Thưc trạng và các giải pháp giáo dục

18 117 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

Thưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dụcThưc trạng và các giải pháp giáo dục BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN MỤC LỤC NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN LỜI MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, phát triển người vấn đề trọng tâm quốc gia Giáo dục định cho tính người tương lai “Giáo dục quốc sách hàng đầu” hiệu thường thấy hầu hết quốc gia giới Nước Việt Nam ta không ngoại lệ Chúng ta nỗ lực để xây dựng thực chương trình giáo dục nhằm đào tạo chủ nhân tương lai đất nước Chính năm gần giáo dục xác định vấn đề có tầm chiến lược lâu dài việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước Qua tìm hiểu thực trạng phổ cập giáo dục năm gần đây, nhiều bất cập giáo dục Chính thế, em định làm vể đề tài thưc trạng giải pháp giáo dục để hiểu thêm giáo dục Việt Nam Để hoàn thành đề taì này, em nhận giúp đỡ ý kiến đóng góp nhận xét từ thầy Do nhiều thiếu sót kinh nghiệm làm đề tài nên trình làm không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý thầy để lần sau hoàn thiện NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM Khái niệm chung: Giáo dục hoạt động đặc trưng xã hội nhằm hình thành phát triển nhân cách người theo yêu cầu xã hội giai đoạn lịch sử định, thuật ngữ giáo dục hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp Trong nghĩa rộng, bao gồm việc dạy lẫn việc học với hệ thống tác động sư phạm khác diễn lớp, nhà trường gia đình xã hội Đó trình hình thành nhân cách người, tổ chức cách có mục đích có kế hoạch thông qua hoạt động quan hệ người giáo dục giáo dục nhằm bồi dưỡng cho người phẩm chất đạo đức, phát triển trí tuệ, thể lực tình cảm lao động, thẩm mĩ, chuẩn bị cho người tham gia tích cực vào đời sống Theo nghĩa hẹp trình tác động tới hệ trẻ mặt đạo đức, tư tưởng hành vi…nhằm hình thành lên nhân cách đến nhân cách khác tác động giáo dục đến người giáo dục vơi Vai trò giáo dục Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm đến nghiệp chăm sóc phát huy yếu tố người Điều xuất phát từ nhận thức sâu sắc giá trị lớn lao ý nghĩa định yếu tố người, chủ thể tất sáng tạo, nguồn cải vật chất văn hóa, văn minh quốc gia xây dựng phát triển người có trí tuệ cao, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức động lực đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xã hội Để đạt dược điều đó, giáo dục - đào tạo có vai trò định NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Giáo dục - đào tạo môi trường để phát triển bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Loài người bước sang kỉ XXI, kỉ mà trí tuệ đóng vai trò định Vì hết quốc gia dành nguồn nhân lực tối đa cho phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục quốc dân Nhiệm vụ giáo dục - Nâng cấp đội ngũ giáo - Đổi cán quản lý giáo dục, đào tạo: - Đổi giáo trình, giáo án: - Tăng cường kỷ cương thi cử: Mục tiêu Mục tiêu giáo dục kết giáo dục mà Nhà trường nhà giáo dục mong muốn tất học sinh đạt sau hoàn thành chương trình học trường Những kết giáo dục tạo mục đích chung cho: Những nhà quản lý trường việc xây dựng lựa chọn chế quản lý môi trường trường học phục vụ cách tốt cho mục tiêu đặt Những chuyên gia giáo dục việc chọn lọc xây dựng Nội dung chương trình Phương pháp Dạy – học Những giáo viên nhân viên trường việc thực công việc cụ thể Chương trình giáo dục Các bậc cha mẹ để chia sẻ với Nhà trường việc giáo dục thông qua việc kết hợp thực mục tiêu chung Chính thân em học sinh - hiểu kết mà muốn hướng tới em có mục tiêu, động lực để cố gắng, nỗ lực hoạt động NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA NỀN GIÁO DỤC Tổng quan giáo dục Việt Nam 1.1 Phân Loại: Giáo dục phổ thông việc trang bị kiến thức, hiểu biết bản, chủ yếu cho lứa tuổi vị thành niên trước bước vào tham gia trình giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đạo đức Giáo dục chuyên nghiệp ( gọi lĩnh vực đào tạo ) lĩnh vực trang bị kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo hình thành nghề nghiệp chuyên môn cho người tương lai Trong lĩnh vực đào tạo, người ta phân nhiều loại khác tùy vào nội dung mức độ hình thức đào tạo Theo nội dung đào tạo, đào tạo phân thành đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo tiếp tục ( hay bồi dưỡng ) Theo trình độ ( hay mức độ ) đào tạo, đào tạo dược phân thành đào tạo nghề, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo đại học sau đại học Theo hình thức đào tạo phân thành đào tạo quy, đào tạo chức, đào tạo từ xa 1.2 Các sách Nhà nước giáo dục Việt Nam Nhà nước coi giáo dục bậc học cần thiết bắt buộc phải có hệ thống giáo dục Từ thị 53/CP Hội Đồng Bộ Trưởng ngày 12 tháng năm 1966 xác định mục tiêu giáo dục mần non “ giáo dục mần non tốt mở đầu cho giáo dục tốt Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập chế thu, NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN sử dụng học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Ngày 24/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2014/NĐ-CP phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Căn Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 Những thành tựu giáo dục năm gần đây: Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục đầy đủ cấp học vùng, miền với nhiều loại hình trường lớp với số lượng học sinh đến trường cấp ngày tăng Năm học 2004 - 2005, có 22 triệu học sinh, sinh viên theo học 37.000 sở giáo dục - đào tạo Giáo dục đại học, cao đẳng ngày mở rộng quy mô đào tạo, sở vật chất ngày nâng cấp, chương trình đào tạo đổi Nền giáo dục đại học Việt Nam mặt đáp ứng xu hướng giới tiến tới phổ cập giáo dục đại học, mặt khác giữ tảng giáo dục tinh hoa Trong năm qua, để thúc đẩy giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học, Nhà nước thực xã hội hóa để huy động tiềm thành phần kinh tế cho giáo dục đào tạo Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng từ 15% năm 2000 lên 18% năm 2005 với cấu tăng chi cho nhiệm vụ trọng tâm ngành đổi chương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục miền núi Bên cạnh đó, Nhà nước thực nhiều sách công tiếp cận giáo dục, đặc biệt trẻ dân tộc thiểu số, trẻ vùng khó khăn Trước hết ưu tiên đầu tư theo mục tiêu cho địa bàn có nhiều khó khăn, phát hành công trái giáo dục để hỗ trợ cho tỉnh miền núi, vùng khó khăn xây dựng trường học kiên cố, đạt chuẩn chất lượng thực xoá đói giảm nghèo, thông qua tạo NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN nhiều hội cho trẻ tiếp cận nhiều với dịch vụ giáo dục Hệ thống trường phổ thông nội trú bán trú củng cố mở rộng với 13 trường trung ương, 50 trường tỉnh, 266 trường huyện 519 trường bán trú xã, cụm xã Năm 2000, Việt Nam đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ phổ cập tiểu học Từ năm học 2002-2003, tỷ lệ biết chữ người lớn độ tuổi 15-24 đạt gần 95%, số năm học trung bình người dân đạt mức 7,3 năm Việc dạy chữ dân tộc đẩy mạnh địa phương, nhờ tỷ lệ người dân tộc thiểu số mù chữ giảm mạnh Ngành giáo dục đào tạo đạt vượt tiêu mà Chiến lược phát triển giáo dục đề cho năm 2005 năm học 2003-2004 Phổ cập giáo dục tiểu học đạt thành tích đáng kể tất vùng miền nước Việt Nam đánh giá có tiến nhanh so với phần lớn nước có thu nhập thấp khác giới việc khắc phục chênh lệch giới tỷ lệ nhập học độ tuổi Tất số nói cho thấy Việt Nam tạo công tiếp cận học tập cho tất trẻ em gái, trai dân tộc, vùng, miền đặc biệt quan tâm tới trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Không quan tâm tới việc phổ cập tiểu học mà Nhà nước có quan tâm đặc biệt tới giáo dục mầm non, bậc học tiền đề cho giáo dục tiểu học Bậc học khôi phục sau thời gian dài gặp khó khăn nhiều địa phương Hiện nay, nước xã tách chưa có lớp học mầm non Những thay đổi sách đãi ngộ giáo viên tạo nên phát triển mạnh mẽ bậc học năm gần Các trường lớp Việt Nam phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn hạ tầng sở đảm bảo cho việc dạy học có chất lượng tương đương với nước khác khu vực Hiện tại, nước có gần 500 trường mầm non, gần 3.200 trường tiểu học, 400 trường trung học sở phổ thông trung học đạt trường chuẩn quốc gia NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Việc đầu tư cho đội ngũ giáo viên nói chung trọng đặc biệt Mạng lưới trường sư phạm rộng khắp nước với 10 trường đại học sư phạm, 11 trường đại học đa ngành nâng cấp từ cao đẳng sư phạm (trong chủ yếu đào tạo sư phạm), 80 trường cao đẳng tham gia đào tạo giáo viên Trong vòng năm qua, mạng lưới đào tạo cung cấp thêm gần 250.000 giáo viên từ mầm non tới phổ thông trung học Hiện có gần triệu giáo viên, giảng viên, có 700 giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng sư phạm lĩnh vực dạy trẻ khuyết tật gần 9.000 giáo viên mầm non, tiểu học tập huấn đào tạo giáo dục hòa nhập Những vấn đề tồn giáo dục Việt Nam Nền giáo dục xem mắc bệnh mà không chữa trị, đua nhồi nhét học thuộc lòng theo sách để có điểm cao mà sách chưa chuẩn, năm thi cử gian lận, đề thi sai, trẻ bị bỏ mặc lang thang đường phố, ma túy học đường, ý thức công dân Càng nói thấy nguy cơ, không thấy xã hội thật quản ngại năm chưa thấy biện pháp giải quyết, nghe hứa hẹn cải cách Giáo dục Việt Nam muốn phát triển phải giải phẫu bệnh Bệnh chẩn đoán không chịu giải phẫu chữa trị? Thực tế, quan chức nhận thấy hết bệnh giáo dục nước nhà Trong hội thảo, vấn đề phân tích, sai điều không đúc kết để đưa vào thực thực tế Tình trạng “nói” không “làm” bệnh nan giải hầu hết nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội riêng ngành giáo dục Việt Nam Trong thập kỷ qua, giáo dục Việt Nam có bước phát triển, có thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Nhưng đồng thời giáo dục ẩn chứa nhiều yếu kém, bất cập: NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Giáo dục-đào tạo nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập chậm khắc phục; chất lượng giáo dục thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều chất lượng; so với yêu cầu phát triển đất nước nhiều nội dung chưa đạt; chưa thực quốc sách hàng đầu Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lạc hậu, chậm đổi mới, chậm đại hóa, chưa gắn chặt với đời sống xã hội lao động nghề nghiệp; chưa phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh, sinh viên Chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, dạy “người” dạy “nghề” yếu kém; yếu giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư sáng tạo, kỹ thực hành, kỹ sống… Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, cân đối Quản lý nhà nước giáo dục nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới, nguyên nhân chủ yếu nhiều nguyên nhân khác; chế quản lý giáo dục chậm đổi mới, nhiều lúng túng, nhận thức khác nhau, điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; chưa theo kịp đổi lĩnh vực khác đất nước Đội ngũ cán quản lý giáo dục giáo viên nhiều bất cập, đạo đức lực phận thấp Chưa nhận thức đầy đủ, đắn công tác xã hội hóa giáo dục; định hướng liên kết với nước phát triển giáo dục nhiều lúng túng, chưa xác định rõ phương châm Các quan chức chậm cụ thể hóa quan điểm Đảng thành chế, sách Nhà nước; thiếu nhạy bén công tác tham mưu, thiếu sách đồng hợp lý tầm vĩ mô (có sách ban hành đạo tổ chức thực không đến nơi đến chốn, hiệu quả); số sách giáo dục chủ quan, ý chí, xa thực tế, thiếu đồng thuận xã hội NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Nguyên nhân • Về phía người dạy Mặc dù chất lượng số lượng lực lượng đội ngũ giảng viên ngày nâng cao phương pháp giảng dạy chủ yếu mang tính thuyết giảng, làm người học tiếp thu cách thụ động, nội dung giảng dạy mang lý thuyết, thiếu cập nhật thực tiễn dẫn tới xơ cứng, giáo điều, tính ứng dụng thấp Mặt khác, việc sử dụng phương tiện phục vụ cho giảng dạy chưa nhiều mà truyền tải hết lượng thông tin cần cung cấp cho người học, số thời gian giảng viên dành cho lên lớp trường lớn, hạn chế thời gian nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tế Đời sống ngưới Thầy nhiều khó khăn : Hiện giáo viên hưởng mức lương thuộc nhóm cao, thực tế xã hội ta không sống lương , ngành khác lương thấp sống thoải mái nhiều Đây vấn đề cần phải xem lại sách lương bổng thầy cô giáo • Về phía người học Chất lượng đầu vào nhiều sở đào tạo đại học thấp, thấp đến mức thấp nữa, chủ yếu tập trung vào trường xét tuyển, tính chủ động sáng tạo học tập nghiên cứu sinh viên nhìn chung chưa cao, thiếu tư khoa học, đại đa số học thụ động, học theo phong trào, học cho qua “học theo hội chứng cấp” , tốt nghiệp chưa đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu xúc thực tế bị thực tiễn chối bỏ Chỉ số chất lượng đào tạo so với nước khu vực đứng hạng 10 12 nước • Về chương trình đào tạo Chương trình đào tạo chậm cải tiến đổi mới,̀ thiếu tính cập nhật, lý thuyết chưa gắn với thực tiễn, môn học nhiều cấu thời lượng chưa hợp lý, dẫn tới sinh viên Việt Nam học nhiều kiến thức lại chưa phù hợp với thực tiễn Giáo dục yếu lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu đầu tư nâng cấp Nội dung chương trình sách giáo khoa chưa phù hợp: Hiện bước thực thay sách giáo khoa, đổi chương trình, có định hướng giáo dục NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 10 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN toàn diện cho học sinh, khắc phục thiếu sót trước chủ yếu dạy kiến thức, nặng lý thuyết, chưa quan tâm đến giáo dục tình cảm hành động cho học sinh Ngành giáo dục chậm đổi để theo kịp nhu cầu đất nước : Sự phát triển kinh tế đất nước tạo điều kiện cho truyền thống hiếu học dân tộc Việt Nam phát triển , có xã hội học tập, người người học, gần 30 triệu học sinh cấp số khổng lồ, qua kỳ thi đại học ta thấy có chen chúc mức, trung tâm luyện thi, thầy giáo dạy thêm, học thêm, học sinh cố học để tìm kiếm trường học thích ứng Khi đất nước có tốc độ phát triển cao đặn nay, nhà quản lý giáo dục phải có biện pháp đón đường , dự kiến nhu cầu ngành, nhân dân, học sinh để có biện pháp thích hợp Cơ chế quản lý ngành giáo dục chưa phù hợp : Hiện ngành giáo dục địa phương chịu tác động hàng ngang địa phương nhiều chịu tác động hàng dọc Bộ giáo dục – đào tạo Các trường phổ thông dạy học, thi cử quy chế Bộ giáo dục – đào tạo, học sinh thi rớt nhiều, lưu ban nhiều địa phương có ý kiến , chí có ý kiến đạo, “bệnh thành tích”có hội để phát triển chế quản lý giáo dục NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 11 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN CHƯƠNG III BIỆN PHÁP THÁO GỠ TỒN TẠI CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM Xu hướng phát triển giáo dục số nước giới Hiện nay, nước có kinh tế phát triển quan tâm đến giáo dục mối quan tâm hàng đầu Nền giáo dục Nhật Bản kết hợp hài hòa sắc văn hóa lâu đời phương Đông với tri thức phương Tây đại Ở Nhật Bản gần người mù chữ 72,5% số học sinh theo học lên đến bậc đại học, cao đẳng trung cấp, số ngang hàng với Mỹ vượt trội số quốc gia châu Âu Điều tạo sở cho phát triển kinh tế công nghiệp Nhật Bản thời kỳ đại Giáo dục bắt buộc nhằm phổ cập hóa hệ thống giáo dục tiểu học; Thứ hai, thành lập trường dạy nghề cho niên đồng thời tổ chức đào tạo khoá chuyên tu (nông, công, lâm, ngư nghiệp, thủy sản, dệt…) cấp trung học sở Hai ưu tiên tạo bước việc hình thành nguồn lực đảm bảo kế hoạch phát triển cho công “hiện đại hoá” kinh tế Nhật Bản Cũng nhiều nước giới, trình phát triển giáo dục Nhật Bản gắn liền với trình phát triển chế độ trị, kinh tế đời sống văn hóa-xã hội Từ xã hội phong kiến tập quyền khép kín, kinh tế tiểu nông, công nghệ lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn Không giống Mỹ, hệ thống giáo dục công lập Nhật Bản chiếm đa số, 95%-98% cấp tiểu học phổ thông sở Chương trình giảng dạy cho bậc tiểu học, cấp sở phổ thông trung học ban hành quản lý chặt chẽ Bộ Giáo dục Sau khoảng 10 năm, Bộ Giáo dục lại ban hành giáo trình sách giáo khoa theo tiêu chuẩn mới, với nội dung chi tiết hướng dẫn viết cụ thể cho môn học trường NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 12 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN tiểu học trường cấp để hướng dẫn cho giáo viên Việc chỉnh sửa chương trình giảng dạy sách giáo khoa đề hội đồng chuyên môn bao gồm chuyên gia giáo trình, giáo sư trường đại học, giáo viên, thành viên ban ngành giáo dục địa phương bậc lão thành có kinh nghiệm khác xã hội Giáo dục Singapore đặt mục tiêu cao cho việc phát huy khả học sinh, sinh viên Ngay từ cấp tiểu học, sau hoàn thành lớp 3, học sinh bắt đầu phân cấp theo khả học tập, em có kết học tập cao lựa chọn vào học chương trình khó Sau đó, lên trình độ trung học sở, học sinh phân học theo tiến trình năm năm tuỳ theo trình độ Ở giai đoạn trung học sở này, học sinh chọn nhóm ngành học phù hợp với khả sở thích thay phải học dàn trải tất môn học số quốc gia khác Điều giúp học sinh sâu phát triển khả trội thân Kết thúc giai đoạn trung học sở, sau thi lấy chứng O-level, học sinh lựa chọn hướng tuỳ theo trình độ sở thích Đó học năm chương trình cao đẳng thực hành trường công nghệ bách khoa Singapore học năm cao đẳng nghề để làm Hướng thứ dành cho học sinh có khả cao theo học chương trình chứng A-level (hai năm) trường Junior College sau học lên bậc đại học (nếu đủ yêu cầu đầu vào) trường đại học công lập Singapore Sự phân cấp linh hoạt hệ thống giáo dục Singapore giúp sinh viên dễ dàng việc định hướng kế hoạch học tập cho thân Học sinh, sinh viên hoàn toàn chủ động việc định hướng đường học tập tương lai nghề nghiệp dựa khả thân Hàng năm, Chính phủ Singapore dành 20% tổng ngân sách quốc gia cho việc đầu tư vào giáo dục - chiếm tỷ trọng đầu tư lớn tất ngành Hệ thống trường tư đào tạo bậc đại học sau đại học Singapore định hướng theo chủ trương "đi tắt đón đầu" Điều có nghĩa họ không tự cấp đại học sau đại học mà tìm kiếm, liên kết đào tạo với đại học đối tác nước - trường có kinh nghiệm đào tạo lâu năm NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 13 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN giới công nhận chất lượng đào tạo Bằng cấp trường đại học đối tác cấp cho sinh viên em hoàn thành chương trình học Singapore, cho phép sinh viên học chương trình tiên tiến quốc gia phát triển với mức chi phí vừa phải Biện pháp • Để giải tồn giáo dục Nhà nước ta nên thực số giải pháp sau: - Tăng cường nguồn lực cho giáo dục đào tạo: Trên giới khu vực tỷ trọng ngân sách giành cho giáo dục – đào tạo cao, điều kiện đất nước nghèo , nguồn cung cấp ngân sách cho giáo dục- đào tạo hạn chế, phấn đấu để đạt số 15 % sau cần phải tăng Ngoài ngân sách nhà nước huy động nguồn lực ngân sách, xã hội hoá giaó dục để tăng nguồn lực cho giáo dục đào tạo Hiện có nhiều nước giới coi giáo dục ngành kinh doanh, kinh doanh công nghệ dạy học, nên tạo điều kiện kêu gọi họ tham gia xây dựng sở vật chất nội dung chương trình giáo dục cho ta Ngoài ta nên có chủ trương cho trường chuyên nghiệp, dạy nghề lập sở sản xuất dịch vụ khoa học với ngành nghề đào tạo - Tăng lương giáo viên - Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục: Từng bước đổi nội dung sách giáo khoa, loại bỏ kiến thức không thiết thực, bổ sung nội dung cần thiết theo hướng bảo đảm kiến thức bản, cập nhật tiến khoa học, công nghệ, tăng nội dung công nghệ ứng dụng, tăng cường giáo dục kỹ thuật tổng hợp lực thực hành Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng môn khoa học xã hội nhân văn , tiếng Việt, lịch sử dân tộc, địa lý văn hoá Việt Nam Tổ chức cho sinh viên, học sinh tham gia công tác xã hội, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với yêu cầu giáo dục toàn diện Tăng cường sở vật chất cho trường học, đưa Tin học vào quản lý đổi phương pháp : Thay thế, bổ sung sở vật chất thiết bị cho NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 14 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN trường phổ thông, trường dạy nghề, trường đại học Tích cực đưa Tin học vào giảng dạy, thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Hiện giới thực phương tiện dạy học đại như: học với máy tính, với đèn chiếu overhead, với giáo án điện tử …… Chúng ta bước tiếp cận, nhân rộng, bước đưa vào sử dụng để thay đổi phương pháp - dạy học Đổi công tác quản lý giáo dục : Xây dựng quan hệ chặt chẽ quan quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo với quan quản lý nhân lực việc làm Tăng cường xếp lại hệ thống trường phổ thông đại học, hệ thống trường công, trường tư, trường bán công, trường dân lập Gắn trường đại học trung học chuyên nghiệp với viện nghiên cứu để tận dụng tối ưu lực đội ngũ sở vẫt chất có Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước giáo dục sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành giáo dục Thống đầu mối quản lý nhà nước giáo dục; quản lý theo pháp quyền sở hệ thống pháp luật giáo dục đồng với phối hợp chặt chẽ Bộ, ngành, địa phương triệt để phân cấp quản lý giáo dục; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội cho sở giáo dục, sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp Tăng hiệu lực quản lý nhà nước giáo dục toàn ngành tất cấp quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tăng cường công tác kiểm tra, tra giáo dục; chuyển dần quản lý nhà nước giáo dục nặng hành sang quản lý chất lượng từ quản lý nhà nước theo cách kiểm soát sang giám sát hoạt động giáo dục Nâng cao vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp giáo dục Hội Giáo chức, Hội Khuyến học, liên hiệp hội - trường công lập… phát triển giáo dục Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo động lực cho người dạy, người học : Nguồn lực đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục vốn quý nhất, động lực, nhân tố đảm bảo cho lợi giáo dục nước ta phát triển cạnh tranh với giáo dục tiên tiến khu vực giới Nhà NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 15 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN giáo cán quản lý giáo dục giỏi chìa khóa, nhân tố trung tâm cho nghiệp giáo dục phát triển Ý kiến đề xuất: - - Các quan giáo dục nên quan tâm đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lí giảng dạy Mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác phổ cập cho toàn CBQL đội ngũ giáo viên thường xuyên năm học Tăng tính tự học cho học sinh tìm tòi nghiên cứu không nên phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa Cho học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi giải trí, thể thao lành mạnh Đưa vào chương trình dạy học kỹ giao tiếp, kỹ thuyết trình KẾT LUẬN NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 16 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Để cho giáo dục phát triển hoàn thiện phải có nhìn tổng quát thực trạng giáo dục Việt Nam nói chung Bên cạnh đó, có thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Qua viết mong muốn người có nhìn khách quan giáo dục nước nhà, từ cá nhân tự vạch đường riêng, hướng riêng, giải pháp cho phù hợp với vai trò Có tin tương lai không xa Việt Nam bè bạn quốc tế biết đến đất nước có giáo dục tiến có chất lượng “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không, nhờ phần công học tập em" trích “ thư gửi em học sinh năm học Bác Hồ” NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 17 BÀI GIÁO DỤC HỌC-BÙI VĂN VÂN Tài liệu tham khảo www.vinhunikids.edu.vn www.tinmoi.vn www.nhandan.com www.edu.vn www.tuoitre.vn www.violet.vn NGÔ THỊ BÍCH VÂN – 13CTXH Trang 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Thưc trạng và các giải pháp giáo dục, Thưc trạng và các giải pháp giáo dục, Thưc trạng và các giải pháp giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay