Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.

12 435 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:51

Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta. Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Lớp: 13CTXH Đề tài: Tìm hiểu vai trò gia đình việc giáo dục nước ta LỜI MỞ ĐẦU Như biết, gia đình môi trường giáo dục đầu tiên, trường học người Ngay từ sinh ra, đứa trẻ gắn bó lắng nghe âm sống gia đình, đặc biệt từ người mẹ Trong suốt trình phát triển ấy, trẻ em tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa dân tộc từ lời ru, giọng hát bà, mẹ Những bước chập chững đầu đời, người dạy cho trẻ cách đứng, nói cha mẹ Vì vậy, giáo dục gia đình hình thành nên nhân cách đứa trẻ Tuy nhiên, để trẻ em phát triển đắn toàn diện gia đình, việc bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em cần thực cách khoa học với kiến thức, kỹ phù hợp Mỗi trẻ em sinh mang ý nghĩa vô to lớn, em tương lai đất nước Tuy nhiên, xã hội ngày nay, với guồng quay mạnh mẽ sống, nhiều điều đáng tiếc xảy khiến giá trị gia đình bị sa sút Nhiều bố mẹ mải mê làm ăn lơ việc phải chăm lo, dạy dỗ chăm lo,dạy dỗ không phương pháp, khiến trẻ phát triển lệch lạc Nhận thức tầm quan gia đình việc giáo dục nhận thức gia đình nơi hình thành nên tảng vững cho con, nên em chọn đề tài: “Tìm hiểu vai trò gia đình việc giáo dục nước ta” cho tiểu luận MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP Mục đích nghiên cứu − − − − Bài tiểu luận tập trung vào nghiên cứu vai trò gia đình việc giáo dục nhằm đánh giá thực trạng giáo dục hệ trẻ từ gia đình giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ khái niệm "Gia đình"; ‘Giáo dục gia đình’, "Vai trò giáo dục gia đình" đặc điểm, nội dung giáo dục gia định Tìm hiểu phương pháp dạy bậc cha mẹ gia đình, ảnh hưởng từ tư tưởng, phương pháp giáo dục cha mẹ đến hệ Xác định yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục gia đình đánh giá thực trạng giáo dục gia đình nước ta; phân tích nguyên nhân thực trạng vấn đề đặt cần giải Đề xuất số phương hướng giải pháp nhằm nâng cao vai trò giáo dục gia đình nước thời kỳ đổi Phương pháp nghiên cứu Trong tiêu luận vai trò gia đình việc giáo dục cái, sử dụng phương pháp phân tích tài liệu sẵn có chủ yếu, bên cạnh kết hợp với nhận định đưa quan điểm cá nhân NỘI DUNG I Một số khái niệm liên quan Gia đình − Gia đình tổ chức đời sống cộng đồng người, thiết chế văn II hóa – xã hội đặc thù, hình thành, tồn phát triển sở quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, qua hệ nuôi dưỡng giáo dục thành viên − Gia đình thiết chế xã hội đặc thù, hình ảnh thu nhỏ xã hội Giáo dục − Giáo dục (tiếng Anh: education) theo nghĩa chung hình thức học tập theo kiến thức, kỹ năng, thói quen nhóm người trao truyền từ hệ sang hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu − Giáo dục thường diễn hướng dẫn người khác, thông qua tự học Bất trải nghiệm có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động xem có tính giáo dục Giáo dục thường chia thành giai đoạn giáo dục tuổi ấu thơ, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục đại học (Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia) Giáo dục gia đình − Giáo dục gia đình toàn tác động gia đình hình thành kiến thức phát triển nhân cách người, trước hết lớp trẻ − Giáo dục gia đình bước quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người Cách giáo dục nuôi dưỡng sai lạc để hoạ lại cho đời người, ngược lại, cách giáo dục nuôi dưỡng đắn tảng hạnh phúc an vui lâu dài Vai trò cha mẹ việc giáo dục Vai trò cha mẹ việc giáo dục kiến thức, kỹ cho a Vai trò cha mẹ giáo dục kiến thức, kỹ Trong gia đình, cha mẹ thầy cô − Là người tiếp xúc nhiều với mình, cha mẹ dạy tiếng bập bẹ đầu tiên, bước đầu tiên; giai đoạn cha mẹ cho ý niệm sơ khởi mối quan hệ trẻ với thành viên khác gia đình: cha, mẹ, ông bà, nội, ngoại, anh chị, cô dì, thím bác,…Những ý niệm sơ khởi trẻ mối quan hệ với thành viên khác gia đình kèm với ngôn ngữ hành vi mà trẻ nên biểu với người; đươc khuyến khích bị ngăn chặn, ý niệm trẻ cách cư xử Trẻ dạy ông bà cha mẹ yêu thương bảo vệ, ngoan ngoãn lời − Cha mẹ người xây dựng cho kiến thức tảng vật, việc xung quanh Những kiến thức giản đơn kiến thức tảng, sở tạo động lực cho trẻ khao khát vươn tới kiến thức khoa học, để trở thành người làm chủ thân, làm chủ xã hội, mở rộng hiểu biết, rèn luyện tư khoa học, óc phân tích kỹ vận dụng tri thức vào sống Cha mẹ giáo dục kiến thức văn hóa góp phần vào hoàn thiện nhân cách toàn diện cho trẻ − Trong điều kiện khoa học công nghệ ngày phát triển, việc giáo dục cho trẻ học tập văn hóa điều vô cần thiết, trang bị cách toàn diện, đầy đủ tri thức văn hóa nhân loại, hệ trẻ có điều kiện làm chủ tri thức vận dụng chúng cách thành thạo b Phương pháp giáo dục kiến thức, kỹ cho − Để thực tốt chức giáo dục, cha mẹ phải trở thành gương soi − Cha mẹ phải nghiêm túc việc dạy bảo Ý thức trách nhiệm làm cha mẹ quan trọng thay Điều giúp bậc làm cha mẹ không trao phó hay ỷ lại nhiều vào người khác nhà trường, người thân, người giúp việc − Các bậc làm cha mẹ cần trang bị, nâng cao kiến thức khả giáo dục xứng đáng cho trẻ học tập, làm theo − Cha mẹ cần xác định rõ mục tiêu ngắn hạn theo giai đoạn phát triển trẻ mục tiêu lâu dài tương lai Việc xác định mục tiêu cần dựa sở đặc điểm cụ thể đứa trẻ điều kiện gia đình Đồng thời dựa hiểu biết, tôn trọng làm gương sáng cho − Trong gia đình có nhiều hệ, việc giáo dục đòi hỏi tế nhị, khéo léo thống tác động giáo dục dựa sở lợi ích Sự thống bao gồm: Quan điểm mục tiêu việc giáo dục cái, phân công vai trò phương pháp sử dụng Vai trò cha mẹ việc giáo dục đạo đức cho a Vai trò giáo dục đạo đức Giáo dục đạo đức nội dung quan trọng hướng tới hình thành phát triển nhân cách Đạo đức cốt lõi luân lý gia đình, gốc người − Gia đình môi trường quan trọng việc dạy giá trị đạo đức truyền thống cho hệ, có ý nghĩa việc xây dựng gốc nhân cách − − b − − − người.Vì gia đình Việt Nam coi trọng việc dạy đạo đức cho em, coi việc làm, thường xuyên Những giá trị thể đậm nét lối sống,trong nề nếp gia đình truyền thống dòng họ Vì vậy, có tới 73.3% gia đìnhủng hộ việc cần phải giáo dục trẻ em tính lễ phép 67.8% gia đình cho cần phải giáo dục trẻ em tính trung thực quan hệ xã hội Văn hóa gia đình nói chung, quan hệ vợ chồng nói riêng có ảngh hưởng trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách thành viên gia đình Bầu không khí tâm lý – đạo đức gia đình tác động trực tiếp đến nếp nghĩ, lối sống trẻ Mọi xung khắc cá nhân gia đình, bố mẹ, ảnh hưởng đến Trong nếp nghĩ trẻ nhỏ lưu giữ hình dáng, lời ăn tiếng nói cha mẹ Yếu tố gia đình chịu trách nhiệm trình xã hội hóa ban đầu cá nhân, ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, nhân cách gốc trẻ Nếu từ đầu phẩm chất bị sai lệch, trẻ dễ sinh hư Cụ thể, trẻ sống gia đình có bố mẹ người lớn khác có hành vi thiếu văn hóa, đạo đức chí có hành vi phạm tội, bố mẹ bất hòa hay đánh chửi nhau,… gương xấu làm cho trẻ em coi thường pháp luật, nhiễm thói hư tật xấu dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật Do đó, người cha, người mẹ gương cho soi vào học tập: người cha trụ cột, biểu nhân cách văn hóa cao đẹp để học tập noi theo Còn người mẹ chỗ dựa, hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sưởi ấm yêu thương gia đình, nguồn tình cảm vô tận cho Phương pháp giáo dục đạo đức gia đình Để trẻ trở thành người có nhân cách tốt việc giáo dục đóng vai trò chủ đạo Giáo dục lời nói mà phải công việc cụ thể, hành vi, thái độ, lối sống người lớn có tác động trực tiếp tới việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ Các bậc cha mẹ cần thường xuyên giáo dục trẻ thái độ, cử chỉ, ăn nói lễ phép, kính nhường dưới, tôn sư trọng đạo để trưởng thành biết ơn sinh thành, nuôi dưỡng, chăm sóc ông bà, cha mẹ Cha mẹ cần uốn nắn, phê phán, ngăn chặn thái độ, cử bất nhã, bất hiếu Kết hợp giáo dục truyền thống đại Mặt khác, bước xây dựng nếp sống khoa học gia đình Môi trường gia đìnhcũng có vai trò định đến phát triển trẻ em Do vậy, cha mẹ cần phải yêu thương, quan tâm, gần gũi trẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm trẻ Nhưng yêu thương nghĩa nuông chiều Nếu cha mẹ nuông chiều, thỏa mãn nhu cầu cái, thói quen đòi khiến trẻ hình thành tính ỷ lại, dựa dẫm, sống ích kỷ, lười nhác… − Các bậc cha mẹ cần nhận thức trách nhiệm đồng thời thiết lập mạng lưới gia đình, nhà trường, xã hội việc hình thành nhân cách cho trẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa: No ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc Vai trò cha mẹ việc giáo dục kỹ sống cho a Vai trò cha mẹ giáo dục kỹ sống − Giáo dục kỹ sống cho phương pháp tốt để xây dựng lối sống phù hợp đắn cho, giúp em ứng xử có văn hóa − Giáo dục kỹ sống giúp tập lối sống có trách nhiệm với thân cộng đồng, phòng ngừa hành vi có hại cho thân biết cách xử lý để đối phó với thách thức sống − Gia đình phải chủ thể quan trọng giúp trẻ có kỹ sống bản, tạo dựng cho trẻ niềm tin bước vào đời b Phương pháp giáo dục kỹ sống cho − Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm cái, cha mẹ cần định hướng, giáo dục, động viên giúp em tránh xa tệ nạn xã hội, bố trí thời gian học tập, vui chơi phù hợp − Cha mẹ nên cập nhật thông tin lứa tuổi trẻ vị thành niên thời đại ngày nay, từ nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng con, nhìn nhận khác biệt mang tính chất “thời đại” “thế hệ” lối sống cách suy nghĩ so với hệ mình, từ dễ đồng cảm với nhằm có phương pháp giáo dục kỹ sống phù hợp, giúp em trở thành người có ích cho xã hội tương lai Vai trò cha mẹ việc giáo dục giới tính cho a Vai trò cha mẹ giáo dục giới tính Trong nhiều trường hợp, học học quý báu từ cha mẹ vai trò giới mẫu mực, mối quan hệ nhân văn có trách nhiệm − Cách cư xử bố - mẹ học sớm trẻ cách ứng xử giới tính người nam người nữ Trẻ tiếp thu kiến thức giới từ gia đình Từ dần theo năm tháng hình thành hành vi, thái độ mang tính chất giới nam hay nữ ngưòi xã hội chấp nhận − Vì cha mẹ người gần gũi nhất, hiểu rõ giai đoạn phát triển, tính cách, đặc điểm tâm sinh lý đứa trẻ Do vậy, cha mẹ dễ dàng việc cung cấp đầy đủ thông tin, kỹ phương tiện sống để giúp trẻ III có hiểu biết đầy đủ giới, có thái độ hành vi phù hợp, hiểu biết có trách nhiệm hành vi − Thông qua giáo dục giới tính, cha mẹ giúp đứng vững kiến thức hiểu biết trước lập gia đình − Qúa trình giáo dục giới tính thực đồng gia đình chắn giảm thiểu nguy an toàn tình dục, tai biến sinh sản đặc biệt nguy lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, đặc biệt đại dịch HIV – AIDS giảm đáng kể, tạo nên xã hội ổn định phồn thịnh b Phương pháp giáo dục giới tính − Cha mẹ cần tạo dựng mối quan hệ tích cực với cái, cần có gần gũi tâm tình để từ đó, dễ dàng việc lắng nghe lời khuyên từ phía cha mẹ mà không cảm thấy ngại ngùng hay bất tiện − Nên cải thiện không khí gia đình, nơi sinh hoạt để giúp em hòa đồng với xung quanh − Cha mẹ cần quan tâm đến thay đổi tâm sinh lý cái, giải thích việc cần làm nên làm − Cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức đoàn thể xã hội Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ xã phường,… việc giáo dục giới tính cho trẻ Thực trạng vai trò cha mẹ việc giáo dục xã hội ta ngày Những khó khắn giáo dục gia đình − Ngày nay, với phát triển rộng khắp hệ thống nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường học giáo dục gia đình dần bị xem nhẹ − Không gia đình bị theo vòng xoáy kinh tế thị trường, lo làm giàu, buông lỏng chăm sóc trẻ em, đặc biệt việc học tập − Không bậc cha mẹ thiếu trình độ học vấn, trình độ khoa học, thiếu nhân cách nên không đáp ứng mà gây hậu giáo dục sai lầm Họ quan tâm lo ăn, mặc, giải trí… mà không ý giảo dục tri thức, đạo đức cho bỏ mặc trách nhiệm cho nhà trường tổ chức xã hội Những thuận lợi giáo dục gia đình − Chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày cải thiện, nhiều gia đình phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, mức sống ngày cành nâng cao Do cha mẹ có điều kiện chăm sóc, giáo dục đầy đủ Nguyên nhân hạn chế việc giáo dục gia đình Đất nước chuyển đổi nhanh chóng từ nông nghiệp lạc hậu sang sản xuất công nghiệp đại nên gia đình chưa có khả thích ứng, mang nặng thói quen, tư sản xuất nhỏ lạc hậu − Xã hội đổi nhiều bậc cha mẹ chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức giáo dục tình hình mới, chưa có định hướng rõ rệt dễ xảy tình trạng từ bỏ toàn cũ tiếp thu chọn lọc, không phù hợp với thực tiễn Việt Nam − Kinh tế xã hội gia đình có phần thấp kém, kế hoạch hóa gia đình chưa tốt, sinh nhiều dẫn đến dân số đông, cha mẹ điều kiện chăm sóc dạy dỗ cách chu đáo − Đảng, Nhà nước xã hội quan tâm nhiều đến gia đình hệ thống sách luật pháp chưa đồng bộ, hiệu lực nên tình trạng tảo hôn, bạo hành gia đình, bất bình đẳng giới thường xuyên diễn ra, đe dọa hạnh phúc gia đình ảnh hưởng tới giáo dục − Quản lý mặt trái kinh tế thị trường luồng văn hóa độc hại bên xâm nhập vào nước ta chưa tốt, điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo dục vị thành niên gia đình − Trình độ dân trí thấp, nhận thức hạn chế,tư tưởng thực dụng ăn sâu vào phận nhân dân, nên từ có gia đình đề cao việc kiếm tiền, không thực sát đến việc giáo dục − Chưa có phối hợp chặt chẽ môi trường giáo dục trẻ em, làm hạn chế hiệu giáo dục gia đình Biện pháp − Mỗi gia đình, bậc cha mẹ cần thay đổi tư duy, thói quen để tiếp thu kiến thức giáo dục tình hình mới, có định hướng rỗ rang có chọn lọc phù hợp với văn hóa thực tiến Việt Nam − Tăng cường kế hoạch hóa gia đinh để việc nuôi dạy có hiệu − Đảng Nhà nước cần thực đồng sách luật pháp gia đình nhằm xỏa bỏ tình trạng tảo hôn, bạo lưc gia đình…, quản lý chặt chẽ luồng văn hóa từ bên xâm nhập vào nước ta − Tăng cường phối hợp giưa nhà trường, xã hôi gia đình − Tổ chức lối sống gia đình: Tạo bầu không khí gia đình ấm áp đầy tình thương, xây dựng nếp sống sinh hoạt lành mạnh để trẻ có thời gian luyện tập nhân cách mình, tổ chức lối sống gia đình giúp trẻ học hỏi tính kỷ luật, tôn trọng người khác…, dạy hành vi cách sống cha mẹ có hiệu lời nói − Tôn trọng nhân cách: Tôn trọng bảo vệ phát triển hồn nhiên theo lứa tuổi tạo điều kiện để nhân cách trẻ phát triển cách toàn diện, lắng nghe, − không áp đặt chấp nhận suy nghĩ, cảm xúc chúng, không xúc phạm, vùi dập trẻ hình thức hữu hình vô hình − Kết hợp yêu thương nghiêm khắc với cái: giúp trẻ cảm nhận biết biểu lộ tình cảm, cảm xúc với người khác Khi yêu thương, trẻ cảm thấy có giá trị Từ đó, hình thành tính tự tin lòng tự trọng Nghiêm khắc với để trẻ học biết giới hạn có điều chỉnh cần thiết Qua đó, trẻ học sống độc lập tự tin − Hiểu để có phương pháp giáo dục đúng: hiểu biết tâm lý theo lứa tuổi đặc điểm riêng, để đồng hành với chúng sống tin tưởng đứa có tiềm để trở thành người tốt KẾT LUẬN Những vấn đề nêu chứng choc ho vai trò vô quan trọng thay gia đình trọng việc giáo dục Thiếu giáo dục gia đình, trẻ em gặp khó khăn phát triển đầy đủ toàn diện Do đó, giáo dục gia đình mấu chốt định đến phát triển tài tính cách người “Giáo dục gia đình bước quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người Để giáo dục gia đình đạt hiệu quả, đòi hỏi bậc làm cha mẹ huy sinh lớn lao, không vụ lợi, không cần đáp đền” (Josephine Trần) Qua trình thực tiểu luận này, cá nhân em nhận thấy tầm quan trọng giáo dục gia đình hệ trẻ ngày nay, nhận thấy khó khăn, vất vả bậc làm cha làm mẹ mong muốn phát triển toàn diện TÀI LIÊU THAM KHẢO Tài liệu từ sách tham khảo: - Đề cương giảng giáo dục học đại cương (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) Giáo trình giáo dục học – Trần Tuyết Oanh (Chủ biên), NXB Đại học sư phạm Tài liệu từ Internet - http://vi.wikipedia.org - http://www.tamly.com.vn - http://www.dinhduong.com.vn -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta., Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta., Tiểu luận vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái ở nước ta.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay