PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

20 112 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈPHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Xã hội hiện ngày càng phát triển, phát triển người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia Giáo dục quyết định cho bản tính người tương lai “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” là khẩu hiệu thường thấy ở hầu hết các quốc gia thế giới Nước Việt Nam ta cũng không ngoại lệ Giáo dục là mối quan tâm lớn của toàn xã hội Chúng ta nỗ lực để xây dựng và thực hiện chương trình cải cách giáo dục, nhằm đáp ứng đòi hỏi về nhân lực của xã hội hiện đại ngày Cuộc cách mạng khoa học công nghệ giới Việt Nam đòi hỏi giáo dục nhà trường phải chuyển biến theo cho phù hợp Trong thời đại bùng nổ thông tin, thị trường lao động đòi hỏi nhà trường phải đào tạo người động, có khả thích ứng nhanh nhạy với biến đổi không ngừng sống Họ phải có khả tự học tự nghiên cứu để cập nhật thông tin, không ngồi ghế nhà trường Học tập suốt đời phương châm sống người thời đại Do đó, nhà trường phải trang bị cho người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu Trên tất cả những sở đó, xin trình bày đề tài: “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ” Tinh thần cốt lõi dạy học theo học chế tín dạy học tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người học Dạy học tích cực hay phương pháp tích cực có đặc điểm với tinh thần “dạy học lấy người học làm trung tâm” Cách dạy thầy không truyền thụ chiều, cung cấp thông tin mà dạy cách học, cách học trò không tích lũy kiến thức mà phải nắm lấy cách tự học Các nghiên cứu phương pháp dạy học giới Việt Nam cho thấy chừng thầy dạy theo kiểu truyền thụ chiều, trò học theo kiểu ghi nhớ kiến thức, kiểm tra đánh giá nặng kiến thức, coi nhẹ kĩ năng, tư chất lượng đào tạo hạn chế, sản phẩm đào tạo không đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Bộ Giáo dục Đào tạo có định số 43/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng năm 2007 việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ” Đó bước đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học, cao đẳng nước ta SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân Ý nghĩa lý luận và thực tiễn: 2.1: Ý nghĩa lý luận: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ đời không chỉ để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại có tính động ngày càng cao mà còn để đáp ứng nhiều mục tiêu, đó có sự thay đổi về quan niệm giáo dục Từ quan niệm một nền giáo dục dựa quyền lực- theo đó người học chỉ có nhiệm vụ là phục tùng, là chấp nhận vô điều kiện chương trình mà sở đào tạo quy định và nội dung mà người dạy truyền đạt, đến quan niệm dân chủ giáo dục Quan niệm giáo dục lấy người học làm trung tâm chính là biểu hiện tập trung nhất của việc trao quyền dân chủ cho người học càng ngày càng nhiều 2.2: Ý nghĩa thực tiễn: Nước Mỹ có một hệ thống giáo dục Đại học tốt nhất thế giới Theo những bảng xếp hạng đáng tin cậy nhất, 17/20 trường đại học tốt nhất Thế giới lag Đại học Mỹ, còn bảng xếp hạng 50 thì Mỹ chiếm 35.Các trường đại học này sử dụng 70% những người đoạt giải Nobel, những người này chiếm 30% số lượng các bài nghiên cứu khoa học khoa học và kĩ thuật Thế giới, và là tác giả của 44% những trích dẫn phổ biến nhất các bài nghiên cứu khoa học toàn Thế giới Đối với các nước phát triển Việt Nam, đặc điểm ấn tượng của Đại học Mỹ là họ đã trì được chất lượng xuất sắc vậy với một số lượng sinh viên lớn bất cứ nơi nào khác thế giới Vì vậy, Việt Nam và các nước phát triển khác đối mặt với áp lực từ cả hai phía: sự bùng nổ số lượng và yêu cầu về chất lượng, nghiên cứu hệ thống giáo dục Mỹ để khám phá bí quyết ấy Nhìn chung, những nước này tập trung chú ý đến một nhân tố quản lý vốn là sáng kiến của hệ thống giáo dục Mỹ, đó là hệ thống phân chia/ tích lũy học phần, hay còn được biết đến với tên gọi “hệ thống đào tạo theo tín chỉ” PHẦN NỘI DUNG I Định nghĩa tín chỉ và học chế tín chỉ: Tín chỉ là gì? SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân Trong kho tàng tư liệu nghiên cứu, có khoảng 60 định nghĩa tín Có định nghĩa coi trọng khía cạnh định tính, có định nghĩa coi trọng khía cạnh định lượng, có định nghĩa nhấn mạnh vào chuẩn đầu sinh viên, có định nghĩa lại nhấn mạnh vào mục tiêu chương trình học Một định nghĩa tín nhà quản lí nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam biết đến nhiều có lẽ học giả người Mĩ gốc Trung Quốc James Quann thuộc Đại học Washington Trong buổi thuyết trình hệ thống đào tạo theo tín Đại học Khoa học Công Nghệ Hoa Trung, Vũ Hán mùa hè năm 1995, học giả James Quann trình bày cách hiểu ông tín sau: Tín học tập đại lượng đo toàn thời gian bắt buộc người học bình thường để học môn học cụ thể, bao gồm: (1) thời gian lên lớp; (2) thời gian phòng thí nghiệm, thực tập phần việc khác quy định thời khóa biểu; (3) thời gian dành cho đọc sách, nghiên cứu, giải vấn đề, viết chuẩn bị bài…; môn học lí thuyết tín lên lớp (với hai chuẩn bị bài) tuần kéo dài học kì 15 tuần; môn học studio hay phòng thí nghiệm, tuần (với chuẩn bị); môn tự học, làm việc tuần Từ định nghĩa trên, kết hợp với nghiên cứu định nghĩa khác tín thực tế đào tạo đơn vị, tín theo cách hiểu ĐHQGHN cụ thể hóa sau: Tín đại lượng dùng để đo khối lượng kiến thức, kĩ môn học mà người học cần phải tích lũy khoảng thời gian định thông qua hình thức: (1) học tập lớp; (2) học tập phòng thí nghiệm, thực tập làm phần việc khác (có hướng dẫn giáo viên); (3) tự học lớp đọc sách, nghiên cứu, giải vấn đề chuẩn bị v.v Tín hiểu khối lượng lao động người học khoảng thời gian định điều kiện học tập tiêu chuẩn Học chế tín chỉ: Học chế tín chỉ là một hình thức đào tạo được hầu hết các nước tiên tiến thế giới áp dụng Bản chất của học chế tín chỉ là “cá thể hóa việc học tập một nền giáo dục đại học cho số đông”, với triết lý “hướng về người học”; “lấy người học làm trung tâm” Học chế này tạo điều kiện và bắt buộc người học phải chủ động việc học tập của SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân mình Đây chính là mục tiêu của giáo dục đại học: người học có khả tự học, tự nghiên cứu, có khả giải quyết vấn đề, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học Hiệu quả đào tạo được tăng lên người học được học theo nhu cầu, khả học tập và hoàn cảnh kinh tế của mình Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, người học giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vị trí “trung tâm” đào tạo tín chỉ Nhưng nếu những “trung tâm” này không hoạt động, hoạt động yếu hoặc thiếu chủ động thì dù có cố gắng đến mấy thì những tương tác đến những “trung tâm” ấy sẽ mất tác dụng, từ đó sẽ dẫn đến thất bại đào tạo Những sinh viên mới với những thói quen, cách học, cách tư cũ ở bậc trung học bước chân vào giảng đường Đại học chắc chắn còn nhiều lạ lẫm, bỡ ngỡ và chưa thể trở thành những trung tâm, hạt nhân tích cực quá trình học tập ở đại học Như vậy, làm thế nào để người học – những sinh viên mới nhập trường trở thành “trung tâm” tích cực đào tạo theo học chế tín chỉ là một những việc cần phải làm tốt để có thể tổ chức đào tạo theo tín chỉ có hiệu quả II Vai trò và nhiệm vụ của người dạy và người học hệ thống đào tạo theo tín chỉ: Vai trò và nhiệm vụ của người dạy: - Đào tạo hệ thống tín chỉ không phải là việc giảm giờ dạy lớp một cách máy móc Cái làm nên sự thay đổi bản về chất của học chế tín chỉ là sự thay đổi quan niệm về đào tạo Việc thay đổi quan niệm này tất yếu phải dẫn đến thay đổi về phương pháp dạy học Thật vậy, việc thay đổi từ quan niệm lấy người dạy làm trung tâm sang quan niệm lấy người học làm trung tâm đã dẫn đến việc thay đổi vai trò của người dạy: phương pháp truyền đạt kiến thức hoặc cách tiếp cận nội dung được thay bằng cách tiếp cận mục tiêu cho người học đạt được mục tiêu xây dựng những kỹ cao cấp, phân tích, tổng hợp, phản biện, quyết định, giải quyết vấn đề… - Nhà giáo Đại học không người đơn truyền thụ kiến thức mà người hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho sinh viên tìm chọn xử lý thông tin Do người thầy phải nắm bắt nhu cầu người học tổ chức để họ quản lý thời gian mình, có tính đến khác biệt cá thể, đồng thời động viên họ tích cực tham gia vào trình nâng cao lực nhận thức tư duy, dẫn giúp đỡ họ phát triển SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân kỹ học tập độc lập tự định mục tiêu thân, tự tìm kiếm xử lý thông tin, tự đánh giá lực chất lượng học tập để sản phẩm đào tạo đại học thực thể tiếp tục phát triển sau tốt nghiệp suốt đời - Vị trí nhà giáo đại học xác định độc quyền thông tin tri thức có tính đẳng cấp, mà trí tuệ trải trình dẫn dắt SV tự học - Điểm quan trọng đổi phương pháp dạy-học đại học hiệu người thấy nêu vấn đề phát huy tối đa khả tự học tư độc lập sinh viên Các cách dạy học theo lối truyền thống truyền đạt - lĩnh hội cần thay đổi cách làm với hỗ trợ phương tiện đại - Luôn liên hệ với thực tiễn thay đổi - Làm cho SV biết hợp tác chia sẻ - Tận dụng hỗ trợ phương tiện dạy học - Nghiên cứu khoa học yêu cầu giảng viên đồng thời khẳng định “tính đại học”, thành tố thiếu việc hình thành phương pháp dạy-học trường đại học, giúp thầy tìm kiếm, phát hiện, giúp trò gắn học với hành, phát triển tư logic rèn luyện phương pháp luận sáng tạo Dựa định hướng nghiên cứu lớn trường, giảng viên phải xây dựng cho hướng đề tài nghiên cứu lâu dài, sở xác định kế hoạch nghiên cứu khoa học cho thời kỳ Có thể huy động khả to lớn sinh viên vào việc thực phần đề tài Nghiên cứu khoa phương thức hiệu để thầy nâng cao chất lượng chuyên môn Vai trò và nhiệm vụ của người học: ∗ Vì mục tiêu đào tạo theo tinh thần mới là rèn luyện các kỹ cao cấp quan sát, phân tích, so sánh, phê phán… nên hình thức học vẹt, học nhồi nhét kiến thức không SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân còn phù hợp nữa Đào tạo theo hướng sư phạm tích cực đồng nghĩa với việc tự học và tự nghiên cứu - Người học quyết định lộ trình học tập: Người học kế hoạch hóa quá trình đào tạo của mình, tùy theo quỹ thời gian của mỗi người Theo tinh thần đó, người học sẽ quyết định sau hoàn tất chương trình phổ thông họ sẽ vào học đại học hay tham gia vào lao động xã hội để giải quyết vấn đề tài chính gia đình Khi vào đại học, họ sẽ lên kế hoạch hoàn tất chương trình học thời gian phù hợp với họ: sở đào tạo ấn định ngưỡng thời gian ngắn nhất và dài nhất cho một khóa đào tạo: một chương trình đào tạo năm có thể được người học thực hiện năm hoặc năm, tùy theo hoàn cảnh gia đình của mỗi người Đây là một nỗ lực nhằm hướng đến sự bình đẳng về hội tiếp cận với giáo dục đại học - Người học quyết định nội dung của quá trình đào tạo: Khác với phương thức đào tạo truyền thống, ở đó người học phải trải qua một chương trình đào tạo được quy định chung cho mọi người, phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhằm cá thể hóa quá trình đào tạo, nghĩa là người học sẽ tự thieets kế chương trình đào tạo cho chính mình Người học sẽ chọn những học phần nào họ cảm thấy hứng thú hoặc phù hợp với khiếu, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mình Vì thế, một sở đào tạo có lực đáp ứng nhu cầu xã hội, có sức thu hút là sở có khả cung cấp càng nhiều môn học tự chọn càng tốt để việc chọn lựa càng phù hợp với người học Hệ thống tự chọn đem lại cho sinh viên một hội để phân biệt bản thân mình với người khác, theo đuổi những mối quan tâm riêng của mình và xây dựng tương lai nghề nghiệp dựa thế mạnh và tài của mình - Người học tham gia vào việc quyết định cách thức học tập của từng môn học: Về khía cạnh thụ đắc kiến thức, hệ thống đào tạo mới này dựa quan điểm của lý thuyết kiến tạo xã hội Theo đó, thái độ tiếp thu kiến thức một cách thụ động nền giáo dục truyền thống là ngược lại với bản chất của việc hình thành tri thức Vì thế, nó đòi hỏi người học phải thay đổi thái độ học tập, phải xây dựng kiến thức cho mình qua quá trình tự nghiên cứu Chính vì thế, giờ học lớp được quan niệm là nơi “cọ xát” giữa SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân những kiến thức mà người học có được từ nhiều nguồn khác Phương châm tự chủ học tập đã trở thành chìa khóa then chốt phương pháp sư phạm tích cực ∗ Tóm lại, đào tạo theo hệ thống tín chỉ là tăng cường ý thức trách nhiệm của người học đối với việc đào tạo của bản thân mình, là thực hiện dân chủ hóa giáo dục: người học tham gia vào tất cả các khâu tiến trình đào tạo của mình, từ việc cấu các môn học dựa hệ thống tự chọn, đến việc quy hoạch lộ trình thực hiện tiến trình đào tạo đó tùy theo điều kiện và lực về tài chính, về quỹ thời gian của mình III Những phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ: Các phương pháp (PP) thu nhận thông tin: - PP đọc sách ghi chép: Đọc đoạn, chương, nội dung tài liệu ghi chép vấn đề bản, tóm tắt nội dung đề cương giúp người học nắm tổng thể kết nội dung học gì, có làm sáng tỏ vấn đề người học cố tìm hiểu thêm đối tượng, nội dung trình học Đây cách thu nhận thông tin thường xuyên người học Trong trình dạy học, giảng viên (GV) yêu cầu sinh viên đọc tài liệu số trang của tài liệu, tìm hiểu tóm tắt nội dung trước đến lớp Cũng có giao phần đọc thêm sau học nội dung để bổ sung kiến thức, làm rõ thêm vấn đề mà GV không giảng lớp Kiểm tra kết tóm tắt SV, trả lời số câu hỏi (CH) GV đưa - PP hỏi: Hỏi tự đặt CH trình học để tìm hiểu giải đáp số vấn đề chưa rõ, cần làm sáng tỏ Hỏi tìm câu trả lời cách thức không chấp nhận dễ dàng vấn đề chưa hiểu rõ thể tư tích cực trình học tập Biết cách đặt câu hỏi biết cách nhận diện, khám phá khía cạnh vấn đề, cần dành thời gian cho SV hỏi, sử dụng SV thảo luận, sau nhóm trình bày kết thảo luận mình, GV yêu cầu nhóm khác thảo luận, chất vấn nhóm vừa trình bày GV hướng dẫn SV sử dụng câu hỏi có từ hỏi: Cái gì, gì? Tại sao, sao? Ở đâu? Khi nào? Như nào? Khuyến khích SV hỏi cộng điểm cho SV, cho nhóm hỏi câu hỏi hay SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân - PP nghe giảng: Nghe giảng điều cần thiết HS, SV để thu nhận thông tin từ GV Nghe giảng giúp HS, SV biết điều đơn giản nội dung học qua người nghiên cứu, có kinh nghiệm, có hiểu biết nội dung cần học, đồng thời phân tích, minh họa qua ví dụ Cách trình bày, tiếp cận, nhấn mạnh điều GV qua cử chỉ, giọng nói làm cho HS, SV ý, hiểu ghi nhớ hơn, thu nhận thông tin tốt Yêu cầu SV học chuyên cần, có ghi chép kiểm tra cách giúp SV nghe giảng thường xuyên, không bỏ qua giảng GV - PP nhớ: Ghi nhớ vấn đề để sử dụng trường hợp cần thiết yêu cầu bắt buộc số nội dung trình học, ví dụ khái niệm, định nghĩa, quy tắc, quy trình, định lý, định luật, công thức tính… Ghi nhớ cách thu nhận thông tin thiếu trình học, cách lặp lặp lại vài lần, ứng dụng số lần thuộc Có thể nhớ nội dung, nhớ phương pháp, cách tìm đâu, Yêu cầu SV học thuộc, nhớ điều bản, hỏi hỏi lại SV, hướng dẫn SV cách học nhớ, vận dụng giúp SV nhớ nhớ lâu - PP dùng từ điển, sử dụng CNTT: Từ điển giúp người học tra cứu để làm rõ khái niệm, từ hiểu nội hàm khái niệm, có ví dụ minh họa Tra từ điển cách thu nhận thông tin nhanh bổ ích cho HS SV cần tìm hiểu khái niệm bắt gặp mà chưa có lời giải thích chưa hiểu rõ nội hàm GV yêu cầu SV tìm hiểu, giải thích thuật ngữ, tạo điều kiện cho SV tra từ điển, học qua từ điển Bản thân GV giảng, trình bày liên hệ theo từ điển từ, cụm từ, thuật ngữ hiểu để SV có thói quen sử dụng từ điển học tập sống - PP học tập trung tư tưởng cao độ: Học tập trung tư tưởng cao độ giúp người học nhớ hiểu vấn đề tri thức, tính logic nội dung, thông tin thu nhiều nhanh Thường tập trung tư tưởng cao độ giúp người học hiểu kỹ hơn, nhớ lâu hơn, PP thu nhận thông tin tích cực Ở lớp, GV yêu cầu SV tập trung ý, hỏi lại vấn đề vừa trình bày, làm cho SV phải tập trung ý Yêu cầu SV nhà phải có kế hoạch học tập tập thói quen SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân tập trung tư tưởng học thực kế hoạch học tập thời gian định Các PP xử lý thông tin: - Diễn đạt ý kiến: Diễn đạt ý kiến trình bày cho người khác hiểu nội dung theo cách hiểu Bằng cách xếp trình bày theo ý tưởng đó, hình thức đó, diễn đạt ý kiến xử lý thông tin theo cách riêng theo logic xác định GV thường xuyên tạo điều kiện, yêu cầu SV thay trình bày nhóm, không có ý kiến riêng giúp SV diễn đạt tốt trình học - Học PP tiếp cận hệ thống: Tiếp cận hệ thống xem xét vật thể thống với yếu tố có quan hệ, ràng buộc lẫn nhau, phụ thuộc nhau, ảnh hưởng đến Khi thay đổi thành phần, yếu tố hệ thống yếu tố khác có thay đổi Vì vậy, PP tiếp cận hệ thống giúp cho HS, SV gắn đối tượng có liên quan chỉnh thể để xem xét, phát mối quan hệ chúng trình học Yêu cầu SV lập đề cương, lập sơ đồ tóm tắt chương sau học giúp SV xếp, liên kết vấn đề thành hệ thống, theo cấu trúc có giải thích cách giúp SV tiếp cận hệ thống - Đặt câu hỏi (CH): Đặt CH để tìm hiểu, để phân loại, xếp đối tượng theo cấu trúc, hệ thống Đó cách xử lý thông tin cách tích cực từ người học Bản thân GV cần đặt CH yêu cầu SV đặt CH trình học - Nghiên cứu theo nhóm: Nghiên cứu theo nhóm giúp thành viên nhóm giải vấn đề khác nhóm đặt phân công cho thành viên Đó cách xử lý thông tin theo PP liên kết mạng Nghiên cứu theo nhóm không giúp người học thu nhận thông tin nội dung cần nghiên cứu cách tổng thể mà thu nhận thông tin qua PP thực hiện, xử lý thông tin thành viên nhóm GV giao việc, hướng dẫn SV hoạt động nhóm kiểm tra kết để giúp SV nghiên cứu theo nhóm xử lý thông tin trình học SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân - Lập sơ đồ: Là cách xếp thông tin theo kiểu làm bật đặc tính vật, tượng, có so sánh, đối chiếu với chuẩn Lập sơ đồ cách xử lý thông tin, đưa thông tin vào mối quan hệ, so sánh, đối chiếu với định mức, tiêu chuẩn cần thiết Tùy vào nội dung học mà GV yêu cầu SV lập sơ đồ, biểu bảng phù hợp - Viết đoạn văn: Viết đoạn văn với yêu cầu trình bày, diễn tả nội dung có liên quan đến việc mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp vấn đề Có sử dụng thuyết minh vấn đề, bảo vệ luận điểm ngôn ngữ Đó cách xử lý thông tin ngôn ngữ thông thường cần thiết - Sắp xếp khái niệm: Sắp xếp khái niệm xử lý thông tin theo trật tự logic, hệ thống, đặc điểm tính chất Khi có nhiều khái niệm khác nhau, GV cho SV xếp khái niệm để hiểu rõ mối quan hệ khái niệm, làm cho SV hiểu rõ nội dung học - Viết tóm tắt từ bảng ghi chép: Đây cách xử lý thông tin qua cách hiểu người học cách thu thập, tổng hợp, chắt lọc, xếp lại tri thức theo yêu cầu sau ghi chép số nội dung PP nghiên cứu khoa học: - Bài tập nghiên cứu; Khóa luận tốt nghiệp; Luận văn tốt nghiệp PP giúp người học trình bày vấn đề nghiên cứu theo trình tự, hệ thống, logic kiến thức, kỹ học trình học tập Nó thể cao kết học tập người học Nó thể lực, trình độ, khả phân tích, tổng hợp, cách trình bày, diễn đạt vấn đề người học Những quy định phương pháp thực hình thức học tập có quy định riêng tham khảo tài liệu khác mà không trình bày PP rèn luyện tư duy: SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 10 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân - Học trình nhận thức, hiểu nắm tri thức, từ vận dụng thực tế Tư giai đoạn cao trình nhận thức, cho phép người học sâu vào chất phát tính quy luật vật, hiểu chất mối quan hệ vật, tượng PP rèn luyện tư giúp người học hiểu sâu kiến thức, nắm chất vật, tượng, biết cách suy luận để tìm hiểu vấn đề giải vấn đề Rèn luyện tư cách giúp người học có phương pháp học, cách học tốt, phẩm chất trí tuệ cao, kết hợp với rèn luyện phẩm chất nhân cách để rèn luyện tư cho HS, SV trình tự học, GV ý sử dụng thao tác tư so sánh, phân tích, tổng hợp, tương tự, khái quát hóa, trừu tượng hóa Đồng thời sử dụng PP suy luận suy diễn, quy nạp, hay PP khám phá, tìm tòi GV cần kết hợp tư logic, tư biện chứng loại hình tư khác (Tư phê phán, tư sáng tạo…) dạy học Sau thực thao tác, PP trên, cần cho SV nhìn lại, nhận xét, đánh giá lại kết bước để học cách tư duy, học PP tư duy, dần hình thành thói quen bồi dưỡng phẩm chất trí tuệ cho SV PP tương tác, hợp tác: Theo Nguyễn Hữu Châu, dạy học hợp tác, vận dụng tổ chức học hợp tác với hình thức sau: - Ghi chép hợp tác theo cặp - Cùng tóm tắt với người bên cạnh - Đọc giải thích tài liệu theo cặp - Từng cặp viết chỉnh sửa - Ôn luyện theo cặp - Giải vấn đề theo cặp - Tranh luận vấn đề học - Điều tra nhóm  Các PP giúp người học nỗ lực nhiều hơn, hiệu suất làm việc cao hơn, trạng thái tâm lý tốt hơn, có mối quan hệ tích cực với học tập Trong trình dạy học, tùy nội dung mà GV yêu cầu, hướng dẫn SV thực PP tương tác, SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 11 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân hợp tác học tập cho phù hợp, đặc biệt tổ chức hoạt động tương tác hợp tác thực hành, ôn tập, thực chuyên đề GV kiểm tra đánh giá kết cặp, nhóm sau thực PP tự kiểm tra, tự điều chỉnh: Tự kiểm tra, tự điều chỉnh yêu cầu SV dạy học theo hệ tín để giúp SV tự chủ, biết đánh giá kết học tập, làm việc thân, dần hình thành tính độc lập, tính trách nhiệm, tính tự chủ thân Để giúp SV tự kiểm tra, tự điều chỉnh, GV sử dụng hình thức: - Phân tích CH, lập dàn ý trả lời câu hỏi - Làm kiểm tra trắc nghiệm khách quan - Chuẩn bị kiểm tra viết - Chuẩn bị thi tự luận - Học từ tín hiệu phản hồi SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 12 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân IV Thực trạng việc đào tạo tín chỉ hiện nay: Mặt tích cực: - Học chế tín phương thức đào tạo sinh viên chủ động lựa chọn môn học theo số ràng buộc qui định trước nhằm tích lũy phần tiến tới hoàn tất toàn chương trình đào tạo để cấp tốt nghiệp - Học chế tín tạo điều kiện tối đa để cá nhân hóa qui trình đào tạo, trao quyền chủ động cho sinh viên việc đăng ký xếp lịch học, việc tích lũy tín theo môn học, kể xếp thời gian học trường, thời gian tốt nghiệp - Như việc áp dụng học chế tín trường đại học để đáp ứng nhu cầu chủ động sinh viên học tập, đòi hỏi tính chủ động cao sinh viên việc lập kế hoạch dự kiến đăng ký môn học, chọn lựa môn học từ đầu cho chương trình học bốn hay năm năm Sinh viên phải chủ động tìm hiểu đề cương môn học, theo mà chuẩn bị đọc tài liệu trước học, tích cực chủ động tham gia thảo luận lớp, làm tập, viết tiểu luận, làm dự án nhà - Việc áp dụng học chế tín đòi hỏi thay đổi phía nhà trường, phía giảng viên mà đòi hỏi thay đổi lớn phía người sinh viên, đặc biệt tính chủ động cao sinh viên  Như việc chuyển từ học tập theo học chế sang học chế tín tạo điều kiện thuận lợi động lực không nhỏ việc đổi phương pháp dạy - học Một điều đáng quan tâm đổi phương pháp dạy đại học phải đôi với việc đổi cách thức đánh giá kết học tập sinh viên Trước cánh thức đánh giá kết học tập sinh viên trọng vào kết kỳ thi cuối khóa việc đánh giá trọng đến kiến thức chưa trọng đến việc phát huy tư duy, khả sáng tạo, khả làm việc nhóm, Trong bối cảnh mới, với việc đổi phương pháp dạy học, việc đánh giá kết học tập sinh viên cần thiết phải đổi theo hướng nhà trường giảng viên sử dụng loại kiểm tra khác đánh giá trình sử dụng đại học nước kiểm tra ngắn, kiểm tra đột xuất, tập làm SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 13 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân nhà, dự án hay đồ án thiết kế, báo cáo nghiên cứu khoa học, tiểu luận, thi học kỳ Về nội dung kiểm tra đánh giá nên tăng cường phần thuộc loại nhận thức bậc cao bảng xếp loại Bloom như: áp dụng, phân tích, tổng hợp, thẩm định Cách kiểm tra đánh giá làm cho sinh viên ý việc suy luận, nghiên cứu, phân tích giải vấn đề cách thường xuyên trình học tập, chấm dứt tình trạng học vẹt, học tủ, hay dùng phao để gian lận thi cử Khi giảng viên khuyến khích sinh viên tham khảo nhiều tài liệu làm nhà, cho sinh viên hợp tác theo nhóm, cho sinh viên sử dụng tài liệu kỳ thi học kỳ cuối khóa Mặt hạn chế: 2.1 Về phía sinh viên: - Đào tạo theo hệ thống tín chỉ đòi hỏi sinh viên phải có kỹ tự học và tự nghiên cứu Thế thói quen học vẹt và chỉ học theo giáo trình hoặc bài vở của Thầy Cô đã hình thành từ còn học phổ thông đã khiến không ít sinh viên gặp nhiều khó khăn, hoặc cảm thấy mất phương hướng không còn sự kiểm soát chặt chẽ của người dạy thời học phổ thông - Sinh viên còn xa lạ với việc tự hoạch định nội dung học tập và quản lý quá trình tự học của mình Nhiều sinh viên sử dụng không đúng mục đích thời gian tự học đã được thiết kế chương trình Các đơn vị đào tạo các cấp chưa có biện pháp để kiểm tra, đánh giá việc tự học và tự nghiên cứu, nên thời lượng dành cho tự học và tự nghiên cứu của sinh viên vô hình trung trở thành giờ làm việc riêng tư làm thêm hoặc học thêm bằng 2, thậm chí không loại trừ những trường hợp xấu khác… 2.2 Về đội ngũ giáo viên: - Đội ngũ giảng viên chưa được nghiên cứu và huấn luyện đầy đủ về phương pháp dạy học tích cực Vì hiểu một cách cứng ngắt về phương pháp dạy học tích cực nên có hiện tượng từ thái cực này sang thái cực khác về phương pháp dạy học; có không ít giảng SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 14 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân viên từ chỗ chỉ thiên về phương pháp đọc – chép hoặc diễn giảng đến chỗ phủ định sạch trơn các phương pháp và thủ thuật đứng lớp truyền thống - Giảm số lượng giờ dạy không cắt xén chương trình, đó là phương châm của những nhà thiết kế chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ Nhiệm vụ này không dễ thực hiện, nhất là giảng viên phải tự mò mẫm để thích nghi với hệ thống đào tạo mới Vì thế, không ít giảng viên chọn cách làm dễ nhất là dạy đến hết giờ lớp, phần chương trình còn lại giao cho sinh viên tự học Vì thế, việc tinh giản chương trình đào tạo chỉ còn mang ý nghĩa thuần túy là cắt giảm giờ dạy một cách máy móc - Việc kiểm soát tự học và tự nghiên cứu của sinh viên cũng chưa được tiến hành có quy củ và đều đặn, khiến xảy ran guy “khoán trắng” việc tự học cho tinh thần tự giác của sinh viên 2.3 Về hệ thống quản lí giáo dục: - Đánh giá về hệ thống quản lí giáo dục Việt Nam, các nhà nghiên cứu đều thống nhất nhận định rằng: “Một hệ thống tập trung quá mức Nhà nước ôm đồm vào mình những chức không cần có, làm mất quyền chủ động, linh hoạt của các cấp sở Quyền tự quản không được thực thi, đặc biệt là ở các trường Đại học” - Chủ trường áp dụng hệ thống tín chỉ đào tạo đại học và cao đẳng ở nước ta chưa nhắm vào mục đích đại chúng hóa giáo dục vì hiện các trường đại học Việt Nam chỉ nhằm đào tạo mới nhân lực chế chọn lọc tinh hoa chứ chưa chú trọng đến đại chúng hóa (nâng cao mặt bằng dân trí và tạo sự động xã hội) - Công tác tín chỉ hóa các chương trình đào tạo được bắt đầu bằng việc chuyển đổi học từ số lượng đơn vị học trình sang số lượng tín chỉ, đội ngũ giảng viên chưa được đào tạo và bồi dưỡng một cách có hệ thống và hiệu quả về triết lý giáo dục và các phương pháp dạy học mới phù hợp với phương châm giáo dục “lấy người học làm trung tâm” - Phương pháp quản lý cứng ngắt thể hiện qua việc đánh đồng tất cả các ngành nghề đào tạo theo một khuôn mẫu nhất, không chú trọng đến đặc thù của từng ngành nghề SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 15 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân Việc chuyển đổi sang hệ thống tín chỉ rất luộm thuộm, thể hiện qua việc thực hiện các biện pháp chấp vá thiếu tầm nhìn và thay đổi liên tục, tạo tâm lí bất an đội ngũ giảng viên - Dân chủ hóa quá trình đào tạo chưa được nhận thức đầy đủ, chưa phát huy được tính động của người học Nhiều biện pháp học vụ đăng ký môn học, điều chỉnh khóa biểu, quản lí lớp học phần và lớp chuyên ngành… gây nhiều phiền hà cho người học, ngược lại tinh thần của học chế tín chỉ Việc quy định buộc học ở điều 16 của quyết định 43/2007/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cứng nhắc, không phù hợp với nguyên lý tích lũy kiến thức của đào tạo theo học chế tín chỉ - Việc rút ngắn thời gian học tập cho sinh viên giỏi ở một số ngành đào tạo dự tính lý thuyết là không khả thi, chẳng hạn sinh viên sư phạm không thể học xong chương trình sớm năm, phần thực tập sư phạm chỉ tổ chức vào học kì - Biện pháp đặc trưng của đánh giá kết quả học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ là việc đánh giá thường xuyên theo quá trình học tập, chứ không phải là việc áp dụng thang điểm ABC Sự lẫn lộn giữa mục đích đánh giá và công cụ đánh giá hiện đã làm phức tạp thêm không ít công tác chuyển đổi đào tạo theo hệ thống tín chỉ V Một số phương thức đào tạo và biện pháp khắc phục những hạn chế để hoàn thiện hệ thống đào tạo theo tín chỉ: Phương thức đào tạo: - Để thực hiện thành công đổi mới việc học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến là vô cùng quan trọng Nhưng chúng ta không thể bắt chước nước ngoài một cách mù quáng, dù đó là lĩnh vực chính trị, kinh tế hay giáo dục, mà phải dựa sở nghiên cứu bản chất và mục tiêu của những điều muốn học và muốn áp dụng, cũng các điều kiện cần phải có để việc áp dụng có kết quả tốt đẹp, chí ít cũng không bị phản tác dụng - Phương thức đào tạo trước dành quyền quyết định việc đào tạo cho sở đào tạo người học chỉ nhắm mắt theo sự chỉ dẫn dắt của Nhà trường từ lúc nhập học đến lúc tốt SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 16 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân nghiệp, người bị bịt mắt theo sự dẫn dắt của người dẫn đường qua hành lang của lâu đài khoa học Phương thức đào tạo mới, với sự áp dụng đúng đắn và có hệ thống cảu phương pháp sư phạm tích cực, đó học chế tín chỉ là một những công cụ thiết thực, trao quyền dân chủ cho người học quyết định lộ trình thích hợp nhất để khám phá lâu đài khoa học Quyền dân chủ ấy chẳng những được thể hiện qua từng tiết học, từng môn học, mà còn phải được hiện diện qua việc hoạch định kế hoạch học tập của họ; họ phải biết những việc làm và sẽ làm để có thể chủ động xác định phương hướng học tập và nghiên cứu cho chính mình suốt quá trình đào tạo Là một biện pháp nhằm thực hiện dân chủ hóa quá trình đào tạo và đại chúng hóa quá trình giáo dục đại học, hệ thống tín chỉ có mục đích là cung cấp cho sinh viên nhiều tự việc quyết định lộ trình đào tạo của mình Đó là điều kiện không thể thiếu được để thực hiện sư phạm cá thể hóa thời đại của chúng ta - Trong đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam có khá nhiều người đã được đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường tiên tiến phương Tây Nhưng những kinh nghiệm ấy chỉ là những kinh nghiệm của người thụ hưởng chương trình đào tạo, nghĩa là những dữ liệu được thu thập từ góc độ người được đào tạo Cái mà chúng ta cần hiện là kiến thức về tổ chức và quản lý, nghĩa là những dữ liệu thu thập được dưới góc độ “người sản xuất” và quản lý chương trình, là những cái mà chúng ta có rất ít kinh nghiệm Để bù đắp lại sự thiếu kinh nghiệm đó, chuungs ta phải nghiêm cứu và nắm vững những nguyên lý hoạt động của nó trước áp dụng, chứ không thể chỉ dựa vào những kinh nghiệm của người được thụ hưởng Những biên pháp khắc phục hạn chế hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ: - Tiếp thu có chọn lọc, có lý trí những biện pháp quản lý của nước ngoài với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và điều kiện áp dụng cuả các biện pháp đó - Thay đổi hình thức tuyển sinh đầu vào đại học để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tiếp cận với giáo dục đại học nữa (đại chúng hóa giáo dục đại học), để qua đó nâng cao lực và chất lượng lao động xã hội ngày càng tốt hơn, tạo sự động xã hội đúng tinh thần đào tạo theo tín chỉ SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 17 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân - Đặc thù của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ việc đánh giá kết quả môn học là việc tiến hành thường xuyên, suốt quá trình học tập, chứ không phải là việc áp dụng thang điểm ABC, vì vậy không nên lẫn lộn cách thức đánh giá và công cụ đánh giá Vì thế, cần chỉnh sửa điều 22 của quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT về cách đánh giá học phần, chỉ áp dụng một cách tính điểm nhất, hoặc theo thang điểm 10, hoặc theo thang điểm 5, để đơn giản hóa công tác quản lý điểm của giảng viên - Cần phải dân chủ hóa nhiều nữa mọi hoạt động đào tạo, dao cho người học và người dậy có thể đầu tư nhiều nữa cho việc đổi mới triệt để nội dung và phương pháp dạy và học - Tạo chuyển biến từ nhà trường phổ thông về tinh thần tích cực tự chủ học tập, giúp học sinh phổ thông làm quen dần với tinh thần tự chủ học tập, để khỏi bỡ ngỡ hi lên Đại học - Phải đặt trọng tâm của công tác tín chỉ hóa ở khâu cải tiến các phương thức đào tạo, đó phương pháp dạy và học là cốt lõi, vì đó mới chính là linh hồn quyết định chất lượng của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chứ không phải là khâu quy đổi giờ dạy của từng học phần - Cần dành nhiều thời gian cho giảng viên nghiên cứu khoa học và cải tiến phương pháp dạy học, bằng cách đơn giản hóa các công việc sự vụ cho đội ngũ giảng viên công tác cố vấn học tập, công tác kiểm tra và đánh giá - Tăng cường rèn luyện kỹ tự học và tự nghiên cứu cho sinh viên từ năm đầu Đại học Tăng cường việc “dạy về phương pháp nghiên cứu khoa học cho tất cả sinh viên đại học và cao đẳng” nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ngày 6/1/2010 SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 18 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân KẾT LUẬN Tục ngữ Việt Nam có câu “không thầy đố mày làm nên” có câu “học biết mười” Như thế, người Việt ta vốn quý trọng người thầy quan trọng đánh giá cao vai trò người học Hiện thảo luận nhiều vấn đề đổi phương pháp giảng dạy, phương pháp cải tiến dù có đại đến đâu, suy cho cùng, nói câu “học biết mười” Triết lý đào tạo tín lấy người học làm trung tâm thứ lai căng, lạc lõng tâm thức văn hóa Việt Dân tộc ta vốn kính thầy quý tôn vinh người học Để xây dựng thành công hệ thống đào tạo tín trường đại học nước ta, đổi công tác giảng dạy việc làm cần thiết Đổi công tác giảng dạy phải tâm huyết người thầy, phải học hỏi từ lý thuyết, quan điểm khoa học giáo dục để xác định cho mục tiêu, trách nhiệm việc làm cụ thể người thầy Đổi công tác giảng dạy không hướng đến mục tiêu giúp cho việc học người học tốt hơn, phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực người học cần trọng mức áp dụng hợp lý Như vậy, đổi phương pháp dạy-học yêu cầu khách quan thực tế vừa động lực phát triển, đòi hỏi thầy giáo nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm tích cực tham gia vào trình đổi đại học, đòi hỏi sinh viên phải thay đổi vai trò, cách học cho phù hợp Nó đặt cho nhà quản lý yêu cầu việc trang bị sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, đánh giá xếp loại sinh viên, giảng viên,… Đây nghĩa vụ, trách nhiệm lương tâm của trước thử thách to lớn công đổi mới, hội nhập phát triển đất nước SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 19 Giáo dục học đại cương GVHD: Th.S Bùi Văn Vân TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.tnut.edu.vn/doc/pqthe_dttinchi.htm http://dt.ussh.edu.vn/tai-lieu-tham-khao/muc-tieu-su-pham-cua-he-thong-daotao-theo-tin-chi-my-va-nhung-goi-y-cho-cai-cach-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam http://www.ntu.edu.vn/phongban/chatluongdt http://tailieu.vn Lê Văn Hảo, Sổ tay phương pháp giảng dạy đánh giá, Đại học Nha Trang, 2010 (Tài liệu lưu hành nội bộ) Lê Ngọc Oánh, Thư viện góp phần đổi phương pháp giảng dạy bậc đại học (Đại học Đại học Sài gòn, 2006) Driscoll, M.P (2005) Psychology of learning for instruction Pearson Education, Inc., Boston, MA, USA Illeris, K (2004) Three Dimensions of Learning Krieger Publishing, Malabar, FL, USA SVTH: Lê Thị Hồng Sương Trang 20
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay