Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

13 113 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:49

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Đề tài: Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Lời nói đầu Xã hội ngày phát triển, người phải hoàn thiện Một người hoàn thiện nhân cách người tài mà cần phải có đức Nhân cách người muốn xây dựng phát triển cần phải bắt đầu từ sinh ra, đặc biệt giai đoạn ngồi ghế nhà trường Có thể nói, việc xây dựng, hình thành phát triển phẩm chất đạo đức tri thức cho hệ trẻ nhiệm vụ quan trọng cấp thiết mà nhà trường nói riêng ngành giáo dục nói chung cần phải thực Giáo dục đạo đức mà đặc biệt giáo dục kỹ sống cho học sinh vấn đề quan trọng xã hội ngày Do khả nghiên cứu hạn chế, chắn đề tài nhiều thiếu sót Em mong thầy cô đóng góp ý kiến để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học  Lý chọn đề tài Con người thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa, việc nắm vững tri thức, phát triển lức hoạt động trí tuệ, có phẩm chất tốt cần phải có kỹ sống, kỹ hòa nhập Đặc biệt xu hội nhập với xã hội không ngừng biến đổi nay, đòi hỏi người phải thường xuyên ứng phó với thay đổi hàng ngày sống Mục tiêu không giúp người học để biết, học để làm người mà học để chung sống Do đó, vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh vấn đề cấp thiết hết Học sinh tiểu học học sinh trình hình thành phát triển phẩm chất nhân cách;những thói quen chưa có tính ổn định mà hình thành củng cố Do đó, việc giáo dục cho học sinh tiểu học kỹ sống để giúp em sống cách an toàn khỏe mạnh việc làm cần thiết.Chính kết sở, tảng giúp học sinh phát triển nhân cách sau Tuy nhiên, kỹ sống tự nhiên có mà kết rèn luyện người suốt đời, mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng giáo dục, giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng Giáo dục nhà trường tạo sở ban đầu quan trọng cho phát triển nhân cách nói chung kỹ sống trẻ nói riêng.Ở trường phổ thông, hoạt động giáo dục có công tác tổ chức, quản lý giáo dục kỹ sống yếu tố tất yếu, hoạt động mang tính chất trị xã hội quan trọng.Nó gắn liền với cấu vai trò nhiệm vụ giáo dục nhà trường Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, vai trò nhà trường tiểu học việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trở nên có ý nghĩa Thực tế cho thấy giáo viên tiểu học nhà quản lý chưa thực sụ quan tâm tới việc giáo dục kỹ sống nói chung kỹ định, kỹ xử lý tình nói riêng cho học sinh tiểu học Chính mà định chọn đề tài:“ Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học” Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học I Cơ sở lý luận giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Khái niệm công cụ: a Kỹ sống: Tổ chức văn hóa, khoa học giáo dục Liên hiệp quốc (viết tắt UNESCO) quan niệm kỹ sống lực cá nhân để thực đầy đủ chức tham gia vào sống hàng ngày Tổ chức y tế giới ( viết tắt WHO) quan niệm kỹ sống kĩ mang tính tâm lí xã hội kĩ giao tiếp vận dụng tình ngày để tương tác cách hiệu với người khác giải có hiệu vấn đề, tình sống hàng ngày Có thể thấy: quan niệm kỹ sống UNESCO có nội hàm rộng quan niệm WHO ( tổ chức y tế giới) Vì : Thứ là: lực để thực đầy đủ chức tham gia vào sống hàng ngày bao gồm kĩ như: kĩ đọc, viết, làm tính kĩ mang tính tâm lý xã hội kĩ giao tiếp để giải có hiệu tình sống kĩ phức tạp đòi hỏi tổng hợp yếu tố kiến thức, thái độ hành vi Thứ hai là: kĩ tâm lí-xã hội thuộc phạm vi hẹp số kĩ cần thiết sống hàng ngày Tương đồng với quan niệm tổ chức y tế giới, có quan niệm kỹ sống kĩ tâm lí xã hội liên quan đến tri thức, giá trị thái độ, cuối thể hành vi làm cho cá nhân thích nghi giải có hiệu yêu cầu thách thức sống Như vậy, kỹ sống nhằm giúp chuyển dịch kiến thức- "cái biết” thái độ, giá trị - "cái nghĩ, cảm thấy, tin tưởng” thành hành động thực tế - “làm làm cách nào” tích cực mang tính chất xây dựng Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Kỹ sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội.Kỹ sống mang tính cá nhân lực cá nhân.kỹ sống mang tính xã hội giai đoạn phát triển lịch sử xã hội, vùng miền lại đòi hỏi cá nhân có kỹ sống thích hợp Chẳng hạn: kỹ sống cá nhân thời bao cấp khác với kỹ sống cá nhân chế thị trường, giai đoạn hội nhập; kỹ sống người sống miền núi khác với kỹ sống người sống vùng biển, kỹ sống người sống nông thôn khác với kỹ sống người sống thành phố b Giáo dục kỹ sống: Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học giúp cho em phát triển kỹ nhân, kỹ nhóm, kỹ tập thể, xác định rõ giá trị thân tập thể, sống tự tin có trách nhiệm với xã hội Giáo dục kỹ sống trường tiểu học a Đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học  Đặc điểm phát triển trình nhận thức: Do có thay đổi nội dung tính chất hoạt động chủ đạo lên hoạt động nhận thức nói chung trình nhận thức riêng lẻ có thay đổi bản: • Sự phát triển tri giác: - Ưu điểm: Tri giác học sinh tiểu học có thay đổi đáng kể, từ chỗ tri giác chung chung, đại thể vào chi tiết tới tri giác có phân tích tổng hợp - Hạn chế: Tính trực quan chiếm vị trí rõ nét trình tri giác, tri giác thời gian lẫn lộn hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia, ngày xưa… đối tượng lớn hay nhỏ tri giác kém, khả phân tích tri giác nên ác em phân biệt hình thù giống • Sự phát triển trí nhớ: - Ưu điểm: Ở lứa tuổi trí nhớ có chủ định hình thành phát triển, cuối cấp ghi nhớ ý nghĩa tăng Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học - Hạn chế: Ở lứa tuổi ghi nhớ không chủ định chiếm vị trí rõ nét, em thường ghi nhớ máy móc theo trang, yếu tố trực quan chiếm vị trí rõ nét trình ghi nhớ • Sự phát triển ý: - Ưu điểm: Chú ý có chủ định phát triển, em rèn luyện phẩm chất ý - Nhược điểm: Chú ý không chủ định chiếm ưu thế, phẩm chất ý chưa phát triển mạnh, sức tập trung ý non nớt dễ bị phân tán, đặc biệt lứa tuổi em mẫn cảm nên ấn tượng trực quan mạnh thương kìm hãm khả phân tích khái quát em, khối lượng ý vùng nhiều hạn chế, khả phân phối ý • Sự phát triển tưởng tượng: - Ưu điểm: Lứa tuổi học sinh tiểu học lứa tuổi có phát triển phong phú tưởng tượng “Ở lứa tuổi đất biến thành người, lứa tuổi thơ mộng giàu tưởng tượng” - Tố Hữu Gần cuối cấp tưởng tượng gần với thực hơn, tưởng tượng sang tạo phát triển cao - Hạn chế: Tưởng tượng mang tính trực quan - cụ thể, mặt cấu tạo biểu tượng tưởng tượng chủ yếu em bắt chước hay lập lại, thay đổi chút ít, chủ đề tưởng tượng nghèo nàn, tản mạn có tổ chức • Sự phát triển tư duy: - Ưu điểm: Tư trừu tượng bắt đầu hình thành - Hạn chế: Năng lực trừu tượng hóa khái quát hóa yếu, tư mang tính xúc cảm, trẻ xúc cảm sinh động với tất điều suy nghĩ  Đặc điểm nhân cách bật học sinh tiểu học: • Đời sống tình cảm Đây lứa tuổi dễ xúc cảm, xúc động khó kiềm chế xúc cảm mình.CA em dễ xúc động chỗ em yêu mến thiên nhiên, động vật Các em khó kiềm chế xúc cảm thân, chưa biết kiểm tra hiểu biết bên tình cảm Những xúc cảm lứa tuổi thường gắn liền với tình cụ thể, trực tiếp mà em hoạt động gắn với đặc điểm trực quan Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Tình cảm em có nội dung phong phú bền vững lứa tuổi trước, thể tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ tình cảm thẩm mĩ Tình cảm lứa tuổi mong manh chưa bền vững, chưa sâu sắc • Ý chí tính cách Ý chí: Các phẩm chất ý chí hình thành phát triển, nhiên phẩm chất chưa ổn định chưa trở thành nét tính cách Năng lực tự chủ yếu, đặc biệt em thiếu kiên nhẫn, chóng chán, khó giữ trật tự Tính cách: Các em hình thành hoạt động học tập, lao động, vui chơi Cụ thể em hình thành nét tính cách tính hồn nhiên, tính hay bắt chước hành vi, cử người lớn, tính hiếu động, tính trung thực tính dũng cảm b Ý nghĩa, mục tiêu việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học: Mục tiêu việc giáo dục kỹ sống làm thay đổi hành vi người từ thói quen sống thụ động, thể gây rủi ro mang lại hiệu tiêu cực chuyển thành hành vi mang tính xây dựng, tích cực có hiệu để nâng cao chất lượng sống cho thân góp phần phát triển bền vững cho xã hội Kỹ sống cầu nối giúp người vượt qua bến bờ thử thách, ứng phó với thay đổi sống hàng ngày c Nội dung giáo dục kỹ sống: Gồm nhóm kỹ sau đây: • Nhóm kỹ nhận thức • Nhóm kỹ xã hội • Nhóm kỹ quản lỹ thân Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học II Thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Thực trạng kỹ sống học sinh tiểu học a Thực trạng nhận thức học sinh kỹ sống Học sinh có nhận thức đắn kỹ sống cần thiết.Trong đó, đa số học sinh coi trọng số kỹ quan hệ với nhà trường, quan hệ với gia đình Một số kỹ quan hệ với thân, quan hệ với cộng đồng xã hội chưa thật quan trọng học sinh b Thực trạng kỹ sống học sinh Qua nghiên cứu, hầu kiến cho tất nơi mà em học tập, sinh hoạt, vui chơi nơi giúp hình thành phát triển kỹ sống cho em học sinh.Từ kết cho ta thấy rõ vai trò môi trường sống, học tập, vui chơi có ảnh hưởng mạnh đến hình thành nhân cách kỹ sống cho trẻ Đồng thời qua kết khảo sát trên, thấy để phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ, trông chờ vào địa gia đình, nhà trường có đoàn đội mà phải kết hợp nhịp nhàng ba địa cộng với hoạt động mang tính riêng lẻ đặc thù địa Thực trạng công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học a Thực trạng nhận thức đội ngũ cán quản lý, giáo viên, cán Đoàn, Đội 100% cán - giáo viên trường tiểu học hỏi ý kiến cho nhà trường công tác quan tâm đến vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh Trong nhà trường nay, sở vật chất tương đối đầy đủ, khang trang, nội dung, phương pháp dạy học đổi mới, công xây dựng đất nước cần hệ phát triển toàn diện công tác giáo dục kỹ sống phải đặc biệt quan tâm Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học b Thực trạng nội dung giáo dục kỹ sống Các trường quan tâm giáo dục học sinh kỹ tất mối quan hệ: với thân, với gia đình, với nhà trường, với cộng đồng xã hội với môi trường tự nhiên Tuy nhiên, số kỹ sống quan hệ với thân, quan hệ với cộng đồng chưa quan tâm nhiều Do đó, cần tập trung giáo dục nhiều cho học sinh kỹ sống quan hệ với thân, với cộng đồng, xã hội để học sinh phát triển toàn diện c Thực trạng hình thức, cách tổ chức giáo dục kỹ sống Công tác giáo dục kỹ sống nhà trường cần tăng cường hình thức thông qua hoạt động mối quan hệ với cộng đồng, xã hội, quan hệ với môi trường xung quanh Cùng với việc triển khai thực giáo dục kỹ sống nhà trường thông qua hình thức lồng ghép, tích hợp môn học, tổ chức thi, hoạt động ngoại khóa, việc triển khai tuần tiết học giáo dục kỹ sống với chủ đề cụ thể như: kỹ tự phục vụ, kỹ giao tiếp, kỹ phòng chống tai nạn thương tích, kỹ đảm nhận trách nhiệm, kỹ quản lý thời gian, kỹ hợp tác, kỹ giải thích, thuyết phục người khác… thu kết bước đầu, góp phần nâng cao vốn sống, hiểu biết cho học sinh, nề nếp, kỷ luật lớp học nâng lên Mỗi thầy cô giáo có phương pháp hay để nâng cao hiệu môn học gẫn gũi, tạo mối quan hệ thân thiện với học sinh, từ năm hoàn cảnh, sở thích, lực, sở trường em, tạo điều kiện cho em phát triển tốt mặt, tạo cho em tâm lý gần gũi, thân thiện với người để phát triển lực cách tự nhiên không gò bó d Các hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống: Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Các trường tiểu học quan tâm tổ chức số biện pháp để giáo dục kỹ sống cho học sinh nặng vể thuyết giáo, nêu yêu cầu bắt buộc học sinh thực hiện, thiếu phong phú, linh hoạt, sang tạo, thiếu phối hợp lực lượng giáo dục nên công tác giáo dục kỹ sống chưa có tính bền vững, ổn định III Biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Hiện nay, thường hay nói đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh, giáo dục kỹ sống tức không dạy cho học sinh kiến thức mà giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, giúp em biết ứng xử có văn hóa, biết cách xử lý tình xảy sống Chúng ta thấy giáo dục kỹ sống điều cần thiết cho người, lứa tuổi Đặc biệt lứa tuổi học sinh Tiểu học điều cần thiết em lứa tuổi bắt chước người lớn Giáo dục kỹ sống việc cần tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, hoàn 10 Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học cảnh, hoạt động loại đối tượng cụ thể Việc giáo dục kỹ sống trường học tiến hành theo biện pháp sau: Xây dựng môn học giáo dục kỹ sống đưa vào chương trình giảng dạy nhà trường Lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống vào môn học có ưu hoạt động giáo dục khác nhà trường Tích hợp nội dung giáo dục kỹ sống vào môn học, vào hoạt động giáo dục khác Thường xuyên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi tập thể lành mạnh, chơi trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao, qua hoạt động rèn cho học sinh kĩ ứng xử với bạn bè, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, kỹ lắng nghe, kỹ hợp tác, kỹ định, biết kiềm chế thân xử lí tình với bạn bè Tổ chức hoạt động ngoại khoá chuyên đề “Giáo dục kỹ sống cho học sinh”, tạo cho học sinh sân chơi để thực hành kỹ sống, giao lưu, tư vấn kỹ sống để hiệu rèn kỹ sống cho học sinh nâng lên gắn liền với thực tế sống Tổ chức hoạt động lao động vừa sức với học sinh: vệ sinh sân trường, lớp học, trồng chăm sóc sân trường, bồn hoa, vườn trường, ; học sinh rèn số kỹ như: cầm chổi quét, hót rác, tưới cây, tỉa lá, ; thông qua học sinh biết sử dụng có hiệu đồ dùng lao động Giáo viên không nhằm hình thành khái niệm khoa học, cách làm việc trí óc mà hướng dẫn tới tạo dựng phát triển nhân cách học sinh Đặc biệt trẻ tiểu học thường hay bắt chước người lớn tin tưởng thầy giáo, cô giáo Vì vậy, giáo viên phải thường xuyên tự rèn kỹ sống, thể gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo Giáo viên cần thực tốt đổi phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh (VD: sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp 11 Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học gợi mở, nêu vấn đề, phương pháp đóng vai, ; biết lựa chọn phối kết hợp linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học.); qua hoạt động học tập, học sinh rèn kỹ phân tích, tổng hợp, tư sáng tạo, hợp tác theo nhóm, kỹ đánh giá, kỹ hợp tác nhóm, kỹ xử lý tình huống, Mở lớp tập huấn nhằm giới thiệu, nâng cao nhận thức, hiểu biết ý thức rèn kỹ sống cho giáo viên, phụ huynh, cộng đồng học sinh 10 Tổ chức nói chuyện chuyên đề cho giáo viên, phụ huynh, cộng đồng học sinh 11 Tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động dã ngoại 12 Tổ chức tốt hoạt động xã hội, hoạt động đoàn thể (Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh) Kết luận Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học nội dung giáo dục quan trọng Có kỹ sống giúp em học sinh tự tin bước vào sống tương lai Tăng cường rèn luyện kỹ sống cho học sinh nâng chất lượng nguồn lực đáp ứng yêu cầu hội nhập 12 Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Thấy cần thiết, cấp bách việc giáo dục kỹ sống cho học sinh, hết người cán quản lý phải xác định nội dung, biện pháp công tác quản lý giáo dục kỹ sống để định hướng cho lực lượng giáo dục nhà trường nâng cao chất lượng dạy em cách sống, cách tu dưỡng, cách rèn luyện đạo đức để trở thành người có ích cho gia đình xã hội Với nhận thức tâm cấp lãnh đạo nói chung nhà quản lý giáo dục nói riêng, nhà quản lý có nhiều nội dung, giải pháp tích cực cho vấn đề quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học theo đặc điểm trường, vùng miền Tài liệu tham khảo + Một số viết website: Http://kynangsong.org + ThS Phạm Phúc Tuy: Kỹ sống giáo dục kỹ sống (Tiểu luận) 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học., Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học., Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay