GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.

23 640 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG.GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG. Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài………………………………………………………… Mục đích thực đề tài……………………………………………… B I a b a b c d   II PHẦN NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHOA HỌC………………………………… Vài nét lịch sử nghiên cứu………………………………………… Các nghiên cứu nước ngoài…………………………………………… Các nghiên cứu nước…………………………………………… Một số khái niệm liên quan…………………………………………… Khái niệm Giáo dục………………………………………………… Khái niệm Đạo đức………………………………………………… Khái niệm Tư tưởng………………………………………………… Khái niệm Giáo dục đạo đức………………………………………… Mục tiêu Giáo dục đạo đức………………………………………… Chức Giáo dục đạo đức……………………………………… GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG…………………………………………………… Ở bậc Tiểu học………………………………………………………… a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua nhà trường………………………………………………………… b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Tiểu học…………………………………………………………… c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua trình dạy học………………………………………………………………………… SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường d Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động lên lớp………………………………………………………………… Ở bậc Trung học sở………………………………………………… a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học sở thông qua nhà trường……………………………………………………… b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Trung học sở……………………………………………………… c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học sở thông qua trình dạy học…………………………………………………………………… Ở bậc Trung học phổ thông…………………………………………… a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông thông qua nhà trường……………………………………………… b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Trung học phổ thông………………………………………………… c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông thông qua trình dạy học……………………………………………………………… C I II PHẦN KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ĐỀ TÀI……………………………………… KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT……………………………………………… Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo…………………………………………… Đối với Sở Giáo dục Đào tạo…………………………………………… Đối với nhà trường………………………………………………………… A PHẦN MỞ ĐẦU SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường Lý chọn đề tài: Trong năm qua đất nước ta chuyển công đổi sâu sắc toàn diện, từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lí nhà nước Với công đổi có nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục Tuy nhiên mặt trái chế ảnh hưởng tiêu cực đến nghiệp giáo dục, suy thoái đạo đức giá trị nhân văn tác động đến số phận em niên, học sinh: Có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ hoài bão, lập thân, lập nghiệp, tiêu cực kiểm tra thi cử, … Thêm vào du nhập văn hóa phẩm đồi trụy thông qua phương tiện như: phim ảnh, games, mạng Internet, mạng xã hội,… làm ảnh hưởng đến quan điểm, tâm sinh lý, thái độ học sinh sống, mối quan hệ, tình bạn, tình yêu,… Trong năm gần thực trạng cho thấy nhiều gia đình, cha mẹ mải lo làm ăn, lo kiếm tiền, lo sống mà không lo đến giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, học tập trẻ Hàng loạt hàng quán mọc lên với đủ loại Games, Bida, Internet … nhiều loại hình khác Ảnh hưởng loại hình nhiều niên xấu lôi kéo em học sinh tham gia dính vào tệ nạn xã hội làm suy đồi nhận thức tư tưởng lối sống đắn em Các trang web “đen” đa dạng, loại hình tội phạm ngày phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến emchưa có lập trường bền vững Do đó, tác động nhiều khiến cho emhọc sinh ngày có nhận thức sai lệch, đạo đức SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường xuống kéo theo học tập phát triển nhân cách không tích cực Con người đóng vai trò thiết yếu cốt lõi nghiệp hình thành phát triển đất nước ngày lên công đổi đại hóa Xã hội có văn minh tiến hay không nhờ đóng góp tích cực không ngừng cá nhân cộng đồng Là tiềm tương lai đất nước, cá nhân nên trọng việc bồi dưỡng giáo dục, cụ thể tích cực trao dồi nâng cao tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đắn, để trở thành người có đức có tài… mà nhà trường tảng quan trọng Đó lí cho chọn đề tài: “Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường” Mục đích thực đề tài: Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh tư tưởng, trị, hành vi, lối sống theo chuẩn mực đạo đức đắn Giúp học sinh trì tốt nề nếp thực nội quy nhà trường Giúp cho em chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục tự rèn luyện đạo đức Cho học sinh thấy môi trường học tập, giáo lưu, trao đổi, chia thông tin an toàn thân thiện Xây dựng môi trường tự nhiên, xã hội, công nghệ giúp em hình thành phát triển nhân cách Phát huy vai trò giáo viên môn thực công tác chủ nhiệm Phát huy tích cực vai trò Đoàn niên giáo dục đạo đức học sinh SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường B.PHẦNNỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHOA HỌC Vài nét lịch sử nghiên cứu: a Các nghiên cứu nước Ở phương Đông từ thời cổ đại, Khổng Tử (551 – 479 TCN ) tác phẩm: “Dịch, Thi, Thư, Lễ, Nhạc Xuân Thu” xem trọng việc giáo dục đạo đức Ở phương Tây, nhà triết học Socrat (470 – 399 TCN) cho đạo đức hiểu biết quy định lẫn Có đạo đức nhờ hiểu biết, sau có hiểu biết trở thành có đạo đức Aristoste (384 – 322 TCN) cho hy vọng vào Thượng đế áp đặt để có người công dân hoàn thiện đạo đức, mà việc phát nhu cầu trái đất tạo nên người hoàn thiện quan hệ đạo đức b Các nghiên cứu nước Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: “Có tài mà đức người vô dụng” Người coi trọng mục tiêu, nội dung giáo dục đạo đức nhà trường như: “Đoàn kết tốt”, “Kỷ luật tốt”, “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, “Con người cần có bốn đức: cần - kiệm - liêm - chính, mà thiếu đức không thành người” Kế thừa tư tưởng Người, có nhiều tác giả nước ta nghiên cứu vấn đề như: Phạm Minh Hạc, Hà Thế Ngữ, Nguyễn Đức Minh, Phạm Hoàng Gia, Phạm Tất Dong nhiều tác giả khác SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường Một số khái niệm liên quan: a Khái niệm Giáo dục Giáo dục hoạt động hướng tới người thông qua hệ thống biện pháp tác động nhằm truyền thụ tri thức kinh nghiệm, rèn luyện kỹ lối sống, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành phát triển lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích, mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất đời sống xã hội b Khái niệm Đạo đức Đạo đức hình thái ý thức xã hội bao gồm nguyên tắc chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc tiến xã hội mối quan hệ người với người người với tự nhiên c Khái niệm Tư tưởng Tư tưởng hệ thống quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng tảng triết học (thế giới quan phương pháp luận) quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định trở lại đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo thực d Khái niệm Giáo dục đạo đức Ngày giáo dục đạo đức cho học sinh giáo dục lòng trung thành với Đảng, hiếu với dân, yêu quê hương đất nước, có lòng vị tha, nhân ái, cần cù, liêm SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường khiết trực Đó đạo đức Xã hội chủ nghĩa, đạo đức cá nhân, tập thể chủ nghĩa nhân đạo mang tính tích cực, khác với đạo đức vị kỷ, cá nhân Giáo dục đạo đức cho học sinh gắn chặt với giáo dục tư tưởng – trị, giáo dục truyền thống giáo dục sắc văn hóa dân tộc, giáo dục pháp luật nhà nước Xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho học sinh phương thức ứng xử đắn trước vấn đề xã hội,… giúp cho em có khả tự kiểm soát hành vi thân cách tự giác Có khả chống lại biểu lệch lạc lối sống, tránh tệ nạn xã hội lực xấu làm ảnh hưởng Giáo dục đạo đức mặt hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho hệ trẻ tính cách định bồi dưỡng cho họ quy tắc, hành vi thể giao tiếp với người, với công việc, với Tổ quốc Giáo dục đạo đức cần phải coi trọng đặc biệt, nghiệp Cách mạng dân tộc mà nước ta gia nhập WTO Giáo dục đạo đức cho hệ trẻ làm cho nhân cách họ phát triển mặt đạo đức, tạo sở để họ ứng xử đắn mối quan hệ nhân với người khác  Mục tiêu Giáo dục đạo đức Chuyển hóa nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội thành phẩm chất đạo đức nhân cách cho học sinh, hình thành học sinh thái độ đắn giao tiếp, ý thức tự giác thực chuẩn mực xã hội, thói quen chấp hành quy định pháp luật  Chức Giáo dục đạo đức Làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc giới quan Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương, sách Đảng, sống làm việc theo pháp luật, sống có kỷ cương, nề nếp, có văn hóa mối quan hệ người với tự nhiên, với xã hội người với SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường II GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG Ở bậc Tiểu học: a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua nhà trường - Trang bị cho học sinh tiểu học hiểu biết định đạo đức xã hội cá nhân, yêu cầu biểu thị dạng chuẩn mực đạo đức, quy tắc đạo đức, khái niệm đạo đức, nguyên tắc đạo đức, lý tưởng đạo đức,… để giúp cho học sinh ý thức ý nghĩa, tính đắn, giá trị hành vi đạo đức phù hợp với yêu cầu để ứng xử đắn tình đạo đức - Hình thành cho học sinh kinh nghiệm đạo đức, thói quen đạo đức thông qua việc tổ chức cho em tập dượt hoạt động (học tập, lao động, công tác xã hội, sinh hoạt tập thể,…) Thói quen hành vi đạo đức hình thành trở nên bền vững thông qua hoạt động, mối quan hệ đa dạng với người khác, trẻ em tự khẳng định, tự tin điều quan trọng việc ứng xử đạo đức - Bồi dưỡng cho học sinh ý thức, thái độ, hành vi phẩm giá người quan hệ người khác b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Tiểu học SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Làm cho học sinh Tiểu học nhận thấy cần làm cho hành vi ứngxử phù hợp với lợi ích xã hội, giúp cho em lĩnh hội lý tưởng đạo đức, nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực đạo đức để đảm bảo phù hợp - Bồi dưỡng tình cảm đạo đức tích cực bền vững phẩm chất ý chí (thật thà, dũng cảm, kỷ luật, kiên trì…) để đảm bảo cho hành vi đạo đức luôn quán với yêu cầu đạo đức - Rèn luyện thói quen hành vi đạo đức, làm cho chúng trở thành tính tự nhiên cá nhân trì lâu bền thói quen để ứng xử đắn hoàn cảnh - Giáo dục văn hóa ứng xử thể tôn trọng quý trọng lẫn người, bảo quản tính nhân đạo, trình độ thẩm mĩ cao quan hệ cá nhân sống - Việc bồi dưỡng tình cảm đạo đức rèn luyện thói quen hành vi đạo đức nhằm hình thành lĩnh đạo đức vững vàng cho học sinh Song cần ý trình độ phát triển nhân cách mặt đạo đức mặt ý thức đạo đức không tương ứng với trình độ phát triển tình cảm đạo đức, thói quen hành vi đạo đức gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chí mắc sai lầm ứng xử đạo đức gặp tình khó khăn; niềm tin đạo đức tình cảm đạo đức hình thành không chắn, phiến diện Mặt khác việc truyền thụ kiến thức đạo đức tiếp thu cách hình thức gặp tai họa lời nói việc làm không thống với nhau, lý trí tình cảm không thống với nhau, nảy sinh tượng phân đôi nhân cách, tượng đạo đức giả c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua trình dạy học SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường Bản thân trình dạy học nhiệm vụ dạy học nhằm góp phần giáo dục tư tưởng đạo đức, nhân cách cho học sinh Tính chất giáo dục việc dạy học đòi hỏi nhà giáo phải khai thác đắn, sâu sắc nội dung môn học, thông qua việc dạy học mà thực yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục nhằm phát triển phẩm chất đạo đức, hoàn thiện nhân cách học sinh Trước hết phải nói tới trình dạy học môn Đạo đức trường Thông qua môn học mà học sinh có hệ thống khái niệm, tri thức đạo đức Nhờ học sinh hiểu mục đích hành động, biết cần phải làm gì, phân biệt “cái tốt xấu”, “cái đạo đức vô đạo đức” v.v… Trên sở đó, em định hướng tượng phong phú phức tạp quanh có tính tự giác trình học tập Ở bậc Tiểu học, việc dạy học môn Đạo Đức với tư cách môn học có tác dụng đặc biệt, thông qua việc dạy học môn Đạo Đức nhằm thực nhiệm vụ : - Cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng chuẩn mực đạo đức gắn với kinh nghiệm sống, giúp học sinh hình thành, định hướng giá trị đạo đức, biết nghĩa vụ, trách nhiệm phân biệt sai, thiện ác Từ có nguyện vọng thông qua hoạt động mà đưa chuẩn mực, giá trị vào lĩnh vực sống (phù hợp với trình độ nhận thức, tập quán hành vi đạo đức hình thành em) - Trên sở giúp em tập luyện đời sống thực tế, hình thành hành vi, tập quán hành vi lành mạnh, góp phần tạo nên lối sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức văn hóa Nếu thực tốt nhiệm vụ đặt viên gạch hồng trình giáo dục, bồi dưỡng hình thành sở ban đầu tư SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 10 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường cách đạo đức người công dân, người chiến sĩ, người chủ tương lai đất nước, dân tộc Các em hiểu bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm mối quan hệ xã hội, đòi hỏi giáo lưu, giao tiếp ứng xử phải tuân theo chuẩn mực đạo đức, điều kiện xã hội phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ phức tạp chế thị trường Cụ thể là: + Quan hệ với gia đình (cha mẹ, ông bà, anh chị em) + Quan hệ với nhà trường (thầy cô giáo, bạn bè) + Quan hệ với cộng đồng (làng xóm, đoàn thể, xã hội) + Thái độ quan hệ với lao động, với công việc hàng ngày + Thái độ quan hệ với tài sản công cộng, với môi trường, với di sản văn hóa, với thiên nhiên… + Ý thức nghĩa vụ Tổ quốc, dân tộc + Ý thức trách nhiệm bổn phận, lợi ích đáng thân… Ngoài môn Đạo đức, tất môn học khác Tiểu học, đặc biệt môn Tiếng Việt, Tự nhiên Xã hội, môn Toán có khả tiềm tàng, khai thác tốt, hướng, nhằm vào việc giáo dục đạo đức Chẳng hạn môn Tiếng Việt qua câu chuyện kể, văn, thơ có nội dung phong phú, sinh động ca ngợi vẻ đẹp đất nước, ca ngợi văn hóa, tập quán truyền thống tốt đẹp đất nước, dân tộc khai thác, tiến hành đắn mở rộng kiến thức đạo đức, truyền thống văn hóa, kinh nghiệm, lối sống mang tính dân gian, phản ánh sắc đạo đức dân tộc Tất giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc kể chuẩn mực sơ giản giao tiếp, ứng xử đạo đức … SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 11 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường Khi hướng dẫn học sinh học bài, làm nhờ vận dụng nguyên tắc phương pháp giáo dục dạy học giúp học sinh từ mức độ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nâng cao dần,… tập luyện cho học sinh thói quen vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ học tập, bước đầu hoàn thành phẩm chất ý chí, nét tính cách, lòng yêu chân lý, yêu văn hóa khoa học Cũng nhờ mà tầm mắt em ngày mở rộng, phong phú thêm, góp phần làm cho kiến thức đạo đức, thái độ đạo đức sống, vốn sống, kinh nghiệm sống em phát triển dần Trong trình học tập mối quan hệ lợi ích cá nhân với tập thể hình thành tinh thần đoàn kết gắn bó với lợi ích chung phát triển nâng cao dần Hơn giáo dục tốt, gia đình quan tâm theo dõi, chăm sóc hàng ngày, học sinh ý thức mối quan hệ cá nhân với tư cách cái, học sinh với lợi ích gia đình thân Tất sở để xây dựng nên ý thức học sinh nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận với người, với gia đình xa với xã hội Khi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, phù hợp với mong đợi gia đình, xã hội, em đánh giá, khen thưởng, hình thành tình cảm sáng, tích cực phù hợp với lứa tuổi học đường Tất nhiên cần bồi dưỡng cho em thông qua việc dạy môn Đạo đức trình dạy học nói chung Tiểu học Các quan hệ nêu đòi hỏi phải có phối kết hợp nhà trường, gia đình xã hội nhằm vào mục tiêu chung: Bồi dưỡng, hình thành nhân cách người công dân tương lai từ nhà trường Tiểu học SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 12 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường d Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động lên lớp - Tổ chức buổi sinh hoạt cờ vào thứ hai hàng tuần, biểu dương tập thể, cá nhân, uốn nắn thiếu sót giới thiệu, định hướng nội dung cần giáo dục cho học sinh - Tổ chức tốt ngày chủ điểm năm học gắn với kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc, thông qua giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý chí quật cường tình yêu quê hương đất nước cho học sinh Thông thường tháng năm học có ngày lễ lớn chẳng hạn: Kỷ niệm cách mạng thánh Tám Quốc khánh 2/9 Ngày 20/10: Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân 22/12 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 Ngày thành lập Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 Ngày giỗ Tổ Hùng Vương10/3 âm lịch 30/4…Ngoài nhiều ngày kỷ niệm khác Dựa vào ngày lễ vừa nêu trên, tổ chức cho em sinh hoạt theo chủ đề với nhiều nội dung phong phú chẳng hạn: + Tháng 11: Trao đổi tình thầy trò, ca hát, đọc thơ, kể chuyện, tiểu phẩm nói thầy giáo, cô giáo + Tháng 12: Hãy tìm gương người anh hùng đất nước, quê hương; + Tháng 4: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu Quân đội nhân dân Việt Nam… Với chủ đề trên, em trao đổi, thảo luận sôi nổi, phép trình bày quan điểm riêng chủ đề Giờ sinh hoạt trở nên hấp dẫn, hứng SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 13 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường thú qua đó, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt suy nghĩ hành động học sinh, sở có biện pháp giáo dục đạo đức cho phù hợp - Tổ chức cho học sinh tiếp xúc, giao lưu trò chuyện với người thật việc thật Nhân kỷ niệm ngày lễ lớn tùy nội dung cần giáo dục thông qua ngày lễ nhà trường mời vị lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, người đạt thành tích cao lao động sản xuất, …, trường gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu với học sinh - Đẩy mạnh hoạt động thiết thực phù hợp với lứa tuổi mang tính giáo dục như: + Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao (yêu quê hương đất nước, mừng Đảng mừng xuân, nhớ ơn Bác Hồ, hướng ngày 20/11,…) Đây loại hình hoạt động hấp dẫn học sinh Tiểu học, thu hút nhiều em tham gia + Hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Áo lụa tặng bà, chăm sóc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, viếng chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đóng góp vào quỹ xây dựng nhà tình thương, trồng nhớ ơn Bác, … + Hoạt động mang tính giáo dục lòng nhân tham gia đợt ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, tham gia chương trình người nghèo, phong trào giúp bạn vượt khó, … + Hoạt động “Hội thi thiếu nhi”: Hội thi thiếu nhi đỉnh cao phong trào thiếu nhi, kết trình phấn đấu, học tập, rèn luyện theo mục tiêu giáo dục toàn diện Qua hội thi thiếu nhi, em đánh giá kết rèn luyện hội, môi trường để em trao đổi thêm kinh nghiệm học tập, hoạt động với bạn Hội thi thiếu nhi ngày hội SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 14 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường em, vừa mang tính chất thi tài, nên tạo bầu không khí thi đua hào hứng, sôi nổi, hấp dẫn hoạt động - Tổ chức hoạt động tập thể phạm vi toàn trường tạo điều kiện để em hình thành mối quan hệ, gắn bó với quyền lợi, danh dự chung, gây niềm vinh dự, tự hào lớp mình, có ý nghĩa tác dụng sâu sắc đến nhận thức, tình cảm học sinh Thực tế hoạt động tập thể nhà trường hoạt động như: Lao động tập thể, thi tài năng, sang kiến cá nhân, tổ chức giao lưu tập thể giữu khối lớp, Mỗi giáo viên cần nhận thức tác dụng giáo dục tập thể, biết dựa vào giai đoạn hình thành phát triển tập thể nhiệm vụ giáo dục để tìm biện pháp, hình thức tổ chức giáo dục tập thể đạt tới hiệu giáo dục theo mục tiêu cấp học Từ nếp sống đạo đức em có chuyển biến tốt, trước hết tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, biết giúp đỡ hoạt động Qua hoạt động tập thể, lòng nhân ái, tính vị tha, tinh thần dũng cảm, trách nhiệm tập thể thể rõ hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập em Ở bậc Trung học sở: a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học sở thông qua nhà trường - Hình thành cho học sinh ý thức hành vi ứng xử thân phải phù hợp với lợi ích xã hội; giúp học sinh lĩnh hội cách mức chuẩn mực đạo đức quy định - Biến kiến thức đạo đức thành niềm tin, nhu cầu cá nhân để đảm bảo hành vi cá nhân thực SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 15 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Bồi dưỡng tình cảm đạo đức, tính tích cực bền vững, phẩm chất ý chí để đảm bảo cho hành vi theo yêu cầu đạo đức - Rèn luyện thói quen hành vi đạo đức để trở thành tính tự nhiên cá nhân trì lâu bền thói quen - Giáo dục văn hóa ứng xử mực thể tôn trọng quý trọng lẫn người b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Trung học sở - Làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc giới quan Mac Leenin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương sách Đảng - Giáo dục đạo đức giúp cho học sinh phân biệt việc xấu việc tốt,việc nên làm, việc không nên làm, trừ hủ tục mê tín dị đoan - Giáo dục học sinh giá trị sống, phát triển thái độ, tình cảm, niềm tin đắn với vật, tượng xã hội - Hình thành khái niệm niềm tin đạo đức cho người giáo dục + Phổ biến quy tắc, tiêu chuẩn, quy định hành vi đạo đức + Hình thành niềm tin đạo đức, làm cho tin tưởng vững vào chân lý, lẽ phải thừa nhận quy tắc, tiêu chuẩn, quy định làm khác - Bồi dưỡng tình cảm đạo đức : làm cho người giáo dục cảm thấy rung cảm trước hành vi người khác mối quan hệ - Bồi dưỡng ý chí cách mạng : + Thống nói làm, làm việc phải làm đến sống thân xã hội + Luôn biết đổi cách nghĩ, cách làm hoàn cảnh SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 16 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Rèn luyện đạo đức : + Lặp lặp lại hành vi đạo đức làm cho chúng trở thành nhu cầu đạo đức + Làm cho người học thống ý thức hành vi, biến chúng thành nhu cầu nét tính cách họ - Thấm nhuần chuẩn mực quy tắc đạo đức xã hội ý thức, tình cảm, thói quen hành vi, hình thành lối sống tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - Tham gia tích cực, tự giác có hiệu vào hoạt động trị - xã hội nhằm phục vụ lợi ích nhân dân lao động - Có lĩnh để đấu tranh không khoan nhượng chống tư tưởng thù địch, phản động, lối sống buông thả, trừ hủ tục, mê tín dị đoan… Đức dục tiến hành thông qua việc dạy môn học, có môn đạo đức giáo dục công dân, có vị trí đặc biệt quan trọng hoạt động giao lưu người học Theo định hướng ngày nay, giáo dục tư tưởng - đạo đức có ưu việc hình thành phát triển học sinh lực: tư ( độc lập, phê phán), giao tiếp - ứng xử - hợp tác, tự nhận thức, điều chỉnh hành vi thân tự chịu trách nhiệm, hòa nhập tham gia hoạt động xã hội, có khả thích ứng trước thay đổi xã hội SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 17 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học sở thông qua trình dạy học Bằng phương pháp phong phú, đa dạng, chất lượng học tập học sinh, sinh viên nâng cao lực hoạt động sáng tạo phát triển, nhân cách hoàn thiện - Thông qua việc giảng dạy môn học như: đạo đức, GDCD,…sẽ giúp học sinh hình thành giới quan, nhân sinh quan, hiểu nguồn cội đất nước phát triển lịch sử Việt Nam, từ tạo nên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước,… - Các hình thức học tập, kết hợp vui chơi giải trí tạo nên môi trường sống lành mạnh, nếp sống văn minh - Nghệ thuật có chức nhận thức giải trí, đem lại cho người niềm vui, lạc quan, tác động tới tư tưởng đạo đức giới quan - Tổ chức hoạt động xã hội, tạo cho người mối quan hệ xã hội đa dạng, phong phú, thông qua làm tăng nhận thức học sinh, sinh viên xã hội ngày hoàn thiện - Xây dựng chế độ sinh hoạt tập thể hợp lý, nghiêm túc, có kế hoạch tổ chức tạo thói quen sống có văn hóa, ý chí nghị lực - Giúp học sinh nhận thức khái niệm văn hóa thẩm mĩ, nhận giá trị đích thực văn minh nhân loại…giá trị sống chân - Giáo dục HS thành công dân có trách nhiệm, hiểu biết tham gia hiệu vào đời sống trị-xã hội đất nước… - Dạy cho học sinh, sinh viên môn Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh để từ học sinh, sinh viên dần hình thành thói quen sống noi gương - Học tập, sáng tạo Mác chủ tịch Hồ Chí Minh SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 18 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Phương châm “mỗi thầy cô giáo gương sáng cho học sinh noi theo” Ở bậc Trung học phổ thông: a Mục tiêu việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông thông qua nhà trường - Chuyển hóa nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội thành phẩm chất đạo đức nhân cách cho học sinh, hình thành học sinh thái độ đắn giao tiếp, ý thức tự giác thực chuẩn mực xã hội, thói quen chấp hành quy định pháp luật - Cho học sinh thấy môi trường trường học tập an toàn thân thiện, gương sáng thầy cô, bạn bè giúp em học tập, noi theo rèn luyện đạo đức - Giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo, có phẩm chất, lực, tư sáng tạo; biết vận dụng kiến thức học vào thực tế sống, điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống - Tuyên truyền, giáo dục học sinh tư tưởng, trị, hành vi, lối sống theo chuẩn mực đạo đức b Vai trò nhà trường việc Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh bậc Trung học phổ thông - Làm cho học sinh thấm nhuần chuẩn mực quy tắc đạo đức XHXN ý thức, tình cảm thói quen hành vi Hình thành lối sống tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - Hình thành lĩnh để đấu tranh không khoan nhượng chống đối tượng thù địch, phản động,lối sống buông thả, bày trừ hủ tục, mê tín dị đoan - Hình thành cho học sinh giới quan cách mạng, hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 19 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Giáo dục cho học sinh nắm vững đường lối, sách Đảng Nhà nước - Giáo dục cho học sinh nắm vững nguyên tắc chuẩn mực đạo đức XHCN, chủ nghĩa yệu nước chủ nghĩa quốc tế chân chính, lòng nhân ái, lòng yêu lao động, tinh thần kỷ luật tự giác, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn sắc văn hóa truyền thống dân tộc - Giáo dục cho học sinh văn hóa chung, bảo vệ môi trường, tinh thần hợp tác… - Giáo dục đạo đức giúp cho người nhận biết việc xấu, việc tốt, việc nên làm, việc không nên làm - Giáo dục học sinh giá trị sống, thái độ, tình cảm, niềm tin đắn với vật – tượng xã hội c Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông thông qua trình dạy học - Cung cấp cho học sinh tri thức chuyên sâu chuẩn mực đạo đức gắn với kinh nghiệm sống, giúp học sinh hình thành, định hướng giá trị đạo đức, biết nghĩa vụ, trách nhiệm phân biệt sai, thiện ác Từ có nguyện vọng thông qua hoạt động mà đưa chuẩn mực, giá trị vào lĩnh vực sống - Tổ chức hoạt động : hoạt động lớp học, hoạt động câu lạc bộ, kiện nhà trường (liên quan đến ngày lễ, giáo dục thể chất, chuyến tham quan thực tế hoạt động phục vụ xã hội) Các hoạt động đặc biệt kết hợp chặt với nội dung môn đạo đức hay giáo dục công dân - Thông qua môn học như: đạo đức, GDCD,…sẽ giúp học sinh hình thành giới quan, nhân sinh quan, hiểu nguồn cội đất nước phát triển lịch sử Việt Nam, từ tạo nên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 20 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Giúp học sinh nhận thức khái niệm văn hóa thẩm mĩ, nhận giá trị đích thực văn minh nhân loại…giá trị sống chân - Giáo dục HS thành công dân có trách nhiệm, hiểu biết tham gia hiệu vào đời sống trị-xã hội đất nước… B PHẦN KẾT LUẬN I ĐÁNH GIÁ PHẠM VI ĐỀ TÀI: - Với đề tài : Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường, ta phát triển nhân rộng thêm tiết dạy thông qua hoạt động trường - Ta cần phải lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức vào chương trình học khóa , hoạt động sinh hoạt Đoàn thể, lên lớp SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 21 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Các nhà trường nước ta quan tâm đến vấn đề giáo dục bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, nhằm bồi dưỡng hệ trẻ vừa có đức, vừa có tài để em trưởng thành trở thành người có ích xã hội II KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Tăng cường công tác quản lý đạo hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, cho người học toàn xã hội Chịu trách nhiệm xây dựng, thống kế hoạch, mục tiêu, nội dung chương trình phù hợp với đặc điểm người học, trình độ giáo dục, điều kiện vùng miền để ngăn ngừa phòng chống tượng trái với chuẩn mực xã hội Đối với Sở Giáo dục Đào tạo - Chỉ đạo trường cụ thể hoá kế hoạch giáo dục đạo đức truyền thống năm học Hàng năm nên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề giáo dục tư tưởng, đạo đức để trường học hỏi kinh nghiệm lẫn công tác dạy học - Tổ chức lớp bồi dưỡng cho giáo viên kỹ vận dụng học vào giáo dục tư tưởng, đạo đức Đối với Giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng kỹ lập kế hoạch chủ nhiệm Đối với nhà trường - Tăng cường quan tâm đạo sát chi Đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể, lực lượng giáo dục trường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 22 Giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh thông qua nhà trường - Thường xuyên đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện cách tích cực - Việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phải đảm bảo công bằng, công khai, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời SINH VIÊN : LÊ THỊ MINH HOÀNG 23
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG., GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG., GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA NHÀ TRƯỜNG., Mục đích thực hiện đề tài:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay