Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.

14 261 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:52

Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ. Lời mở đầu Người ta có nhiều nơi để đến có chốn để quay Gia đình- nơi bình yên an toàn đời Cho dù thứ có quay lưng lại với ta có thứ mãi không thay đổi, lặng thầm bên ta, dang tay đón ta trở Gia đình nơi ta tìm mệt nhoài đường đời đầy rẫy chông gai Chính vậy, người ta lớn lên thiếu vắng bóng dáng người thân gia đình, đặc biệt cha mẹ ta Thấy tầm quan trọng gia đình phát triển trẻ nên hôm chọn đề tài để nói lên suy nghĩ, bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ I Khái niệm Gia đình - Gia đình cộng đồng người sống chung gắn bó với mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng quan hệ giáo dục Gia đình có lịch sử từ sớm trải qua trình phát triển lâu dài Thực tế, gia đình có ảnh hưởng - tác động mạnh mẽ đến xã hội Trải qua trình lâu dài, nhà nghiên cứu đưa khái niệm gia đình cách toàn vẹn Và có lẽ khái niệm đọc lên hiểu cảm thấy quen thuộc Bởi cảm xúc gia đình ta vô tận, nhà an toàn cho ta trú ngụ đời; nơi cho ta bữa cơm ấm áp, đầy tình thương yêu mà xa nhớ; ta học cách đối nhân xử thế, sống tốt đời đẹp đạo, giúp ta biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác thân ta… Có thể nói, gia đình - phần thu nhỏ xã hội, đa hình, muôn dạng, thú vị Vậy đặc ân ta nhận từ gia đình xuất phát từ đâu? Đó thương yêu, dạy dỗ mẹ cha Nếu giáo dục từ mẹ cha ta hôm Vậy giáo dục gia đình? Giáo dục gia đình - Khi xưa, ông bà ta quan niệm: “ Thương cho roi cho vọt, ghét cho cho bùi” Vì lẽ nên giáo dục gia đình xưa thường biểu qua trận đòn roi thấm đượm yêu thương Còn ngày nay, trận đòn roi thay vào giáo dục gia đình thường biểu qua lời khuyên bảo ôn tồn, phân tích phải trái sai cho trẻ Từ biểu giáo dục gia đình ta hiểu rõ khái niệm giáo dục gia đình - Giáo dục gia đình hiểu toàn tác động gia đình hình thành phát triển nhân cách người, trước hết lớp trẻ Trẻ có hình thành phát triển nhân cách cách đầy đủ vững bền môi trường giáo dục gia đình thuận lợi Bởi gia đình thể chế quan trọng in dấu lên nhân cách hình thành lứa tuổi non dại trẻ Vì lẽ mà giáo dục gia đình cần thiết, coi mốc để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Bên cạnh đó, giáo dục gia đình coi tế bào xã hội, giữ vị trí quan trọng trình hình thành nhân cách trẻ Những đứa trẻ dù hoàn cảnh khác nhau, giáo dục tốt từ phía gia đình, có điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện mà trước hết trở thành người tốt Vậy nhân cách mà giúp ta trở thành người tốt? Nhân cách - Nhân cách tư cách phẩm chất người Nhân cách người hình thành kết giáo dục gia đình, nhà trường xã hội, giáo dục gia đình có vai - trò quan trọng Nhưng đâu dễ để trở thành người tốt! Làm việc muốn có kết tốt đẹp phải trải qua khó khăn Và giáo dục gia đình không ngoại lệ Con đường để trẻ trở thành người tốt đường đầy chông gai, vất vả cha mẹ nhân tố đóng vai trò II quan trọng giúp trẻ bước vào đời Vai trò giáo dục gia đình việc hình thành phát triển nhân cách trẻ - Giáo dục gia đình coi tảng, với giáo dục nhà trường xã hội để tạo nên người có ích, công dân tốt Giáo dục chức gia đình, chuẩn bị cho trẻ hiểu biết, kỹ thái độ cần thiết vật, tượng giới xung quanh để đứa trẻ gia nhập vào đời sống xã hội Xã hội phát triển làm tăng tầm quan trọng giáo dục gia đình hình thành phát triển nhân cách hệ trẻ Mục đích sâu xa giáo dục gia đình hướng tới xây dựng nhân cách người, đạo lý làm người nên giáo dục gia đình hướng dẫn cho trẻ nhận thức đắn giá trị đích thực, chuẩn mực khuôn mẫu xã hội, bổn phận, nghĩa vụ quyền lợi, trật tự không gia đình mà xã hội Giáo dục gia đình Việt Nam không tác động mạnh mẽ giai đoạn ấu thơ đời người, người Việt Nam gắn bó vô chặt chẽ với đời sống gia đình nên ảnh hưởng giáo dục gia đình to lớn, lâu dài suốt đời Nó đặt sở định cho hình thành tảng nhân cách tuổi niên thiếu; thúc đẩy phát triển, hoàn thiện nhân cách tuổi niên; củng cố, giữ gìn nhân cách tuổi trưởng thành già Vì thế, giáo dục gia đình mang tính chất thường xuyên, lâu dài có hệ - thống chặt chẽ Trong gia đình vai trò cha mẹ có vị trí quan trọng Theo truyền thống Việt Nam, đàn ông thường chủ gia đình Người cha trụ cột, biểu nhân cách văn hóa cao đẹp để học tập noi theo Còn người mẹ chỗ dựa, hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sưởi ấm yêu thương gia đình, nguồn tình cảm vô tận cho Và bầu không khí gia đình cha mẹ mang lại tác động trực tiếp đến nếp nghĩ, lối sống trẻ Mọi xung khắc cá nhân gia đình, bố mẹ, ảnh hưởng đến Trong nếp nghĩ trẻ nhỏ lưu giữ hình dáng, lời ăn tiếng nói cha mẹ Cho nên gia đình nôi văn hóa hình thành nhân cách cho - trẻ Có thể nói, giáo dục bao gồm hai trình trình tiếp nhận giáo dục trình tự giáo dục Giáo dục gia đình bao gồm hai trình này, người chịu ảnh hưởng lớn từ trình giáo dục gia đình, song thân người tự giáo dục để hoàn thiện mình, hình thành nhân cách tốt Vai trò giáo dục nhân cách cho trẻ gia đình thể số nội dung sau: + Trước hết, gia đình môi trường giáo dục đầu tiên, trường học người Mỗi người sinh từ người cha, người mẹ, đứa trẻ gắn bó lắng nghe âm sống từ cha mẹ đặc biệt từ người mẹ Với chức tự nhiên, người phụ nữ mang thai, sinh con, gắn kết người phụ nữ với dường lớn nam giới, gắn kết từ bào thai đứa trẻ, sinh ra, nuôi nấng dõi theo đời đứa Khi sinh người ta tiếp xúc với văn hóa dân tộc từ lời ru, giọng hát bà mẹ, tiếp xúc với ngôn ngữ dân tộc từ lời nói cha mẹ Những bước chập chững đầu đời, người dạy cho bé cách đứng, nói cha mẹ Vì vậy, giáo dục gia đình hình thành nên nhân cách đứa trẻ Tất nhiên có đứa trẻ lý mà thiếu quan tâm chăm sóc người cha người mẹ hình thành nhân cách tốt, trình tự giáo dục đứa trẻ tốt Hầu như, giáo dục gia đình không tốt nhân cách đứa trẻ có phần khiếm khuyết hoàn toàn xấu Vì giáo dục gia đình quan trọng người, người chưa có hiểu biết mình, xã hội định hướng dạy từ gia đình; đứa trẻ tiếp xúc với môi trường giáo dục đầu tiên, + trường học gia đình Thứ hai, gia đình hành trang thiếu với người Từ nhỏ người sống với ông, bà, cha mẹ, anh chị em (trừ trẻ em cô nhi viện) Lớn lên, người lại có vợ, có chồng, có con, cháu Trong gia đình, người đùm bọc vật chất, giáo dục tâm hồn, trẻ thơ có điều kiện an toàn khôn lớn, người già có nơi nương tựa, người lao động phục hồi sức khỏe, thoải mái tinh thần…Như gia đình gắn bó với người bước đường sống Ai không sống tình yêu thương gia đình nỗi bất hạnh lớn Trong trình sống, gắn bó, trao nhận tình yêu thương che chở gia đình, người lại hoàn thiện mình, hoàn thiện nhân cách cho thân + Thứ ba, gia đình có mối quan hệ mật thiết với xã hội Bác Hồ nói: “Nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, xã hội tốt gia đình tốt, gia đình tốt xã hội tốt Hạt nhân xã hội gia đình” Gia đình tế bào xã hội Không có gia đình tái tạo người để xây dựng xã hội xã hội tồn phát triển Và ngược lại xã hội có tác động to lớn đến gia đình, xã hội tốt sở để xây dựng gia đình hạnh phúc tiến Vì mối quan hệ mật thiết gia đình xã hội lại tác động trực tiếp đến vai trò gia đình việc giáo dục nhân cách cho người? Có thể nói gia đình nơi trao truyền giá trị văn hóa nhân loại từ hệ sang hệ khác Hơn thời đại xã hội khác nhau, có yêu cầu chuẩn mực đạo đức, lối sống tác phong khác nhau, có thông qua gia đình đường nhanh chắn để giáo dục người theo chuẩn mực mà xã hội mong muốn Ví dụ: thời kỳ phong kiến chuẩn mực với người phụ nữ tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nghĩa nhà theo cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo trai) tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh) Những quan niệm gia đình dạy cho trẻ em gái coi chuẩn mực ứng xử Nhưng thực tế, lễ giáo phong kiến đè nặng lên vai người phụ nữ, đời họ phải theo (“tòng”) người đàn ông Đây điều bất hợp lý khiến người phụ nữ phong kiến không học hành, không tham gia vào công việc xã hội Họ lại bị áp lực phải sinh trai nối dõi cho gia đình nhà chồng Nhưng ngày chuẩn mực có thay đổi, điều chỉnh, người phụ nữ tham gia nhiều vào công việc xã hội Vậy gia đình lại tham gia vào việc giáo dục chuẩn mục cho người Hình thành nên người có nhân cách III tốt tự phát triển cách toàn diện Thực trạng giáo dục gia đình việc hình thành phát triển nhân cách trẻ - Trở thành người có nhân cách tốt trưởng thành hoàn toàn không dễ Không thể chủ quan cho “cha mẹ sinh trời sinh tính” mà câu nói “ở bầu tròn, ống dài” trẻ Giáo dục trẻ lời nói mà phải công việc cụ thể; hành vi, thái độ, lối sống người lớn có tác động trực tiếp tới việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ.Trẻ không tôn trọng người lớn chúng thấy cha mẹ thể thiếu tôn trọng lẫn Biết gia đình có bậc cha mẹ dạy phải lễ phép với bố, mẹ họ lại không tôn trọng cha mẹ mình, tức ông bà trẻ vô tình họ làm ảnh hưởng - xấu đến nhân cách trẻ Có bậc cha mẹ quan tâm đến cái, họ trọng đến việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ, dạy không nói dối người lớn, phải thật biết nhìn nhận khuyết điểm, biết cám ơn cho quà Nhưng có nhiều gia đình thiếu quan tâm đến việc giáo dục cái, người lớn đối xử với lời nói, cử chỉ, hành động thiếu văn hóa…, hành động xấu phản chiếu vào tâm hồn non nớt trẻ , làm cho em trở nên cộc cằn, thô lỗ Môi trường gia đình có vai trò định đến phát triển trẻ Những mâu thuẫn, lục đục gia đình hay gia đình tan vỡ đẩy nhiều trẻ rơi vào tình trạng hụt hẫng phương diện, nhiều em không đủ ý chí để vượt qua khó khăn rơi vào bệnh trầm cảm, rối loạn - tâm lý bỏ nhà lang thang, phạm tội Yếu tố gia đình chịu trách nhiệm trình xã hội hóa ban đầu cá nhân, ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc trẻ Và từ đầu phẩm chất bị sai lệch, trẻ dễ sinh hư Từ xưa, ông bà ta cho muốn trở thành thương nhân nên gần chợ, muốn hay chữ gần trường học, gần trộm, gần cướp sớm hay muộn trở thành cướp “Gần mực đen, gần đèn rạng”, câu tục ngữ mang tính giáo dục đến nguyên giá trị Thế xã hội nay, bậc cha mẹ có hành vi thiếu văn hóa, đạo đức chí có hành vi phạm tội, bố mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau, nghiện rượu, nghiện ma túy, trộm cắp, tham ô… làm cho trẻ em coi thường pháp luật, nhiễm thói hư tật xấu dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật Chỉ có trẻ có ý chí kiên cường, có lòng tự trọng cao, sớm đánh giá - sai tránh ảnh hưởng xấu Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp bố mẹ người tốt, có đủ kiến thức không ý mức đến việc giáo dục điều kiện gần gũi trẻ, có người ỷ lại cho nhà trường, số mải làm ăn, kiếm sống phải công tác thời gian dài; có gia đình bố mẹ ly hôn, có giá thú, hai người chết…dẫn đến việc bị bỏ rơi, thiếu dạy dỗ tình thương cha mẹ, không dạy dỗ chăm sóc chu đáo khiến trẻ có tâm lý lệch lạc, tự ngang bướng, bất cần Chúng dễ dàng phạm tội bị rủ rê, lôi kéo…Hoặc có gia đình bố mẹ thiếu hiểu biết không kiềm chế nên coi việc đánh đập dùng nhục hình với trẻ quyền họ Khi trẻ có lỗi cộng thêm cha mẹ buồn bực, không kiểm soát thân nên họ trút đòn roi lên đầu Nhiều đứa trẻ bị bạo hành nghĩ gia đình không yêu thương, che chắn bảo vệ Chính cách xử cha mẹ khiến trẻ bị khủng hoảng tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, trẻ trở nên hãn, lì lợm, xa lánh người căm ghét gia đình Trong hoàn cảnh trẻ dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi - dụng, khống chế thực hành vi trái pháp luật Và hư cách dạy Có gia đình nuông chiều, thỏa mãn nhu cầu cái, thói quen đòi hay bao bọc việc khiến trẻ hình thành tính ỷ lại, dựa dẫm, sống ích kỷ, lười nhác, không ý thức trách nhiệm, quen phục vụ, hưởng thụ Đến lúc đó, gia đình không thỏa mãn điều kiện phục vụ trở nên bất mãn, chí thù ghét bố mẹ, chúng thường bỏ nhà bụi, tụ tập với bạn bè hư Nhiều trẻ trộm cắp tài sản bố mẹ người khác để thỏa mãn nhu cầu không đáng đua đòi ăn - diện, đánh bạc, hút chích… Ngoài ra, mô hình gia đình tạo tâm lý kỳ vọng lớn “cậu ấm, cô chiêu” họ Thường bậc cha mẹ đón trường về, câu hỏi “hôm điểm” mà chưa cần biết hôm trường học hành sao, chơi trò gì, thư giãn Tâm lý học điểm tạo nên sai lầm đáng tiếc khiến trẻ cách để có điểm tốt cho cha mẹ vui Nhiều bậc cha mẹ lại thường lấy số bạn bè trang lứa “làm gương” cho Theo tôi, so sánh dao lưỡi Không cho phép tranh luận nhược điểm nhiều bậc cha mẹ Khi trót phạm lỗi gì, cha mẹ vội vàng chụp mũ cho đồ bỏ đi, “đồ ngu”…khiến em tự ti, cho có cố gắng không - thể được, dẫn đến tâm lý buông xuôi bỏ mặc… Ngày nay, với biến đổi kinh tế hàng hóa chế thị trường văn hóa gia đình có biểu xuống cấp tác động xấu đời sống xã hội Với ảnh hưởng mặt trái kinh tế thị trường hội nhập quốc tế kích thích nhu cầu ham muốn vật chất, trọng đời sống tình cảm tinh thần, tình trạng xung đột gia đình dẫn đến đổ vỡ ly hôn ngày gia tăng, làm cho gia đình không bền vững Do cần đặc biệt trọng giải IV vấn đề gốc rễ giáo dục trẻ gia đình Biện pháp để giáo dục gia đình tốt - Ở Việt Nam, gia đình chịu tác động lớn yếu tố văn hóa nước (có văn hóa tiến văn hóa phẩm độc hại- có hoa thơm gió độc), thông qua phương tiện thông tin đại chúng du nhập vào Việt Nam Gia đình chịu tác động từ mặt tích cực mặt trái kinh tế thị trường Do đó, gia đình Việt Nam hôm dường điều kiện vật chất đầy đủ hơn, song người dường xa hơn, thời gian quan tâm, chăm sóc cho dần Thực tế tác động không nhỏ đến việc giáo dục hình thành nhân cách cho trẻ em Đại hội XI Đảng ta lại thực trạng: “…đạo đức, lối sống phận xã hội xuống cấp” Để gia đình thật trở thành tế bào lành mạnh xã hội người làm cha, mẹ - người chủ gia đình cần quan tâm số vấn đề sau: + Thứ nhất, cha mẹ phải người có kiến thức Kiến thức từ kinh nghiệm, từ học tập sách sống Tuy nhiên, dù kiến thức cha mẹ phải biết lựa chọn vấn đề phù hợp với yêu cầu xã hội, phù hợp với hoàn cảnh tâm lý lứa tuổi, phù hợp với đặc điểm đứa trẻ Có thể nói điều khó khăn bậc cha mẹ, xã hội phát triển nhanh, lượng kiến thức vô lớn, trẻ em học hỏi nhanh điều hay lẽ phải thói hư tật xấu gia đình xã hội Cha mẹ phải cập nhật thông tin, nắm bắt nhu cầu tâm lý mình, có phương pháp giáo dục phù hợp với đứa trẻ + Thứ hai, thân cha mẹ phải gương tốt Sẽ có người có nhân cách tốt như: “Nhà nỗi phép khinh bố/ Mụ chanh chua vợ chửi chồng” Cách hành xử cha mẹ với nhau, cách ứng xử cha mẹ với người xung quanh có ảnh hưởng lớn đến hình thành nhân cách đứa trẻ Khi nhỏ, đứa trẻ học cách hành xử “vô văn hóa”, “vô đạo đức” cha mẹ lớn lên tất yếu hành xử giống cha mẹ Song ngược lại, cha mẹ gương sáng, mẫu mực người có nhân cách tốt (trừ số đứa trẻ trình giáo dục tự giáo dục không tốt) + Thứ ba, gia đình phải xây dựng sở bình đẳng, tiến bộ, cha mẹ phải bình đẳng tôn trọng lẫn Bình đẳng thể thành viên gia đình có quyền nói lên tiếng nói Mọi tâm tư nguyện vọng cá nhân gia đình lắng nghe, chia sẻ, tâm tư nguyện vọng đáng phải đáp ứng cho phù hợp Muốn có điều thành viên gia đình phải thật tôn trọng nhau, đặc biệt bất bình đẳng giới Trẻ em trai trẻ em gái phải có quyền nghĩa vụ nhau, thụ hưởng giá trị nhau, học hành Những người cha, người mẹ gia đình phải tôn trọng nhau, lắng nghe chia sẻ với việc sống Lời kết Tóm lại, gia đình có vai trò to lớn việc giáo dục nhân cách cho người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc sở để xây dựng xã hội tốt đẹp Như Bác Hồ nói : “Hạt nhân xã hội gia đình Chính muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải ý hạt nhân cho tốt” Ở Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, yếu tố cũ đan xen, muốn xã hội tiến bộ, lành mạnh phải ý vai trò giáo dục gia đình việc hình thành nhân cách cho người [...]... mẹ trong gia đình cũng phải được tôn trọng như nhau, lắng nghe và chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống Lời kết bài Tóm lại, gia đình có vai trò to lớn trong việc giáo dục nhân cách cho con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là cơ sở để xây dựng xã hội tốt đẹp Như Bác Hồ đã từng nói : “Hạt nhân của xã hội là gia đình Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân. .. xung đột gia đình dẫn đến đổ vỡ và ly hôn ngày càng gia tăng, làm cho gia đình không được bền vững Do đó chúng ta cần đặc biệt chú trọng giải IV quyết vấn đề gốc rễ là giáo dục con trẻ trong gia đình Biện pháp để giáo dục gia đình được tốt hơn - Ở Việt Nam, gia đình đang chịu sự tác động rất lớn bởi những yếu tố văn hóa nước ngoài (có cả văn hóa tiến bộ và cả văn hóa phẩm độc hại- có cả hoa thơm và gió... chúng du nhập vào Việt Nam Gia đình cũng đang chịu sự tác động từ mặt tích cực cũng như mặt trái của nền kinh tế thị trường Do đó, trong mỗi gia đình Việt Nam hôm nay dường như điều kiện vật chất đầy đủ hơn, song con người dường như xa nhau hơn, thời gian quan tâm, chăm sóc cho nhau cũng ít dần Thực tế này tác động không nhỏ đến việc giáo dục và hình thành nhân cách cho trẻ em Đại hội XI của Đảng ta... đức” của cha mẹ thì lớn lên tất yếu nó cũng hành xử giống cha mẹ Song ngược lại, nếu cha mẹ là những tấm gương sáng, mẫu mực thì con cái sẽ là những người có nhân cách tốt (trừ một số đứa trẻ quá trình giáo dục và tự giáo dục không tốt) + Thứ ba, gia đình phải được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tiến bộ, cha mẹ phải bình đẳng tôn trọng lẫn nhau Bình đẳng ở đây thể hiện là mọi thành viên trong gia đình. .. nhân của xã hội là gia đình Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt” Ở Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những yếu tố cũ và mới đan xen, nhưng muốn xã hội tiến bộ, lành mạnh thì phải chú ý vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách cho con người ... phương pháp giáo dục phù hợp với từng đứa trẻ + Thứ hai, bản thân cha mẹ phải là tấm gương tốt Sẽ không thể có những con người có nhân cách tốt được nếu như: “Nhà kia nỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng” Cách hành xử của cha mẹ với nhau, cách ứng xử của cha mẹ với những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách đứa trẻ Khi còn nhỏ, nếu đứa trẻ học được cách hành... Đảng ta lại chỉ ra thực trạng: “…đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội xuống cấp” Để gia đình thật sự trở thành tế bào lành mạnh của xã hội thì những người làm cha, mẹ - những người chủ của gia đình cần quan tâm một số vấn đề sau: + Thứ nhất, cha mẹ phải là người có kiến thức Kiến thức ở đây có thể từ kinh nghiệm, có thể từ học tập trong sách vở và trong cuộc sống Tuy nhiên, dù kiến thức nào thì... quyền nói lên tiếng nói của mình Mọi tâm tư nguyện vọng của các cá nhân trong gia đình đều được lắng nghe, chia sẻ, những tâm tư nguyện vọng nào chính đáng phải được đáp ứng cho phù hợp Muốn có được điều này thì các thành viên trong gia đình phải thật sự tôn trọng nhau, đặc biệt không có sự bất bình đẳng giới Trẻ em trai và trẻ em gái phải có quyền và nghĩa vụ như nhau, được thụ hưởng mọi giá trị như nhau,... yêu cầu của xã hội, phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý lứa tuổi, phù hợp với đặc điểm của từng đứa trẻ Có thể nói đây là điều khó khăn đối với các bậc cha mẹ, bởi xã hội phát triển rất nhanh, lượng kiến thức vô cùng lớn, trẻ em học hỏi rất nhanh cả những điều hay lẽ phải và cả những thói hư tật xấu trong gia đình cũng như ngoài xã hội Cha mẹ phải cập nhật thông tin, nắm bắt được nhu cầu tâm lý của con... cha mẹ vội vàng chụp mũ cho rằng con là đồ bỏ đi, là “đồ ngu”…khiến các em tự ti, cho rằng mình có cố gắng thế nào cũng vẫn không - thể khá hơn được, dẫn đến tâm lý buông xuôi bỏ mặc… Ngày nay, với những biến đổi của nền kinh tế hàng hóa và cơ chế thị trường văn hóa gia đình đang có biểu hiện xuống cấp vì những tác động xấu của đời sống xã hội Với ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường và hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ., Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ., Tiểu luận về vai trò của giáo dục gia đình trong việc hình thành và phát trển nhân cách ở trẻ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay