ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

19 135 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌCỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC  TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SVTH : Phạm Phú Quí Lớp : 13CTXH GVHD : Bùi Văn Vân Đà Nẵng, ngày 27 tháng năm 2014 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC MỤC LỤC Phần mở đầu .3 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phần nội dung I Lý luận quản lý ứng dụng CNTT dạy học 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm .4 1.3 Dạy học tích cực CNTT cho dạy học tích cực 1.4 Ưu điểm, khó khăn thách thức .7 II Thực trạng ứng dụng CNTT dạy học 10 2.1 Ứng dụng CNTT soạn giáo án 10 2.2 Khai thác mạng Internet phục vụ cho dạy học 13 2.3 Thực trạng ứng dụng CNTT nhà trường Phổ thông 13 2.4 Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học 14 III Đề xuất biện pháp .15 Kết luận .18 GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, quốc gia đứng trước thời thách thức to lớn, bùng nổ thông tin, phát triển vũ bão cách mạng khoa học-công nghệ,dẫn đến hình thành xã hội thông tin kinh tế tri thức Trong đó, trình độ dân trí, tiềm lực khoa học- công nghệ trở thành nhân tố định sức mạnh vị quốc gia Do đó, việc tập trung đầu tư cho nghiệp giáo dục đào tạo (GD-ĐT) chiến lược quan trọng hàng đầu quốc gia Đối với nước ta, trước yêu cầu ngày cao xã hội GDĐT, Đảng Nhà nước tập trung đưa sách lãnh đạo, đầu tư cho giáo dục Coi việc đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển lĩnh vực đầu tư có hiệu nhất, nhằm đưa chất lượng GD-ĐT Việt Nam bước phát triển ngang tầm với khu vực giới Để đáp ứng yêu cầu hội nhập giới công nghệ đại; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục thực phải trước, đón đầu đổi Và để hoàn thành sứ mệnh mình, nhà quản lý giáo dục từ trung ưng đến địa phương hết phải hiểu tầm quan trọng công nghệ thông tin (CNTT) với công tác giáo dục phải có biện pháp quản lý hiệu để việc ứng dụng CNTT trở thành nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu tất yếu Nhận rõ vai trò CNTT phát triển đất nước, Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD ĐT ngày 30/09/2008 cảu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng CNTT ngành Giáo dục giai đoạn 2008-2012 rõ: “Phát triển nguồn nhân lực CNTT ứng dụng CNTT giáo dục nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa định phát triển CNTT đất nước” Như vậy, việc quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học góp phần thực đổi giáo dục nói chung, đổi phương pháp giáo dục nói riêng nay, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh phổ thông Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tính hiệu đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học trường trung học GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHẨN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Cuối năm 70 kỉ XX, số nước giới ứng dụng CNTT động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Cùng với việc ứng dụng ngày rộng rãi CNTT, nhiều quốc gia xây dựng chiến lược CNTT, đặc biệt nước phát triển, mà phận quan trọng chiến lược xác định cách thức đưa kiến thức tin học vào dạy nhà trường Theo tư liệu tổng hợp, đặc biệt UNESCO, hầu đưa kiến thức tin học, kĩ CNTT vào giảng dạy trường phổ thông, thể rõ từ cấp Trung học sở theo nhiều hình thức tổ chức dạy học khác Cụ thể như: xem tin học môn học riêng biệt môn học bắt buộc, giống môn học khác học sinh (ở nhiều bang Hoa Kì, Úc, ); xem tin học môn học riêng biệt theo hình thức tự chọn (ở Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,…) Ngày nay, vấn đề ứng dụng CNTT ngành GD-ĐT nước giới quan tâm trở nên vấn đề toàn cầu CNTT mang đến đổi cách dạy cách học cho cấp học Từ đó, quốc gia nghiên cứu vai trò, lợi ích CNTT, ứng dụng CNTT vào dạy học, đổi phương pháp dạy học công tác quản lý giáo dục, xem CNTT công cụ, phương tiện dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Đặc biệt, với đời phần mềm dạy học hỗ trợ đắc lực cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học môn 1.2 Một số khái niêm 1.2.1 Quản lý Quản lý đặc trưng cho trình điều khiển dẫn hướng tất phận tổ chức, thường tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập thay đổi nguồn tài nguyên Quản lý giải thích nhiệm vụ nhà lãnh đạo thực thụ, khởi đầu để họ triển khai công việc 1.2.2 Công nghệ thông tin (CNTT) CNTT nhánh ngành kĩ thuật sử dụng máy tính phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải thu thập thông tin GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở Việt Nam, khái niệm CNTT hiểu định nghĩa nghị Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại - chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thông - nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội" 1.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Theo Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006: “Ứng dụng CNTT việc sử dụng CNTT vào hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại hoạt động khác nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu hoạt động này” Ứng dụng CNTT GD-ĐT yêu cầu đặt chủ trương chung Đảng Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng CNTT tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội 1.3 Dạy học tích cực công nghệ thông tin cho dạy học tích cực 1.3.1 Phương pháp dạy học tích cực Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) thường dùng để phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học Do đó, PPDH tích cực PPDH cụ thể nào, mà bao gồm nhiều PPDH, hình thức tổ chức kĩ thuật dạy học khác nhau, nhằm tăng cường tham gia người học, tạo điều kiện phát triển tối đa khả học tập, lực giải vấn đề người học Từ đem lại niềm say mê, hứng thú học tập nghiên cứu cho người học Một số dấu hiệu đặc trưng PPDH tích cực * Dạy học thông qua tổ chức hoạt động người học trọng rèn luyện phương pháp tự học Tổ chức hoạt động học tập người học, phải trở thành trung tâm trình giáo dục.Giảng viên cần xác lập kế hoach dạy học mình, để định hướng hướng dẫn sinh viên phát triển lực cần thiết cho tương lai Qua hoạt động học tập, sinh viên đặt tình có vấn đề, tham gia thảo luận, trao đổi khuyến khích đưa giải pháp giải vấn đề theo cách mình.Trong dạy học tích cực, điều cần thiết trọng rèn luyện cho sinh viên phương pháp tự học, từ giúp họ có phương pháp, thói quen tự học, tự nghiên cứu sáng tạo * Dạy học coi trọng hướng dẫn tìm tòi Giải pháp giúp sinh viên phát triển kĩ giải vấn đề học phương pháp học thông qua hoạt động, dạy học coi trọng hướng dẫn tìm tòi Đặc trưng đòi hỏi sinh viên phải học tập tích cực, để GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC tìm lời giải cho vấn đề đặt Đồng thời trình đó, giảng viên cần có hướng dẫn kịp thời giúp cho hoạt động sinh viên đạt kết tốt * Kết hợp đánh giá giảng viên với tự đánh giá sinh viên Trong dạy học tích cực, đánh giá không nhằm mục đích nhận thức thực trạng điều chỉnh hoạt động học tập sinh viên mà nhận định thực trạng điều chỉnh hoạt động dạy giảng viên Tự đánh giá hình thức đánh sinh viên tự liên hệ phần nhiệm vụ thực với mục tiêu trình học tập.Từ họ tự điều chỉnh cách học, xác định động học tập lập kế hoạch để tự nâng cao kết học tập Kết hợp đánh giá giảng viên tự đánh giá sinh viên, giúp sinh viên nhìn nhận mà giảng viên có điều kiện nhìn nhận để điều chỉnh cách dạy Như vậy, PPDH có dấu hiệu đặc trưng phương pháp dạy học tích cực, như: phương pháp dạy học nhóm, nêu giải vấn đề, dạy học theo dự án… 1.3.2 Công nghệ thông tin cho dạy học tích cực Quyết nghị Chính phủ năm 2005, đề án phát triển Giáo dục đại học Việt Nam định hướng đến 2020, nêu rõ giải pháp đổi phương pháp đào tạo theo tiêu chí: trang bị cách học cho người học, phát huy tính chủ động người học sử dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động dạy học Do đó, ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo sinh viên yêu cầu tất yếu giai đoạn Việc ứng dụng CNTT vào dạy học trình thường xuyên, liên tục theo giai đoạn, từ việc tiếp cận công nghệ, bồi dưỡng kĩ sử dụng đến hoàn thiện phương pháp sử dụng CNTT dạy học Theo Mô hình TPACK (Teachnological pedagogical content knowledge - Kiến thức nội dung, phương pháp công nghệ) đưa cách nhìn tổng quát ba dạng kiến thức mà giảng viên cần có để ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học mình: kiến thức công nghệ, kiến thức phương pháp kiến thức nội dung, mối quan hệ tương tác chúng Một giảng viên có khả kết hợp ba dạng kiến thức dạy học đạt kết giảng dạy kiến thức nhà chuyên môn (nhà toán học) chuyên gia công nghệ (nhà khoa học máy tính) chuyên gia phương pháp (nhà giáo dục học) Tuy nhiên, để đạt yêu cầu đó, đòi hỏi giảng viên phải luôn nỗ lực, tự nâng cao kĩ sử dụng CNTT, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy hiểu biết sâu sắc nội dung giảng dạy GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Hiện nay, có nhiều phần mềm ứng dụng dạy học môn nói chung phần mềm chuyên biệt sử dụng giảng dạy môn toán Các phần mềm hữu ích cho hỗ trợ giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực phần mềm: MS PowerPoint, Exe learning, Violet,… Tuy nhiên, việc giảng viên nắm ưu điểm nhược điểm phần mềm ứng dụng vào môn học, tiết học cụ thể, tùy thuộc vào khả thiết kế mình, mong mang lại kết tốt Nếu không, dễ dẫn đến tải thông tin, thời gian, làm cho người học trở nên thụ động hoạt động học tập Chẳng hạn, ưu điểm MS PowerPoint hỗ trợ người dạy trình bày ý tưởng mình, người học có thông tin hình ảnh qua dễ dàng cho việc lĩnh hội kiến thức Song, có nhược điểm, hạn chế, chẳng hạn: phần trình chiếu lại quan trọng nội dung hoạt động học tập người học 1.4 Ưu điểm, khó khăn thách thức 1.4.1 Ưu điểm: Ưu điểm bật phương pháp dạy học công nghệ thông tin so với phương pháp giảng dạy truyền thống là: - Môi trường đa phương tiện kết hợp hình ảnh vedeo, camera … với âm thanh, văn bản, biểu đồ … trình bày qua máy tính theo kịch vạch sẵn nhằm đạt hiệu tối đa qua trình học đa giác quan - Kĩ thuật đồ hoạ nâng cao mô nhiều trình, tượng tự nhiên, xã hội người mà không nên để xảy điều kiện nhà trường - Công nghệ tri thức nối tiếp trí thông minh người, thực công việc mang tính trí tuệ cao chuyên gia lành nghề lĩnh vực khác - Những ngân hàng liệu khổng lồ đa dạng kết nối với với người sử dụng qua mạng máy tính kể Internet … khai thác để tạo nên điều kiện thuận lợi nhiều thiếu để học sinh học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo, thực độc lập giao lưu.[7] Những thí nghiệm, tài liệu cung cấp nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu suy luận có lý, học sinh có dự đoán tính chất, quy luật Đây công dụng lớn công nghệ thông tin truyền thông trình đổi phương pháp dạy học Có thể khẳng định rằng, môi trường công nghệ thông tin truyền thông chắn có tác động tích GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC cực tới phát triển trí tuệ học sinh điều làm nảy sinh lý thuyết học tập 1.4.2 Thách thức Theo nhận định số chuyên gia, việc đưa công nghệ thông tin truyền thông ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục đào tạo bước đầu đạt kết khả quan Tuy nhiên, đạt khiêm tốn Khó khăn, vướng mắc thách thức phía trước vấn đề nảy sinh từ thực tiễn Chẳng hạn: - Tuy máy tính điện tử mang lại nhiều thuận lợi cho việc dạy học mức độ đó, công cụ đại hỗ trợ giáo viên hoàn toàn giảng họ Nó thực hiệu số giảng toàn chương trình nhiều nguyên nhân, mà cụ thể là, với học có nội dung ngắn, không nhiều kiến thức mới, việc dạy theo phương pháp truyền thống thuận lợi cho học sinh, giáo viên ghi tất nội dung học đủ mặt bảng dễ dàng củng cố học từ đầu đến cuối mà không cần phải lật lại “slide” dạy máy tính điện tử Những mạch kiến thức “ vận dụng” đòi hỏi giáo viên phải kết hợp với phấn trắng bảng đen phương pháp dạy học truyền thống rèn luyện kĩ nằng cho học sinh - Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ công nghệ thông tin số giáo viên hạn chế, chưa đủ vượt ngưỡng để đam mê sáng tạo, chí né tránh Mặc khác, phương pháp dạy học cũ lối mòn khó thay đổi, uy quyền, áp đặt chưa thể xoá thời gian tới Việc dạy học tương tác người - máy, dạy theo nhóm, dạy phương pháp tư sáng tạo cho học sinh, dạy học sinh cách biết, cách làm, cách chung sống cách tự khẳng định mẻ giáo viên đòi hỏi giáo viên phải kết hợp hài hòa phương pháp dạy học đồng thời phát huy ưu điểm phương pháp dạy học làm hạn chế nhược điểm phương pháp dạy học truyền thống Điều làm cho công nghệ thông tin, dù đưa vào trình dạy học, chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực tính hiệu - Việc sử dụng công nghệ thông tin để đổi phương pháp dạy học chưa nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng không chỗ, không lúc, nhiều lạm dụng - Việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin lúng túng, chưa xác định hướng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Chính sách, chế quản lý nhiều bất cập, chưa tạo đồng thực Các phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc đổi phương pháp dạy học phương tiện chiếu projector, … thiếu GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC chưa đồng chưa hướng dẫn sử dụng nên chưa triển khai rộng khắp hiệu - Việc kết nối sử dụng Internet chưa thực triệt để có chiều sâu; sử dụng không thường xuyên thiếu kinh phí, tốc độ đường truyền Công tác đào tạo, Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dừng lại việc xoá mù tin học nên giáo viên chưa đủ kiến thức, nhiều thời gian công sức để sử dụng công nghệ thông tin lớp học cách có hiệu GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC 2.1 Ứng dụng CNTT soạn giáo án 2.1.1 Soạn giáo án máy vi tính (đánh máy giáo án) * Hiện trường khuyến khích giáo viên soạn giáo án máy vi tính, đặc biệt đợt hội giảng cấp trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh - Ưu điểm: Giáo án đánh máy có hình thức đẹp, trình bày khoa học, dễ sử dụng giảng dạy Rút ngắn thời gian soạn giáo án có sử dụng ưu điểm phần mềm soạn giáo án (Microsoft Word hay Open Office), phần mềm tự động hóa sô thủ tục cảu giáo án theo mẫu định người soạn đặt ra: ví dụ tuần, ngày soạn, ngày dạy, … Soạn giáo án máy vi tính làm cho chỉnh sửa dễ dàng Ngoài ra, phần mềm cho phép sưu tầm, lựa chọn chép ý tưởng, nội dung hay giáo án cũ mình, đồng nghiệp Có thể lưu trữ đến năm học sau để thân, đồng nghiệp sử dụng tham khảo Có thể sử dụng để đưa nội dung cần thiết vào giảng điện tử cách nhanh chóng mà không cần gõ lại Qua việc soạn giáo án, giáo viên tìm hiểu học hỏi thêm công nghệ thông tin từ nâng cao trình độ tin học giáo viên góp phần nâng cao phong trào ứng dụng CNTT dạy học Giáo viên dễ dàng đưa vào giáo án sơ đồ, biểu đồ, tranh, ảnh minh họa … điều mà giáo viên viết tay khó làm - Thực trạng: Nhiều giáo viên chưa có đủ điều kiện để có máy tính, máy in để soạn giáo án Nhiều giáo viên lung túng sử dụng máy vi tính phần mềm văn phòng để soạn giáo án, chưa biết khai thác mạng internet để sưu tầm giáo án, tư liệu phục vụ cho giáo án Một số giáo viên lợi dụng mạng internet để khai thác cách tiêu cực giáo án đồng nghiệp như: chép y nguyên, nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện dạy học Giáo án chép từ nhiều nguồn nên font chữ lộn xộn, không thực theo thể thức trình bày văn thông thường Giáo viên không đủ trình độ tin học để sửa lỗi theo ý GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 10 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Việc đóng bìa, kẹp, đánh số trang tùy tiện Giáo án in không đủ sở pháp lý: không ghi họ tên, trường, lớp ghi bút mực (ghi sau) Thậm chí có giáo viên nhờ thuê người download giáo án cốt để có giáo án đối phó với kiểm tra, không xem lại giáo án => Những việc làm mang lại hiệu cho việc dạy học giáo án đánh máy mà làm cho người dạy lười không nghiên cứu dạy kết làm cho tiết dạy đạt hiệu thấp 2.1.2 Xây dựng giảng với hỗ trợ máy tính Những năm gần đây, việc đổi chương trình giáo dục phổ thông trình đổi từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến đổi phương tiện, thiết bị dạy học ngày phong phú số lượng chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao Việc xây dựng ứng dụng phần mềm vào dạy học nhiều trường, nhiều giáo viên thực để thiết kế giảng nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Đây hướng đổi phương pháp dạy học đạt hiệu Do CNTT có vai trò quan trọng dạy học, mang lại hiệu cao, tiết học sinh động, học sinh hứng thú học tập tích cực tham gia xây dựng Tuy nhiên, ứng dụng CNTT vào thiết kế giảng, giáo viên cần đảm bảo nguyên tắc chung, quy trình thiết kế giảng có ứng dụng CNTT cho có hiệu Dạy học với CNTT đòi hỏi người giáo viên phải biết định hướng, điều khiển trình học tập, giúp học sinh tự lĩnh hội tối đa kiến thức Vì giáo viên cần phải tích cực bồi dưỡng kiến thức tin học, sẵn sàng đổi phương pháp giảng dạy ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với đặc trưng môn * Các nguyên tắc chung giảng có ứng dụng CNTT - Đảm bảo tính khoa học sư phạm khoa học tin học - Đảm bảo tính hiệu quả, tính thực tế, tính giáo dục - Đảm bảo tính mở tính phổ dụng - Đảm bảo tính cập nhập nội dung kiến thức giảng - Cần vào mục tiêu, nội dung kiến thức học, xác định trọng tâm trình độ nhận thức học sinh điều kiện có để thiết kế giảng - Đa dạng hóa kiến thức * Những ý thiết kế giảng có ứng dụng CNTT Ba khâu quan trọng nhất: soạn giáo án, trình chiếu giáo án hướng dẫn học sinh ghi chép GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 11 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Mỗi lớp học thường có trung bình từ 35-45 học sinh Trong tiết dạy thường phải tắt bớt đèn, đóng bớt cửa sổ hay kéo rèm hạn chế ánh sáng trời để ảnh rõ Như vậy, học sinh ngồi dãy cuối lớp hay học sinh mắt khó khăn quan sát hình ảnh, chữ viết hay công thức chiếu Do để học sinh ghi chép học xác từ chiếu, giáo viên soạn giáo án Power Point cần ý sô nguyên tắc hình thức sau: - Các trang trình chiếu phải rõ ràng đơn giản - Không chép nguyên văn dạy, nên đưa ý vào trang slide - Về màu sắc trang trình chiếu: Màu sắc không lòe loẹt, không nên dùng hình đồ họa vui nhộn gây tập trung cho học sinh Cần tuân thủ nguyên tắc tương phản, nên sử dụng chữ đậm màu trắng hay màu sáng Ngược lại dùng màu sậm chri nên sử dụng chữ có màu trắng hay màu sáng - Về font chữ: Dùng phông chữ, khung hợp lý Chỉ nên dùng font chữ đậm, rõ gọn, không chân, hạn chế dùng font chữ có đuôi dễ nét trình chiếu - Về cỡ chữ: Giáo viên thường muốn chưa thật nhiều thông tin slide nê hay có khuynh hướng dùng cỡ chữ nhỏ Thực tế, kĩ thuật video, chiếu hình TV (25inches) cho vài người xem hay dùng máy chiếu Projector chiếu lên cho khoảng 50 người xem cỡ chữ thích hớp nên từ khoảng 20 đến 30 trở lên đọc rõ Tuy nhiên, học sinh trung học, không nên dùng cỡ chữ to, trông trang chiếu thô không mỹ thuật - Về trình bày nội dung trang slide: Giáo viên không nên trình bày nội dung tràn lấp đầy trang từ xuống, từ trái qua phải, mà cần chừa khoảng trống hai bên theo tỉ lệ thích hợp, để đảm bào tính mỹ thuật, sắc nét không chi tiết chiếu lên Khi khai thác đa phương tiện cần phải lựa chọn cẩn thận, không chúng gây phân tán tư tưởng, tư lệch lạc cho học sinh Những tranh, ảnh hay đoạn phim minh họa dù hay mờ nhạt, không rõ ràng không nên sử dụng tác dụng cung cấp thông tin ta mong muốn - Trình chiếu giáo án Khi giáo viên trình chiếu Power Point, để học sinh ghi chép kịp nội dung slide không nên xuất dày đặc lúc Ta nên phân dòng hay phân đoạn thích hợp, cho xuất theo thời gian tương ứng GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 12 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Trường hợp có nội dung dài mà nhất phải xuất trọn vẹn lúc, ta trích xuất phàn thích hợp để giảng, sau đưa lại trang có nội dung tổng thể, học sinh dễ hiểu dễ chép 2.2 Khai thác mạng internet phục vụ dạy học * Một điều kiện quan trọng để tăng cường hiệu giáo dục chất lượng giảng dạy tìm kiếm nguồn tư liệu phong phú phù hợp đê bổ sung nội dung quy định chương trình sách giáo khoa 2.2.1 Lợi ích từ internet giáo viên Giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học tham gia vào diễn đàn, câu lạc bộ, hay tim hiểu trang Web từ internet Giáo viên tải giáo án, giảng, tư liệu, đề thi tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy Qua mạng internet giáo viên có thê tham gia vào diễn đàn học sinh, trường bạn, blog, để tìm hiểu tâm lý, sở thích học sinh từ có phương pháp giáo dục học sinh đạt hiệu cao Giáo viên lập blog, trang web hay câu lạc để trao đổi đồng nghiệp, phụ huynh học sinh để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 2.2.2 Hạn chế Nhiều giáo viên chưa thấy lợi ích từ việc khai thác internet, có nhiều người nghĩ internet để đọc báo, để giải trí, có người sợ cách khai thác mạng Nhiều GV chưa có điều kiện để nối mạng internet, có nhiều người bận dạy thêm hay bận công việc gia đinh thời gian nghiên cứu khai thác mạng internet phục vụ công tác dạy học Có giáo viên non nớt kiến thức, kĩ tin học, lung túng truy cập, khai thác mạng internet Có giáo viên ngại học, ngại tìm hiểu nghiên cứu để nâng cao trình độ, lòng với kiến thức có 2.3 Thực trạng ứng dụng CNTT nhà trường phổ thông 2.3.1 Những trở ngại sử dụng giáo án điện tử Phần lớn giáo viên ngại sử dụng giáo án điện tử, nghĩ tốn thời gian để chuẩn bị giảng Việc thực giảng cách công phu dẫn chứng sống động slide học lý thuyết điều mà giáo viên không muốn nghĩ đến Để có giảng đòi hỏi phải nhiều thời gian chuẩn bị mà điều GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 13 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC mà giáo viên thường hay tránh Việc sử dụng phương pháp đòi hỏi giáo án Thực ra, muốn “click” chuột để tiết dạy thực hiệu giáo viên phải vất vả gấp nhiều lần so với cách dạy truyền thống Ngoài kiến thức vi tính, sử dụng thành thạo phần mềm Power Point,… giáo viên cần phải có niềm đam mê thật với công việc thiết kế đòi hỏi sáng tạo, nhạy bén, tính thẫm mỹ để săn tìm tư liệu nhiều nguồn Hơn nữa, trình thiết kế, để có giáo án điện tử tốt, cá nhân giáo viên gặp không khó khăn việc tự tìm hình ảnh minh họa, âm sôi động, tư liệu dẫn chứng phù hợp với giảng Đây nguyên nhân mà số giáo viên thường đưa để né tránh việc thực dạy ứng dụng CNTT 2.3.2 Thực trạng ứng dụng CNTT nhà trường Từ sớm, trường học bắt đầu đưa CNTT vào giảng dạy Hầu hết trường chưa có phòng máy tính riêng Mặc dù số trường trang bị phòng máy tính nhiên nhằm mục đích cho học sinh thực hành môn Tin học, ứng dụng công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân hay trợ giúp việc thi cử Như vậy, thấy bỏ phí nhiều tiềm máy tính, chưa khai thác hết ứng dụng to lớn CNTT, mà ứng dụng việc sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho tiết học lớp môn văn hóa khác như: Toán, Vật lý, Hóa học, … Chính vậy, nhu cầu sử dụng phần mềm giảng dạy lớn Hầu hết giáo viên nhận thấy vấn đề cấp thiết cần thực 2.4 Các hình thức ứng dụng CNTT dạy học Hiện nay, giới người ta phân biệt rõ ràng hình thức ứng dụng CNTT dạy học, Computer Base Training gọi tắt CBT (dạy dựa vào máy tính), E-learning (học dựa vào máy tính) Tróng đó: - CBT hình thức giáo viên sử dụng máy vi tính lớp, kèm theo trang thiết bị máy chiếu thiêt bị multimedia để hỗ trợ truyền tải kiến thức đến học sinh, kết hợp với phát huy mạnh phần mềm máy tính hình ảnh, âm sinh động, tư liệu phim, ảnh, tương tác người máy - E-learning hình thức học sinh sử dụng máy tính để tự học giảng mà giáo viên soạn sẵn, xem đoạn phim tiết dạy giáo viên, trao đổi trực tuyến với giáo viên thông qua mạng interner Điểm khác hình thức E-learning lấy người học trung tâm, học viên tự làm chủ trình học tập mình, giáo viên đóng vai trò hỗ trợ việc học tập cho sinh viên GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 14 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT dạy học Nâng cao nhận thức giáo viên cần thiết ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học, sở nhận thức đắn, sâu sắc, giáo viên chủ động tìm tòi giải pháp phù hợp với yêu cầu ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Góp phần đổi tư quản lý, đổi nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học Việc ứng dụng CNTT góp phần cho việc chuẩn hóa sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục thích ứng với yêu cầu đặt trogn xã hội Biện pháp 2: Ngoài kiến thức chuyên môn phải trang bị kiến thức tin học Để tiết dạy thực hiệu người dạy phải bỏ công tìm hiểu, làm quen với cách giảng này, cụ thể cần phải: - Có kiến thức sử dụng máy tính - Biết sử dụng phần mềm trình diễn Power Point - Biết cách truy cập khai thác tài nguyên internet - Có khả sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, làm ảnh động, cắt flie âm … đơn giản - Biết khai thác mạng internet để tìm giáo án, giảng, tư liệu - Biết cách sử dụng Projector Biện pháp 3: Khai thác sử lý thông tin, tư liệu phục vụ cho giảng Từ giáo án soạn sẵn giấy trình bày lại bảng đen làm để chúng trở thành GAĐT trình bày máy chiếu? Điều đòi hỏi người thầy phải biết sử dụng Power Point Đây phần mềm dung Office dùng để tạo trình diễn đa dạng máy tính Nếu dừng mức độ gõ nội dung cần thiết cộng thêm định dạng màu sắc, font chữ, thiết nghĩ giáo viên làm Tuy nhiên chưa khai thác mạnh Power Point chưa phát huy hiệu phương pháp giảng dạy Những tư liệu minh họa cho nội dung học tương đối nhiều internet Thiết nghĩ, cần bỏ chút thời gian mà có nội dung, hình ảnh cần minh họa cho giảng điều nên làm lẽ vừa cung cấp cho tư liệu giảng lại vừa giúp ta nâng cao kĩ sử dụng máy tính Điều đồng nghĩa giáo viên phải biết cách thức truy cập internet để lấy thông tin Tuy nhiên, hình ảnh GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 15 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC lấy từ internet thỏa mãn ý muốn Điều quan trọng biết cách chọn lọc tư liệu, tiết kiệm thời gian mà mang lại hiệu cao Biện pháp 4: Đưa tư liệu cần thiết vào dạy Khi sưu tầm tư liệu cần thiết cần phải có chọn lọc cần thiết để đưa vào giảng Không nên sử dụng nhiều hình ảnh tư liệu mà sử dụng mức độ vừa phải để tránh làm phân tán tập trung học sinh Sau đưa hình ảnh minh họa vào giảng, thao tác đòi hỏi người thầy phải nắm cách thiết lập hiệu ứng để làm cho giảng sinh động, mang lại không khí học tập, giảng dạy mẻ Các hiệu ứng cần sử dụng cách vừa phải để không làm ảnh hưởng đến tiếp thu kiến thức học sinh Bên cạnh giáo viên sử dụng thành thạo Power Point thiết kế nhiều kiểu tập khác phong phú hấp dẫn trò chơi ô chữ, … việc sử dụng hiệu ứng Ngoài ra, việc làm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian viết lên bảng, nội dung hiển thị đến đâu giáo viên giảng đến đóm làm cho thời gian giảng nhiều hơn, học sinh hiểu sâu Biện pháp 5: Làm phong phú thêm hệ thống tập Khi giáo viên sử dụng thành thạo Power Point,… dễ dàng tạo nhiều dạng tập khác nhờ sử dụng hiệu ứng ví dụ dạng tập trắc nghiệm lựa chọn, trò chơi ô chữ,… Biện pháp 6: Linh hoạt hướng dẫn học sinh học tập Khi chuyển từ giảng truyền thống sang slide trình diễn, giáo viên thường mang tư tưởng giảng cũ để áp đặt vào Nghĩa trình bày tất nói viết vào slide Điều hoàn toàn sai lầm học sinh cho giáo viên nói điều sách, không mở rộng kiến thức ngoài, đồng thời nội dung trình chiếu dài, học sinh khó ghi chép vào để làm tài liệu tự học nhà Vì nên coi slide nơi chưa tên học, đề mục ý phục vụ cho giảng Nếu slide cần hình ảnh minh họa, giáo viên nên tìm kiếm hình ảnh để chèn vào Nhìn vào slide giáo viên có nhiệm vụ giải thích kĩ mở rộng đọc dòng chữ slide Nếu chưa quen với cách giảng dạy này, giáo viên khó khăn việc xác định xem slide trình bày vấn đề Để cải thiện, giáo viên tn giảng cầm tay để vừa giảng vừa nhìn vào Biện pháp 7: Sử dụng GAĐT nghĩa giáo án truyền thống bị lãng quên Trong giáo án truyền thống trình bày tất cá nội dung giảng Vậy GAĐT có số slide, slide chứa từ khóa, GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 16 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC hình ảnh, làm giáo viên quan sát hết vấn đề cần giảng? Để giải vấn đề này, giáo viên tốt nên xây dựng cho đề cương giảng Vấn đề trình bày trước? Nội dung trọng tâm?, … Sở dĩ cần chuẩn bị kĩ lưỡng tiết giảng dạy mà GV chưa nói hết nội dung slide hay trình bày hết mà thừa thời gian đồng nghĩa với việc “cháy giáo án” không đảm bảo yêu cầu dạy Biện pháp 8: Kết hợp trình chiếu ghi bảng Mặc dù nội dung giáo viên tóm lược trình chiếu chiếu, nhiên lại lưu lại bố cục dạy tình giảng dạy slide phải chiếu nối tiếp nhau, sau kết thúc học học sinh chưa thể hình dung lại hệ thống kiến thức học Do vậy, song song với trình trình chiếu, giáo viên nên ghi lên bảng đen tiêu đề, đề mục học để cuối tiết học, học sinh dễ hình dung lại nội dung kiến thức vừa lĩnh hội Đồng thời giáo viên sử dụng phần ghi bảng tóm tắt để yêu cầu học sinh trình bày cụ thể lại nội dung ý Đối với nội dung cần ghi chép, giáo viên đưa lên chiếu chiếu chậm lại để học sinh ghi chép lại kiến thức vào dùng làm tư liệu ôn tập nhà Biện pháp 9: Soạn giáo án đáng máy cách tích cực, chi tiết có chỉnh sửa cần thiết hợp lý trước sau tiết dạy để giáo án đánh máy có tác dụng tốt nâng cao chất lượng hiệu dạy chất lượng dạy học Có kế hoạch lưu trữ khoa học để sử dụng cho năm sau, đồng thời trao đổi giáo án với đồng nghiệp để có giáo án tốt cho việc giảng dạy Biện pháp 10: Cần tham gia tích cực vào câu lạc bộ, diễn đàn, trung tâm tài nguyên giáo dục mạng để khai thác hiệu mạng internet nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời nâng cao chất lượng dạy học GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 17 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC KẾT LUẬN Chúng ta bước vào kỉ XXI – kỉ khoa học công nghệ Sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho thời kì đất nước nhiệm vụ trọng đại cảu toàn xã hội ngành giáo dục nói riêng Muốn theo kiệp với nước tiên tiến, đón đầu phát triển đòi hỏi đổi giáo dục cách đồng bộ: chương trình, SGK, kiểm tra đánh giá đặc biệt sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học đại Sự đời phương pháp dạy học gặp khó khăn, đòi hỏi phải có ý thức tâm tìm tòi, thử nghiệm với bước vững đạt hiệu cao Áp dụng phương pháp giảng dạy công nghệ thông tin đòi hỏi giáo viên phải dành thời gian đầu tư vào dạy Từng bước áp dụng phương tiện đại máy chiếu đa năng, đầu projector,… vào giảng dạy môn, đường hữu hiệu, có tác dụng tăng hiệu tiết học lên gấp đôi Đổi phương pháp dạy học vấn đề có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học Đó mục tiêu quan trọng cải cách giáo dục nước ta Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT nhằm đổi nội dung, phương pháp dạy học công việc lâu dài, khó khăn đòi hỏi nhiều điều kiện sở vật chất, tài lực đội ngũ giáo viên Dó đó, để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng CNTT dạy học thời gian tới có hiệu quả, không khác hơn, Nhà nước tăng dần mức đầu tư để không ngừng nâng cao, hoàn thiện đại hóa thiết bị, công nghệ dạy học, đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông để trường học, giáo viên kết nói vào mạng internet Bên cạnh đó, có đạo đầy đủ, đồng bộ, thống văn mang tính pháp quy để trường có sở lập đề án, huy động nguồn vốn đầu tư cho hoạt động này, góp phần làm thay đổi nội dung, phương pháp, hình thức dạy học quản lý giáo dục, tạo nên kết hợp nhà trường, gia đình, xã hội thông qua mạng, làm sở tiến tới xã hội học tập Việc ứng dụng CNTT dạy – học trường phổ thông cần thiết, có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp, phương thức dạy học theo chương trình thay SGK Do việc soạn GAĐT thiếu, để có GAĐT chất lượng giáo viên phải tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu nhiều thời gian có GAĐT phương tiện dạy – học theo phương pháp nay, đòi hỏi đầu tư kiến thức mà thời gian GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 18 ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Tài liệu tham khảo: - http://doc.edu.vn/ - http://luanvan.net.vn/ - http://www.doko.vn/ - http://luanvan.co/ GVHD: BÙI VĂN VÂN SVTH : PHẠM PHU QUÍ 19
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay