So sánh nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.

11 133 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.So sánh về lĩnh vực nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam. I Phần mở đầu 1.Lí chọn đề tài Vào kháng chiến, Đất nước ta chịu nhiều đau thương chiến tranh gây ra, nhà thực dân xâm lược Mỹ, Anh, Pháp Nhưng đặc biệt nước ta bị thực dân Pháp đô hộ khoảng 100 năm dường thống trị hoàn toàn giáo dục Việt Nam Chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy, hệ thống giáo dục, loại văn nước ta thời người Pháp mang sang áp đặt Giáo dục Pháp coi đặt móng khoa học bản, đại giáo dục Việt Nam, đặc biệt môn toán Mặt khác tính lý thuyết, thiếu thực tiễn giáo dục Pháp tồn giáo dục ngày Trong tiểu luận so sánh lĩnh vực giáo dục đại học nước Pháp Việt Nam Vai trò giáo dục đại học Tìm kiếm trau dồi tri thức mới, không ngừng nghỉ không chùn bước trình kiếm tìm chân lý, thường xuyên xem xét lại ý nghĩa kiến thức niềm tin cũ ánh sáng nhu cầu khám phá mới; Nắm giữ vai trò lãnh đạo phù hợp lĩnh vực đời sống,phát người có tài giúp họ phát triển tối đa tiềm cách trau dồi sức khỏe, phát triển lực trí tuệ, bồi dưỡng mối quan tâm, thái độ, giá trị đạo đức giá trị tinh thần đắn Cung cấp cho xã hội người đào tạo lĩnh vực nông nghiệp, nghệ thuật, y dược, khoa học công nghệ ngành nghề khác; người cá nhân đầy đủ lực có ý thức trách nhiệm cao cộng đồng Nỗ lực thúc đẩy chất lượng sống công xã hội, giảm thiểu khác biệt văn hoá xã hội thông qua việc phổ cập giáo dục; • - Nuôi dưỡng khích lệ giảng viên sinh viên, thái độ giá trị cần thiết cho phát triển bền vững, tốt đẹp cá nhân xã hội, từ nhân rộng thái độ giá trị racho cộng đồng II Nội dung Định nghĩa giáo dục đại học Giáo dục đại học dây chuyền sản xuất mà đầu nguồn nhân lực đạt chuẩn Theo quan điểm này, giáo dục đại học trình người học đượcquan niệm sản phẩm cung ứng cho thị trường lao động Như vậy, giáo dục đại học trở thành “đầu vào” tạo nên phát triển tăng trưởng thương mại công nghiệp Giáo dục đại học đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu.Theo cách nhìn này, giáo dục đại học thời gian chuẩn bị để tạo nhà khoa học nhà nghiên cứu thực thụ, người không ngừng tìm chân trời kiến thức Chất lượng hướng việc tạo công bố khoa học tinh thần làm việc nghiêm nhặt để thực nghiên cứu có chất lượng Giáo dục đại học quản lý việc tổ chức giảng dạy cách hiệu Rất nhiều người cho giảng dạy hoạt động cốt lõi sở giáo dục Do vậy, sở giáo dục đại học thường trọng quản lý cách hiệu hoạt động dạy học cách nâng cao chất lượng giảng dạy nâng cao tỷ lệ kết thúc khóa học sinh viên Giáo dục đại học mở rộng hội sống cho người học Theo cách tiếp cận này, giáo dục đại học xem hội để người học tham gia vào trình phát triển thân thể thức học tập thường xuyên linh hoạt so sánh Giáo dục đại học pháp viet nam a Tổng quan phát triển GDĐH Pháp Việt Nam - Trường ĐH kieur đại Vào năm 1076 thời nhà Lý Châu Âu thành lập Paris vào trường ĐH thành lập với đầu kỉ XII Giáo dục đại học Pháp tên gọi trường ĐH Hoàng Gia ( Văn hệ thóng phong phú phức tạp miều Quốc Tử Giám) khiến cho học sinh Pháp phải - Năm 1253 Viện Quốc học lúng túng chuẩn bị hướng lên ĐH thành lập Quốc Tử Giám Về nội - Sau cách mạng Pháp năm 1789, nhiều dung, giáo dục phong kiến cung trường ĐH thành lập để đáp ứn cấp kiến thức chình trị, đạo nhu cầu xã hội công việc Một số đức, văn chương mà thiếu kiến trường tồn đến ngày thức khoa học tự nhiên kỹ thuật sản ĐH Bách Khoa trường Trung tâm xuất Nền GD phong kiến tồn - Đến năm 1968, hệ thống Napoleon thời gian dài nước ta lập nên điều hành tổ chức giáo dục Thời kỳ chủ yếu đào tạo mặt tư đại học Pháp Ông tập trung tất tưởng, với phương thức dạy học nhồi sở đào tạo đại học gọi nhét, khuôn sáo Nội dung lý thuyết tên Đại học tổng hợp suông, xa rời thực tế, có văn chương - Sau kiện cải cách giáo dục năm phù phiếm mà thiếu hẳn phần khoa học 1968, GDĐH (trừ trường ĐH chuên kỹ thuật ngành kiểu Grande École) đổi - Trong năm đầu thời Pháp tổ chức cách sâu sắc: tạo nên thuộc, giáo dục nước ta ốm yếu liên kết giảng dạy nghiên với hệ thống thi cử cũ kĩ theo kiểu hủ cứu, trường ĐH trở nên đa ngành Nho Sinh viên học học tự trị, mở rộng cửa cho tất người cổ đại, đạo đức cách làm kiểu Trung bên Tự trị trở thành Quốc Sau năm 1917, hệ nguyên tắc trường ĐH, có thống giáo dục hoàn toàn thay đổi nghĩa la trường chịu trách nhiệm kiểu Pháp, sach giảng dạy từ trình độ hoàn toàn khóa đạo tạo mìnhvà cao đẳng tiểu học trở lên xuất tiêu chí tuyển sinh từ Pháp Nền GD Pháp thời - Năm 1984, luật định hướng GD với trình độ cao, khoa học GDĐH đẩy mạnh đổi Từ đó, toàn công việc đào tạodo trường ĐH đề suất tập hợp lại quản lý tổng vụ GDĐHphụ thuộc nhiều khác - Đặc trưng cho hệ thống GDĐH: khu vực giáo dục công lập chiếm ưu thế, Pháp có số trường tư, đại đa số trường ĐH la trường công, nhà nước cấp kinh phí cho GDĐH độc quyền việc trao văn học vị; hai giáo dục miễn phí gần miễn phí đại đa số sở đào tạo trường công; ba có trường ĐH chuyên ngành loại " Granded Écoles" cấp văn danh hiệu nhà nước công nhận, việc tuyển sinh mở rộng kỳ thi tuyển vững vàng, đặc biệt Toán học Dưới ảnh hưởng GD Pháp, GD thực dân giúp ích chủ yếu cho bọn thống trị chứa đựng nội dung dân chủ tư sản Trong thời gian vài trường cao đẳng thành lập ngành thuốc, sư phạm, nông nghiệp kỹ thuật cụ thể trường Cao đẳng Sư phạm (1917), Cao đẳng Luật Hành (1918) Cao đẳng nghệ thuật kiến trúc (1924) - Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), hệ thống giáo dục theo nội dung chương trình Pháp Các trường ĐH cao đẳng chuyên nghiệp Pháp nắm vững, giao phủ Bảo Đại cai quản trường sư phạm văn khoa Sinh viên học tiếng Pháp Giảng viên người Việt Nam người Pháp Năm 1950, số trường ĐH dồn lại thành viên đại học Hà Nội, có chi nhánh Sài Gòn - Cuộc cải cách giáo dục lần năm 1950, mục đích cải cách GDĐH rút ngắn chương trình tăng thời lượng học tập, phục vụ tăng thời gian học tập, phục vụ kháng chiến - Cuộc cải cách giáo dục lần thứ năm 1956, mở đường cho phát triển trường ĐH Vào năm học 19741975 có đến 30 sở đào tạo ĐH miền Bắc, tất mô hình theo mô hình ĐH Liên Xô Ở miền Nam trước năm 1970 chương trình ĐH chủ yếu theo Pháp, Nhưng sau năm 19y0 Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ cho miền Nam nên GD chuyển thao hướng Mỹ - Cuộc cải cách GD lần thứ ( 1980) với lí cần thống ba GD miền Bắc, Trung, Nam vùng tạm chiến VN Cộng Hòa nâng cao chất lượng số lượng để đáp ứng với yêu cầu xã hội Về GD cao đẳng ĐH chia thành giai đoạn: giai đoạn học kiến thức đại cương Thời kỳ chương trình giáo trình giáo trình chủ yếu bị ảnh hưởng Liên Xô cũ - Sau Liên Xô tan rã tài liệu từ Âu, Mỹ, Úc tràn vào trường Đh qua dự án, trao đổi học giả Việt kiều Do đó, nên GD Tây Âu Mỹ ảnh hưởng vào GDĐH Việt Nam Ngôn ngữ thứ sử dụng trường ĐH tiếng Anh Ảnh hưởng không giáo trình, hay phương pháp học tập, giảng dạy mà sách học tập, giảng dạy mà sách phủ ví dụ chiến lược đa ngành, đa dạng toàn cầu hóa GD Mục tiêu GDĐH Việt Nam2: b Mục tiêu GDĐH Pháp Mục tiêu nhiệm vụ GDĐH Pháp - Góp phần phát triển nghiên cứu, nâng cao trình độ văn hóa khoa học trình độ nghề nghiệp cá nhân cảu quốc gia - Góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực tốt sách việc làm có tính đến nhu cầu dự đoán nhu cầu tương lai - Góp phần vào tăng trưởng chung vùng quốc gia, đảm bảo cho người có khả tiếp cận với hình thức cao văn hóa, khoa học nghiên cứu - Hạn chế bất bình đẳng văn hóa, thực quyền bình đẳng nam nữ, đồng thời đảm bảo cho người có khả sẵn sàng tiếp cận với hình thức cao văn hóa, khoa học nghiên cứu Việt Nam Mục tiêu GDĐH Việt Nam - Đào taọ người học coa phẩm chất trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng với yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Đào tạo trình độ ĐH giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn có kĩ thực hành thành thạo, có khả làm việc độc lập, sáng tạo giải vấn đề thuộc chuyên ngành đạo tạo c Hệ thống giáo dục ĐH Pháp - GDĐH tập hợp chương trình đào tạo sau tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm chuyên ngành khác thuộc Bộ Giáo dục Nhình chung GDĐH nước Pháp hệ thống giáo dục đa dạng phức tạp Để nêu lên cách khái quát hệ thống GDĐH Pháp để đơn giản người ta phân biệt hai loại trình đào tạo: đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn, hai đào tạo đại học dài hạn * Đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn Đào tạo loại thường kéo dài năm, năm để lấy kỹ thuật viên cao cấp; cho phép người tốt nghiệp nhanh chóng bước vào đời nghề nghiệp thực tế Đào tạo ngắn hạn chia thành hướng tương ứng với loại văn bằng, chứng sau: - Bằng ĐH công nghệ: thời gian đào tạo năm - Bằng kĩ thuật viên cao cấp: thời gian đào tạo đến năm tùy theo ngành đào tạo Điều kiện tuyển sinh tú tài, số trường đòi hỏi học sinh có học bạ tốt tú tài loại giỏi * Đào tạo ĐH dài hạn -Đào tạo ĐH dài hạn tổ chức theo giai đoạn Mỗi giai đoạn tùy theo mục tiêu có môn học riêng để định hướng cho sinh viên đạt kĩ nghề nghiệp, khả nghiên cứu giúp họ phát triển nhân cách, tính trách nhiệm khả làm việc độc lập làm việc tập thể + Giai đoạn học phần đào tạo định hướng mở cho người có tú tài hay văn chấp nhận, Giai đoạn bao gồm loại hình đào tạo: gắn với nghề nghiệp để lấy đại học Việt Nam GDĐH giai đoạn đào tạo sau tốt nghiệp trung học phổ thông GDĐH bao gồm: * Đào tạo trình độ cao đẳng thực từ đến năm học tùy theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp phổ thông hay tốt nghiệp trung cấp; từ năm rưỡi đến năm học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Đào tạo trình độ phải dảm bảo cho sinh viên kiến thức khoa học kiến thức chuyên môn cần thiết, trọng rèn luyện kĩ ăng lực thực công tác chuyên môn Học sinh muốn học trường cao đẳng phải qua kì tuyển sinh chọn xét điểm từ kì thi đại học Sau học hết chương trình đào tạo cao đẳng, có đủ điều kiện dự thi đạt yêu cầu theo quy định trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hiệu trưởng trường cao đẳng trường đại học cấp tốt nghiệp cao đẳng * Đào tạo trình độ ĐH thực từ đến năm tùy theo ngành nghề đào tạo người tốt nghiệp phổ thông trung học tốt nghiệp trung cấp; từ năm rưỡi đến năm học người tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành; từ năm rưỡi đến năm người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Đào tạo giai đoạn vời mục tiêu giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn kỹ thực hành để giải vần đề thuộc chuyên ngành đào tạo Muốn học đại học học sinh phổ thông phải thi đạu kì thi thuyển sinh công nghê (DUT), kĩ thuật viên cao cấp ( BST), đại học khoa học kỹ thuật (DEUST); hai đại học đại cương (DEUG) học lấy DEUG sinh viên cung cấp kiến thức đại cương tạo nên sở bước đầu cho việc học tập tiến lên giai đoạn sau + Giai đoạn tập hợp hoạt đọng đào tạo cấp khác bao gồm đào tạo chung đào tạo chuyên ngành Giúp sinh viên đào tạo chuyên sâu nghề, cho phép họ hoàn thiện kiến thức, hiểu biết chuyên sâu văn hóa nghiên cứu khoa học Giai đoạn bao gồm năm học để lấy cử nhân tiếp sau năm để lấy cao học Hiện đào tạo giai đoạn chia thành hướng: thứ đào tạo đaiạ cương giai đoạn 2: hướng dành cho sinh viên muốn lĩnh hội kiến thức bản, chưa muốn vào đường nghề nghiệp: thứ đào tạo nghề nghiệp giai đoạn 2: nhánh có chọn lọc chặt chẽ có danh tiếng chuyên môn Các văn chủ yếu nhánh là: _ Bằng cao học khoa học kĩ thuật _ Bằng cao học khoa học quản lý _ Bằng cao học tin học ứng dụng quản lý - Giai đoạn 3: tương ứng trình đọ cao đại học, chuyên môn hóa sâu đào tạo cho nghiên cứu Sinh viên sau có cao học, muốn tiếp tục học bước vào giai đoạn Có hướng giai đoạn là: _Bước vào nghiên cứu để lấy thâm cứu, sau lấy tiến sĩ _Bước vào đào tạo nghề nghiệp để lấy chuyên môn hóa Đào tạo theo hướng dành cho sinh viên muốn đào tạo sau đại học Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức chung Còn học sinh sinh viên có trung cấp cao đẳng phải trãi qua kì thi tuyển sinhdo trường đại học định tổ chức Sinh viên học hết chương trình đại học, có đủ điều kiện dự thi bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo hiêu trường trường ĐH cấp tốt nghiệp đại học Bằng tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật gọi kỹ sư, ngành kiến trúc kiến trúc sư, ngành y bác sĩ, dược sĩ, cử nhân; ngành khoa học bản, sư phạm, luật, kinh tế cử nhân; ngành lại tốt nghiệp đại học * Đào tạo trình độ thạc sĩ thực từ đến năm người có tốt nghiệp đại học Mục tiêu đào tạo thạc sĩ giúp học viên nắm vững lí thuyết, có trình độ cao thực hành, có khả làm việc độc lập, sáng tạo có lực thực hiện, giải vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Học viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, có đủ điều kiện bảo vệ luận văn , đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo hiêu trường trường ĐH cấp thạc sĩ * Đào tạo trình độ tiến sĩ thực vòng năm người có tốt nghiệp đại học, từ đến năm người tốt nghiệp cao học Trong trường hợp đặc biệt thời gian đào tạo tiến sĩ kéo dài theo quy định Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao lý thời gian tương đối ngắn có ứng dụng trực tiếp vào nghề nghiệp Trên đay vài nét GDĐH Pháp GDĐH Pháp từ năm 70 phát triển thành hệ thống văn học vị thuộc loại đa dạng giới Có quy định riêng cho trường ĐH Tổng hợp, ĐH chuyên ngành, ĐH công nghệ ngắn hạn, ĐH nghệ thuật, nhạc viện, riêng cho ngành khoa học tự nhiên, khao học xã hội nhân văn, kỹ thuật công nghệ, y khoa, dược khoa GDĐH Pháp đào tạo theo hướng hàn lân tinh hoa chọn lọc d Cơ quan quản lý Pháp * Cấp Trung Ương Bộ trưởng chịu trách nhiệm GDĐH quản lý * Cấp địa phương giám đốc sở giáo dục quản lý Giám đốc sở giáo dục đại diện cho Bộ trưởng chịu trách nhiệm GDĐH Là người đứng đầu trường ĐH, sở công lập có chức nghiên cứu khoa học, văn hóa đào tạo nghề - Giám đốc sở giáo dục đảm bảo cho mối liên hệ sở GDĐH sở khác hệ thống giáo dục - Giám đốc sở giáo dục có quyền định hiệu trưởng trường ĐH Về văn bằng: nhà nước chủ thể độc quyền việc cấp văn ĐH Văn sở giáo dục cấp văn quy định danh sách văn quốc gia ban hành sở ý kiến hội đồng quốc gia GDĐH nghiên cứu thuyết cao thực hành, có lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển giải vấn đề khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học hoạt động chuyên môn Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện bảo vệ luận án , đạt yêu cầu theo quy định Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo hiêu trường trường ĐH, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp tiến sĩ Việt Nam * Cấp Trung Ương Bộ trưởng giáo dục Đào tạo quản lý Bộ trưởng quy định chương trình khung cho ngành đào tọa đói với trình độ cao đẳng, trình độ đại học gồm cấu nội dung môn học, thời gian đào tạo môn học, lý thuyết với thực hành, thực tập Căn vào chương trình khung, tường cao đẳng, trường đại học xác định chương trình đào tạo trường Đối với trình độ đào tạo thạc sĩ tiến sĩ Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo quy định khối lượng kiến thức, kết cấu chương trình, luận văn luận án Về văn bằng: Bộ giáo dục Đào tạo thống quy định, quản lý mẫu, việc in, thủ tục cấp phát, thu hồi hủy bỏ văn bằng, chứng Các sở giáo dục đại học Thủ tướng Chính phủ cho phép sở GDĐH Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào taojuyr quyền cho phép tự in phôi văn bằng, chứng mẫu văn phải Bộ giáo dục Đào tạo duyệt trước in e Giảng viên Pháp - Đào tạo giáo viên ĐH coi thuộc vào giai đoạn đào tạo ĐH Giáo viên ĐH phải qua kì thi tuyển chọn vào chức vị giảng dạy cấp quốc gia Giáo viên có tiến sĩ mơi phong giáo sư Trong số ngành học, việc lựa chọ giáo viên ĐH phụ thuộc vào kì thi tuyển lấy chứng dạy ĐH ngành y, dược, luật khoa học kinh tế - Theo luật Giáo dục Pháp giảng viên, nghiên cứu viên, giảng viên kiêm nhiệm nghiên cứu có toàn quyền tự bày tỏ kiến tring việc thực công tác giảng dạy hoạt động nghiên cứu phù hợp với quy định trường luật giáo dục - Nhiệm vụ giảng viên, nghiên cứu viên, giảng viên kiêm nhiệm nghiên cứu quy định luật GD Pháp: + Giảng dạy, hướng dẫn, định hướng, tư vấn kiểm tra kiến thức + Nghiên cứu khoa học + Phổ biến kiến thức liên hệ thực tiễn với kinh tế , văn hóa, xã hội +Hợp tác quốc tế + Quản lý điều hành sở GD - Năm học 95-96 Pháp có 2,2 triệu sinh viên với 69736 giảng viên GS chiếm 25,3% PGS chiếm 40,2% Việt Nam - Theo luật giáo dục quy định người có tốt nghiệp đại học trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học; có thạc sĩ trở lên nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ; có tiến sĩ nhà giáo giảng dạy chuyên đề , hướng dẫn luận án tiến sĩ - Dụa theo tiêu trường có cách tuyển nhân khác Có trường giữu sinh viên sau tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi trở lên đào tạo tiếp để giảng dạy, có truowngf tuyển chọn nhân qua kì thi tuyển Khi vào trường phải trải qua thời gian thử việc làm trợ giảng Một trợ giảng phải qua kì thi công chức để xếp ngạnh giảng viên Luật giáo dục nhà nước quy định quyền nhiệm vụ riêng cho giảng viwwn mà có quy định chung quyền nghĩa vụ nhà giáo sau - Quyền hạn nhà giáo: giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo; đào tạo để nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu trường, sở giáo dục phải thực đày đủ nhiệm vụ nơi công tác, bảo vệ nhân phẩm danh dự, hưởng ngày nghĩ theo quy định - Nhà giáo có nhiệm vụ: giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo dục, thự đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục; gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; giữ gìn phẩm chất, uy tính, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách người học, đối xử công với người học, bảo quyền lợi ích đáng người học; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy, - Nhìn chung trình độ giáo viên ĐH thấp, tỉ lệ nguwoif có tiến sĩ trường ĐH chiếm 13%, thạc sĩ chiếm 30,5%, trình độ đại học trình độ khác chiếm 50% Trong GS chiếm 0,9%, PGS chiếm 3,8% f Chính sách người học Pháp - Sinh viên dự bị trường ĐH công lập lớn trường ĐH công lập miễn phí - Bộ giáo dục quốc gia trợ cấp tài cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Sinh viên vay tiền để hỗ trợ thời gian học tập Những khoảng vay miễn lãi phải trả chậm 10 năm sau kết thúc việc học tập - Ngoài học bổng phủ dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt quan, xí nghiệp Pháp xét cấp học bổng cho cá sinh viên xuất sắc cán tham giam chương trình hợp tác đầu tư Các quan tổ chức quốc tế có chương trình học bổng riêng cho trường cho giáo viên giảng viên tiếng Pháp - Các chiowng rình học bổng cho người nước phong phú Riêng Việt Nam năm Pháp cấp trung bình 300 Việt Nam - Trợ cấp miễ giảm học phí cho người học đối tượng huownhr sách xã hội, người dân tộc thiểu số vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, mồ côi không noi nương tựa, nguời tàn tật khuyết tật - Nhà nước có sách tín dụng ưu lãi suất, điều kiện thời hạn vay tiền để nguwoif học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập - Sinh viên sư phạ người theo học khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm đóng học phí - Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng, trợ cấp cho người học theo quy định pháp luật - Nhà nước có sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạt kết loại trở lên Cấp học bổng sách cho sinh viên hệ cử nhân, học sinh rường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho thương bệnh binh, người tàn tật, khuyết tật học bổng trực tiếp cho bộ, ngành có dự án hợp tác Việt Nam g Những thành tựu chiến lược phát triển GDĐH Pháp Việt Nam - Pháp đạt cá số tier lệ số - Tỉ lệ biết chữ Việt Nam tương đối tương đối cao thuộc giáo dục liên cao khoảng 92% dân số quan đến GD Tỉ lệ người biết chữ - Ngân sách dành cho GD chiếm 10(2002) người lớn 15 tuooirchieems 15% ngân sách nhà nước Trung bình 99% Riêng tỉ lệ ĐH chiếm 54% nhà nước trợ cho sinh viên -Tỉ lệ đàu tư cho GD(1999-2001) theo 6.000.000 đ/năm GDP 5,7%; Ngân sách 11,4 % Trong - Nước ta xem GD quốc sách hàng cao đẳng ĐH chiếm 17,6 % ngân đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân sách Trung bình nhà nước tài trợ 7000 lực, bồi dưỡng nhân tài Thoe luật GD Euro/năm/1sinhvien 2005 sách phát triển GD - năm gần đay Pháp bước nước ta là: vào hệ thống GD L-M-D (licence+ Cấu trúc lại hệ thống GD quốc dân, Master-Doctor), Pháp có bước phát triển mạng lưới trường, lớp, sở tích cực việc ứng dụng GD hệ thống văn Cũng cố chuẩn mực chung Châu Âu Hệ trường công, khuyến khích mở trường thống L-M-D thiết kế nhằm mục bán công dân lập; cho phép mở tiêu trường tư cấp mầm non, chuyên + Tạo điều kiện trao đổi sinh viên nghiệp ĐH Đa dạng hóa loại chuẩn hóa cấp hình GD như: tập trung không tập + Hỗ trợ trường ĐH tổ chức rà trung, quy không quy, soát chương trình học học từ xa + Dễ dàng thích nghi với nhiều chương + Xác định lại mục tiêu giáo dục đào trình phương thức chuyển tiếp tạ, thiết ké lại chương trình, kế hoạch, + Thu hút sinh viên từ châu lục nội dung, phương pháp GD đào tạo khác đến hộc tập Châu Âu cụ thể cấp học, ngành học đáp - Chiến lược tập hợp sở GDĐH ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt yêu cầu toàn lãnh thổ, với mục đích đảm công nghiệp hóa đại hóa bảo giáo dục toàn diện, có + Tăng cường hệ thống luật pháp tường đồng chất lượng đào tạo GD Tăng dần tỉ trọng ngân sách GD khu vực liên khu vực tạo Huy động nguồn đầu tư cho nhân điều kiện thuận lợi cho việc học tập dân, viện trợ quốc tế, vay vốn nước áp dụng nghề nghiệp sinh viên để phát triển giáo dục Đồng thwoif cso tính đến ưu tiên + Cải thiện đội ngũ giáo viên cán quốc gia khu vực tổng thể quản lý GD sách việc làm phát triển kinh + Đổi quản lý GD tế + Đẩy mạnh xã hội hóa GD + Tăng cường hệ thống quốc tế GD đào tạo III Kết luận Qua phân tích, ta thấy rõ việc đào tạo chuyên ngành cho người tương lai Đất nước Môi trường học tập điều kiện bên phần làm ta thấy rõ dự tiến người đào tạo Cũng cách học lí thuyết nặng so với sinh viên biết thiếu hụt buổi thực hành, trãi nghiệm với sống nguyên nhân gây nên tình trạng thất nghiệp làm việc trái ngành Để cho Đất nước ta phát triển mặt nên trọng vào đào tạo người có ích cho xã hội Chúng ta nên học hỏi điểm mạnh giáo dục Pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam., So sánh nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam., So sánh nền giáo dục đại học của 2 nước Pháp và Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay