Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia.

14 154 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia. Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH A.LỜI MỞ ĐẦU Thế giới ngày phát triển,kéo theo chạy đua kinh tế, trị, vũ trang…Điều giúp quốc gia trang bị cho sách, chiến lược phù hợp để giúp đất nước phát triển bám trụ ” chiến trường ” thời bình Để đạt quốc gia phải có đầu tư đắn cần thiết giáo dục Vì giáo dục khởi đầu văn minh nhân loại,là tảng phát triển khoa học-kĩ thuật, kinh tế, văn hoá Bởi việc đầu tư cho giáo dục quan trọng Loài người tiến khao khát hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đáng kể chất lượng sống cho người kết hợp hài hoà điều kiện vật chất điều kiện tinh thần, mức sống cao nếp sống đẹp, vừa an toàn, vừa bền vững cho tất người, cho hệ ngày muôn đời cháu mai sau Nói theo cách Việt Nam: Thực “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt giáo dục nên nước giới trọng đến việc đầu tư cho giáo dục có Việt Nam.Do có khác nhiều mặt tốc độ phát triển kinh tế,bản sắc văn hoá,trình độ dân trí nên đầu tư quốc gia khác nhau.Việt Nam ta bước cải cách giáo dục theo hướng tích cực để nâng cao dân trí phát triển khoa học-kỹ thuật.Tuy nhiên đầu tư nước ta so với quốc gia khác giới chưa cao Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH B.NỘI DUNG: Vậy giáo dục có nghĩa gì? Giáo dục (tiếng Anh: education) theo nghĩa chung hình thức học tập theo kiến thức, kỹ năng, thói quen nhóm người trao truyền từ hệ sang hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu Giáo dục thường diễn hướng dẫn người khác, thông qua tự học Bất trải nghiệm có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động xem có tính giáo dục Giáo dục thường chia thành giai đoạn giáo dục tuổi ấu thơ, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục đại học Trong tiếng việt “giáo” có nghĩa dạy,”dục” có nghĩa nuôi;”giáo dục” dạy dỗ nuôi dưỡng đủ trí-dục,đức-dục, thể-dục  Sự đầu tư giáo dục Mỹ Con người vũ trang tri thức đại động lực phát triển kinh tế - xã hội Do giáo dục, đào tạo giữ vai trò cốt tử quốc gia, phát triển giáo dục phải trước phát triển kinh tế.Mỗi quốc gia có định hướng,phát triển đầu tư giáo dục khác Một quốc gia có giáo dục phát triển Mỹ Trong trình xây dựng phát triển mình, Mỹ đặc biệt quan tâm đến giáo dục Do đặc thù đa dạng linh hoạt mình, có chiến lược đắn cho giáo dục đào tạo, đội ngũ nhà tri thức đào tạo với phát triển vượt bậc trước khoa học công nghệ, hệ thống giáo dục Mỹ có bước tiến dài đạt nhiều thành tựu cao với quy mô lớn Đầu tư cho giáo dục chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng GDP Mỹ, năm Mỹ dành khoản 5- 6% ngân sách tổng GDP để chi tiêu giáo dục, tính tiền thật số khủng lồ quốc gia chịu đầu tư khoản tiền lớn cho giáo dục Không thế, ước tính đầu tư cho giáo dục Mỹ ngày tăng; điều chứng tỏ người Mỹ quan tâm giáo dục mong muốn phát triển, hoàn thiện giáo dục Giáo dục Mỹ chủ yếu Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH cung cấp khu vực công, có kiểm soát tài trợ đến từ cấp độ: liên bang, tiểu bang địa phương Giáo dục trẻ em bắt buộc, người Mỹ trẻ em đối tượng quan trọng đặc biệt phải lưu ý nhiều hơn; tương lai nước Mỹ Năm 2006-2007, Mỹ dành khoảng $553 tỷ cho tiểu học trung học, chiếm khoảng 4.2% tổng GDP nước Đầu tư cho giáo dục không việc tăng chi cho cấp, ngành học mà phải đảm bảo mức lương dành cho người lao động hoạt động ngành nghề này, có mức lương hợp lý họ dành toàn sức cho giáo dục Nhìn vào bảng ta ước tính lương giáo viên khoảng $3000-5500/ tháng Bên cạnh đó, Mỹ có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên là: chương trình cho vay vốn; sinh viên vay vốn liên bang đóng toán hàng tháng 15% thu nhập họ, để hoàn trả hết nợ, vòng 25 năm mà chưa trả hết nợ số dư nợ lại miễn, áp dụng thi hành từ năm 2014 Như nói, Mỹ đầu tư cách toàn diện cho giáo dục  Sự đầu tư giáo dục Nhật Bản Là quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, để phát triển, Nhật Bản người dân Nhận thức điều đó, phủ Nhật Bản đặc biệt trọng tới giáo dục đào tạo, coi quốc sách hàng đầu Nhật Bản biết đến không nước hùng mạnh kinh tế vào hàng đầu giới mà coi quốc gia có hệ thống giáo dục đa dạng chất lượng Hệ thống giáo dục Nhật Bản đánh giá đứng thứ giới (sau Mỹ Anh) Nền giáo dục Nhật Bản kết hợp hài hòa sắc văn hóa lâu đời phương Đông với tri thức phương Tây đại Ở Nhật Bản gần người mù chữ 72,5% số học sinh theo học lên đến bậc đại học, cao đẳng trung cấp, số ngang hàng với Mỹ vượt trội số quốc gia châu Âu Điều tạo sở cho phát triển kinh tế công nghiệp Nhật Bản thời kỳ đại Ngay từ năm 1950, Nhật Bản trọng xây dựng giáo dục đại Hệ thống giáo dục Nhật Bản thiết lập sau Chiến tranh giới thứ hai vào năm 1947 - 1950, lấy hệ thống giáo dục Mỹ làm kiểu mẫu, bao gồm năm giáo dục bắt buộc (6 năm tiểu học năm trung học sở), năm trung học phổ thông (không bắt buộc) năm đại học Tỷ lệ học sinh tiếp tục học lên trung học phổ thông bậc đại học sau kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc ngày tăng Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH Hệ thống giáo dục Nhật Bản sửa đổi liên tục nhằm thực hai ưu tiên: Thứ nhất, giáo dục bắt buộc nhằm phổ cập hóa hệ thống giáo dục tiểu học; Thứ hai, thành lập trường dạy nghề cho niên đồng thời tổ chức đào tạo khoá chuyên tu (nông, công, lâm, ngư nghiệp, thủy sản, dệt…) cấp trung học sở Hai ưu tiên tạo bước việc hình thành nguồn lực đảm bảo kế hoạch phát triển cho công “hiện đại hoá” kinh tế Nhật Bản Chủ trương phát triển giáo dục cấp cao làm đầu tàu Chính phủ Nhật Bản quan tâm hình thành sớm: Đó hệ thống đại học sau đại học với “Trường chuyên môn” (không kể trường Cao đẳng chuyên môn dành cho học sinh học hết cấp 2) Hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản trường đại học “hoàng gia” công lập, thành lập từ năm 1877 Sáu trường đại học Nhật Bản là: Tokyo, Kyoto, Kyushu, Tohoku, Hokkaido Osaka Bước vào kỷ 20, Nhật Bản cho phép thành lập đại học tư thục (Waseda, Keio, Doshisha…) từ “trường chuyên môn” Cũng nhiều nước giới, trình phát triển giáo dục Nhật Bản gắn liền với trình phát triển chế độ trị, kinh tế đời sống văn hóa-xã hội Từ xã hội phong kiến tập quyền khép kín, kinh tế tiểu nông, công nghệ lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn , Nhật Bản mở cửa giới bên với sách cải cách mạnh mẽ Minh Trị Thiên hoàng (1872-1912) tất lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội Cùng với việc thành lập Bộ Giáo dục (1871), Nhật Bản sớm có sách phát triển hệ thống giáo dục tiểu học bắt buộc bình đẳng tất trẻ em tuổi, không phân biệt nam nữ, tôn giáo, thành phần xã hội Chính sách giáo dục bắt buộc thực thi điều chỉnh theo giai đoạn thích hợp Số năm học bắt buộc nâng dần từ 3-4 năm (1886) lên năm vào năm 1908 Tỷ lệ nhập học bậc tiểu học đạt 99% (1899) Giáo dục bắt buộc miễn phí năm (hết trung học sở) thực từ năm 1947 với việc ban hành Luật Giáo dục Luật giáo dục nhà trường Nhờ sách mà từ đầu kỷ 20, Nhật Bản sớm thực thành công phổ cập tiểu học bắt buộc cho trẻ em Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH độ tuổi - thành tựu giáo dục mà thời chưa nhiều nước thực Điểm bật Nhật Bản không cải cách giáo dục theo kiểu chắp vá mà áp dụng mô hình Hà Lan cho tiểu học, mô hình Pháp cho trung học mô hình Mỹ cho đại học – giáo dục tốt theo cấp học thời Năm 1961, Nhật Bản thay đổi quy định hệ thống giáo dục dạy nghề Luật giáo dục, cho phép lập “trường cao đẳng chuyên nghiệp” với học trình năm (gồm năm trung học phổ thông năm chuyên tu) tồn song song với trường dạy nghề Năm 1975, để đáp ứng yêu cầu nhân lực, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho phép thành lập trường “chuyên tu kỹ thuật” gọn nhẹ tập trung đào tạo cán kỹ thuật nhằm bổ sung cho hệ thống “đại học ngắn hạn”(2-3 năm) hay hệ thống đại học quy (4 năm) Mục đích giảm bớt sức ép tranh thi vào cửa hẹp đại học nhân trưởng thành tăng đột biến (“baby boom” – tăng vọt trẻ sơ sinh sau chiến thứ hai) tạo hội cho học sinh bị rớt kỳ thi tuyển vào đại học vào trường dạy nghề với thời gian học ngắn Tỷ lệ người biết chữ cao giới xem thành tựu bật giáo dục Nhật Bản từ sau Thế chiến II Số người Nhật trẻ tuổi gia nhập vào lực lượng lao động với trình độ văn hoá cao nhiều so với trước Năm 1950, 45% học sinh Nhật Bản tốt nghiệp cấp 2, tức sau hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, bắt đầu làm việc độ tuổi 15, 43% học sinh vào trung học phổ thông để tiếp tục học Hiện tỷ lệ học tiếp trung học phổ thông Nhật Bản đến mức 95 – 97% Không giống Mỹ, hệ thống giáo dục công lập Nhật Bản chiếm đa số, 95%-98% cấp tiểu học phổ thông sở Chương trình giảng dạy cho bậc tiểu học, cấp sở phổ thông trung học ban hành quản lý chặt chẽ Bộ Giáo dục Sau khoảng 10 năm, Bộ Giáo dục lại ban hành giáo trình sách giáo khoa theo tiêu chuẩn mới, với nội dung chi tiết hướng dẫn viết cụ thể cho môn học trường tiểu học trường cấp để hướng dẫn cho giáo viên Việc chỉnh sửa chương trình giảng dạy sách giáo khoa đề hội đồng chuyên môn bao gồm chuyên gia giáo trình, giáo sư trường đại học, giáo viên, thành viên ban ngành giáo dục địa phương bậc lão thành có kinh nghiệm khác xã hội Trường dạy nghề tư nhân chiếm tỷ Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH lệ 80%-90% tổng số trường dạy nghề nước, ngành công nghệ thông tin chiếm đa số Ở thành phố lớn có trung tâm đào tạo công nghệ thông tin kỹ thuật hoạt động độc lập Các trung tâm có chức đào tạo giáo viên giảng dạy, hoàn thiện tài liệu giảng dạy nghiên cứu phương pháp giảng dạy Để sử dụng hiệu nguồn ngân sách nhà nước, trung tâm đào tạo thành phố trang bị trang thiết bị đắt tiền hệ thống máy vi tính quy mô lớn trung tâm khí đại Để chuẩn bị bước vào kỷ 21, năm 1984 Nhật Bản tiếp tục tiến hành cải cách giáo dục với tư tưởng chủ đạo hình thành hệ thống giáo dục suốt đời (life-long learning), xây dựng xã hội học tập, chuẩn bị hệ trẻ phát triển toàn diện, động, tự chủ, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội đại kinh tế tri thức với trình toàn cầu hóa, nâng cao khả cạnh tranh Nhật Bản trường quốc tế Nhờ đa dạng hóa chương trình giúp Nhật Bản đạt kết cao kỳ đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế PISA (Programme for International Student Assesment) năm 2000, năm 2003, năm 2006 năm gần Giáo dục đại học Nhật Bản “mở rộng” năm 1960 - đặc trưng phát triển kinh tế nhanh Hệ thống giáo dục Nhật Bản bao gồm khu vực: quốc gia, tư thục nhà nước địa phương (cấp tỉnh) Năm 2008, Nhật Bản có đến 589 trường đại học tư thục, khoảng 86 đại học công lập cấp quốc gia (theo thể chế National University CorporationNUC) 90 đại học công lập địa phương (với thể chế Public University Corporation- PUC) Phần lớn chi tiêu quốc gia dành cho giáo dục đại học công lập NUC (chiếm gần 1,3% GDP), phần lớn sinh viên theo học đại học tư thục Trước năm 1998, phân bố trường đại học phải đáp ứng tiêu chí là: Đại học công lập thỏa mãn nhu cầu nhân lực quốc gia; Đại học địa phương - thỏa mãn nhu cầu nhân lực cấp tỉnh huyện; Đại học tư thục – đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường Tuy nhiên, phân bố bị phức tạp hóa tác động “sự phân hóa chức năng” trường đại học dẫn đến việc xóa bỏ ranh giới khu vực Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng Nhật Bản ngày nhiều, đứng sau Mỹ (khoảng 50%),Nhật Bản trở thành cường quốc giáo dục giới  Sự đầu tư giáo dục Philippines Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH Dù nước phát triển, giáo dục Philippines GD tiên tiến Châu Á, với hệ thống GD tiểu học, sở, trung học đại học uy tín Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng trường Đại học cao đẳng toàn cầu tổ chức Quacquarelli Symonds có trụ sở London, trường Đại học hàng đầu Philippines lọt vào top 300 Trong “Báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2011” Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố đây, Philippines chịu cảnh tụt hạng tương tự Trong số 138 kinh tế, hệ thống giáo dục Philippines xếp vị trí 68 Còn khối ASEAN, Philippines đứng sau Singapore, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thái Lan Việt Nam Hệ thống giáo dục Philippines suy giảm dần theo thập kỷ – hậu từ thất bại quyền việc đầu tư cách hiệu vào lĩnh vực Quản lí giáo dục hạn chế, thiếu đầu tư nhà nước, chất lượng giáo dục thấp không đủ tạo nên não bắt kịp thời đại… – giáo dục Philippines đứng trước sức ép cải cách thật khó để đâu mà vấn đề ngân sách toán không lời giải Giáo dục Philippines có vô vàng khó khăn Năm 2010 nước thiếu 57.930 phòng học, 7,8 triệu sách giáo khoa 20.874 giáo viên Hệ thống 45.000 trường công từ tiểu học đến cao đẳng Philippines thiếu 2,5 triệu ghế ngồi khoảng 60.000 phòng học Chỉ số 1.000 học sinh tốt nghiệp lớp sẵn sàng tâm vào học trung học; số 100 học sinh trung học học tiếp lên cao đẳng; 19 số 100 giáo viên trường công tự tin có lực dạy tiếng Anh; xếp hạng quốc tế, học sinh Philippine đứng thứ 41 kiến thức khoa học thứ 42 toán 45 nước nghiên cứu…Ngân sách giáo dục tính bình quân cho học sinh đạt 150 USD/năm, số nhỏ nhoi so với nước lân cận Thái Lan đầu tư trung bình 950 USD cho HS/năm Chưa kể tổng số học sinh tăng bình quân hàng năm 2,8% ngân sách cho giáo dục dậm chân chỗ Ngân sách giáo dục năm 2005 có tăng 2,5 tỉ P (đơn vị tiền Philippine) so với năm 2004 thực chất xét tỉ lệ với tổng ngân sách quốc dân “miếng bánh” cho giáo dục giảm từ 13,65% năm 2004 xuống 12,35% năm 2005 Ngân sách dành cho Bộ Giáo dục nước năm 2012 tăng thêm 12,5% lên 238,8 tỷ peso (5,5 tỷ USD), so với 207,3 tỷ peso năm 2011 Điều nói lên nhu cầu GD lớn.Chất lượng giáo dục Philippine Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH suy giảm liên tục, giáo dục tiểu học trung học thất bại việc tạo nên hệ công dân có trách nhiệm, ham muốn lao động có ước nguyện Những lí hàng đầu cho suy giảm trước tiên nước không đầu tư đủ cho hệ thống giáo dục thứ hai tổ chức giáo dục quản lí cách yếu Sức ép cải cách đặt lên vai quan chức giáo dục Philippine họ khó mà làm thay đổi mặt giáo dục cách tức thời, vấn đề mang tính lâu dài phụ thuộc vào quan điểm ưu tiên giáo dục phủ Bộ Giáo dục Philippine đề xuất khung chi tiêu ngân sách năm cho giáo dục để thực chiến lược dài hạn xây đủ phòng học cung ứng đủ trang thiết bị giáo dục khác Bộ Giáo dục ước tính cần tăng đến 9% ngân sách hàng năm năm tới để thực có hiệu cải cách giáo dục  Sự đầu tư giáo dục Việt Nam Là nước phát triển,Việt Nam bước tiến lên công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước.Theo giáo dục nước ta bước thay đổi.H ơn nửa kỷ qua giáo dục Việt nam nói chung giáo dục đại học nói riêng đạt nhiều thành tích to lớn nghiệp giải phóng, xây dựng phát triển đất nước Giáo dục đại học đào tạo cung cấp cho đất nước đội ngũ cán đông đảo có trình độ đại học, đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước, yêu cầu hội nhập khu vực giới lãnh vực Với quan điểm “Đầu tư cho giáo dục quốc sách”, Đảng Nhà nước đưa nhiều nghị phát triển giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ khẳng định tầm quan trọng, định hướng xác định mục tiêu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học Thực nghị Đảng, Chính phủ Bộ giáo dục đào tạo đưa nhiều mô hình đào tạo đại học Do vậy, tốc độ tăng giáo dục đào tạo đại học tăng nhanh Hiện nước có khỏang gần 90 sở đào tạo đại học bao gồm trường đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học công lập, bán công, dân lập học viện Tới có thêm số trường đại học tư thục đời Lực lượng giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng quy mô, số lượng sinh viên tăng đáng kể (tăng khoảng 15 lần so với 20 năm trước) làm cho trình độ dân trí tăng lên rõ rệt Thành tích đáng trân trọng tôn vinh Tuy nhiên, dù có phát triển Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH chất lượng giáo dục, đào tạo vấn đề quan trọng cốt tư ̉ Thực tế có nhiều ý kiến, quan điểm khác chí trái ngược đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo đại học Việt Nam so với nhu cầu xã hội trình độ giới Nhận nều giáo dục Việt Nam tồn số điểm sau: 1.Về phía người dạy: Mặc dù chất lượng số lượng lực lượng đội ngũ giảng viên ngày nâng cao phương pháp giảng dạy chủ yếu mang tính thuyết giảng, làm người học tiếp thu cách thụ động, nội dung giảng dạy mang lý thuyết, thiếu cập nhật thực tiễn dẫn tới xơ cứng, giáo điều, tính ứng dụng thấp Mặt khác, việc sử dụng phương tiện phục vụ cho giảng dạy chưa nhiều mà truyền tải hết lượng thông tin cần cung cấp cho người học, số thời gian giảng viên dành cho lên lớp trường lớn, hạn chế thời gian nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tế 2.Về phía người học:  Chất lượng đầu vào nhiều sở đào tạo đại học thấp, thấp đến mức thấp nữa, chủ yếu tập trung vào trường xét tuyển, tính chủ động sáng tạo học tập nghiên cứu sinh viên nhìn chung chưa cao, thiếu tư khoa học, đại đa số học thụ động, học theo phong trào, học cho qua “học theo hội chứng cấp” , tốt nghiệp chưa đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu xúc thực tế bị thực tiễn chối bỏ Chỉ số chất lượng đào tạo so với nước khu vực đứng hạng 10 12 nước 3.Về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chậm cải tiến đổi mới,,̀ thiếu tính cập nhật, lý thuyết chưa gắn với thực tiễn, môn học nhiều cấu thời lượng chưa hợp lý, dẫn tới sinh viên Việt Nam học nhiều kiến thức lại chưa phù hợp với thực tiễn cho giáo dục yếu lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu đầu tư nâng cấp: Những tồn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục đào tạo đại học mà nguyên nhân tư người dạy, người học chế quản Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH lý chưa phù hợp tạo “Sản phẩm” chất lượng vừa thiếu kiến thức, kỹ nghề nghiệp, phương pháp làm việc vừa lực nhận thức, tư phương pháp nghiên cứu khoa học, xã hội không thừa nhận “Sản phẩm” giáo dục đào tạo đại học chỗ đứng thị trường, người học xong đại học khó không tìm việc làm  ĐÁNH GIÁ VỀ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM Tích cực: - Quy mô giáo dục mạng lưới sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập xã hội - Chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo có tiến - Tất tỉnh, thành phố nước công nhận chuẩn quốc gia xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học thực phổ cập trung học sở - Công tác xã hội hoá giáo dục việc huy động nguồn lực cho giáo dục đạt kết bước đầu - Công xã hội giáo dục cải thiện - Công tác quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến Tiêu cực: - Mặc dù có nhiều sách,chỉ thị đổi giáo dục nước ta mắc phải nhiều lỗi lớn,vẫn bộc lộ nhiều yếu - Đội ngũ giáo viên chưa thật đáp ứng nhiệm vụ giáo dục thời kì đổi - Có sách chưa phú hợp với giáo dục nước nhà - Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường yếu lạc hậu - Chất lượng giáo dục thấp so với nhu cầu xã hội giới Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH - Hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông nhiều bất cập;chương trình giáo dục đại học chậm đổi chưa đáp ứng nguồn nhân lực thật chất lượng cho xã hội - Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ,thiếu tính liên thông cấp học trình độ đáo tạo.Trong chưa quan tâm mức giáo dục đào tạo nghề Sau nhận xét nhà báo nước giáo dục Việt Nam: Dù thu nhập trung bình người Việt Nam dừng mức 1.400 USD, năm ngoái có 30.000 người Việt theo học trường nước Việt Nam xếp thứ số du học sinh Australia thứ Mỹ, Mexico, Brazil Pháp Số lượng du học sinh Việt Nam Mỹ tăng gấp lần kể từ số 2.000 học sinh thập kỷ vừa qua Hầu hết số gần 15.000 học sinh theo học Mỹ năm ngoái không theo diện học bổng trường danh tiếng, mà thay vào ghi tên vào trường cao đẳng cộng đồng với học phí gia đình chi trả, theo Viện Giáo dục Quốc tế New York.Không giống trường đại học nước láng giềng Trung Quốc, nơi nhà lãnh đạo vào cải cách sâu rộng từ năm 1980, trường đại học Việt Nam chưa thể bắt kịp tốc độ với giới toàn cầu hóa không ngừng, chuyên gia nhận xét Thay vào đó, giáo dục Việt Nam trì hệ thống quản lý tập trung hiệu thiếu tư phê phán Hình mẫu giáo dục Việt Nam “một cho tất cả” nhà lãnh đạo “cần hành động nhiều để biến giáo dục trở thành tài sản quốc gia Dù Việt Nam đầu tư nhiều vào giáo dục, tương đương phần trăm tổng sản phẩm quốc nội, so với nhiều nước khác khu vực châu Á-Thái Bình dương, vấn đề cốt lõi nằm quản lý không thiếu đầu tư Một vấn đề khác thực trạng bậc phụ huynh hối lộ cho giáo viên để em điểm cao khiến cấp trở nên tầm thường Trong báo cáo năm 2010, Tổ chức Minh bạch Quốc tế có trụ sở Berlin kết luận giáo dục Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH ngành tham nhũng thứ hai, sau ngành hành pháp, Việt Nam “Nhiều trường đại học quan tâm đến chuyện để tuyển dụng nhiều sinh viên nhất”, đại biểu quốc hội Mỹ Hương cho biết “Rồi cử nhân đâu? Liệu họ tìm công ăn việc làm không?” Tầng lớp trung lưu Việt Nam loay hoay nghĩ xem làm để giúp em họ học tập tốt hệ thống trường lớp lạc hậu Một giải pháp phổ biến đăng ký vào lớp học thêm ban đêm giáo viên trường công, người có mức lương khoảng triệu đồng/tháng (250 USD), giảng dạy Không giống quan chức cấp cao, hầu hết gia đình Việt Nam không đủ tiền cho em theo học trường tư du học Vậy để giải bất cập giáo dục ta cần có biện pháp hiệu nào? Những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đại học: Đổi chế độ tiền lương cho ngành giáo dục nói chung cho sở đào tạo đại học nói riêng, sở người Thầy sống tiền lương mình, có Thầy toàn tâm toàn ý cho nghiệp đào tạo Chuẩn hóa, đánh giá xếp hạng thực nghiêm túc sở đào tạo đại học (các trường) công bố phương tiện thông tin đại chúng để người học lựa chọn 3.Thực triệt để quy định định mức giảng cho giảng viên để giảng viên có thời gian tham gia nghiên cứu khoa học tiếp cận với thực tế, có chất lượng giảng sâu sắc lý luận có tính thực tiễn cao Trong mối quan hệ đó, năm học, giảng viên phải có kết nghiên cứu khoa học cụ thể, đề tài khoa học nghiệm thu, kết nghiên cứu đăng tải tạp chí khoa học, tham luận hội thảo khoa học,… Đào tạo đội ngũ giảng viên phương pháp giảng dạy, thực triệt để đổi phương pháp đạy học từ dạy học thụ động sang phương pháp dạy học chủ động, thay truyền đạt kiến thức sang dạy phương pháp tiếp cận kiến thức, thay tiếp nhận kiến thức tìm hiểu kiến thức, có làm thay đổi dần tư cố hữu cách dạy học Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH Thay đổi đa dạng hóa phương pháp tuyển sinh trường đại học phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên để công tác tuyển sinh đánh giá kết học tập sinh viên không nặng nề, căng thẳng Mở rộng liên kết đào tạo trường, sở đào tạo nước nhằm tận dụng lợi trường tạo sức cạnh tranh lành mạnh đội ngũ giảng viên trường buộc giảng viên phải không ngừng trao dồi kiến thức không ngừng vươn lên Liên kết chặt chẽ sở đào tạo với đơn vị sử dụng nhân lực cách thường xuyên mởi hội thảo khoa học đển nắm nhu cầu đơn vị sử dụng nhân lực sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng với thực tiễn Chính phủ xây dựng chương trình quy họach tổng thể đào tạo đại học, xác định cấu đào tạo ngành, vùng lãnh thổ, địa phương sở xây dựng chi tiêu tuyển sinh cho trường tránh tình trạng đào tạo tràn lan cân đối “thầy nhiều thợ” Tăng đầu tư sở vật chất cho trường đào tạo đại học xây dựng thư viện điện tử tạo điều kiện cho sinh viên học tập nghiên cứu, góp phần thay đổi từ phương pháp học thụ động sang phương pháp học chủ động sinh viên C.KẾT LUẬN: Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có vị trí quan trọng chiến lược người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước “Nguồn tài nguyên giàu có quốc gia nằm lòng đất mà nằm thân người, trí tuệ người” Muốn tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục- đào tạo giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng lĩnh vực sản xuất vật chất xã hội xây dựng văn hoá Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển vũ bão nay, hàm lượng trí tuệ khoa học kết tinh sản phẩm hàng hoá ngày tăng; tài trí tuệ, lực lĩnh lao động sáng tạo người, xuất cách ngẫu nhiên, tự phát, mà phải trải qua trình đào luyện công phu có hệ thống Vì giáo dục nhìn nhận Tên: Hoàng Thị Sáu Lớp: 13CTXH yếu tố phi sản xuất mà yếu tố bên cấu thành sản xuất xã hội Thực tiễn cho thấy quốc gia muốn phát triển mà đầu tư cho giáo dục Cùng với phát triển kinh tế-xã hội phát triển trí tuệ trở thành yếu tố hàng đầu thể quyền lực sức mạnh quốc gia, nước giới ý thức giáo dục không phúc lợi xã hội, mà thực đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, phát triển xã hội Các nước chậm tiến muốn phát triển nhanh phải quan tâm đến giáo dục đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Chỉ có chiến lược phát triển người đắn giúp nước thuộc giới thứ ba thoát khỏi nô lệ kinh tế công nghệ Tổng Bí thư Đỗ Mười nói khai giảng năm học 1995 - 1996: “Con người nguồn lực quý báu nhất, đồng thời mục tiêu cao Tất người hạnh phúc người, trí tuệ nguồn tài nguyên lớn quốc gia Vì vậy, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài vấn đề có tầm chiến lược, yếu tố định tương lai đất nước” Do vậy, giáo dục, đào tạo giữ vai trò cốt tử quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia., Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia., Tiểu luận về vai trò của giáo dục đào tạo tới mỗi quốc gia.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay