiền vay một lần đáo hạn - Trường hợp vay vốn theo hạn mức tín dụng: áp dụng trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn thường xuyên, có vòng quay vốn nhanh, có khả tài chính lành mạnh và có uy tín đối với ngân hàng Lúc này doanh nghiệp và ngân hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng trì thời hạn định theo chu kì sản xuất kinh doanh Không định kì hạn nợ mỗi lần giải ngân Gốc vay không cố định nên lãi tiền vay được tính và trả hàng tháng theo phương pháp tích số • Đặc điểm của khoản vay dài hạn (5) - Đối với vay dài hạn để đầu tư cho máy móc thiết bị, loại tài sản này sau 3: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực số 16 4: Bộ Tài chính: Chê độ kê toán doanh nghiệp Nxb Giao thông vận tải, 2007, tr353 5: Bộ Tài chính: Chê độ kê toán doanh nghiệp Nxb Giao thông vận tải, 2007, tr371 lắp đặt hoàn thành sẽ sử dụng nên việc trả nợ được thực hiện theo định kỳ dựa số tiền khấu hao định lì của máy móc thiết bị và một số nguồn khác GVHD : Đinh Văn Mậu Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay - SV :Nguyễn Huy Long Đối với vay dài hạn để đầu tư xây dựng thì trình xây dựng để hoàn thành công trình, lãi tiền vay được tính vào giá trị công trình Vì vậy toàn bộ trình vay được chia làm hai giai đoạn + Gai đoạn vay vốn để đầu tư xây dựng thông qua từng lần giải ngân thời gian xây dựng + Giai đoạn xác định lại số tiền vay sau hoàn công trình sẽ tổng số tiền của lần giải ngân cộng thêm lãi tiền vay tính đến thời điểm hoàn thành công trình Do vậy, sau hoàn thành công trình và toán được duyệt, doanh nghiệpu sẽ xác nhận chính thức với ngân hàng số nợ và kì hạn nợ, kế hoạch trả nợ định kì theo số tiền khấu hao của công trình và nguồn khác • Đặc điểm của chi phí vay (6) : Chi phí vay bao gồm: chi phí lãi tiền vay ngắn hạn, lãi tiền vay khoản thấu chi; chi phí trình làm thủ tục vay; chi phí lãi thuê tài sản cố định tài chính; phân bổ chiết khấu trái phiếu và phụ trội trái phiếu phát sinh vay vốn phát hành trái phiếu - Chi phi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ phát sinh trừ được vốn hoá theo đúng quy định hiện hành của chuẩn mực kế toán - Chi phí vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng tài sản dở dang có đủ điều kiện vốn hoá thì đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định tại chuẩn mực kế toán “ chi phí vay” (7) về định nghĩa tài sản dở dang, xác định chi phí vay được vốn hoá, thời điểm bắt đầu vốn hoá, tạm thời ngừng vốn hoá và chấm dứt việc vốn hoá - Chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm: + Các khoản lãi tiền vay + Phân bổ khoản chiết khấu phụ trội phát hành trái phiếu 6, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực số 16 + Các khoản chi phí phát sinh liên qua tới trình làm thủ tục vay GVHD : Đinh Văn Mậu 10 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Vay ngắn hạn bằng tiền Việt Nam  Ngày24/3/2009vay ngắn hạn của Ngân hàng Á Châu số tiền là 100.000.000đ - Dùng 1/4 số tiền để mua vật tư, hàng hoá ( thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) Kế toán ghi: Nợ TK 153: 25.000.000 đ Có TK 3111A: 25.000.000 đ - Dùng 1/4 trả nợ nhà cung cấp: Nợ TK 331: 25.000.000 đ Có TK 3111A: 25.000.000 đ - Dùng 1/4 trả khoản vay ngắn hạn Nợ TK 311: 25.000.000 đ Có TK 3111A: 25.000.000 đ - Trả nợ vay dài hạn đến hạn trả là 20.000.000 đ số lại nhập quy tiền mặt: Nợ TK 315: 20.000.000 đ Nợ TK 111: 5.000.000 đ Có TK 3111A: 25.000.000 đ  Ngày27/3/2009 - Xuất quy tiền mặt trả nợ khoản vay ngắn hạn cá nhân Kế toán ghi: Nợ TK 3112: 10.000.000 đ Có TK 111: 10.000.000 đ Vay ngắn hạn bằng ngoại tệ  Ngày 2/2/2009 doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng Công Thương Việt Nam ngoại tệ để mua một số công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động kinh doanh là 10.000 USD giá chưa thuế ( thuế GTGT 10% ) tỷ giá thực tế 17.050 đ/USD Nợ TK 153: 170.500.000 Nợ TK 133: 17.050.000 Có TK 3111V: 187.550.000 GVHD : Đinh Văn Mậu 26 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long  Ngày 5/2/2009 dùng tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ để toán nợ vay ngắn hạn ngân hàng Đông Á 20.000 USD tiền gốc và tiền lãi là 1600 USD cho kỳ cuối, tỷ giá ghi sổ là 17.040 đ/USD, tỷ giá thực tế 17.030 đ/USD Nợ TK 3111D: 340.080.000 Có TK 112: 340.060.000 Có TK 515: 20.000  Ngày 16/3/ 2009 Vay ngắn hạn 30.000 USD tiền mặt của tổ chức tín dụng - Dùng 1/3 để toán khoản nợ dài hạn Tỷ giá thực tế ngày giao dịch là 17.000 đ/USD, Tỷ giá ghi sổ kế toán là 16.500đ/USD Kế toán ghi: Nợ TK 342: 165.000.000 đ Nợ TK 635: 5.000.000 đ Có TK 3112:170.000.000 đ - Ngày 17/3 /2009 dùng khoản vay ngắn hạn ngày 16/3/2009 toán cho người bán 10.000 USD ( Tỷ giá thực tế là 16.250 đ/USD) Nợ TK 331: 162.500.000 đ Nợ TK 635: 7.5 00.000 đ Có TK 3112: 170.000.000 đ - Số lại nhập quy tiền mặt Nợ TK 1112: 10.000 USD Có TK 3112: 10.000 USD - Ngày 18/3 trả nợ khoản vay ngắn hạn đã vay nhân viên công ty làn5.000 USD tiền gửi ngân hàng ( tỷ giá ghi sổ tại thời điểm nợ là 17.020 đ/ USD, tỷ giá ghi sổ tại thời điểm nhập quy là 17.000 đ/USD) Kế toán ghi: Nợ TK 3113: 85.100.000 đ Có TK 1122: 85.000.000 đ Có TK 515: 100.000 đ Khoản Vay dài hạn GVHD : Đinh Văn Mậu 27 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Ngày 1/ 3/2009 Vay dài hạn ngân hàng Á Châu để mua một tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc diện chịu thuế GTGT theo giá mua chưa thuế là 1.000.000.000 đ ( thuế GTGT 10%) Nợ TK 211: 1.000.000.000 đ Nợ TK 133: 100.000.000 đ Có TK 3411A: 1.100.000.000 đ 2.2.3.2.4 Sổ sách kế toán Doanh nghiệp thống ghi sổ theo hình thức nhật kí chứng từ theo trình tự sau: - Hàng ngày cứ vào chứng từ kế toán : Hợp đồng tín dụng, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, một số chứng từ kế toán tự lập, đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào Nhật kí chứng từ số bảng kê số 1, sổ chi tiết khoản tiền vay ngắn hạn và dài hạn - Cuối tháng, phải khoá sổ tính tổng số liệu Nhật ký chứng từ số 4, kiểm tra, đối chiếu nhật kí chứng từ số với sổ, thẻ chi tiết khoản tiền vay, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của nhật kí chứng từ số ghi trực tiếp vào sổ TK 311, 341, 111, 112 - Đối với chứng từChứng có liêntừquan đến sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được ghi kế toán Hợpthẻ dồng tín dụng trực tiếp vào các- sổ, có liên quan Cuối tháng, cộng sổ, thẻ chi tiết - Phiếu thu, phiếu chi khoản tiền vay và báo có, cứ giấy vào báo nợ sổ thẻ chi tiết để lập Bảng tổng hợp - Giấy từ tự lập chi tiết theo từng- Chứng tài khoản để đối chiếu với sổ cai TK 311, 341, 111, 112 - hợp đông thẻ kếNhật kí – Bảng Số liệu tổng cộng sổ và sổ chi tiêu chi tiếtSổtrong Nhật ký chứng từ số toán chi tiết kê 1, chứng từ, bảng kê và bảng tổng hợp chi tiết sẽ được dùng lập báo cáo cácđể khoản tiền vay tài chính Sổ cái TK 311, 341, 111, 112, GVHD : Đinh Văn Mậu Bảng tổng hợp chi tiết 28 Báo cáo tài chính Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 2.2.3.3 Kê toán chi phí lãi tiền vay 2.2.3.3.1 Chứng từ sử dụng - Hợp đồng vay vốn - Giấy báo nợ, phiếu chi - Phiếu kế toán ( chứng từ tự lập ) 2.2.3.3.2 Tài khoản sử dụng - TK 635: Chi phí tài chính - TK 241: Xây dựng dở dang -TK 627: Chi phí sản xuất chung 2.2.3.3.3 Trình tự hạch toán Ngày 1/2/2009 nhận được chứng từ ngân hàng Đông Á báo về việc toán chi phí lãi tiền vay cho ngân hàng 15.000.000đ, đó lãi vay được phép vốn hoá cho tài sản sản xuất là 10.000.000đ Doanh nghiệp trích tiền mặt trả nợ ngân hàng GVHD : Đinh Văn Mậu 29 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long - Trong đó 10.000.000 đ lãi vay được phép vốn hoá cho tài sản sản xuất nên: Nợ TK 627: 10.000.000 Có TK 111: 10.000.000 - Còn lại 5.000.000 đ được cho vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ ( chi phí tài chính) nên: Nợ TK 635: 5.000.000 Có TK 111: 5.000.000  Ngày 5/2/2009 trả lãi tiền vay cho khoản vay đáo hạn là 1.600 USD Kế toán ghi nhận: Nợ TK 335: 27.248.000 Có TK 112: 27.248.000 Ngày 29/3/2009 nhận được giấy báo của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc toán số lãi tiền vay định kỳ là 20.000.000 đ đó lãi vay hạn là 2.000.000 đ Doanh nghiệp trích tiền gửi ngân hàng 15.000.000 đ để toán chi phí lãi vay Số lại chưa toán Kế toán ghi: Nợ TK 635: 18.000.000 đ Nợ TK 811: 2.000.000 đ Có TK 112: 15.000.000 đ Có TK 335: 5.000.000 đ 2.2.3.3.4 Sổ kế toán - Dựa vào chứng từ kế toán : hợp đồng tín dụng, Sổ theo dõi khoản nợ, giấy báo của ngân hàng, phiếu thu, phiếu chi để lấy số liệu ghi vào Nhật ký chứng từ số 1, 2, 7, hay bảng kế số 1, hay sổ, thẻ kế toán chi tiết khoản tiền vay và sổ chi tiết chi phí vay - Cuối tháng, phải khoá sổ tính tổng số liệu Nhật ký chứng từ số 1, 2, 7, 8, kiểm tra, đối chiếu nhật kí chứng từ số 1, 2, 7, với sổ, thẻ chi tiết khoản tiền vay và sổ chi tiết chi phí vay bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của nhật kí chứng từ số 1, 2, 7, ghi trực tiếp vào sổ TK 627, 635, 241, 111, 112 GVHD : Đinh Văn Mậu 30 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay - SV :Nguyễn Huy Long Đối với chứng từ có liên quan đến sổ, thẻ kế toán chi tiết khoản tiền vay và chi phí vay thì được ghi trực tiếp vào sổ, thẻ có liên quan Cuối tháng, cộng sổ, thẻ chi tiết khoản tiền vay và cứ vào sổ thẻ chi tiết để lập Bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ TK 627 635 241, 111, 112 - Số liệu tổng cộng sổ cái, sổ chi tiết Nhật kí – chứng từ, bảng kê và bảng tổng hợp chi tiết sẽ được dùng để lập báo cáo tài chính Chứng từ kế toán - Hợp dồng tín dụng - Phiếu thu, phiếu chi - Giấy báo có, giấy báo nợ - Chứng từ tự lập - hợp đông Bảng kê 1, Nhật ký chứng từ số 1, 2, 7, Sổ cái TK 635, 627, 241, 111, 112, Sổ thẻ kế toán chi tiết khoản tiền vay Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TIỀN VAY 3.1 Các kết luận 3.1.1 Về mặt lý thuyêt Qua việc thu thập tài liệu và nghiên cứu về vấn đề kế toán khoản tiền vay, thấy nhiều vấn đề bất cập Bắt đầu từ khâu tìm nguồn vay, nghiệp vụ kế toán khoản tiền vay đã cho ta thấy được một số vấn đề mâu GVHD : Đinh Văn Mậu 31 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long thuẩn gây cản trở cho công tác kế toán của doanh nghiệp Sau là một vài vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải: • Mâu thuẩn các chính sách của nhà nước: đó là việc huy động vốn với vấn đề khuyến khích phát triển kinh doanh , đầu tư khoa học ky thuật chính sách nhà nước đưa đã gây khó khăn cản trở nhiều cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoàng Phú Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu tổ chức tín dụng về việc hạn chế sử dụng vốn vay trung và ngắn hạn cho vay dài hạn Trong đó Chính phủ Việt Nam lại khuyến khích doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để đầu tư phát triển công nghệ, ky thuật • Mâu thuẩn giữa những quy định kê toán nước và quốc tê: Khi Việt Nam nhập thị trường thương mại toàn cầu thì mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài đã đặt cho tổ chức kế toán vấn đề cần có sự thống Tạo sự thống chuẩn mực kế toán quốc tế với chuẩn mực, chế độ kế toán của quốc gia để không gây cản trở, khó khăn gì công tác kế toán của doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng Hệ thống chuẩn mực kế toán ( VAS) dựa hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS) song chưa đầy đủ bỡi lẽ xây dựng một chính sách cần phải dựa vào tình hình của từng quốc gia tại Việt Nam ngoài VAS có hệ thống chế độ kế toán điều chỉnh cho công tác kế toán tại doanh nghiệp Sự cần thiết và cấp bách hiện là phải tạo được sự hội tụ chuẩn mực kế toán toàn cầu (Tới vào năm 2010 Hội nghị kế toán giới sẽ diễn tại Malaysia sẽ lấy việc hội tụ chuẩn mực kế toán toàn cầu làm nội dung của hội nghị) • Những vấn đề về khoản tiền vay có gốc ngoại tệ, khoản được ghi nhận theo tỷ giá hạch toán và tính chênh lệch tỷ giá vào cuối năm làm cho doanh thu hay chi phí tăng giảm đột ngột vào cuối năm 3.1.2 Về mặt thực tê Trong trình thực tập tại doanh nghiệp Hoàng Phú đã chứng minh cho vấn đề đã nêu lên Vay vốn từ ngân hàng là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp bị giới hạn về vốn Hoàng Phú Song việc vay vốn từ ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn tình hình kinh tế suy thoái hiện GVHD : Đinh Văn Mậu 32 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Vào thời điểm hiện nay, để nhận được hợp đồng vay vốn từ ngân hàng thì phải là khách quen “ Trong hợp đồng vay vốn đây, dù là khách quen năm năm của ngân hàng , cảm ơn gần 50 triệu đồng cho khoản vay năm tỉ Chi phí này hạch toán vào khoản xăng xe, công tác, tiếp khách rải nhiều tháng hết” 13 Với sự khó khăn việc vay vốn của ngân hàng, doanh nghiệp hướng tới thị trường cho vay tự bên ngoài So với giai đoạn đầu năm 2009 thì lãi cho vay thị trường tự có % mỗi tháng, đã tăng lên mức 7% mỗi tháng Việc lãi suất tăng cao là nhu cầu vay vốn lớn đó phía ngân hàng lại thắt chặt việc cho vay lại đẩy doanh nghiệp vào tình khó khăn Song với mối quen biết lâu năm, Hoàng Phú trì được hợp đồng cho vay vốn của ngân hàng vậyu doanh nghiệp dùng khoan vay này để đảo nợ Bằng cách này, doanh nghiệp trả nợ ngân hàng đúng hạn, giữ được uy tín thì có thể vay tiếp vòng vài ngày sau - Bộ máy kế toán tổ chức theo mô hình tập trung, toàn bộ công việc kế toán kể từ khâu thu nhận, xủ lý, hoàn chỉnh, luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đều được tập trung thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghiệp Doanh nghiệp lựa chọn mô hình kế toán tập trung là phù hợp với qui mô của doanh nghiệp Phòng kế toán quy mô nhỏ, kế toán viên đảm nhiệm nhiều phân hệ kế toán Song việc phân chia nhiện vụ cho từng kế toán viên một cách rõ ràng đã tránh được việc trồng chéo, hay bỏ sót việc Với kế toán khoản tiền vay thì một nhân viên phụ trách, với sự giám sát quản lý của kế toán trưởng 13 Báo : Thị trường Giao dịch, s259, tr5 - Doanh nghiệp đã tuân thủ đúng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán Việt Nam và theo sự cụ thể hóa của doanh nghiệp cho phù hợp với đặc điểm của ngành Hệ thống tài khoản của Hoàng Phú không nhiều, tài khoản chi tiết đơn giản phản ánh được tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.2 Các đề xuất và kiến nghi GVHD : Đinh Văn Mậu 33 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Với vấn đề doanh nghiệp gặp phải xin đưa một vài kiến nghị nhằm giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này Không riêng công tác kế toán mà phải xuất phát tận gốc vấn đề được nêu 3.2.1 Những vấn đề về vốn vay bao gồm nguồn vay, hình thức vay: • Bất cứ một doanh nghiệp nào cừ thành lập hay bắt tay vào một dự án nào đó thì vấn đề đặt là vốn Với Hoàng Phú là một công ty cổ phần đó có hai sự lựa chọn việc huy động vốn Đó là huy động theo hình thức cổ phần hay theo hình thức vay, nào thì sử dụng nguồn nào là phù hợp và lựa chọn cách thức vay nào để có thể tạo sự linh hoạt vốn vay Sau xin đưa một số trường hợp để lựa chọn cách hình thức vay : - Kéo dài thời hạn trả nợ việc bổ sung vào một thời hạn “ thời gian ân hạn” Điều này sẽ tạo cho công ty một khoảng thời gian ( khoảng 6- 12 tháng ) để chuẩn bị tiền trả nợ - Tận dụng yếu tố lãi suất Mong muốn kéo dài tiếp thời gian ân hạn thì doanh nghiệp đề nghị với chủ nợ trả them lãi suất cho khoảng tiền vay thời gian ân hạn them - Sử dụng khoản toán lãi suất khoản nợ đến hạn trả và bị yêu cầu trả thì doanh nghiệp có thể đề nghị mình sẽ trả trước cho họ khoản tiền lãi thời gian vay, từ đó giúp cho doanh nghiệp có them thời gian chuẩn bị - Trả dần: doanh nghiêp có thể thỏa thuận với chủ nợ về lịch trình trả nợ dần, với số tiền ban đầu thấp, sau đó cao dần lên, và vào thời điểm toán cuối cùng số tiền sẽ lớn công ty đã làm ăn có lãi • Để có thể vay vốn được của ngân hàng tình hình hiện nay, thì Hoàn Phú phải ngoài sự uy tín kinh doanh thì cần phải xây dựng được phương án trả nợ đầy thuyết phục với ngân hàng không được xa rời thực tế tình hình của công ty Phương án đưa phải cho ngân hàng thấy được khả hoàn trả được nợ của Hoàng Phú, đảm bảo trả nợ đúng hạn để xây dựng được uy tín và lòng tin đối với ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, tạo bước đệm cho lần vay GVHD : Đinh Văn Mậu 34 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 3.2.2 Những vấn đề công tác kê toán • Phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải trả, có kế hoạch trả nợ, có kế hoạch lấy nguồn nào để toán cho khoản nợ nào là phù hợp Một doanh nghiệp biết cách sử dụng tối ưu nguồn vốn vay sẽ đem lại thành công Bản thân người kế toán góp phần quan trong công tác kế toán khoản tiền vay nói riêng và phần công nợ phải trả nói chung Do đó theo dõi phần kế toán cần phải tách biệt theo dõi riêng • Trong giai đoạn hiện nay, Hoàng Phú là công ty cổ phần thì tính chất cạnh tranh ngày càng cao đó việc cung cấp số liệu nhanh chóng, kịp thời là quan trọng Vì vậy, một mặt phải đào tạo chuyên môn hoá cần phải đào tạo phần hành khác để có thể thay trường hợp cần thiết Việc chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ lao động là chiến lược phát triển lâu dài cho công ty Hoàng Phú phải thường xuyên có đợt tập huấn, cố và nâng cao nghiệp vụ cho từng phòng ban công ty Tài liệu tham khảo Bộ Tài chính: Chê độ kê toán doanh nghiệp Nxb Giao thông vận tải, 2007, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) http:// www Tapchiketoan.com.vn GVHD : Đinh Văn Mậu 35 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long http:// www Tailieu.vn SGTT (2009) , “ Nhọc nhằn vay vốn”, Thị trường Giao dịch, (259), Phụ lục 1.1 Danh mục hồ sơ vay vốn ngân hàng 1.Hồ sơ pháp lý  Điều lệ Công ty (1 bản Photo)  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (1 bản Photo y)  Mã số thuế (1 bản Photo y)  Bổ nhiệm Giám đốc ( 01 bản chính)  CMND, hộ khẩu của Giám đốc (Chủ DN, người đại diện vay vốn) (Photo) GVHD : Đinh Văn Mậu 36 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long  Biên họp hội đồng quản trị  Đăng ký mở tài khoản Hồ sơ kinh doanh  Hợp đồng kinh tế đầu vào  Hợp đồng kinh tế đầu  Danh mục nhà cung cấp chính  Danh mục khách hàng và ngoài nước Hồ sơ vay vốn  Giấy đề nghị vay vốn  Phương án vay vốn Trong phương án Công ty thể hiện được thông tin sau :  Tính toán nhu cầu vốn lưu động năm gần  Kế hoạch sử dụng vốn vay Ngân hàng  Phương thức vay  Nguồn trả nợ  Tài sản đảm bảo Hồ sơ tài chính  Bảng cân đối kế toán, kết hoạt động kinh doanh 03 năm gần  Thuyết minh báo cáo toán  Chi tiết khoản phải trả người bán  Chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn  Chi tiết tài sản cố định hữu hình  Chi tiết hàng tồn kho  Chi tiết khoản phải thu khách hàng  Tờ khai thuế GTGT  Liệt kê nợ vay tại ngân hàng hiện tại Hồ sơ đảm bảo  Bản giấy tờ tài sản đảm bảo  Những hồ sơ khác cần thiết 1.2 Mẫu giấy đề nghi vay vốn ngân hàng Mẫu số: 01/CVTL-MSB Công ty Cp Đầu tư và Thương mại Hoàng Phu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GVHD : Đinh Văn Mậu 37 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Số: *** GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh tại Hà Nội Tôi, người kí tên (Họ và tên): Trần Thị Tuyết Nhung đại diện cho doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Phú Địa chỉ: P203 – A3 khu đô thị My Đình – Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 84422109537 Fax: 84422213677 tại: Hà Nội Tài khoản số: 789152391 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 128SA Do (cơ quan cấp) cấp ngày: Đề nghị Quý Ngân hàng xem xét và cho chúng vay: - Số tiền: 200.000.000 đ Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn - Mục đích sử dụng tiền vay: Vay để mua sắm công cụ, dụng cụ - Thời hạn vay: tháng - kể từ ngày nhận tiền vay 15/4/2011 - Lãi suất vay: 9,5% năm - Các nội dung khác theo Phương án vay vốn - trả nợ và Hồ sơ gửi kèm Chung cam kêt: GVHD : Đinh Văn Mậu 38 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long - Chấp nhận quy định về cho vay của Ngân hàng Hàng Hải - Sử dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Quý Ngân hàng kiểm tra việc sửdụng vốn vay - Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn - Chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực đối với Hồ sơ của chúng gửi choNgân hàng TPHCM, ngày 30.tháng năm 2011 Đại diện Khách hàng (ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) Trần Thị Tuyết Nhung ( Kế toán trưởng) 2.1 Mẫu sổ cái tài khoản SỔ CÁI TÀI KHOẢN 311 Số dư đầu quý Nợ Có Đơn vị tính : đồng Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK này GVHD : Đinh Văn Mậu Tháng Tháng Tháng 39 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long 111 10 112 85.1 95.1 Cộng phát sinh: Số dư cuối Nợ 610 Có Nợ Có 152.53 362.37 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 341 Số dư đầu năm Nợ Có Đơn vị tính : đồng Ghi Có TK đối ứng Nợ với TK này Tháng Tháng Tháng 111 112 Cộng phát sinh: Số dư cuối tháng: Nợ Có Nợ Có GVHD : Đinh Văn Mậu 1.100 1.100 40 [...]... chính, kế toán của doanh nghiệp Phòng kế toán có 2 nhân viên, được phân công đảm nhiệm, theo dõi các nghiệp vụ kế toán khác nhau Cụ thể: - Nhân viên kế toán 1: + Kế toán mua hàng: + Kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương - Nhân viên kế toán 2: + Kế toán bán hàng và kết quả hoạt động kinh doanh + Kế toán nguồn vốn và các quy... Chứng tư tư lập PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH Sổ kế toán - Sổ kế toán tổng hợp - Sổ kế toán chi tiết các khoản tiền vay, chi phí đi vay Bảng tổng hợp chứng Báo cáo tư kế toán cùng loại CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TIỀN VAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHU GVHD : Đinh Văn Mậu 18 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán. .. Thủ quy Vậy kế toán các khoản vay ngắn hạn, dài hạn thuộc kế toán nguồn vốn thuộc phần phụ trách của nhân viên kế toán 2, các vấn đề giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, cá nhân cho vay sẽ do nhân viên kế toán 2 đảm nhiệm 2.2.3.2 Kê toán vay ngắn hạn, vay dài hạn 2.2.3.2.1 Chứng tư Trong kế toán vay ngắn hạn, dài hạn thường sử dụng một số loại chứng tư như sau:... khoản tiền vay ( câu hỏi phỏng vấn ở phần phụ lục) - Sử dụng phương pháp thu thập tài liệu: các chế độ kế toán của Việt Nam, các chuẩn mực kế toán, các bài báo của Tạp chí kế toán, giáo trình kế toán, các tài liêu trên trang web tailieu.vn Là những vấn đề liên quan tới các khoản tiền vay trong đó tập trung vào vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí đi vay - Đối tư ̣ng phát... KHOẢN TIỀN VAY 3.1 Các kết luận 3.1.1 Về mặt lý thuyêt Qua việc thu thập tài liệu và nghiên cứu về vấn đề kế toán các khoản tiền vay, tôi thấy các khá nhiều vấn đề bất cập Bắt đầu tư khâu tìm nguồn vay, cho tới các nghiệp vụ kế toán các khoản tiền vay đã cho ta thấy được một số vấn đề mâu GVHD : Đinh Văn Mậu 31 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn... tư ng nội dung vay ngắn hạn Cụ thể: TK 3111: Vay ngắn hạn ngân hàng TK 3112: Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng, các cá nhân TK 3113: Vay ngắn hạn cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp Để thuận tiện trong việc theo dõi tư ng khoản vay, Hoàng Phú còn mở các TK cấp 3, chi tiết hơn cho tư ng đối tư ̣ng vay Kế toán vay dài hạn sử dụng tài khoản 341 – Vay dài hạn Tài khoản 341 dùng... dụng, Hợp đồng vay vốn - Giấy đề nghị vay vốn - Giấy báo có, Giấy báo nợ - Phiếu thu, phiếu chi 2.2.3.2.2 Tài khoản Theo chế độ kế toán số 15 để phản ánh các khoản vay ngắn hạn và tình hình thanh toán tiền vay của Hoàng Phú kế toán phản ánh vào tài khoản 311 – Vay ngắn hạn Nội dung ghi chép của tài khoản 311: Bên nợ: - Phản ánh số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn -... phí đi vay Chi phí đi vay được vốn hoá = cho mỗi kỳ kế toán thực tế phát sinh của khoản vay riêng biệt chi phí đi vay Thu nhập phát sinh - tư hoạt động đầu tư tạm thời của khoản Chi phí luy kế BQGQ được vốn hoá = cho mỗi kỳ kế toán do đầu tư xây dựng cơ bản - Ty lệ vốn hoá sản xuất tài sản dỡ dang đến cuối kỳ kế toán 1.5.2 Phương pháp kế toán các khoản tiền vay tại... Sổ quy Bảng tổng hợp chứng tư kế toán cùng loại Nhật ký – Sổ cái Sổ thẻ kế toán chi tiết các khoản tiền vay, chi phí vay Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Sơ đồ 10: Trình tư ghi sổ kế toán theo hình thức chứng tư ghi sổ GVHD : Đinh Văn Mậu 17 Chuyên đề tốt nghiệp Kế Toán Các Khoản Tiền Vay SV :Nguyễn Huy Long Chứng tư kế toán - Hợp dồng tín dụng - Phiếu... ngoài đã đặt ra cho các tổ chức kế toán những vấn đề cần có sự thống nhất Tạo ra sự thống nhất trong chuẩn mực kế toán quốc tế với các chuẩn mực, chế độ kế toán của các quốc gia để không gây cản trở, khó khăn gì trong công tác kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng Hệ thống chuẩn mực kế toán ( VAS) cũng dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán các khoản tiền vay tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hoàng phú , Kế toán các khoản tiền vay tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hoàng phú , Kế toán các khoản tiền vay tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hoàng phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay