VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

13 158 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊNVAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Khoa Tâm Lý_Giáo Dục TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN GVHD: Bùi Văn Vân SV: Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Lớp: 13CTXH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI MỞ ĐẦU Đạo đức lứa tuổi vị thành niên thời gian vừa qua đà tuột dốc Từ video, clip đánh nhau, xé áo bạn…của nữ sinh Đã gây cho xôn xao, bang hoàng Sự việc hồi chuông cảnh báo biểu đáng lo ngại liên quan đến đạo đức học sinh Các em độ tuổi trung học sở độ tuổi có diễn biến tâm sinh lý phức tạp Vậy vai trò nhà trường đặc biệt vai trò gia đình việc giáo dục em quan trọng Ở độ tuổi gia đình nhà trường phải giáo dục cách em nhạy cảm Đây độ tuổi muốn tìm tòi khám phá “sai li dặm” giáo dục không cách để lại hậu nặng nề cho em cho gia đình xã hội Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng nhân tố chìa khóa, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Giáo dục trình toàn vẹn hình thành nhân cách Không Việt Nam mà hầu hết quốc gia khác giới, phủ coi giáo dục quốc sách hàng đầu Chính quốc gia có giáo dục tốt quốc gia phát triển tốt, có nhiều hội 1.Khái niệm giáo dục: định nghĩa giáo dục hiểu cách đơn giản Giáo dục nghĩa dạy học Xét góc độ lý luận, giáo dục phận thuộc chế định hiến pháp : “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ” Giáo dục vừa lĩnh vự điều chỉnh gồm nhiều quan hệ xã hội pháp luật, vừa nhóm mục tiêu, yêu cầu mà Nhà nước đặt để thực 2.Khái niệm đạo đức : hệ thống chuẩn mực người tự giác đề tự giác tuân theo trình quan hệ với người khác với xã hội VD: Mối quan hệ người cha mẹ yêu thương, kính trọng, vâng, dạ, biết ơn; với bạn bè giúp đỡ bạn bè,trung thực, thật Đạo đức có số chức như: chức giáo dục, chức điều chỉnh hành vi cá nhân, cộng đồng công cụ tự điều chỉnh mối quan hệ người với người xã hội, có chức phản ánh Theo phát triển lứa tuổi, trẻ vị thành niên hiểu em độ tuổi từ 11 đến 15, 16 tuổi, giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ sang người trưởng thành Lứa tuổi gọi tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt quan trọng thời kì phát triển em Do đời sống tâm - sinh lý em có thay đổi mạnh mẽ Và thay đổi tác động ảnh hưởng đời sống em Ở lứa tuổi em có biến đổi như: biến đổi sinh lý, biến đổi tâm lý Tuy nhiên ngày nay, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, trẻ giai đoạn có điều kiện tốt hơn, tiếp cận với nhiều trào lưu, lối sống, quan điểm khác nhau… thân em có định nghĩa khác lứa tuổi Trong chứa đựng, bao quát nhiều đặc điểm, lối sống, suy nghĩ tính cách trẻ vị thành niên 3.Vai trò gia đình: Gia đình xã hội thu nhỏ, gia đình tế bào xã hội Nói để thấy vai trò gia đình xã hội ngày nay, đặc biệt vấn đề giáo dục đạo đức cho Truyền thống đạo đức gia đình có ảnh hưởng sâu sắc trực tiếp đến Ngay từ lọt lòng, trẻ chăm sóc, nuôi dạy với người thân yêu gia đình Số thời gian trẻ sống gia đình nhiều trường, vậy, mối quan hệ ông bà, cha mẹ, anh chị em có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm trẻ Đặc biệt với tuổi vị thành niên, em dần hình thành thái độ nhận xét, đánh giá quan tâm, mối tương quan thành viên gia đình… Chính điều xây dựng nên tình cảm em với thành viên gia đình Khi trẻ sống gia đình nề nếp, có giá trị đạo đức xã hội ông bà, cha mẹ anh chị em lựa chọn, điều tác động trực tiếp, thường xuyên, lâu dài mạnh mẽ đến em Do em dễ dàng tiếp nhận thực cách tự nguyện Trẻ vị thành niên người phát triển mạnh mẽ óc phê phán nhận xét, vậy, định hướng gia đình, kết hợp với truyền thống đạo đức gia đình, tác động tích cực tới đời sống hành vi đạo đức em Còn gia đình không hòa thuận, ông bà, cha mẹ không sống với vai trò mình, cha mẹ không quan tâm đến cái, biết làm giàu, coi việc giáo dục nhà trường, cần gì, suy nghĩ gì, sống ích kỷ… có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đạo đức trẻ Gia đình quan trọng việc hình thành nề nếp đạo đức, lối sống cho Sự quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, ân cần bảo cha mẹ tác động nhiều đến trẻ Ví dụ trước học, cha mẹ dạy dỗ, dặn dò kỹ lưỡng em ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gòn gàng, vào lớp học không nói chuyện, cười giỡn… định em trở thành ngoan, trò giỏi, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt Nhận thức vấn đề này, thầy tầm quan trọng, ảnh hưởng gia đình với việc hình thành nên đạo đức lối sống cho em Từ thuở thơ ấu, học đầu đời dành cho trẻ việc chào hỏi ông bà, cha mẹ, anh chị, bà cô bác tiếp xúc gặp gỡ Bản thân tác giả lớn lên từ vùng quê chịu ảnh hưởng, tác động lớn từ truyền thống đạo đức gia đình, làng xã Khi có khách đến nhà, cha mẹ thương nhắc nhở “Vòng tay chào ông/bà/bác/chú con” Sự coi trọng việc giáo dục lễ phép cho dần hình thành nên nhân cách tốt nơi em Ở vùng quê, hầu hết em thu nhận học Ra đường, học về, gặp người lớn vòng tay chào hỏi Tuy nhiên ngày nay, nhiều gia đình, đặc biệt gia đình thành phố lại không coi trọng chuyện cho học… không cần thiết Vô hình dung, cha mẹ dạy lối sống không coi trọng lễ phép, thiếu tôn trọng người lớn không quan tâm đến người xung quanh… “Dạy từ thuở thơ” – điều mà bậc cha mẹ phải tâm niệm Nhiều bậc phụ huynh không ý thức vấn đề này, để sống tự Đến nhận thấy hư, khó bảo, không lời, có muốn uốn nắn, muốn giáo dục muộn “nhỏ không ươm, lớn gãy cành” Vậy nên, uốn nắn được, bậc cha mẹ nên dạy học sơ đẳng lại tối quan trọng chào hỏi, thưa gửi, ăn nói văn minh lịch sự, không nói dối, không nói tục chửi thề… Với lứa tuổi vị thành niên – tuổi gần bạn xa mẹ - cha mẹ để tự do, không giáo dục, để đâu đi, chơi với không cần quan tâm… thật dễ xảy rủi ro, hậu đáng tiếc Qua vài phân tích nhận thấy, vài trò gia đình quan trọng việc giáo dục đạo đức cho Truyền thống văn hóa, đạo đức gia đình ảnh hưởng lớn đến phát triển nhân cách em Khi gia đình coi trọng việc dạy dỗ đạo đức cho cái, bắt đầu học đơn sơ chào hỏi, thưa gửi… giúp trẻ ý thức lời nói hành vi cử Trẻ vị thành niên người dễ bị tác động, ảnh hưởng lời nhận xét, đánh giá, lối sống, trào lưu sống bên ngoài, vậy, giáo dục cho em có lối sống đạo đức vững vàng cần thiết để em đứng vững trưởng thành, trở thành người ngoan hiền, giúp ích cho thân, gia đình xã hội.Sống gia đình trẻ tiếp xúc với ông bà, cha mẹ anh chị em Tuy nhiên, mối quan hệ tuổi vị thành niên người lớn chưa thể xác định cách rạch ròi chất Giữa người lớn, đặc biệt bố mẹ với trẻ thường có mâu thuẫn dễ dẫn đến xung đột để giáo dục trẻ giai đoạn cha mẹ cần có kĩ nội dung trò chuyện người lớn với trẻ em thường khó có điểm chung, mắc lỗi cha mẹ phải giải thích, răn đe Sử dụng quyền lực người lớn để dám sát ứng xử Giảng giải sai cách ứng xử với người xung quanh Cha mẹ không nên tôn trọng mức, không nên giám sát cấm đoán mức Cha mẹ nên gần gũi người bạn 4.Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ vị thành niên Như trình bày phần tính cấp thiết đề tài, giáo dục đạo đức vấn đề nhức nhối cấp bách toàn xã hội Nhà trường xã hội làm hết, làm thay trách nhiệm, bổn phận bậc sinh thành việc giáo dục đạo đức cho Do đó, gia đình mà đặc biệt cha mẹ phải nhận thấy vai trò trách nhiệm vấn đề Tuy nhiên, thực tế xã hội, phận bậc cha mẹ biết cách giáo dục uốn nắn trở thành ngoan, trò giỏi không bậc phụ huynh có quan điểm lối giáo dục chưa đắn, chưa phù hợp Qua phương tiện truyền thông, thấy: thực trạng đạo đức học sinh xuống, giá trị đạo đức truyền thống thay đổi Điều minh chứng số liệu nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục Việt Nam vấn đề học sinh nói dối cha mẹ tăng dần lứa tuổi (đặc biệt lứa tuổi vị thành niên) Theo đó, tỉ lệ học sinh Tiểu học nói dối cha mẹ 22%, đến Trung học sở 50% 64% học sinh Trung học phổ thông Theo bà Lê Nguyên Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho rằng, lớn, ý thức đạo đức học sinh xuống ( ) Số liệu phản ánh phần thực trạng lỏng lẻo việc giáo dục đạo đức cho gia đình Có thể dễ dàng nhận thấy, với việc coi nhẹ vấn đề giáo dục đạo đức cho cái, nuông chiều cách hết mực, đáp ứng nhu cầu con, không la mắng dù biết sai trái, sẵn sàng bao che lỗi lầm con… nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc sa sút lối sống đạo đức học sinh ngày Chính lối giáo dục cha mẹ dẫn tới việc em trở nên không lời, hay nói dối cha mẹ, thiếu ý thức tôn trọng thầy cô, kỷ luật nhà trường; gian lận thi cử, thiếu ý thức sống tôn trọng làm theo pháp luật Được người lớn nuông chiều, “bao che”, em thể thân cách đáng, quan hệ yêu đương sớm không lành mạnh Được cha mẹ đáp ứng nhu cầu, em đề cao giá trị vật chất, lối sống ưa hưởng thụ Cha mẹ bận rộn với việc làm ăn kinh tế, không chăm lo giáo dục làm em xa rời giá trị đạo đức, chuẩn mực gia đình Tóm lại, thấy xã hội ngày nay, vấn đề giáo dục đạo đức cho bị xao nhãng không quan tâm tầm, mức Trong nhà trường xã hội loay hoay tìm lời giải cho vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh vai trò gia đình lại trở nên quan trọng Gia đình cần nhận thấy trách nhiệm bổn phận việc xây dựng tảng đạo đức cho 5.Vậy cha mẹ cần làm để giáo dục cái: Cha mẹ cần coi trọng việc xây dựng nếp, truyền thống đạo đức gia đình Môi trường giáo dục có ảnh hưởng lớn đến lối sống em Một gia đình có nếp gia phong, cha mẹ yêu thương, quan tâm, lắng nghe tôn trọng cái, thành viên gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau… giúp em có tảng đạo đức vững Cha mẹ nên ý để hình thành nên phong cách sinh hoạt gia đình, biểu cụ thể nề nếp, vệ sinh, gọn gàng, ăn nói hòa nhã, văn minh, lịch sự… “Ở bầu tròn, ống dài”, lẽ dĩ nhiên, gia đình văn hóa, đạo đức, em có môi trường tốt để ươm mầm nhân cách tốt Vì tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi đời sống tâm sinh lý, vậy, cha mẹ cần nắm bắt hiểu thay đổi nơi Cha mẹ cần hiểu nguyên nhân, biểu khủng hoảng lứa tuổi Sự thiếu quan tâm, không hiểu phát triển nguyên nhân dẫn đến sai lệch việc tiếp cận giáo dục Để việc giáo dục đạo đức cho có hiệu quả, cha mẹ cần thực số nguyên tắc sau giáo dục: - Cha mẹ phải luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến Lắng nghe giúp có thói quen bộc bạch chuyện, qua cha mẹ hiểu - Đừng kết án, kết luận, đánh giá hay phê bình cách vội vàng Điều hình thành nên thái độ “tự vệ” cho muốn trình bày hay lắng nghe ý kiến bố mẹ - Không nên ngắt ngang trẻ trải lòng Cho trẻ nói lên ý kiến việc làm cần thiết để phát huy tính độc lập, tự chủ nơi em - Khi có lỗi, đừng tỏ xúc động tỏ thái độ xúc với Nên đặt câu hỏi gợi mở để bộc lộ lòng cách rõ ràng, xác minh bạch Bức xúc nóng giận tạo áp lực nên cái, dễ dẫn đến việc em nói dối cha mẹ - Gia đình nên có bữa cơm tối Những bữa cơm tối tránh nguy tụ tập nhậu nhẹt, hút xách, xì ke ma túy… - Nên có công việc cho tham gia Qua đây, giáo dục ý thức lao động, tinh thần trách nhiệm công việc Cha mẹ nên tạo dựng mối quan hệ gần gũi, thân tình với Cha mẹ nên người bạn, nhà tham vấn cho Ở tuổi em, giao lưu bạn bè hoạt động chủ đạo Các em dễ tiếp nhận ý kiến từ bạn bè cha mẹ Do vậy, để việc giáo dục đạt hiệu quả, cha mẹ cần trở nên người bạn con, để tin tưởng chia sẻ bày tỏ vấn đề sống Cha mẹ nên biết mối quan hệ bạn bè con, để kiểm soát mà để định hướng, giúp biết “chọn bạn mà chơi” Bạn bè có tầm ảnh hưởng lớn đến em giai đoạn này, nên cha mẹ giáo dục thông qua nhóm bạn Để phát triển cách toàn diện, cha mẹ nên tạo điều kiện giúp học tập kỹ sống (cho học lớp kỹ sống) Điều giúp tập lối sống có trách nhiệm với thân cộng đồng, phòng ngữa hành vi có hại cho thân biết cách xử lý để đối phó với thách thức sống Gia đình nên kết hợp mật thiết với nhà trường công tác giáo dục đạo đức cho Vì gia đình nơi hình thành tàng đạo đức bản, nhà trường nơi hình thành đạo đức người công dân có tri thức Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ lo làm ăn nên thiếu quan tâm đến cái, coi việc giáo dục, dạy dỗ thầy cô, trường học… Tuy nhiên, nỗ lực giáo viên chắn không làm vấn đề Gia đình cần nhận biết rằng: giáo dục đạo đức cho cần gia đình phải từ gia đình, đến nhà trường cộng đồng Do vậy, cha mẹ nên kết hợp mật thiết với nhà trường, đặc biệt với thầy/cô chủ nhiệm để nắm bắt tình hình con, đồng thời có phản hồi kịp thời để công tác kết hợp giáo dục thực đạt hiệu Bên cạnh đó, cha mẹ nên cập nhật thông tin lứa tuổi trẻ vị thành niên (tuổi teen) thời đại ngày Cha mẹ nên nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng teen, nên nhìn nhận khác biệt mang tính chất “thời đại” “thế hệ” lối sống cách suy nghĩ em so với hệ mình, để từ đó, cha mẹ dễ đồng cảm với em trình giáo dục 6.Những việc làm chưa làm được: -những việc làm được: + đa số gia đình, em tuổi vị thành niên cha mẹ quan tâm, chăm sóc sức khỏe, học tập, rèn dạy số kĩ sống… + giáo dục cách ứng sử với ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, với thầy cô giáo người xung quanh + dạy dỗ trẻ biết công việc phù hợp với lứa tuổi để tự chăm sóc thân phụ giúp người lớn + bước đầu định hướng nghề nghiệp tương lai cho trẻ + năm gần đây, nhiều gia đình trang bị cho em kiến thức giới tính nên bước đầu hình thành cho trẻ quan điểm tích cực giới tính, tình dục lành mạnh để chúng có thái độ, hành vi có trách nhiệm với định + nhà trường gia đình kết hớp mở lớp dạy tâm sinh lý tuổi vị thành niên thay đổi giai đoạn -những bất cập: + giáo dục đạo đức, lối sống cho em chưa ý mực số gia đình, đặc biệt gia đình thành phố + vấn đề giáo dục hướng nghiệp cho tuổi vị thành niên quan tâm, song bất cập vấn đề hướng nghiệp có khác giai đọan, vùng miền + kiến thức giới tính, tình yêu, tình dục chưa sâu rộng + nhiều trường hợp đánh nhau, hỗn láo với người lớn, thầy cô… 7.Một số nguyên tắc cần có việc giáo dục gia đình cho em thấy giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa gia đình Giáo dục cho em xây dự- Cần giáo dục ng lòng yêu thương, biết ơn ông bà, cha mẹ - Giáo dục cho em tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn - Giáo dục cho em ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm công việc học tập sống thường ngày - Giáo dục cho em kỹ cần thiết cho sống “học ăn, học nói, học gói, học mở” để em trở thành người tài – đức vẹn toàn - Giáo dục cho em xây dựng lối sống đạo đức lành mạnh, kính yêu, lời lễ phép với thầy cô giáo Trung thực, thật quan hệ bạn bè Xây dựng giữ gìn tình bạn, tình yêu sáng - Giáo dục đạo đức cho thông qua hoạt động chung gia đình (như việc trì cơm tối, xem tivi chia sẻ nhau) Điều giúp em hình thành tạo dựng mối quan hệ thân thiết, yêu thương thành viên gia đình - Giáo dục đạo đức cho thông qua việc đề cao nề nếp truyền thống đạo đức gia đình - Giáo dục đạo đức cho thông qua lớp dạy kỹ sống - Giáo dục đạo đức cho thông qua nhóm bạn - Giáo dục đạo đức cho thông qua hình thức nêu gương “người tốt việc tốt”, gương vượt khó học tập… 8.Kiến nghị -Để giáo dục đạo đức cho concái có hiệu Cha mẹ phải làm gương đời sống đạo đức để học tập noi theo -Giữ ấm gia đình Để tao môi trường thuận tiện cho phát triển nhân cách -Cha mẹ nên cho em thể ‘cái tôi” Cho em góp ý kiến gia đình -Gia đình cần kết hợp với nhà trường để giáo dục em cí hiệu -Nên mở lớp sinh hoạt tình yêu, tình dục, giới tính, sức khỏe tuổi vị thành niên -Mỗi gia đình nên dừng lại đến để nuôi dạy cho tốt -Nên hướng nghiệp cho em từ trung học phổ thông -Nên cho em tham gia lớp kỹ sống LỜI KẾT Với tình trạng xuống dốc cách trầm trọng đạo đức phận giới trẻ việc giáo dục nhà trường, xã hội mà vai trò đặc biệt giáo dục gia đình cần thiết cấp bách Để đảm bảo cho việc giáo dục học sinh đạt hiệu cao việc kết hợp gia đình, nhà trường xã hội cần Song gia đình đóng vai trò định đến việc hình thành nhân cách, tảng đạo đức Trong giai đoạn đất nước đổi mới, Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ Giáo dục đạo đức ngày bị xao nhãn, đời sống đạo đức học sinh xuống, giá trị đạo đức truyền thống bị thay đổi Từ lẽ gia đình cần giáo dục em lối sống, đạo đức cách có chiều sâu Cha mẹ gương sáng đạo đức cho học tập làm theo “Uốn từ thuở non Dạy từ thuở nên thơ” TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Văn Thàng, Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 2.Ma xiao Lian (Hà Sơn dịch), Tâm lý lứa tuổi dậy thì, NXB Hà Nội, 2004 3.Một số tài liệu tham khảo khác
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN, VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN, VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay