Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.

15 171 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ. PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Uốn từ thuở non Dạy từ thuở đương thơ Gia đình tế bào xã hội, nôi nâng đỡ cũa người Mỗi cá xã hội từ sinh lớn lên trưởng thành bước từ nôi tình thương Gia đình nơi cá nhân sống học tập từ ngày đầu ta chập chững.Trẻ em lứa tuổi non nớt cần gia đình nâng đỡ nuôi dạy dẫn dắt trẻ bước vào sống cần ý tới việc nuôi dạy.Từ gia đình trẻ tiếp nhận lĩnh hội quy tắc chuẩn chuẩn mực xã hội để phát triển toàn diện nhân cách Gia đình trường học đầu tiên, móng để đặt viên gạch đứa trẻ, để sau lớn lên trẻ tự tin vào thân mình, tự đứng vững hòa nhập vào xã hội Trong sống đại đầy đủ tiện nghi vật chất ngày nay, nhiều người trẻ dễ bị vào nhịp sống nhanh nhiễm bệnh thời đại nên giáo dục gia đình ngày trở nên quan trọng để nuôi dưỡng tế bào lành mạnh cho xã hội Hơn nữa,do điều kiện kinh tế trình độ nhận thức người làm cha làm mẹ không nhận thức rõ vai trò làm vai trò gia đình bị giảm sút Nhiều gia đình bị đồng tiền thu hút hết thời gian, tâm lực trí lực vào công việc để kiếm tiền, thời gian quan tâm bên cái, coi việc dạy dỗ giáo dục việc nhà trường Còn nhiều gia đình điều kiện kinh tế khó khăn nên điều kiện quan tâm chăm sóc ý nhiều người cha mẹ kiến thức việc giáo dục trẻ tâm sinh lý lứa tuổi họ phương pháp giáo dục trẻ đắn khiến đứa trẻ phát triển bị lệch lạc Như từ thực tiễn xã hội đặt yêu cầu cấp thiết giáo dục gia đình nói chung vai trò gia đình việc giáo dục trẻ em nói riêng nhằm tạo hệ trẻ phát triển toàn diện nhân cách Điều đòi hỏi phải có cách nhìn nhận đầy đủ đắn để vai trò gia đình giáo dục trẻ động lực phát triển 2.Vai trò gia đình việc giáo dục Gia đình xã hội thu nhỏ, gia đình tế bào xã hội Nói để thấy vai trò gia đình xã hội ngày nay, đặc biệt vấn đề giáo dục đạo đức cho Truyền thống đạo đức gia đình có ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp đến Ngay từ lọt lòng, trẻ chăm sóc, nuôi dạy với người thân yêu gia đình Số thời gian trẻ sống gia đình nhiều trường, vậy, mối quan hệ ông bà, cha mẹ, anh chị em có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm trẻ Đặc biệt với tuổi vị thành niên, em dần hình thành thái độ nhận xét, đánh giá quan tâm, mối tương quan thành viên gia đình… Chính điều xây dựng nên tình cảm em với thành viên gia đình Khi trẻ sống gia đình nề nếp, có giá trị đạo đức xã hội ông bà, cha mẹ anh chị em lựa chọn, điều tác động trực tiếp, thường xuyên, lâu dài mạnh mẽ đến em Do em dễ dàng tiếp nhận thực cách tự nguyện Còn gia đình không hòa thuận, ông bà, cha mẹ không sống với vai trò mình, cha mẹ không quan tâm đến cái, biết làm giàu, coi việc giáo dục nhà trường, cần gì, suy nghĩ gì, sống ích kỷ… có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đạo đức trẻ Gia đình quan trọng việc hình thành nề nếp đạo đức, lối sống cho Sự quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, ân cần bảo cha mẹ tác động nhiều đến trẻ Ví dụ trước học, cha mẹ dạy dỗ, dặn dò kỹ lưỡng em ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, vào lớp học không nói chuyện, cười giỡn… định em trở thành ngoan, trò giỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Nhận thức vấn đề này, thấy tầm quan trọng, ảnh hưởng gia đình với việc hình thành nên đạo đức lối sống cho em “Dạy từ thuở thơ” – điều mà bậc cha mẹ phải tâm niệm Nhiều bậc phụ huynh không ý thức vấn đề này, để sống tự Đến nhận thấy hư, khó bảo, không lời, có muốn uốn nắn, muốn giáo dục muộn Vậy nên, uốn nắn được, bậc cha mẹ nên dạy học sơ đẳng lại tối quan trọng chào hỏi, thưa gửi, ăn nói văn minh lịch sự, không nói dối, không nói tục chửi thề… Đặc biệt với lứa tuổi vị thành niên – tuổi gần bạn xa mẹ - cha mẹ để tự do, không giáo dục, để đâu đi, chơi với không cần quan tâm… thật dễ xảy rủi ro, hậu đáng tiếc Qua vài phân tích nhận thấy, vai trò gia đình quan trọng việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho Truyền thống văn hóa, đạo đức gia đình ảnh hưởng lớn đến phát triển nhân cách em Khi gia đình coi trọng việc dạy dỗ đạo đức cho cái, bắt đầu học đơn giản chào hỏi, thưa gửi… giúp trẻ ý thức lời nói cử hành vi thân mình.Vì vậy, giáo dục gia đình hình thành nên nhân cách đứa trẻ NỘI DUNG 1.Định nghĩa gia đình chức gia đình a.Định nghĩa gia đình Gia đình đơn vị xã hội ( nhóm nhỏ xã hội ),là hình thức tổ chức quan trọng sinh họat cá nhân dựa hôn nhân quan hệ huyết thống,tức quan hệ vợ chồng,giữa cha mẹ cái, anh chị em người thân khác chung sống có quan hệ kinh tế chung Gia đình môi trường sở có vai trò quan trọng ý nghĩa lớn lao hình thành phát triển nhân cách Đó môi trường gắn bó suốt đời cá nhân Gia đình nơi tạo mối quan hệ gắn bó ruột thịt, huyết thống- thứ tình cảm khó chia cắt.Do có phải trải qua biến động phương diện, người hướng quê hương, gia đình b.Chức gia đình Trong xã hội, gia đình có chức bản: - Chức thỏa mãn tình cảm thành viên gia đình: thỏa mãn tình cảm tinh thần thể xác hai vợ chồng, thỏa mãn tình cảm cha mẹ ( sống nhau), tình cảm anh chị em gia đình ( thương yêu đùm bọc lẫn nhau) Phần lớn người xã hội coi gia đình “ tổ ấm”, nơi người ta về, nơi người ta chia sẻ với niềm vui, nỗi buồn, tức nơi tình cảm người thỏa mãn - Chức sinh sản: Chức tồn cách tự nhiên, xã hội tồn đượckhi hành vi sinh sản trì Đây coi giá trị gia đình mà từ xưa ông cha ta thừa nhận - Chức giáo dục: Gia đình nơi đại phận trẻ em người lớn thường xuyên giáo dục “ Dạy từ thuở thơ” Trong môi trường gia đình, trẻ bắt đầu hình thành nhân cách, lối sống, đặc biệt nhân sinh quan - Chức nuôi dưỡng giáo dục cái: Đây chức xã hội quan trọng làm tốt chức giađình thực góp phần quan trọng vào việc đào tạo hệ trẻ nói chung việc trì, phát triển truyền thống văn hóa dân tộc nói riêng Con người muốn trở thành người phải có giáo dục Giáo dục đóng vai trò đặt viên gạch cho hình thành nhân cách trẻ Việc giáo dục chăm lo nuôi nấng cha mẹ trẻ em gia đình trước hết nhằm giữ gìn phát triển tình cảm Mặt khác nhằm hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ nói riêng người công dân tương lai Việc chăm lo sức khoẻ cần thiết người, cha mẹ biết, gia đình phải quan tâm tìm hiểu điều kiện kinh tế vật chất đầy đủ Bên cạnh việc nêu gương cha mẹ quan trọng Như Bác Hồ nói “ Trẻ em gương, tốt đễ tiếp thu mà xấu dễ tiếp thu ” Vì cần phải có người hướng dẫn dạy bảo chúng - Chức xã hội hóa: Có thể coi gia đình xã hội thu nhỏ, người tính cách.Việc va chạm tính cách khác gia đình môi trường để trẻ em học cách hòa hợp với cộng đồng - Chức kinh tế: Cho đến gia đình đơn vị sản xuất cải vật chất cho xã hội Hơn đơn vị tiêu dùng chủ yếu sản phẩm kinh tế sản xuất ra, tác nhân quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - Gia đình thực thể xã hội Sự tồn xã hội thừa nhận Như thân gia đình mang giá trị xã hội Chính chức gia đình đem lại cho giá trị đích thực Cho đến chức gia đình giữ nguyên giá trị Sự thừa nhận chức gia đình tức thừa nhận gia đình giá trị xã hội 2.Thực trạng giáo dục gia đình Đã gia đình bậc cha mẹ làm tốt vai trò, trách nhiệm mình, nuôi dạy khoẻ mạnh, chăm ngoan, học giỏi, công dân có ích cho gia đình, quê hương, đất nước Tuổi thơ ấu em với kỷ niệm đẹp, sâu sắc công cha, nghĩa mẹ, tổ ấm gia đình Tuy nhiên xã hội ngày phát triển kéo theo nhiều thay đổi lớn, đặc biệt đảo lộn từ gia đình truyền thống đến gia đình đại, điều ảnh hưởng không nhỏ tới giáo dục gia đình Quy mô gia đình nhỏ - hệ, nhân ngày phổ biến, tạo nên nếp sống động, linh hoạt so với gia đình truyền thống đông người nhiều hệ chung sống với mái nhà Thực tế nhiều nguyên nhân khác dẫn đến không gia đình rạn nứt, cha mẹ mâu thuẫn, bạo hành, sống ly thân, ly hôn, thiếu quan tâm bỏ mặc Có gia đình cha mẹ gặp điều chẳng lành sớm để lại mồ côi, bơ vơ Nhiều gia đình cha mẹ mải mê kiếm tiền mà nhãng việc dưỡng dục không gia đình tiền nhiều, cách giáo dục con, nuông chiều cho tiêu sài thoải mái dẫn tới hư hỏng Cũng người cha, người mẹ hành hạ, đánh đập, sỉ nhục gây hậu nghiêm trọng Các trẻ sinh gia đình chắn chịu nhiều thiệt thòi, không dưỡng dục đến nơi đến chốn ảnh hưởng lớn đến trình hình thành phát triển thể chất, tinh thần, tâm sinh lý nhân cách Thời thơ ấu trẻ sống gia đình khó có ký ức kỷ niệm đẹp cha mẹ, gia đình Nền sản xuất công nghiệp làm cho mối quan hệ cha mẹ tr ong gia đình ngày lỏng lẻo.Các thành viên gia đình có mối quan hệ khác trước : tính độc lập người vợ tăng lên, nhiều bố mẹ không đủ sức “rèn cặp” cái, uy tín bố mẹ bị uy tín trường học nơi làm việc “cạnh tranh” nơi đảm bảo cho tiến thân ngườinhiều Đặc biệt đáng ý môi trường đô thị,ít biết ai, kiểm soát gia đình với bị buông lỏng… Do mà tư tưởng lệch lạc nguy tệ nạn xã hội có hội tiếp xúc ăn mòn ý thức trẻ, làm ảnh hưởng tới phát triển nhân cách cách mạnh mẽ Ðã có tượng "lệch chuẩn" lĩnh vực giáo dục trẻ em Tiêu chí đứa ngoan lệch trước đứa ngoan biết lời, lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị, chăm việc nhà nhiều gia đình quan niệm đạo đức ngoan học giỏi Cả gia đình dồn sức chạy trường, chạy lớp bắt trẻ học ngày, học đêm vùi đầu vào đống sách vở, chiều chuộng chúng đủ kiểu điểm học tập phải cao, bỏ bẵng giáo dục đạo đức, giáo dục làm người, khiến chúng trở nên vô cảm ích kỷ Nhiều bậc cha mẹ thỏa mãn nhu cầu kể nhu cầu vô lối trở thành thói quen, dễ dẫn đến giá trị sống đứa bị lệch lạc tưởng người phải tuân theo ý muốn mình, dễ dẫn đến phản kháng không thừa nhận Có thể dễ dàng nhận thấy, với việc coi nhẹ vấn đề giáo dục đạo đức cho cái, nuông chiều cách hết mực, đáp ứng nhu cầu con, không la mắng dù biết sai trái, sẵn sàng bao che lỗi lầm con… nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc sa sút lối sống đạo đức học sinh ngày Chính lối giáo dục cha mẹ dẫn tới việc em trở nên không lời, hay nói dối cha mẹ, thiếu ý thức tôn trọng thầy cô, kỷ luật nhà trường; gian lận thi cử, thiếu ý thức sống tôn trọng làm theo pháp luật Được người lớn nuông chiều, “bao che”, em thể thân cách đáng, quan hệ yêu đương sớm không lành mạnh.Được cha mẹ đáp ứng nhu cầu, em đề cao giá trị vật chất, lối sống ưa hưởng thụ Cha mẹ bận rộn với việc làm ăn kinh tế, không chăm lo giáo dục làm em xa rời giá trị đạo đức, chuẩn mực gia đình Mô hình gia đình tạo tâm lý kỳ vọng lớn “cậu ấm, cô chiêu” họ Thường bậc cha mẹ đón trường về, câu hỏi “hôm điểm” mà chưa cần biết hôm trường học hành sao, chơi trò gì, thư giãn Tâm lý học điểm tạo nên sai lầm đáng tiếc khiến trẻ cách để có điểm tốt cho cha mẹ vui Có vị “thưởng” tiền đạt điểm 9,10… Sự áp đặt học nhà điều không nên Do chương trình phương pháp học cải cách khác trước, nên có nhiều bậc cha mẹ giảng giải cho hiểu “Không phải thế, cô dạy khác cơ” câu phản ứng thường thấy em nghe bố mẹ giảng không cách cô giáo Ở trường hợp này, bố mẹ thường hay áp chế, mắng con… Con “bí” đành làm theo bố mẹ, kết đáp số cách làm sai hết Nhiều bậc cha mẹ lại thường lấy số bạn bè trang lứa “làm gương” cho con, so sánh dao lưỡi Không cho phép tranh luận nhược điểm nhiều bậc cha mẹ Khi trót phạm lỗi gì, cha mẹ vội vàng chụp mũ cho đồ bỏ đi, “đồ ngu”…khiến em tự ti, cho có cố gắng được, dẫn đến tâm lý buông xuôi bỏ mặc… Tóm lại, thấy xã hội ngày nay, vấn đề giáo dục bị xao nhãng không quan tâm tầm, mức nó.Trong nhà trường xã hội loay hoay tìm lời giải cho vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh vai trò gia đình lại trở nên quan trọng Gia đình cần nhận thấy trách nhiệm bổn phận việc xây dựng tảng đạo đức cho Vậy cha mẹ cần phải làm gì? Cha mẹ nên tạo dựng mối quan hệ gần gũi, thân tình với Cha mẹ nên người bạn, nhà tham vấn cho Ở tuổi em, giao lưu bạn bè hoạt động chủ đạo Các em dễ tiếp nhận ý kiến từ bạn bè cha mẹ Do vậy, để việc giáo dục đạt hiệu quả, cha mẹ cần trở nên người bạn con, để tin tưởng chia sẻ bày tỏ vấn đề sống Cha mẹ nên biết mối quan hệ bạn bè con, để kiểm soát mà để định hướng, giúp biết “chọn bạn mà chơi” Bạn bè có tầm ảnh hưởng lớn đến em giai đoạn này, nên cha mẹ giáo dục thông qua nhóm bạn Để phát triển cách toàn diện, cha mẹ nên tạo điều kiện giúp học tập kỹ sống (cho học lớp kỹ sống) Điều giúp tập lối sống có trách nhiệm với thân cộng đồng, phòng ngữa hành vi có hại cho thân biết cách xử lý để đối phó với thách thức sống Nên coi việc học nhiệm vụ lớn cuả bậc làm cha mẹ Hãy có trách nhiệm với Hãy cho biết vài truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ để trẻ em biết phát huy, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn cuả em… Nếu coi chuyện học nghiêm túc giúp tạo thời gian biểu hàng ngày Có ý đến thời gian chơi, nghỉ ngơi thư giãn ngày, tuần Khi nêu phương pháp học mà cha mẹ thấy khác với cách học ngày xưa, cần tôn trọng Cha mẹ xem thêm sách tham khảo, “học con” điều bản.Mỗi ngày hè, cha mẹ bớt khoảng tiếng để kiểm tra việc học ôn cuả mình.Không nên ép tạo áp lực điểm số Nếu bị điểm điểm số không vừa ý, tìm nguyên nhân (do cháu không hiểu bài, cô giáo cho đề khó, hổng kiến thức hay lý đó) động viên cố gắng tiếp tập sau Hãy cho trẻ biết “một lần vấp” giúp ta đứng vững sống.Như trẻ tự tin tiếp tục phấn đấu lần kiểm tra sau Khi trẻ nhỏ, nên khuyến khích cháu tự hỏi, khám phá Cha mẹ tìm câu trả lời thích hợp với tầm hiểu biết cuả trẻ Tuyệt đối không lảng tránh áp đảo trẻ mắng mỏ… Sự quan tâm vừa kích thích trí tò mò trẻ, vừa tạo tin cậy với cha mẹ Gia đình nên kết hợp mật thiết với nhà trường công tác giáo dục đạo đức cho con.Vì gia đình nơi hình thành tàng đạo đức bản, nhà trường nơi hình thành đạo đức người công dân có tri thức Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ lo làm ăn nên thiếu quan tâm đến cái, coi việc giáo dục, dạy dỗ thầy cô, trường học… Tuy nhiên, nỗ lực giáo viên chắn không làm vấn đề Gia đình cần nhận biết rằng: giáo dục đạo đức cho cần gia đình phải từ gia đình, đến nhà trường cộng đồng Do vậy, cha mẹ nên kết hợp mật thiết với nhà trường, đặc biệt với thầy/cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình con, đồng thời có phản hồi kịp thời để công tác kết hợp giáo dục thực đạt hiệu Bên cạnh đó, cha mẹ nên cập nhật thông tin lứa tuổi trẻ thời đại ngày Cha mẹ nên nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng trẻ, nên nhìn nhận khác biệt mang tính chất “thời đại” “thế hệ” lối sống cách suy nghĩ em so với hệ mình, để từ đó, cha mẹ dễ đồng cảm với em trình giáo dục 4.Một số nguyên tắc cần có giáo dục gia đình a Ý thức tầm quan trọng: - Cha mẹ phải nghiêm túc việc dạy bảo - Ý thức trách nhiệm làm cha mẹ quan trọng thay Điều giúp bậc làm cha mẹ không trao phó hay ỷ lại nhiều vào người khác nhà trường, người thân, người giúp việc - Họ cần có định hướng để chủ động phá huy tính sáng tạo nhằm đạt hiệu giáo dục cao - Ý thức tầm quan trọng này, bậc làm cha mẹ có trách nhiệm đủ ý chí chống trả lại cám dỗ giá, để dành thời gian sống nuôi dạy - Các bậc làm cha mẹ cần trang bị, nâng cao kiến thức khả giáo dục - Cha mẹ người có quyền tác động đến phát triển định hướng người tương lai Nếu giáo dục định hướng, đứa trẻ không phát huy khả Tuy nhiên, cha mẹ định hướng cách chủ quan theo kỳ vọng ý thích, đứa trẻ cảm thấy căng thẳng, tự trách, suy sụp tinh thần thể chất, oán hận trách cha mẹ Bản thân người làm cha mẹ, sau khoảng thời gian dài, đau khổ nhận làm uổng phí thời gian, tuổi trẻ sức lực 10 - Để đạt hiệu quả, đòi hỏi việc định hướng phải dựa vào khả thực tế đứa trẻ Điều giúp trẻ cảm thấy an toàn yêu thương b Xác định mục tiêu giáo dục con: - Mục tiêu ý định, nguyện vọng, điều muốn đạt - Trên thực tế, có nhiều bậc làm cha mẹ không đặt mục tiêu việc giáo dục Họ có thái độ buông xuôi, bỏ mặc cho đứa trẻ “tự phát triển”.Sự thiếu hiểu biết thiếu trách nhiệm này, làm cho trẻ bị thiệt thòi Đối lập với thái cực này, có không bậc làm cha mẹ xác định mục tiêu theo ý riêng Họ mong đợi nhiều Sự kỳ vọng làm cho đứa trẻ cảm thấy căng thẳng, thiếu tự nhiên, thiếu tự tin, mệt mỏi, trầm cảm… Tham vọng đòi hỏi dẫn đến mát nơi trẻ tính hồn nhiên, bình an đời sống nội tâm đồng thời ảnh hưởng lớn đến tinh sáng tạo tự tin - Cha mẹ cần xác định rõ mục tiêu ngắn hạn theo giai đoạn phát triển trẻ mục tiêu lâu dài tương lai Việc xác định mục tiêu cần dựa sở đặc điểm cụ thể đứa trẻ điều kiện gia đình Đồng thời dựa hiểu biết, tôn trọng làm gương sáng cho c Thống tác động giáo dục: - Trong gia đình có nhiều hệ, việc giáo dục đòi hỏi tế nhị, khéo léo thống tác động giáo dục dựa sở lợi ích - Tác hại cách giáo dục không thống gây cho trẻ nhiều hoang mang, làm giảm uy tín người lớn hình thành tính không trung thực nơi trẻ Khi lâm vào tình trạng hoang mang, trẻ thường tìm cách xoay xở làm theo định người có quyền lực cao gia đình Do đó, trẻ thường giả vờ thiếu trung thực để đối phó với định ngược lại người có quyền lực thấp - Gia đình cần thống Quan điểm, mục tiêu việc giáo dục Phân công vai trò Phương pháp sử dụng 11 d Làm gương: - Giáo dục trẻ nôi gia đình cha mẹ người thầy chúng Nhãn quan trẻ giới xung quanh hình thành, dựa tiếp xúc giao tiếp chúng với người chúng gần gũi Con lệ thuộc, hay để ý bắt chước cha mẹ Do cha mẹ người trực tiếp gieo vào tâm hồn trẻ hạt giống yêu thương, trung thực, tốt bụng….hay giả dối, gây hấn, bạo lực… - Dạy từ thưở thơ trẻ phân biệt đúng-sai, phải-trái, tốt-xấu Để nhân cách trẻ hình thành phát triển tốt, trẻ cần thấy gương sáng nơi người lớn: chúng cần thấy phản ứng cha mẹ trước hành động xấu xa Chính phản ứng gương sáng mình, cha mẹ đóng dấu lên tâm hồn trẻ niềm xác tín cách hành xử giải vấn đề - Nhân bất thập toàn Không bắt buộc bậc làm cha mẹ phải người hoàn hảo để làm gương sáng cho Tuy nhiên, họ cần có ý muốn hoàn thiện thân cách tốt thẳng thắn, có lĩnh để biết nhận lỗi sửa sai cách cụ thể Qua đó, trẻ học lòng can đảm, tính trung thực, cảm thông với sai lầm người khác lòng bao dung Điều có nghĩa dạy chúng thấy giới hạn thân phận người.Chính mà chúng phải cảm thông trước giới hạn khuyết điểm người khác e Tổ chức lối sống gia đình: - Tạo bầu không khí gia đình ấm áp đầy tình thương - Xây dựng nếp sống sinh hoạt lành mạnh để trẻ có thời gian luyện tập nhân cách - Tổ chức lối sống gia đình giúp trẻ học hỏi tính kỷ luật, tôn trọng người khác… - Dạy hành vi cách sống cha mẹ có hiệu lời nói f Tôn trọng nhân cách: - Tôn trọng bảo vệ phát triển hồn nhiên theo lứa tuổi tạo điều kiện để nhân cách trẻ phát triển cách toàn diện 12 - Cha mẹ cần lắng nghe, không áp đặt chấp nhận suy nghĩ, cảm xúc chúng - Lắng nghe tham dự vào sống ngày Không xúc phạm, vùi dập trẻ hình thức hữu hình vô hình - Không làm tổn hại đến tinh thần thể chất trẻ (Ví dụ: ép học làm tổn hại đến phát triển trẻ làm chúng đánh tuổi thơ mình) - Sự trao đổi, đối thoại điều cần thiết công tác giáo dục - Sự thiếu tôn trọng dẫn đến tác hại nghiệm trọng thể lý tâm lý Đứa trẻ không tôn trọng, nâng đỡ thường tỏ bi quan thường co cụm thân Như thế, chúng khó lòng nghĩ đến người khác g Yêu thương nghiêm khắc - Yêu thương giúp trẻ cảm nhận biết biểu lộ tình cảm, cảm xúc với người khác Khi yêu thương, trẻ cảm thấy có giá trị Từ đó, hình thành tính tự tin lòng tự trọng - Cha mẹ cần có tình yêu bao la, vô điều kiện Tuy nhiên, nuông chiều đáng làm dễ hư hỏng, hình thành thành tính ích kỷ đòi hỏi Lớn lên, chúng thiếu ý thức cộng đồng, thiếu kỹ sống, không đủ lĩnh để vượt qua khó khăn sống - Nghiêm khắc với điều cần thiết để trẻ học biết giới hạn có điều chỉnh cần thiết Qua đó, trẻ học sống độc lập tự tin Tuy nhiên, trẻ bị đối xử nghiêm khắc, không nhìn thấy lòng yêu thương biểu lộ tình cảm, lớn lên chúng trở thành người vô cảm, có trái tim chai lì trước nỗi khổ đau khó khăn người khác - Cha mẹ cần nói “không” cần thiết Điều giúp chúng hiểu điều chúng muốn, thỏa mãn.Qua đó, ý chí tự chế luyện - Giữ chừng mực, hài hòa yêu thương nghiêm khắc giáo dục nghệ thuật đòi hỏi nhiều thời gian hy sinh h Hiểu để có phương pháp giáo dục đúng: 13 - Cha mẹ cần có đủ hiểu biết tâm lý theo lứa tuổi đặc điểm riêng, để đồng hành với chúng sống - Cha mẹ phải tin tưởng đứa có tiềm để trở thành người tốt, giới riêng tư chúng Cha mẹ cần có đủ thời gian, tình yêu, kiên nhẫn,… để thấu hiểu cảm thông với diễn biến tâm lý phức tạp thay đổi thể lý giai đoạn phát triển chúng - Không hiểu áp đặt chúng theo tiêu chuẩn mong muốn, cha mẹ gây phát triển không lành mạnh thể chất lẫn tinh thần - Không hiểu con, cha mẹ dễ dàng đẩy chúng khỏi vòng tay yêu thương bảo vệ cần thiết - Không hiểu con, căng thẳng xung đột phía ngày leo thang Tóm lại, giáo dục gia đình bước quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người Để giáo dục gia đình đạt hiệu quả, đòi hỏi bậc làm cha mẹ huy sinh lớn lao, không vụ lợi, không cần đáp đền Tám nguyên tắc bàn giáo dục cần sử dụng đan xen Nó chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc cái, tảng hạnh phúc gia đình 14 KẾT LUẬN Hãy dành tốt đẹp cho trẻ em! Đó thông điệp chung mà nhân loại tiến kỳ vọng, trông đợi tin tưởng vào hệ tương lai Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em trách nhiệm không gia đình mà toàn xã hội Để hệ trẻ hôm thực chủ nhân tương lai đất nước, trách nhiệm gia đình, gia đình phải thực tổ ấm, nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách trẻ, thành trì an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trẻ em Gia đình, bậc cha mẹ muốn làm tốt vai trò trước hết cần thường xuyên chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc phát triển bền vững.Các bậc cha mẹ, người lớn cần làm gương tốt từ lời nói đến hành động, người biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ Cha mẹ cần hiểu tâm sinh lý trẻ để có phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục phù hợp, động viên khích lệ kịp thời lời nói hành vi tốt, nhắc nhở phê bình lời nói, cử chỉ, hành động chưa tốt trẻ Mỗi gia đình thực tổ ấm, giữ bếp lửa gia đình, bữa cơm gia đình thực ấm cúng, tình cảm, tràn đầy niềm vui, mảnh đất tốt để ươm trồng mầm non phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, tâm sinh lý nhân cách Các bậc cha mẹ cần giữ vai trò chủ động việc phối hợp với nhà trường xã hội để giáo dục em ngày tốt 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ., Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ., Vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay