Luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây dựng hồng hà

70 596 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:39

Luận văn Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà LỜI MỞ ĐẦU Xu quốc tế hoá hội nhập kinh tế phạm vi toàn cầu xu có tính quy luật tất yếu Trước tác động nó, nhiều doanh nghiệp đời suy vong Đặc biệt điều kiền kinh tế thị trường tạo môI trường cạnh tranh gay gắt buộc doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững phảI đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường: sản xuất sản phẩm có chất lượng cao mà phảI tìm bịên pháp để hạ giá thành sản phẩm Sản phẩm có chất lường tốt, giá thành hạ tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn đem lại ngày nhiều lợi nhuận, từ tăng tích luỹ cho doa h ghiệp nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Để đạt điều thị điều doanh nghiệp phảI quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất tính toán xác giá thành sản phẩm thông qua phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thông tin fchi kphí sản xuất giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu hay không, tiết kiệm hay lãng phí,…Từ đề biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm đề định phù hợp cho phát triển kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp Chính mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm yêu cầu thiết yếu luôn vấn đề thời doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Xuất phát từ ý nghĩa công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, với mong muốn kết hợp kiến thức quý báu thầy cô trang bị ngồi ghế nhà trường kinh nghiệm bổ ích tiếp thu trình thực tập tốt nghiệp Công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà Em lựa chọn đề tàI “Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Báo cáo em ngoàI Lơì mở đầu, gồm phần: Phần I: Thực trạng công tác kế toán công ty đầu tư xây dựng Hông Hà PhầnII: Thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà Phần III: Kết luận PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DƯNG HÔNG HÀ I-VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1/ Quá trình hình thành va phát triển công ty: Công ty đầu tư xây dựng Hông Hà tên giao dịch quốc tế là: Hong Ha Investment Construction Company, doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Tổng công ty Đường Sông Miền Bắc Công ty đầu tư xây dựng Hông Hà thành lập theo định số 4545/QĐHĐQT ngày 11 tháng năm 2004 Tổng công ty Đương Sông Miền Bắc Công ty không thực nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng công nghiệp phạm vi Hà Nội mà mở rộng địa bàn hoạt động tỉnh khác như: HảI Phòng, HảI Dương, Sơn La,… Là công ty thành lập nên Công ty ý thức khó khăn minh phảI trảI qua thời kỳ đầu hoạt động Mặc dù vậy, Công ty nhanh chóng khắc phục tong bước phát triển khẳng định thị trường xây dựng Các công trình công ty thi công không nhữngtăng mặt số lượng, địa bàn hoạt động mà đảm bảo chất lượng hiệu kinh tế Sự trưởng thành công ty tong bước khẳng định qua lần công ty tham gia trúng thầu công trình chất lượng cao Các công trình mà công ty nhận thầu đánh giá cao tiến độ thi công chất lượng tốt Trước ưu cán công nhân viên nỗ lực lam việc để khẳng định vị trí công ty ngành xây dựng bản, để uy tin công ty ngày củng cố phát triển 2/ Chức đặc điểm nhiệm vụ sản xuất công ty: Công ty đầu tư xây dựng Hông Hà công ty chuyên xây dựng công trình công nghiệp dân dụng NgoàI công ty phép mở rộng hoạt động nhiều lĩnh vực như: xuất nhập hàng thu công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, may mặc; xuất nhập trực tiếp vật tư, thiết bị, phụ tùng, phương tiện vận tảI chuyên ngành,… điều giúp cho tay nghề công nhân nâng cao doanh thu công ty tăng lên Công ty Nhà nước giao vốn để kinh doanh, mà việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh phảI theo chế độ sách Nhà nước để đạt hiệu cao kinh doanh bảo toàn vốn cho Nhà nước Trong kinh doanh, công ty thực đầy đủ cam kết hợp đồng mua bán, thi công xây dựng công trình, thường xuyên đạo kiểm tra đôn đốc đơn vị trực thuộc hoàn nhiệm vụ đặt Đối với cấp công ty thực đầy đủ nhiệm vụ nộp ngân sách, báo cáo xác tình hình tàI tình hình kinh doanh công ty Cũng doanh nghiệp xây dựng khác, công trình công ty đảm nhận có giá dự toán Giá dự toán sở để công ty tổ choc hoạt động thi công thực tế nhằm tránh khỏi lệch hướng cuối kỳ công ty so sánh kết thực tế với dự toán Quy trình công nghệ sản xuất công ty sau: Xử lý móng Xây dựng thô công trình Hoàn thiện điện nước Lắp đặt máy móc thiết bị Mỗi công đoạn lại bao gồm nhiều công việc cụ thể phức tạp khác Kết toàn hoạt động công ty phụ thuộc vào chất lượng tong công việc cụ thể 3/ Tình hình tổ chức máy quản lý máy kế toán công ty 3.1- Đặc điểm tổ chức máy quản lý sản xuất: Tuy thời gian hoạt động chưa lâu cấu tổ chức máy quản lý kinh doanh công ty đa dạng số lượng nhân viên, cấu quản lý cúng phạm vi quản lý Hiện nay, công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà có máy quản lý hoàn thiện, gọn nhẹ, hoạt động có xuất hiệu cao Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC PHÒNG TCKT Đội thi công công trình CN & dân dụng Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng P.GIÁM ĐỐC PHÒNG KH-QLKT Đội xây dựng lắp đặt công trình điện Đội xây dựng công trình giao thông VĂN PHÒNG Đội xây dựng công trình thuỷ lợi Đội xe vận tải Xưởn g gia công chế tạo lắp đặt kết cấu thép -Phòng tàI kế toán: phòng chuyên môm giúp việc cho giám đốc quản lý tàI công ty Nhiệm vụ phòng tổng hợp ghi chép kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh đơn vị Phòng có trách nhiệm áp dụng chế độ kế toán hành tổ chức chứng từ, tàI khoản, sổ sách kế toán báo cáo tàI vào thực tế đơn vị, thực công tác bảo toàn phát triển vốn Tổng công ty giao -Phòng kế hoạch- quản lý kỹ thuật thi công: có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty, lập kế hoạch xây dựng, theo dõi kiểm tra đôn đốc phận, đơn vị thực hịên nhiệm vụ, kế hoạch, quản lý đạo kỹ thuật toàn công trình thi công công ty xây dựng -Phòng tổ chức lao động tiền lương: giúp việc cho giám đốc việc bố trí, tuyển dụng đào tạo lao động, đảm bảo đời sống an toàn cho người lao động -Văn phòng công ty: làm nhiệm vụ chuẩn bị them tra kiểm tra thủ tục pháp chế hành phương án định trước trình giám đốc, tổ chức thực công tác văn thư, đánh máy, in ấn,… -Các đội sản xuất: lực lượng trực tiếp tham gia vào công trình xây lắp công ty theo giai đoạn, hạ mục công trình 3.2- Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty: Công tác tổ chức máy kế toán khoa học đóng vai trò định việc đảm bảo tính hiệu công tác kế toán Để phù hợp với tình hình công ty theo chế độ kế toán tàI chính, máy kế toán công ty tổ chức sau: Sơ đồ máy kế toán công ty Kế toán trưởng BP KT tiền Thanh toán Tiền vay BP kế toán tiền lương,BHXH,… BP KT công nợ ảI thu, phảI trả BP kế toan tổng hợp Các nhân viên kế toan BP trực thuộc BP KT TSCĐ, CCDC chi phí BP kế toán cf SX giá thành -Kế toán trưởng: phụ trách chung kế toán, tổ chức công tác kế toán công ty bao gồm tổ chức máy hoạt động, hình thức sổ, hệ thống chứng từ tàI khoản áp dụng Cách luân chuyển chứng từ cách tính toán, lập báo cáo kế toán, theo dõi chung tình hình tàI công ty, hướng dẫn giám sát hoạt động theo định mức tiêu chuẩn Nhà nước -Kế toán hàng hoá tiêu thụ: làm nhiệm vụ tổng hợp chứng từ mua bán, kiểm tra chứng từ, lập định khoản vào sổ, theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn kho, tính thuế doanh thu tháng -Kế toán TSCĐ-CCDC,CFBH,CFQLDN: làm nhiệm vụ theo dõi tình hình tăng giảm có TSCĐ-CCDC, khấu hao TSCĐ, mở sổ theo dõi tổng hợp chi tiết chi phí, cuối niên độ tổng hợp lại kết chuyển vào tảI khoản xác định kết kinh doanh -Kế toán chi phí sản xuất giá thành: có nhiệm vụ nhận hoá đơn chứng từ ban đầu đội gửi lên, tập hợp chi phí từ đội, mở sổ chi tiết sản xuất cho công trình Định kỳ, tổng hợp chi phí cho đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp -Kế toán phận trực thuộc: theo dõi tình hình nhập xuất vật tư hàng hoá, hóa đơn mua bán hàng Cuối tháng tổng hợp chứng từ gửi phòng kế toán công ty, phòng kế toán hạch toán tập chung 3.3- Hình thức kế toán đơn vị áp dụng: Hiện nay, côn ty đầu tư xây dựng Hồng Hà áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Hệ thống chứng từ sổ sách thiết lập theo chế độ kế toán Bộ tàI ban hành, bao gồm: -Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ -Sổ Cái -Các sổ, thẻ kế toán chi tiết Hàng ngày, kế toán vào chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ, vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau ding để ghi vào sổ Cái Cuối tháng, vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ CáI lập Bảng cân đối số phát sinh cuối lập Báo cáo tàI Trình tự ghi sổ kế toán Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp Chứng từ gốc Sổ đăng ký CTGS Sổ(thẻ)kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Cái Bảng tổng hợp Chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tàI Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra II- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1/ Chứng từ, sổ sách áp dụng: a) Chứng từ: -Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ -Hóa đơn GTGT -Bảng tổng hợp phân bổ tiền lương -Bảng tính phân bổ khấu hao -Phiếu chi, giấy báo nợ -Thẻ tính giá thành b) Sổ sách: -Sổ chi tiết chi phí cho TK 621,622,627 -Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ -Sổ CáI cho TK621,622,627,154 2/ Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán Hoá đơn GTGT, PC, Bảng kê thu, chi BPB khấu hao TSCĐ BPB chi phí chờ kết chuyển Sổ quỹ Sổ TSCĐ Sổ chi tiết CF Chờ kết chuyển Sổ chi tiết NX NVL CTr Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết TK621,622,… Sổ đăng ký chứng Từ ghi sổ Sổ CáI cho TK621,622, 10 BK nhập xuất NVL, CCDC Thẻ tính giá thành SP Bảng 20: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ Quý 4/2004 Công trình: Sinh Lợi Tên chi phí Công cụ dụng Dịch vụ cụ mua Nhân công Tháng Bằng tiền khác Tổng 10 676.358.170 329.393.227 75.116.356 181.166.271 1.262.034.024 11 691.557.230 336.795.322 76.804.364 185.237.422 1.290.394.338 12 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 1.418.015.760 Tổng 2.127.868.400 1.036.293.299 236.321.120 569.961.303 3.970.444.122 Cuối cùng, dựa vào kết tính kế toán ghi vào báo cáo giá thành xây lắp Bảng 21: BÁO CÁO GIÁ THÀNH XÂY LẮP Quý 4/2004 Công trình:Sinh Lợi Khoản mục Tổng phát Dở dang Dở dang chi phí sinh kỳ đầu kỳ cuối kỳ Giá thành NVL trực tiếp 2.127.868.400 45.956.400 37.845.012 2.135.979.788 NC trực tiếp 1.036.293.299 22.206.240 18.431.179 1.040.068.360 Máy thi công 236.321.120 SX chung Tổng 5.064.000 4.203.061 237.182.059 569.961.303 12.213.432 10.137.148 572.037.587 3.970.44.122 86.440.072 70.616.400 3.985.267.794 56 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 0587 Ngày 31 tháng 12 năm 2004 TK154 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có K/C cf NVLTT vào giá thành SP 154 621 2.135.979.788 K/C cf NCTT vào giá thành SP 154 622 1.040.068.360 623 237.182.059 627 572.037.587 K/C cf máy thi công vào giá thành 154 SP K/C cf sản xuất chung vào giá 154 thành SP Cộng Ghi 3.985.267.794 CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 0587 Ngày 31 tháng 12 năm 2004 TK154 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có Ghi K/C chi phí SXKD dở dang vào TK632 632 Cộng 154 3.985.267.794 3.985.267.794 Từ chứng từ ghi sổ TK154 ta vào sổ chi tiết cho TK154, sổ dược lập theo mẫu sau: 57 SỔ CHI TIẾT TK154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang CÔNG TRÌNH: SINH LỢI Tháng 12/ 2004 Chứng từ SH NT Nội dung TK đối ứn g Số tiền phát sinh Nợ Có Số cộng dồn Nợ K/C cf NVLTT 058 31/12 vào giá thành 621 2.135.979.788 /04 SP K/C cf NCTT vào giá thành 622 1.040.068.360 SP K/C cf máy thi công vào giá 623 237.182.059 thành SP K/C cf sản xuất chung vào giá 627 572.037.587 thành SP K/C chi phí 058 31/12 SXKD dở dang 3.985.267.794 /04 vào TK632 Cộng x 2.135.979 788 3.176.048 148 3.413.230 207 3.985.267 794 3.985.267.794 3.985.267.794 Mỗi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán lập Chứng từ ghi sổ cho tài khoản có liên quan Từ chứng từ ghi sổ kế toán đăng ký vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ mở có chứng từ lập có mẫu sau: 58 C ó SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ a) Mục đích: - Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để đăng ký tất Chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian - Sổ vừa dùng để đăng ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối tài khoản b) Căn ghi chép: Căn ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ lập ngày c) Nội dung phương pháp ghi sổ: - Cột1: ghi số hiệu chứng từ ghi sổ Số hiệu chứng từ ghi sổ đánh số liên tục từ đầu năm kế toán trực tiếp ghi sổ đánh số thứ tự theo thời gian lập chứng từ ghi sổ - Cột 2: ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ - Cột 3: ghi tổng số tiền Chứng từ ghi sổ - Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang Cuối tháng, quý phải cộng tổng số tiền phát sinh sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ(số tiền cột 3) số liệu phải tổng số phát sinh Nợ tổng số phát sinh Có Bảng cân đối tài khoản d) Công việc kế toán: Kế toán tổng hợp tập hợp tất chứng từ ghi sổ sau ký duyệt để đăng ký vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ để ghi số ngày vào chứng từ ghi sổ 59 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12/ 2004 Chứng từ ghi sổ SH NT 0538 01/12/04 Số tiền Chứng từ ghi sổ SH NT Số tiền 761.153.000 0585 31/12/04 84.400.400 31/12/04 761.153.000 0585 01/12/04 84.400.400 31/12/04 037.324.750 0586 31/12/04 84.400.400 31/12/04 037.324.750 0587 31/12/04 3.985.267.794 01/12/04 84.400.400 0588 31/12/04 3.985.267.794 Cộng 2.357.355.900 Cộng 8.618.012.008 0581 0582 0583 0584 Cuối tháng, sau kiểm tra đối chiếu khớp số liệu, tập hợp chi phí, tính giá thành xác, kế toán mở sổ Cái cho TK621,622,623,627,154 Sổ mở lần vào cuối tháng có mẫu sau: SỔ CÁI a) Mục đích: Mẫu sổ dùng cho đơn vị áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ Cái sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế quy định hệ thống tài khoản kế toán nhằm phản ánh kiểm tra biến động loại TS, nguồn vốn đơn vị 60 Số liệu sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu sổ, thẻ kế toán chi tiết bảng tổng hợp chi tiết Số liệu sổ Cái dùng để lập Báo cáo tài b) Căn ghi sổ: Căn ghi sổ Cái chứng từ ghi sổ ký duyệt đăng ký sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ Cái đóng thành để ghi cho năm mở riêng cho tài khoản, tài khoản mở trang số trang tuỳ theo số lượng ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay tài khoản c) Nội dung phương pháp ghi chép: - Cột1: ghi ngày tháng ghi sổ - Cột2,3: ghi số hiệu, ngày, tháng lập chứng từ ghi sổ - Cột 4: ghi tóm tắt nội dung chứng từ ghi sổ - Cột 5: ghi số hiệu tài khoản đối ứng Nợ ghi Có với tài khoản - Cột 6,7: ghi số tiền ghi Nợ số tiền ghi Có tài khoản Số liệu dòng tổng cộng đối chiếu với số liệu sổ chi tiết dùng để lập bảng cân đối tài khoản Đầu năm phải chuyển số dư cuối tăm trước tài khoản sang số dư đầu năm d) Công việc kế toán: Cuối tháng, kế toán phải cộng sổ tính số phát sinh số dư cuối tháng tài khoản, phải cộng số phát sinh luỹ kế từ đầu quý tài khoản làm lập Bảng cân đối tài khoản 61 NT ghi sổ 31/12/04 31/12/04 NT ghi sổ 31/12/04 31/12/04 NT ghi sổ 31/12/04 31/12/04 SỔ CÁI Tài khoản: 621"chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" Năm 2004 TK Số tiền Chứng từ Diễn giải đối ứng Nợ Số NT Có Mua NVL 0538 01/12/04 761.153.000 dùng K/C cf NVLTT 0581 31/12/04 vào gía thành 761.153.000 SP Cộng số phát 761.153.000 761.153.000 sinh SỔ CÁI Tài khoản: 622"chi phí nhân công trực tiếp" Năm 2004 TK Số tiền Chứng từ Diễn giải đối ứng Nợ Số NT Có Tiền lương 0582 31/12/04 nhân công trực 375.324.750 tiếp K/C cf NCTT 0583 31/12/04 vào gía thành 375.324.750 SP Cộng số phát 375.324.750 375.324.750 sinh SỔ CÁI Tài khoản: 623"chi phí sử dụng máy thi công" Năm 2004 TK Số tiền Chứng từ Diễn giải đối ứng Nợ Số NT Có Chi phí sử 0584 01/12/04 dụng máy thi 84.400.400 công K/C cf máy 0585 31/12/04 vào gía thành 84.400.400 SP Cộng số phát 84.400.400 84.400.400 sinh 62 SỔ CÁI Tài khoản: 627"chi phí sản xuất chung" Năm 2004 TK Số tiền NT ghi Chứng từ DIỄN GIẢI đối sổ ứng Nợ Số NT Có chi phí sản 31/12/04 0585 01/12/04 281.538.010 xuất chung K/C cf SXC 31/12/04 0587 31/12/04 vào gía thành 281.538.010 SP Cộng số phát 281.538.010 281.538.010 sinh SỔ CÁI Tài khoản: 154"chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" Năm 2004 TK Số tiền NT ghi Chứng từ Diễn giải đối sổ ứng Nợ Số NT Có chi phí sản 058 31/12/04 01/12/04 xuất kinh 3.985.267.794 doanh dở dang K/C cf 058 31/12/04 31/12/04 SXKDD vào 3.985.267.794 gía thành SP Cộng số phát 3.985.267.794 3.985.267.794 sinh 63 KẾT LUẬN I- Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hồng Hà Ngành xây dựng phận chủ chốt kinh tế Do xác định rõ tầm quan trọng nên công ty không ngừng khắc phục khó khăn để bước lên phát triển nhanh chóng khắc phục vị trí đơn vị bạn.Trong trình hoạt dộng công ty đạt nhiều ưu điểm dần khắc phục hạn chế 1/ Những ưu điểm công tác quản lý hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty: Qua thời gian thực tập công ty, em nhận thấy thời gian gần với xu hướng thay đổi chung kinh tế hoạt động xây đựng công ty cuãng có nhiều thay đổi để thích ứng.Từ doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo chế quản lý tập trung, chuyển sang chế thị trường công ty gặp nhiều khó khăn năm đầu Nhưng với động máy quản lý với cố gắng nỗ lực toàn công nhân viên công ty, đến công ty khắc phục khó khăn hoạt động xây lắp mang lại hiệu định.Để đạt kết này, tất phòng ban, đội xây lắp công ty tổ chức xếp lại cho phù hợp với quy mô hoạt động công ty Song song với trình chuyển đổi hệ thống công tác tài kế toán công ty không ngừng đổi hoàn thiện cấu lẫn phương pháp hạch toán Nó giúp cho doanh nghiệp thấy kết kinh doanh cụ thể thông qua tiêu chi phí,giá thành, lãi lỗ Để thấy rõ hoạt động máy kế toán việc hạch toán, đặc biệtlà công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty 64 a) Ưu điểm máy kế toán công ty Công ty đơn vị làm ăn có hiệu quả, chấp hành quy định Nhà nước Bộ máy quản lý công ty tổ chức rõ ràng phát huy hiệu quả, với máy kế toán làm việc nghiêm túc đem lại độ xác hiệu cao Phòng kế hoạch kỹ thuật có nhân viên giám sát trình thực kế Phòng kế toán bố trí nhân viên có trình độ, thường xuyên cung cấp thông tin cho phòng kế hoạch kỹ thuật nên trình lập kế hoạch sát với thực tế b) Những ưu điểm cụ thể trình tập hợp chi phí tính giá thành công ty - Công ty hạch toán quản lý chi phí vật tư Hàng tuần, đội phải lập kế hoạch mua vật tư Sau duyệt xong, công ty cung cấp vật tư tiền vốn cho đội, đội phải tự tổ chức trình thi công vừa đảm bảo giám sát chặt chẽ chi phí vật tư vừa đảm bảo linh hoạt hoạt động đội - Quản lý chi phí nhân công Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp công ty có nhiều ưu điểm hình thức khoán sử dụng công ty để giao việc cho công nhân tạo động lực thúc đẩy người lao động có ý thức trách nhiệm với công việc chất lượng thời gian, đảm bảo tiến độ thi công công ty Vì không khoán gọn mà trả lương theo thời gian thi công trước dễ dẫn đến trường hợp công nhân làm cố tính kéo dài thời gian để hưởng lương Mẫu hợp đồng làm khoán lập rõ ràng, cụ thể - Quản lý chi phí máy thi công: Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí thuê máy, chi phí nhiên liệu cho chạy máy, chi phí nhân công cho chạy máy Qua đó, người quản lý hiểu rõ cấu thành chi phí sử dụng máy thi công kế toán tổng hợp thuận 65 lợi việc tính giá thành, phân tích hiệu sử dụng máy tỷ trọng loại chi phí chi phí máy tỷ trọng chi phí máy giá thành d) Chi phí chung khác Tương tự chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung tổng hợp thành bảng riêng chi tiết loại chi phí tạo điều kiện cho công tác quản lý, tổng hợp có hiệu Đối với công cụ dụng cụ, hoạt động xây dựng có đặc trưng thời gian thi công kéo dài nên loại công cụ, dụng cụ thường cố định công trình Do công ty phân bổ chi phí cho công trình điểm thuận lợi công ty xây dựng Hồng Hà Bên cạnh ưu điểm đó, công tác hạch toán chi phí công ty có điểm tồn 2/ Những tồn công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty * Về công tác quản lý hạch toán chi phí Trên thực tế, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn hoạt động xây dựng có đặc điểm riêng so với doanh nghiệp sản xuất khác Do công tác hạch toán nói chung công tác tính giá thành, tập hợp chi phí nói riêng công ty xây dựng Hồng Hà không tránh khỏi hạn chế định - Đối với chi phí vật tư: công ty lập bảng theo dõi chi tiết vật tư đội chưa theo dõi thật cụ thể việc nhập, xuất vật tư công trường (công ty không lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho công trường, ) Đồng thời, bảng theo dõi chi tiết vật tư lập chung cho loại vật tư nên tính tổng hợp chưa cao 66 - Đối với chi phí nhân công: công ty lập hợp đồng làm khoán theo mẫu cũ, chưa đổi Công ty giao khoán cho đội, đội trưởng tiến hành chia lương công ty lại không theo dõi cụ thể trình chia lương nên dễ dẫn đến tình trạng người lao động hưởng không công sức đội trưởng dễ hưởng lợi Khi công ty lập bảng tổng hợp lương cho công trình, chưa ghi rõ công nhân làm hợp đồng làm khoán định hưởng lương phần việc Bộ phận tạp vụ không chi tiết cụ thể công việc người - Đối với chi phí điện nước: công ty tập hợp lại theo tổng số mà chưa chi tiết theo loại Đối với chi phí tiền khác tương tự Như vậy, nhìn vảo bảng tổng hợp chi phí chung sổ chi tiết chi phí người quản lý biết tổng chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác rõ ràng gồm loại chi phí * Về máy kế toán: máy kế toán công ty xây dựng Hồng Hà gồm người Công ty ngày phát triển lớn mạnh, số lượng nghiệp vụ phát sinh ngày nhiều Do đó, máy kế toán công ty vất vả việc hạch toán loại chi phí vào lúc tổng hợp cuối kỳ Bộ phận kế toán tiền lương tiền mặt người phụ trách không đủ công ty phải chi, thu tiền mặt thường xuyên Ngoài ra, công ty có nhân viên kế toán tổng hợp, tải Sự thiếu hụt nhân viên chắn hạn chế phần khả máy kế toán công ty II-So sánh khác lý luận thực tiễn So với kiến thức mà em học ngồi tren ghế nhà trường thf thực tế công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 67 khác biệt em học áp dụng nhiều sát với thực tế công ty Do lần dầu tiên vận dụng lý thuyết thực tế sở nên việc tập hợp chi phí tính giá thành gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ Song nhờ có hứng dẫn tận tâm nhiệt tình cô giáo Phan Thanh Hà anh chị phòng kế toán nên việc xếp tập hợp chi phí tính giá thành công ty báo cáo em gặp nhiều thuận lợi đạt hiệu cao Tóm lại kinh tế thị trường cạnh tranh vô gay gắt, liệt.Yêu cầu đặt doanh nghiệp làm noà với khối lượng nguyên vật liệu tiền vốn định tẩo sản phẩm chất lượng cao nhất, hiệu nhất.Đế có lợi nhuận phục vụ cho tái sản xuất mở rộng, daonh nghiệp phải hạ giá thành sản phẩm thấp giá thành bình quân thị trường Hạ đượcgiá thành chất lượnh phải đảm bảo, mẫu mã phải đẹp thẩm mỹ cao.Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng không nằm quy luật đó.Không yêu cầu chất lượng độ thẩm mỹ sản phẩm xây dựng khắt khe hơn.Để có thông tin cần thiết cho định đầu tư, chủ doanh nghiệp phả vào công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Trước yêu cầu đó, thực trạng đặt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng vai trò đặc biệt quan trọng định tới hiệu xây lắp công ty Xuất phát từ điều đó, em chọn đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Đầu Tư Xây Dựng Hồng Hà với hi vọng v ận dụng kiến thức học vào thực tế 68 PHỤ LỤC Lời mở đầu Phần I: Thực trạng công tác kế toán công ty đầu tư xây dựng Hồng Hà I Vài nét tình hình sản xuất kinh doanh công ty Quá trình hình thành phát triển công ty Chức đặc điểm nhiệm vụ sản xuất công ty 3 Tình hình tổ chức máy quản lý máy kế toán công ty II Thực trạng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Chứng từ, sổ sách áp dụng Trình tự luân chuyển chứng từ hạch toán Phần II- Thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí Và tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng Hồng Hà 10 I Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất công ty 10 Phân loại chi phí sản xuất công ty xây dựng Hồng Hà 10 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất công ty 11 II Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty 12 1.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12 2.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 41 III Tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 47 IV Tính giá thành sản phẩm 48 4.1 Đối tượng tính giá thành 48 4.2 Kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành 49 4.3 Trình tự tính giá thành 49 Kết luận 60 69 I Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hồng Hà 60 Những ưu điểm công tác quản lý hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 60 Những tồn công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty 62 II So sánh khác lý luận thực tiễn 63 70 [...]... CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỒNG HÀ I-ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 1/ Phân loại chi phí sản xuất của công ty xây dựng Hồng Hà Cũng như các công ty xây dựng khác, để tạo ra sản phẩm, công ty xây dựng số 2 cũng phải bỏ ra các khoản chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công. .. pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Sản phẩm công ty sản xuất ra là công trình xây dựng Đối tư ng được công ty sử dụng để ký kết hợp đồng thi công là công trình Do vậy, công ty tập hợp chi phí thi công theo công trình Trong một số trường hợp công trình lớn và công ty có khả năng hoặc bên chủ đầu tư yêu cầu, công ty tổ chức tập hợp chi phí theo hạng mục công trình Nguyên tắc chung là: chi phí phát... công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình Sơn La của công ty 1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Vật liệu được sử dụng tại công ty xây dựng Hồng Hà rất đa dạng phong phú Thông thường, trong mỗi công trình, giá trị vật liệu chi m 70% đến 75% tổng giá thành sản phẩm Tuy nhiên trong trường hợp công ty xây dựng cho liên doanh nước ngoài, phía chủ đầu tư cung... sinh tại công trình (hạng mục công trình) nào thì được tập hợp cho công trình (hạng mục công trình) ấy Đối với các chi phí dùng chung cho nhiều công trình, công ty phân bổ cho các đối tư ng theo tiêu thức hợp lý Việc lựa chọn đối tư ng tập hợp chi phí tại công ty tạo rất nhiều thuận lợi cho công tác kế toán và giúp công ty tính đúng, đủ giá thành sản phẩm 12 Phương pháp hạch toán chi phí tại công ty. .. Có K/c chi phí vật tư trực 31/12/99 tiếp vào giá thành sản phẩm 154 759.953.000 K/c chi phí vật tư chạy máy thi công 154 1.200.000 Cộng x 71.153.000 71.153.000 2 /Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp tại công ty chi m tỷ trọng khá lớn trong tổng giá thành sản phẩm, công ty đặc biệt chú trọng đến chất lượng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp... vật tư cho công ty Công ty chỉ góp chi phí nhân công và các khoản chi phí chung khác vào giá thành sản phẩm Do đặc trưng của hoạt động xây dựng là vật liệu chi m tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, do đó việc sử dụng vật tư tiết kiệm hay lãng phí, hạch toán chi phí nguyên vật liệu chính xác hay không có ảnh hưởng rất lớn đến quy mô giá thành, công ty đặc biệt chú trọng đến công tác hạch toán loại chi. .. hạch toán chi phí theo công trình, hạng mục công trình hay giai đoạn của công trình Các loại sổ sách của công ty (sổ nhật ký chung và sổ chi tiết) ngoài loại ghi chép chung cho toàn công ty còn được mở riêng theo từng công trình 13 II-NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Công ty xây dựng Hồng Hà áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán Các tài khoản chủ yếu công ty. .. Trong trường hợp công nhân lái và phụ máy là do công ty trực tiếp trả lương Tiền lương phải trả cũng hạch toán vào TK 622 nhưng hạch toán riêng vào khoản mục chi phí máy thi công Chi phí máy thi công trực tiếp tại công ty không bao gồm lương của đội trưởng, thủ kho và các nhân viên kế toán tại đội Tiền lương của các cán bộ này hạch toán vào chi phí sản xuất chung Công ty xây dựng Hồng Hà áp dụng hai... công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung Chi phí tại công ty đa dạng, gồm nhiều khoản mục, mỗi khoản mục lại gồm nhiều loại chi phí cụ thể khác Để tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch sản xuất, giá thành dự toán, tính giá thành sản phẩm, kiểm tra tình hình thực hiện hoạch, dự toán, công ty phân loại chi phí theo khoản mục chi phí, bao gồm: * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao... máy do công ty trực tiếp trả * Chi phí sử dụng máy thi công: - Đối với máy thi công của công ty: chi phí sử dụng máy thi công bao gồm chi phí cho chạy máy (xăng, dầu, mỡ), tiền lương cho công nhân lái và phụ máy và các khoản chi phí khác như sửa chữa, khấu hao máy thi công - Đối với máy thi công do công ty thuê: chi phí bao gồm toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc thuê máy * Chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây dựng hồng hà , Luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây dựng hồng hà , Luận văn kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty đầu tư xây dựng hồng hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay