Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.

10 293 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:52

Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.Tiểu luận về vai trò của người giáo viên. LỜI NÓI ĐẦU Trên đà phát triển xã hội ngày nay, đất nước, người dần chuyển để vươn lên bắt kịp với xu phát triển xã hội Và để bắt kịp xu người đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu Giáo dục điều kiện thiếu để trì phát triển đời sống người toàn xã hội loài người Đi học quyền lợi nhu cầu người, quyền mà ai hưởng, học đường giúp tăng thu nhập cá nhân sau Vì tất người coi trọng việc học việc đến trường, coi trọng giáo dục, em đến trường đầy đủ có điều kiện để phát huy hết khả Trường học môi trường học tập tốt để phát triển người trường học có người học người dạy học, người học trẻ em, học sinh, sinh viên thành phần khác xã hội người dạy giáo viên, giảng viên người quan trọng đem nguồn sáng cho người ham học Để học sinh có kết học tập tốt trở thành người có ích cho gia đình xã hội việc quan trọng đồi hỏi đội ngũ giáo viên dạy học phải có phương pháp dạy học tập, kèm theo tâm nghề giáo- nghề trồng người theo lời Chủ Tịch Hồ Chí Minh thông qua hiểu vai trò to lớn người giáo viên giáo dục, sống xã hội Vị trí xã hội người giáo viên gắn liền với vị trí chức giáo dục chuẩn bị cho học sinh, sinh viên hành trang kiến thức, kĩ tốt để bước vào đời đáp ứng yêu cầu xã hội, sở tiếp thu kinh nghiệm xã hội Đặc biệt tri thức kĩ lao động nghề nghiệp, thời đại mà khoa học công nghệ phát triển vũ bão Công việc có ý nghĩa quan trọng, có ý nghĩa định đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở thành đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh Vì người thầy giáo từ xưa tới nhân dân ta tôn trọng nghề đánh giá cao Tôn sư trọng đạo trở thành truyến thống tốt đẹp dân tộc ta, người xưa có câu ‘ Không thầy đố mày làm nên’ câu tục ngữ đa nói lên phần vai trò, vị trí ý nghĩa người thầy để đáp lại công lao dạy dỗ ông bà ta nói ‘ Muốn sang bắt cầu kiều, muốn hay chữ phải yêu lấy thầy’ Bài tiểu luận tìm hiểu vấn đề để hiểu hết vai trò ý nghĩa người giáo viên xã hội ngày I Vị trí ý nghĩa người giáo viên cá nhân xã hội ngày Đối với cá nhân Khi trở thành người giáo viên, người đứng bục giảng để truyền đạt cần thiết tới người ngồi bên người giáo viên có vai trò quan trọng - Là người truyền đạt kiến thức, kĩ học tập cho học sinh - Là người thắp lửa tương lai cho em học sinh - Là người định hướng đường học tập tương lai cho học sinh, dẫn dắt hệ trẻ bước nắm bắt chân lý thời đại, - Giáo viên đóng vai trò chủ đạo việc đạo phong trào học tập học sinh - Giúp học sinh phát triển trí óc cách toàn diện phát huy lực thân - Là gương sáng lòng ham học, tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu khoa học, nguồn cảm hứng tuyệt vời sâu sắc nhất, bền bỉ cho học trò - Chọn lọc kiến thức thật cần thiết phù hợp với trình độ, lực tiếp nhận, tiếp thu học trò, truyền cho em tinh thần học tập suốt đời - Giáo dục- đào tạo hệ trẻ, hình thành cho học sinh phẩm chất lực mà xã hội cần - Là người dạy giáo dục học sinh toàn diện - Góp phần sáng tạo người, nhân cách - Cung cấp thông tin cho học sinh, người mang lại nguồn tri thức cho học sinh - Là người trực tiếp tiếp xúc với học sinh, cha mẹ phụ huynh học sinh, gia đình việc xây dựng văn hóa học đường - Tạo người động, sáng tạo có lực tự giải vấn đề người khác - Sửa chữa sai lầm, nhận thức lệch lạc người học Đối với xã hội Trong công thực Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa, giáo dục đóng vai trò then chốt, điều thực tiễn kiểm nghiệm khẳng định Do hết, chất lượng giáo dục cần phải ý mà nhân tố quan trọng định đến chất lượng giáo dục đội ngũ giáo viên Phai có đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn nhiệt huyết nghề nghiệp đảm đương trọng trách mà xã hội giao cho Vì giáo viên có vai trò ý nghĩa to lớn xã hội - Giáo viên người đảm đương trọng trách đào ạo, bồi dưỡng, rèn luyện đưa người thành đạt sống, sống có nhân cách làm cho xã hội ngày hoàn thiện - Là người góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản - Tạo nguồn lực tài giỏi cho xã hội góp phần đưa xã hội lên - Là người định chất lượng giáo dục xã hội - Làm cho xã hội tiến đến gần với nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đât nước - Trong nhà trường thầy giáo hai nhân vật trung tâm - Là người tổ chức, hướng dẫn trình nhận thức học sinh , trình hình thành lực phẩm chất tâm lý cho sống xã hội biến đổi mà điều biết trước - Giáo viên người đóng vai trò cố vấn, động viên, cổ vũ hoạt động nhóm , người hướng dẫn nhóm làm việc theo quy tắc dân chủ, hợp tác, tương trợ, tôn trọng lẫn Có kế hoạch hướng dẫn cho nhóm, tạo điều kiện cho người học có hội lĩnh hội tài liệu học tập, mở mang trí tuệ cho II Thực trạng người giáo viên vấn đề dạy học Những điều làm Trong trình dạy học người giáo viên cố gắng có để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Giáo viên dạy học sinh tất tâm huyết người làm thầy - Mong muốn mang lại tương lai tươi sáng cho em học sinh thân yêu nói riêng cho toàn xã hội sau nói chung - Luôn cố gắng thể người giáo viên tốt, gương sáng cho học sinh noi theo, cố gắng học tập phấn đấu - Thực tốt vai trò nhiệm vụ cao người giáo viên - Tích cực học tập để hoàn thiện thân người giáo Những điều chưa làm Bên cạnh điều làm đạt người giáo viên không số việc mà số phần tử khác họ chưa làm cần phải cố gắng thay đổi như: - Không coi trọng việc dạy dỗ học sinh - Không phấn đấu nghiệp trồng người cao xã hội - Vẫn tồn bệnh thành tích giáo dục nói chung việc dạy học nói riêng - Coi trọng đồng tiền mà làm mờ nhân cách người thầy - Bạo lực học đường, đánh học sinh vô cớ làm học sinh bị thương - Không tôn trọng học sinh phụ huynh học sinh - Không hoàn thành nhiệm vụ mà xã hội giao cho - Có hành vi lệch chuẩn - Không phấn đấu để làm gương sáng cho học sinh noi theo III Những yêu cầu nhân cách người giáo viên việc tự hoàn thiện nhân cách người giáo viên Những yêu cầu nhân cách người giáo viên Để làm người giáo viên chuẩn, người giáo viên tốt thực vai trò cá nhân xã hội yêu cầu người giáo viên cần phải đạt tiêu chuẩn: - Phẩm chất, đạo đức tư tưởng tốt • Có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có niềm tin cách mạng mối liên hệ chặt chẽ với lý tưởng nghề nghiệp, niềm tin nghề nghiệp • Có tình cảm sáng, cao thượng: yêu nước, yêu nghề, yêu người, yêu hệ trẻ - Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ • Có hệ thống tri thức sâu rộng đáp ứng yêu cầu xã hội • Hệ thống kĩ tảng hệ thống kĩ chuyên biệt - Đủ sức khỏe theo yêu cầu nhà nước • Sức khỏe tinh thần • Sức khỏe thể chất - Kèm theo số phẩm chất cần có như: nghiêm khắc, khiêm tốn, có tính kỉ luật cao, tự chủ, yêu thương học sinh đồng nghiệp… - Lý lịch thân rõ ràng Việc tự hoàn thiện nhân cách giáo viên Kèm theo yêu cầu nhân cách người giáo viên việc tự hoàn thiện nhân cách thân người giáo viên yếu tố quan trọng định đến người giáo viên đạt được, giúp họ thực tốt vai trò Để đáp ứng yêu cầu nhà nước điêu kiện bùng nố thông tin, điều kiện gia tốc phát triển trẻ em, người giáo viên bước vào nghề phải tự hoàn thiện nhân cách nhiều hình thức như: - Học thêm để nâng cao trình độ, đạt vượt trình độ chuẩn - Tự học, tự bồi dưỡng - Nghiên cứu khoa học - Xác định chuẩn xác mục đích giáo dục - Học hỏi đồng nghiệp - Lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía để phát huy điểm tốt khắc phục điểm chưa đạt - Tự đặt mục tiêu để thân phấn đấu đạt kết tốt - Đề cao coi trọng học sinh, cha mẹ học sinh đồng nghiệp quan - Nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp - Nhiệt tình xây dựng địa vị, chân thành giúp đỡ đồng nghiệp - Người làm thầy phải gương không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để làm gương sáng cho học trò noi theo để đáp ứng yêu cầu thời đại phương diện IV Vị trí người giáo viên xã hội ngày Vì người giáo viên có vai trò ý nghĩa to lớn quan trọng sống xã hội nên người giáo viên có vị trí đặc biệt xã hội ngày - Nghề giáo nghề cao quý xã hội coi trọng đề cao - Xã hội dành riêng ngày 20/11 năm nhằm tri ân người làm nghề giáo - Nhà giáo người người tôn vinh kính trọng - Là chiến sĩ tiên phong mặt trận tư tưởng cho toàn xã hội - Người giáo viên lực lượng cốt cán nghiệp nâng cao dân trí, đạo đức nhân lực bối dưỡng nhân tài cho đất nước - Giáo viên biểu tượng hiểu biết phẩm hạnh - Học sinh dành tình cảm đặc biệt cho giáo viên tất yêu mến kính trọng - Mọi người sống thể theo đạo lý truyền thống ông cha ta từ xưa ‘ Tôn sư trọng đạo’ - Đảng Nhà nước quan tâm tới nghề giáo viên có sách đãi ngộ xứng đáng cho người giáo viên - Giáo viên lực lượng cốt cán nghiệp phát triển văn hóa- giáo dục PHẦN KẾT Từ xưa đến nay, người coi trọng đề cao nghề gáo viên nói riêng nghành giáo dục nói chung nơi ươm mầm cho hệ trẻ hướng đến tương lai tương sáng để sau người sống xã hội đại có đầy đủ thứ đáp ứng hết tất yêu cầu nhu cầu sống người ‘ Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy’ nhiêu đủ hiểu người giáo viên đặt vị trí xã hội sống người gia đình Có câu ca dao, tục ngữ hay hát, thơ nói người giáo viên chủ đề không nhắc đến sống Xã hội ngày phát triển kèm với phát triển giáo dục vai trò người giáo viên lại đề cao Giáo viên người có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng xã hội Mong ngày có nhiều thầy giáo, cô giáo tương lai phát huy học sinh, đóng góp cho đất nước sau Vì đất nước giàu mạnh, dân tộc hiếu học Bài tiểu luận em có nhiều thiếu sót mong nhận sửa đổi, bổ sung, cho ý kiến thầy để tiểu luận em hoàn thiện đầy đủ Em xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy trình làm tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về vai trò của người giáo viên., Tiểu luận về vai trò của người giáo viên., Tiểu luận về vai trò của người giáo viên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay